Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:1810

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
02-03-2017
Datum publicatie
10-04-2017
Zaaknummer
AWB - 16 _ 8695
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Termijnoverschrijding bezwaar verschoonbaar

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Team belastingrecht

zaaknummer: SGR 16/8695

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 2 maart 2017 in de zaak tussen

[eiseres] , wonende te [woonplaats 1] (Nieuw Zeeland) per adres [adres] te [woonplaats 2] , eiseres

en

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verweerder.

De bestreden beslissing op bezwaar

De beslissing van verweerder van 14 september 2016, waarbij het bezwaar van eiseres tegen het hierna onder 1 te noemen besluit niet-ontvankelijk is verklaard.

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 23 februari 2017.

Eiseres is, met bericht daarvan aan de rechtbank, niet verschenen.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. G.J.M. Naber.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de beslissing op bezwaar;

- draagt verweerder op een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, met inachtneming van hetgeen hieronder is overwogen;

- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 46 aan eiseres te vergoeden.

Overwegingen

1. Bij bericht van 6 januari 2016 heeft verweerder het terug te betalen bedrag van de studieschuld van eiseres vastgesteld op € 212,15. Eiseres heeft op 15 juli 2016 hiertegen bezwaar gemaakt.

2. Niet in geschil is dat het bezwaar niet tijdig is ingediend. Eiseres heeft als reden voor de termijnoverschrijding gesteld dat zij in oktober 2015 is verhuisd naar een ander adres in [woonplaats 1] , Nieuw Zeeland, welk adres zij heeft doorgegeven aan DUO. Zij heeft er ook voor gezorgd dat de post via NZ Post naar haar nieuwe adres zou worden doorgezonden. Eiseres vermoedt dat omdat DUO alleen haar meisjesnaam gebruikt, de post van DUO niet is doorgezonden.

3. Als zoals in het onderhavige geval een bezwaarschrift te laat wordt ingediend, moet het bestuursorgaan het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren, tenzij het niet tijdig indienen betrokkene niet is toe te rekenen en de termijnoverschrijding verschoonbaar is zoals bedoeld in artikel 6:11 van de Awb.

4. Eiseres heeft een kopie van het formulier ‘Wijziging Terugbetalen studieschuld’ van 12 oktober 2015 met daarop haar nieuwe adres met als ingangsdatum 2 november 2015 overgelegd. Zij stelt dit formulier aan verweerder te hebben gezonden. Voorts heeft eiseres een e-mail overgelegd waaruit volgt dat de Nieuw Zeelandse postautoriteit vanaf 12 oktober 2015 haar post van haar oude naar het nieuwe adres zal doorsturen. Eiseres heeft desondanks het bericht van 6 januari 2016 niet ontvangen.

5. De rechtbank is van oordeel dat gelet op het bovenstaande in redelijkheid niet kan worden geoordeeld dat de termijnoverschrijding eiseres valt toe te rekenen. Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de van haar te verlangen maatregelen heeft genomen om (tijdig) van de besluiten van DUO op de hoogte te geraken. De enkele stelling van verweerder dat het formulier met de adreswijziging niet bij DUO bekend is, maakt dit niet anders.

6. Het beroep is daarom gegrond verklaard en het bestreden besluit is vernietigd.

Verweerder moet een nieuw besluit nemen met inachtneming van deze uitspraak.

7. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Deze uitspraak is gedaan door mr. S.E. Postema, rechter, in aanwezigheid van mr. P.C. Stroebel, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 2 maart 2017.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na verzending hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep, Postbus 16002, 3500 DA Utrecht.