Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:7164

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
27-06-2017
Datum publicatie
30-06-2017
Zaaknummer
17/2160
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Bezwaarschrift ex artikel 32 Sv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2017/163
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RG21

Beschikking

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Rechter-Commissaris

Parketnummer : 09/767159-17

RC-nummer : 17/2160

Beschikking op een bezwaarschrift ex artikel 32, lid 4, van het Wetboek van Strafvordering in de zaak tegen de verdachte:

[naam]

geboren te [geboorteplaats] , [geboortedatum 1] 1983

wonende te [woonplaats] [adres] .

PROCESGANG:

Bij fax van 13 juni 2017 heeft de raadsman van verdachte, mr. B.M. Beg, de officier van justitie verzocht om over te gaan tot verstrekking van de processtukken in de zaak van zijn op 13 juni 2017 aangehouden cliënt. Daarbij heeft de raadsman te kennen gegeven dat -indien deze stukken niet voor 14 juni 2017 te 13:30 uur zijn ontvangen- dit wordt gezien als een fictieve weigering en zal worden overgegaan tot de indiening van een bezwaarschrift tegen de onthouding van processtukken.

Op 14 juni 2017 heeft mr. Beg een bezwaarschrift tegen de onthouden van processtukken ex artikel 32 lid 4 van het Wetboek van Strafvordering ingediend. Dit bezwaarschrift is op 19 juni 2017 ontvangen op het kabinet van de rechter-commissaris.

De officier van justitie heeft naar aanleiding van het bezwaarschrift op 23 juni 2017 schriftelijk gereageerd.

BEOORDELING VAN HET BEZWAARSCHRIFT:

De rechter-commissaris stelt vast dat het bezwaarschrift tijdig is ingediend.

Tot de processtukken behoren alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn, behoudens het bepaalde in artikel 149b van het Wetboek van Strafvordering. Uitgangspunt is dat de verdachte kennisneemt van de processtukken.

De rechter-commissaris begrijpt het bezwaarschrift van de raadsman aldus, dat hij wenst te beschikken over het volledige procesdossier. Door de raadsman is, nadat de verklaringen van de verdachte d.d. 13, 14 en 15 juni 2017 zijn verstrekt, niet om specifiek aangeduide stukken gevraagd.

Uit de reactie van de officier van justitie blijkt, naar het oordeel van de rechter-commissaris, niet dat de officier van justitie in deze fase voornemens is bepaalde processtukken niet te verstrekken danwel niet aan het dossier toe te voegen. Uit de reactie van de officier van justitie volgt dat gezien de complexiteit en grote van de zaak het zorgvuldig samenstellen van een procesdossier de nodige tijd vergt.

De rechter-commissaris is van oordeel dat op dit moment geen sprake is van het onthouden van processtukken, maar dat het strafdossier in deze fase door de officier van justitie wordt samengesteld. In een onderzoek als het onderhavige is het begrijpelijk dat de officier van justitie enige tijd nodig heeft voor de samenstelling van het dossier. De door de raadsman gestelde periode -waarin de officier van justitie over diende te gaan tot het verstrekken van het procesdossier- was van dermate korte duur dat van de officier van justitie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat hij het volledige strafdossier had samengesteld.

De rechter-commissaris zal om die reden het bezwaar van de raadsman ongegrond verklaren.

BESLISSING:

De rechter-commissaris verklaart het bezwaarschrift ONGEGROND.

Deze beschikking is gegeven te Den Haag op 27 juni 2017 door

mr. A.C.M. Höppener,

rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken.

Strafrecht

Postadres: Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Bezoekadres

Paleis van Justitie

Prins Clauslaan 60

2595 AJ Den Haag

Tel 088-3622020/021

Fax 088-3610683

mr. Beg

via e-mail: beg@xs4all.nl

Parketnummer : 09/767159-17

RC-nummer : 17/2160

onderwerp : toezending beschikking

betreft : [naam] OM

Den Haag, 26 juni 2017

Geachte mr. Beg,

Hierbij doe ik u de beschikking op uw bezwaarschrift ex artikel 32 Sv. in bovengenoemde zaak toekomen.

Voor de goede orde bericht ik u nog dat tegen deze beslissing geen rechtsmiddel open staat.

mr.

griffier

Strafrecht

Postadres: Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Bezoekadres

Paleis van Justitie

Prins Clauslaan 60

2595 AJ Den Haag

Telefoon: 088-3622020/021

Telefax: 088-3610683

Aan de officier van justitie:

mr. mr. H. Mol

Parketnummer : 09/767159-17

RC-nummer : 17/2160

onderwerp : toezending beschikking

betreft : [naam] / OM

Den Haag, 26 juni 2017

Geachte mr. H. Mol,

Hierbij doe ik u de beschikking op een verzoek ex. artikel 32 Sv. in bovengenoemde zaak toekomen.

Voor de goede orde bericht ik u nog dat tegen deze beslissing geen rechtsmiddel open staat.

mr.

griffier