Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:15275

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
22-12-2017
Datum publicatie
11-01-2018
Zaaknummer
09/748014-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Cybercrime. Grootschalige internetoplichting met behulp van nep webshops door middel van phishing, hacking en computervredebreuk. Geen sprake van dadergroep.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/748014-15

Datum uitspraak: 22 december 2017

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officieren van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

BRP-adres: [adres],

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Heerhugowaard, locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Deze strafzaak is gelijktijdig, maar niet gevoegd, behandeld met de strafzaken tegen de verdachten [medeverdachte 1] (parketnummer 09/748009-15), [medeverdachte 2] (parketnummer 09/748003-16 ) en [medeverdachte 3] (parketnummer 09/748012-15).

In deze zaak hebben pro formazittingen plaatsgevonden op 27 juni 2016, 3 november 2016 en 30 juni 2017 (regiezitting).

De inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden op 27, 28 en 29 november en 1 december 2017. Het onderzoek ter terechtzitting is gesloten op 8 december 2017.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie mr. D. van der Ven-Laheij en M.A. van der Vlugt en van hetgeen door verdachte en zijn raadsman mr. W.R. Jonk, alsmede door diens waarneemster mr. A.C. Diesfeldt, beiden advocaat te Almere, naar voren is gebracht.

De officier van justitie mr. D. van der Ven-Laheij heeft ter terechtzitting van 3 november 2016 meegedeeld dat zij voornemens is een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken, alsmede dat hiertoe tegen verdachte een strafrechtelijk financieel onderzoek als bedoeld in artikel 126 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) is ingesteld.

2 De tenlastelegging

Wat de verdachte wordt verweten is omschreven in de (deels gewijzigde) tenlastelegging, die als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit vonnis. De verdachte wordt kort samengevat verweten dat hij:

feiten 1, 2 en 3 (Marktplaats)

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- oplichting door middel van phishing ten aanzien van 319 Marktplaats- of Admarktaccounts (feit 1);

- computervredebreuk ten aanzien ten aanzien van 319 Marktplaats- of Admarktaccounts (feit 2);

- manipulatie van computergegevens ten aanzien van 319 Marktplaats- of Admarktaccounts (feit 3);

feit 4 (BCC)

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 96 personen met behulp van namaakwebshops die lijken op de webshop van BCC;

feit 5 (MediaMarkt)

zich in de periode van 26 oktober 2014 tot en met 29 juni 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 68 personen met behulp van namaakwebshops die lijken op de webshop van MediaMarkt;

feit 6 (Dixons)

zich in de periode van 2 juni 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 131 personen met behulp van namaakwebshops die lijken op de webshop van Dixons;

feit 7 (Babboe)

zich in de periode van 15 september 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 46 personen met behulp van namaakwebshops die lijken op de webshop van Babboe;

feiten 8, 9 en 10 (Prijskeurig)

- zich in de periode van 17 mei 2015 tot en met 9 juli 2015 schuldig heeft gemaakt aan

- computervredebreuk ten aanzien van Prijskeurig.nl (feit 8);

- het verwerven en voorhanden hebben van toegangscodes tot geautomatiseerde werken van Prijskeurig.nl (feit 9);

- manipulatie van computergegevens van Prijskeurig.nl (feit 10);

feit 11 (witwassen)

- zich in de periode van 1 juli 2014 tot en met 10 juli 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van witwassen.

3 Bewijsoverwegingen

3.1

Inleiding

Uit onderzoek in het jaar 2013 en 2014 van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (hierna: LMIO) naar aanleiding van binnengekomen aangiften en meldingen, bleek dat er op het internet steeds meer namaakwebshops actief waren, die verschenen onder de naam van legitieme bedrijven zoals BCC en MediaMarkt. Klanten belandden op deze sites via (onder andere) Marktplaats.nl (hierna: Marktplaats), waar ze naar producten zochten. Na het klikken op een aantrekkelijke advertentie werden ze met een link doorverwezen naar wat ze dachten dat de site van een te goeder naam en faam bekend staande (web)winkel was. Daar konden ze winkelen zoals dat bij webwinkels normaal is, door goederen in een winkelmandje te doen en vervolgens af te rekenen. Dat gebeurde via iDEAL of door betaling op een bankrekening van een katvanger. De door de kopers bestelde producten, meestal consumentenelektronica zoals telefoons en tablets, werden niet geleverd. Enkele keren werd bovendien in een chatgesprek met meer of minder succes geprobeerd de klanten hun bankgegevens te ontfutselen en hun rekeningen te plunderen. Naar aanleiding van het voorgaande is een opsporingsonderzoek gestart onder de naam 26Meiberg (hierna: onderzoek Meiberg).

Naar het oordeel van de rechtbank kunnen deze feiten als vaststaand worden aangemerkt. Ze hebben ter terechtzitting niet ter discussie gestaan en kunnen zonder nadere motivering dienen als vertrekpunt voor de beoordeling van de bewijsvragen.

Zoals hierna verder zal worden besproken is verdachte [persoon 24] op 2 juli 2015 aangehouden toen hij probeerde geld op te nemen met een pinpas die niet op zijn naam stond en volgens hem gestolen was. Hij heeft toen verklaard dat hij zich bezig hield met oplichting via internet en dat hij dat samen met verdachte deed. Verdachte is vervolgens is op 9 juli 2015 aangehouden.

3.2

Het standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben ten aanzien van alle aan verdachte tenlastegelegde feiten gevorderd dat wettig en overtuigend bewezen wordt verklaard dat verdachte deze feiten in vereniging heeft begaan. Op hun specifieke standpunten zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ten aanzien van alle feiten met uitzondering van schuldwitwassen van de auto vrijspraak bepleit. Op de specifieke (bewijs)verweren van de verdediging zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging1

3.4.1

Opbouw

Het onderzoek in deze zaak bestaat voor het grootste gedeelte uit de analyse van gegevens, die zijn aangetroffen op in beslag genomen gegevensdragers zoals telefoons, laptops, USB-sticks en geheugenkaarten en op resultaten van IP-taps. (Een IP-adres is als het ware het internetadres van het gebruikte modem.) De rechtbank zal beginnen met een overweging over de bruikbaarheid van deze gegevens voor het bewijs in het licht van het smartphone-arrest. De rechtbank zal daarna enkele algemene overwegingen wijden aan oplichting en medeplegen. Daarna zal de rechtbank het door de verdediging aangevoerde alternatieve scenario bespreken. Daarna zullen de aan verdachte ten laste gelegde feiten worden besproken.

3.4.2

Het smartphone-arrest

De officieren van justitie hebben, kort gezegd, betoogd dat het Smartphone-arrest (Hoge Raad 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:588) van toepassing is en dat er weliswaar sprake is van een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv), maar dat met de constatering daarvan kan worden volstaan.

De verdediging heeft zich over dit betoog van de officieren van justitie niet uitgelaten.

Naar het oordeel van de rechtbank staat vast dat er onderzoek aan onder verdachte in beslag genomen gegevensdragers en geautomatiseerde werken heeft plaatsgevonden zonder dat daarvoor toestemming was gegeven door de rechter-commissaris, terwijl dat onderzoek zo diepgravend is geweest dat sprake is van een zeer ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte. Dit betekent dat sprake is van een schending van het door artikel 8 EVRM beschermde recht op privacy die een onherstelbaar vormverzuim oplevert zoals bedoeld in artikel 359a Sv. Aan de andere kant was er ten tijde van de inbeslagname een serieuze verdenking dat verdachte zich schuldig had gemaakt aan oplichting via internet. Dat betekent dat diepgravend onderzoek aan zijn gegevensdragers en geautomatiseerde werken noodzakelijk was. Daar zullen zich immers bij uitstek de sporen van dergelijke misdrijven bevinden. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de rechter-commissaris voor een dergelijk onderzoek zeker toestemming zou hebben gegeven als die zou zijn gevraagd. Daarom volstaat zij met de enkele constatering dat er jegens verdachte - achteraf gezien - sprake is van een vormverzuim en zal zij daaraan verder geen consequenties verbinden.

3.4.4

Oplichting

In deze zaak is de eerste verdenking van oplichting (feit 1) de volgende. Zakelijke adverteerders op Marktplaats beschikken over een Admarktaccount waarmee ze kunnen adverteren. Aan houders van dergelijke Admarktaccounts zijn e-mails gestuurd, ogenschijnlijk afkomstig van Marktplaats, waarin stond dat er iets aan hun account was veranderd; hun wachtwoord was bijvoorbeeld gewijzigd. Als dat niet klopte, moesten zij op een link klikken en inloggen op hun account. Dat was hun account dan helemaal niet, maar een nagemaakte Marktplaatsomgeving. Op deze manier werden adverteerders hun inloggegevens ontfutseld, waarna op hun account werd geadverteerd voor namaakwebshops. Om de zichtbaarheid van de advertenties te vergroten werd de zogenaamde ‘Cost per Click’ (het bedrag dat de adverteerder betaalt per keer dat zijn advertentie wordt aangeklikt) verhoogd. Op dezelfde manier is gephisht bij particuliere adverteerders op Marktplaats.

Verder houdt in de meeste zaken de verdenking van oplichting onder meer in dat er namaakwebshops online zijn gezet die namen van bestaande, betrouwbare bedrijven hadden, professioneel oogden en in het algemeen ook sprekend leken op de echte webshops van de betreffende bedrijven, vaak met vermelding van hun KvK-nummers en algemene voorwaarden en met mogelijkheid om via iDEAL te betalen en contact te hebben met een medewerker van de verkopende organisatie. Bij deze namaakwebshops hebben mensen goederen besteld en betaald (in de veronderstelling dat ze bij de bonafide webshop kochten), maar die artikelen nooit geleverd gekregen.

Als oplichtingsmiddelen zijn telkens tenlastegelegd: het aannemen van een valse naam, het aannemen van een valse hoedanigheid, het gebruik maken van listige kunstgrepen en van een samenweefsel van verdichtsels.

De Hoge Raad heeft in zijn overzichtsarrest van 20 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:

2889) het volgende overwogen.

Als belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van de verschillende oplichtingsmiddelen in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) kan worden genoemd dat de verdachte door een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen bij een ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wil roepen teneinde daarvan misbruik te kunnen maken. Bij het gebruik van een samenweefsel van verdichtsels gaat het in de kern om gesproken en/of geschreven uitingen die bij die ander een op meer dan een enkele leugenachtige mededeling gebaseerde onjuiste voorstelling van zaken in het leven kunnen roepen. Bij listige kunstgrepen gaat het in vergelijkbare zin in de kern om meer dan een enkele misleidende feitelijke handeling die een onjuiste voorstelling van zaken in het leven kan roepen. Bij de oplichtingsmiddelen die bestaan uit het aannemen van een valse naam of een valse hoedanigheid, gaat het er in de kern om dat het handelen van de verdachte ertoe kan leiden dat bij de ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen met betrekking tot de ‘persoon’ van de verdachte, hetzij wat betreft diens naam, hetzij wat betreft diens hoedanigheid, waarbij die onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen teneinde daarvan misbruik te maken. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin hetzelfde gedrag van de verdachte meebrengt dat meerdere oplichtingsmiddelen zijn gebezigd. In zo een geval kan dit gedrag als het bezigen van meer dan een oplichtingsmiddel worden tenlastegelegd en bewezenverklaard; daarbij behoeft de rechter niet te kiezen uit die oplichtingsmiddelen omdat die keuze voor de strafrechtelijke betekenis van het bewezenverklaarde niet van belang is.

Waar het bij de strafbaarstelling van oplichting om gaat is dat niet slechts het vertrouwen wordt beschermd van de ander tegen vermogensnadeel dat hij lijdt, maar ook meer algemeen het vertrouwen dat het publiek ten behoeve van het maatschappelijk en economisch verkeer tot op zekere hoogte mag stellen in de oprechtheid waarmee anderen aan dit verkeer deelnemen. Dit laatste komt in de rechtspraak van de Hoge Raad tot uitdrukking in verschillende voor de beoordeling van het gewicht van het gehanteerde oplichtingsmiddel relevant geachte omstandigheden als: het misbruik maken van een in het maatschappelijk verkeer geldend verwachtingspatroon, het verstrekken van onbruikbare contactgegevens of het veelvuldig herhalen van identieke gedragingen in relatie tot telkens weer andere (beoogde) slachtoffers.

Verdachte heeft (voor zover in het navolgende bewezen verklaard) gebruik gemaakt van namaakwebshops, die sterk leken op de webshops van het geïmiteerde bedrijf. Deze heeft hij online gezet en hij heeft ervoor geadverteerd op Marktplaats. Als consumenten naar een bepaald artikel zochten, kwamen ze daar een aantrekkelijk aanbod tegen. Ze dachten dat ze reageerden op een advertentie van een bonafide webshop en hadden ook geen reden om daaraan te twijfelen. Ze winkelden zoals dat bij een webshop gebruikelijk is en betaalden via iDEAL of maakten het geld op een rekeningnummer, zogenaamd van het geïmiteerde bedrijf, over.

De rechtbank stelt vast dat verdachte dus gebruik heeft gemaakt van een valse naam en een valse hoedanigheid. Hij heeft immers gedaan alsof de webshop de reguliere webshop van het betrouwbare bedrijf was. In e-mails en chats heeft hij zich voorgedaan als een medewerker daarvan. Het online zetten van zo’n webshop, het adverteren op Marktplaats en klanten eventueel ook nog misleiden via mail of chat levert naar het oordeel van de rechtbank zowel het gebruik van listige kunstgrepen als een samenweefsel van verdichtsels op.

Voor oplichting in de zin van artikel 326 Sr is voorts vereist dat iemand door een oplichtingsmiddel wordt bewogen tot de in die bepaling bedoelde handelingen. In voornoemd overzichtsarrest heeft de Hoge Raad hierover het volgende overwogen.

Van het in het bestanddeel ”beweegt” tot uitdrukking gebrachte causale verband is sprake als voldoende aannemelijk is dat het slachtoffer mede onder invloed van de door het desbetreffende oplichtingsmiddel in het leven geroepen onjuiste voorstelling van zaken is overgegaan tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld als bedoeld in artikel 326 Sr.

Het antwoord op de vraag of in een concreet geval het slachtoffer door een oplichtingsmiddel dat door de verdachte is gebezigd, is bewogen tot de in artikel 326 Sr bedoelde handeling, is in sterke mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In meer algemene zin kunnen tot die omstandigheden behoren enerzijds de mate waarin de in het algemeen in het maatschappelijk verkeer vereiste omzichtigheid het beoogde slachtoffer aanleiding had moeten geven die onjuiste voorstelling van zaken te onderkennen of zich daardoor niet te laten bedriegen, en anderzijds de persoonlijkheid van het slachtoffer, waarbij onder meer de leeftijd en de verstandelijke vermogens van het slachtoffer een rol kunnen spelen. Oplichting in de zin van artikel 326 Sr is echter niet aan de orde wanneer het slachtoffer – gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder de eigen gedragingen en kennis van zaken – de in een bepaalde gedraging van de verdachte besloten liggende onjuiste voorstelling van zaken had moeten doorzien.

De rechtbank concludeert dat in de onderhavige zaken voldaan is aan het vereiste van causaal verband tussen de toegepaste oplichtingsmiddelen en de afgifte van geldbedragen. Uit wat hiervoor is overwogen, volgt dat de consumenten door de namaakwebshops die sterk leken op de sites van het geïmiteerde bedrijf, juist in de veronderstelling verkeerden dat ze winkelden bij een bonafide webshop. Onder deze omstandigheden behoefden de consumenten de onjuiste voorstelling niet te doorzien of onderkennen. Het prijsverschil met de echte webshops van de geïmiteerde ondernemingen was ook niet zodanig dat consumenten daarom extra op hun hoede moesten zijn.

3.4.5

Medeplegen

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat verdachte - waar dat ten laste is gelegd - moet worden aangemerkt als medepleger, omdat bij het plegen van die feiten telkens sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking met anderen. Door alle overeenkomsten tussen de verschillende namaakwebshops en de samenhang daartussen, leek het willekeurig welke webshop door welke verdachte online werd geplaatst. De samenwerking tussen de verschillende verdachten blijkt onder meer uit de gemeenschappelijke intentie om mensen op te lichten door middel van namaakwebshops. Daarnaast blijkt die volgens de officieren van justitie uit de omstandigheid dat verdachte met anderen onderling informatie heeft uitgewisseld, zoals standaardmailteksten en rekeningnummers van begunstigdenrekeningen, en dat opbrengsten werden gedeeld.

De verdediging heeft betoogd dat niet is gebleken van betrokkenheid van anderen die voldoet aan de voor medeplegen vereiste bewuste en nauwe samenwerking. Verdachte dient dan ook te worden vrijgesproken van het medeplegen.

De rechtbank oordeelt als volgt.

Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking. Die kwalificatie is alleen maar gerechtvaardigd als de bewezen verklaarde - intellectuele en/of materiële - bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is. Dat brengt mee dat als het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), op de rechter de taak rust om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de bewijsvoering dat medeplegen nauwkeurig te motiveren. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip (vgl. Hoge Raad 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3637).

Ten aanzien van de oplichtingen door middel van namaakwebshops die aan verdachte ten laste zijn gelegd, zijn voor wat betreft mogelijke betrokkenheid van anderen een aantal elementen te onderscheiden. Die betrokkenheid kan zich afspelen in het voortraject, dus voordat de eigenlijke oplichting plaatsvindt. Daarbij valt te denken aan het phishen van accountgegevens, het met die gephishte gegevens hacken van Admarkt- en reguliere accounts op Marktplaats en het plaatsen van advertenties voor de namaakwebshops. Deze gedragingen zijn naar het oordeel van de rechtbank ieder op zich essentieel voor het slagen van de ten laste gelegde oplichtingsfeiten. Zonder gephiste accountgegevens en gehackte Admarkt- en reguliere accounts kan immers niet worden geadverteerd voor de namaakwebshops en zonder advertenties op Marktplaats weet niemand dat de webshop bestaat en wordt er niets verdiend.

Voorts kunnen anderen betrokken zijn bij het online brengen van de website met de namaakwebshop en/of meedoen met het ‘verkopen’ van goederen via de namaakwebshop. Dit is de kern van de ten laste gelegde oplichting.

Ten slotte kunnen (weer) anderen betrokken zijn bij de financiële kant van de ten laste gelegde oplichtingsfeiten, zoals door het aanleveren van bankrekeningen (en de daarbij behorende informatie als inloggegevens en wachtwoorden) en bankpassen van katvangers oftewel money mules of door het contant opnemen van de door de klanten van de namaakwebshops naar de bankrekening van de money mule overgemaakte geldbedragen. Ook deze bijdragen zijn essentieel voor het slagen van de ten laste gelegde vorm van oplichting, omdat de opbrengsten van de oplichtingen op die manier kunnen worden geïncasseerd zonder dat dit tot de daders te herleiden is.

De hiervoor genoemde vormen van betrokkenheid leveren in beginsel ieder op zichzelf genomen bijdragen van voldoende gewicht op om van medeplegen te kunnen spreken. Waar bij de beoordeling van de afzonderlijke oplichtingsfeiten kan worden vastgesteld dat er een of meer anderen bij betrokken zijn geweest op de wijze zoals hiervoor besproken, zal de rechtbank (indien het tot bewezenverklaring komt) voor dat feit medeplegen bewezen achten. De omstandigheid dat verschillende personen op eenzelfde wijze door middel van namaakwebshops oplichtingen hebben gepleegd en dat zij daarvoor mogelijk (om de beurt of na elkaar) dezelfde of vergelijkbare websites en bankrekeningnummers gebruikten, is op zichzelf genomen onvoldoende voor het oordeel dat ten aanzien van die oplichtingen sprake is van medeplegen. Datzelfde geldt voor de omstandigheden dat tussen betrokkenen onderling informatie, zoals sjabloonteksten van aan klanten te verzenden berichten, werd uitgewisseld of dat de verkoper van de niet te leveren goederen de opbrengsten moest delen met degene die de bankrekening had geregeld en ging pinnen en de katvanger. Anders dan de officieren van justitie ziet de rechtbank in de modus operandi op zichzelf of de enkele uitwisseling van informatie dus onvoldoende aanknopingspunten om medeplegen aan te nemen. Naar haar oordeel blijkt uit het dossier niet van het bestaan van een dadergroep in de zin van personen die nauw samenwerkten aan dezelfde strafbare feiten, maar ging het om een groep jongeren die onafhankelijk van elkaar met hetzelfde soort strafbare feiten bezig waren en elkaar daarbij soms hielpen. Voor elke ten laste gelegd oplichtingsfeit zal dan ook telkens moeten worden vastgesteld of er naast verdachte een of meer anderen bij betrokken zijn geweest, waaruit die betrokkenheid dan bestaat en of die betrokkenheid is te duiden als medeplegen.

