Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:7584

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
10-07-2017
Datum publicatie
13-07-2017
Zaaknummer
C/09/524317 - FA RK 16-9843
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

1:27

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 20b
Burgerlijk Wetboek Boek 1 25
Burgerlijk Wetboek Boek 10
Burgerlijk Wetboek Boek 10 58
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen) 3
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2017/126 met annotatie van prof. mr. I. Sumner
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 16-9843

Zaaknummer: C/09/524317

Datum beschikking: 10 juli 2017

Verzoek ex artikel 1:27 van het Burgerlijk Wetboek

Beschikking op het op 23 december 2016 ingekomen verzoekschrift van:

[verzoeker] ,

verzoeker,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat mr. Z. Yeral te Roosendaal.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[vrouw] ,

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE
’S-GRAVEHAGE,

de ambtenaar,

gevestigd te ’s-Gravenhage.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift;

- de brief van verzoeker van 19 januari 2017, met bijlagen;

- de brief van de ambtenaar van 30 januari 2017;

- de brief van 3 maart 2017 van verzoeker;

- de brief van 14 maart 2017 van de ambtenaar, met bijlagen.

Op 12 juni 2017 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: de advocaat van verzoeker en de heer [naam] namens de ambtenaar. Verzoeker en belanghebbende [vrouw] (hierna: [vrouw] ) zijn – hoewel behoorlijk opgeroepen – niet ter terechtzitting verschenen.

Verzoek

Het verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank de ambtenaar zal bevelen de Egyptische huwelijksontbinding in te schrijven in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand en dat voor zover mogelijk de ambtenaar in de kosten van deze procedure zal worden veroordeeld, een en ander voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Feiten

- Verzoeker en [vrouw] zijn op [datum] te [huwelijksplaats] , Egypte, gehuwd.

  • -

    Op 16 april 2016 is een “declaration of a revocable divorce before consummating marriage” (“een verklaring van herroepelijke verstoting voordat de wettelijke consummatie van het huwelijk heeft plaatsgehad”) ingeschreven bij de burgerlijke stand van [huwelijksplaats] , Egypte, onder nummer [nummer] . De verstoting ziet blijkens dit document op een eerste (herroepelijke) verstoting van de echtgenote van verzoeker, [vrouw] , door verzoeker.

  • -

    Verzoeker heeft de Nederlandse en Egyptische nationaliteit.

Beoordeling

Ontvankelijkheid

Verzoeker heeft zijn verzoek binnen zes weken na het besluit van de ambtenaar van

30 november 2016, derhalve tijdig, ingediend. Verzoeker kan dan ook worden ontvangen in zijn verzoek.

Rechtsmacht

Nu verzoeker in Nederland verblijft en de Nederlandse nationaliteit heeft, acht de rechtbank zich op grond van artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegd om van het verzoek kennis te nemen.

Artikel 1:25 van het Burgerlijk Wetboek (BW)

Ingevolge artikel 1:25 BW worden – voor zover hier van belang – buiten Nederland overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte akten van geboorte, huwelijksakten, akten van registratie van een partnerschap en akten van overlijden op verzoek van een belanghebbende ingeschreven in de registers onderscheidenlijk van geboorten, van huwelijken, van geregistreerde partnerschappen en van overlijden van de gemeente ‘s-Gravenhage, indien de akte een persoon betreft die op het ogenblik van het verzoek Nederlander is.

Volgens verzoeker kan de door hem overgelegde “verklaring van herroepelijke verstoting voordat de wettelijke consummatie van het huwelijk heeft plaatsgehad” – die volgens hem een ontbinding van het huwelijk van verzoeker inhoudt – op grond van artikel 10:58 BW worden erkend. Er moet volgens verzoeker, in ieder geval op grond van de redelijkheid en billijkheid, de mogelijkheid bestaan om de ontbinding van het huwelijk in te schrijven in een daartoe bestemd register.

De ambtenaar heeft aangegeven dat volgens de Nederlandse wetgeving betreffende de Burgerlijke Stand er geen mogelijkheid is om een buitenlandse akte betreffende een echtscheiding te registreren in de registers van de Nederlandse burgerlijke stand. Artikel 1:25 BW biedt hiertoe geen mogelijkheid. De ambtenaar heeft voorts opgemerkt dat er geen huwelijksakte in Nederland is ingeschreven, zodat de mogelijkheid van een latere vermelding van een echtscheiding in het buitenland niet kan worden opgenomen bij die ingeschreven huwelijksakte.

De rechtbank is van oordeel dat de door de man overgelegde “verklaring van herroepelijke verstoting voordat de wettelijke consummatie van het huwelijk heeft plaatsgehad” – nog daargelaten of sprake is van een ontbinding van een huwelijk dat in Nederland erkend kan worden – niet kan worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Immers, artikel 1:25 BW voorziet niet in inschrijving van aktes betreffende verstoting of ontbinding van een huwelijk. Een dergelijk register bestaat ook niet. Het toevoegen van een latere vermelding overeenkomstig artikel 1:20b BW is evenmin mogelijk, aangezien er geen huwelijksakte van verzoeker en [vrouw] in het daartoe bestemde register van de ambtenaar is ingeschreven. De rechtbank zal het verzoek van de man dan ook bij gebrek aan wettelijke grondslag afwijzen.

De proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling, zodat zij het daartoe strekkende verzoek zal afwijzen.

Beslissing

De rechtbank:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. P.M.E. Bernini, M.P. Verloop en J.C. Sluymer bijgestaan door mr. M.T.E. Krijger-van Huut als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 juli 2017. Bij afwezigheid van de voorzitter ondertekend door de oudste rechter.