Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2018:13661

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
02-11-2018
Datum publicatie
30-11-2018
Zaaknummer
AWB - 17 _ 16586
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Herinnering voor betalen griffierecht terugontvangen. Eiser is niet trraceerbaar. Niet doorgeven juiste adres is eiser toe te rekenen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Bestuursrecht

zaaknummer: SGR 17/16586

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 2 november 2018 in de zaak tussen

[eiser] , eiser, V-nummer [V-nummer]

(gemachtigde: ),

en

het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, verweerder.

Procesverloop

Eiser heeft beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar van verweerder van 30 november 2017.

Bij aangetekende brief van 30 augustus 2018 is eiser eraan herinnerd dat hij griffierecht moet betalen (de herinnering). De enveloppe waarin deze herinnering is verzonden, is ongeopend ter griffie terugontvangen. Omdat eiser zich in een asielzoekerscentrum bevindt en alle aan eiser gezonden post retour is gekomen, heeft verweerder desgevraagd als verblijfadres [verblijfadres] , [postcode] [plaats] . De herinnering is nogmaals aangetekend verstuurd maar nu naar dit door verweerder opgegeven adres. Ook deze enveloppe is ongeopend ter griffie terugontvangen.

Overwegingen

1. De rechtbank doet op grond van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitspraak zonder zitting.

2. Iemand die beroep instelt, moet op grond van artikel 8:41 van de Awb griffierecht betalen. Voor deze zaak is het griffierecht vastgesteld op € 168,-. De griffier stelt een termijn waarbinnen het griffierecht moet zijn betaald. Als het griffierecht niet of niet tijdig is betaald, verklaart de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk. Dat is alleen anders als het niet of niet tijdig betalen van het griffierecht betrokkene niet is toe te rekenen.

3. In de herinnering is eiser er nog eens op gewezen dat het griffierecht binnen vier weken moet zijn betaald en dat anders het beroep niet-ontvankelijk kan worden verklaard. Eiser heeft het griffierecht niet betaald. Dat dit eiser niet is toe te rekenen, is niet gebleken. Dat de herinnering eiser niet heeft bereikt, dient voor zijn rekening en risico te blijven. Eiser heeft immers zelf verzuimd zijn adreswijziging door te geven.

4. Het beroep is daarom kennelijk niet-ontvankelijk. Dit betekent dat het beroep niet inhoudelijk wordt behandeld.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. G.P. Kleijn, rechter, in aanwezigheid van C.P. van Veldhoven, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 2 november 2018.

griffier rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de datum van verzending verzet worden gedaan bij de rechtbank (artikel 8:55 van de Awb). De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld over het verzet te worden gehoord.