Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2018:12498

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
28-08-2018
Datum publicatie
22-10-2018
Zaaknummer
C/09/556953 / FA RK 18-5277
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHDHA:2018:3229
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Internationale kinderontvoering - benoeming bijzondere curator

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Den HAAG

Enkelvoudige Kamer

Rekestnummer: FA RK 18-5277

Zaaknummer: C/09/556953

Datum beschikking: 28 augustus 2018

Internationale kinderontvoering/benoeming bijzondere curator

Beschikking op het op 19 juli 2018 ingekomen verzoek van:

[verzoeker]

de vader,

wonende te [woonplaats] , Frankrijk,

advocaat: mr. Y.M. Schrevelius te Rotterdam.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[belanghebbende]

de moeder,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. T.M. Coppes te Aerdenhout, gemeente Heemstede-Aerdenhout.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

 • -

  het verzoekschrift, met bijlagen, van de zijde van de vader;

 • -

  het faxbericht van 19 juli 2018, met bijlage, van de zijde van de vader;

 • -

  het faxbericht van 23 juli 2018, met bijlagen, van de zijde van de vader;

 • -

  het faxbericht van 22 augustus 2018 inhoudende het voorlopige verweer van de zijde van de moeder.

Op 23 augustus 2018 is de zaak ter zitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen:

 • -

  de vader bijgestaan door zijn advocaat en een tolk, mevrouw [naam tolk] ;

 • -

  de moeder bijgestaan door haar advocaat;

 • -

  dhr. [naam medewerker RvdK] namens de Raad voor de Kinderbescherming.

Het betrof hier een regiezitting met het oog op crossborder mediation in internationale kinderontvoeringszaken met als behandelend rechter, tevens kinderrechter,

mr. J.C. Sluymer. De behandeling ter zitting is aangehouden.

Na genoemde regiezitting hebben de vader en de moeder getracht door middel van crossborder mediation, gefaciliteerd door het Mediation Bureau van het Centrum Internationale Kinderontvoering, tot een minnelijke regeling te komen. Op 27 augustus 2018 heeft het Mediation Bureau de rechtbank per e-mail bericht dat de mediation tussen de ouders niet is geslaagd. De vader handhaaft daarom het teruggeleidingsverzoek.

Feiten

- De ouders hebben een affectieve relatie gehad.

- Zij zijn de ouders van het volgende nog minderjarige kind:

- [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Frankrijk.

- De vader, de moeder en [minderjarige] hebben allen de Franse nationaliteit.

- De vader heeft zich op 28 maart 2018 gewend tot de Franse Centrale Autoriteit (CA). Het verzoek van de vader is door de Franse CA verzonden naar de Nederlandse CA. De zaak is bij de Nederlandse CA geregistreerd onder IKO nr. 180043.

Verzoek en verweer

De vader verzoekt – uitvoerbaar bij voorraad – de onmiddellijke terugkeer van [minderjarige] te gelasten.

De moeder voert verweer tegen het verzoek van de vader.

Beoordeling

Ingevolge artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechtbank een bijzondere curator benoemen. De rechtbank acht het, gelet op de aard van de zaak en van de daarin spelende belangenstrijd, in het belang van [minderjarige] noodzakelijk een bijzondere curator te benoemen.

De rechtbank verzoekt de bijzondere curator de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Wat geeft [minderjarige] zelf aan over een eventueel verblijf in Frankrijk en een eventueel verblijf in Nederland?

 2. In hoeverre lijkt [minderjarige] zich vrij te kunnen uiten?

 3. In hoeverre lijkt [minderjarige] de gevolgen van het verblijf in Frankrijk of het verblijf in Nederland te overzien?

 4. Zijn er nog bijzonderheden naar voren gekomen die van belang zijn voor de te nemen beslissingen?

Van de bijzondere curator wordt verwacht dat deze door gesprekken te voeren met [minderjarige] probeert zicht te krijgen op de mening van [minderjarige] ten aanzien van het verblijf in Frankrijk en het verblijf in Nederland en vervolgens die mening van [minderjarige] naar voren te brengen in deze procedure. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de rechtbank dat de bijzondere curator hierbij ouders zal betrekken. Het gaat alleen om gesprekken met [minderjarige] .

Van de ouders wordt verwacht dat zij volledige medewerking verlenen aan het inplannen en uitvoeren van de gesprekken van [minderjarige] met de bijzondere curator.

De bijzondere curator kan hiertoe contact opnemen met de ouders via de volgende telefoonnummers en e-mailadressen:

 • -

  vader: [e-mailadres vader] 06- [telefoonnummer] (telefoonnummer advocaat);

 • -

  moeder: [e-mailadres moeder], 06- [telefoonnummer] .

Van haar bevindingen dient de bijzondere curator uiterlijk twee dagen voor de nader te bepalen behandeling ter zitting van de meervoudige kamer een schriftelijk verslag aan de rechtbank en de ouders toe te sturen. De bijzondere curator licht het verslag zo nodig ter zitting toe. (alleen opnemen indien kostenveroordeling is verzocht)

Beslissing

De rechtbank:

benoemt tot bijzondere curator over de minderjarige [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Frankrijk (BSN [bsn mj] ):

mw. drs. J.L. (Lillian) van Wesemael-Smit

Badhuisweg 40

2587 CJ Den Haag

Telefoonnummer 06-44602452

Faxnummer 070-3522247

info@seagale.nl

bepaalt dat de griffier een afschrift van de processtukken, waaronder de zittingsaantekeningen van de regiezitting, aan de bijzondere curator zal toesturen;

bepaalt dat de bijzondere curator uiterlijk twee dagen voor de nader te bepalen behandeling ter zitting van de meervoudige kamer haar schriftelijk verslag aan de rechtbank en de (advocaten van de) ouders dient te sturen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.C. Sluymer, (kinder)rechter, bijgestaan door

mr. M. Verkerk als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 28 augustus 2018.