Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:15274

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
22-12-2017
Datum publicatie
11-01-2018
Zaaknummer
09/748003-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Cybercrime. Grootschalige internetoplichting met behulp van nep webshops door middel van phishing, hacking en computervredebreuk. Geen sprake van dadergroep.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer Parketnummer: 09/748003-16 Datum uitspraak: 22 december 2017 Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officieren van justitie tegen de verdachte:

[verdachte 1] ,

geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1991,

BRP-adres: [adres] , [woonplaats] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Deze strafzaak is gelijktijdig, maar niet gevoegd, behandeld met de strafzaken tegen de verdachten

[verdachte 2] (parketnummer 09/748009-15),

[verdachte 3] (parketnummer 09/748012-15) en

[verdachte 4] (parketnummer 09/748014-15).

In deze zaak hebben pro formazittingen plaatsgevonden op 27 juni 2016, 3 november 2016 en 30 juni 2017 (regiezitting).

De inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden op:

- 27 november 2017: behandeling van het dossier inzake de verdachten [verdachte 2] en [verdachte 1] ,

- 28 november 2017: behandeling van het dossier inzake de verdachten [verdachte 4] en [verdachte 3] ,

- 29 november 2017: requisitoir van de officieren van justitie in alle zaken, pleidooi, re- en dupliek en laatste woord in de zaak [verdachte 3] ,

- 30 november 2017: pleidooi, re- en dupliek en laatste woord in de zaken [verdachte 2] en [verdachte 1] .

- 1 december 2017: pleidooi, re- en dupliek en laatste woord in de zaak [verdachte 4] ,

- 8 december 2017: sluiting van het onderzoek ter terechtzitting in alle zaken.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie mr. D. van der Ven-Laheij en M.A. van der Vlugt en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. J. Kleiman, waarnemend voor mr. G.E. Menick, beiden advocaat te Amsterdam, en door de verdachte naar voren is gebracht.

De officier van justitie mr. D. van der Ven-Laheij heeft ter terechtzitting van 3 november 2016 medegedeeld dat zij voornemens is een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e

van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) aanhangig te maken, alsmede dat hiertoe tegen verdachte een strafrechtelijk financieel onderzoek als bedoeld in artikel 126 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) is ingesteld .

2 De tenlastelegging

Wat de verdachte wordt verweten is omschreven in de (deels gewijzigde) tenlastelegging, die als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit vonnis. De verdachte wordt kort samengevat verweten dat hij:

feiten 1, 2 en 3 ( Marktplaats )

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- oplichting door middel van phishing ten aanzien van 319 Marktplaats - of Admarktaccounts (feit I);

- computervredebreuk ten aanzien van 319 Marktplaats - of Admarktaccounts (feit

2);

- manipulatie van computergegevens ten aanzien van 319 Marktplaats - of Admarktaccounts (feit 3);

feit 4 ( BCC )

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 96 personen met behulp van namaakwebshops die leken op de webshop van BCC ;

feit 5 ( Dixons )

zich in de periode van 2 juni 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 131 personen met behulp van namaakwebshops die leken op de webshop van Dixons ;

feit 6 ( GSM-wijzer )

zich schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 46 personen met behulp van een namaakwebshop die leek op de webshop van GSM-wijzer in de periode van 17 december 2014 tot en met 26 oktober 2015 en aan poging tot oplichting van een of meerdere onbekend gebleven personen met behulp van namaakwebshops die leken op de webshop van GSM-wijzer op 12 maart 2015;

feiten 7 en 8 ( Scrypt.cc )

zich in de periode van 19 tot en met 22 juni 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van Scrypt.cc (feit 7);

- diefstal van 629,95 bitcoins van Scrypt.cc (feit 8);

Feiten 9 en 10 ( Hoogstra Autosport )

zich in de periode van 1 tot en met 12 juni 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van Hoogstra Autosport (feit 9);

- poging tot afpersing van Hoogstra Autosport en [naam] (feit 1O); feiten 11 t/m 14 ( Phonespot )

zich in de periode van 11 november 2014 tot en met 31 mei 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van Phonespot.nl (feit 11);

- oplichting door middel van phishing van minstens 8 personen met behulp van de website van Phonespot.nl (feit 12);

- het voorhanden hebben van toegangscodes tot geautomatiseerde werken van Phonespot B.V . (feit 13);

- poging tot afpersing van Phonespot B.V ., Media Center Rotterdam en [naam] (feit 14);

feit 15 (witwassen)

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van witwassen.

3.

3.1

Bewijsoverwegingen

Inleiding 1

Uit onderzoek in het jaar 2013 en 2014 van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (hierna: LMIO) bleek dat er op het internet steeds meer namaakwebshops actief waren, die verschenen onder de naam van legitieme bedrijven zoals BCC , MediaMarkt en Ziggo .

Klanten belandden op deze sites via (onder andere) Marktplaats .nl , waar ze naar aanbiedingen zochten. Na het openen van een aantrekkelijke advertentie werden ze met een link doorverwezen naar wat ze dachten dat de site van een te goeder naam en faam bekend staande (web)winkel was. Daar konden ze winkelen zoals dat bij webwinkels normaal is, door goederen in een winkelmandje te doen en vervolgens af te rekenen. Dat gebeurde via iDEAL of door betaling op een bankrekening van een katvanger. De door de kopers bestelde producten, meestal consumentenelektronica zoals telefoons en tablets, werden niet geleverd. Enkele keren werd bovendien in een chatgesprek met meer of minder succes geprobeerd de klanten hun bankgegevens te ontfutselen en hun rekeningen te plun deren. Naar aanleiding van het voorgaande is een opsporingsonderzoek gestart onder de naam [naam onderzoek] (hierna: [naam onderzoek] ).

Naar het oordeel van de rechtbank kunnen deze feiten als vaststaand worden aangemerkt. Ze hebben ter terechtzitting niet ter discussie gestaan en kunnen zonder nadere motivering dienen als vertrekpunt voor de beoordeling van de bewijsvragen.

Op basis van anonieme tips en andere informatie is [verdachte 2] op 18 mei 2015 door de politie aangemerkt als mogelijke pleger van dergelijke vormen van internetoplichting. Hij is op 26 oktober 2015 aangehouden in zijn woning in [woonplaats] .

Daar was op dat moment onder andere ook [verdachte 1] aanwezig 2• Na de aanhouding is de woning doorzocht en zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het [naam onderzoek] /LERDC15003 , van de politie Landelijke Eenheid, met bijlagen (doorgenummerd blz. I t/m 14796).

2 Proces-verbaal van binnentreden in woning, p. 4258-4259

De politie had in 2015 twee anonieme tips ontvangen waarin ook [verdachte 1] werd genoemd als pleger van intemetoplichtingen. Verder bleek hij veel contact te hebben met [verdachte 2] . Onderzoek van een op 26 oktober 2015 in beslag genomen laptop leverde aanwijzingen van internetfraude tegen hem op. Op basis daarvan is hij eveneens als verdachte aangemerkt.3 Op 19 april 2016 is hij aangehouden.4

3.2

Het standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben ten aanzien van alle aan verdachte ten laste gelegde feiten gevorderd dat wettig en overtuigend bewezen wordt verklaard dat verdachte deze feiten in vereniging heeft begaan. Op hun specifieke standpunten zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ten aanzien van alle feiten met uitzondering van schuldwitwassen vrijspraak bepleit. Op de specifieke (bewijs)verweren van de verdediging zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.

3.4.l

De overwegingen van de rechtbank Opbouw

Het onderzoek in deze zaak bestaat voor het grootste gedeelte uit de analyse van gegevens, die zijn aangetroffen op in beslag genomen gegevensdragers zoals telefoons, laptops, USB­ sticks en geheugenkaarten en uit resultaten van IP-taps. (Een IP-adres is als het ware het internetadres van een gebruikt modem.) De rechtbank zal beginnen met een overweging over de bruikbaarheid van deze gegevens voor het bewijs in het licht van het smartphone­ arrest. Daarna zullen enkele algemene overwegingen worden gewijd aan oplichting en medeplegen. De rechtbank vervolgt met een beoordeling van de vraag welke gegevensdragers en gegevens kunnen worden herleid tot de verschillende verdachten (voor zover hier relevant) en daarna zullen de bewijsmiddelen die in het dossier aanwezig zijn voor de verschillende feiten per zaaksdossier uiteen worden gezet. Tot slot zal de rechtbank per feit overwegen wat deze bewijsmiddelen opleveren en of, en zo ja, welke feiten bewezen kunnen worden verklaard en waarom.

3.4.2

Het smartphone-arrest

De officieren van justitie hebben, kort gezegd, betoogd dat het Smartphone-arrest (Hoge Raad 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:588) van toepassing is en dat er weliswaar sprake is van een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv, maar dat met de constatering daarvan kan worden volstaan.

De verdediging heeft zich over dit betoog van de officieren van justitie niet uitgelaten.

Naar het oordeel van de rechtbank staat vast dat er onderzoek aan onder verdachte in beslag genomen gegevensdragers en geautomatiseerde werken heeft plaatsgevonden zonder dat daarvoor toestemming was gegeven door de rechter-commissaris, terwijl dat onderzoek zo

3 Proces-verbaal, p. 5094-5095

4 Proces-verbaal van aanhouding verdachte, p. 5156

diepgravend is geweest dat sprake is van een ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte. Dit betekent dat sprake is van een schending van het door artikel 8 EVRM beschermde recht op privacy die een onherstelbaar vormverzuim oplevert zoals bedoeld in artikel 359a Sv. Aan de andere kant was er ten tijde van de inbeslagname een serieuze verdenking dat verdachte zich schuldig had gemaakt aan oplichting via het internet. Dat betekent dat diepgravend onderzoek aan al zijn gegevensdragers en geautomatiseerde werken noodzakelijk was. Daar zullen zich immers bij uitstek de sporen van dergelijke misdrijven bevinden. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de rechter-commissaris voor een dergelijk onderzoek zeker toestemming zou hebben gegeven als die was gevraagd.

Daarom volstaat zij met de enkele constatering dat er jegens verdachte -achteraf gezien­ sprake is van een vormverzuim en zal zij daaraan verder geen consequenties verbinden.

3.4.3

Oplichting

In deze zaak is de eerste verdenking van oplichting de volgende. Zakelijke adverteerders op Marktplaats .nl beschikken over een zogeheten ' Admarktaccount ' waarmee ze kunnen adverteren. Aan houders van dergelijke Admarktaccounts zijn e-mails gestuurd, ogenschijnlijk afkomstig van Marktplaats , waarin stond dat er iets aan hun account was veranderd; hun wachtwoord was bijvoorbeeld gewijzigd. Als dat niet klopte, moesten zij op een link klikken en inloggen op hun account. Dat was hun account dan helemaal niet, maar een nagemaakte Marktplaatsomgeving . Op deze manier werden adverteerders hun inloggegevens ontfutseld, waarna op hun account werd geadverteerd voor namaakwebshops. Om de zichtbaarheid van de advertenties te vergroten werd de 'cost per click' ( het bedrag dat de adverteerder betaalt per keer dat zijn advertentie wordt aangeklikt) verhoogd.

Op dezelfde manier is gephisht bij particuliere adverteerders op Marktplaats .

De tweede verdenking van oplichting houdt in dat er namaakwebshops online zijn gezet die namen van bestaande, betrouwbare bedrijven hadden, professioneel oogden en in het algemeen ook sprekend leken op de echte webshops van de betreffende bedrijven, vaak met vermelding van hun KvK-nummers en met mogelijkheid om via iDEAL te betalen en contact te hebben met een medewerker van de verkopende organisatie. Bij deze namaakwebshops hebben mensen goederen besteld en betaald (in de veronderstelling dat ze bij de bona fide webshop kochten), maar die artikelen nooit geleverd gekregen.

De derde vorm van verdenking van oplichting is dat aan klanten van Phonespot.nl (een site die verdachte zou hebben gehackt) e-mails zijn gestuurd met een aanbieding, ogenschijnlijk afkomstig van Phonespot , met daarin een betalingslink waarmee die klanten zijn bewogen tot een aankoop en het verrichten van betalingen, die niet bij Phonespot terecht zijn gekomen. De bestelling werd niet geleverd.

Als oplichtingsmiddelen zijn telkens tenlastegelegd: het aannemen van een valse naam, het aannemen van een valse hoedanigheid, het gebruik maken van listige kunstgrepen en van een samenweefsel van verdichtsels.

Als belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van de verschillende oplichtingsmiddelen in artikel 326 Sr kan worden genoemd dat de verdachte door een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen bij een ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wil roepen teneinde daarvan misbruik te kunnen maken. Bij het gebruik van een samenweefsel van verdichtsels gaat het in de kern om gesproken en/of geschreven uitingen die bij die ander een op meer dan een enkele leugenachtige mededeling gebaseerde onjuiste voorstelling van zaken in het leven kunnen roepen. Bij listige kunstgrepen gaat het in

vergelijkbare zin in de kern om meer dan een enkele misleidende feitelijke handeling die een onjuiste voorstelling van zaken in het leven kan roepen. Bij de oplichtingsmiddelen die bestaan uit het aannemen van een valse naam of een valse hoedanigheid, gaat het er in de kern om dat het handelen van de verdachte ertoe kan leiden dat bij de ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen met betrekking tot de 'persoon' van de verdachte, hetzij wat betreft diens naam, hetzij wat betreft diens hoedanigheid, waarbij die onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen teneinde daarvan misbruik te maken. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin hetzelfde gedrag van de verdachte meebrengt dat ipeerdere oplichtingsmiddelen zijn gebezigd. In zo een geval kan dit gedrag als het bezigen van meer dan een oplichtingsmiddel worden tenlastegelegd en bewezen verklaard; daarbij behoeft de rechter niet te kiezen uit die oplichtingsmiddelen omdat die keuze voor de strafrechtelijke betekenis van het bewezen verklaarde niet van belang is.

Waar het bij de strafbaarstelling van oplichting om gaat is dat niet slechts het vertrouwen wordt beschermd van de ander tegen vermogensnadeel dat hij lijdt, maar ook meer algemeen het vertrouwen dat het publiek ten behoeve van het maatschappelijk en economisch verkeer tot op zekere hoogte mag stellen in de oprechtheid waarmee anderen aan dit verkeer deelnemen. Dit laatste komt in de rechtspraak van de Hoge Raad tot uitdrukking in verschillende voor de beoordeling van het gewicht van het gehanteerde oplichtingsmiddel relevant geachte omstandigheden als: het misbruik maken van een in het maatschappelijk verkeer geldend verwachtingspatroon, het verstrekken van onbruikbare contactgegevens of het veelvuldig herhalen van identieke gedragingen in relatie tot telkens weer andere (beoogde) slachtoffers (vgl. Hoge Raad 20 december 2016, ECLI: NL:HR: 2016:2889).

Verdachte heeft (voor zover in het navolgende bewezen verklaard) gebruik gemaakt van namaakwebsites, die sterk leken op de sites van het geïmiteerde bedrijf. Deze heeft hij online gezet en hij heeft ervoor geadverteerd op Marktplaats .nl . Als consumenten naar een bepaald artikel zochten, kwamen ze daar een aantrekkelijk aanbod tegen. Ze dachten dat ze reageerden op een advertentie van een bona fide webshop en hadden ook geen reden om daaraan te twijfelen. Ze winkelden zoals dat bij een webshop gebruikelijk is en betaalden via iDEAL of maakten het geld op een rekeningnummer, zogenaamd van het geïmiteerde bedrijf, over.

De rechtbank stelt vast dat verdachte dus gebruik heeft gemaakt van een valse naam en een valse hoedanigheid . Hij heeft immers gedaan alsof de webshop de reguliere webshop van het betrouwbare bedrijf was. In e-mails en chats heeft hij zich voorgedaan als een medewerker daarvan . Het online zetten van zo'n webshop, het adverteren op Marktplaats en klanten eventueel ook nog misleiden via mail of chat levert naar het oordeel van de rechtbank zowel het gebruik van listige kunstgrepen als een samenweefsel van verdichtsels op.

3.4.4

Medeplegen

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat verdachte - waar dat ten laste is gelegd - moet worden aangemerkt als medepleger, omdat bij het plegen van de betreffende feiten telkens sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking met anderen. Gelet op alle overeenkomsten tussen de verschillende namaakwebshops en de samenhang daartussen, leek het willekeurig welke webshop door welke verdachte online werd geplaatst en/of gehouden. Die samenwerking blijkt naast de gemeenschappelijke intentie om mensen op te lichten ook uit de omstandigheid dat verdachte met anderen onderling informatie heeft

uitgewisseld, zoals standaardmailteksten en rekeningnummers van begunstigdenrekeningen, en dat opbrengsten werden gedeeld.

De verdediging heeft betoogd dat niet is gebleken van betrokkenheid van anderen die voldoet aan de voor medeplegen vereiste bewuste en nauwe samenwerking. Verdachte dient dan ook te worden vrijgesproken van het medeplegen.

Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking. Die kwalificatie is alleen maar gerechtvaardigd als de bewezen verklaarde - intellectuele en/of materiële - bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is. Dat brengt mee dat als het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), op de rechter de taak rust om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de bewijsvoering dat medeplegen nauwkeurig te motiveren. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip (vgl. Hoge Raad 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3637).

Ten aanzien van de oplichtingen door middel van namaakwebshops die aan verdachte ten laste zijn gelegd, zijn voor wat betreft mogelijke betrokkenheid van anderen een aantal elementen te onderscheiden. Die betrokkenheid kan zich afspelen in het voortraject, dus voordat de eigenlijke oplichting plaatsvindt. Daarbij valt te denken aan het phishen van accountgegevens, het met die gephishte gegevens hacken van Admarkt - en reguliere accounts op Marktplaats en het plaatsen van advertenties voor de namaakwebshops. Deze gedragingen zijn naar het oordeel van de rechtbank ieder op zich essentieel voor het slagen van de ten laste gelegde oplichtingsfeiten. Zonder gephiste accountgegevens en gebackte Admarkt - en reguliere accounts kan immers niet worden geadverteerd voor de namaakwebshops en zonder advertenties op Marktplaats weet niemand dat de webshop bestaat en wordt er niets verdiend.

Voorts kunnen anderen betrokken zijn bij het online brengen van de website met de namaakwebshop en/of meedoen met het 'verkopen' van goederen via de namaakwebshop. Dit is de kern van de ten laste gelegde oplichting.

Ten slotte kunnen (weer) anderen betrokken zijn bij de financiële kant van de ten laste gelegde oplichtingsfeiten, zoals door het aanleveren van bankrekeningen (en de daarbij behorende informatie als inloggegevens en wachtwoorden) en bankpassen van katvangers (money mules), of door het contant opnemen van de door benadeelden naar de bankrekening van de katvanger overgemaakte geldbedragen. Ook deze bijdragen zijn essentieel voor het slagen van de ten laste gelegde vorm van oplichting, omdat de opbrengsten van de oplichting op die manier kunnen worden geïncasseerd zonder dat dit tot de daders te herleiden is.

De hiervoor genoemde vormen van betrokkenheid leveren in beginsel ieder op zichzelf genomen bijdragen van voldoende gewicht op om van medeplegen te kunnen spreken. Waar bij de beoordeling van de afzonderlijke oplichtingsfeiten kan worden vastgesteld dat er een of meer anderen bij betrokken zijn geweest op de wijze zoals hiervoor besproken, zal de rechtbank (als het tot bewezenverklaring komt) voor dat feit medeplegen bewezen achten.

De omstandigheid dat verschillende personen op eenzelfde wijze door middel van

namaakwebshops oplichtingen hebben gepleegd en dat zij daarvoor mogelijk (om de beurt of na elkaar) dezelfde of vergelijkbare websites en bankrekeningnummers gebruikten, is op zichzelf genomen onvoldoende voor het oordeel dat ten aanzien van die oplichtingen sprake is van medeplegen. Datzelfde geldt voor de omstandigheden dat tussen betrokkenen onderling informatie, zoals sjabloonteksten van aan klanten te verzenden berichten, werd uitgewisseld of dat de verkoper van de niet te leveren goederen de opbrengsten moest delen met degene die de bankrekening had geregeld en ging pinnen en de katvanger. Anders dan de officieren van justitie ziet de rechtbank in de modus operandi op zichzelf of de enkele uitwisseling van informatie dus onvoldoende aanknopingspunten om medeplegen aan te nemen. Naar haar oordeel blijkt uit het dossier niet van het bestaan van een dadergroep in de zin van personen die nauw samenwerkten aan dezelfde strafbare feiten, maar ging het om een groep jongeren die onafhankelijk van elkaar met hetzelfde soort strafbare feiten bezig waren en elkaar daarbij soms hielpen. Voor elk ten laste gelegd oplichtingsfeit zal dan ook telkens moeten worden vastgesteld of er naast verdachte een of meer anderen bij betrokken zijn geweest, waaruit die betrokkenheid dan bestaat en of die betrokkenheid is te duiden als medeplegen.

3.4.5

De tot de verschillende verdachten te herleiden gegevens en gegevensdragers, voor zover hier van belang

3.4.5.1 Gegevens en gegevensdragers [verdachte 1]

Zoals vermeld is op 26 oktober 2015 de woning van [verdachte 2] doorzocht, waar ook [verdachte 1] zich bevond. Tijdens die doorzoeking is een Samsung Galaxy S5 in beslag genomen5 waarop één gebruiker met de [gebruikersnaam] als eigenaar was ingesteld. Op deze Samsung Galaxy S5 waren ook gebruikersaccounts van Google en Facebook ingesteld waarvan de gebruikersnaam [e-mailadres] was6 Op de Samsung Galaxy S5 was ook een Skype- account ingesteld met als ' Skype Name ': " [gebruikersnaam] " en als ' [schermnaam] ". In het Skype- account is een chatgesprek van 24 juni 2015 aangetroffen waarin " [gebruikersnaam] " schreef dat zijn oude Skype- account de naam " [gebruikersnaam] " en het [e-mailadres] had7

Tijdens de doorzoeking is ook een laptop, merk Asus , in beslag genomen8 waarvan [verdachte 1] vertelde dat die zijn eigendom was9 Als eigenaar van het op die laptop geïnstalleerde Windows-besturingssysteem stond [e-mailadres] geregistreerd en de gebruiker van een ander gebruikersaccount op die laptop was genaamd [verdachte 1] . Ook op de laptop was een Skype- account ingesteld met als ' Skype Name ' " [gebruikersnaam] " en als [schermnaam] ". Hierin is een chatgesprek van 23 augustus 2015 aangetroffen, waarin " [gebruikersnaam] " schreef dat hij zijn [website] , af wilde hebben10.

5 Proces-verbaal van bevindingen, blz. 3683-3684 met bijlage, blz. 3690 ( KL066.02.04.006 Samsung Galaxy telefoon ).

6 Proces-verbaal van bevindingen, blz. 293-294.

7 Proces-verbaal van bevindingen, blz. 295.

8 Proces-verbaal van bevindingen, blz. 3683-3684 met bijlage, blz. 3689 ( KL066.02.02.002 Asus laptop ) .

9 Proces-verbaal van bevindingen, blz. 307-308.

10 Proces-verbaal van bevindingen, blz. 296-297.

Tijdens genoemde doorzoeking is ook een Laptop van het merk Toshiba in beslag

genomen1•1 Op deze laptop zijn de Skype- accounts met ' Skype Name':

" [gebruikersnaam] " en 'Full Name' en 'Display Name' : " [schermnaam] " en met ' Skype Name': " [gebruikersnaam] en 'Full Name': " [gebruikersnaam] " aangetroffen. Tevens is een chatgesprek van 11 juni 2016 aangetroffen waarin " [schermnaam] " naar aanleiding van de opmerking: "welke mail" antwoordt: " [gebruikersnaam] ". In " Chrome automatisch aanvullen" van de op de laptop geïnstalleerde Google -Chrome -webbrowser kwam het e­ mailadres [e-mailadres] meerdere keren voor12 •

Op de SD geheugenkaart uit de Asuslaptop en op de Toshibalaptop zijn twee Skype ­ accounts aangetroffen: één met als ' Skype Name' " [gebruikersnaam] " en als 'Full Name' " [schermnaam] " en één met als ' Skype Name': " [gebruikersnaam] ", als 'Full Name': " [gebruikersnaam] " en als 'Display Name': " [gebruikersnaam] " . Er is een chat aangetroffen van " [gebruikersnaam] " van 1 december 2014. De politie neemt aan dat de gegevens van de persoon [naam] zijn misbruikt voor het aanmaken van dit account13, wat wordt ondersteund door de verklaring van [naam] , inhoudende dat zij op 15 oktober 2014 aangifte had gedaan van internetoplichting door een namaakwebshop waaraan zij een kopie van haar paspoort had verstrekt14 •

Tijdens zijn verhoor door de politie op 19 april 2016 heeft verdachte verklaard dat hij bevriend is met [verdachte 2] . Ook heeft hij verklaard dat hij gebruik maakte van twee e-mailadressen, te weten [e-mailadres] . Het eerste e-mailadres gebruikte hij volgens zijn verklaring ook voor zijn Skype- account, dat hij gebruikte op zijn telefoon en zijn laptop15• Ter terechtzitting van 27 november 2017 heeft [verdachte 1] verklaard dat hij blijft bij de verklaring die hij bij de politie heeft afgelegd. 16

Uit een bevraging naar aan het Skype- account " [gebruikersnaam] " gekoppelde IP-adressen is onder meer het [IP-adres] naar voren gekomen .17

Op 12 maart 2015 heeft het Skype- account " [gebruikersnaam] " gebruik gemaakt van het IP­ adres [IP-adres] ( KPN Mobile The Netherlands B.V. ) 18

Conclusie gegevens en gegevensdragers verdachte [verdachte 1]

Uit voornoemde bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat [verdachte 1] de gebruiker is geweest van de volgende digitale gegevensdragers:

de Samsung Galaxy S5 ; de Asuslaptop ;

de SD-kaart uit Asuslaptop ; de Toshibalaptop ;

11 Proces-verbaal van bevinding en, blz. 3683-3684 met bijlage, blz. 3689 (KL066.02.03.002 Toshiba laptop) .

12 Proces-verbaal van bevindingen, blz. 301.

13 Proces-verbaal van bevindingen, blz. 298-299.

14 Proces-verbaal van verhoor getuige, blz. 5274.

15 Proces-verbaal verhoor verdachte, blz. 5191-5192.

16 Proces-verbaal ter terechtzitting van 27 november 2017.

17 Proces-verbaal bevindingen resultaat IP-adres bevraging, p. 14095.

18 Proces-verbaal bevindingen laptop chats, p. 6252

de volgende Skype- accounts:

" [gebruikersnaam] " met schermnaam: " [gebruikersnaam] " en schermnaam: [schermnaam] "

" [gebruikersnaam] " en schermnaam: " [gebruikersnaam] " en " [gebruikersnaam] "; de volgende IP-adressen :

[IP-adres]

.

3.4.5.2 Gegevens en gegevensdragers [verdachte 2]

Tijdens de doorzoeking van de woning is een laptop van het merk Hewlett-Packard (hierna: HP-laptop ) inbesl aggenomen. 19 Bij het onderzoek aan die laptop werden in de unallocated clusters van de harde schijf drie fragmenten van e-mailberichten gevonden. Deze berichten zijn gestuurd naar de e-mailadressen [e-mailadres] en

[e-mailadres] .20Het eerstgenoemde e-mailadres is door verdachte bij de ING Bank opgegeven als zijnde zijn e-mailadres en het andere bevat zijn naam en

geboortejaar. Ook werd op de laptop een curriculum vitae aangetroffen met de bestandsnaam [naam] met daarin de persoonsgegevens van de verdachte 21• Er was ook een groot aantal foto's aanwezig van iemand die door de verbalisant herkend werd als [verdachte 2] .22

Bij onderzoek in de systemen van de politie kwam [telefoonnummer] naar voren als telefoonnummer dat [verdachte 2] als het zijne had opgegeven bij het doen van aangifte van diefstal van een bromfiets op 19 maart 201523• Op 8 juni 2015 gaf de rechter­ commissaris toestemming voor het tappen van dit telefoonnummer. Op 11 juni 2015 werd een gesprek getapt tussen de gebruiker van dit nummer en een medewerker van Paypal , waarin eerstgenoemde de voor- en achternaam van [verdachte 2] als de zijne opgaf. Verder gaf hij als zijn IBAN- [rekeningnummer] op.24 Ook belde hij met dit telefoonnummer naar de stiefmoeder van [verdachte 2] .25

Uit bij de [bank] gevorderde informatie26 blijkt dat de bankrekening [rekeningnummer] op naam staat van [verdachte 2] en dat in de periode van 1 mei tot en met 2 juni 2015 voornamelijk vanaf de internetaansluiting met het [IP-adres] is ingelogd op ' Mijn ING ' van de bankrekening van verdachte. Uit het resultaat van een CIOT-bevraging op dit IP-adres blijkt, dat het [IP-adres] geregistreerd staat op naam van [verdachte 2] .27

Uit onderzoek bij [webwinkel] (een leverancier van gedigitaliseerde cadeaubonnen) bleek onder andere het navolgende IP-adres en e-mailaccount geregistreerd

19 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, p. 3674, met bijlage inbeslaggenomen goederen, p. 3689-3690.

20 Proces-verbaal van bevindingen, p. 175-176

21 Proces-verbaal van bevindingen, p.176

22 Proces-verbaal van bevindingen, p. 174-176

23 Proces-verbaal van bevindingen, p. 4233

24 Proces-verbaal van bevindingen identificatie gebruiker mobiele aansluiting 0637452335, p. 100

25 Proces-verbaal van bevindingen m.b.t. Dixons -nederland.com , p. 6989

26 Proces-verbaal van bevindingen internetbankieren , p. 106

27 Proces-verbaal van bevindingen, p. 4238

in relatie met [verdachte 2] : [IP-adres] en [e-mailadres] .28Uit historische gegevens van het Google -account [accountna(a)m(en)] , opgevraagd bij Google Ine., blijkt dat er in de periode van 29 mei 2015 tot en met 26 juni 2015 regelmatig via het [IP-adres] , het adres op naam van [verdachte 2] , in- en uitgelogd is op het Google -account [accountna(a)m(en)] . Via het [IP-adres] is op 16 juni 2015 twee keer op dit [accountna(a)m(en)] ingelogd.29

Op 12 augustus 2015 is onderzocht welke Skypeaccounts er op het [IP-adres] actief waren30 De database van de website [website] gaf bij dit IP-adres de [gebruikersnaam] " [gebruikersnaam] " en " [gebruikersnaam] " op. Omgekeerd leverde een bevraging van de database op de gebruikersnaam " [gebruikersnaam] " onder meer het [IP-adres] op naam van [verdachte 2] op waarvandaan het account " [gebruikersnaam] " is gebruikt.

Bij het onderzoek aan de Asus laptop van [verdachte 2] zijn onder andere chats aangetroffen met " [gebruikersnaam] ". Op het Skypeaccount met de naam " [gebruikersnaam] " werd ingelogd met het IP-adres van [verdachte 2] , [IP-adres] . In een gesprek met verdachte ( [gebruikersnaam] ) gaf " [gebruikersnaam] " het e-mailadres [e-mailadres] .31

Op de HP-laptop van verdachte [verdachte 2] zijn ook Skype- chatgesprekken aangetroffen van " [gebruikersnaam] " in de map met de [naam] .32

Conclusie gegevens en gegevensdragers [verdachte 2]

Uit voornoemde bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat [verdachte 2] de gebruiker is geweest van de volgende digitale gegevensdrager, telefoon, IP-adres, e­ mailadres en Skype- accounts:

- genoemde HP-laptop

- telefoonnummer [telefoonnummer]

- [IP-adres]

- [accountna(a)m(en)]

- " [gebruikersnaam] ", " [gebruikersnaam] ", " [gebruikersnaam] " en " [gebruikersnaam] ".

3.4.5.3. Gegevens en gegevensdragers [verdachte 4]

Onder [verdachte 4] is een computer van het merk Acer Predator in beslag genomen.33

Hij heeft hierover verklaard dat deze van hem is.34

3.4.5.4 Gegevens en gegevensdragers [verdachte 3]

28 Geschrift, uitwerking telefoongesprek, p. 4378

29 Proces-verbaal, p. 9107

30 Proces-verbaal van bevindingen p. 125-126

31 Proces-verbaal van bevindingen laptop [verdachte 1] chats, p. 224

32 Proces-verbaal skype chat gesprekken [gebruikersnaam] , p. 901-903

33 Geschrift, kennisgeving van inbeslagname, p. 4117

34 Verklaring verdachte ter terechtzitting van 28 november 2017

Tijdens zijn verhoor op 28 oktober 2015 heeft [verdachte 4] over zijn Skype- account verklaard dat zijn inlognaam zijn [e-mailadres] , is en dat zijn nickname ' [naam] ' is en bevestigde hij dat daarbij de [accountna(a)m(en)] .35

De ten laste gelegde feiten

3.4.6

De feiten 1, 2 en 3: Marktplaats

Voor een beschrijving van de manier waarop reguliere en zakelijke Marktplaatsaccounts werden gephisht en gehackt, verwijst de rechtbank naar wat hiervoor bij 'Oplichting' is vermeld.

De rechtbank dient te beoordelen of verdachte betrokken is geweest bij voornoemde handelswijze en of wettig en overtuigend bewezen verklaard kan worden dat hij zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan ( het medeplegen van) oplichting (feit 1), ( het medeplegen van) computervredebreuk (feit 2) en ( het medeplegen van) verstoring van computergegevens (feit 3) in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015.

Uit gegevens van Marktplaats B.V. blijkt dat er tussen 13 maart 2014 en 9 mei 2015 in totaal 502.840 frauduleuze advertenties zijn aangemaakt door 115 gehackte Admarktaccounts .36 In deze advertenties werd verwezen naar 17 verschillende pop-up webshops. Dit betreft onder andere bcc -store.com, bcc -winkel.com37, bcc -wk.com 38 en simyo-aanbieding.ml. 39

Namens Marktplaats B.V. is aangifte gedaan van onder meer computervredebreuk en fraude.40

Door een aantal accounthouders is aangifte gedaan van het wederrechtelijk binnendringen in hun computer en Admarktaccounts en het wederrechtelijk (inlog)gegevens veranderen waardoor het account was geblokkeerd voor de houders en gegevens toevoegen (namaak webshops) binnen hun account.41

Op de SD-kaart uit de Asuslaptop van verdachte zijn twee computerbestanden aangetroffen met de bestandsnamen [naam] • Spoofing is het vervalsen van kenmerken om tijdelijk een valse identiteit aan te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een e-mailadres, website of IP-adres. In de aangetroffen computerbestanden wordt gevraagd om in te loggen met het Admarktaccount van de gebruiker om te profiteren van een aanbod van € 150 gratis Admarkttegoed . Dat inloggen moet door in een e-mail op een link te klikken die verwijst naar de URL's [webwinkel] , die niet op naam van Marktplaats B.V. bleken te staan. De echte Admarkt -inlogpagina van Marktplaats B.V. heeft de domeinnaam/URL [accountna(a)m(en)] . [webwinkel] . Het gaat bij de domeinnamen/URL's

35 Proces-verbaal verhoor verdachte, p. 4728

36 Proces-verbaal, p. 5778, 6 van 7

37 Proces-verbaal, p. 5778, 2 van 7; proces-verbaal, p. 5787-5788

38 Proces-verbaal, p. 5778, 3 van 7

39 Proces-verbaal van bevingen, p. 5790

40 Proces-verbaal van aangifte [naam] , p. 5785

41 Proces-verbaal van ontvangst historische gegevens Marktplaats , p. 5818 en 5820

42 ZD 1, proces-verbaal bevindingen blz. 5926

[webwinkel] dus om URLspoofing, het nabootsen van een bestaande URL, zodat de gebruiker denkt de echte site te bezoeken, terwijl de URL die van e n bedrieger is. 43

Op de SD-kaart uit de Asuslaptop is ook een computerbestand aangetroffen met de naam ' Admarkt accounts', met daarin een groot aantal Marktplaats - Admarktaccounts met gebruikersnamen en wachtwoorden.44 In dat bestand staat achter veel accounts commentaar als "gebruikt", "weer gebruikt", "wachtwoord opnieuw aangevraagd" en "nog niet voor admarkt gebruikt". 45

Bij Marktplaats zijn de gegevens met betrekking tot deze Admarktaccounts gevorderd. Uit de door Marktplaats geleverde informatie 46 is gebleken dat in het bij verdachte aangetroffen computerbestand 83 gehackte Admarktaccounts (gebruikersnaam plus bijbehorend wachtwoord) staan. Op deze accounts is ingelogd en vervolgens zijn er vanuit deze accounts

32.000 advertenties voor namaakwebshops op Marktplaats gezet, waaronder voor [webwinkel] , [webwinkel] , [webwinkel] , [webwinkel] en [webwinkel] . 47

Op de SD kaart uit de Asuslaptop van verdachte is een computerbestand met de naam "Email lijst admarkt " aangetroffen. In dit bestand staan 9234 e-mailadressen 48•

Op de Toshibalaptop van verdachte is een computerbestand met de [naam] " aangetroffen. In dit bestand staan 5403 e-mailadressen.49

Op de Toshibalaptop van verdachte is ook een computerbestand met de [naam] aangetroffen. In dit bestand staat een lijst met 9234 e-mailadressen twee keer, maar staat achter één van de twee lijsten achter elk e-mailadres de term ".......spammed", gespamd.51

Volgens Marktplaats B.V. zijn er met de bij verdachte aangetroffen gehackte Admarktaccounts vanaf een IP-adres dat is gekoppeld aan verdachte ( [IP-adres] ) op l december 2014 146 advertenties geplaatst voor de namaakwebshop [webwinkel] 52

Vanuit het aan verdachte gekoppelde IP-adres [IP-adres] zijn op 12 maart 2015 674 advertenties geplaatst op Marktplaats voor de namaakwebshop [webwinkel] . 53

43 proces-verbaal bevindingen blz. 5925-5930. 44 proces-verbaal van bevindingen, blz. 7998. 45 proces-verbaal van bevindingen, p. 5934

46 proces-verbaal ontvangst Marktplaats data [webwinkelaccount(s)] [verdachte 1] , blz. 3518 en herstel pv ontvangst marktplaats data [accountna(a)m(en)] accounts [verdachte 1] , blz. 3518A.

47 proces-verbaal van bevindingen, blz. 14694.

48 proces-verbaal bevindingen blz. 5860 en 586l.

49 proces-verbaal bevindingen blz. 5859.

50 Proces-verbaal van bevindingen, p. 5860, proces-verbaal bevindingen p. 14705 :

51 proces-verbaal bevindingen blz. 5860.

52 Proces-verbaal bevindingen, blz. 14242.

53 Proces-verbaal bevindingen, p. l 4241-14243

Conclusie van de rechtbank met betrekking tot de feiten 1, 2 en 3

Uit het vorenstaande volgt dat er in de ten laste gelegde pleegperiode:

feit 1: met behulp van spoofingbestanden en phishingmails bij Admarktaccounthouders met succes is gephisht naar inloggegevens,

feit 2: waarna met behulp van die inloggegevens op die accounts is binnengedrongen,

feit 3: waar vervolgens gegevens zijn veranderd (waaronder met het oog op de zichtbaarheid ongetwijfeld de cost per click) en met behulp van die veranderde accounts op Marktplaats is geadverteerd voor namaakwebshops.

Dat verdachte degene is geweest die deze feiten heeft gepleegd, concludeert de rechtbank op grond van de volgende omstandigheden. Op de aan verdachte toebehorende SD-kaart zijn phishing-e-mails bedoeld voor Admarktaccounthouders gevonden en een bestand met de naam ' Admarkt accounts' met daarin inloggegevens van gebackte accounts en commentaar dat wijst op het gebruik van die gegevens en accounts. Op de SD-kaart en de ook aan verdachte toebehorende Toshibalaptop zijn bestanden aangetroffen met duizenden e­ mailadressen, gecombineerd mét namen die verwijzen naar Marktplaats of Admarkt of met de term " . .. .. .spammed". Met behulp van gebackte accounts zijn advertenties op Marktplaats gezet. Tot slot zijn vanaf bij verdachte in gebruik zijnde IP-adressen advertenties voor namaakwebshops geplaatst. Verdachte beschikte dus over relevante phishing-e-mails, gephishte gegevens en heeft met gebackte accounts advertenties op Marktplaats gezet voor namaakwebshops. De rechtbank leidt hieruit, mede gezien het feit dat verdachte zich op zijn zwijgrecht is blijven beroepen hoewel onder deze omstandigheden een verklaring van hem mag worden verlangd, af dat hij zich aan alle drie de ten laste gelegde feiten heeft schuldig gemaakt.

De omstandigheid dat ook [verdachte 2] over een lijst met inloggegevens beschikte waarop [naam] is vermeld, acht de rechtbank onvoldoende om te concluderen dat er sprake moet zijn geweest van medeplegen. Zij heeft al besproken dat de verdachten regelmatig informatie met elkaar deelden en dat zij dat op zichzelf onvoldoende vindt om uit te gaan van medeplegen. Zij merkt verder op dat de lijst van [verdachte 2] veel korter was dan die van verdachte, die trouwens kennelijk over drie versies van deze lijst beschikte, waarvan één met commentaar, zodat het erop lijkt dat de lijst van hem afkomstig was en deze omstandigheid niet als ontlastend kan worden beschouwd.

De in de tenlastelegging vermelde aantallen van 219 Admarktaccounts en 100 reguliere accounts zijn gebaseerd op een optelsom van accounts waarvan in het onderzoek tegen alle verdachten zou zijn gebleken dat deze zijn gehackt. De 8 met name genoemde accounthouders hebben aangifte gedaan van het hacken van hun account.

Reeds omdat er naar het oordeel van de rechtbank ten aanzien van deze bewezen verklaarde feiten geen sprake is van medeplegen, acht zij evenmin bewezen dat verdachte deze feiten heeft gepleegd met betrekking tot alle in de tenlastelegging vermelde aantallen van 219 Admarktaccounts en 100 reguliere accounts. Gelet op de aangetroffen duizenden e­ mailadressen waarvan is vermeld dat ze zijn gespamd, het feit dat meerdere personen hebben verklaard te zijn gehackt en gelet op het grote aantal advertenties en namaakwebshops acht de rechtbank wel bewezen dat verdachte deze feiten heeft gepleegd met betrekking tot meer accounthouders.

Het dossier bevat geen concreet bewijs dat verdachte bij de oplichting, computervredebreuk en manipulatie van computergegevens van de acht met name genoemde aangevers is betrokken en zal verdachte dan ook van deze onderdelen vrijspreken.

3.4.7

Feit 4 BCC

Uit gegevens van het LMIO blijkt dat tussen 13 maart 2014 en 25 oktober 2014 fraudeurs in ieder geval 35 keer de door BCC gebruikte webshoplay-out hebben gekopieerd en gebruikt in combinatie met een domeinnaam die erg leek op de officiële domeinnaam.

[gebruikersnaam] •

[webwinkel]

Volgens het LMIO zijn er van de namaakwebshop [webwinkel] in de periode van 13 maart 2014 tot en met 29 maart 2014 23 aangiftes binnengekomen met een totaal schadebedrag van€ 8.666,645.5

[naam] heeft in zijn aangifte verklaard dat hij via Marktplaats terecht kwam op de website [webwinkel] en daar een iPhone heeft besteld. Hij heeft op 29 maart 2014 € 349,99 betaald. Vervolgens kwam hij erachter dat de site nep was.56

[naam] heeft in zijn aangifte verklaard dat hij op 24 maart 2014 voor€ 399,99 een spelcomputer heeft gekocht bij [webwinkel] , maar die is niet geleverd en volgens BCC gaat het om oplichters. 57

Aangever [naam] heeft verklaard dat hij via Marktplaats bij [webwinkel] terecht was gekomen en een iPhone 4 had gekocht. Omdat hij het ordernummer niet had vermeld, heeft hij gechat met een verkoper en via een iDEAL -link is hem toen opnieuw een bedrag afhandig gemaakt. Uit de aangifte en een bijgevoegd rekeningoverzicht blijkt, dat hij op 28 maart 2014 in totaal€ 680,99 heeft betaald. 58

[naam] heeft verklaard dat hij bij de nepsite [webwinkel] een telefoon heeft gekocht. Hij beschikte over de volgende gegevens: [e-mailadres] , [… ] . Na de betaling kwam hij erachter dat het oplichters waren.59 Uit een bijgevoegde e-mail blijkt, dat de bestelling is gedaan op 28 maart 2014.60

Op de SD-kaart uit de Asuslaptop van verdachte is onder andere een Skype- chat aangetroffen van 7 december 2014 tussen hem (' [gebruikersnaam] ' met de naam [gebruikersnaam] ) en iemand met de naam [naam] . In deze chat schreef verdachte dat hij ongeveer een half jaar geleden is begonnen met die BCC -winkels. Hij schreef dat dit de site is die het langst in de lucht is geweest, vijf weken, dat het op RTL-Late Night is geweest en dat hij 3.000 bezoekers op zijn site heeft gehad, dat iedereen hem na ging doen met BCC ­ namaakwebshops en dat de allereerste, [website] , van hem was.

54 Proces-verbaal, p. 6052

55 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6200

56 Proces-verbaal van aangifte [naam] , p. l0648- l0649

57 Proces-verbaal van aangifte [naam] , p. l0653-10654

58 Proces-verbaal aangifte [naam] , p. 10677-10679, geschrift, rekeningoverzicht, p. 10680

59 Proces-verbaal van aangifte, [naam] , p. 10683-10685

60 Geschrift, e-mailbericht, p. 10687

Hij schreef ook dat hij meer dan l OOk (€ l 00.000) gepakt heeft.61 Hij zei ook dat hij dit helemaal in zijn eentje gedaan heeft.

Op de SD-kaart uit de Asus laptop van verdachte is ook een Skype- chat aangetroffen van 12 maart 2015 tussen hem (' [gebruikersnaam] ' met de naam [gebruikersnaam] ) en verdachte [verdachte 3] ( [gebruikersnaam] ' met de naam [naam] ). Door verdachte is hierin onder andere vermeld dat hij de eerste was met [webwinkel] . Hij noemde hierbij [webwinkel] en schreef: "De eerste he".62

Over de namaakwebshop [webwinkel] is onder meer bekend dat verschillende benadeelden in de periode van 13 tot en met 17 maart 2014 geld hebben gestort op [bankrekeningnummer] ten name van [naam] en [bankrekeningnummer] ten name van [naam] .63

[naam] is op 21 maart 2017 bij de rechter-commissaris als getuige gehoord.64 Hij herinnerde zich nog levendig ene [naam] , de voornamen van verdachte, met wie hij een bedrijf zou starten en aan wie hij, zo begrijpt de rechtbank, zijn bankpas en die van zijn toenmalige vriendin [naam] ter beschikking had gesteld. Binnen een paar weken was zijn pas geblokkeerd en kwam hij erachter dat hij als katvanger was gebruikt. Hij had [naam] de pincode van zijn pas gegeven en ook die van [naam] . Er werd geld op haar rekening gestort. Hij was erbij toen [naam] ging pinnen. De getuige herkende verdachte op een foto als [naam] .

[webwinkel]

Met betrekking tot de namaakwebshop [webwinkel] zijn acht aangiftes gedaan door personen die in de periode tussen 9 januari 2015 en 21 januari 2015 hebben betaald voor goederen.die niet zijn geleverd en daaruit is gebleken dat de slachtoffers hebben gecorrespondeerd met de e-mailadressen [e-mailadres] . Zes van de acht aangevers hebben betaald aan dezelfde betalingsfaciliteerder, [naam] Ltd.65

Op de [… ] laptop van verdachte werd een [… ] gevonden tussen hem ( [gebruikersnaam] ) en verdachte [verdachte 2] ( [gebruikersnaam] ) gevoerd op 8 januari 2015. In deze chat stuurde verdachte de URL [… ] naar verdachte [verdachte 2] , die vervolgens vroeg wat dat was, waarop verdachte antwoordde dat hij die aan het maken was en dat er alleen nog info en een paar afbeeldingen bij moesten. 66

In dezelfde [… ] schreef verdachte op 9 januari 2015 aan verdachte [verdachte 2] ( [schermnaam] ):

"Beste Klant,

Bedankt voor uw bestelling bij Bcc .

61 Geschrift, afschrift chatgesprek, p. 6060-6061

62 Geschrift, afschrift chatgesprek, p. 6252-6254

63 Proces-verbaal van bevindingen p. 6162

64 Proces-verbaal van verhoor getuige [naam] , opgemaakt door de rechter-commissaris en de griffier.

65 Proces-verbaal bevindingen, p. 6372-6373

66 Geschrift, screenshot chatgesprek, p, 6195

Momenteel hebben wij een storing met iDeal , U kunt het momenteel hier na overmaken. Uw bestelling duurt l dag.

Rekeninghouder: [bank]

[bankrekeningnummer]

Betalingsreferentie: [… ] Bedrag EUR: U bestelling bedrag.

Wanneer u het bedrag heeft overgemaakt, wordt dit zo snel mogelijk gestuurd naar ons magazijn, als dit gebeurt is krijgt u een bevestigingsmail hiervan & een track en trace. Met vriendelijke groet,

Bcc "67

[naam] heeft in zijn aangifte verklaard dat hij op 18 januari 2015 een telefoon heeft gekocht voor€ 530,-, maar niets heeft ontvangen. Hij had nog een bevestigingsmail gekregen waarin stond dat als betaling plaatsvond, hij het bestelde product binnen een dag thuisgestuurd zou krijgen. Hij kon ook chatten met degene die uiteindelijk de oplichter bleek. 68

[naam] heeft in haar aangifte verklaard dat zij op 19 januari 2015 een telefoon van het merk HTC M8 heeft gekocht voor€ 299 en niets heeft ontvangen. BCC leek haar een betrouwbare site.69

[naam] heeft verklaard70 dat hij via Marktplaats terecht is gekomen bij [webwinkel] . Hij wilde een iPhone 6 kopen en heeft gechat met een medewerker. Op 20 januari 2015 heeft hij€ 450 overgemaakt, maar niets ontvangen.

Zoals hiervoor bij de beoordeling van zaaksdossier Marktplaats is gebleken, is op de SD­ kaart uit de Asuslaptop van verdachte een bestand gevonden met de naam Admarkt accounts, met daarin een groot aantal Marktplaats - Admarktaccounts met gebruikersnamen en wachtwoorden. Voor [webwinkel] zijn met de uit het computerbestand afkomstige gebackte Admarktaccounts 12.800 advertenties op Marktplaats geplaatst.71

Op de SD-kaart van de Asuslaptop van verdachte is een database met de bestandsnaam 2015-0l-09_13-58-59_backup.sql aangetroffen met daarin 34 bestellingen bij [webwinkel] .72

Conclusie van de rechtbank met betrekking tot feit 4

Uit het vorenstaande volgt dat verdachte de namaakwebshop [webwinkel] heeft gemaakt, dat die webshop in elk geval vanaf 24 maart 2014 online was, dat [naam] en zijn vriendin door verdachte als katvangers (money mules) zijn gebruikt en dat verdachte in

ieder geval een deel van de opbrengst zelf is gaan pinnen. Dat de herkenning van verdachte door [naam] geen waarde heeft omdat het gaat om een enkelvoudige fotoconfrontatie, zo

67 Geschrift, screenshot chatgesprek, p, 6196

68 Proces-verbaal aangifte [naam] , p. 1084110843

69 Proces-verbaal aangifte [naam] , p. 10847-10849 70 Proces-verbaal aangifte [naam] , p. 10854-10858 71 Proces-verbaal, p. 6270

72 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6380- 6381

begrijpt de rechtbank althans het standpunt van de verdediging, is niet juist. Een enkelvoudige fotoconfrontatie heeft weliswaar minder bewijswaarde dan een meervoudige, maar draagt wel bij aan het bewijs tegen verdachte. Omdat [naam] ook de voornamen van verdachte noemde als de naam van de persoon die de passen had gebruikt, gaat de rechtbank er zonder meer vanuit dat verdachte de persoon is over wie hij verklaarde.

Verder blijkt uit het vorenstaande dat verdachte de namaakwebshop [webwinkel] heeft gemaakt en dat die webshop injanuari 2015 online was.

Zoals hiervoor bij de bespreking van het onderwerp medeplegen is overwogen, levert de deelname van derden, zoals katvangers, aan de financiële kant van de oplichting, een essentiële bijdrage op voor het slagen van de ten laste gelegde vorm van oplichting. De rechtbank stelt dan ook vast dat verdachte dit feit in vereniging met anderen heeft gepleegd.

Aangezien er onvoldoende bewijs is dat verdachte betrokken is bij de ten laste gelegde oplichtingen via de websites [webwinkel] , [webwinkel] en [webwinkel] , zal verdachte van deze oplichtingen worden vrijgesproken.

3.4.8

Feit 5 Dixons

Namens Dixons is aangifte gedaan van het feit dat in de maanden januari en februari 2015 klanten in namaakwebshops die lijken op de webshop [webwinkel] artikelen hebben besteld en betaald, maar niet geleverd hebben gekregen. Zeventig personen hebben aangifte gedaan ten aanzien van zestien met name genoemde namaakwebshops.

Conclusie van de rechtbank met betrekking tot feit 5

Het enige bewijs voor betrokkenheid van verdachte bij deze oplichting is een Skype ­ chatgesprek tussen hem en verdachte [verdachte 3] van 12 maart 2015, waarin verdachte heeft gezegd dat hij degene was achter de namaakwebshop [webwinkel] . Nu dit bewijsmiddel niet wordt ondersteund door ander bewijsmateriaal, zal de rechtbank verdachte vrijspreken van dit feit.

3.4.9

Feit 6 GSMwijzer [webwinkel]

Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) heeft 45 aangiften ontvangen met betrekking tot de namaakwebshop [webwinkel] , waarin als correspondentieadres is opgeven [e-mailadres] of betaling [e-mailadres] .73

[naam] had blijkens zijn aangifte een iPhone 5s besteld bij [webwinkel] (in plaats van, zoals hij dacht, bij GSM-Wijzer ). Op 24 december 2014 heeft hij via iDEAL

€ 250 betaald , naar later bleek aan een Duitse bank. Hij vond de wederpartij betrouwbaar overkomen, omdat hij over de aankoop op een vriendelijke manier had gechat. De telefoon is niet geleverd.74•

73 Proces-verbaal, p. 14491-14501

74 Proces-verbaal van aangifte [naam] , p. 13.484-13.487.

Uit de aangifte van [naam] blijkt dat zij via een link op Marktplaats .ui terecht gekomen bij [webwinkel] , waar zij op 25 december 2014 voor€ 450 een Samsung Galaxy Note 4 had besteld en betaald via iDeal . De telefoon is niet geleverd. Ook haar betaling is aan een [… ] bank overgemaakt.75

[naam] heeft aangifte gedaan van oplichting via de website [webwinkel] . Hij vermeldde dat hij op 29 december 2014 een telefoon had gekocht en betaald bij deze website voor€ 250. Het geld is naar [bank] overgemaakt. Aangever vermeldde ook dat de dader van de oplichting in het bezit is van een kopie van zijn identiteitsbewijs76•

Op de Toshibalaptop van verdachte werden de details van een afschrijving van€ 250,- van de bankrekening van [naam] aangetroffen. Op de SD kaart uit de Asuslaptop van verdachte werd een kopie aangetroffen van een identiteitsbewijs van [naam] . De geboortedatum en het BSN-nummer van de aangetroffen kopie van het identiteitsbewijs van [naam] komen overeen met de gegevens in de aangifte77•

Op de Toshibalaptop van verdachte is ook een computerbestand aangetroffen met de bestandsnaam [naam] . Dit is een OpenCart-Dashboard, een online winkelmanagementsysteem. Eén van de functies van het dashboard is het geven van een overzicht van bestellingen die gedaan zijn op de website. Uit de broncode van het computerbestand [naam] blijkt dat dit computerbestand de opgeslagen webpagina is van het dashboard van de [webwinkel] met de URL [naam] Op die webpagina staat een overzicht van de laatste bestellingen van de [webwinkel] . In dit overzicht staat dat ' [naam] ' een bestelling van€ 280 heeft geplaatst op 27 december 2014 78

Uit haar aangifte blijkt dat [naam] op 27 december 2014 voor€ 280 een iPhone heeft besteld bij de webwinkel [webwinkel] , waar ze via Marktplaats terecht was gekomen, en deze niet geleverd heeft gekregen. Het betrof een iDEALbetaling aan [webwinkel] 79

Op de SD-kaart uit de Asuslaptop en op de Toshiba -Satelite-laptop van verdachte werd ook een bestand met de [naam] aangetroffen, met een tabel, met de naam [naam] , met daarin 72 bestellingen bij de webshop [webwinkel] com80•

Op de SD-kaart werd verder een bestand met de [naam] aangetroffen, met een tabel, met de [naam] , met daarin 56 bestellingen bij onder andere de webshop [webwinkel] .com81.

75 Proces-verbaal van aangifte [naam] , p. 13.492-13.494 76 Proces-verbaal van aangifte [naam] , p. 7838-7839. 77 Proces-verbaal bevindingen, blz. 7796.

78 Proces-verbaal bevindingen, blz. 7920.

79 Proces-verbaal aangifte [naam] , blz. 13895-13899.

80 Proces-verbaal bevindingen, p. 7921.

81 Proces-verbaal bevindingen, p. 7922.

Bij Marktplaats zijn de gegevens met betrekking tot de al eerder genoemde Admarktaccounts gevorderd. Uit de door Marktplaats geleverde informatie82 is gebleken dat in het bij verdachte aangetroffen computerbestand 83 gebackte Admarktaccounts (gebruikersnaam plus bijbehorend wachtwoord) staan. Op deze accounts is ingelogd en vervolgens zijn er vanuit deze accounts 32.000 advertenties op Marktplaats gezet, waaronder voor [webwinkel] , [webwinkel] en [webwinkel] .com83

In totaal is uit onderzoek per adres het volgende aantal advertenties gebleken:

- [webwinkel] ; 7.653 advertenties met 41 Admarktaccounts , waaronder het account met nummer [… ]

- [webwinkel] ; 1.146 advertenties85

- [webwinkel] ; 674 advertenties 86 •

[webwinkel] en [webwinkel]

Uit de door Marktplaats met betrekking tot de Admarktaccounts geleverde informatie87 is gebleken dat van de met de bij [verdachte 1] aangetroffen 83 gebackte Admarktaccounts geplaatste

32.000 advertenties er 1.146 voor [webwinkel] waren88 en [webwinkel] .89

Op de SD-kaart is een Skype- chatgesprek gevonden tussen verdachte ( [gebruikersnaam] - [gebruikersnaam] ) en [verdachte 3] ( [e-mailadres] ) van 12 maart 2015, waarin verdachte schreef dat zijn site plat ging en waarop hij op de vraag van [verdachte 3] of het ging om [webwinkel] ,die op [website] wordt aangemerkt als 'fake', bevestigend antwoordde90•

Vanaf het IP-adres [IP-adres] , dat door verdachte werd gebruikt91 zijn op 12 maart 2015 met [accountna(a)m(en)] [… ] tussen 00:01 uur en 00:42 uur op Marktplaats 674 advertenties gezet die verwezen naar [webwinkel] 92 •

Conclusie van de rechtbank met betrekking tot feit 6

Uit het vorenstaande volgt dat verdachte de namaakwebshop [webwinkel] heeft beheerd en geëxploiteerd. Op 12 maart 2015 exploiteerde hij kennelijk de namaakwebshop [webwinkel] en heeft hij voor de namaakwebshop [webwinkel] geadverteerd. Uit het dossier blijkt niet, dat door de twee laatstgenoemde namaakwebwinkels mensen daadwerkelijk zijn opgelicht. De rechtbank zal ten aanzien van die twee namaakwebwinkels

82 Proces-verbaal ontvangst Marktplaats data Admark accounts [verdachte 1] , p. 3518 en herstel pv ontvangst marktplaats data admarkt accounts [verdachte 1] , p. 3518A.

83 Proces-verbaal van bevindingen, p. 14694.

84 Proces-verbaal van bevindingen, p. 7798.

85 Proces-verbaal van bevindingen, p. 7799

86 Proces-verbaal, p. 8024.

87 Proces-verbaal ontvangst Marktplaats data Admarkt accounts [verdachte 1] , p. 3518 en herstel pv ontvangst marktplaats data admarkt accounts [verdachte 1] , p. 3518A.

88 Proces-verbaal van bevindingen, p. 7799

89 Proces-verbaal, p. 8006, 8021 en 8024.

90 Proces-verbaal van bevindingen, blz. 7798.

91 Proces-verbaal bevindingen laptop chats, p. 6252

92 Proces-verbaal, p. 8021 en 8024.

poging tot oplichting bewezen verklaren. Het is de rechtbank niet gebleken dat verdachte deze feiten in vereniging heeft gepleegd. Van dit onderdeel zal zij hem vrijspreken.

3.4.10

Feiten 7 en 8 [webwinkel]

Verdachte wordt verweten dat hij in de periode van 19 tot en met 22 juni 2015 samen met een of meer anderen [webwinkel] heeft gehackt. De website [webwinkel] is een cloudminingdienst voor cryptovaluta. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, zijn digitaal geld. De verdeling van dit geld, het kasboek, wordt bijgehouden in een decentraal netwerk (de blockchain), een netwerk van alle gebruikers van deze cryptovaluta dat communiceert over het internet. Een dergelijk netwerk wordt in stand gehouden door gebruikers van de valuta en miners. Miners zijn gebruikers die de rekenkracht van hun eigen computer inzetten om nieuw cryptogeld te genereren en om het cryptovaluta-netwerk operationeel te houden. Bij [webwinkel] koopt een gebruiker rekenkracht. [webwinkel] zet deze gezamenlijke rekenkracht vervolgens in voor het 'minen' van cryptovaluta. Vervolgens betaalt [webwinkel] haar gebruikers weer uit in bitcoins en houdt hier provisie op in.

Op de HP-laptop van verdachte [verdachte 2] zijn Skype- chatgesprekken aangetroffen tussen hem (schermnamen [webwinkel] . en [naam] ) en het Skype- account " [accountna(a)m(en)] ", [schermnaam] , en het Skype- account " [accountna(a)m(en)] ', [schermnaam] , die zijn gevoerd in de periode van 15 juni 2015 tot en met 21 juni 2015.93 Op 18 juni 2015 schreef verdachte [verdachte 2] aan [naam] : "ff belangrijk iets kga grote hack doen paar miljone pakke".94 Op 20 juni 2015 ging de chat over onder meer onder meer [e-mailadres] , [webwinkel] whois (de rechtbank merkt op dat whois een programma is waarmee IP-adressen en domeinnamen kunnen worden achterhaald) en de hoster van [webwinkel] , die [naam] bleek te zijn. [verdachte 2] ging die op Skype toevoegen en [naam] schreef hem: "Die heb ik al. [… ] " 95•

Uit de inhoud van WhatsApp -gesprekken tussen verdachte [verdachte 2] ( [telefoonnummer] ) en een gebruiker met de WhatsApp -naam " [accountna(a)m(en)] ", gevoerd in de periode van 20 juni 2015 tot en met 23 juni 2015 kan het volgende worden opgemaakt. Enrico schreef op 20 juni 2015 dat hij een spoofscript had geschreven. Verdachte [verdachte 2] antwoordde dat het hen zou gaan lonen. 96 Later stuurde hij Enrico een schermafbeelding waarop onder andere een openstaand scherm te zien was van Skype- [webwinkel] en van een Remote Access Tool (RAT) met onder andere de functie om wachtwoorden en toetsaanslagen van een slachtoffer af te vangen.97 Rond 23:10 uur stuurde verdachte [verdachte 2] in de chat weer een schermafbeelding naar [naam] . Daarop is een Whatsappbericht zichtbaar van " [gebruikersnaam] ": "kan beter slapen in plaats van dit". Daaronder bevindt zich een schermopname van ' [gebruikersnaam] RAT' en een overzicht van IP-adressen en gebruikersnamen. 98

Uit onderzoek van zijn internetverkeer blijkt dat verdachte [verdachte 2] via zijn [IP-adres] diverse e-mails verstuurde, gebruikmakend van massamailers. In de periode van 19 tot en met 21 juni 2015 zijn dit er acht. Deze berichten werden verstuurd uit naam van ' [naam] '. [naam] is volgens een Whois-bevraging de eigenaar van het

93 Proces-verbaal skype chat gesprekken ' [webwinkel] ', p. 730-732

94 Geschrift, chatgesprek, p. 735

95 Geschrift, chatgesprek, p. 743-747

96 Proces-verbaal WhatsApp chat gesprekken 'Tel10', p845-846

97 Proces-verbaal WhatsApp chat gesprekken 'Tel10'. 846

98 Geschrift, schermafdruk, p. 894

domein [webwinkel] . Eén e-mail werd namens " [naam] " verstuurd. [naam] is zoals vermeld de hosting-provider waar de website [webwinkel] wordt gehost.

Op 20 juni 2015 verstuurde verdachte [verdachte 2] via zijn Skypeaccount [gebruikersnaam] , [schermnaam] , aan verdachte (accountnaam [gebruikersnaam] , schermnaam [gebruikersnaam] ) de e-mailadressen [e-mailadres] . [gebruikersnaam] gaf hem het [e-mailadres] op.99

Op 20 juni 2015 verstuurde verdachte [verdachte 2] een e-mailbericht aan [e-mailadres] , aan zichzelf ( [e-mailadres] ) en aan [e-mailadres] . Dit e-mailbericht had als afzender ' [naam] ' en hete­ mailadres contact@ [webwinkel] en bericht luidde:

"Dear [naam] ,

I've currently re-installed my system, and i lost my login details to my hosting.

I cant find them anywhere, could you guys please reply to this email with my details. Best Regards,

[naam] "

In dit bericht vroeg verdachte [verdachte 2] [naam] om het bericht te beantwoorden en de inloggegevens van de webhosting van de website [webwinkel] te zenden. Het antwoordadres voor dit e-mailbericht was ingesteld op het [e-mailadres]

.

Twee van de verstuurde berichten waren tests (om te zien of de mail als spam zou worden aangemerkt). Vijf van de zes phishingmails zijn behalve aan [naam] ook verzonden aan de gmailadressen [e-mailadres] en [e-mailadres] van de verdachten.100

Op de HP-laptop die bij verdachte [verdachte 2] in gebruik was, zijn ook Skype ­ chatgesprekken aangetroffen tussen hem ( [accountna(a)m(en)] , [schermnaam] ) en [naam] , die zijn gevoerd in de periode van 21 juni 2015 tot en met 22juni 2015. Verdachte [verdachte 2] vroeg de klantenservice van [naam] om een e-mail met zijn login-details, waarop [naam] hem een link stuurde waarmee alle historische e-mailberichten bekeken konden worden via de website van [naam] .101

Op de HP-laptop van verdachte [verdachte 2] is een bestand gevonden met de [naam] , dat is aangemaakt op 19 juni 2015. Dit bestand doet het volgende: de gebruiker wordt gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord; deze worden door het programma [naam] gebruikt om in te loggen op het gebruikersdeel van de website [webwinkel] ( [website] ). Daarnaast staat er een map "Program Files (x86)/lmminent Monitor". Imminent Monitor is een RAT. In de submap met de naam "Passwords" stonden 59 bestanden met tientallen inloggegevens (gebruikersnaam / wachtwoordcombinaties) voor verschillende websites, waaronder in totaal 56 gebruikersnamen en wachtwoorden voor de website [webwinkel] .102

99 Proces-verbaal van bevindingen laptop [verdachte 1] chats, p. 8747

100 Proces-verbaal van bevindingen, p. 8794-8797

101 Geschrift, chatgesprek, p. 904-905

102 Proces-verbaal van bevindingen, p. 8827-8828

In de Downloadsmap van de HP-laptop zat een bestand met de bestandsnaam [… ] . Dit bestand bevat bestanden die sterke gelijkenis vertoonden met de website [webwinkel] . Deze bestanden kunnen niet worden verkregen zonder toegang tot het beheerdersdeel van de website. 103

Op 21 juni 2015 verstuurde verdachte [verdachte 2] aan verdachte het bestand " [… ] ". Volgens de politie was op deze locatie vermoedelijk het

controlpanel aanwezig van de website [webwinkel] , want ambtshalve is bekend dat poort 2083 gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de beheeromgeving van [webwinkel] via de webapplicatie [… ]

Uit de internetgeschiedenis van Google Chrome die is aangetroffen op de laptop van verdachte [verdachte 2] blijkt dat tussen 21 juni 2015 om 21:36:43 uur en 22 juni 2015 00:56:30 uur vijf bestanden zijn gedownload die toebehoren aan de website [webwinkel] . Uit onderzoek blijkt dat deze bestanden gedownload zijn vanaf de website [webwinkel] , gebruik makend van de optie "back-up" binnen de cPaneI3-beheeromgeving van de website [webwinkel] . Een van deze bestanden is het bestand [naam] en dit bevat een back-up van de website van [webwinkel] . In het bestand [… ] , dat is aangetroffen in deze back-up, staan inloggegevens die zeer waarschijnlijk horen bij het blockchain.info account van [webwinkel] .105 Met deze inloggegevens is het mogelijk dit blockchain.info-account te beheren en tevens bitcointransacties uit te voeren.106

Op 22 juni 2015 maakte de 'admin' (de rechtbank begrijpt: de beheerder) van [webwinkel] ,

[naam] , melding van het feit dat [webwinkel] gehackt was107 Bij deze hack zijn uit

diverse bitcoinwallets die eigendom zijn van [webwinkel] in totaal 629,95 bitcoins, die op dat moment een waarde vertegenwoordigden van€ 136.069,20, gestolen.

De gestolen bitcoins zijn overgeschreven naar de volgende bitcoinadressen: [… ]

[… ]

Op de HP-laptop van verdachte [verdachte 2] zijn de bitcoinadressen [… ] en

aangetroffen. Dit zijn twee van de acht bitcoinadressen die gebruikt zijn bij de diefstal van bitcoins van [webwinkel] .109

103 Proces-verbaal van bevinding en, p. 8828

104 Proces-verbaal van bevindingen laptop [verdachte 1] chats, p. 8748

105 Proces-verbaal van bevindingen, p. 8837-8839

106 Proces-verbaal bevindingen, p. 8848

107 Proces-verbaal bitcoindiefstal [webwinkel] , p. 8665, geschrift: notice

108 Proces-verbaal Bitcoin Transacties [webwinkel] , p, 8912-8915

109 Proces-verbaal bevindingen, p. 8849

Op de Asus-laptop van verdachte zijn de bitcoinadressen l [… ]

aangetroffen. Dit zijn vier van de acht bitcoinadressen die gebruikt zijn bij de diefstal van bitcoins van [webwinkel] .110

Op een online forum voor bitcoingebruikers is op 22juni 2015 om 01:33:09 uur geschreven dat de online supportpagina van [webwinkel] was aangepast en dat het Skype- account van de administrateur van de website was aangepast naar [gebruikersnaam] en dat het IP-adres dat gekoppeld is aan dat skype- account [IP-adres] is111, het IP-adres dat op naam van [verdachte 2] stond.112 De database van de website [website] gaf op 12 augustus 2015 als Skype- usernames bij het [IP-adres] op: [gebruikersnaam] en [gebruikersnaam] . 113 ·

Vanaf 11 juni 2015 is de telefoon [verdachte 2] afgeluisterd. Uit een gesprek tussen hem en zijn toenmalige vriendin [naam] op 22juni 2015 rond 05:18 uur blijkt, dat hij in de nacht van 21 op 22juni 2015 veel geld, wel€ 40.000, heeft verdiend. 114 Ook blijkt uit een opgenomen telefoongesprek met de vader van verdachte op 22 juni 2015 rond 15:22 uur dat [verdachte 2] veel bitcoins had die hij probeerde om te zetten in geld.115

Op 22 juni 2015 om 21:07 uur verstuurde [verdachte 2] aan verdachte een link naar een bericht over de back van [webwinkel] .116

Op 22juni 2015 vanaf 03:57 schreef [verdachte 2] in een WhatsApp -gesprek met [naam] dat er grote problemen waren en dat ze erachter waren hoe en wat omdat hij geen VPN had gebruikt, zodat zijn IP-adres kon zijn achterhaald. Hij had geen zin in politie voor zijn deur en ook niet om te gaan zitten voor bitcoins. Hij vroeg [naam] om terug te betalen, waar die toe bereid was, al had hij zelf wel een VPN gebruikt. Verdachte troostte [naam] met de opmerking dat ze nog 100 andere konden pakken. 117

Conclusie van de rechtbank ten aanzien van feit 7 en 8

Uit voornoemde bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat er in de periode van 19 juni 2015 tot en met 21 juni 2015 door [verdachte 2] -mails zijn verstuurd waarbij gebruik werd gemaakt van massamailers. De berichten werden verstuurd uit naam van [naam] , terwijl de beheerder van [webwinkel] [naam] heet of zich zo noemt. Via zes . van die mails en in Skypegesprekken is geprobeerd om inloggegevens los te krijgen om daarmee de site [webwinkel] te hacken en daar bitcoins te kunnen stelen. Dit is uiteindelijk gelukt.

110 Proces-verbaal bitcoin transacties [verdachte 1] . 9052-9053

111 Geschrift, chatbericht, p. 8360

112 Proces-verbaal van bevindingen, p. 8685-8686

113 Proces-verbaal van bevindingen, p. 8686

114 Geschrift, uitgewerkt tapgesprek, p. 235

115 Geschrift, uitgewerkt tapgesprek, p. 8789

116 Proces-verbaal van bevindingen laptop [verdachte 1] chats, p. 8747

117 Proces-verbaal WhatsApp chat gesprekken 'Tel10', p. 847-850

De inhoud van de gevoerde Skype- en WhatsApp -gesprekken - het bericht van verdachte [verdachte 2] aan verdachte met het bestand dat toegang kan verschaffen tot de beheeromgeving van [webwinkel] , het [… ] waaruit blijkt dat [naam] [verdachte 2] hielp om bij [webwinkel] binnen te komen en het bericht van " [gebruikersnaam] " (de initialen van verdachte die hij onder meer als schermnaam op Skype gebruikt) op 20 juni 2015 dat hij beter kon gaan slapen, het feit dat [verdachte 2] aan de hack gerelateerde e­ mailadressen heeft uitgewisseld met verdachte en de phishingmailtjes steeds ook naar verdachte stuurde en het feit dat zowel verdachte, als [verdachte 2] , als [naam] een aandeel in de buit van de hack hebben ontvangen, bewijst naar het oordeel van de rechtbank het mededaderschap van dit drietal.

3.4.11

De feiten 9 en 10 [webwinkel]

[naam] heeft aangifte gedaan van het feit dat zijn website was gehackt en dat er was geprobeerd hem af te persen. Ook verdachte [verdachte 2] wordt verdacht van betrokkenheid bij deze feiten.

Het enige bewijs voor betrokkenheid van verdachte bij deze feiten is het op zijn SD-kaart aangetroffen bestand met de naam ' [accountna(a)m(en)] accounts' met gebackte accounts, waarin ook e-mailadressen en wachtwoorden met betrekking tot [naam] voorkomen en het feit dat er achter de accounts commentaar staat dat erop wijst dat ze zijn misbruikt voor het plaatsen van Marktplaatsadvertenties . Nu dit bewijsmiddel niet wordt ondersteund door ander bewijsmateriaal, zal de rechtbank verdachte vrijspreken van deze feiten.

3.4.12

Feiten I°l, 12, 13 en 14 Phonespot

[naam] , werkzaam bij [webwinkel] ., heeft aangifte gedaan van het feit dat de website van Phonespot en het e-mailaccount van eigenaar [naam] waren gehackt, dat er berichten naar klanten waren gestuurd en dat er was geprobeerd [naam] afte persen. [naam] heeft aangifte gedaan van oplichting.

Op de SD-kaart uit de Asus laptop van verdachte is een drietal tekstbestanden aangetroffen die verband houden met (de hack van de webwinkel) " [webwinkel] ". Dit betreft [… ] , spamlijst-contacten-van- [… ] en [… ] en deze bestanden bevatten allerlei inloggegevens, klantgegevens en persoonlijke gegevens van [naam] . Exact dezelfde bestanden zijn ook op de laptop van verdachte [verdachte 2] aangetroffen.

Hoewel het voorhanden hebben van deze bestanden een aanwijzing oplevert voor betrokkenheid van verdachte bij de ten laste gelegde feiten, bevat het dossier onvoldoende bewijs dat verdachte deze feiten heeft (mede)gepleegd. De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van dit feit.

3.4.13

feit 15 Witwassen

De officieren van justitie hebben er in het requisitoir op gewezen dat al eerder een ontnemingsvordering is aangekondigd. Zij stellen dat er ten aanzien van het witwassen voor is gekozen om alleen goederen die bij verdachte in beslag zijn genomen en die te koppelen zijn aan strafbare feiten in de tenlastelegging op te nemen. De rechtbank zal de tenlastelegging dan ook op die beperkte manier lezen.

Verdachte wordt verweten dat hij in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 0,549 bitcoins heeft witgewassen door hiervan de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreemding of verplaatsing verborgen of verhuld te houden ofte verhullen wie de rechthebbende is, dan wel door geld of goederen te verwerven, voorhanden te hebben of om te zetten terwijl dat geld of die goederen uit enig misdrijf afkomstig waren.

Deze verdenking is, zo blijkt uit het dossier, gekoppeld aan de hiervoor onder 3.4.10 vermelde diefstal van bitcoins van [webwinkel] in de nacht van 21 op 22juni 2015. De ten laste gelegde 0,549 bitcoins zijn aangetroffen in een 'wallet' op de op 26 oktober 2015 in beslag genomen Asuslaptop van verdachte. Van deze bitcoins kan op basis van het dossier en gelet op de tussen juni en oktober 2015 verstreken tijd niet worden vastgesteld dat ze direct of indirect van een misdrijf afkomstig zijn. Als dat wel zo zou zijn, blijkt overigens niet dat verdachte de werkelijke aard hiervan verborgen heeft gehouden. De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van dit feit.

4.5

De bewezenverklaring

Wat de rechtbank ten aanzien van verdachte bewezen verklaart, is omschreven in de bewezenverklaring die als bijlage 2 onderdeel uitmaakt van dit vonnis. De bewezenverklaring komt kort samengevat op het volgende neer, te weten dat verdachte:

feiten l, 2 en 3 ( Marktplaats )

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 9 mei 2015 schuldig heeft gemaakt aan het plegen van:

- oplichting door middel van phishing ten aanzien van Marktplaats - en Admarktaccounts (feit 1)

- computervredebreuk ten aanzien van Marktplaats - en Admarktaccounts (feit 2)

- manipulatie van computergegevens ten aanzien van Marktplaats - en Admarktaccounts (feit 3);

alles meermalen gepleegd;

feit 4 ( BCC )

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 20 januari 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van personen met behulp van namaakwebshops die leken op de webshop van BCC , meermalen gepleegd;

feit 6 ( GSM-wijzer )

zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van oplichting van personen met behulp van een namaakwebshop die leekt op de webshop van GSM-wijzer in de periode van 17 december 2014 tot en met 4 januari 2015 en aan poging tot oplichting van een onbekend gebleven aantal personen met behulp van namaakwebshops die leken op de webshop van GSM-wijzer op 12 maart 2015, alles meermalen gepleegd;

feiten 7 en 8 ( [webwinkel] )

zich in de periode van 19 juni 2015 tot en met 22 juni 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van [webwinkel] (feit 7)

- diefstal van 629,95 bitcoins van [webwinkel] in de periode 21-22 juni 2015 (feit 8).

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

5 De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

6 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

7 De strafoplegging

7.1

De vordering van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat de verdachte ter zake van het hem onder 1 tot en met 15 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft integrale vrijspraak bepleit wegens gebrek aan bewijs. Mocht de rechtbank bewezenverklaring van het onder 15 ten laste gelegde schuldwitwassen komen, dan verzoekt de raadsman veen gevangenisstraf op te leggen die niet langer is dan de tijd die verdachte al in voorarrest heeft doorgebracht.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Verdachte heeft zich samen met anderen gedurende een periode van meer dan een jaar schuldig gemaakt aan grootschalige oplichting van consumenten, door elektronica aan te bieden via namaakwebshops. Door middel van phishing werden de inloggegevens van Admarktaccounts en reguliere accounts van Marktplaats afgevangen. Vervolgens werd met deze inloggegevens ingelogd op die accounts en werden daarop andere advertenties geplaatst die verwezen naar namaakwebshops. Deze namaakwebshops waren afgeleid van webshops van gerenommeerde bedrijven zoals BCC en GSMwijzer . De namaakwebshops zagen er zo goed uit dat zij niet of nauwelijks van de echte webshops van voornoemde bedrijven waren te onderscheiden. Zo hadden ze internetadressen waarin de naam van het gerenommeerde bedrijf voorkwam en de merknaam en logo's van het bedrijf werden gebruikt. Ook werden soms adressen, telefoonnummers, BTW- en KvK-nummers van het reguliere bedrijf overgenomen en altijd bestond er een contactmogelijkheid via e-mail of

door middel van een chatfunctionaliteit. De producten werden op professionele wijze gepresenteerd. Consumenten hadden nadat zij via een betrouwbaar ogende advertentie op Marktplaats werden doorgelinkt naar de namaakwebshop, dan ook niet door dat zij op een frauduleuze website waren beland. In tegendeel, zij voelden zich juist veilig bij de gedachte dat ze bij een goed bekend staand bedrijf kochten en dat was ook precies de bedoeling. Ze deden in goed vertrouwen vaak voor honderden euro's aankopen. De koopprijs werd vervolgens betaald op een door verdachte opgegeven rekeningnummer, meestal via iDEAL of een andere betaaldienstverlener. De bestelde producten werden daarna niet geleverd en verdachte heeft ook nooit de intentie gehad die te leveren. Hij liet de consumenten betalen op rekeningen van katvangers of betaaldienstverleners.

Door op deze doortrapte manier mensen op te lichten heeft verdachte het vertrouwen van zijn slachtoffers beschaamd, hen schade toegebracht en veel narigheid bezorgd. Zoals de officieren van justitie in hun requisitoir hebben aangevoerd, betroffen veel van de aankopen die de slachtoffers hebben gedaan dure spullen, waar zij hun spaargeld of vakantiegeld aan uitgaven. In chats schepte verdachte erover op dat hij de eerste was met een bepaalde site en dat iedereen hem nadeed; hij was daar kennelijk trots op. Eén van de aangevers vermeldde dat hij na de aankoop nog had gechat met de oplichter die schreef dat hij niet ging terugbetalen, waarna de aangever vond dat hij als ezel werd beschouwd. Voor de teleurstelling, woede en frustratie van zijn slachtoffers had verdachte geen oog. Hij dacht alleen maar aan het geld dat hij mensen aftroggelde en heeft daar ongetwijfeld goed van geleefd. De rechtbank neemt hem dit erg kwalijk. In zijn nadeel houdt zij er verder rekening mee dat verdachte zich voortdurend op zijn zwijgrecht heeft beroepen en dat van enig inzicht in het minne karakter van zijn daden, laat staan van schaamte of spijt, niet is gebleken.

Om deze geraffineerde wijze van oplichting mogelijk te kunnen maken, heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan andere strafbare feiten, zoals phishing, computervredebreuk, manipulatie van computergegevens en het verwerven en voorhanden hebben van computerwachtwoorden om daarmee computervredebreuk te plegen. Door deze vormen van computercriminaliteit wordt het vertrouwen in dienstverlening via internet ondermijnd. Ook leveren dergelijke feiten veel overlast op voor de slachtoffers. Zo hebben benadeelde Admarktaccounthouders verklaard dat zij kosten die verband houden met de frauduleuze advertenties doorberekend kregen (dan wel heeft Marktplaats die kosten op zich genomen) en dat zij omzet zijn misgelopen doordat hun eigen advertenties gedurende enige tijd niet zichtbaar waren. Tot slot noodzaken deze vormen van computercriminaliteit tot het treffen van extra veiligheidsmaatregelen, met de financiële schade die daarvan het gevolg is.

Samen met anderen heeft verdachte bovendien de site van [webwinkel] gehackt en van dat bedrijf een hoeveelheid bitcoins gestolen die op dat moment een waarde vertegenwoordigden van ruim€ 130.000,-. Wie dit bedrijf op Google opzoekt, ziet nog altijd meteen berichten over die back verschijnen.

Het wordt tijd dat het tot verdachte doordringt dat hij totaal fout heeft gehandeld en hiervoor straf verdient.

De rechtbank heeft kennis genomen van het strafblad van verdachte van 18 oktober 2017. Daaruit blijkt dat hij niet eerder voor misdrijven is veroordeeld.

Gezien de aard, ernst en lange duur van de gepleegde strafbare feiten en de schade die verdachte daarmee bij vele slachtoffers heeft aangericht, kan daarop niet anders worden

gereageerd dan met een gevangenisstraf. De rechtbank komt echter op de volgende gronden tot een fors lagere straf dan door de officieren van justitie is geëist. In de eerste plaats acht de rechtbank zeven feiten minder bewezen dan de officieren van justitie hebben bewezen geacht. Ten aanzien van de oplichtingfeiten acht de rechtbank oplichting van een aanmerkelijk lager aa tal slachtoffers bewezen, dan dat de officieren van justitie hebben gedaan.

De rechtbank ziet in de persoonlijke omstandigheden van verdachte, die overigens niet zijn onderbouwd, geen aanleiding om een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen.

8 De vorderingen van de benadeelde partijen

8.1

De vorderingen van de benadeelde partijen

E. Boeve, C. Demirel, M.H. Jannink, N.V. Tsvyatkova, M. Zakhary, [naam] , A. van Boggelen, J. Baamma-Broekema, J.R. Buijtendijk, S.G. Burchartz, 0. Caliskan, H. Chalati, 1. Cornet, M.A.G.P. Hagting-Lurvink, A. Hakoobian, H. Hoekstra, M.M.H.M. van Houten, R.C. Huuksloot, M.M. van der Kleij, B. Koldenhof, H.R. Kranen, E.L.M. Nan, J. Nijhof, Woonleuk .nl , H.G.M. Schuiten, A. van der Wal, K. Weselak, P. Pasma, S. Burgaz­ Karagoz, R.L. Coumans , A. Cserti, S. Dammers, D.H.R. Faber-Bultje, W. de Graaf, J.M.C. de Groot,, J.J. van de Hulst, J. Kalf, M. Knoers, A. van Wijngaarden, J.M. Zoutman, E.K. Heidema-Drenth, J.A. Driessen, M.S. van As, M. de Bie, J.T.A. van Poppelen, M. Radier ,

J [benadeelden]

,

[benadeelden] ,

G [benadeelden]

,

,

[benadeelden]

hebben zich als benadeelde partij gevoegd ter zaken van hun vordering tot schadevergoeding. In bijlage 3 bij dit vonnis is vermeld tot welk bedrag zij een vordering hebben ingediend.

8.2

De vordering van de officieren van justitie

Naar het oordeel van de officieren van justitie lenen de vorderingen van de benadeelde partijen zich voor behandeling in het strafgeding. In het gros van de gevallen komen de vorderingen immers overeen met de aangiftes en kan het veiweer tegen de vorderingen niet ingewikkeld zijn, aangezien de verdachte het onderliggende feit wel of niet heeft gepleegd. Elke vordering moet op zichzelf beoordeeld worden en dan is de conclusie dat behandeling van de vorderingen geen onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

8.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte [verdachte 4] heeft ter terechtzitting van 27 november 2017 bezwaar gemaakt tegen behandeling van de vorderingen van de benadeelde partijen. Hiertoe heeft hij aangevoerd dat zowel de voorbereiding op behandeling van die vorderingen als die behandeling zelf een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren. Hoewel de meeste vorderingen op zichzelf eenvoudig van aard lijken te zijn, zijn er ook vorderingen die nader onderzoek vergen, bijvoorbeeld omdat deze niet lijken te zijn ingediend door een aangever. Nu het gaat om een zeer groot aantal vorderingen, die bovendien pas zeer kort voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak - te weten een week - zijn ontvangen, heeft de verdediging zich hierop niet adequaat kunnen voorbereiden. De raadsman heeft dan ook verzocht primair de vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren dan wel subsidiair de behandeling van de strafzaak aan te houden om de verdediging in staat te stellen zich op behandeling van de vorderingen voor te bereiden. De raadslieden van de verdachten [verdachte 2] , [verdachte 1] en [verdachte 3] hebben zich bij het standpunt van de raadsman van verdachte [verdachte 4] aangesloten.

8.4

Het oordeel van de rechtbank

Op grond van artikel 361, derde lid, Sv kan de rechtbank de vordering van de benadeelde partij in het geheel of ten dele niet-ontvankelijk verklaren, indien behandeling van die vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

De rechtbank streeft ernaar, overeenkomstig de bedoeling van de wetgever, om steeds zoveel mogelijk inhoudelijk op de vorderingen van benadeelde partijen te beslissen. Zij is zich ervan bewust dat de wetgever heeft bedoeld benadeelden een eenvoudige mogelijkheid te bieden om hun schade te verhalen op de dader en ook dat door vele slachtoffers door toedoen van verdachte aanzienlijke schade is geleden. De benadeelden zelf hebben geen

invloed gehad op het tijdstip van indienen van hun vorderingen; een van hen maakte er terecht bezwaar tegen dat het twee jaar heeft geduurd voor de zaak inhoudelijk wordt behandeld terwijl hij maar twee weken tijd kreeg om zijn vordering van bewijsstukken te voorzien en in te dienen.

Aan de andere kant hebben zich in deze zaak 269 benadeelde partijen gevoegd en is geen enkele vordering door de rechtbank en de verdediging eerder ontvangen dan in de week voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling. De rechtbank achtte daardoor niet verzekerd dat de verdediging in voldoende mate in de gelegenheid zou zijn om op de zitting naar voren te brengen wat zij tot verweer tegen de vorderingen wil aanvoeren en, voor zover nodig en mogelijk, daarvan bewijs te leveren.

Uitstel van de strafzaak om de verdediging in de gelegenheid te stellen inhoudelijk verweer tegen de vorderingen te voeren zou echter betekenen dat de voor deze zaak gereserveerde vijf zittingsdagen niet hadden kunnen worden benut en dat een nieuwe zitting had moeten worden gepland, wat gelet op het zittingsrooster van de rechtbank waarschijnlijk niet eerder mogelijk was geweest dan in de tweede helft van 2018. Dit acht de rechtbank een zeer onwenselijke vertraging van de behandeling van deze zaak, zodat in die zin de behandeling van de vorderingen naar haar oordeel een onevenredige belasting van het strafgeding zou opleveren. Om die reden zullen de vorderingen niet-ontvankelijk worden verklaard en zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partijen en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen. Het voornemen tot deze beslissing is door de rechtbank tijdens de eerste zittingsdag uitgesproken.

9 De in beslag genomen goederen

9. l De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat de op de lijst van in beslag genomen voorwerpen (beslaglijst, die als bijlage 4 aan dit vonnis is gehecht) onder I en 8 genummerde voorwerpen zullen worden verbeurdverklaard en dat de onder 9, 10 en 11 genummerde voorwerpen zullen worden onttrokken aan het verkeer.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft met betrekking tot het beslag geen standpunt ingenomen.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de op de beslaglijst onder I en 8 genummerde voorwerpen, de halve bitcoin en de Blackberry-telefoon , teruggeven aan verdachte. Van de halve bitcoin heeft zij bij de bespreking van feit 15 al vastgesteld dat niet te bewijzen is dat die uit misdrijf afkomstig is. Uit het dossier wordt niet duidelijk dat er een verband is tussen de telefoon en enig strafbaar feit.

De rechtbank zal de op de beslaglijst onder 9, 10 en 11 genummerde voorwerpen (een flinke hoeveelheid pillen, die MDMA bevatten) onttrekken aan het verkeer. Deze voorwerpen zijn voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien deze aan verdachte toebehorende voorwerpen bij gelegenheid van het onderzoek naar de door hem begane feiten zijn aangetroffen, terwijl ze kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van strafbare feiten

en deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

10 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf, bijkomende straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen: 36b, 36d, 45, 47, 57, I38ab, 311, 326 en 350a van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11 De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 5 en 9·tot en met 15

ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de onder l tot en met 4 en 6 tot en met 8 ten laste gelegde feiten heeft begaan, zoals in bijlage 2 bewezen is verklaard en dat het bewezen verklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 2:

computervredebreuk, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 3

opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen en worden verwerkt en worden overgedragen, veranderen en wissen en onbruikbaar maken en ontoegankelijk maken en andere gegevens toevoegen, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 4

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 6: oplichting, meermalen gepleegd en

poging tot oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 7:

medeplegen van computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, door middel van het geautomatiseerd werk waarin bij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt en opneemt, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 8:

diefstal door twee of meer verenigde personen;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 12 (TWAALF) MAANDEN;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, Voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt dat de benadeelde partijen vermeld in bijlage 3 van dit vonnis niet-ontvankelijk zijn in de vorderingen tot schadevergoeding, en dat zij hun vorderingen bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen;

bepaalt dat de benadeelde partijen en de verdachte ieder de eigen kosten dragen;

verklaart onttrokken aan het verkeer de op de beslaglijst onder 9, l O en 11 genummerde voorwerpen, te weten:

- 225 roze pillen,

- 28 roze pillen en

- 9 roze pillen;

gelast teruggave aan verdachte van de op de beslaglijst onder 1 en 8 genummerde voorwerpen, te weten:

- 0,549 bitcoins en

- mobiele telefoon, Blackberry Bolt .

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Eisses, voorzitter,

mr. A.M. Boogers, rechter,

mr. E.M.A" Vinken, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. K.N. Schuurmans-van Erkel, ..._ griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank vari'2,-2 ·d, ecember 2017.

'"·..,...._

Bijlagen:

  1. tenlastelegging

  2. bewezenverklaring

  3. vorderingen van de benadeelde partijen

  4. beslaglijst

----------

_...

·"'-----

', ."...

1.

zaaksdossier 01 - Marktplaats - phishing Marktplaats / Admarkt accounts

BIJLAGE 1

tenlastelegging

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden en/of Bussum en/of Woerden en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander (en) wederrechtelijk te

bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

319 accounthouder(s) van 219 Admarkt accounts en/of 100 Marktplaats accounts, waaronder

[naam]

[naam]

heeft bewogen tot het ter beschikking stellen van inloggegevens (waaronder e-mailadres en/of gebruikersnaam en/of wachtwoord) van zijn/haar/hun Marktplaats en/of Admarkt account(s), althans gegevens

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- voornoemde accounthouders, een of meer e-mails gestuurd, als waren deze e-mails afkomstig van Marktplaats / Admarkt , en/of (vervolgens)

- voornoemde accounthouders, en/of een of meer van genoemde personen, althans enig persoon handelend namens die accounthouders, door de inhoud van voornoemde e-mail(s) worden bewogen tot het klikken op die/een hyperlink en worden doorverwezen en/of geleid naar een of meerdere valse/namaak website(s) van Marktplaats / Admarkt en/of (vervolgens)

- voornoemde accounthouders, en/of een of meer van genoemde personen, althans enig persoon handelend namens die accounthouders bewogen op die/een valse/namaak website(s) van Marktplaats / Admarkt zijn/haar/hun (inlog)gegevens (te weten e-mailadres en/of gebruikersnaam en/of wachtwoord) in te vullen en/of bij te werken,

waardoor bovengenoemde perso(o)n(en) en/of ander(en) werd (en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n); ·

2.

zaaksdossier 01 Marktplaats - computervredebreuk Admarkt / Marktplaats accounts

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden en/of Bussum en/of Woerden en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (gedeelte(s} van)

(een) geautomatiseerd(e) werk (en), te weten een of meerdere server(s) (van

Marktplaats ) en/of computersyste(e)m(en) bevattende (een) Marktplaats / Admarkt account(s), is/zijn binnengedrongen door die toegang tot dat/die werk(en) te verwerven door het doorbreken van een beveiliging, en/of door een technische ingreep, en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel, en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten door het onbevoegd gebruik maken van een of meerdere inloggegeven(s) van 219 Admarkt accounts en/of 100 Marktplaats accounts,

waaronder (een) account(s) van [naam] en/of [naam]

en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam]

en/ [naam] en/of het

Zich onbevoegd verschaffen van toegang tot en/of gebruik maken van (een) Admarkt en/of Marktplaats account(s) waaronder account(s) van [naam] en/of

[naam] en/ [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid door zich voor te doen als de accounthouder van voornoemde Admarkt en/of Marktplaats account(s};

3.

zaaksdossier 01 Marktplaats - manipulatie computergegevens Marktplaats / Admarkt accounts

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden en/of Bussum en/of Woerden en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van (een) geautomatiseerd(e) werk(en), zijnde de servers en/of computersyste(e)m(en) van Marktplaats B.V. , bevattende 219 Admarkt accounts en/of 100 Marktplaats accounts, waaronder (een) account(s) van M.A. Vos Graffitiworld en/of [naam] . en/ofG [naam] en/of [naam]

en/of [naam] en/of [naam] en/ [naam] en/of [naam] , zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, heeft veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk heeft gemaakt, dan wel andere gegevens daaraan heeft toegevoegd,

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

de inloggegeven(s) van die Admarkt en/of Marktplaats account(s) en/of een of meer bestanden en/of gegevens, te weten CPC (cost per click) en/of advertenties van Admarkt en/of Marktplaats en/of accountgegevens van die Marktplaats / Admarkt account(s) veranderd en/of gewist en/of ontoegankelijk gemaakt en/of (vervolgens)

gegevens, te weten advertenties en/of (hyper)links naar (valse) webshops/websites en/of andere gegevens, daaraan toegevoegd;

4.

Zaaksdossier 02 BCC - oplichting

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Muiden en/of Bussum en/of's-Gravenhage en/of Woerden en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp), althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 96 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 530,00

[naam] tot de afgifte van EUR 299,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze website [webwinkel] [naam] tot de afgifte van EUR 290,00

[naam] tot de afgifte van EUR 320,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 330,00

[naam] tot de afgifte van EUR 400,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 349,99

[naam] tot de afgifte van EUR 399,99 en/of

ten aanzien van de frauduleuze [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 240

[naam] tot de afgifte van EUR 440 door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) op www. [webwinkel] te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop werden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer) professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren

en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde afgifte(n);

5.

Zaaksdossier 04 Dixons - oplichting

hij

op een of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 02 juni 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Muiden en/of Bussum en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Woerden en/of Enschede en/of 's-Gravenhage, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of

door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 131 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 430,00

[naam] tot de afgifte van EUR 199,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze website [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 310,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze website [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 440,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze website [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 265,00

[naam] tot de afgifte van EUR 295,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze website [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 295,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze website [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 609,00

[naam] tot de afgifte van EUR 279,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze website [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 3.200,00

[naam] tot de afgifte van EUR 1.450,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze website [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 269,00

[naam] tot de afgifte van EUR 259,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze website [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 369,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 1.000,00

[naam] tot de afgifte van EUR 5.510,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 445,00

D. Khalaf tot de afgifte van EUR 650,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 300,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 300,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 464,99

[naam] tot de afgifte van EUR 400,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 400,00

[naam] tot de afgifte van EUR 400,00 en/of

ten aanzien van de frauduleuze [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 498,00 door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www. marktplaats .nl ) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop worden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer) professioneel uit te laten zien (onder meer door vennelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers

en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen,

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde afgifte(n);

6.

zaaksdossier 8 GSM(WIJZER) - oplichting en poging oplichting

hij

op een of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 17 december 2014 tot en met 26 oktober 2015 te 's-Gravenhage en/of Woerden, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 46 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 250,00

[naam] tot de afgifte van EUR 450,00 door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) op (onder meer) www. marktplaats .nl te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop worden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer) professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van

levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen;

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde afgifte

en/of hij

op een of meer tijdstippen

op of omstreeks 12 maart 2015

te 's-Gravenhage en/of Woerden, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (telkens)

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

een of meerdere (onbekend gebleven) perso(o)n(en) heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en), in elk geval enig goed,

door

-een of meer (2) frauduleuze website(s) (www.gsm-webwinkel.com en/of www.gsmwebdeals.com) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) op (onder meer) www. marktplaats .nlte plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop worden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

-die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer) professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de

mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

-op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

-op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

-een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; 7.

zaaksdossier 12 [webwinkel] - computervredebreuk

hij

op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks in de periode van 19 juni 2015 tot en met 22 juni 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/ofte 's-Gravenhage en/of Woerden en/of Oss, althans in Nederland, ·

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens)

opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd werk(en), te weten computers en/of server(s) van [webwinkel] , is/zijn binnengedrongen door die toegang tot dat/die werk(en) te verwerven door het doorbreken van een beveiliging, en/of door een technische ingreep, en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel, en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid ,

te weten door het een of meermalen verzenden van (phishing)e-mailberichten naar ( het contacte-mailadres van [webwinkel] en/of de hosting provider van) [webwinkel] en/of een of meerdere ( Skype )chatberichten te voeren en/of (vervolgens) beheerdersrechten (onder meer inloggegeven(s) en/of wachtwoord(en)) te verkrijgen en onbevoegd gebruik maken van deze beheerdersrechten,

waarna verdachte en/of zijn mededader(s) vervolgens meermalen, althans eenmaal, gegevens die zijn opgeslagen, werden verwerkt of werden overgedragen door middel van voornoemd

geautomatiseerd werk(en) waarin hij en/of zijn mededader(s) zich

wederrechtelijk bevond(en) voor zichzelf en/of een ander heeft/hebben overgenomen, afgetapt en/of opgenomen,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) meermalen, althans eenmaal een of meer gegeven(s) (zijnde onder meer een back-up in de map " [accountna(a)m(en)] " en/of "Passwords") van (de website van) [webwinkel] (inhoudende onder meer inloggegevens en/of wachtwoorden) gedownload;

8.

zaaksdossier 12 [webwinkel] - diefstal bitcoins

hij

op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 19 juni 2015 tot en met 22 juni 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/ofte 's-Gravenhage en/of te Woerden, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening

(telkens) heeft weggenomen een hoeveelheid (van in totaal 629,95) bitcoins, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [webwinkel] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

9.

zaaksdossier 13 Hoogstra Autosport - computervredebreuk

hij

op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks in de periode van Ol juni 2015 tot en met 12 juni 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/ofte ' s-Gravenhage en/of te Woerden, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd

werk(en), te weten computers en/ofserver(s) e/of computersyste(e)m(en) bevattende account(s) van en/of in gebruik bij Hoogstra Autosport en/of [naam] , is/zijn binnengedrongen door het doorbreken van een beveiliging, door een technische ingreep, met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid

en/of

hij en/of zijn mededader(s) (vervolgens) de gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of worden overgedragen door middel van voornoemd geautomatiseerd werk(en) waarin hij en/of zijn mededader(s) zich wederrechtelijk bevond(en) voor zichzelf en/of een ander heeft overgenomen, afgetapt en/of opgenomen;

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

-(onbevoegd) ingelogd op (de beheerdersomgeving/controlepaneel van) de website www.hoogstrautosport .nl en/of (een) computersyste(e)men bevattende (een) e­ mail/webmailaccount(s) van Hoogstra Autosport en/of [naam] , en/of

-malware en/of software op de computer(s) en/of server(s) van en/of in gebruik bij Hoogstra Autosport en/of [naam] geïnstalleerd en/of uitgevoerd,

en/of

-(vervolgens) (een kopie van) de website www.hoogstrautosport .nl en/of product(en), productcategorieën, bestellingen en/of klanten en/of

klantgegevens (zoals NAW-gegevens, betaalinformatie) en/of inloggegevens van

de beheerder, althans gegevens zijn gewijzigd en/of verwijderd en/of overgenomen;

13.

zaaksdossier 13 Hoogstra Autosport - poging afpersing

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 05 juni 2015 tot en met 12juni 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/ofte 's-Gravenhage en/of te Woerden, althans in Nederland,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens), met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld en/of met bedreiging dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk waren opgeslagen, onbruikbaar en/of ontoegankelijk zouden worden gemaakt en/of zouden worden gewist, ( het bedrijf) Hoogstra Autosport en/of [naam] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van één of meer geldbedrag(en) (ongeveer EUR 700,-), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Hoogstra Autosport en/of [naam] , in

elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s)

immers, heeft/hebben verdachte en of zijn mededader(s)

-gedreigd één of meer handeling(en) te verrichten en/of één of neer opdracht(en) te geven aan één of meer geautomatiseerde werk(en) en/of computer(s) waardoor de website van en/of in gebruik bij Hoogstra Autosport en/of [naam] offline zou(den) gaan en/of niet meer via het internet bereikbaar zou zijn en/of

-één of meer handeling(en) verricht en/of één of meer opdracht(en) gegeven aan één of meer geautomatiseerde werk(en) en/of computer(s) waardoor de website van en/of in gebruik bij Hoogstra Autosport en/of [naam] offline is gegaan en/of niet meer via het internet bereikbaar is/zijn geweest en/of

-één of meerdere (d-dos-)aanval(len) uitgevoerd gericht tegen (de server(s) en/of de website van en/of in gebruik bij) Hoogstra Autosport en/ofB. Hoogstra, teneinde die server(s) en/of website ontoegankelijk/onbereikbaar te maken te maken voor derden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

11.

zaaksdossier 14 Phonespot - computervredebreuk

hij

op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks in de periode van 11 november 2014 tot en met 31 mei 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/ofte 's-Gravenhage en/of te Woerden, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

Parketnummer 09/748003-16 47

[verdachte 1]

opzettelijk en wederrechtelijk

in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd werk(en), te weten computers en/of server(s) van Phonespot.nl is/zijn binnengedrongen, door die toegang tot dat/die werk(en) te verwerven door het doorbreken van een beveiliging, en/of door een technische ingreep, en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel, en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten het een of meermalen wijzigen van het wachtwoord (van het ordersysteem van de website [webwinkel] ) en/of (vervolgens) beheerdersrechten te verkrijgen en/of onbevoegd gebruik maken van deze beheerdersrechten,

waarna verdachte en/of zijn mededader(s) vervolgens meermalen, althans eenmaal, gegevens die zijn opgeslagen, werden verwerkt of werden overgedragen door middel van voornoemd(e) geautomatiseerde werk(en) waarin hij en/of zijn mededader(s) zich wederrechtelijk bevond(en) voor zichzelf en/of een ander heeft/hebben overgenomen, afgetapt en/of opgenomen;

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) meermalen, althans eenmaal een of meer gegeven(s) (inhoudende onder meer het klantgegevens en/of bestelgegevens en/of identiteitsdocumenten en/of inloggegevens en/of wachtwoorden) gedownload;

12. .

zaaksdossier 15 Phonepot- oplichting

hij

op een of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 11 november 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of 's-Gravenhage en/ofte Woerden, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 8 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de navolgende persoon, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de bonafide website [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 971,90

door

-benadeelde [naam] een of meer e-mails gestuurd, als waren deze e-mails afkomstig van [webwinkel] en/of (vervolgens)

-benadeelde [naam] via een hyperlink in voornoemde e-mail(s) doorverwezen en/of geleid naar de internetbankierenomgeving (via iDeal ) en/of (vervolgens)

-benadeelde [naam] een geldbedrag (van 971,90) (via internetbankieren) heeft (doen) laten overmaken,

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte(n);

13.

zaaksdossier 14 Phonespot - voorhanden hebben van toegangscodes

hij

op één of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 11 november 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/ofte 's-Gravenhage en/ofte Woerden, althans in Nederland,

met het oogmerk een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede of derde lid, in elk geval artikel I38ab, eerste lid, 138b of 139c Wetboek van Strafrecht te plegen

een computerwachtwoord en/of toegangscode of daarmee vergelijkbare gegevens waardoor toegang kan worden gekregen tot een geautomatiseerd werk of een deel daarvan,

te weten gegevens in een of meerdere bestanden (genaamd [accountna(a)m(en)]

en het bestand [accountna(a)m(en)] inhoudende onder meer het klantgegevens en/of bestelgegevens en/of identiteitsdocumenten en/of inloggegevens en/of wachtwoorden) heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad;

14.

zaaksdossier 14 Phonespot - poging afpersing

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 11 november 2014 tot en met 17 november 2014

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/ofte 's-Gravenhage en/ofte Woerden, althans in Nederland,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens), met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld en/of met bedreiging dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk(en) waren opgeslagen, onbruikbaar en/of ontoegankelijk zouden worden gemaakt en/of zouden worden gewist, ( het

bedrijf) Phonespot BV en/of Media Center Rotterdam BV en/of [naam] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van één of meer geldbedrag(en) (ongeveer

EUR 2.000,-), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Phonespot BV en/of Media Center Rotterdam BV en/of [naam] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s)

immers, heeft/hebben verdachte en of zijn mededader(s)

-gedreigd één of meer handeling(en) te verrichten en/of één of neer opdracht(en) te geven aan één - of meer geautomatiseerde werk(en) en/of

computer(s) waardoor de website van en/of in gebruik bij Phonespot BV en/of Media Center Rotterdam BV en/of [naam] offline zou(den) gaan en/of niet meer via het internet bereikbaar zou zijn en/of alle data zou worden

verwijderd en/of gewist,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; 15.

Zaaksdossier 19- witwassen

hij

op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 te 's-Gravenhage en/of Woerden, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen,

immers heeft hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s),

een of meer voorwerp(en), te weten een hoeveelheid (van 0,549) Bitoins (BTC), althans van enig(e) voorwerp(en) de werkelijke aard en/of de herkomst en/of

de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of enig(e) geldbedrag(en) en/of goed(eren) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet , terwijl hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s), wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dit/deze voorwerp(en)- onmiddellijk of middellijk- afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

1.

zaaksdossier 01 - Marktplaats - phishing Marktplaats / Admarkt accounts

B1JLAGE2

bewezenverklaring

hij op ee8 ef ffieer tijdstip(pen) in ef effistreel.s de periode van 13 maart 2014 tot en met 9 mei- 2015 te 's-Gravenhage eR/ef Delfg1n1w (gemee8te Pij8aeker W00t80Ffl) eR/of MYide8 eR/ef Byssym eR/ef Weerde8 eRlef é8sehede, althans in Nederland

tezaffie8 e8 i8 vere9igi9g met ee8 a8der ef a8dere8, altha8s allee8, met het oogmerk om zich ee/ef (ee8) a8der (e8) wederrechtelijk te

bevoordelen, door het aannemen van een valse naam enM van een valse hoedanigheid en.Lef door ee8 ef ffieer listige kunstgrepen en.Lef door een samenweefsel van verdichtsels,

J..l.9.-accounthouder(s1van Admarktaccounts en/ef IQQ Marktplaatsaccounts, waar08der wie

[naam] Graffitiwerld eR/ef

[naam] Desig8 V.O.F. ell/ef

[naam] ),'8ed4Ba0y e9/0f

[naam] pjes.81 elllef

L0gte88e 0t08 eBlef

[naam] e8li8e ffiedia efl/ef

D. PeRIDeGee,dl eepste.81 e9/0f N00rdegraaf/Vl0er.•erwafffli8gsspeeialiste8,

heeft bewogen tot het ter beschikking stellen van inloggegevens (waaronder e mailadres 8Rfef.gebruikersnaam enM wachtwoord) van zijllfhaarthun Marktplaats - en/of Admarktaccount (s), altha8s gegeve8s

hebbende verdachte efl/ef zij8 ffiededader(s) (telkens1 met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk enMlistiglijk en.Lef bedrieglijk en.Lef in strijd met de waarheid

- voornoemde accounthouders, ee8 afmeer e-mails gestuurd, als waren deze e-mails afkomstig van Marktplaats / Admarkt , enlef.fvervolgens1

- voornoemde accounthouders, en/ef ee8 ef ffieer '+'88 genoemde persoon, altha8s e8ig pers008 ha8dele8d 8ame8s die aee0Y8th0Yders, door de inhoud van voornoemde e­ mail(s1 werde8 bewogen tot het klikken op Elieken hyperlink en vierde8 doorverwezen en.Lef geleid naar een ef meerdere valse/namaak website(sj van Marktplaats / Admarkt en.Lef (vervolgens1

- voornóemde accounthouders, ewef ee8 ef meer 11ae geeeeffide perseen, altha8s e8ig pers008 ha8deleed 8affie8s die aee0Y8th0Yders bewogen op die/ee8 Yalse/namaak website(sj van Marktplaats / Admarkt zijwhaar/hun (inlog1gegevens (te weten e­ mailadres en.Lef gebruikersnaam en.Lef wachtwoord1 in te vullen e9/0f Bij te werl,e8,

waardoor bovengenoemde perso(ejn(en1 e9/0f a8der(e8) werd(en1 bewogen tot bovenomschreven afgifte(Rj;

2.

zaaksdossier 01 Marktplaats - computervredebreuk Admarkt / Marktplaats accounts

hij op eeR afmeer tijdstip(pen1 in ef affistreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 2é ek-taber 9 mei 2015 te 's-Gravenhage entef Delfga1:rN (geffieeRte PijRaelEer }>leetàeFfl) en/ef M1:1iàeR en/af 81:1ss1:1m eR,lef 5Rseheàe, althans in Nederland

tez!affieR eR ÎR vereRigiRg ffiet eeR aRàer af aRàereR, althaRs alleeR

(telkenSj opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (gedeelte(s) van) (een) geautomatiseerd(e) werk (en), te weten een of meerdere server(s) (van Marktplaats ) en/of computersyste(e)m(en) bevattende (een) Marktplaats -/ Admarktaccount (s), ishijft binnengedrongen door die toegang tot àatfdie werk(en1 te verwerven àaar het àeerbrekeR vaR eeR beveiligiRg, entef àeer eeR teehRisehe iRgreep, eRlaf met behulp van valse sigRaleR ef een valse sleutel, eRlef àear het aaRReffieR vaR eeR valse heeàaRigheià,

te weten door het onbevoegd gebruik maken van eeR ef meerdere inloggegeven(s1 van 2+9 Admarktaccounts en/af lgg Marktplaatsaccounts,

waareRàer (eeR) aee01:1Rt(s) vaR M.A. Vas Graff.itiwarlà eRtefG. SehaapmaRIRVS DesigR

V.O.F. ea/ef G.A.C. Sehaapt8eà48a8 · en/ef S. Zijlstrat\Vielerkeef)jes.RI eRlefX. LegteRbe eteR eRlef S. 8aast8aas eRIÎRe ffieàia en/afD.

PeRIDeGeeàlEaepste.RI enJef NaeràegraaWleerverwarmiRgsspeeialisteR entef het

zich onbevoegd verschaffen van toegang tot en/of gebruik maken van (eeRj Admarkt ­ enlef Marktplaats account(s) ·NaaraRàer aee01:1Rt(s) vaR M.A. Vas Graff.itiwerlà en/ef

G. Sehaapffiaa/R.VS DesigR V.O.F. en,lafG.A.C. Sehaapt8eà48aby eRlef S. Zijlstr at\Viele rkeef)jes .RI en/afX. LagteRberwQateR eRlef s. 8aast8aas 0RliRe

ffieàia entef D. PeRIDeGeeàkeepste .RI en/ef Neerelegraaf/ VleervervraARÎRgsspeeialisteR eRief door het aaRReffieR •raR eeR valse haeàaRigheià àear zich voor te doen als de accounthouder van voornoemde Admarkt - entef Marktplaatsaccount(s1;

3.

zaaksdossier 01 Marktplaats - manipulatie computergegevens Marktplaats / Admarkt accounts

hij op eeR af meer tijdstip(pen1 in ef effistreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 2é elEteber 9 mei 2015 te 's-Gravenhage en/ef Delfga1:1w (geffieeRte PijRaeker NaatàeFfl) eRlaf M1:1ieleR en/af 81:1ss1:1ffi en/ef 5Rseheele, althans in Nederland

te:zaffieR eR ÎR vereRigiRg ffiet eeR aRàer af aRàereR, althaRs alleeR

(telkenSj opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van (een) geautomatiseerd(e) werk(en), zijnde de servers en/of computersyste(e)m(en) van Marktplaats B.V. , bevattende 2+9- Admarktaccounts en/ef lQQ Marktplaatsaccounts, waareRàer (eeR) aee01:1Rt(s) vaR M.A. Vas Grafi.itiwarlel eRief G.

SehaapffiaRIR.VS DesigR V.O.F. enJefG.A.C. Sehaapt8eà48aby ea/afS. Zijlstr at\Viele rkeef)jes .RI eRlefX. LegteRhergtQetaR en/ef S. 8aast8aas aRliRe ffieàia en/ef D. PeRIDeGeeàkeepste.RI eRlef

NeeràegraaWleerYerv.rarmiRgsspeeialisteR, zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, heeft veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk heeft gemaakt, dan wel andere gegevens daaraan heeft toegevoegd,

immers heeftthebheR hij, veràaehte eRiaf :zijR meàeàaàer(s)

de inloggegeven(Sj van die Admarkt - entef Marktplaatsaccount(Sj en,lef eeR af meer bestanden entef gegevens, te weten CPC (cost per click) enlef advertenties van Admarkt enlef Marktplaats entef accountgegevens van die Marktplaats -

/Admarktaccountfs1veranderd en/ef gewist en/ef ontoegankelijk gemaakt enlef (vervolgens)

gegevens, te weten advertenties enlef fhyper11inks naar fvalsej webshops/vtebsites enlef andere gegevens, daaraan toegevoegd;

4.

Zaaksdossier 02 BCC - oplichting

hij op een afmeer tijdstipfpen1 in ef efflstreel s de periode van 13 maart 2014 tot en met 20 januari 2015 te Muielen en/ef BussYffl ewef 's-Gravenhage ewef Weerelen ealef Delfgauv,c (geffleente Pijnael er Neeteleff)), althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ef meer anderen , althans alleen (telkens)-met het oogmerk om zich en,/ef.een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/ef.door listige kunstgrepen enlef een samenweefsel van verdichtsels, tenminste-96-4 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen: ten aanzien van de frauduleuze website [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 530,00

[naam] tot de afgifte van EUR 299,00

eRM'

ten aanzien Yan ele fr-aueluleuze website [webwinkel] [naam] tet ele afgifte van EUR 299,99

[naam] tet ele afgifte van EUR 329,99

eRM'

ten aanzien Yan ele fr-aueluleuze website '*'"ll'Vt.bee wk.eeffl

[naam] tet ele afgifte van EUR 339,99

[naam] tet ele afgifte van EUR 499,99

eRM'

ten aanzien van de frauduleuze website www. [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 349,99

[naam] tot de afgifte van EUR 399,99

eRM'

ten aanzien van ele fr-aueluleyze website wwv,.elealsbijbee.eeffl

[naam] tet ele afgifte van EUR 249

[naam] -an mYal tet ele afgifte ','an EUR 449 door

- bovengenoemde websitefs1 te bouwen enlef online te zetten en/af een af ffleer advertenties van bovengenoemde websitefSj op www. marktplaats .nl te plaatsen (waarin een af ffleer productfen1 te koop werden aangeboden), enlef beheerdersrechten op die websitefsj te hebben enlef

- die bovengenoemde websitefsj betrouwbare namen gegeven enlef er (zeer) professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) entef.ordernummers eRM' contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de mogelijkheid om via IDEAL te betalen) enlef

- op die bovengenoemde websitefs1 producten (eneler ffleer elektronica) aan te bieden fia

het hegere marktsegfflent) voor aantrekkelijkfej(lagere) prijzen enlef

- OfJ èie eove0ge0oeFRèe ·weesite(s) èe JJFoè1:1ete0 OfJ JJFofessio0ele vrijze te eesehFijveR (èooF 1:1i voeFige JJFoè1:1etiRfoFFRatie te veFFRelèeR) en/of

  • -

    met een of meer van voornoemde personen per e-mail enkf viaeenchatapplicatie eeR of meeFFReleR contact te onderhouden en/of o•reFleg te voeFeR enlef informatie te verschaffen over de wijze van eRlef het tijèstiJJ veR levering enlef betaling enlef

  • -

    eeR of meer perso(ejn(enj (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen

waardoor voornoemde perso(0jn(enj (telkensj werd(enj bewogen tot bovengenoemde afgifte(Rj;

6.

zaaksdossier 8 GSM(WIJZER) - oplichting en poging oplichting

hij op eeR of FReeF tijdstippen in of omstreeks de periode van 17 december 2014 tot en met 4 januari 2(; oktoeer 2015 te 's-Gravenhage en/of WoeFèeR, althans in Nederland tezemeR eR iR nFe0igi0g met eeR of meeF e0èeFeR, eltheRs elleeR (telkenst-met het oogmerk om zich en/of eeR of meeF e0èeFeR wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid enlef door listige kunstgrepen enlef een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste-46 2 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www. [webwinkel]

[naam] tot de afgifte van EUR 250,00

[naam] tot de afgifte van EUR 450,00 door

- eeR of meeFèeFe bovengenoemde website(sj te bouwen enlef online te zetten enlef.eeft of meeF advertenties van eeR of meeFèeFe bovengenoemde website(sj op (00èeF meeF) www. marktplaats .nl te plaatsen (waarin eeR of FReeF product(enj te koop weerden aangebodenj, enkf beheerdersrechten op die website(sj te hebben enkf

- die bovengenoemde website(s) een betrouwbare naameR te gegeven en/of er (zeeFj professioneel uit te laten zien (00èeF meeF door vermelding van BTW Rl:IFRmeFs en/of KvK 01:1mmeFs (veR een eesteeRè legitiem eeèFijf) eRlof 0Fèem1:1FRmeFs en/of contactmogelijkheid (via e-mail enkf eenchatfunctionaliteitjenlef de mogelijkheid om via IDEAL te betalenj enkf

- op die bovengenoemde website(sj producten (00èeF FReeF elektronica) aan te bieden (ift het hogeFe meFlá"segmeRt) voor aantrekkelijk(e) (legeFe) prijzen enkf

- opdie bovengenoemde website(sj de producten op professionele wijze te beschrijven (èoeF uitvoeFige JJFoè1:1etiRfoFFRatie te veFFRelèeR) enkf

- meteenof meer van voornoemde personen per e-mail enkf viaeenchatapplicatieeea of meeFFReleR contact te onderhouden en/of oveFleg te voeFeR en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijèstiJJ veR leveFiRg eRlof betaling eRlef

eee ef ffleer t1ers0(0)e(ee) (meee;)'RH1les) te bewegee hYe baekfelceeiegeYfflffler ee/ef baekt1as en.lef flÎeeeàe ter besehikkieg te stellee;

waardoor voornoemde perso(ejn(en) (tefüees) werd(en) bewogen tot bovengenoemde afgifte

enlef

hij op eee ef ffleer tijdsti1313ee 013 ef emstreelcs 12 maart 2015 te 's-Gravenhage eelet' Weefàee, althans in Nederland tezafflee ee ie vereeigieg met eee ef meer aeàeree, althaes alleee (tellcees)

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en,c'ef eee ef meer aederee wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid enlef door listige kunstgrepen enM een samenweefsel van verdichtsels,

eee ef meerdere (onbekend gebleven) perso(ejn(en) heeft bewogen tot de afgifte van eea efffleer geldbedrag(en), ie elk geval eeig geeà,

door eee efffleer (2) frauduleuze website(sHwww.gsm-webwinkel.com enlef www.gsmwebdeals.com) te bouwen en/of online te zetten en/of eee ef ffleer advertenties van eee ef meeràere bovengenoemde website(s) op (eeder ffleer) www. marktplaats .nl te plaatsen (waarin eee afmeer product(en) te koop weerden aangeboden), eelet' heheerdersreehtee 013 die website(s) te hebhee en/of

-die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven enlef er (i1!eer) professioneel uit te laten zien (eeder meer deer vermelàieg vae 8TW eYmmers en,c'ef KvK eYmfflers (vae eee hestaaeà legitiem bedrijf) en,c'ef eFàemYmfflers en,c'ef eeetaetmegelijlcheid (Yia e fflail ee/ef eee 'ehatfueetieealiteit) en,c'efàe fflegelijkheid em via 1Deal te betalee) ee/ef

-op die bovengenoemde website(s) producten (eeàer meer elektronica) aan te bieden (iB het hegere marlctsegmeet) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen eelet'

013 àie beveegeeeemàe wehsite(s) àe t1reàyetee 013 13refessieeele wijze te besehrij>,•ee (àeer Yitveerige 13reàyetiefeffflatie te Yeffflelàee) eeief

eee ef meer t1ers0(0)e(ee) (meeeymYles) te bewegee hYe baekfelceeiegeYfflmer en/ef baek13as en/ef 13ieeeàe ter besehilclcieg te stellee,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; 7.

zaaksdossier 12 [webwinkel] - computervredebreuk

hij 013 eee efffleeràere tijàsti13(f)ee) gelegee in ef efflstreelcs ift de periode van -l-9 21 juni 2015 tot en met 22 juni 2015 te DelfgaYYi' (geffleeete Pijeaeker Neetàeft)) ee/ef te 's­ Gravenhage en/ef Weefàee en,lef te Oss, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met eee aeàer ef anderen, althaes alleee (telkens)

opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd werk(en), te weten computers en/of server(s) van [webwinkel] , is binnengedrongen door die toegang tot dat/die werk(en) te verwerven Beer het BeerbrekeR 11aR eeR be,·eiligiRg, eRlef Beer eeR teehRisehe iRgreef), eRlef met behulp van .,.a)se sigRaleR ef een valse sleutel, eR,'ef Beer het aaRRemeR vaR eeR 'l&lse ReeElaRigheiB,

te weten door het eeR ef meenHaleR verzenden van (phishing)e-mailberichten naar fhet contacte-mailadres van [webwinkel] en/of de hosting provider vant- [webwinkel] en/ef eeR ef JHeerBere ( Skype )chatgesprekken te voeren enlef.(vervolgens) beheerdersrechten fonder meer inloggegevenfs) enlef.wachtwoordfen11te verkrijgen en onbevoegd gebruik te maken van deze

beheerdersrechten,

waarna verdachte en/of zijn mededader(s) vervolgens JHeeffflaleR, althaRs eeRmaal, gegevens die zijn opgeslagen, werden verwerkt of werden overgedragen door middel van voornoemde geautomatiseerde werkfen) waarin hij en/of zijn mededader(s) zich wederrechtelijk bevond(en) voor zichzelf en/of een ander heeft/hebben overgenomen,

fgetaf)t en/ef opgenomen,

immers heeft/hebben verdachte en/ofzijn mededader(s) meeffflaleR, althaRs eeRJHaal eeR ef Hteer gegevenfst-fzijnde eRBer Hteer een back-up in de map "back-up-6.21.2015_18- 35-29_scrypt.tar.gz" en/ef "Passwords") van fde website van) [webwinkel] -finhoudende onder meer inloggegevens enlefwachtwoordent-gedownload;

8.

zaaksdossier 12 [webwinkel] - diefstal bitcoins

hij ef) eeR ef HteerBere tijBstif)(f)eR) gelegeR in ef eHtstreel,s de periode van 21 juni 2015 tot en met 22 juni 2015 te Delfgauw (geHteeRte PijRaeker leetBeff)) eRi'ef te 's­ Gravenhage enlef te WeerBeR, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met eeR aRBer ef anderen, althaRs alleeR met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening (telkeRs) heeft weggenomen eeR ReeveelkeiB ('l&R iR tetaal 629,9Sj bitcoins, iR elk ge•1al eRig geeB, gekeel efteR Bele toebehorende aan [webwinkel] , in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaderfs1.

B1JLAGE3

vorderingen van de benadeelde partijen

slachtoffer nummer

zaak

[verdachte 3]

Vd Berg

[verdachte 1]

[verdachte 4]

naam benadeelde

schade

en andere (im) materiële schade

2

2BCC

feit4

feit4

feit4

[naam]

299,-

3

2BCC

feit4

feit4

feit 4

[naam]

450,-

10,50 reiskosten

4

2BCC

feit4

feit4

feit4

[naam]

250,-

7

2BCC

feit 4

feit4

feit4

[naam]

250,-

8

2BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[naam]

299,-

10

2BCC

feit4

feit4

feit4

[naam]

320,-

Il

2BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[naam]

630,-

12

2BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[naam]

495,-

200,- immaterieel+

5,- kopiekosten

13

2BCC

feit4

feit4

feit 4

[naam]

350,-

14

2BCC

feit4

feit4

feit 4

[naam]

450,-

15

2BCC

feit4

feit4

feit 4

[naam]

440,-

1.000,- immaterieel

16

2 [webwinkel] -

feit 4

feit4

feit 4

[naam]

450,-

17

2BCC

feit4

feit 4

feit4

[naam]

460,-

[naam] -

19

2BCC

feit4

feit4

feit4

[naam]

240,-

20

2BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[naam]

240,-

21

2BCC

feit4

feit4

feit 4

[naam]

320,-

22

2BCC

feit 4

feit4

feit 4

[naam]

900,-

23

2BCC

feit4

feit4

feit4

[naam]

385,-

25

2BCC

feit 4

feit4

feit 4

[naam]

430,-

26

2BCC

feit4

feit4

feit4

[naam]

305,-

27

2BCC

feit4

feit 4

feit 4

[naam]

305,-

28

2BCC

feit4

feit4

feit 4

[naam]

395,-

29

2BCC

feit4

feit4

feit4

[naam]

440,-

30

2BCC

feit4

feit4

feit 4

[naam]

950,-

31

2BCC

feit4

feit4

feit4

[naam]

290,-

32

2BCC

feit 4

feit4

feit4

[naam]

460,-

33

2BCC

feit4

feit 4

feit4

[naam]

360,-

35

2BCC

feit 4

feit4

feit4

[naam]

400,-

202,25 en

200,- kosten therapie

38

2BCC

feit4

feit 4

feit4

[naam]

700,-

1.000,- immaterieel

39

2BCC

feit4

feit4

feit4

[naam]

680,-

40

2BCC

feit4

feit 4

feit 4

[naam]

300,99

41

2BCC

feit 4

feit4

feit 4

[naam]

287,-

43

2BCC

feit 4

feit4

feit 4

[naam]

580,98

44

2BCC

feit4

feit 4

feit4

' [naam]

349,99

45

2BCC

feit 4

feit4

feit4

[naam]

289,99

200,- immaterieel

48

2BCC

feit 4

feit4

feit 4

[naam]

490,-

49

2BCC

feit4

feit 4

feit4

[naam]

289,99

52

2BCC

feit 4

feit4

feit4

[naam]

399,95

slachtoffer

en andere (im)

nummer

zaak

[verdachte 3]

Vd Berg

[verdachte 1]

[verdachte 4]

naam benadeelde

schade

materiële schade

55

2BCC

feit4

feit4

feit4

[naam]

289,99

57

2BCC

feit4

feit 4

feit 4

[naam]

289,99

58

3 [webwinkel]

feit 5

[naam] - [naam]

245,-

59

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

365,-

60

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

395,-

61

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

395,-

64

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

540,-

250,-tijd en

65

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

295,-

administratiekosten

67

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

450,-

68

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

590,-

69

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

430,-

70

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

495,-

71

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

1180,-

72

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

720,-

73

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

785,-

74

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

395,-

76

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

1.265,-

2.000,- immaterieel

77

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

295,-

30,- + 475,-

78

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

495,-

administratiekosten

79

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

295,-

80

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

325,-

81

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

325,-

82

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

295,-

86

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

345,-

89

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

350,-

90

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

550,-

92

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

495,-

93

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

490,-

95

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

375,-

90,- wettelijke rente

96

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

1.500,-

97

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

405,-

98

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

395,-

99

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

710,-

100

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

295,-

101

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

335,-

102

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

590,-

103

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

295,-

104

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

275,-

107

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

395,-

109

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

295,-

150,- immaterieel

110

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

610,-

slachtoffer

en andere (im)

nummer

zaak

[verdachte 3]

Vd Berg

[verdachte 1]

[verdachte 4]

naam benadeelde

schade

materiële schade

lil

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

295,-

112

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

450,-

2.500,- immaterieel

113

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

825,-

116

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

455,-

118

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

790,-

120

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

580,-

121

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

415,-

122

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

295,-

123

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

370,-

124

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

590,-

126

3 [webwinkel]

feit 5

[naam]

706,-

128

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

onbekend

129

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

199,-

130

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

870,-

131

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

440,-

132

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

880,-

133

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

245,-

134

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

860,-

135

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

450,-

450,- immaterieel

136

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

275,-

138

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

550,-

139

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

430,-

143

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

295,-

144

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

395,-

145

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

440,-

189,- extra kosten

147

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

295,-

148

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

325,-

149

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

275,-

150

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

445,-

152

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

390,-

153

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

460,-

155

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

445,-

158

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

735,-

160

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

345,-

162

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

295,-

30,- telefoonkosten

163

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

370,-

164

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

535,-

169

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

500,-

171

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

445,-

172

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

445,-

173

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

275,-

slachtoffer nummer

zaak

[verdachte 3]

Vd Berg

[verdachte 1]

[verdachte 4]

naam benadeelde

schade

en andere (im) materiële schade

174

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

H.H.A. Wijnants

445,-

176

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

399,99

177

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

279,-

178

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

498,-

179

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

279,-

152,- vrije dagen

180

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

558,-

+ 10,- telefoonkosten · 70,14 benzine kosten

181

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

279,-

183

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

269,-

184

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

609,-

185

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

2.700,-

186

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

1.400,-

187

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

400,-

190

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

500,-

191

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

269,-

192

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

259,-

193

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

279,-

195

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

369,-

196

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

1.000,-

197

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

5.509,95

198

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

300,-

199

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

300,-

200

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

445,-

201

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

650,-

202

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

295,-

203

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

300,-

204

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit6

[naam]

300,-

205

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

464,98

206

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

400,-

207

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

403,-

250,- immaterieel

209

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

400,-

210

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

399,-

211

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

399,99

212

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

519,94

213

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

550,-

215

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

400,-

217

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

399,99

218

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

400,-

219

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

8. [naam]

399,99

220

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

400,-

221

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

400,-

slachtoffer

en andere (im)

nummer

zaak

[verdachte 3]

Vd Berg

[verdachte 1]

[verdachte 4]

naam benadeelde

schade

materiële schade

222

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

400,-

800,- immaterieel

224

225 .

4 [webwinkel]

4 [webwinkel]

feit 4

feit 4

feit 5

feit 5

feit 5

feit 5

feit 6

feit 6

[naam]

- [naam]

399,99

460,-

75,- verletkosten,

reis- en telefoonkosten

229

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

399,99

232

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

400,-

233

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

399,99

235

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

399,99

236

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

400,-

237

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

464,98

350,- immaterieel

238

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

399,99

239

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

450,-

240

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

399,99

242

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

399,99

243

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

470,-

244

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

400,-

246

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

400,-

247

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

400,-

248

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

535,-

249

250

4 [webwinkel]

4 [webwinkel]

feit 4

feit 4

feit 5

feit 5

feit 5

feit 5

feit 6

feit 6

[naam]

440,-

1.080,-

251

252

4 [webwinkel]

4 [webwinkel]

feit 4

feit4

. feit 5

feit 5

feit 5

feit 5

feit 6

feit 6

[naam]

609,-

ongeveer

300,-

254

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

405,-

200,- aan diverse kosten

255

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

265,-

256

4 [webwinkel]

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

990,-

7,- telefoonkosten

258

4 [webwinkel]

feit4

feit 5

feit 5

feit 6

[naam]

498,-

259

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

899,-

260

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

1.299,-

261

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

1.299,-

262

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

619,-

263

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

782,-

264

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

619,-

1.250,- immaterieel

267

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

1.596,-

50,- telefoonkosten

500,- uurloon

268

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

658,-

270

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

619,-

272

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

1.299,-

273

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

308,-

274

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

1.580,50

275

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

643,-

276

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

99,-

slachtoffer

en andere (im)

nummer

278

zaak

5 Babboe

[verdachte 3]

feit 5

Vd Berg

[verdachte 1]

[verdachte 4]

feit 7

naam benadeelde

[naam]

schade

619,-

materiële schade

279

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

1.199,-

282

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

1.199,-

283

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

748,5

285

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

1.787,-

287

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

1.300,-

289

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

649,-

292

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

1.199,-

293

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

747,-

296

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

619,-

297

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

822,-

299

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

1.199,-

te bepalen door

300

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

1.297,-

de rechter

302

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

250,-

303

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

99,-

304

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

606,95

305

5 Babboe

feit 5

feit 7

[naam]

899,-

307

6MyCom

feit 6

[naam]

260,-

309

6MyCom

feit 6

[naam]

869,-

39,99 kosten

75,- moeite en

310

6MyCom

feit 6

[naam]

269,-

1.300,-gederfd loon als zelfstandige

312

6MyCom

feit 6

[naam]

onbekend

315

6MyCom

feit 6

[naam]

291,-

316

6MyCom

feit 6

[naam]

269,-

50,-

318

6MyCom

feit 6

[naam]

442,99

319

6MyCom

feit 6

[naam]

600,-

320

7 Simyo

feit 6

[naam]

101,-

321

7 Simyo

feit 6

[naam]

500,-

322

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

250,-

323

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

450,-

324

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

450,-

325

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

250,-

326

8GSMwijzer

feit 6

[naam]

299,-

327

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

280,-

328

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

250,-

329

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

250,-

330

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

598,-

333

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

250,-

334

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

450,-

335

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

250,-

337

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

299,99

slachtoffer

en andere (im)

nummer

zaak

[verdachte 3]

Vd Berg

[verdachte 1]

[verdachte 4]

naam benadeelde

schade

materiële schade

338

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

1.400,-

340

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

299,-

341

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

310,-

342

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

450,-

343

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

-

200,-

500,- immaterieel

345

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

310,-

348

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

250,-

349

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

290,-

350

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

250,-

72,- rente en 550,55

351

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

250,-

kosten en uurloon

352

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

1.000,-

354

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

250,-

356

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

450,-

357

8GSMwijzer

feit 6

[naam]

250,-

359

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

299,-

360

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

299,-

361

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

310,-

362

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

500,-

363

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

250,-

365

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

299,-

366

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

250,-

367

8 GSMwijzer

feit 6

[naam]

270,-

368

1O Kitchenaid

feit 8

[naam]

299,-

20,- kosten en

45,- loon

369

10 Kitchenaid

feit 8

[naam]

275,-

370

11 Topprice24

feit 8

[naam]

1.350,-

371

11 Topprice24

feit 8

[naam]

500,-

373

11 Topprice24

feit 8

[naam]

609,-

374

11 Topprice24

feit 8

[naam]

306,-

375

11 Topprice24

feit 8

[naam]

300,-

100,- kosten

C

u""

j

ui

V\ -t