3.4.6

Algemene inleiding en bespreking alternatief scenario

Inleiding

Op 2 juli 2015 kreeg de politie een melding dat er een man met een zwarte helm op bij diverse pinautomaten stond te pinnen. De melder vertrouwde het niet en de vroeg de politie onderzoek te doen. Op de [adres 6] in Diemen werd de politie aangeroepen door de melder, die de persoon met helm aanwees. Dat bleek [persoon 24] (hierna: verdachte [persoon 24]) te zijn. Hij had een ABN Amrobetaalpas bij zich op naam van [persoon 25] (rekeningnummer [bankrekeningnummer 12]). Toen de politie zei dat die pas niet van hem was, verklaarde hij dat de pinpas gestolen was. [persoon 24] werd vervolgens aangehouden.2

[persoon 24] heeft tijdens zijn eerste verhoor verklaard dat hij met de bankpas van [persoon 25] geld wilde opnemen bij de ABN Amro. Hij was betrokken bij oplichting via internet en deed dit samen met verdachte, een goede vriend van hem die dat moment in Bulgarije was. Zij beschikten over bankpassen die afkomstig waren van mensen die snel geld nodig hadden. Vervolgens werden er fake advertenties op websites als Marktplaats gezet. De kopers van die producten maakten de koopprijs over naar de bankrekening van iemand die zijn pas had afgestaan. Dat geld werd vervolgens contant opgenomen en de kopers kregen hun producten niet.3

Beslag op gegevensdragers

Bij de aanhouding van verdachte is bij hem een witte Apple iPhone 5s (beslagcode A1.01) in beslag genomen.4 Verdachte heeft erkend dat deze van hem is.5 Op 10 juli 2015 heeft de politie de twee verblijfplaatsen van verdachte doorzocht. Op het adres [adres 7] te Muiden (de woning van de vader van verdachte) zijn in de slaapkamer van verdachte onder meer een Apple MacBook Pro (beslagcode RA01.01, hierna: de Apple MacBook), een Dell Xps computer (beslagcode RA01.02, hierna: de Dellcomputer), een versleutelde USB-stick van het merk Lexar 3.0 (beslagcode RA01.03, hierna: de USB-stick)6, een zwarte Apple iPhone met een barst over het gehele scherm (RA01.11) en nog een zwarte Apple iPhone (beslagcode RA01.12) in beslag genomen.7 Op het adres [adres 8] te Bussum (de woning van de moeder van verdachte) is een Acer Predator computer (beslagcode VA02.02, hierna: de Acercomputer) in beslag genomen.8 Verdachte heeft over de Apple MacBook, de Dellcomputer en de Acercomputer verklaard dat deze van hem zijn.9 Hij heeft ontkend dat de USB-stick en de twee zwarte iPhones van hem zijn. De met behulp van het programma TrueCrypt versleutelde USB-stick zat op het moment van inbeslagname in de Dellcomputer van verdachte.10 Om toegang tot de USB-stick te krijgen was een toegangscode nodig die op de Dellcomputer is aangetroffen, namelijk Qw1lefri[voornaamverdachte]Qw9Qw1lefri[voornaamverdachte]Qw9.11 In deze code komt tweemaal de voornaam verdachte voor. Op deze USB-stick zijn documenten aangetroffen waarin de naam van verdachte voorkomt, waaronder een document dat een bezwaarschrift aan de Belastingdienst leek te zijn en twee documenten die waren gerelateerd aan schoolopdrachten. Verder is correspondentie van verdachte met een orthodontist aangetroffen.12 De toegangscode van de twee zwarte iPhones die op de slaapkamer van verdachte zijn aangetroffen is 1112. Dat is dezelfde toegangscode als de code van de witte iPhone 5s van verdachte. Deze toegangscode lijkt gebaseerd op de geboortedag van verdachte: 11 december.13

Zoals hierna bij de bespreking van de afzonderlijke feiten aan de orde zal komen, is op voornoemde gegevensdragers belastende informatie aangetroffen.

Het gaat daarbij onder meer om vanaf alle voornoemde computers gevoerde Skypechats door middel van verschillende accounts, waaronder het account ‘[skypenaam 4]’ onder de schermnaam ‘[schermnaam 8]’, het account ‘[skypenaam 5]’ onder de schermnaam ‘[schermnaam 9]’ en het account ‘[skypenaam 6]’ onder de naam ‘[schermnaam 10]’. Op alle computers werd ook het Skypeaccount ‘t[achternaam verdachte]ed[voornaam verdachte]’ onder de naam ‘[voornaam verdachte]’ met e-mailadres [voornaam verdachte]t[achternaam verdachte]@gmail.com aangetroffen14

Op de Acercomputer is een chat van 4 januari 2015 aangetroffen tussen de gebruiker van deze computer (in de chat aangeduid als ‘615979956’ en een account met de naam ‘[persoon 26]’. In deze chat worden door de gebruiker van de Acercomputer onder meer een link en accountgegevens voor een beheerderomgeving van de website ‘mediamarkt-webshop.com’ gedeeld. Verder wordt in deze chat door de gebruiker van de Acercomputer gesproken over Belgen die geen digitaal meldpunt hebben en helemaal naar het politiekantoor moeten gaan.15

In een chat van 13 januari 2015 deelde de gebruiker van de Acercomputer een chatconversatie met ‘Offshoreracks Support’, waarin ‘[schermnaam 8]’ vroeg waarom zijn domein www.mediamarkt-webshop.com “down” was. Kort daarvoor hadden de gebruiker van de Acercomputer en [persoon 26] besproken dat de webshop niet online stond.16

Deze beide chats zijn eveneens aangetroffen op de onder [persoon 24] in beslag genomen Sharkooncomputer. In deze versie van de chats wordt de gebruiker van de Sharkooncomputer aangeduid als ‘680576232’ en de andere partij als ‘[persoon 27]’.17 [persoon 24] heeft verklaard dat hij deze chat heeft gevoerd en dat ‘[persoon 27]’ verdachte betreft.18

Op de Apple MacBook van verdachte zijn chatlogs aangetroffen van gesprekken gevoerd met het chatprogramma ICQ. Het betreffen logs van een chatgesprek tussen de houder van het hiervoor al vermelde unieke ICQ-identificatienummer 615979956, tevens gebruiker van de naam ‘[persoon 29]’ en de houder van het unieke ICQ- identificatienummer 668990137, tevens gebruiker van de bijnaam ‘[persoon 28]’. Het chatgesprek is gevoerd op 3 juli 2015 tussen 16:16:58 uur en 17:27:02 uur. Deze tijdstippen betreffen de UTC-tijd. De gesprekken zijn gevoerd in de 3e tijdzone oostelijk van Greenwich, de tijdzone waarin Bulgarije ligt.19 Deze chat is gevoerd op de dag dat verdachte [persoon 24] in verzekering werd gesteld na zijn aanhouding op de voorgaande dag. In deze chat werd gesproken over ene [persoon 27] van wie niets meer is gehoord, terwijl er volgens [persoon 28] “al een redelijke tijd 1100 op die kaart” stond. [persoon 29] vroeg of [persoon 27] gisteren heeft gepind en [persoon 28] zei dat dat niet het geval was. Ze vroegen zich af wat er met [persoon 27] was gebeurd. [persoon 29] schreef: “want ik ben min of meer ook fucked natuurlijk als ze nu huiszoekingen doen enzo bij hem”. Hij zou om 6 uur nog eens bellen met zijn (de rechtbank begrijpt: [persoon 27]s) vader. [persoon 29] schreef dat hij terug zou gaan als hij niks hoorde en wel zou zien of hij ook gepakt werd bij aankomst. [persoon 28] antwoordde: “Maat, stuur een van je close friends om poolshoogte te nemen laat iemand je kamer etc stiekem uitruimen niet terug gaan en dan maar gearresteerd worden ik ga swsss die [persoon 25] dwingen eerst dan om alles te gaan accepteren op het bureau”. [persoon 29] schreef dat hij niets te vrezen had omdat alles “encrypted” was, dus hij houdt de verhoren wel uit. Maar omdat hij “real life connected ” is met [persoon 27] zou het bij hem waarschijnlijk misgaan.20

Standpunt verdediging: alternatief scenario

De verdediging heeft betoogd dat vrijwel alle belastende informatie door toedoen van verdachte [persoon 24] op deze gegevensdragers terecht is gekomen en heeft daartoe het volgende aangevoerd. Verdachte was bevriend met verdachte [persoon 24] en had tot zijn aanhouding een uitermate groot vertrouwen in hem. Het is hem echter achteraf duidelijk geworden dat [persoon 24] zich destijds bezig hield met oplichting door middel van namaakwebshops. [persoon 24] had de huissleutels van het woonadres van verdachte en heeft hem meermaals gevraagd spullen voor hem te bewaren. Na de aanhouding van verdachte [persoon 24] zouden derden met die sleutels spullen ter bewaring in de woning van verdachte hebben gestald. Verdachte heeft verklaard dat de twee zwarte iPhones die in zijn slaapkamer zijn aangetroffen van [persoon 24] waren. Verdachte heeft wel eens gebruik gemaakt van deze telefoons. Ook de USB-stick is volgens verdachte eigendom van verdachte [persoon 24] en zat continu in de computer van verdachte, waardoor verdachte er mogelijk wel eens documenten op heeft opgeslagen. Voorts kwam [persoon 24] regelmatig bij verdachte thuis - zowel op het adres van zijn vader als zijn moeder - en hij had dan toegang tot de computers van verdachte. Op de Dellcomputer is bovendien een zogeheten Remote Acces Tool (hierna: RAT) aangetroffen, een vorm van malware waardoor derden op afstand handelingen met de computer van verdachte konden verrichten. Verdachte [persoon 24] heeft die op de Dellcomputer geïnstalleerd en daardoor had hij ook op afstand toegang tot deze computer. Van de op de Dellcomputer geregistreerde toetsaanslagen valt niet te zeggen of deze op de computer van verdachte zijn ingevoerd of op afstand op een andere computer. Verdachte [persoon 24] is ook degene die zich in de op de computers van verdachte aangetroffen chats uitgaf voor ‘[skypenaam 6]’, ‘[skypenaam 4]’ en ‘[schermnaam 8]’. Verdachte heeft ontkend dat hij de hiervoor genoemde op zijn Apple MacBook aangetroffen chat tussen [persoon 29] en [persoon 28], of de chat tussen [persoon 24] en [persoon 27] heeft gevoerd. Deze chats moeten er volgens hem door [persoon 24] of anderen zijn opgezet, deels na de aanhouding van verdachte [persoon 24]. Volgens de verdediging heeft verdachte [persoon 24] bewust deze sporen achtergelaten omdat die naar verdachte [verdachte] leiden en niet naar hemzelf.

Beoordeling alternatief scenario

Bij de beoordeling van dit alternatieve scenario stelt de rechtbank het volgende voorop. Verdachte [persoon 24] heeft vanaf zijn aanhouding direct en consistent verklaard en heeft daarbij ook zichzelf belast. Hij heeft immers bekend dat ook hij zich heeft schuldig gemaakt aan oplichting door middel van namaakwebshops en witwassen. Zijn verklaring wordt op vele punten ondersteund door de bevindingen van het onderzoek Meiberg. Verdachte daarentegen heeft in zijn eerste verhoor enkele vragen beantwoord en heeft zich nadien consequent op zijn zwijgrecht beroepen. Pas tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak ter terechtzitting heeft hij vragen beantwoord en is met het hiervoor beschreven alternatieve scenario gekomen dat erop neerkomt dat niet hij, maar verdachte [persoon 24] verantwoordelijk is voor vrijwel alles wat verdachte wordt verweten. Door pas ter terechtzitting te verklaren, heeft verdachte de gelegenheid gehad om zijn verklaringen op alle beschikbare onderzoeksbevindingen af te stemmen. Dat leidt vanzelfsprekend niet tot de conclusie dat de inhoud van zijn verklaring niet juist kan zijn, maar het noopt naar het oordeel van de rechtbank wel tot extra behoedzaamheid bij de beoordeling van de aannemelijkheid van zijn verklaring. Op onderdelen wijkt zijn ter terechtzitting afgelegde verklaring overigens af van de summiere verklaringen die hij eerder heeft gegeven. Zo heeft hij ter terechtzitting verklaard dat de twee zwarte iPhones al langere tijd op zijn slaapkamer lagen en dat hij die telefoons ook wel heeft gebruikt, terwijl hij tijdens zijn eerste verhoor heeft verklaard dat die telefoons tijdens zijn afwezigheid en gedurende de detentie van verdachte [persoon 24] door derden op zijn slaapkamer moeten zijn gelegd.

Het alternatieve scenario wordt op belangrijke onderdelen weerlegd door de onderzoeksbevindingen uit het dossier. Zo heeft [persoon 24] ontkend dat hij over de sleutels van de woonadressen van verdachte bij zijn vader en moeder beschikte21 en heeft hij verklaard dat hij sinds zijn twaalfde alleen nog maar in de woning van de moeder van verdachte kwam en dus niet meer in de woning van de vader van verdachte waar de Dellcomputer met daarin de USB-stick is aangetroffen.22

Belangrijker nog is de vraag naar de geloofwaardigheid van het door de verdediging eerst ter terechtzitting naar voren gebrachte alternatieve scenario. Indien dit scenario zou worden gevolgd, zou dat betekenen dat:

- verdachte [persoon 24] met twee computers - namelijk die van hemzelf en de Acercomputer van verdachte - meerdere gedetailleerde chats met zichzelf heeft gevoerd met als enig doel verdachte te belasten; hij heeft dit dan niet eenmaal gedaan, maar meerdere keren gedurende een langere periode (het dossier bevat onder meer chats tussen verdachte [persoon 24] en [persoon 27] van 4 januari 2015, 13 januari 2015, 1 februari 2015, 4 februari 2015, 6 februari 2015, 7 februari 2015, 8 februari 201523);

 • -

  verdachte [persoon 24] (of anderen namens hem tijdens zijn detentie) na 3 juli 2015 belastende chatgesprekken tussen [persoon 29] en [persoon 28] op de Apple MacBook van verdachte heeft gezet, waarbij de datum van die chatgesprekken is gewijzigd naar 3 juli 2015 en bovendien de tijdzone is aangepast naar UTC + 3, de tijdzone waarin verdachte zich op dat moment in Bulgarije bevond;

 • -

  dat verdachte [persoon 24] in zijn Skypechats vanaf het account ‘[skypenaam 4]’ vanaf de computers van verdachte gebruik zou hebben gemaakt van IP-adressen van de Hogeschool van Amsterdam, terwijl verdachte student was aan de Hogeschool van Amsterdam en [persoon 24] niet;24

 • -

  verdachte [persoon 24] zijn versleutelde USB-stick heeft beveiligd met een wachtwoord waarin tweemaal de voornaam van verdachte voorkomt;

 • -

  verdachte [persoon 24] dit alles grotendeels voor zijn aanhouding en ongemerkt in scene heeft gezet om in het geval dat hij betrapt zou worden naar zijn goede vriend, verdachte, te wijzen;

 • -

  verdachte [persoon 24] ondanks al deze moeite na zijn aanhouding onmiddellijk van gedachten is veranderd; hij heeft immers meteen zichzelf belast door te bekennen dat ook hij zich bezighield met oplichting door middel van namaakwebshops.

Kortom, terwijl de op de gegevensdragers aangetroffen sporen volstrekt logisch en verklaarbaar zijn wanneer de lezing van [persoon 24] klopt, roept het alternatieve scenario allerlei vragen op waarop geen of hooguit een onbevredigend antwoord is gekomen. De rechtbank acht dit scenario dermate onaannemelijk dat het als ongeloofwaardig terzijde zal worden geschoven. Zij wordt in deze conclusie gesterkt door de omstandigheid dat verdachte [persoon 24] op verzoek van de verdediging als getuige is gehoord bij de rechter-commissaris, maar daarbij door de verdediging niet is bevraagd over dit alternatieve scenario, waarin hij toch de hoofdrol speelt.

Conclusie t.a.v. de gegevensdragers

Nu het alternatieve scenario als ongeloofwaardig terzijde is geschoven, verwerpt de rechtbank het verweer van de verdediging dat niet verdachte maar verdachte [persoon 24] verantwoordelijk moet worden gehouden voor hetgeen op de computers en de witte iPhone 5s van verdachte is aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de informatie die is aangetroffen op de USB-stick die in de Dellcomputer van verdachte zat en de twee zwarte iPhones die op zijn slaapkamer zijn aangetroffen. Gelet op de plaats waar deze gegevensdragers zijn aangetroffen, de toegangscodes die de verjaardag of naam van verdachte bevatten en de documenten op de USB-stick die op naam van verdachte staan, gaat de rechtbank er in het narvolgende van uit dat ook de USB-stick en de twee zwarte iPhones van verdachte zijn en door hem werden gebruikt. De rechtbank gaat er tot slot ook van uit dat de Skype-chataccounts die op de computers van verdachte zijn aangetroffen aan hem toebehoren en door hem zijn gebruikt. Met betrekking tot de RAT op de Dellcomputer gaat zij ervan uit dat verdachte die zelf heeft geplaatst en gebruikt.

Hierna zal bij de bespreking van de afzonderlijke feiten niet meer worden ingegaan op het verweer van de verdediging dat verdachte niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor hetgeen op de gegevensdragers is aangetroffen.

3.4.7

Marktplaats (feiten 1, 2 en 3)

Inleiding

Hiervoor is in het algemene gedeelte over oplichting (paragraaf 3.3.4) al uitgelegd dat houders van Admarkt- en reguliere accounts van Marktplaats het slachtoffer zijn geworden van phishing. Met de gephishte gegevens werden vervolgens accounts gehackt, advertenties gewijzigd, de cost per click verhoogd et cetera.

De rechtbank dient te beoordelen of verdachte betrokken is geweest bij deze handelwijze en of wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat hij zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan (het medeplegen van) oplichting (feit 1), (het medeplegen van) computervredebreuk (feit 2) en (het medeplegen van) verstoring van computergegevens (feit 3) in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015.

Aangiften Marktplaats en houders Admarktaccounts

Namens Marktplaats is aangifte gedaan van onder meer computervredebreuk en oplichting.25Uit gegevens van Marktplaats blijkt, dat er tussen 13 maart 2014 en 9 mei 2015 in totaal 502.840 frauduleuze advertenties zijn aangemaakt door 115 gehackte Admarkt-accounts.26 In deze advertenties werd verwezen naar 17 verschillende namaakwebshops, waaronder dixons-dagdeals.com.27

Door een aantal accounthouders is aangifte gedaan van het wederrechtelijk binnendringen in hun Admarktaccounts, het wederrechtelijk veranderen van (inlog)gegevens waardoor die accounts niet meer toegankelijk waren voor de rechtmatige houders daarvan en het aanbrengen van wijzigingen in die accounts.28

[benadeelde 7], eigenaar van Graffitiworld ( e-mailadres [mailadres 7]), heeft aangifte gedaan van oplichting. Vos is houder van een zakelijk Admarktaccount, dat was beveiligd met een wachtwoord. Op 28 januari 2015 heeft hij een e-mail ontvangen waarin hem werd verzocht opnieuw in te loggen vanwege het veranderen van zijn e-mailadres. Zijn account is drie weken niet voor klanten bereikbaar geweest omdat het gehackt bleek te zijn.29

Informatie aangetroffen op gegevensdragers van verdachte

Op de USB-stick van verdachte is een computerbestand met de bestandsnaam ‘adm.txt’ aangetroffen. In dit bestand is het e-mailadres [mailadres 7] aangetroffen, met daaronder het woord ‘jammer’.30 Op de Dellcomputer van verdachte zijn in een computerbestand ’07-03-2015.txt’ de toetsaanslagen opgenomen die op deze computer zijn ingevoerd. In dit computerbestand is exact dezelfde woordcombinatie opgenomen als in het hiervoor beschreven computerbestand ‘adm.txt’. De politie heeft uit de inhoud van het computerbestand ’07-03-2015.txt’ geconcludeerd dat het erop lijkt dat het e-mailadres [mailadres 7] en het woord ‘jammer’ uit het computerbestand ‘adm.txt’ worden gebruikt om in te loggen op Admarkt.nl. Het e-mailadres [mailadres 7] is de gebruikersnaam van het gehackte Admarkt account van [benadeelde 7].31

Op de USB-stick is een bestand genaamd ‘mail.txt’ aangetroffen, met de volgende inhoud:

‘Geachte heer/mevrouw,

U heeft aangegeven uw e-mail adres te willen wijzigen naar:

U kunt pas inloggen met uw nieuwe e-mail adres na 48 uur uit veiligheidsredenen.

Heeft u uw e-mail niet zelf gewijzigd, of wilt u toch liever uw oude e-mail adres blijven gebruiken?

U kunt door op de onderstaande link te klikken deze wijziging permanent ongedaan maken door in te loggen met uw oude gegevens in de beveiligde Admarkt omgeving.

<a href=http://www.admarkt.nl.marktplaats-nederland.com/admarkta.html.>Klik hier om uw e-mail adres te herstellen</a>.

Bedankt voor het gebruik van Admarkt.nl

Met vriendelijke groet,

Het Marktplaats Team

www.admarkt.nl’32

Daarnaast is een bestand genaamd ‘mailadmarkt2.txt’ aangetroffen. Dit bestand bevatte een andere tekst, maar ook hierin werd de lezer uitgenodigd om op een hyperlink te klikken om een bericht te bekijken in de persoonlijke Admarkt-omgeving. Dit bericht is net als het hiervoor geciteerde bericht afkomstig van ‘Het Marktplaats Team’.33

Verder is op de USB-stick een bestand aangetroffen met de naam ‘MPPhish.zip’. Dit bestand bevatte een backup van twee verschillende versies van webpagina’s die de werking hadden van phishingwebsites voor Admarktaccounts. Deze websites waren nauwelijks van de echte inlogpagina’s van het zakelijke gedeelte van Markplaats te onderscheiden. Uit de programmacode van de webpagina is gebleken dat alle ingevoerde gegevens van het inlogformulier zouden worden doorgestuurd en opgeslagen in een bestand met de naam ‘loggafilla.txt’. Vervolgens zou een bezoeker van de phishing webpagina worden doorgestuurd naar een webpagina waarin hij werd bedankt voor de medewerking.34

Voorts zijn op de USB-stick tekstbestanden aangetroffen met daarin volgens de politie mogelijk gephiste accountgegevens van het zakelijke gedeelte van Marktplaats. In de tekstbestanden worden een e-mailadres, wachtwoord en IP-adres opgeslagen bij elke succesvolle phishingpoging. Tevens werd een logbestand genaamd ‘admarkt.biz’ aangetroffen van een periode van vier uren op 9 november 2014. In dit tijdsbestek zijn er bezoekers geweest vanaf 238 unieke IP-adressen. Hiervan hebben 18 unieke bezoekers ook daadwerkelijk het formulier ingevuld.35

Op de Acercomputer van verdachte zijn chatgesprekken aangetroffen, waaronder een chat tussen ‘[schermnaam 9]’ en ‘[skypenaam 3]’ van 25 november 2014. [skypenaam 3] schreef: ‘hoe pak je eigenlijk je accounts, pak je admarkts of marktplaats?’. ‘[schermnaam 9]’ antwoordde: ‘gewoon mensen mailen, nee normale, die phishing mail ook’. [skypenaam 3] antwoordt ‘Achach, echt iedereen heeft die van mij gejat’.36

Verklaring verdachte [persoon 24]

Verdachte [persoon 24] heeft verklaard dat verdachte ‘een soort van software’ gebruikte via mails die hij stuurde, dat mensen daar dan intrapten en dat verdachte dan de inloggegevens van die mensen met Admarktaccounts had. Verdachte had die accounts nodig omdat die ouder waren en klanten daar meer vertrouwen in hadden. Vervolgens plaatste verdachte advertenties met een fake webshop op zo’n Admarktaccount.37

Het oordeel van de rechtbank

Uit het bovenstaande volgt dat er in de ten laste gelegde pleegperiode:

feit 1: met behulp van phishingmails bij Admarktaccounthouders, onder wie bij [benadeelde 7], eigenaar van Graffitiworld, met succes is gephisht naar inloggegevens,

feit 2: waarna met behulp van die inloggegevens in die accounts is binnengedrongen,

feit 3: waar vervolgens gegevens zijn veranderd en met behulp van die gewijzigde accounts op Marktplaats is geadverteerd voor namaakwebshops.

De rechtbank concludeert op grond van de volgende omstandigheden dat verdachte degene is geweest die deze feiten heeft gepleegd. Op de USB-stick van verdachte zijn teksten van phishingmails aangetroffen waarin de lezer wordt uitgenodigd om in te loggen op de beveiligde/persoonlijke Admarktomgeving. Voorts zijn op deze USB-stick twee phishingpagina’s aangetroffen die nauwelijks zijn te onderscheiden van de echte inlogpagina van Admarkt. Deze phishingpagina’s zijn zo geconstrueerd dat de inloggegevens van de personen die op een dergelijke webpagina inloggen worden opgeslagen in een computerbestand.


Dat verdachte deze phishingmails en phishingpagina’s ook daadwerkelijk heeft gebruikt, volgt in de eerste plaats uit het op de USB-stick aangetroffen logbestand waaruit blijkt dat 18 unieke bezoekers hun e-mailadres en wachtwoord hebben ingevoerd. Voorts blijkt dat uit het feit dat het e-mailadres en wachtwoord van [benadeelde 7]/Graffitiworld op de USB-stick zijn aangetroffen en dat die gegevens ook daadwerkelijk zijn gebruikt bij het inloggen op Admarkt vanaf de Dellcomputer van verdachte. Het verweer van de verdediging dat niet is gebleken dat de op de gegevensdragers aangetroffen informatie ook daadwerkelijk is gebruikt, wordt op deze gronden verworpen.

De rechtbank verklaart bewezen dat verdachte deze feiten in de periode van 13 maart 2014 tot en met 9 juli 2015 (de dag van zijn aanhouding) heeft gepleegd in zijn woonplaatsen Muiden (woning vader verdachte)38 en/of Bussum (woning moeder verdachte)39, althans in Nederland.

Anders dan de officieren van justitie acht de rechtbank medeplegen ten aanzien van de feiten 1 tot en met 3 niet bewezen. Uit de bewijsmiddelen kan niet worden afgeleid dat verdachte ten aanzien van deze feiten voldoende nauw en bewust met een ander of anderen heeft samengewerkt. Zoals hiervoor in de algemene overwegingen over medeplegen is overwogen, zijn de omstandigheid dat anderen met hetzelfde soort strafbare feiten bezig waren en/of de omstandigheid dat onderling informatie werd uitgewisseld op zichzelf genomen onvoldoende om medeplegen te kunnen aannemen.

De in de tenlastelegging vermelde aantallen van 219 Admarktaccounts en 100 reguliere accounts zijn gebaseerd op een optelsom van accounts waarvan in het onderhavige onderzoek tegen alle verdachten zou zijn gebleken dat deze zijn gehackt. De acht in de tenlastelegging met name genoemde accounthouders hebben aangifte gedaan van het hacken van hun account. Reeds omdat er naar het oordeel van de rechtbank ten aanzien van de bewezen verklaarde feiten geen sprake is van medeplegen, acht zij evenmin bewezen dat verdachte deze feiten heeft gepleegd met betrekking tot alle in de tenlastelegging vermelde aantallen van 219 Admarktaccounts en 100 reguliere accounts. Gelet op de omstandigheden dat 18 personen de inloggegevens van hun (Admarkt)account hebben ingevuld op de phishingpagina die op de USB-stick van verdachte is aangetroffen, dat uit informatie van Marktplaats blijkt dat 115 Admarktaccounts zijn gehackt en dat verdachte hiervoor geen verklaring heeft gegeven waar dat gezien de belastende informatie wel van hem mag worden verwacht, acht de rechtbank wel bewezen dat verdachte de feiten 1 tot en met 3 heeft gepleegd met betrekking tot meerdere accounthouders.

Nu het dossier enkel ten aanzien van de met name genoemde accounthouder [benadeelde 7] van Graffitiworld concreet bewijs bevat dat verdachte bij deze oplichting, computervredebreuk en manipulatie van computergegevens betrokken was, acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte deze feiten ook heeft gepleegd ten aanzien van de overige met name genoemde accounthouders.

3.4.8

BCC (feit 4)

Aangiften

Uit meldingen die zijn binnengekomen bij het LMIO en onderzoek Meiberg is gebleken dat in de periode 13 maart 2014 tot en met 21 januari 2015 verschillende namaakwebshops online hebben gestaan, waaronder www.bcc-winkel.com, www.dealsbijbcc.com en outlet-bcc.com.40

Uit een melding van [benadeelde 302] blijkt dat hij op 28 september 2014 via Marktplaats op de website www.dealsbijbcc.com is gekomen. Dit leek de website van BCC te zijn. [benadeelde 302] heeft op deze website een iPhone 4S gekocht en heeft de koopprijs van € 240,- overgemaakt naar rekeningnummer [bankrekeningnummer 13], waarvan later is gebleken dat dit rekeningnummer op naam van [persoon 30] stond. Het e-mailadres van zijn wederpartij was info@dealsbijbcc.com. [benadeelde 302] heeft een e-mail ontvangen waaruit bleek dat de status van de bestelling ‘verzonden’ was, maar bij Track & Trace stond geen pakket op zijn adres vermeld. [benadeelde 302] heeft later op internet gelezen dat er oplichters achter deze website zaten en zag dat de website toen niet meer online was.41

[benadeelde 323] heeft gemeld dat de website http://dealsbijbcc.com een valse site is. Hij heeft op 29 september 2014 een PlayStation 4 gekocht voor € 330,-. De rechtbank begrijpt uit zijn melding dat de iDEAL betalingsmogelijkheid buiten werking was en dat hij vervolgens een e-mail ontving die afkomstig leek te zijn van de klantenservice van BCC. De tekst daarvan luidde:

‘Geachte klant,

Onlangs heeft u bij BCC een bestelling geplaatst. U kunt het geld overmaken op de rekening van BCC. Uw totale bedrag van deze bestelling: 330

Rekeninggegevens:

Voor klanten met ABN Amro: IBAN: [bankrekeningnummer 13]

Rekeninghouder: BCC BIC/SWIFT: ABNANL2A

Kenmerk bestelling: B81929154

BCC ontvangt direct 5 minuten na uw overboeking een betaalbevestiging van uw bank.

Met vriendelijke groet,

BCC – Klantenservice’

De Groot heeft de koopprijs vervolgens overgemaakt naar het in de e-mail genoemde bankrekeningnummer. Gebleken is dat dit rekeningnummer op naam van [persoon 30] staat.42

Ook [benadeelde 324] en [benadeelde 325] hebben gemeld dat zij op 29 september 2014 artikelen hebben gekocht op de website www.dealsbijbcc.com; dat zij de koopprijs hebben overgemaakt naar bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 13] en dat zij de door hen bestelde producten niet hebben ontvangen.43

Informatie aangetroffen op gegevensdragers van verdachte

Op de USB-stick van verdachte zijn tekstbestanden met sjabloonteksten aangetroffen, waaronder de bestanden ‘ALLEBANKEN.TXT’, ‘BETAALMETHODE1REK.TXT’ en ‘MAILNUBCC.TXT’. Deze teksten bevatten telkens het verzoek om geld over te maken naar een bankrekening die van BCC zou zijn. De tekst van het bestand ‘MAILNUBCC.TXT’ komt overeen met de tekst die [benadeelde 323] in zijn melding heeft genoemd, met hetzelfde bankrekeningnummer en betalingskenmerk.44

Bij onderzoek aan de Dellcomputer45 van verdachte bleken de toetsaanslagen te zijn opgenomen en opgeslagen. Binnen de bestanden met de opgeslagen toetsaanslagen is te zien dat er op 29 september 2014 omstreeks 00:54 uur is ingelogd via webmail.dealsbijbcc.com op de webmail van het e-mailadres info@dealsbijbcc.com. Dat gebeurde nadat de gebruiker van de computer het wachtwoord het wachtwoord ‘Kanker123!’ had ingevoerd. Vervolgens leek de gebruiker van de computer een aantal e-mailberichten op te maken c.q. te beantwoorden waarin hij zich onder andere voordeed als zijnde een medewerker van BCC met de naam ‘Jason’.46

Vervolgens is te zien dat de gebruiker van de computer omstreeks 01:03 uur is ingelogd op de Outlook Web App onder de naam ‘[voorletters en achternaam verdachte]’. Daarna werd omstreeks 01:04 uur ingelogd op het beheerderspaneel van de webwinkelsoftware achter de website dealsbijbcc.com. Niet veel later werd er in vermoedelijk een chatgesprek gezegd dat de gebruiker zo zou gaan slapen. De “promotie” was “op volle toeren”. Er stond “1700 euro aan bestellingen”. Verder typte de gebruiker dat hij hoopte dat er nog meer bestellingen bij zouden komen en dat hij elke vijf minuten zou gaan kijken of er nog “wat gekomen is”. Ook vermeldde de schrijver dat hij vijf mensen had die passen regelden.47

Op diezelfde dag om 16:41:09 uur is zien dat de gebruiker van de computer het bestand MAILNUBCC.TXT bewerkt. Om 16:46:20 uur is op de internetbrowser Mozilla Firefox ingetoetst: ‘Thuiswinkel [voornaam persoon 31]’48. [persoon 31] heeft namens de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aangifte gedaan. Zij is werkzaam bij Thuiswinkels.org. Zij heeft verklaard dat dagelijks misbruik wordt gemaakt van het logo van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat misbruikers worden aangeschreven. Zij heeft een mail verzonden naar info@dealsbijbcc.com. Ze heeft vanaf datzelfde e-mailadres op 29 september 2014 een reactie ontvangen waarin ze werd bedreigd. Dit e-mailbericht is verzonden op 29 september 2014 om 16.48 uur.49

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank leidt uit voornoemde bewijsmiddelen af dat verdachte de namaakwebshop www.dealsbijbcc.com heeft beheerd en geëxploiteerd. De website lijkt twee dagen actief te zijn geweest. Verdachte zal worden vrijgesproken van de oplichting van [benadeelde 303], aangezien uit zijn melding niet blijkt dat hij via de website www.dealsbijbcc.com is opgelicht (maar er wel een aanwijzing is dat het om een andere website ging). Uit voornoemde bewijsmiddelen blijkt dat naast melder [benadeelde 302] meerdere anderen via de website www.dealsbijbcc.com zijn opgelicht. Bij deze oplichtingen is steeds exact dezelfde werkwijze gehanteerd. Gezien het ontbreken van aanwijzingen dat ook anderen bij de feitelijke exploitatie van deze namaakwebshop waren betrokken, gaat de rechtbank er van uit dat verdachte ook deze oplichtingen heeft gepleegd.

De vraag die de rechtbank vervolgens moet beantwoorden is welke rol [persoon 30] in dit geheel heeft gespeeld. Haar rekeningnummer is in negen aangiften met betrekking tot namaakwebshops van BCC vermeld en in totaal hebben vermoedelijk 22 benadeelden geld overgemaakt naar dit nummer.50 Er is iemand met deze naam gehoord bij de rechter-commissaris, maar zij ontkende iedere betrokkenheid en suggereerde dat het misschien om haar moeder zou gaan.

De rechtbank acht echter bewezen dat verdachte bij de financiële kant van deze oplichting heeft samengewerkt met anderen, namelijk een of meer personen die bankpassen van katvangers regelden en deze money mules zelf. Verdachte [persoon 24] heeft verklaard dat er bij de oplichtingen gebruik werd gemaakt van bankpassen van derden. Deze personen waren bereid om tegen betaling van € 100,- of € 200,- hun bankpas af te staan51 aan – zoals [persoon 24] het noemt – ‘passenronselaars’ waarmee verdachte dan weer contact had.52 Deze passenronselaars werkten niet alleen voor verdachte, maar voor meerdere mensen.53 Zij maakten gebruik van bankpassen van derden, omdat zij op die manier niet snel in aanraking zouden komen met de politie, die immers bij de tenaamgestelde van de pinpas zou uitkomen.54 Verdachte [persoon 24] en verdachte hebben volgens eerstgenoemde twee keer een passenronselaar ontmoet. Er is toen gesproken over de verdeling van de opbrengsten. Beide keren gaven de passenronselaars een bankpas met de logingegevens van de bankpas erbij.55 Deze verklaring van verdachte [persoon 24] wordt ondersteund door de op de iPhone 5S van verdachte aangetroffen afbeeldingen van een identiteitsbewijs en ING-betaalpas van bankrekening [bankrekeningnummer 14] van [persoon 32]. Uit informatie van het LMIO blijkt dat dit bankrekeningnummer in de periode van 20 tot en met 22 september 2014 is gebruikt bij oplichtingen via de websites www.bcc-wkactie.com en www.bcc-plaza.com.56 De rechtbank concludeert hieruit dat dit rekeningnummer aan een katvanger toebehoort (wie dat dan ook precies moge zijn) en ook daadwerkelijk is gebruikt bij oplichtingen via namaakwebshops die op de website van BCC waren gebaseerd. Zoals hiervoor in de algemene paragraaf over medeplegen is overwogen, vervullen passenronselaars en katvangers een essentiële rol bij het slagen van de ten laste gelegde vorm van oplichting, die van voldoende gewicht is om als medeplegen te worden gekwalificeerd. Uit de hiervoor genoemde bewijsmiddelen blijkt dat bij de oplichtingen via www.dealsbijbcc.com de bankrekening van money mule [persoon 30] is gebruikt.

De rechtbank verklaart bewezen dat verdachte deze feiten op 28 en 29 september 2014

heeft gepleegd in zijn woonplaatsen Muiden (woning vader verdachte)57 en/of Bussum (woning moeder verdachte)58, althans in Nederland.

Aangezien er onvoldoende bewijs is dat verdachte betrokken is bij de ten laste gelegde oplichtingen via de websites www.outlet-bcc.com, www.bcc-store.com, www.bcc-wk.com en bcc-winkel.com, zal verdachte van deze oplichtingen worden vrijgesproken.

3.4.9

MediaMarkt (feit 5)

Aangiften

Uit de ontvangen aangiften van LMIO blijkt dat in de periode van 26 oktober 2014 tot en met 27 januari 2015 63 keer aangifte is gedaan met betrekking tot een namaakwebshop gebaseerd op de website van MediaMarkt. Het totale schadebedrag van deze aangiften is € 29.545,00.59 De naam van de officiële webwinkel van dit bedrijf is www.MediaMarkt.nl.60

[persoon 33], securitymanager voor Media Markt-Saturn Holding Nederland B.V, heeft aangifte gedaan van oplichting. Hij verklaarde dat MediaMarkt vanaf begin november 2014 werd gebeld door verschillende klanten met de vraag waar hun bestelde artikelen bleven. Wanneer naar het bestelnummer en de gebruikte website werd gevraagd bleken de bestelnummers niet te bestaan en bestellingen gedaan te zijn via de websites:

www.mediamarkt-deals.com

www.mediamarkt-sale.com

www.mediamarkt-actie.com

www.mediamarkt-nl.com

www.mediamarkt.nl.mediamarkt-actie.com

www.mediamarkt.nl.mediamarkt-shop.com

www.mediamarkt-nederland.com

www.mediamarkt-megadeals.com

www.mediamarkt-saturn.com

www.mediamarkt-shop.com

www.mediamarkt-store.com

www.mediamarkt-aanbiedingen.com

www.mediamarkt-2015.com 61

Uit het onderzoek Meiberg is gebleken dat ook de volgende websites zijn gebruikt:

www.mediamarkt-webshop.com

www.mediamarkt-webdeals.com

www.mediamarkt-amsterdam.com

www.mediamarkt-winkel.com 62

Aangever heeft verklaard dat genoemde websites niet van MediaMarkt zijn en dat door

MediaMarkt nooit toestemming is verleend tot het gebruiken van het logo en de naam van

MediaMarkt. Op 12 januari 2015 zag aangever dat van alle genoemde websites alleen nog de website www.mediamarkt-2015.com online stond op het internet. Hij zag dat het logo van de MediaMarkt was gebruikt, evenals de telefoonnummers. Alleen de prijzen bij de producten waren onjuist. Er werd 30% korting aangeboden terwijl dat op de officiële site van MediaMarkt niet het geval was. Aangever heeft voorts verklaard dat via www.marktplaats.nl diverse advertenties zijn geplaatst met een link naar deze websites. De rekeningnummers waarop de klanten hun geld hadden overgemaakt waren geen rekeningnummers van MediaMarkt.63

[benadeelde 110] heeft aangifte gedaan van oplichting. Hij zag op Marktplaats een advertentie voor een Sony Playstation 4 en Dualshock 4 controller en kwam via deze advertentie op de website www.mediamarkt-webshop.com. Hij heeft de verkoopprijs van € 295 euro op 30 december 2014 overgemaakt naar bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 15]. Vervolgens is hij erachter gekomen dat deze site een oplichtingspraktijk is.64

[benadeelde 111] heeft in zijn aangifte verklaard dat hij op 30 december 2014 op Marktplaats een advertentie zag waarop hij heeft geklikt. Uit de bijlage bij zijn aangifte blijkt dat hij toen op de website www.mediamarkt-webshop.com terechtkwam. Hij dacht dat dit de echte website van MediaMarkt was. De aangifte vermeldt mediamar@cpanel08.offshoreracks.com als e-mailadres van de webshop. Hij bestelde een Samsung Galaxy S4 voor € 275,-. Hij heeft de koopprijs onder vermelding van het [bankrekeningnummer 15], maar heeft vervolgens geen bevestiging ontvangen. Hij nam toen contact op met MediaMarkt en toen bleek dat MediaMarkt niet op Marktplaats adverteerde. Hij concludeerde dat hij zijn geld kwijt was.65

Ook [benadeelde 326] heeft aangifte gedaan van internetoplichting. Zij heeft verklaard dat zij op 27 januari 2015 via de website www.mediamarkt-winkel.com een Galaxy Note 4 heeft gekocht voor € 445,-, nadat zij via Marktplaats op de betreffende website is gekomen. Zij heeft dit bedrag per bank overgeschreven naar bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 21]. Toen zij contact opnam met MediaMarkt, bleek dat de website waar zij had besteld geen webshop van MediaMarkt was. 66

Aangever [benadeelde 327] heeft verklaard hij is op 27 januari 2015 via Marktplaats op de website www.mediamarkt-winkel.com gekomen, die een contactmogelijkheid had via het e-mailadres info@mediamarkt-winkel.com. Hij heeft via deze website een smartphone gekocht voor € 295,-, heeft daarvan een e-mailbevestiging ontvangen en heeft de koopprijs per bank overgeschreven naar bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 21]. Toen hij daarna contact opnam met MediaMarkt, kreeg hij te horen dat voornoemde website niet van MediaMarkt is.67

Tot slot heeft aangever [benadeelde 112] in zijn aangifte van internetoplichting verklaard dat hij op 27 januari 2015 via de website www.mediamarkt-winkel.com een Sonos Playbar heeft gekocht, maar er nadien achter kwam dat deze website niet de website van MediaMarkt was.68

Informatie aangetroffen op gegevensdragers van verdachte en verdachte [persoon 24]

Op de USB-stick die aan verdachte is toegeschreven is een bestand ‘opnieuwpayen.txt’ aangetroffen. Dit bestand bevatte een tekst voor een bericht aan ‘de heer/mevrouw Baele’ en was uit naam van de klantenservice van Mediamarkt geschreven. In dit bericht werd naar aanleiding van een bestelling gevraagd om een geldbedrag over te maken op een bepaald bankrekeningnummer.69

Op de Acercomputer van verdachte is een chat van 4 januari 2015 aangetroffen tussen de gebruiker van deze computer met de aanduiding 615979956, waarvan de rechtbank al heeft vastgesteld dat dit verdachte was, en een account genaamd ‘[persoon 26]’, waarvan hiervoor is vastgesteld dat dit verdachte [persoon 24] betrof. In deze chat heeft verdachte een link naar de website www.mediamarkt-webshop.com/admin - de beheerderomgeving van deze website – en het wachtwoord daarvan gedeeld.70 In een op dezelfde computer aangetroffen chat met verdachte [persoon 24] van 13 januari 2015 deelde verdachte een rekeningnummer van een ABN AMRO-bankrekening. Verdachte [persoon 24] vroeg vervolgens “niet: [bankrekeningnummer 15]”. Verdachte antwoordde daarop “stond dat in het voorbeeld bericht? Ja dat was een oude backup dan”. Vervolgens deelde hij de tekst van een bericht aan een “geachte klant”, waarin betalingsinstructies zijn opgenomen, welk bericht werd afgesloten met de tekst: “Met vriendelijke groet, MediaMarkt – Klantenservice”.71

De rechtbank constateert dat het in de chat van 13 januari 2015 genoemde rekeningnummer, hetzelfde rekeningnummer betreft dat aangevers [benadeelde 110] en [benadeelde 111] in hun aangiften hebben genoemd.

