Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:253

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
12-01-2017
Datum publicatie
13-01-2017
Zaaknummer
C-09-519940-HA RK 16-518
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Afwijzing ontslag vereffenaar omdat deze niet door de rechtbank is benoemd en daarom niet door de rechtbank kan worden ontslagen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2017-0010
JERF Actueel 2017/37
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/519940 / HA RK 16-518

Beschikking van 12 januari 2017

in de zaak van

1 [verzoekster sub 1] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

2. [verzoeker sub 2] ,

wonende te [woonplaats 2] ,

verzoekers,

advocaat mr. A.H. Vermeulen te Den Haag ,

tegen

[verweerster] ,

wonende te [woonplaats 3] ,

verweerster,

advocaat mr. M.H.C. Morshuis te Den Haag .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het op 13 oktober 2016 ingekomen verzoekschrift met 9 producties,

 • -

  het op 30 november 2016 ingekomen verweerschrift met 10 producties,

 • -

  het emailbericht van 1 december 2016 van mr. Morshuis met productie 11.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 8 december 2016. Verschenen zijn:

 • -

  de heer [A] , namens verzoekers, vergezeld van mr. Vermeulen,

 • -

  mevrouw [verweerster] , vergezeld van mr. Morshuis.

2 De feiten

2.1.

Op [datum overlijden] is te [plaats] overleden, de heer [erflater] , geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] (verder te noemen ‘erflater’). Zijn laatste woonplaats was [plaats] . Ten tijde van zijn overlijden was erflater onder huwelijkse voorwaarden gehuwd met verweerster. Verzoekers zijn de kinderen van de erflater, geboren uit een eerder huwelijk van erflater met mevrouw [X] .

2.2.

Bij testament van 14 augustus 2015 heeft erflater zijn echtgenote (verweerster) benoemd tot erfgename voor het 1/100e deel van zijn nalatenschap en zijn kinderen (verzoekers), ieder voor gelijke delen, voor het 99/100e deel van zijn nalatenschap.

2.3.

Verzoekers en verweerster hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. Verzoekers hebben hun benoeming als executeurs niet aanvaard.

3 Het verzoek en het verweer

3.1.

Verzoekers vragen de rechtbank om verweerster als vereffenaar te ontslaan en haar te bevelen om - kort samengevat - binnen twee weken na de beschikking de volledige administratie van erflater vanaf 2011 af te geven en toegang te verschaffen tot de door haar bewoonde voormalige echtelijke woning om die woning en de aldaar aanwezige roerende zaken te laten taxeren. Zij voeren daartoe aan dat verweerster niet meewerkt aan een voortvarende afwikkeling van de nalatenschap.

3.2.

Verweerster voert gemotiveerd verweer. Zij betwist dat zij in verzuim verkeert, zou weigeren mee te werken aan een voortvarende afwikkeling van de nalatenschap, zou weigeren administratieve gegevens af te geven en zou weigeren mee te werken aan taxaties.

4 De beoordeling

4.1.

De nalatenschap van erflater is door de drie erfgenamen beneficiair aanvaard. Gevolg hiervan is dat zij gezamenlijk, op grond van artikel 4:195 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW), vereffenaar zijn van de nalatenschap.

4.2.

Verzoekers baseren hun verzoek tot ontslag van verweerster als vereffenaar op artikel 4:206 lid 5 BW. Dit artikel bepaalt dat een door de rechter benoemde vereffenaar om gewichtige redenen, onder meer op verzoek van een medevereffenaar of een erfgenaam, kan worden ontslagen. Verweerster is echter niet door de rechter benoemd. Zij is op grond van voormeld artikel 4:195 lid 1 BW van rechtswege, samen met verzoekers, vereffenaar. De rechtbank heeft derhalve niet de mogelijkheid verweerster als vereffenaar te ontslaan.

4.3.

Artikel 4:203 lid 1 BW bepaalt dat de rechtbank, na een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, op verzoek van een erfgenaam een vereffenaar kan benoemen. Indien op grond van dit artikel een vereffenaar wordt benoemd, vervangt deze vereffenaar de erfgenamen en zijn de erfgenamen verplicht aan de benoemde vereffenaar rekening en verantwoording af te leggen over de periode dat zij de nalatenschap hebben beheerd.

4.4.

Ter zitting hebben beide partijen verklaard akkoord te kunnen gaan met de benoeming van een onafhankelijke derde, bij voorkeur een notaris, tot vereffenaar. In onderling overleg kunnen zij geen notaris voorstellen.

4.5.

Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank op grond van artikel 4:203 lid 1 BW overgaan tot benoeming van na te melden notaris tot vereffenaar. Deze notaris heeft telefonisch kenbaar gemaakt bereid te zijn een benoeming als vereffenaar te aanvaarden.

4.6.

Gelet op de tussen partijen bestaande relatie zal de rechtbank bepalen dat partijen elk de eigen kosten van deze procedure dienen te dragen.

5 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mr. [vereffenaar] , notaris te [plaats] , verbonden aan [kantoor] ., kantoorhoudende aan de [adres] , [postcode] [plaats] , tot vereffenaar van de nalatenschap van [erflater] , geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] , laatstelijk wonende te [plaats] , aldaar overleden op [datum overlijden] ,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- bepaalt dat partijen elk de eigen kosten van deze procedure zullen dragen,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

- wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 12 januari 2017.1

1 type: 206 coll: