Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:8820

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
03-08-2017
Datum publicatie
31-08-2017
Zaaknummer
5816401
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Proces-verbaal
Inhoudsindicatie

WAHV Machtiging met tekst “ documenten en namens mij alle voor het rijden in Nederland en in het buitenland benodigde documenten te onderteken" ziet niet op voeren procedures. Aangehouden om alsnog machtiging over te leggen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Zittingsplaats ’s-Gravenhage

CJIB-nummer: 198065896

Registratienummer kanton: 5816401 MB VERZ 17-1002

PROCES-VERBAAL van de in het openbaar gehouden zitting van 28 juni 2017, tevens houdende BESLISSING op het beroep.

Door mr. C.M. Derijks, kantonrechter, bijgestaan door mr. A.J.J. Noordhoek als griffier, is overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer.

Het beroepschrift is ingediend door:

LEASEPLAN NEDERELAND N.V.

wonende te: 1300 EB Almere

Postbus 3001, nader ook te noemen: betrokkene.

Gemachtigde: F.R. Eggink.

Namens de officier van justitie is verschenen, mr. P. Goossens.

De gemachtigde van betrokkene is ter zitting verschenen.

Aan betrokkene wordt het verwijt gemaakt dat op 15 mei 2016 met het voertuig met het kenteken [kenteken] op de A4 Links te Leidschendam de maximum snelheid op de autosnelweg met 19 km/h is overschreden, terwijl betrokkene toen de kentekenhouder van dit voertuig was.

De gemachtigde heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd dat:

 • -

  Betrokkene niet te hard heeft gereden;

 • -

  De verbalisant niet beschikt over het vereiste certificaat;

 • -

  De informatieplicht door de officier van justitie is geschonden;

 • -

  De motiveringsplicht door de officier van justitie is geschonden;

 • -

  Het administratief beroep onterecht kennelijk ongegrond is verklaard;

 • -

  De hoorplicht door de officier van justitie is geschonden.

 • -

  De gemachtigde heeft recht op een proceskostenvergoeding.

De zitting van 20 april 2017 is aangehouden om betrokkene in de gelegenheid te stellen om binnen vier weken na verzending van die beslissing een goed leesbare machtiging over te leggen. De machtiging in het dossier was van slechte kwaliteit en daardoor onleesbaar. Op 9 mei 2017 is ter griffie een machtiging van de leasemaatschappij aan [PB] en van [PB] aan de gemachtigde binnen gekomen.

De vertegenwoordiger van de officier van justitie verzoekt de kantonrechter om betrokkene niet-ontvankelijk te verklaren nu de op 9 mei 2017 overgelegde machtiging alleen ziet op het gebruik van het voertuig en niet op het namens betrokkene in beroep te gaan tegen de opgelegde administratieve sanctie.

Ter zitting heeft de gemachtigde meegedeeld dat de machtiging wel degelijk ziet op het namens betrokkene ondertekenen van stukken en dus ziet op het voeren, met tussenkomst van een derde professionele gemachtigde, van onderhavige beroepsprocedure.

De kantonrechter heeft vervolgens op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter zitting van 20 juli 2017.

Het beroep is tijdig ingediend en er is zekerheid gesteld voor de betaling van de sanctie dus het beroep is op die punten ontvankelijk.

De kantonrechter stelt vast dat de machtiging van leaseplan de volgende tekst bevat:

“Als eerste rechtmatige berijder van mijn motorvoertuig met onderstaand kenteken te gebruiken met de daarbij behorende documenten en namens mij alle voor het rijden in Nederland en in het buitenland benodigde documenten te ondertekenen.”

De tekst ziet op het ondertekenen van documenten die nodig zijn voor het rijden in Nederland en het buitenland. De tekst ziet niet op het voeren van gerechtelijke procedures als de onderhavige. Leaseplan heeft dus niet dhr. Bleeker gemachtigd om een procedure te voeren en evenmin om gemachtigde te machtigen.

De overgelegde machtiging voldoet derhalve niet. Gemachtigde zal in de gelegenheid gesteld worden om alsnog binnen vier weken een deugdelijke machtiging over te leggen. Die machtiging dient te zien op de bevoegdheid van dhr. Bleeker om een procedure te voeren en in dat kader gemachtigde te machtigen.

Voldoet betrokkene of diens gemachtigde niet (tijdig) aan dit verzoek, dan dient hij er rekening mee te houden dat de kantonrechter het beroep niet-ontvankelijk zal verklaren. Dat wil zeggen dat de kantonrechter het beroep dan niet inhoudelijk zal beoordelen.

Elke verdere beslissing zal worden aangehouden.

De kantonrechter beslist als volgt:

Houdt de zaak aan om betrokkene in de gelegenheid te stellen, een deugdelijke machtiging binnen vier weken na verzending van deze beslissing in te dienen.

Bepaalt dat de griffier van de rechtbank Den Haag, betrokkene en de officier van justitie voor een nader te bepalen datum zal oproepen.

Waarvan proces-verbaal,

de griffier, de kantonrechter,