In het vervolg van deze chat werd door verdachte [persoon 24] gezegd dat de webshop niet online stond. Verdachte antwoordde daarop “ff kijken of ik had moeten betalen ofzo lol (…) Niks over bekend, hij is al checking”. Vervolgens werd een chat tussen ‘[schermnaam 8]’ook een Skype-alias van verdachte, en OffshoreRacks Support ingekopieerd, waarin [schermnaam 8] vroeg “Is my domain www.mediamarkt-webshop.com down?”. Even later antwoordde OffshoreRacks Support: “fixed” en schreef verdachte aan [persoon 24] “ooh, probleem was niet erg ofzo”.72

Op een onder verdachte [persoon 24] in beslag genomen PC van het merk Sharkoon is een backup van een iPhone aangetroffen, waarin zich een aantal schermafbeeldingen van chatconversaties bevinden. Twee conversaties hebben plaatsgevonden tussen de gebruiker van deze iPhone en het telefoonnummer van verdachte ([telefoonnummer 7]). In een conversatie die op 31 januari is gevoerd is vanaf het telefoonnummer van verdachte de volgende informatie gestuurd: “Mediamarkt-winkel Admin password denhaag 33”.73 In een chat waarbij geen datum zichtbaar is, is vanaf het telefoonnummer van verdachte de volgende tekst gestuurd: “Mediamarkt-webshop.com/admi, Admin, Amsterdam, Zonder hoofdletter”.

De administrator heeft de bevoegdheid om gegevens in de databases van een website of webshop te veranderen.74

Op de USB-stick die aan verdachte is toegeschreven is voorts een grote hoeveelheid databasedumps aangetroffen. Het bestand ‘2014-12-29 10-46-32 backup.sgl’ bevatte twee rekeningnummers waarbij MediaMarkt als begunstigde is vermeld, waaronder het rekeningnummer [bankrekeningnummer 15] t.n.v. MediaMarkt Nederland.75 Ook in het bestand ‘2015-01-03 21-46-03 backup.sql’ kwam dit rekeningnummer voor. In dit bestand kwam onder de kop ‘OC_ORDER’ de url ‘http://www.mediamarkt-webshop.com’ voor.76

Verklaring verdachte [persoon 24]

Verdachte [persoon 24] heeft in zijn verhoor verklaard dat verdachte frauduleuze advertenties voor nepwebshops zoals MediaMarkt heeft geplaatst.77

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank leidt uit voornoemde bewijsmiddelen af dat verdachte de namaakwebwinkels www.mediamarkt-webshop.com en www.mediamarkt-winkel.com heeft beheerd en geëxploiteerd. Op zijn gegevensdragers zijn verwijzingen naar voornoemde websites, het bankrekeningnummer waarop aangevers [benadeelde 110] en [benadeelde 111] hun geld hebben overgemaakt en sjabloonteksten, zogenaamd afkomstig van de klantenservice van MediaMarkt aangetroffen. Voorts heeft verdachte in verschillende chats met verdachte [persoon 24] inloggegevens voor de beheerdersomgeving van deze websites gedeeld. Deze belastende informatie wordt ondersteund door de verklaring van verdachte [persoon 24], die de betrokkenheid van verdachte bij het onderhavige feit bevestigt. Verdachte heeft geen verklaring gegeven voor deze belastende informatie, behalve het hiervoor verworpen verweer dat verdachte [persoon 24] voor dit alles verantwoordelijk zou zijn.

Op de gronden en bewijsmiddelen die hiervoor onder feit 4 (BCC) zijn weergegeven, komt de rechtbank ook ten aanzien van het onderhavige feit tot de conclusie dat verdachte nauw en bewust heeft samengewerkt met een of meer passenronselaars en/of money mules en dat dus sprake is van medeplegen. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat gebruik is gemaakt van twee rekeningnummers die niet aan MediaMarkt toebehoren.

De rechtbank verklaart bewezen dat verdachte deze feiten in de periode van 30 december 2014 tot en met 27 januari 2015 heeft gepleegd in zijn woonplaatsen Muiden (woning vader verdachte)78 en/of Bussum (woning moeder verdachte)79, althans in Nederland.

Aangezien er onvoldoende bewijs is dat verdachte betrokken is bij de overige ten laste gelegde namaakwebshops die zijn afgeleid van MediaMarkt, zal verdachte van deze oplichtingen worden vrijgesproken.

3.4.10

Dixons (feit 6)

Aangiften

Op 25 februari 2015 heeft [persoon 11] namens Dixons B.V. aangifte gedaan van fraude ten aanzien van de bedrijfsnaam, omdat er namaaksites op internet werden aangemaakt, voorzien van het logo en alle gegevens, zoals adres en KvK-gegevens, van Dixons. De echte Dixonswebsite is www.dixons.nl. Gedurende de maanden januari en februari 2015 zijn er diverse nepsites op internet verschenen met de naam Dixons zoals: dixonswebshop.com, dixonsdeals.be, dixons-sale.com, dixons-shop.com en dixonssale.be.80

Er zijn in de periode van 8 maart tot en met 13 april 2015 33 aangiften gedaan met betrekking tot de namaakwebshop www.dixons-dagdeals.com.81

[benadeelde 306] heeft op 7 april 2015 via iDEAL € 265,- betaald nadat hij een aankoop had gedaan op de website www.dixons-dagdeals.com. Hij was via Marktplaats op deze website terechtgekomen. Nadat hij had betaald, kreeg hij een e-mail waarin hem werd verzocht nogmaals te betalen omdat er wat mis was gegaan. Hij vertrouwde dit niet en heeft toen Dixons gebeld. Toen werd hem verteld dat de website waar hij zijn aankoop had gedaan een fraudesite was.82

[benadeelde 137] heeft op 29 maart 2015 een GoPro Hero 4 gekocht via de website www.dixons-dagdeals.com. Ook hij is via Marktplaats op deze website gekomen. Hij heeft de koopprijs van € 295,- overgemaakt naar een bankrekening die op naam van Dixons B.V. zou staan. Toen hij na zijn betaling is gaan informeren, bleek dat het een fake-site betrof. Hij heeft via info@dixons-dagdeals.com een bevestiging van zijn bestelling ontvangen, waarin onder meer een bestelnummer was opgenomen.83

Voorts heeft [benadeelde 138] aangifte gedaan van internetoplichting. Hij heeft op 6 april 2015 via de website www.dixons-dagdeals.com een Sonos Playbar gekocht; heeft die per bank betaald en is er nadien achter gekomen dat voornoemde website een malafide webshop betrof.84

Informatie aangetroffen op gegevensdragers van verdachte

Op de USB-stick van verdachte zijn bestanden met vermoedelijk sjabloonteksten aangetroffen. Eén van deze sjabloonteksten in een bestand genaamd ‘prijsopgave.txt’. Dit betreft een bericht gericht aan de heer [persoon 34] over een geplaatste bestelling. In dit bericht wordt hem verzocht de betaling over te maken naar bankrekening [bankrekeningnummer 12] van rekeninghouder Dixons, onder vermelding van referentienummer 61359889. De mail wordt als volgt afgesloten: “met vriendelijke groet, [persoon 35], Sales, www.dixons-dagdeals.com”.85 Het rekeningnummer dat in deze sjabloontekst is aangetroffen is dat van [persoon 25]. Op de iPhone 5S die onder verdachte in beslag is genomen is een foto van de bankpas van deze [persoon 25] aangetroffen.86 Dit is de bankpas waarmee verdachte [persoon 24] probeerde te pinnen vlak voor zijn aanhouding.87

Voorts zijn op de Acercomputer van verdachte en op zijn USB-stick een aantal tekstbestanden aangetroffen die nagenoeg identiek zijn aan de teksten van e-mailberichten die aangevers van internetoplichting door middel van Dixons-namaakwebshops ontvingen wanneer zij het aankoopbedrag wilden overmaken. Een tekst gericht aan ‘de heer/mevrouw [naam]’ luidde als volgt:

‘Geachte heer/mevrouw [naam],

Helaas heeft ons systeem door een typfout in uw omschrijving (foutief ordernummer, spaties e.d.) uw order automatisch geannuleerd en retour aangeboden per bank.

Overschrijvingen worden intern in ons systeem pas teruggeboekt door de bank zodra de juiste overschrijving ontvangen is.

Wij zien dat dit bij uw bestelling per abuis gebeurd is. Onze welgemeende excuses voor het ongemak. Wij hebben 40 euro extra overgemaakt ter compensatie van het ongemak.

Om alsnog van deze aanbieding gebruik te maken verzoeken wij u om nogmaals per omgaande het openstaande bedrag over te maken op onze bankrekening. Op deze manier kunnen wij alsnog uw order snel verwerken. Verwachte bezorgdag: woensdagmiddag.

De bankgegevens van Dixons:

IBAN: [bankrekeningnummer 16]

Rekeninghouder: Dixons BV

BIC/SWIFT: INGBNL2A

Referentie: 956311699

Totaalbedrag: €440,-

U zult uw geld automatisch retour krijgen van de vorige overschrijving zodra het geld opnieuw gestort wordt. Dit is direct zichtbaar na uw 2e storting.

Let op: Dixons krijgt direct bevestiging zodra u uw overschrijving heeft voltooid van de bank. Wij kunnen uw bestelling alleen na bevestiging van betaling verzenden.

Met vriendelijke groet,

Dixons – Klantenservice’

Andere tekstbestanden bevatten dezelfde teksten, maar de naam van de persoon aan wie de e-mail is gericht en het te betalen bedrag verschilde. Soms verschilde ook het bankrekeningnummer. Opvallend is dat telkens het woord ‘typefout’ verkeerd is gespeld als ‘typfout’.88 Ook aangever [benadeelde 137] heeft een e-mailbericht met bovengenoemde inhoud ontvangen.89

Uit onderzoek aan de Acer-computer van verdachte is gebleken dat internetbrowser Firefox een aantal websites heeft opgeslagen die door middel van Firefox zijn bezocht. Dit betreft onder meer het beheergedeelte van de namaakwebshop www.dixons-dagdeals.com. Binnen dit beheergedeelte is de webmail en de pagina bestellingen bezocht.90 Beide pagina’s zijn niet toegankelijk zonder inlognaam en wachtwoord noch direct te bezoeken voor reguliere websitebezoekers.91

Op de zwarte iPhone (het toestel met de barst in het scherm) van verdachte is een foto aangetroffen van een bankpas op naam van [persoon 36] met rekeningnummer [bankrekeningnummer 17]. Uit onderzoek is gebleken dat op dit rekeningnummer in totaal € 10.154,- is ontvangen van personen die aangifte hebben gedaan van oplichting via namaakwebshops. Van vijf van de inkomende transacties is aangifte gedaan van oplichting via de namaakwebshop www.dixons-dagdeals.com.92 Voorts is op deze iPhone een schermafbeelding aangetroffen van een bestelling bij Bitonic op 13 april 2015 van rekeningnummer [bankrekeningnummer 18] voor 12,43328147 bitcoins voor een bedrag van € 2.800,-. Uit onderzoek is gebleken dat dit rekeningnummer op naam van [persoon 37] staat. Ook op deze bankrekening zijn diverse bedragen binnengekomen van personen die aangifte hebben gedaan van oplichting door middel van namaakwebshops. Van twaalf inkomende transacties is aangifte gedaan van oplichting door middel van de namaakwebshop www.dixons-dagdeals.com.93

Verklaring verdachte [persoon 24]

Verdachte [persoon 24] heeft verklaard dat verdachte advertenties op Marktplaats zette die doorlinkte naar fake webshops. Verdachte gebruikte vooral Dixons-dagdeals.94

Verklaring verdachte [medeverdachte 3]

Verdachte [medeverdachte 3] heeft verklaard, dat hij de site voor de namaakwebshop dixons-dagdeals.com heeft ge-upload en er met meerdere mensen op heeft geadverteerd en dat hij dat deed samen met ‘[persoon 27]’ en twee anderen. Zij regelden de rekeningen en het cashen.95 Eerder in hetzelfde verhoor duidde hij deze [persoon 27] aan als ‘[persoon 27]’ en daarmee bedoelde hij blijkens zijn verklaring ‘[schermnaam 8]’.96 Diens Skype-ID was volgens [medeverdachte 3] [skypenaam 4].97Hij gebruikte ook de naam [skypenaam 6].98

De rechtbank heeft hiervoor al vastgesteld dat al deze Skypenamen tot verdachte zijn te herleiden.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank leidt uit voornoemde bewijsmiddelen af dat verdachte de namaakwebshop www.dixons-dagdeals.com heeft beheerd en geëxploiteerd in samenwerking met verdachte [medeverdachte 3]. Deze website is in de maanden maart en april 2015 actief te geweest. Anders dan de verdediging heeft betoogd, bestaat het bewijs tegen verdachte niet enkel uit bestanden die op zijn computer zijn aangetroffen. Zo is vanaf de computer van verdachte ook ingelogd op de webmail van de namaakwebshop dixons-dagdeals.com en is de pagina bestellingen in het beheergedeelte van de webshop bezocht. Voorts hebben de verdachten [persoon 24] en [medeverdachte 3] allebei verklaard dat verdachte zich bezighield met de namaakwebshop dixons-dagdeals.com. Daaruit kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat het verdachte was die personen heeft opgelicht via de namaakwebshop dixons-dagdeals.com. Hij werkte daarbij kennelijk samen met verdachte [medeverdachte 3].

Ook ten aanzien van de oplichting via www.dixons-dagdeals.com blijkt uit de bewijsmiddelen dat gebruik is gemaakt van bankrekeningen van katvangers. Op basis van de hiervoor genoemde bevindingen met betrekking tot de bankrekening van [persoon 36] en [persoon 37] en op de gronden en bewijsmiddelen die hiervoor onder feit 4 (BCC) zijn genoemd, komt de rechtbank ook ten aanzien van het onderhavige feit tot het oordeel dat dit in nauwe en bewuste samenwerking met anderen is gepleegd en dat medeplegen dus wettig en overtuigend bewezen is.

De rechtbank verklaart bewezen dat verdachte deze feiten heeft gepleegd in zijn woonplaatsen Muiden (woning vader verdachte)99 en/of Bussum (woning moeder verdachte)100, althans in Nederland.

Aangezien er onvoldoende bewijs is dat verdachte betrokken is bij de overige ten laste gelegde namaakwebshops die zijn afgeleid van Dixons, zal verdachte van deze oplichtingen worden vrijgesproken.

3.4.11

Babboe (feit 7)

[persoon 20] heeft namens Babboe aangifte gedaan van fraude. Zij heeft verklaard dat vanaf augustus 2014 tot in ieder geval november 2014 zeven malafide websites in omloop zijn geweest waarbij misbruik is gemaakt van de merknaam van Babboe en haar bedrijfsgegevens. Ook werden er via Marktplaats en Tweedehands.be nepadvertenties geplaatst. In deze nepadvertenties werden klanten doorgelinkt naar malafide webshops.

Uit de 46 door het LMIO ontvangen aangiften met betrekking tot Babboe blijkt onder meer dat er zes varianten zijn van namaakwebshops die zijn afgeleid van Babboe.

Op de USB-stick van verdachte zijn databasedumps aangetroffen. Binnen deze databasedumps is het bestand ‘babboesp_user.sql’ aangetroffen. In dit bestand is een rekeningnummer met de toevoeging ‘Babboe B.V.’ vermeld. In datzelfde bestand zijn onder de kop OC_ORDER de volgende url’s waargenomen: http://www.babboe-showmodel.com/ en http://www.babboe-springsale.com/.

Verder bevat het dossier verschillende Skypechats vanaf accounts van verdachte met het account van verdachte [medeverdachte 3], die heeft bekend zich met oplichting door middel van Babboe-namaakwebshops bezig te hebben gehouden. In deze chats werd gesproken over Babboe; de opbrengsten die verdachte [medeverdachte 3] daarmee heeft gegenereerd en heeft verdachte aangeboden dat verdachte [medeverdachte 3] wel van zijn passen gebruik kon maken, die ‘gaan nooit dicht’. Verdachte [medeverdachte 3] zei toen dat hij dat niet kon betalen.

Verdachte [medeverdachte 3] heeft verklaard dat [schermnaam 8], verdachte, betrokken was bij babboebv.com en babboe-showmodel.com. Hij regelde voornamelijk bankpassen.

Hoewel het dossier wel aanwijzingen bevat dat verdachte betrokken is bij namaakwebshops die zijn afgeleid van Babboe, bevat het onvoldoende bewijs om verdachte als (mede)pleger van oplichting te kunnen aanmerken. Op de gegevensdragers van verdachte is bijvoorbeeld geen informatie aangetroffen die erop duidt dat hij heeft ingelogd op de beheeromgeving van Babboe-namaakwebshops en er zijn evenmin sjabloonteksten voor berichten aan klanten aangetroffen. De verklaring van verdachte [medeverdachte 3] dat verdachte voornamelijk bankpassen regelde voor oplichting door middel van Babboe-namaakwebshops, wordt, al is hij geloofwaardig, onvoldoende ondersteund door ander bewijsmateriaal. Uit het chatgesprek waarin verdachte heeft aangeboden dat verdachte [medeverdachte 3] zijn passen zou mogen gebruiken, blijkt dat verdachte [medeverdachte 3] dat aanbod toen niet heeft geaccepteerd.

Bij die stand van zaken zal de rechtbank verdachte vrijspreken van dit feit.

3.4.12

Prijskeurig (feiten 8, 9 en 10)

Aangifte [persoon 38]

Uit de aangifte van [persoon 38] blijkt dat hij eigenaar van de website Prijskeurig.nl is en dat hij deze website heeft aangeschaft bij Mijndomein.nl. Op 1 juni 2015 merkte hij dat hij niet meer kon inloggen op zijn website. Hij heeft toen teruggezocht en bemerkte dat er al geen mails meer binnen kwamen sinds zondag 31 mei 2015. Hij is verder gaan kijken en zag dat zijn adres- en bankgegevens op de website waren gewijzigd. Ook de website was veranderd en er werden andere artikelen aangeboden dan de artikelen die hij in zijn assortiment had. [persoon 38] heeft verklaard dat hij dacht dat hij ongeveer twee maanden geleden (opmerking rechtbank: zoals hierna zal blijken heeft aangever het bericht twee weken eerder ontvangen) een bericht kreeg van Mijn Domein.nl, dat hij achteraf niet vertrouwde. In reactie hierop heeft hij gegevens ingevuld maar ook gelijk gewist. Hij heeft hierna nog zijn wachtwoorden veranderd. Hij heeft verklaard dat hij vermoedt dat men op deze wijze zijn site heeft kunnen verhuizen.101

Onderzoek e-mailbericht

Het e-mailbericht dat [persoon 38] heeft ontvangen en dat hij achteraf niet vertrouwde had als onderwerp: ‘Belangrijk: persoonlijk bericht over uw domeinnaam’ en luidde als volgt:

‘Geachte gewaardeerde klant,

Er staat een belangrijk bericht voor u klaar.

Lees hier het bericht in het klantensysteem:

www.mijndomein.nl/klantenpaneel/14333846554308790625661002565641027753345

Met vriendelijke groet,

Klantenservice – Mijndomein’

Uit de meegestuurde e-mailheaders blijkt dat dit bericht, verzonden op 17 mei 2015, afkomstig is van het e-mailadres mijndomein@hosting-klanten.nl.102

Vervolgens is dit e-mailbericht onderzocht en kon worden vastgesteld dat de internetlink in dit e-mailbericht, naar het klantensysteem www.mijndomein.nl/klantenpaneel/ 4333846554308790625661002565641027753345, in werkelijkheid ondergronds doorverwees naar het internetadres http://www.mijn-domein.nl.hosting-klanten.nl. De opbouw van het internetadres http://www.mijn-domein.nl.hostingklanten.nl bestaat uit de domeinnaam hosting-klanten.nl en de subdomeinnaam www.mijn-domein.nl. Subdomeinen worden gebruikt om binnen één en dezelfde website bijvoorbeeld meerdere verschillende websites onder te brengen of verschillende diensten aan te bieden. Een bekend subdomein op internet is bijvoorbeeld ‘webmail’ gevolgd door de domeinnaam, zoals het internetadres http://webmail.eenwillekeurigdomein.nl. Door deze twee samen te voegen ontstaat een onoverzichtelijk internetadres. Dit kan worden gebruikt om bezoekers van de website te verwarren. In dit geval van het internetadres dat was vermeld in de mail aan [persoon 38] leek het alsof er bij het aanklikken werd doorverwezen naar het klantensysteem van Mijndomein.nl, maar in werkelijkheid belandde [persoon 38] op de website hosting-klanten.nl.103

Bestelling prijkeurig.nl door [persoon 38]

[persoon 38] heeft verklaard dat hij op 1 juni 2015 onder de naam Koen van Helden te

Oosterhout zelf een bestelling heeft geplaatst op zijn gekaapte website Prijskeurig.nl. Uit de e-mailheaders kon worden opgemaakt dat er een ontvangstbevestiging is verstuurd vanaf een computer met het IP-adres [IP-adres 8] en de daaraan gekoppelde domeinnaam dixons-dagdeals.com, behorende bij het hostingbedrijf Offshore Racks S.A. in Panama. Uit onderzoek Meiberg is gebleken dat dit hostingbedrijf door de verdachten is gebruikt om namaakwebshops te hosten. Vervolgens ontving [persoon 38], via zijn alias Koen van Helden, een e-mailbericht met betaalinstructies.104 Het bericht luidde als volgt:

‘Van: Prijskeurig. nl Klantenservice <prijskeurig@mail.com>

Datum: 1 juni 2015 21:23

Onderwerp: Uw bestelling: betaling

Aan: koen21051980@gmail.com

Geachte heer van Helden,

Onlangs heeft u bij Prijskeurig een bestelling geplaatst. U kunt het geld overmaken op de rekening van Prijskeurig.

Het is van belang dat u uw 'REFERENTIE' van deze bestelling duidelijk vermeld in de omschrijving van de overboeking.

Vermeld geen andere informatie in de omschrijving. Vermeld uitsluitend het referentienummer.

Rekeninggegevens:

IBAN: [bankrekeningnummer 19]

Rekeninghouder: Prijskeurig

BIC/SWIFT: INGBNL2A

Referentie: 56621035

Totaalbedrag: €440,-

Hartelijk dank voor uw bestelling.

Met vriendelijke groet,

Prijskeurig.nl – Klantenservice.’105

Informatie aangetroffen op gegevensdragers van verdachte

Op de USB-stick van verdachte zijn een aantal bestanden aangetroffen die kunnen worden gerelateerd aan de hack op de website en kaping van de websitenaam Prijskeurig.nl. Het bestand ‘dixymb.txt’ bevat een betaalinstructie afkomstig van de klantenservice van Prijskeurig.nl. De inhoud van deze betaalinstructie is op het IBAN-nummer, referentie en totaalbedrag na, identiek aan de betaalinstructie die [persoon 38], heeft ontvangen toen hij na de hack zelf een bestelling had geplaatst op zijn gehackte website.106

Voorts is op de aan verdachte toegeschreven USB-stick het bestand ‘hostingscene.zip’ aangetroffen. Dit betrof een gecomprimeerd bestand dat meerder mappen bevatte met namen van hostingproviders. In elke van deze mappen zat een corresponderende kopie van de klantenloginwebsite van de betreffende hostingprovider en een script waarmee de ingevulde inloggegeven op deze inlogpagina afgevangen en opgeslagen werden in het in het bestand ‘bossing1.txt’. Indien deze kopieën online geplaatst worden, kunnen deze worden ingezet om klanten van deze hostingproviders te laten inloggen waarbij de klant dan denkt op de echte website in te loggen maar waarbij in werkelijkheid via de nepwebsite zijn of haar wachtwoord wordt afgevangen. In het op de USB-stick aangetroffen bestand ‘hosting voorbereiding 1.txt’ zijn de onderstaande inloggegevens en het volgende IP-adres aangetroffen:

‘log inform _username= Dennis@dvd-ict.nl

84.26.94.169

Loginform_password= Dennis12d

84.26.94.169’107

[persoon 38] heeft bevestigd dat de hierboven vermelde en aangetroffen inloggegevens van hem zijn en dat dit de afgevangen gegevens zijn.108 Met deze gegevens kon toegang worden verkregen tot zijn account op de website Mijndomein.nl. Het beheer van de inhoudelijke gegevens en instelling van de webshop op de website Prijskeurig.nl vond plaats na inlog op het onderhoudspaneel via de webwinkelmodule van aanbieder ccvshop.nl. Na inlog op het klantenonderhoudspaneel via de website ccvshop.nl kan de inhoud van de webwinkel onderhouden worden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gekozen voor het beheer van producten, klanten en orders. [persoon 38] heeft verklaard dat de inloggegevens voor dit onderhoudspaneel verschilden van de inloggegevens van zijn account op Mijndomein.nl. Het beheer van de domeinnaam Prijskeurig.nl via de website Mijndomein.nl stond los van het beheer van de inhoudelijke gegevens en instellingen van de webshop op de website Prijskeurig.nl.109

Op de USB-stick van verdachte is ook het bestand ‘ExportKlanten.txt’ aangetroffen, waarin

klantengegevens van 3323 accounts van Prijskeurig.nl waren opgenomen.110

Uit de beschikbare metagegevens is gebleken dat het bestand ‘hosting voorbereiding 1.txt’ aangemaakt is op 17 mei 2015. Dit is de datum waarop [persoon 38] een e-mail ontving namens Mijndomein.nl om in te loggen op zijn account omdat er een belangrijk bericht klaarstond, maar vervolgens in werkelijkheid doorverwezen werd naar een vervalst klanteninlogscherm op de website http://www.mijndomein.nl. hosting-klanten.nl. Het bestand ‘ExportKlanten.txt’ is aangemaakt is op 1 juni 2015. Dit is de datum waarop [persoon 38] ontdekte dat hij geen controle meer had over zijn eigen website omdat deze gehackt en gekaapt was.111

Kaping websitenaam prijskeurig.nl

Op de Acercomputer van verdachte is een aantal bestanden aangetroffen met betrekking tot de kaping van de websitenaam Prijskeurig.nl. Deze kaping van de websitenaam heeft plaatsgevonden tussen 30 mei 2015 en 1 juni 2015.

Het bestand ‘netim_order_381394.pdf’, dat op 31 mei 2015 aangemaakt is, bevatte een bevestiging van het bedrijf Netim van de opdracht 381394 van 31 mei 2015 voor de verhuizing van de websitenaam Prijskeurig.nl. Uit onderzoek van open bronnen op internet blijkt dat het bedrijf Netim een Franse hostingprovider is.112 Het bestand ‘netim_inv_210601.pdf’ dat op 31 mei 2015 is aangemaakt, bevatte de factuur voor de hiervoor genoemde opdracht. Door uitvoering hiervan zijn de registratiegegevens op 1 juni 2015 verhuisd. De politie concludeert dat het zeer waarschijnlijk is dat deze opdracht en factuur betrekking hebben op de verhuizing van de registratiegegevens van de website Prijskeurig.nl van het bedrijf Mijndomein.nl te Gouda naar het bedrijf Netim in Frankrijk.113 Op 2 juni 2015 is uit onderzoek van open bronnen gebleken dat de website www.Prijskeurig.nl gebruik maakte van een IP-adres behorende bij het hostingbedrijf Offshore Racks S.A. te Panama.

[persoon 38] heeft verklaard dat hij op 10 juni 2015 weer in het bezit is gekomen van zijn website Prijskeurig.nl.114

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht op basis van voornoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de feiten 8, 9 en 10.

Uit de gegevens die zijn aangetroffen op de USB-stick van verdachte blijkt dat hij de beschikking had over de inloggegevens van het account van [persoon 38] op Mijndomein.nl. Met deze inloggegevens kon verdachte administratieve handelingen verrichten met betrekking tot de domeinnaam Prijskeurig.nl, zoals het verhuizen van de domeinnaam.115 De verhuizing van de domeinnaam Prijskeurig.nl heeft ook plaatsgevonden en daarvan is een opdracht en factuur op de Acercomputer van verdachte aangetroffen. Daaruit leidt de rechtbank af dat verdachte met een valse sleutel – namelijk een inlognaam en wachtwoord tot het gebruik waarvan hij niet gerechtigd was - heeft ingelogd op de website www.Mijndomein.nl. De rechtbank leidt uit het aantreffen van het bestand ‘ExportKlanten.txt’ op de USB-stick van verdachte en de omstandigheid dat [persoon 38] heeft geconstateerd dat er informatie op zijn webshop prijskeurig.nl was gewijzigd, af dat verdachte ook met behulp van een valse sleutel moet hebben ingelogd op de websites www.ccvshop.nl en/of www.Prijskeurig.nl. Zonder ongeautoriseerde inlog op genoemde websites door verdachte valt niet te verklaren hoe het bestand ‘ExportKlanten.txt’ met daarin gegevens van klanten van Prijskeurig.nl op zijn USB-stick terecht is gekomen en evenmin hoe informatie op de website www.Prijskeurig.nl is gewijzigd. De rechtbank wordt gesterkt in de conclusie dat het verdachte was die ongeautoriseerd toegang heeft gehad tot voornoemde website, door de omstandigheid dat de ontvangstbevestiging die [persoon 38] heeft ontvangen nadat hij een bestelling had geplaatst bij zijn gehackte webwinkel, afkomstig was van een IP-adres waaraan de domeinnaam dixons-dagdeals.com was gekoppeld. De rechtbank heeft hierboven reeds vastgesteld dat verdachte het beheer over deze website had. Aldus heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan de onder feit 8 ten laste gelegde computervredebreuk.

Verdachte heeft de inloggegevens van www.Mijndomein.nl van [persoon 38] voorhanden gehad, waardoor ook feit 9 bewezen kan worden. Datzelfde geldt voor de onder feit 10 ten laste gelegde manipulatie van computergegevens. Verdachte heeft door de verhuizing van de website www.Prijskeurig.nl de registratiegegeven en het IP-adres van deze website veranderd en voor [persoon 38] ontoegankelijk gemaakt en daaraan een ander IP-adres toegevoegd.

De rechtbank verklaart bewezen dat verdachte deze feiten heeft gepleegd in zijn woonplaatsen Muiden (woning vader verdachte)116 en/of Bussum (woning moeder verdachte)117, althans in Nederland.

3.4.13

Witwassen (zaak 19, feit 11)

De officieren van justitie hebben er in het requisitoir op gewezen dat al eerder een ontnemingsvordering is aangekondigd. Zij hebben er ten aanzien van het witwassen voor gekozen om alleen goederen die bij verdachte in beslag zijn genomen en die te koppelen zijn aan strafbare feiten in de tenlastelegging op te nemen. De rechtbank zal de tenlastelegging dan ook op die beperkte manier lezen.

Aan verdachte wordt (kort samengevat) verweten dat hij de navolgende in beslag genomen goederen heeft verworven, voorhanden gehad, omgezet, of combinaties daarvan, terwijl hij wist dat ze afkomstig waren uit enig misdrijf. Bij de aanhouding van verdachte is onder hem een Volkswagen Scirocco met kenteken [kenteken 1] in beslag genomen.118 Voorts is tijdens de doorzoeking in zijn woning een contant geldbedrag van € 3.820,- in beslag genomen.119 Op de computer van verdachte zijn 103,96247052 bitcoins aangetroffen en in beslag genomen. Deze bitcoins hadden op basis van de op 29 april 2016 geldende wisselkoers een waarde van € 39.743,58.120

De rechtbank stelt vast dat verdachte aanzienlijke bedragen heeft verdiend met de hiervoor bewezen verklaarde strafbare feiten. Deze feiten kunnen dan ook als gronddelict worden beschouwd.

Uit onderzoek is gebleken dat verdachte over de jaren vanaf 2011 niet beschikte over inkomsten uit arbeid of winst uit onderneming. Op de Acercomputer van verdachte is een Excelbestand met de naam 'Uitgaven per jaar.xlsx’ aangetroffen, dat is gemaakt op 7 september 2014 en voor het laatst is bewerkt op 25 april 2015. Dit bevat een door verdachte zelf gemaakte berekening van zijn inkomsten en uitgaven. Uit deze berekening blijkt dat hij een tekort heeft van € 10.305,- per jaar.121

De herkomst van de meeste bedragen uit deze door verdachte zelf opgestelde berekening kan worden onderbouwd met bankafschriften en overige stukken, waardoor het volgens de politie waarschijnlijk is dat de bedragen in deze berekening overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast is uit de uitlevering van de ING Bank gebleken dat verdachte geld van zijn ouders heeft ontvangen. Deze bedragen waren niet opgenomen in zijn eigen berekening van inkomsten en uitgaven. Als rekening wordt gehouden met het geld dat hij van zijn ouders heeft ontvangen resulteert dit voor 2014 en 2015 in het volgende beeld:

2014

Inkomsten € 8.296,- (€ 200 studiefinanciering + € 900,- zorgtoeslag + € 7.196,- ouders)

Uitgaven € 12.405.- (€ 7.405 giraal + € 5.000 chartaal)

Tekort € 4.109,- euro

2015

Inkomsten € 3.212,- (€ 1.200 studiefinanciering + € 900,- zorgtoeslag + € 1.112,- ouders)

Uitgaven € 12.405.- (€ 7.405 giraal + € 5.000 chartaal)

Tekort € 9.193,- euro122

Daarnaast heeft hij volgens die berekening € 85.700,- euro aan bezit, onderverdeeld in een auto ter waarde van € 14.500,- euro, een spaarrekening met € 14.400,- euro, bankrekeningen met een gezamenlijke waarde van € 9.000,- euro, bitcoins ter waarde van € 24.500,- en € 23.300,- aan contant geld.123

Het voorgaande levert zonder meer een vermoeden van witwassen op. Verdachte beschikt immers, zeker voor iemand van zijn leeftijd, over een aanzienlijk vermogen dat niet of nauwelijks verklaarbaar is op basis van zijn legale bronnen van inkomsten. In dat geval mag van verdachte worden verlangd dat hij een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft voor de herkomst van in ieder geval de ten laste gelegde Volkswagen Scirocco, het contante geld en de bitcoins.

Verdachte heeft met betrekking tot het contante geld in zijn tweede verklaring verteld dat hij een jaar eerder € 4.000,- contant heeft opgenomen van zijn ING-rekening. In de daaropvolgende verhoren heeft hij zich op zijn zwijgrecht beroepen. Ten terechtzitting heeft de verdediging aangevoerd dat verdachte contant geld van zijn ouders zou hebben ontvangen. Daarbij is verwezen naar een schriftelijke verklaring van de vader van verdachte van 30 november 2017, die als bijlage bij de pleitnota is gevoegd. Daarin wordt door de vader van verdachte verklaard dat verdachte zakgeld kreeg van zijn ouders – deels contant - en dat verdachte ook wel eens geld kreeg van anderen, bijvoorbeeld bij verjaardagen. Pas ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij de Volkswagen Scirocco samen met [persoon 24] heeft gekocht. Tot slot heeft de verdediging met betrekking tot de Bitcoins aangevoerd dat verdachte bitcoins heeft gekocht op een moment dat de waarde van de bitcoin nog niet zo hoog was als vandaag de dag.

Ten aanzien van het contante geld stelt de rechtbank vast dat uit de eigen berekening van verdachte – ook als rekening wordt gehouden met de gelden die hij van zijn ouders krijgt – volgt dat hij in 2014 en 2015 een tekort van in totaal meer dan € 14.000,- had. Dat verdachte volgens zijn vader zakgeld kreeg en op verjaardagen wel eens contant geld kreeg, vormt ook geen verklaring voor het grote contante geldbedrag van € 3.820,- dat bij hem is aangetroffen. Daarbij constateert de rechtbank ook dat verdachte wisselende verklaringen heeft gegeven voor de herkomst van het geld: eerst verklaarde hij dat hij het geld contant had opgenomen van zijn bankrekening en ter terechtzitting is aangevoerd dat hij contant geld van zijn ouders kreeg.

De stelling van verdachte dat hij de Volkswagen Scirocco samen met verdachte [persoon 24] heeft gekocht is pas ter terechtzitting ingenomen en vindt geen steun in het dossier. De ouders van verdachte en verdachte [persoon 24] zijn door de politie bevraagd over deze auto124, maar niemand heeft verklaard dat de auto ook van [persoon 24] zou zijn. Volgens zijn moeder heeft verdachte de auto met bitcoins verdiend. Op de koopovereenkomst en factuur staat voorts alleen verdachte als koper genoemd. Zelfs al zou de stelling dat verdachte de auto samen met verdachte [persoon 24] heeft gekocht juist zijn, dan valt nog steeds niet te verklaren hoe verdachte in 2014 samen met [persoon 24] de koopprijs van € 19.000,- heeft kunnen opbrengen.125

Ook ten aanzien van de aangetroffen bitcoins heeft verdachte pas ter terechtzitting een uiterst summiere verklaring gegeven. Die verklaring is behalve laat ook niet voldoende concreet. Zo ontbreekt bijvoorbeeld informatie over het moment waarop die bitcoins zijn gekocht, de prijs die daarvoor is betaald en vooral ook de manier waarop verdachte een en ander heeft gefinancierd, gelet op het door hemzelf geconstateerde financiële tekort in de jaren 2014 en 2015.

De rechtbank is van oordeel dat nu de verdachte geen aannemelijke verklaring heeft gegeven voor de herkomst van de Volkswagen Scirocco, het contante geld en de bitcoins, er geen andere conclusie mogelijk is dan dat het niet anders kan zijn dan dat deze gelden en goederen onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn.

De rechtbank concludeert dat verdachte met de Volkswagen Scirocco en de bitcoins voorwerpen heeft verworven en voorhanden gehad waarvan hij wist dat zij middellijk afkomstig waren uit misdrijf (namelijk gekocht met geld dat met oplichting was verdiend).

De rechtbank gaat ervan uit dat het contante geld onmiddellijk afkomstig is van de hiervoor bewezen verklaarde door verdachte gepleegde misdrijven. Bij het voorhanden hebben van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen kunnen gedragingen van de verdachte alleen als witwassen worden gekwalificeerd, als ze ook (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst. Wanneer die gedragingen daaraan niet hebben kunnen bijdragen, kunnen zij niet als (schuld)witwassen worden gekwalificeerd. De rechtbank is van oordeel dat het enkel voorhanden hebben van met misdrijven verdiend geld geen verbergen of verhullen van de criminele herkomst inhoudt, zodat wat het contante geld betreft het feit niet kan worden gekwalificeerd en verdachte in zoverre moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Conclusie van de rechtbank

Samenvattend acht de rechtbank het witwassen van de Volkswagen Scirocco, de 103,96247052 Bitcoins en het contante geld bewezen. Ten aanzien van de Volkswagen Scirocco en de Bitcoins komt zij tot een veroordeling, maar met betrekking tot het geld zal zij verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging.

De rechtbank verklaart bewezen dat verdachte deze feiten heeft gepleegd in zijn woonplaatsen Muiden (woning vader verdachte)126 en/of Bussum (woning moeder verdachte)127, althans in Nederland.

3.5

De bewezenverklaring

Wat de rechtbank ten aanzien van verdachte bewezen verklaart, is omschreven in de bewezenverklaring die als bijlage 2 onderdeel uitmaakt van dit vonnis. De bewezenverklaring komt kort samengevat op het volgende neer, te weten dat verdachte:

feiten 1, 2 en 3 (Marktplaats)

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 9 mei 2015 schuldig heeft gemaakt aan het plegen van:

- oplichting door middel van phishing ten aanzien van Marktplaats- en Admarktaccounts (feit 1)

- computervredebreuk ten aanzien ten aanzien van Marktplaats- en Admarktaccounts (feit 2)

- manipulatie van computergegevens ten aanzien van Marktplaats- en Admarktaccounts (feit 3);

feit 4 (BCC)

zich in de periode van 28 tot en met 29 september 2014 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van personen met behulp van een namaakwebshop die leek op de webshop van BCC;

feit 5 (Mediamarkt)

zich in de periode van 30 december 2014 tot en met 27 januari 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van personen met behulp van namaakwebshops die leken op de webshop van Mediamarkt;

feit 6 (Dixons)

zich in de periode van 8 maart 2015 tot en met 13 april 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van personen met behulp van een namaakwebshop die leek op de webshop van Dixons;

feiten 8, 9 en 10 (Prijskeurig)

- zich in de periode van 17 mei 2015 tot en met 10 juli 2015 schuldig heeft gemaakt aan

- computervredebreuk ten aanzien van Prijskeurig.nl (feit 8);

- het verwerven en voorhanden hebben van toegangscodes tot geautomatiseerde werken van Prijskeurig (feit 9);

- manipulatie van computergegevens van Prijskeurig.nl (feit 10);

feit 11 (witwassen)

- zich in de periode van 1 juli 2014 tot en met 10 juli 2015 schuldig heeft gemaakt aan het plegen van witwassen.

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat de verdachte ter zake van het hem onder 1 t/m 11 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte dient te worden vrijgesproken van alle feiten, met uitzondering van het schuldwitwassen van de auto.

De verdediging heeft zich verder op het standpunt gesteld dat de redelijke termijn is overschreden en dat hier rekening mee dient te worden gehouden bij het bepalen van de strafmaat. Ook dient rekening gehouden te worden met de veroordeling van verdachte door de Rechtbank Midden-Nederland van 17 oktober 2017, waarbij hem zes jaar gevangenisstraf is opgelegd. De verdediging acht verder een voorwaardelijk strafdeel niet op zijn plaats.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Verdachte heeft zich in een periode van zestien maanden samen met anderen schuldig gemaakt aan grootschalige oplichting van consumenten, door elektronica aan te bieden via namaakwebshops. Door middel van phishing werden de inloggegevens van Admarktaccounts en reguliere accounts van Marktplaats afgevangen. Vervolgens werd met deze inloggegevens ingelogd op die accounts en werden daarop andere advertenties geplaatst die verwezen naar namaakwebshops. Deze namaakwebshops waren afgeleid van webshops van gerenommeerde bedrijven zoals BCC, Mediamarkt en Dixons. De namaakwebshops zagen er zo goed uit dat ze niet of nauwelijks van de echte webshops van voornoemde bedrijven waren te onderscheiden. Zo hadden ze internetadressen waarin de naam van het gerenommeerde bedrijf voorkwam en werden de merknaam en logo’s van het bedrijf gebruikt. Ook werden soms adressen, telefoonnummers, BTW- en KvK-nummers van het reguliere bedrijf overgenomen en altijd bestond er een contactmogelijkheid via e-mail of door middel van een chatfunctionaliteit. De producten werden op professionele wijze gepresenteerd. Consumenten hadden nadat zij via een betrouwbaar ogende advertentie op Marktplaats werden doorgelinkt naar de namaakwebshop, dan ook niet door dat zij op een frauduleuze website waren beland. In tegendeel, zij voelden zich juist veilig bij de gedachte dat ze bij een goed bekend staand bedrijf kochten en dat was ook precies de bedoeling. Ze deden in goed vertrouwen vaak voor honderden euro’s aankopen. De koopprijs werd vervolgens betaald op een door verdachte opgegeven rekeningnummer, meestal van een katvanger. De bestelde producten werden daarna niet geleverd en verdachte heeft ook nooit de intentie gehad die te leveren.

Kort nadat de betalingen waren binnengekomen, werd de opbrengst contant opgenomen. Daardoor bleven de betrokkenen lange tijd buiten schot en bestond er voor de consument geen enkele mogelijkheid tot (schade)verhaal.

Door op deze doortrapte manier mensen op te lichten, heeft verdachte het vertrouwen van zijn slachtoffers beschaamd, hen schade toegebracht en veel narigheid bezorgd. Zoals de officieren van justitie in hun requisitoir hebben aangevoerd, betroffen veel van de aankopen die de slachtoffers hebben gedaan dure spullen, waar zij hun spaargeld of vakantiegeld aan uitgaven. Verdachte vond het in één geval, waarbij de koper, [benadeelde 137], een bekende van hem was, kennelijk leuk om die man te sarren, want hij stuurde hem een mail met de volgende tekst:

hahah [voornaam benadeelde 137]tje die gopro gaat ni komen kan ik je helaas vertellen. rekening waar die op gestort is is ook a! !eeg + geblokkeerd. Doe aangifte tegen het junkie van wie die bankpas + pincode was. uiteindelijk moeten ze t terugbetalen als ze hun leven op de rit krijgen

Doe jij ook is zaken met mij omgekeerd

waarom ik je dit zeg ergens gun ik t jou niet haha heb al tich jassen gekocht in die winkel van jou

goose woolrich etc etc! ! Haha top winkel

Geen zorgen dus die 295 gaat er weer komen via een mooie jas.!

Tot in de winkel weer ooit rara wie is het:).

Je ben niet de enige hahaha

Totaal verkopen: €49.135

Deze aangever schreef dat de aankoop via de namaakwebshop een verjaardagscadeau voor zijn zoon was.

Verdachte was in enkele gevallen zo sluw om nadat slachtoffers hadden betaald voor hun bestelling, per e-mail te melden dat er iets was misgegaan bij de betaling en het slachtoffer te vragen om het geld nogmaals over te maken. Verdachte heeft bij zijn handelen alleen maar oog gehad voor eigen financieel gewin en heeft zich geen rekenschap gegeven van de impact die zijn handelen zou hebben op de slachtoffers en de financiële schade die hij veroorzaakte. De rechtbank acht deze handelwijze van verdachte zeer laakbaar.

Om deze geraffineerde wijze van oplichting mogelijk te kunnen maken, heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan andere strafbare feiten, zoals phishing, computervredebreuk, manipulatie van computergegevens en het verwerven en voorhanden hebben van computerwachtwoorden/toegangscodes om daarmee computervredebreuk te plegen. Door deze vormen van computercriminaliteit wordt het vertrouwen in dienstverlening via internet ondermijnd. Ook leveren dergelijke feiten veel overlast op voor de slachtoffers. Zo kregen benadeelde Admarktaccounthouders kosten die verband hielden met de frauduleuze advertenties doorberekend (al werden ook wel kosten aan benadeelde Admarktaccounthouders door Marktplaats kwijtgescholden) en zijn zij omzet misgelopen doordat hun eigen advertenties gedurende enige tijd niet zichtbaar waren.

Aangever [persoon 38] heeft verklaard dat zijn webshop Prijskeurig.nl na de hack voor hem gedurende tien dagen niet bereikbaar was. Hij heeft voorts verklaard dat hij nog steeds hinder ondervindt van de hack, omdat veel bezoekers de website zien als malafide website. Zij zoeken dan op Google naar de webwinkel Prijskeurig.nl, zien berichten over de hack en zien dan af van hun aankopen.

Tot slot noodzaken deze vormen van computercriminaliteit tot het treffen van extra veiligheidsmaatregelen, met de financiële schade die daarvan het gevolg is.

Voorts heeft verdachte de opbrengsten van de door hem gepleegde strafbare feiten witgewassen. Het witwassen van criminele gelden vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan.

Verdachte heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden genomen. Hij heeft alles ontkend en alle schuld in de schoenen van zijn vroegere beste vriend, verdachte [persoon 24], proberen te schuiven. Verdachte maakt op de rechtbank een berekenende indruk. Zijn opstelling is zorgwekkend. Verdachte dient ervan doordrongen te raken dat zijn handelingen uitermate kwalijk zijn en dat hij hiervoor straf verdient.

De rechtbank heeft kennis genomen van het strafblad van verdachte van 1 november 2017. Daaruit blijkt dat hij niet eerder voor misdrijven met politie en justitie in aanraking is geweest. Ook blijkt daaruit dat verdachte recent – op 17 oktober 2017 – door de Rechtbank Midden-Nederland tot een gevangenisstraf van zes jaar is veroordeeld voor drugsfeiten en deelneming aan een criminele organisatie. De rechtbank zal artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht toepassen en bij de strafoplegging rekening houden met deze veroordeling.

Voorts heeft de rechtbank kennis genomen van het door de raadsman overgelegde reclasseringsadvies 29 januari 2016, waarvan zij vaststelt dat dit inmiddels volstrekt is achterhaald.

Gezien de aard, ernst en lange duur van de gepleegde strafbare feiten en de schade die verdachte daarmee bij vele slachtoffers heeft aangericht, kan daarop niet anders worden gereageerd dan met een gevangenisstraf. De rechtbank komt echter op de volgende gronden tot een fors lagere straf dan door de officier van justitie is geëist. In de eerste plaats acht de rechtbank een feit (feit 7) minder bewezen dan de officieren van justitie hebben bewezen verklaard. Ten aanzien van de oplichtingfeiten acht de rechtbank oplichting van een aanmerkelijk lager aantal slachtoffers bewezen dan dat de officieren van justitie hebben gedaan. Ook dwingt toepassing van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht tot een sterkere strafmatiging dan door de officieren van justitie wordt voorgestaan.

De rechtbank acht voor de bewezen verklaarde strafbare feiten bij een first offender in beginsel een gevangenisstraf van zestien maanden op zijn plaats. Indien deze strafzaak gelijktijdig zou zijn berecht met de zaak die recent door de Rechtbank Midden-Nederland is afgedaan, zou dat naar het oordeel van de rechtbank tot een extra gevangenisstraf (bovenop de opgelegde zes jaar gevangenisstraf) van één jaar hebben geleid. Dat is dan ook de straf die in deze zaak na toepassing van artikel 63 passend is.

De rechtbank is verder van oordeel dat in deze zaak sprake is van een schending van de redelijke termijn. Verdachte is op 9 juli 2015 aangehouden op verdenking van de ten laste gelegde feiten. Wat betreft de berechting van de zaak in eerste aanleg heeft als uitgangspunt te gelden dat de behandeling van de zaak ter terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is aangevangen, tenzij sprake is van bepaalde bijzondere omstandigheden. Nu de rechtbank van dergelijke bijzondere omstandigheden niet is gebleken en er heden, 22 december 2017, vonnis wordt gewezen, stelt zij vast dat de redelijke termijn met bijna een half jaar is overschreden. De rechtbank zal op grond van het standaardarrest van de Hoge Raad (Hoge Raad 17 juni 2008) gelet op de duur van de overschrijding een strafkorting van 5% toepassen, waardoor aan verdachte een gevangenisstraf van (360 x 0,95 : 7 = 48,8)

48 weken zal worden opgelegd. De rechtbank rond daarbij het aantal weken in het voordeel van verdachte naar beneden af.

De rechtbank ziet in de persoonlijke omstandigheden van verdachte geen aanleiding om een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen.

7 De vorderingen van de benadeelde partijen

7.1

De vorderingen van de benadeelde partijen

[benadeelde 38], [benadeelde 39], [benadeelde 40], [benadeelde 41], [benadeelde 42], [benadeelde 43], [benadeelde 44], [benadeelde 45], [benadeelde 46], [benadeelde 47], [benadeelde 48], [benadeelde 49], [benadeelde 50], [benadeelde 51], [benadeelde 52], [benadeelde 53], [benadeelde 54], [benadeelde 55], [benadeelde 56], [benadeelde 57], [benadeelde 58], [benadeelde 59], [benadeelde 60], [benadeelde 61], [benadeelde 62], [benadeelde 63], [benadeelde 64], [benadeelde 65], [benadeelde 66], [benadeelde 10], [benadeelde 11], [benadeelde 67], [benadeelde 68], [benadeelde 69], [benadeelde 70], , [benadeelde 71], [benadeelde 72], [benadeelde 73], [benadeelde 74], [benadeelde 75], [benadeelde 76], [benadeelde 77], [benadeelde 78], [benadeelde 79], [benadeelde 80], [benadeelde 81], [benadeelde 82], [benadeelde 83], [benadeelde 84], [benadeelde 85], [benadeelde 86], [benadeelde 87], [benadeelde 88], [benadeelde 89], [benadeelde 90], [benadeelde 91], [benadeelde 92], [benadeelde 93], [benadeelde 94], [benadeelde 95], [benadeelde 96], [benadeelde 97], [benadeelde 98], [benadeelde 99], [benadeelde 100], [benadeelde 101], [benadeelde 102], [benadeelde 103], [benadeelde 104], [benadeelde 105], [benadeelde 106], [benadeelde 107], [benadeelde 108], [benadeelde 109], [benadeelde 110], [benadeelde 111], [benadeelde 112], [benadeelde 113], [benadeelde 114], [benadeelde 115], [benadeelde 116], [benadeelde 117], [benadeelde 118], [benadeelde 119], [benadeelde 120], [benadeelde 121], [benadeelde 122], [benadeelde 123], [benadeelde 124], [benadeelde 125], [benadeelde 126], [benadeelde 127], [benadeelde 128], [benadeelde 129], [benadeelde 130], [benadeelde 131], [benadeelde 132], [benadeelde 133], [benadeelde 134], [benadeelde 135], [benadeelde 136], [benadeelde 137], [benadeelde 138], [benadeelde 139], [benadeelde 140], [benadeelde 141], [benadeelde 142], [benadeelde 143], [benadeelde 144], [benadeelde 145], [benadeelde 146], [benadeelde 147], [benadeelde 148], [benadeelde 149], [benadeelde 150], [benadeelde 151], [benadeelde 152], [benadeelde 153], [benadeelde 154], [benadeelde 155], [benadeelde 156], [benadeelde 157], [benadeelde 158], [benadeelde 159], [benadeelde 160], [benadeelde 161], [benadeelde 162], [benadeelde 163], [benadeelde 164], [benadeelde 15], [benadeelde 13], [benadeelde 16], [benadeelde 12], [benadeelde 165], [benadeelde 166], [benadeelde 167], [benadeelde 168], [benadeelde 169], [benadeelde 19], [benadeelde 20], [benadeelde 170], [benadeelde 171], [benadeelde 172], [benadeelde 173], [benadeelde 22], [benadeelde 174], [benadeelde 175], [benadeelde 176], [benadeelde 177], [benadeelde 178], [benadeelde 179], [benadeelde 180], [benadeelde 181], [benadeelde 182], [benadeelde 183], [benadeelde 184], [benadeelde 185], [benadeelde 186], [benadeelde 187], [benadeelde 188], [benadeelde 189], [benadeelde 190], [benadeelde 191], [benadeelde 192], [benadeelde 193], [benadeelde 194], [benadeelde 195], [benadeelde 196], [benadeelde 197], [benadeelde 198], [benadeelde 199], [benadeelde 200], [benadeelde 201], [benadeelde 202], [benadeelde 203], [benadeelde 204], [benadeelde 205], [benadeelde 206], [benadeelde 207], [benadeelde 28], [benadeelde 208], [benadeelde 209], [benadeelde 210], [benadeelde 211], [benadeelde 212], [benadeelde 213], [benadeelde 214], [benadeelde 215], [benadeelde 216], [benadeelde 217], [benadeelde 218], [benadeelde 219], [benadeelde 220], [benadeelde 221], [benadeelde 222], [benadeelde 223], [benadeelde 224], [benadeelde 225], [benadeelde 226], [benadeelde 227], [benadeelde 228], [benadeelde 229], [benadeelde 230], [benadeelde 231], [benadeelde 232], [benadeelde 233], [benadeelde 234], [benadeelde 235], [benadeelde 236], [benadeelde 237], [benadeelde 238], [benadeelde 239], [benadeelde 240], [benadeelde 241], [benadeelde 242], [benadeelde 243], [benadeelde 244], [benadeelde 245], [benadeelde 246], [benadeelde 247], [benadeelde 248], [benadeelde 249], [benadeelde 250], [benadeelde 251], [benadeelde 252], [benadeelde 23], [benadeelde 1], [benadeelde 253], [benadeelde 254], [benadeelde 255], [benadeelde 256], [benadeelde 257], [benadeelde 258], [benadeelde 259], [benadeelde 260], [benadeelde 261], [benadeelde 262], [benadeelde 263], [benadeelde 264], [benadeelde 265], [benadeelde 266], [benadeelde 267], [benadeelde 268], [benadeelde 269], [benadeelde 270], [benadeelde 271], [benadeelde 272], [benadeelde 273], [benadeelde 274], [benadeelde 275], [benadeelde 276], [benadeelde 277], [benadeelde 278], [benadeelde 279], [benadeelde 280], [benadeelde 281], [benadeelde 282], [benadeelde 283], [benadeelde 284], [benadeelde 285], [benadeelde 286], [benadeelde 287], [benadeelde 288], [benadeelde 289], [benadeelde 290], [benadeelde 27], [benadeelde 33], [benadeelde 29] en [benadeelde 291] hebben zich als benadeelde partij gevoegd ter zaken van hun vordering tot schadevergoeding. In bijlage 3 bij dit vonnis is vermeld tot welk bedrag zij een vordering hebben ingediend.

7.2

De vordering van de officier van justitie

Naar het oordeel van de officier van justitie lenen de vorderingen van de benadeelde partijen zich voor behandeling in het strafgeding. In het gros van de gevallen komen de vorderingen immers overeen met de aangiftes en kan het verweer tegen de vorderingen niet ingewikkeld zijn, aangezien de verdachte het onderliggende feit wel of niet heeft gepleegd. Elke vordering moet op zichzelf beoordeeld worden en dan is de conclusie dat behandeling van de vorderingen geen onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

7.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting van 27 november 2017 bezwaar gemaakt tegen behandeling van de vorderingen van de benadeelde partijen. Hiertoe heeft hij aangevoerd dat zowel de voorbereiding op behandeling van die vorderingen als die behandeling zelf een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren. Hoewel de meeste vorderingen op zichzelf eenvoudig van aard lijken te zijn, zijn er ook vorderingen die nader onderzoek vergen, bijvoorbeeld omdat deze niet lijken te zijn ingediend door een aangever. Nu het gaat om een zeer groot aantal vorderingen, die bovendien pas zeer kort voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak - te weten een week - zijn ontvangen, heeft de verdediging zich hierop niet adequaat kunnen voorbereiden. De raadsman heeft dan ook verzocht primair de vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren dan wel subsidiair de behandeling van de strafzaak aan te houden om de verdediging in staat te stellen zich op behandeling van de vorderingen voor te bereiden.

7.4

Het oordeel van de rechtbank

Op grond van artikel 361, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering kan de rechtbank de vordering van de benadeelde partij in het geheel of ten dele niet ontvankelijk verklaren, indien behandeling van die vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

De rechtbank streeft ernaar, overeenkomstig de bedoeling van de wetgever, om steeds zoveel mogelijk inhoudelijk op de vorderingen van benadeelde partijen te beslissen. Zij is zich ervan bewust dat de wetgever heeft bedoeld benadeelden een eenvoudige mogelijkheid te bieden om hun schade te verhalen op de dader en ook dat door vele slachtoffers door toedoen van verdachte aanzienlijke schade is geleden. De benadeelden zelf hebben geen invloed gehad op het tijdstip van indienen van hun vorderingen; een van hen maakte er terecht bezwaar tegen dat het twee jaar heeft geduurd voor de zaak inhoudelijk wordt behandeld terwijl hij maar twee weken tijd kreeg om zijn vordering van bewijsstukken te voorzien en in te dienen.

Aan de andere kant hebben zich in deze zaak 269 benadeelde partijen gevoegd en is geen enkele vordering door de rechtbank en de verdediging eerder ontvangen dan in de week voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling. De rechtbank achtte daardoor niet verzekerd dat de verdediging in voldoende mate in de gelegenheid zou zijn om op de zitting naar voren te brengen wat zij tot verweer tegen de vorderingen wil aanvoeren en, voor zover nodig en mogelijk, daarvan bewijs te leveren.

Uitstel van de strafzaak om de verdediging in de gelegenheid te stellen inhoudelijk verweer tegen de vorderingen te voeren zou echter betekenen dat de voor deze zaak gereserveerde vijf zittingsdagen niet hadden kunnen worden benut en dat een nieuwe zitting had moeten worden gepland, wat gelet op het zittingsrooster van de rechtbank waarschijnlijk niet eerder mogelijk was geweest dan in de tweede helft van 2018. Dit acht de rechtbank een zeer onwenselijke vertraging van de behandeling van deze zaak, zodat in die zin de behandeling van de vorderingen naar haar oordeel een onevenredige belasting van het strafgeding zou opleveren. Om die reden zullen de vorderingen niet-ontvankelijk worden verklaard en zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partijen en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen. Het voornemen tot deze beslissing is door de rechtbank tijdens de eerste zittingsdag uitgesproken.

9 De inbeslaggenomen goederen

9.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen (beslaglijst, die als bijlage 4 aan dit vonnis is gehecht) onder 1 t/m 7, 10 en 12 t/m 15 genummerde voorwerpen zullen worden verbeurdverklaard, en dat de onder 11 en 16 genummerde voorwerpen zullen worden teruggegeven aan de rechthebbende.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft met betrekking tot het beslag geen standpunt ingenomen.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de op de beslaglijst onder 1 tot en met 7, 10 en 12 tot en met 15 genummerde voorwerpen, verbeurdverklaren. Deze voorwerpen zijn voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien deze voorwerpen aan verdachte toebehoren en geheel of grotendeels door middel van de bewezen verklaarde strafbare feiten zijn verkregen, dan wel met behulp van deze voorwerpen de bewezen verklaarde feiten zijn begaan of voorbereid.

Wat de onder 11 en 16 vermelde 3V-Visakaarten betreft is de rechtbank van oordeel dat ook deze voor verbeurdverklaring in aanmerking komen. Dergelijke niet op naam staande prepaid creditcards zijn populair onder oplichters, omdat ze het mogelijk maken om zonder katvanger anoniem te bankieren. Dat ze aan verdachte toebehoren, leidt de rechtbank af uit het feit dat ze bij hem zijn aangetroffen. Gezien de feiten waarvoor verdachte veroordeeld wordt, gaat de rechtbank ervan uit dat hij deze kaarten heeft gebruikt om opbrengsten van misdrijven op te storten en wit te wassen.

Bij de vaststelling van deze bijkomende straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

10 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf en bijkomende straf is gegrond op de artikelen:

- 33, 33a, 47, 57, 63, 138ab, 139d, 326, 350a en 420bis van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11 De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 7 ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de onder 1 tot en met 6 en 8 tot en met 11 ten laste gelegde feiten heeft begaan, zoals in bijlage 2 bewezen is verklaard en dat het bewezen verklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 2:

computervredebreuk, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 3:

opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen en worden verwerkt en worden overgedragen, veranderen en wissen en onbruikbaar maken en ontoegankelijk maken en andere gegevens toevoegen, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 4:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 5:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 6:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 8:

computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt en opneemt, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 9:

het, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede lid of derde lid Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, een computerwachtwoord, toegangscode of daarmee vergelijkbare gegevens - waardoor toegang kan worden gekregen tot een geautomatiseerd werd of deel daarvan -, verwerven en voorhanden hebben;

ten aanzien van feit 10:

opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen en worden verwerkt en worden overgedragen, veranderen en wissen en onbruikbaar maken en ontoegankelijk maken en andere gegevens toevoegen, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 11:

witwassen, meermalen gepleegd;

ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging ten aanzien van het in feit 11 ten laste gelegde geldbedrag van € 3.820,-;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte voor het overige deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 48 (ACHTENVEERTIG) WEKEN;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt dat de benadeelde partijen vermeld in bijlage 3 van dit vonnis niet-ontvankelijk zijn in de vorderingen tot schadevergoeding, en dat zij de vorderingen bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen;

bepaalt dat de benadeelde partijen en de verdachte ieder de eigen kosten dragen;

verklaart verbeurd de op de beslaglijst onder 1 tot en met 7 en 10 tot en met 16 genummerde voorwerpen, te weten:

1. BTC 103.96247052

2. 12436934 Dogecoins

3. [ kenteken 1] Volkswagen Scirocco

4. 3820 euro

5. Apple Macbook Pro

6. Dell XPS

7. usb stick Lexar

10. PC Acer Predator

11. Creditcard Visa 3v

12. iPhone

13. iPhone

14. iPhone 5S

15. Waardebonnen Primera 3V

16. Creditcard Visa 3v.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Eisses, voorzitter,

mr. A.M. Boogers, rechter,

mr. E.M.A. Vinken, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. K.N. Schuurmans-van Erkel, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 22 december 2017.

Bijlagen:

1. tenlastelegging

2. bewezenverklaring

3. vorderingen van de benadeelde partijen

4. beslaglijst

BIJLAGE 1

tenlastelegging

1.

zaaksdossier 01 - Marktplaats - phishing Marktplaats/Admarkt accounts

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden

en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander (en) wederrechtelijk te

bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

319 accounthouder(s) van 219 Admarkt accounts en/of 100 Marktplaats accounts, waaronder

[benadeelde 7] Graffitiworld en/of

[benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of

[benadeelde 293]/Bed4Baby en/of

[benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of

[benadeelde 295]/Qoton en/of

[benadeelde 296]/Baas online media en/of

[benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of

[benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten,

heeft bewogen tot het ter beschikking stellen van inloggegevens (waaronder e-mailadres en/of gebruikersnaam en/of wachtwoord) van zijn/haar/hun Marktplaats en/of Admarkt account(s), althans gegevens

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- voornoemde accounthouders, een of meer e-mails gestuurd, als waren deze e-mails afkomstig van Marktplaats/Admarkt , en/of (vervolgens)

- voornoemde accounthouders, en/of een of meer van genoemde personen, althans enig persoon handelend namens die accounthouders, door de inhoud van voornoemde e-mail(s) worden bewogen tot het klikken op die/een hyperlink en worden doorverwezen en/of geleid naar een of meerdere valse/namaak website(s) van Marktplaats/Admarkt en/of (vervolgens)

- voornoemde accounthouders, en/of een of meer van genoemde personen, althans enig persoon handelend namens die accounthouders bewogen op die/een valse/namaak website(s) van Marktplaats/Admarkt zijn/haar/hun (inlog)gegevens (te weten e-mailadres en/of gebruikersnaam en/of wachtwoord) in te vullen en/of bij te werken,

waardoor bovengenoemde perso(o)n(en) en/of ander(en) werd (en) bewogen tot

bovenomschreven afgifte(n);

2.

zaaksdossier 01 Marktplaats - computervredebreuk Admarkt/Marktplaats accounts

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden

en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (gedeelte(s) van)

(een) geautomatiseerd(e) werk (en) , te weten een of meerdere server(s) (van

Marktplaats) en/of computersyste(e)m(en) bevattende (een) Marktplaats /

Admarkt account(s), is/zijn binnengedrongen door die toegang tot dat/die

werk(en) te verwerven door het doorbreken van een beveiliging, en/of door een

technische ingreep, en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel,

en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten door het onbevoegd gebruik maken van een of meerdere inloggegeven(s)

van 219 Admarkt accounts en/of 100 Marktplaats accounts,

waaronder (een) account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of [benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl

en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of [benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten en/of het

zich onbevoegd verschaffen van toegang tot en/of gebruik maken van (een) Admarkt en/of

Marktplaats account(s) waaronder account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of

[benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of

[benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of [benadeelde 298]/

Vloerverwarmingsspecialisten en/of door het aannemen van een valse

hoedanigheid door zich voor te doen als de accounthouder van voornoemde

Admarkt en/of Marktplaats account(s);

3.

zaaksdossier 01 Marktplaats - manipulatie computergegevens Marktplaats/Admarkt accounts

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden

en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van (een)

geautomatiseerd(e) werk(en), zijnde de servers en/of computersyste(e)m(en) van Marktplaats B.V., bevattende 219 Admarkt accounts en/of 100 Marktplaats

accounts, waaronder (een) account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of

[benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online

media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of

[benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten, zijn opgeslagen, worden verwerkt of

overgedragen, heeft veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk heeft

gemaakt, dan wel andere gegevens daaraan heeft toegevoegd,

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

de inloggegeven(s) van die Admarkt en/of Marktplaats account(s) en/of een of meer bestanden en/of gegevens, te weten CPC (cost per click) en/of advertenties van Admarkt en/of Marktplaats en/of accountgegevens van die Marktplaats/Admarkt account(s) veranderd en/of gewist en/of ontoegankelijk gemaakt en/of (vervolgens)

gegevens, te weten advertenties en/of (hyper)links naar (valse) webshops/websites en/of andere gegevens, daaraan toegevoegd;

4.

Zaaksdossier 02 BCC- oplichting

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Muiden en/of Bussum en/of 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp), althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

(telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of

door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 96 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.outlet-bcc.com

[benadeelde 299] tot de afgifte van EUR 530,00

[benadeelde 38] tot de afgifte van EUR 299,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.bcc-store.com

[benadeelde 300] tot de afgifte van EUR 290,00

[benadeelde 43] tot de afgifte van EUR 320,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.bcc-wk.com

[benadeelde 301] tot de afgifte van EUR 330,00

[benadeelde 65] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.bcc-winkel.com

[benadeelde 9] tot de afgifte van EUR 349,99

[benadeelde 8] tot de afgifte van EUR 399,99

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dealsbijbcc.com

[benadeelde 302] tot de afgifte van EUR 240

[benadeelde 303] tot de afgifte van EUR 440

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten

en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) op

www.marktplaats.nl te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop werden

aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of

contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de

mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te

bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen

en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren

en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van

levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte(n);

5.

zaaksdossier 03 Mediamarkt - oplichting

hij

op een of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 26 oktober 2014 tot en met 29 juni 2015

te Muiden en/of Bussum,althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

(telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen

door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door

listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 68 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt.deals.com

[benadeelde 76] tot de afgifte van EUR 245,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt.nl.mediamarkt-actie.com

[benadeelde 77] tot de afgifte van EUR 365,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-2015.com

[benadeelde 78] tot de afgifte van EUR 395,00

[benadeelde 79] tot de afgifte van EUR 395,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-actie.com

[benadeelde 82] tot de afgifte van EUR 450,00

[benadeelde 83]tot de afgifte van EUR 590,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-amsterdam.com

[benadeelde 328] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-deals.nl

[benadeelde 90] tot de afgifte van EUR 1.265,00

[benadeelde 91] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-megadeals.com

[benadeelde 94]tot de afgifte van EUR 325,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-nl.com

[benadeelde 95] tot de afgifte van EUR 325,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-sale.com

[benadeelde 96] tot de afgifte van EUR 295,00

[benadeelde 329] tot de afgifte van EUR 495,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-saturn.com

[benadeelde 330]tot de afgifte van EUR 395,00

[benadeelde 331] tot de afgifte van EUR 365,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-shop.com

[benadeelde 100] tot de afgifte van EUR 495,00

[benadeelde 101] tot de afgifte van EUR 490,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-webdeals.com

[benadeelde 104] tot de afgifte van EUR 405,00

[benadeelde 105] tot de afgifte van EUR 395,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-webshop.com

[benadeelde 110] tot de afgifte van EUR 295,00

[benadeelde 111] tot de afgifte van EUR 275,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-winkel.com

[benadeelde 326] tot de afgifte van EUR 445,00

[benadeelde 327] tot de afgifte van EUR 295,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten

en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s)

(op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en)

te koop worden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te

hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of

contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de

mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te

bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen

en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een

chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren

en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van

levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte(n);

6.

Zaaksdossier 04 Dixons - oplichting

hij

op een of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 02 juni 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Muiden en/of Bussum en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of

Enschede en/of 's-Gravenhage, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

(telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of

door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 131 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder

de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-aanbieding.com

[benadeelde 126] tot de afgifte van EUR 430,00

[benadeelde 127] tot de afgifte van EUR 199,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-aanbiedingen.com

[benadeelde 304] tot de afgifte van EUR 310,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeal.com

[benadeelde 305] tot de afgifte van EUR 440,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeals.com

[benadeelde 306] tot de afgifte van EUR 265,00

[benadeelde 137] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeals.nl

[benadeelde 307] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-discounter.com

[benadeelde 157] tot de afgifte van EUR 609,00

[benadeelde 158] tot de afgifte van EUR 279,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-nederland.com

[benadeelde 15] tot de afgifte van EUR 3.200,00

[benadeelde 13] tot de afgifte van EUR 1.450,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonssale.com

[benadeelde 308] tot de afgifte van EUR 269,00

[benadeelde 166] tot de afgifte van EUR 259,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-sale.com

[benadeelde 168] tot de afgifte van EUR 369,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-shop.com

[benadeelde 169] tot de afgifte van EUR 1.000,00

[benadeelde 19] tot de afgifte van EUR 5.510,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-store.com

[benadeelde 171] tot de afgifte van EUR 445,00

[benadeelde 172] tot de afgifte van EUR 650,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonswebshop.com

[benadeelde 22] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-winkel.com

[benadeelde 174] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixxons.com

[benadeelde 175] tot de afgifte van EUR 464,99

[benadeelde 176] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixxons.nl

[benadeelde 204] tot de afgifte van EUR 400,00

[benadeelde 205] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonsdeals.be

[benadeelde 213] tot de afgifte van EUR 498,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop worden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers

en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de

mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te

bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een

chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te

voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip

van levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen,

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte(n);

7.

zaaksdossier 05 Babboe - oplichting

hij

op een of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 15 september 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Muiden en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

(telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of

door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 46 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboe-deals.com

[benadeelde 214] tot de afgifte van EUR 899,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboe-deals.nl

[benadeelde 215] tot de afgifte van EUR 1.299,00

[benadeelde 216] tot de afgifte van EUR 1.299,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboeshowmodel.com

[benadeelde 217] tot de afgifte van EUR 619,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboe-showmodel.com

[benadeelde 218] tot de afgifte van EUR 782,00

[benadeelde 219] tot de afgifte van EUR 619,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboe-springsale.com

[benadeelde 225] tot de afgifte van EUR 1.580,50

[benadeelde 226] tot de afgifte van EUR 643,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboebv.com

[benadeelde 234] tot de afgifte van EUR 736,00

[benadeelde 310] tot de afgifte van EUR 619,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten

en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s)

(op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en)

te koop worden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te

hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of

contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de

mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te

bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen

en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een

chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren

en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van

levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde afgifte(n);

8.

zaaksdossier 17 prijskeurig - computervredebreuk

hij

op een of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 17 mei 2015 tot en met 10 juni 2015,

te Bussum en/of Muiden, althans in Nederland,,

opzettelijk en wederrechtelijk is binnengedrongen in (een) geautomatiseerd(e)

werk(en), althans in delen daarvan, te weten een of meerdere server(s) (van

www.mijndomein.nl en/of www.ccvshop.nl) en/of computersyste(e)m(en) bevattende

de website www.prijskeurig.nl

waarbij hij zich (telkens) de toegang tot dit/deze geautomatiseerde werk(en)

heeft verworven

door het doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep

en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel, en/of door het

aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten door (telkens) in te loggen met (onrechtmatig verkregen) inlognaam

en wachtwoord op de website www.mijndomein.nl en/of www.ccvshop.nl en/of

www.prijskeurig.nl

waarna verdachte vervolgens gegevens, die waren opgeslagen, werden verwerkt of

werden overgedragen door middel van dat/die geautomatiseerd(e) werk(en) waarin

verdachte zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf of een ander heeft

overgenomen, afgetapt of opgenomen

hebbende verdachte gegevens in het bestand ExportKlanten.txt gekopieerd;

9.

zaaksdossier 17 Prijskeurig - verweren/voorhanden hebben van gegevens

hij

op één of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 17 mei 2015 tot en met 9 juli 2015

te Bussum en/of Muiden, althans in Nederland,

met het oogmerk een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede of derde

lid, in elk geval artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c Wetboek van Strafrecht te plegen

(een) computerwachtwoord(en) en/of toegangscode(s) of daarmee vergelijkbare

gegevens waardoor toegang kan worden gekregen tot (een) geautomatiseerd

werk(en) of een de(e)l(en) daarvan,

te weten gegevens in het bestand hostingscene.zip en/of bossing1.txt en/of

hosting voorbereiding 1.txt, heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad;

10.

zaaksdossier 17 Prijskeurig - manipulatie computergegevens

hij

op een of meer tijdstip (pen)

in of omstreeks de periode van 17 mei 2015 tot en met 10 juni 2015

te Muiden en/of Bussum, althans in Nederland

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van (een)

geautomatiseerd(e) werk(en), zijnde de servers en/of computersyste(e)m(en)

(van www.prijskeurig.nl), zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen,

heeft veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk heeft gemaakt, dan wel

andere gegevens daaraan heeft toegevoegd,

immers heeft hij, verdachte, de registratiegegevens en/of het IP-adres van de

website van www.prijskeurig.nl veranderd en/of gewist en/of ontoegankelijk

gemaakt en/of vervolgens andere gegevens (waaronder een IP-adres te Frankrijk

en/of (vervolgens) een IP-adres te Panama), daaraan toegevoegd;

11.

zaaksdossier 19 - witwassen

hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 01 juli 2014 tot en met 10 juli 2015

te Muiden en/of Bussum en/of te Enschede en/of te Den Haag en/of te Delfgauw

(gemeente Pijnacker-Nootdorp) , althans (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen,

immers heeft hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s),

een of meer voorwerp(en), te weten

- één of meerdere (contante) geldbedragen ( 3.820) en/of

- een hoeveelheid (van 103,96247065) Bitoins (BTC) en/of

- een voertuig (merk: Volkswagen Scirocco, gekentekend [kenteken 1])

althans van enig(e) voorwerp(en) de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de

vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld

en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of enig(e)

geldbedrag(en) en/of goed(eren) verworven en/of voorhanden gehad en/of

overgedragen en/of omgezet , terwijl hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s), wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat

dit/deze voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit

enig misdrijf.

BIJLAGE 2

bewezenverklaring

1.

zaaksdossier 01 - Marktplaats - phishing Marktplaats/Admarkt accounts

hij op een of meer tijdstip ( pen ) in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 9 mei 2015 te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander (en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

319 accounthouder ( s ) van 219 Admarktaccounts en /of 100 Marktplaatsaccounts, waaronder [benadeelde 7] Graffitiworld en/of

[benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of

[benadeelde 293]/Bed4Baby en/of

[benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of

[benadeelde 295]/Qoton en/of

[benadeelde 296]/Baas online media en/of

[benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of

[benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten,

heeft bewogen tot het ter beschikking stellen van inloggegevens (waaronder e-mailadres en/of gebruikersnaam en/of wachtwoord) van zijn/haar/hun Marktplaats- en/of Admarktaccount(s), althans gegevens

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) ( telkens ) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en /of listiglijk en /of bedrieglijk en /of in strijd met de waarheid

- voornoemde accounthouders, een of meer e-mails gestuurd, als waren deze e-mails afkomstig van Marktplaats/Admarkt, en/of (vervolgens)

- voornoemde accounthouders en/of een of meer van genoemde personen, althans enig persoon handelend namens die accounthouders, door de inhoud van voornoemde e-mail(s) worden bewogen tot het klikken op die/een hyperlink en worden doorverwezen en/of geleid naar een of meerdere valse/namaakwebsite(s) van Marktplaats/Admarkt en/of (vervolgens)

- voornoemde accounthouders en/of een of meer van genoemde personen, althans enig persoon handelend namens die accounthouders bewogen op die/een valse/namaak website(s) van Marktplaats/Admarkt zijn/haar/hun (inlog)gegevens (te weten e-mailadres en/of gebruikersnaam en/of wachtwoord) in te vullen en/of bij te werken,

waardoor bovengenoemde perso (o) n ( en ) en/of ander(en) werd ( en ) bewogen tot

bovenomschreven afgifte (n);

2.

zaaksdossier 01 Marktplaats - computervredebreuk Admarkt/Marktplaats accounts

hij op een of meer tijdstip ( pen ) in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 9 mei 2015 te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden en/of Bussum en/of Enschede , althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen ( telkens ) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (gedeelte(s) van)

(een) geautomatiseerd(e) werk (en), te weten een of meerdere server(s) (van Marktplaats) en/of computersyste(e)m(en) bevattende (een) Marktplaats- /

Admarktaccount(s), is/zijn binnengedrongen door die toegang tot dat/die werk(en) te verwerven door het doorbreken van een beveiliging, en/of door een technische ingreep, en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel, en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten door het onbevoegd gebruik maken van een of meerdere inloggegeven ( s )

van 219 Admarktaccounts en /of 100 Marktplaatsaccounts, waaronder ( een ) account (s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of [benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of [benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten en /of het zich onbevoegd verschaffen van toegang tot en /of gebruik maken van (een) Admarkt- en /of Marktplaats account ( s) waaronder een account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of [benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of [benadeelde 298]/ Vloerverwarmingsspecialisten en/of door het aannemen van een valse

hoedanigheid door zich voor te doen als de accounthouder van voornoemde Admarkt- en /of Marktplaatsaccount ( s );

3.

zaaksdossier 01 Marktplaats - manipulatie computergegevens Marktplaats/Admarkt accounts

hij op een of meer tijdstip ( pen ) in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 9 mei 25 oktober 2015 te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden en/of Bussum en/of Enschede , althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen ( telkens ) opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van (een) geautomatiseerd(e) werk(en), zijnde de servers en/of computersyste(e)m(en) van Marktplaats B.V., bevattende 219 Admarktaccounts en /of 100 Marktplaatsaccounts, waaronder ( een ) account (s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of [benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of [benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten, zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, heeft veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk heeft gemaakt, dan wel andere gegevens daaraan heeft toegevoegd,

immers heeft /hebben hij , verdachte en/of zijn mededader(s) de inloggegeven ( s ) van die Admarkt- en /of Marktplaatsaccount ( s ) en /of een of meer bestanden en /of gegevens, te weten CPC (cost per click) en /of advertenties van Admarkt en /of Marktplaats en /of accountgegevens van die Marktplaats-/Admarktaccount ( s ) veranderd en /of gewist en /of ontoegankelijk gemaakt en /of (vervolgens) gegevens, te weten advertenties en /of ( hyper ) links naar ( valse ) webshops/websites en /of andere gegevens, daaraan toegevoegd;

4.

Zaaksdossier 02 BCC- oplichting

hij op een of meer tijdstip ( pen ) in of omstreeks de periode van 28 tot en met 29 september 2014 te Muiden en/of Bussum en/of 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp), althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (telkens) met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 96 3 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende perso on , voor het navolgende geldbedrag en:

ten aanzien van de frauduleuze website www.outlet-bcc.com

[benadeelde 299] tot de afgifte van EUR 530,00

[benadeelde 38] tot de afgifte van EUR 299,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.bcc-store.com

[benadeelde 300] tot de afgifte van EUR 290,00

[benadeelde 43] tot de afgifte van EUR 320,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.bcc-wk.com

[benadeelde 301] tot de afgifte van EUR 330,00

[benadeelde 65] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.bcc-winkel.com

[benadeelde 9] tot de afgifte van EUR 349,99

[benadeelde 8] tot de afgifte van EUR 399,99

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dealsbijbcc.com

[benadeelde 302] tot de afgifte van EUR 240

[benadeelde 303] tot de afgifte van EUR 440

door

- de bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van de bovengenoemde website(s) op www.marktplaats.nl te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop werden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) een betrouwbare naam te geven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en /of contactmogelijkheid ( via e-mail en/of een chatfunctionaliteit ) en/of de mogelijkheid om via IDeal te betalen) en /of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren

en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun haar bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen

waardoor voornoemde perso (o) n ( en ) ( telkens ) werd ( en ) bewogen tot bovengenoemde

afgifte (n);

5.

zaaksdossier 03 Media M arkt - oplichting

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 26 oktober 30 december 2014 tot en met 29 juni 27 januari 2015 te Muiden en/of Bussum, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (telkens) met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 68 4 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt.deals.com

[benadeelde 76] tot de afgifte van EUR 245,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt.nl.mediamarkt-actie.com

[benadeelde 77] tot de afgifte van EUR 365,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-2015.com

[benadeelde 78] tot de afgifte van EUR 395,00

[benadeelde 79] tot de afgifte van EUR 395,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-actie.com

[benadeelde 82] tot de afgifte van EUR 450,00

[benadeelde 83]tot de afgifte van EUR 590,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-amsterdam.com

[benadeelde 328] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-deals.nl

[benadeelde 90] tot de afgifte van EUR 1.265,00

[benadeelde 91] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-megadeals.com

[benadeelde 94]tot de afgifte van EUR 325,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-nl.com

[benadeelde 95] tot de afgifte van EUR 325,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-sale.com

[benadeelde 96] tot de afgifte van EUR 295,00

[benadeelde 329] tot de afgifte van EUR 495,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-saturn.com

[benadeelde 330]tot de afgifte van EUR 395,00

[benadeelde 331] tot de afgifte van EUR 365,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-shop.com

[benadeelde 100] tot de afgifte van EUR 495,00

[benadeelde 101] tot de afgifte van EUR 490,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-webdeals.com

[benadeelde 104] tot de afgifte van EUR 405,00

[benadeelde 105] tot de afgifte van EUR 395,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-webshop.com

[benadeelde 110] tot de afgifte van EUR 295,00

[benadeelde 111] tot de afgifte van EUR 275,00

en /of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mediamarkt-winkel.com

[benadeelde 326] tot de afgifte van EUR 445,00

[benadeelde 327] tot de afgifte van EUR 295,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop woerden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website ( s ) betrouwbare namen te geven en /of er (zeer) professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of contactmogelijkheid ( via e-mail en/of een chatfunctionaliteit ) en/of de mogelijkheid om via IDeal te betalen) en /of

- op die bovengenoemde website ( s ) producten (onder meer elektronica) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk ( e ) (lagere) prijzen en /of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van levering en/of betaling en /of

- een of meer perso (o) n ( en ) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen,

waardoor voornoemde perso (o) n ( en ) ( telkens ) werd ( en ) bewogen tot bovengenoemde afgifte (n);

6.

Zaaksdossier 04 Dixons - oplichting

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 2 juni 2014 8 maart 2015 tot en met 26 oktober 2015 13 april 2015 te Muiden en/of Bussum en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Enschede en/of 's-Gravenhage, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (telkens) met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 131 2 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-aanbieding.com

[benadeelde 126] tot de afgifte van EUR 430,00

[benadeelde 127] tot de afgifte van EUR 199,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-aanbiedingen.com

[benadeelde 304] tot de afgifte van EUR 310,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeal.com

[benadeelde 305] tot de afgifte van EUR 440,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeals.com

[benadeelde 306] tot de afgifte van EUR 265,00

[benadeelde 137] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeals.nl

[benadeelde 307] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-discounter.com

[benadeelde 157] tot de afgifte van EUR 609,00

[benadeelde 158] tot de afgifte van EUR 279,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-nederland.com

[benadeelde 15] tot de afgifte van EUR 3.200,00

[benadeelde 13] tot de afgifte van EUR 1.450,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonssale.com

[benadeelde 308] tot de afgifte van EUR 269,00

[benadeelde 166] tot de afgifte van EUR 259,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-sale.com

[benadeelde 168] tot de afgifte van EUR 369,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-shop.com

[benadeelde 169] tot de afgifte van EUR 1.000,00

[benadeelde 19] tot de afgifte van EUR 5.510,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-store.com

[benadeelde 171] tot de afgifte van EUR 445,00

[benadeelde 172] tot de afgifte van EUR 650,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonswebshop.com

[benadeelde 22] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-winkel.com

[benadeelde 174] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixxons.com

[benadeelde 175] tot de afgifte van EUR 464,99

[benadeelde 176] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixxons.nl

[benadeelde 204] tot de afgifte van EUR 400,00

[benadeelde 205] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonsdeals.be

[benadeelde 213] tot de afgifte van EUR 498,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop woerden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website (s) een betrouwbare naam te geven en /of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit ) en/of de mogelijkheid om via IDeal te betalen) en /of

- op die bovengenoemde website ( s ) producten (onder meer elektronica) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk ( e ) (lagere) prijzen en /of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van levering en/of betaling en /of

- een of meer perso (o) n ( en ) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen,

waardoor voornoemde perso (o) n ( en ) ( telkens ) werd ( en ) bewogen tot bovengenoemde

afgifte (n);

8.

zaaksdossier 17 prijskeurig - computervredebreuk

hij op een of meer tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks de periode van 17 mei 2015 tot en met 10 juni 2015, te Bussum en/of Muiden, althans in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk is binnengedrongen in (een) geautomatiseerd(e) werk(en), althans in delen daarvan, te weten een of meerdere server(s) (van www.Mijndomein.nl en/of www.ccvshop.nl) en/of computersyste(e)m(en) bevattende de website www.Prijskeurig.nl, waarbij hij zich (telkens) de toegang tot dit/deze geautomatiseerde werk(en) heeft verworven door het doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel, en/of door het

aannemen van een valse hoedanigheid, te weten door (telkens) in te loggen met ( onrechtmatig verkregen ) inlognaam en wachtwoord op de website www. M ijndomein.nl en/of www.ccvshop.nl en/of www.Prijskeurig.nl waarna verdachte vervolgens gegevens, die waren opgeslagen, werden verwerkt of werden overgedragen door middel van dat/die geautomatiseerd(e) werk(en) waarin verdachte zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf of een ander heeft overgenomen, afgetapt of opgenomen,

hebbende verdachte gegevens in het bestand ExportKlanten.txt gekopieerd;

9.

zaaksdossier 17 Prijskeurig - verwerven/voorhanden hebben van gegevens

hij op één of meer tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks de periode van 17 mei 2015 tot en met 9 juli 2015 te Bussum en/of Muiden, althans in Nederland, met het oogmerk een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede of derde lid, in elk geval artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c Wetboek van Strafrecht te plegen (een) computerwachtwoord(en) en/of toegangscode(s) of daarmee vergelijkbare gegevens waardoor toegang kan worden gekregen tot (een) geautomatiseerd werk(en) of een de(e)l(en) daarvan, te weten gegevens in het bestand hostingscene.zip en/of bossing1.txt en/of hosting voorbereiding 1.txt, heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad;

10.

zaaksdossier 17 Prijskeurig - manipulatie computergegevens

hij op een of meer tijdstip ( pen ) in of omstreeks de periode van 17 30 mei 2015 tot en met 10 juni 2015 te Muiden en/of Bussum, althans in Nederland (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van (een) geautomatiseerd(e) werk(en), zijnde de servers en/of computersyste(e)m(en) ( van www .P rijskeurig.nl ) , zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, heeft veranderd, gewist , onbruikbaar of ontoegankelijk heeft gemaakt, dan wel andere gegevens daaraan heeft toegevoegd,

immers heeft hij, verdachte, de registratiegegevens en /of het IP-adres van de website van www. P rijskeurig.nl veranderd en /of gewist en/of ontoegankelijk gemaakt en /of vervolgens andere gegevens (waaronder een IP-adres te Frankrijk en/of (vervolgens) een IP-adres te Panama), daaraan toegevoegd;

11.

zaaksdossier 19 - witwassen

hij op een of meerdere tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks de periode van 01 juli 2014 tot en met 10 juli 2015 te Muiden en/of Bussum en/of te Enschede en/of te Den Haag en/of te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp), althans (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, immers heeft hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s), een of meer voorwerp ( en ) , te weten

- één of meerdere (contante) geldbedragen ( 3.820) en/of

- een hoeveelheid (van 103,96247065) Bitoins (BTC) en/of

- een voertuig (merk: Volkswagen Scirocco, gekentekend [kenteken 1])

althans van enig(e) voorwerp(en) de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de

vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld

en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of enig(e)

geldbedrag(en) en/of goed(eren) verworven en /of voorhanden gehad en/of

overgedragen en/of omgezet, terwijl hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s), wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat

dit/ deze voorwerp ( en ) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit

enig misdrijf.

BIJLAGE 3

vorderingen van de benadeelde partijen

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 3]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

2

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 38]

299,-

3

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 39]

450,-

10,50 reiskosten

4

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 40]

250,-

7

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 41]

250,-

8

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 42]

299,-

10

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 43]

320,-

11

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 44]

630,-

12

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 45]

495,-

200,- immaterieel +

5,- kopiekosten

13

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 46]

350,-

14

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 47]

450,-

15

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 48]

440,-

1.000,- immaterieel

16

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 49]

450,-

17

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 50]

460,-

19

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 51]

240,-

20

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 52]

240,-

21

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 53]

320,-

22

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 54]

900,-

23

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 55]

385,-

25

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 56]

430,-

26

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 57]

305,-

27

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 58]

305,-

28

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 59]

395,-

29

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 60]

440,-

30

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 61]

950,-

31

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 62]

290,-

32

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 63]

460,-

33

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 64]

360,-

35

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 65]

400,-

202,25 en

200,- kosten therapie

38

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 66]

700,-

1.000,- immaterieel

39

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 10]

680,-

40

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 11]

300,99

41

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 67]

287,-

43

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 68]

580,98

44

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 69]

349,99

45

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 70]

289,99

200,- immaterieel

48

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 71]

490,-

49

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 72]

289,99

52

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 73]

399,95

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 3]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

55

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 74]

289,99

57

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 75]

289,99

58

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 76]

245,-

59

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 77]

365,-

60

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 78]

395,-

61

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 79]

395,-

64

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 80]

540,-

65

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 81]

295,-

250,-tijd en

administratiekosten

67

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 82]

450,-

68

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 83]

590,-

69

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 84]

430,-

70

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 85]

495,-

71

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 86]

1180,-

72

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 87]

720,-

73

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 88]

785,-

74

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 89]

395,-

76

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 90]

1.265,-

2.000,- immaterieel

77

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 91]

295,-

78

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 92]

495,-

30,- + 475,-

administratiekosten

79

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 93]

295,-

80

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 94]

325,-

81

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 95]

325,-

82

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 96]

295,-

86

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 97]

345,-

89

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 98]

350,-

90

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 99]

550,-

92

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 100]

495,-

93

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 101]

490,-

95

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 102]

375,-

90,- wettelijke rente

96

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 103]

1.500,-

97

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 104]

405,-

98

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 105]

395,-

99

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 106]

710,-

100

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 107]

295,-

101

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 108]

335,-

102

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 109]

590,-

103

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 110]

295,-

104

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 111]

275,-

107

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 112]

395,-

109

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 113]

295,-

150,- immaterieel

110

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 114]

610,-

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 3]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

111

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 115]

295,-

112

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 116]

450,-

2.500,- immaterieel

113

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 117]

825,-

116

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 118]

455,-

118

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 119]

790,-

120

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 120]

580,-

121

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 121]

415,-

122

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 122]

295,-

123

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 123]

370,-

124

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 124]

590,-

126

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 125]

706,-

128

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 126]

onbekend

129

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 127]

199,-

130

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 128]

870,-

131

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 129]

440,-

132

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 130]

880,-

133

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 131]

245,-

134

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 132]

860,-

135

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 133]

450,-

450,- immaterieel

136

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 134]

275,-

138

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 135]

550,-

139

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 136]

430,-

143

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 137]

295,-

144

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 138]

395,-

145

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 139]

440,-

189,- extra kosten

147

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 140]

295,-

148

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 141]

325,-

149

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 142]

275,-

150

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 143]

445,-

152

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 144]

390,-

153

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 145]

460,-

155

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 146]

445,-

158

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 147]

735,-

160

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 148]

345,-

162

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 149]

295,-

30,- telefoonkosten

163

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 150]

370,-

164

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 151]

535,-

169

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 152]

500,-

171

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 153]

445,-

172

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 154]

445,-

173

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 155]

275,-

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 3]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

174

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 156]

445,-

176

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 157]

399,99

177

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 158]

279,-

178

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 159]

498,-

179

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 160]

279,-

180

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 161]

558,-

152,- vrije dagen

+ 10,- telefoonkosten +

70,14 benzine kosten

181

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 162]

279,-

183

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 163]

269,-

184

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 164]

609,-

185

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 15]

2.700,-

186

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 13]

1.400,-

187

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 16]

400,-

190

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 12]

500,-

191

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 165]

269,-

192

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 166]

259,-

193

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 167]

279,-

195

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 168]

369,-

196

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 169]

1.000,-

197

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 19]

5.509,95

198

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 20]

300,-

199

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 170]

300,-

200

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 171]

445,-

201

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 172]

650,-

202

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 173]

295,-

203

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 22]

300,-

204

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 174]

300,-

205

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 175]

464,98

206

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 176]

400,-

207

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 177]

403,-

250,- immaterieel

209

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 178]

400,-

210

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 179]

399,-

211

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 180]

399,99

212

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 181]

519,94

213

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 182]

550,-

215

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 183]

400,-

217

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 184]

399,99

218

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 185]

400,-

219

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 186]

399,99

220

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 187]

400,-

221

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 188]

400,-

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 3]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

222

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 189]

400,-

800,- immaterieel

224

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 190]

399,99

225

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 191]

460,-

75,- verletkosten,

reis- en telefoonkosten

229

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 192]

399,99

232

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 193]

400,-

233

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 194]

399,99

235

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 195]

399,99

236

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 196]

400,-

237

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 197]

464,98

350,- immaterieel

238

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 198]

399,99

239

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 199]

450,-

240

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 200]

399,99

242

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 201]

399,99

243

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 202]

470,-

244

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 203]

400,-

246

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 204]

400,-

247

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 205]

400,-

248

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 206]

535,-

249

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 207]

440,-

250

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 28]

1.080,-

251

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 208]

609,-

252

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 209]

ongeveer 300,-

254

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 210]

405,-

200,- aan diverse

kosten

255

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 211]

265,-

256

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 212]

990,-

7,- telefoonkosten

258

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 213]

498,-

259

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 214]

899,-

260

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 215]

1.299,-

261

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 216]

1.299,-

262

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 217]

619,-

263

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 218]

782,-

264

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 219]

619,-

267

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 220]

1.596,-

1.250,- immaterieel

50,- telefoonkosten

500,- uurloon

268

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 221]

658,-

270

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 222]

619,-

272

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 223]

1.299,-

273

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 224]

308,-

274

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 225]

1.580,50

275

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 226]

643,-

276

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 227]

99,-

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 3]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

278

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 228]

619,-

279

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 229]

1.199,-

282

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 230]

1.199,-

283

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 231]

748,5

285

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 232]

1.787,-

287

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 233]

1.300,-

289

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 234]

649,-

292

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 235]

1.199,-

293

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 236]

747,-

296

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 237]

619,-

297

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 238]

822,-

299

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 239]

1.199,-

300

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 240]

1.297,-

te bepalen door

de rechter

302

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 241]

250,-

303

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 242]

99,-

304

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 243]

606,95

305

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 244]

899,-

307

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 245]

260,-

309

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 246]

869,-

39,99 kosten

310

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 247]

269,-

75,- moeite en

1.300,-gederfd loon

als zelfstandige

312

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 248]

onbekend

315

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 249]

291,-

316

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 250]

269,-

50,-

318

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 251]

442,99

319

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 252]

600,-

320

7 Simyo

feit 6

[benadeelde 23]

101,-

321

7 Simyo

feit 6

[benadeelde 1]

500,-

322

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 253]

250,-

323

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 291]

450,-

324

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 254]

450,-

325

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 255]

250,-

326

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 256]

299,-

327

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 257]

280,-

328

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 258]

250,-

329

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 259]

250,-

330

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 260]

598,-

333

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 261]

250,-

334

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 262]

450,-

335

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 263]

250,-

337

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 264]

299,99

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 3]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

338

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 265]

1.400,-

340

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 266]

299,-

341

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 267]

310,-

342

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 268]

450,-

343

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 269]

200,-

500,- immaterieel

345

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 270]

310,-

348

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 271]

250,-

349

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 272]

290,-

350

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 273]

250,-

351

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 274]

250,-

72,- rente en 550,55

kosten en uurloon

352

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 275]

1.000,-

354

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 276]

250,-

356

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 277]

450,-

357

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 278]

250,-

359

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 279]

299,-

360

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 280]

299,-

361

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 281]

310,-

362

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 282]

500,-

363

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 283]

250,-

365

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 284]

299,-

366

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 285]

250,-

367

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 286]

270,-

368

10 Kitchenaid

feit 8

[benadeelde 287]

299,-

20,- kosten en

45,- loon

369

10 Kitchenaid

feit 8

[benadeelde 288]

275,-

370

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 289]

1.350,-

371

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 290]

500,-

373

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 27]

609,-

374

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 33]

306,-

375

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 29]

300,-

100,- kosten

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer LERDC15003, van de politie, Landelijke Eenheid, Team High Tech Crime, met bijlagen (doorgenummerd blz. 1 t/m 14796).

2 Proces-verbaal aanhouding [persoon 24], p. 1280-1281

3 Proces-verbaal verhoor verdachte [persoon 24], p. 1320-1323

4 Geschrift, kennisgeving van inbeslagname, p. 4098

5 Verklaring verdachte ter terechtzitting van 28 november 2017

6 Geschrift, kennisgeving van inbeslagname, p. 4101-4102

7 Geschrift, kennisgeving van inbeslagname, p. 4110-4111

8 Geschrift, kennisgeving van inbeslagname, p. 4117

9 Verklaring verdachte ter terechtzitting van 28 november 2017

10 Geschrift, kennisgeving van inbeslagname, p. 4102

11 Proces-verbaal van bevindingen, p. 350

12 Proces-verbaal van bevindingen, p. 350

13 Proces-verbaal van bevindingen, p. 1478

14 Proces-verbaal van bevindingen, p. 95-97

15 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6499

16 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6500

17 Proces-verbaal van bevindingen chatlogs aangetroffen in map [mailadres 17], p. 14250-14251

18 Proces-verbaal verhoor verdachte [persoon 24], p. 5659

19 Proces-verbaal van bevindingen chatgesprek, p. 14120

20 Proces-verbaal van bevindingen chatgesprek, p. 14120-14125

21 Proces-verbaal verhoor van getuige [persoon 24] bij de R-C, p. 5

22 Proces-verbaal verhoor van getuige [persoon 24] bij de R-C, p. 4-5

23 Proces-verbaal bevindingen chatlogs aangetroffen in map [mailadres 17], p. 14250-14258

24 Proces-verbaal van bevindingen LERDC15003-1431 (niet doorgenummerd), p. 4 van 9 t/m 7 van 9

25 Proces-verbaal van aangifte Marktplaats, p. 5785

26 Proces-verbaal van bevindingen, p. 5778, 6 van 7

27 Proces-verbaal van bevindingen, p. 5778, 4 van 7

28 Proces-verbaal van ontvangst historische gegevens Marktplaats, p. 5818 en 5820

29 Proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 7], p. 5821

30 Proces-verbaal van bevindingen, p. 5861

31 Proces-verbaal van bevindingen, p. 5861-5862

32 Proces-verbaal van bevindingen, p. 5879

33 Proces-verbaal van bevindingen, p. 5879

34 Proces-verbaal van bevindingen, p. 5876 en p. 5878

35 Proces-verbaal van bevindingen, p. 5880

36 Proces-verbaal van bevindingen, p. 5885

37 Proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 24], p. 5654

38 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 5326 en p. 5329

39 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 5322

40 Proces-verbaal relaas onderzoek Meiberg, zaaksdossier 3, webshops m.b.t. bcc, p. 6054

41 Geschrift, melding [benadeelde 302], p. 6137

42 Geschrift, melding [benadeelde 323], p. 14313

43 Geschrift, melding [benadeelde 324], p. 14311 en geschrift, melding [benadeelde 325], p. 14315.

44 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6342-6345

45 Proces-verbaal van rectificatie, p. 14730

46 Proces-verbaal bevindingen, p. 6355-6356

47 Geschrift, uitdraai bestand, p. 6355

48 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6354

49 Geschrift, e-mailbericht, p. 6336

50 Proces-verbaal van bevindingen, p.6356

51 Proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 24], p. 1321

52 Proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 24], p. 1325

53 Proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 24], p. 1323

54 Proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 24], p. 1321

55 Proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 24], p. 5657-5658.

56 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6291-6292.

57 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 5326 en p. 5329

58 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 5322

59 Proces-verbaal bevindingen aangiften pop-up webshops Mediamarkt, p. 6488

60 Proces-verbaal, p. 6450

61 Proces-verbaal aangifte Mediamarkt, p. 6489-6491

62 Proces-verbaal van bevindingen, p. 14325

63 Proces-verbaal aangifte Mediamarkt p. 6489-6491 en proces-verbaal van bevindingen, p. 14325

64 Proces-verbaal aangifte internetoplichting [benadeelde 110] (met bijlagen), p. 11279-11280

65 Proces-verbaal aangifte internetoplichting [benadeelde 111] (met bijlagen), p. 11285-11292

66 Proces-verbaal aangifte internetoplichting [benadeelde 326], p. 11297-11298

67 Proces-verbaal aangifte internetoplichting [benadeelde 327], p. 11303-11304

68 Proces-verbaal aangifte internetoplichting [benadeelde 112], p. 11309-11310

69 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6519

70 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6499

71 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6499-6500

72 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6500

73 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6568-6569

74 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6568 en p. 6571

75 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6583

76 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6584

77 Proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 24], p. 5654

78 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 5326 en p. 5329

79 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 5322

80 Proces-verbaal aangifte [persoon 11], p. 6726-6727

81 Proces-verbaal relaas onderzoek Meiberg, zaakdossier 4, webshops m.b.t. Dixons, p. 6672

82 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 306], p. 12431-12433

83 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 137], p. 12436-12437 en geschrift, bijlage bij aangifte, p. 12442

84 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 138], p. 12449-12450

85 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6863

86 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6973 en 6982

87 Proces-verbaal aanhouding [persoon 24], p. 1280-1281

88 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6884-6888

89 Geschrift, e-mailbericht van Dixons Nederland aan [benadeelde 137], p. 12444

90 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6957-6958.

91 Proces-verbaal relaas onderzoek Meiberg, zaakdossier 4, webshops m.b.t. Dixons, p. 6675

92 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6975-6977

93 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6975 en p. 6978-6979

94 Proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 24], p. 1329

95 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3], p. 4905

96 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3], p. 4900

97 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3], p. 4731

98 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3], p. 4920

99 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 5326 en p. 5329

100 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 5322

101 Proces-verbaal aangifte [persoon 38] p. 9843-9844

102 Proces-verbaal bevindingen p. 9846

103 Proces-verbaal bevindingen p. 9846

104 Proces-verbaal bevindingen p. 9845 (p. 3 van 8)

105 Proces-verbaal bevindingen p. 9845 (p. 8 van 8)

106 Proces-verbaal bevindingen p. 9846 (p. 2 van 66)

107 Proces-verbaal bevindingen p. 9846 (p. 3 van 66 en 4 van 66 en 10 van 66)

108 Proces-verbaal bevindingen p. 9846 (p. 4 van 66)

109 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9851-9852

110 Proces-verbaal bevindingen p. 9846 (p. 4 van 66 en p. 11-66 van 66)

111 Proces-verbaal bevindingen p. 9846 (p. 4 van 66)

112 Proces-verbaal van bevindingen p. 9848

113 Proces-verbaal van bevindingen p. 9849

114 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9853

115 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9851

116 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 5326 en p. 5329

117 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 5322

118 Geschrift, kennisgeving van inbeslagname p. 4092

119 Geschrift, kennisgeving van inbeslagname p. 4120

120 Geschrift, kennisgeving van inbeslagname p. 14052

121 Proces-verbaal van bevindingen p. 10377

122 Proces-verbaal van bevindingen p. 10395

123 Proces-verbaal van bevindingen p. 10382

124 Proces-verbaal van bevindingen, p. 1483; proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 24], p. 5651

125 Proces-verbaal van bevindingen, p. 10453-10455

126 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 5326 en p. 5329

127 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 5322