Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:15273

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
22-12-2017
Datum publicatie
11-01-2018
Zaaknummer
09/748012-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Cybercrime. Grootschalige internetoplichting met behulp van nep webshops door middel van phishing, hacking en computervredebreuk. Geen sprake van dadergroep.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/748012-15

Datum uitspraak: 22 december 2017

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officieren van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1986 te [geboorteplaats],

BRP-adres: [adres] te Enschede.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Deze strafzaak is gelijktijdig, maar niet gevoegd, behandeld met de strafzaken tegen de verdachten

[medeverdachte 1] (parketnummer 09/748009-15),

[medeverdachte 2] (parketnummer 09/748003-16 ) en

[medeverdachte 3] (parketnummer 09/748014-15).

In deze zaak hebben pro formazittingen plaatsgevonden op 8 februari 2016, 18 april 2016, 27 juni 2016, 3 november 2016 en 30 juni 2017 (regiezitting).

De inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden op:

- 27 november 2017: behandeling van het dossier inzake verdachte [medeverdachte 1] en verdachte [medeverdachte 2],

- 28 november 2017: behandeling van het dossier inzake verdachte [medeverdachte 3] en verdachte [verdachte],

- 29 november 2017: requisitoir van de officieren van justitie in alle zaken, pleidooi, re- en dupliek en laatste woord in de zaak verdachte [verdachte],

- 30 november 2017: pleidooi, re- en dupliek en laatste woord in de zaken verdachte [medeverdachte 1] en verdachte [medeverdachte 2].

- 1 december 2017: pleidooi, re- en dupliek en laatste woord in de zaak verdachte [medeverdachte 3],

- 8 december 2017: sluiting van het onderzoek ter terechtzitting in alle zaken.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie mrs. D. van der Ven-Laheij en M.A. van der Vlugt en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. J.P. Plasman, alsmede door mr. N. El Farougui, beiden advocaat te Amsterdam, en door de verdachte naar voren is gebracht.

De officier van justitie mr. D. van der Ven-Laheij heeft ter terechtzitting van 3 november 2016 (pro forma) medegedeeld dat zij voornemens is een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) aanhangig te maken, alsmede dat hiertoe tegen verdachte een strafrechtelijk financieel onderzoek als bedoeld in artikel 126 van het Wetboek van Strafvordering is ingesteld.

2 De tenlastelegging

Wat de verdachte wordt verweten is omschreven in de (deels gewijzigde) tenlastelegging, die als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit vonnis. De verdachte wordt kort samengevat verweten dat hij:

feiten 1, 2 en 3 (Marktplaats)

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- oplichting door middel van phishing ten aanzien van 319 Marktplaats- of Admarktaccounts (feit 1)

- computervredebreuk ten aanzien ten aanzien van 319 Marktplaats- of Admarktaccounts (feit 2)

- manipulatie van computergegevens ten aanzien van 319 Marktplaats- of Admarktaccounts (feit 3);

feit 4 (Dixons)

zich in de periode van 2 juni 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 131 personen met behulp van namaakwebshops die op Dixons.nl leken;

feit 5 (Babboe)

zich in de periode van 15 september 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 46 personen met behulp van namaakwebshops die op Babboe.nl leken;

feit 6 (MyCom)

zich in de periode van 12 april 2015 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 14 personen met behulp van namaakwebshops die op MyCom.nl leken;

feit 7 (Prénatal)

zich in de periode van 1 oktober 2014 tot en met 31 augustus 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van poging tot oplichting van een of meer onbekend gebleven personen met behulp van namaakwebshops die op Prénatal.nl leken;

feit 8 (Kitchenaid)

zich in de periode van 19 december 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 15 personen met behulp van een namaakwebshop die op Kitchenaid.nl leek;

feiten 9 en 10 (Wehkamp)

zich in de periode van 28 juli 2015 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van

- oplichting en poging tot oplichting van Wehkamp of aan Wehkamp gerelateerde bedrijven (feit 9) en

- computervredebreuk ten aanzien van Wehkamp (feit 10);

feit 11 (Hairlace)

zich in de periode van 1 september 2015 tot en met 4 september 2015 schuldig heeft gemaakt aan computervredebreuk ten aanzien van Hairlace.nl;

feit 12 (witwassen)

zich op 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van witwassen.

3 Bewijsoverwegingen

De rechtbank merkt op dat zij in het navolgende e-mailadressen en domeinnamen zal vermelden met haken, bijvoorbeeld om het apenstaartje, om hyperlinks te voorkomen.

3.1

Inleiding

Uit onderzoek van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (hierna: LMIO) in 2013 en 2014 bleek dat er op internet steeds meer namaakwebshops actief waren, die verschenen onder de naam van legitieme bedrijven zoals BCC, MediaMarkt en Ziggo. Klanten belandden op deze sites via (onder andere) Marktplaats.nl, waar ze naar aanbiedingen zochten. Na het openen van een aantrekkelijke advertentie werden ze met een link doorverwezen naar wat ze dachten dat de site van een te goeder naam en faam bekend staande (web)winkel was. Daar konden ze winkelen zoals dat bij webwinkels normaal is, door goederen in een winkelmandje te doen en vervolgens af te rekenen. Dat gebeurde via iDEAL of door betaling op een bankrekening van een katvanger. De door de kopers bestelde producten, meestal consumentenelektronica zoals telefoons en tablets, werden niet geleverd.

Naar het oordeel van de rechtbank kunnen deze feiten als vaststaand worden aangemerkt. Ze hebben ter terechtzitting niet ter discussie gestaan en kunnen zonder nadere motivering dienen als vertrekpunt voor de beoordeling van de bewijsvragen.

Op 9 juni 2015 werd verdachte in een anonieme tip genoemd als iemand die al veel namaakwebshops had gehad, onder andere imitaties van Babboe, Dixons en MyCom. Omdat uit de politiesystemen bleek dat verdachte al meermalen bij dergelijke feiten betrokken is geweest, werd hij aangemerkt als mogelijke pleger van dergelijke vormen van internetoplichting1.

Op 26 oktober 2015 is verdachte aangehouden in de Penitentiaire Inrichting Lelystad.

3.2

Het standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben ten aanzien van alle aan verdachte ten laste gelegde feiten gevorderd dat wettig en overtuigend bewezen wordt verklaard dat verdachte deze feiten in vereniging heeft begaan. Op hun specifieke standpunten zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat zijn cliënt als volledig bekennende verdachte beschouwd kan worden. Verdachte heeft van het begin af aan meegewerkt aan het onderzoek en zijn aandeel in de hem verweten feiten bekend.

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging2

INLEIDENDE OVERWEGINGEN

3.4.1

Het smartphone-arrest

De officieren van justitie hebben, kort gezegd, betoogd dat het Smartphone-arrest (Hoge Raad 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:588) van toepassing is en dat er weliswaar sprake is van een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv), maar dat met de constatering daarvan kan worden volstaan.

De verdediging heeft zich over dit betoog van de officieren van justitie niet uitgelaten.

Het onderzoek in deze zaak bestaat voor het grootste gedeelte uit de analyse van gegevens die zijn aangetroffen op in beslag genomen gegevensdragers zoals telefoons, laptops, USB-sticks en geheugenkaarten en op resultaten van IP-taps.

Het staat vast dat er onderzoek aan onder verdachte in beslag genomen gegevensdragers en geautomatiseerde werken heeft plaatsgevonden zonder dat daarvoor toestemming was gegeven door de rechter-commissaris, terwijl dat onderzoek zo diepgravend is geweest dat sprake is van een zeer ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte. Dit betekent dat sprake is van een schending van het door artikel 8 EVRM beschermde recht op privacy die een onherstelbaar vormverzuim oplevert zoals bedoeld in artikel 359a Sv. Aan de andere kant was er ten tijde van de inbeslagname een serieuze verdenking dat verdachte zich schuldig had gemaakt aan oplichting via het internet. Dat betekent dat diepgravend onderzoek aan al zijn gegevensdragers en geautomatiseerde werken noodzakelijk was. Daar zullen zich immers bij uitstek de sporen van dergelijke misdrijven bevinden. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de rechter-commissaris voor een dergelijk onderzoek zeker toestemming zou hebben gegeven als die was gevraagd. Daarom volstaat zij met de enkele constatering dat er jegens verdachte -achteraf gezien- sprake is van een vormverzuim en zal zij daaraan verder geen consequenties verbinden.

3.4.2

Oplichting

In deze zaak is de eerste verdenking van oplichting de volgende. Zakelijke adverteerders op Marktplaats.nl beschikken over een zogeheten ‘Admarktaccount’ waarmee ze kunnen adverteren. Aan houders van dergelijke Admarktaccounts zijn e-mails gestuurd, ogenschijnlijk afkomstig van Marktplaats, waarin stond dat er iets aan hun account was veranderd; hun e-mailadres of wachtwoord was bijvoorbeeld gewijzigd. Als dat niet klopte, moesten zij op een meegestuurde link klikken en inloggen op hun account. Dat was hun account dan helemaal niet, maar een nagemaakte Marktplaatsomgeving. Op deze manier werden adverteerders hun inloggegevens ontfutseld, waarna op hun account werd ingelogd en geadverteerd voor namaakwebshops. Om de zichtbaarheid van de advertenties te vergroten werd de ‘cost per click’ (het bedrag dat de adverteerder betaalt per keer dat zijn advertentie wordt aangeklikt) verhoogd.

Op dezelfde manier is gephisht bij particuliere adverteerders op Marktplaats.

Verder houdt in de meeste zaken de verdenking van oplichting onder meer in dat er namaakwebshops online zijn gezet die namen van bestaande, betrouwbare bedrijven hadden, professioneel oogden en in het algemeen ook sprekend leken op de echte webshops van de betreffende bedrijven, vaak met vermelding van hun KvK-nummers en algemene voorwaarden en met mogelijkheid om via iDEAL te betalen en contact te hebben met een medewerker van de verkopende organisatie. Bij deze namaakwebshops hebben mensen goederen besteld en betaald (in de veronderstelling dat ze bij de bona fide webshop kochten), maar die artikelen nooit geleverd gekregen.

Als oplichtingsmiddelen zijn telkens ten laste gelegd: het aannemen van een valse naam, het aannemen van een valse hoedanigheid, het gebruik maken van listige kunstgrepen en van een samenweefsel van verdichtsels.

De Hoge Raad heeft in zijn overzichtsarrest van 20 december 2016 (ECLI:NL:HR: 2016:2889) het volgende overwogen.

Als belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van de verschillende oplichtingsmiddelen in artikel 326 Sr kan worden genoemd dat de verdachte door een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen bij een ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wil roepen teneinde daarvan misbruik te kunnen maken. Bij het gebruik van een samenweefsel van verdichtsels gaat het in de kern om gesproken en/of geschreven uitingen die bij die ander een op meer dan een enkele leugenachtige mededeling gebaseerde onjuiste voorstelling van zaken in het leven kunnen roepen. Bij listige kunstgrepen gaat het in vergelijkbare zin in de kern om meer dan een enkele misleidende feitelijke handeling die een onjuiste voorstelling van zaken in het leven kan roepen. Bij de oplichtingsmiddelen die bestaan uit het aannemen van een valse naam of een valse hoedanigheid, gaat het er in de kern om dat het handelen van de verdachte ertoe kan leiden dat bij de ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen met betrekking tot de ‘persoon’ van de verdachte, hetzij wat betreft diens naam, hetzij wat betreft diens hoedanigheid, waarbij die onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen teneinde daarvan misbruik te maken. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin hetzelfde gedrag van de verdachte meebrengt dat meerdere oplichtingsmiddelen zijn gebezigd. In zo een geval kan dit gedrag als het bezigen van meer dan een oplichtingsmiddel worden ten laste gelegd en bewezen verklaard; daarbij behoeft de rechter niet te kiezen uit die oplichtingsmiddelen omdat die keuze voor de strafrechtelijke betekenis van het bewezen verklaarde niet van belang is. Waar het bij de strafbaarstelling van oplichting om gaat is dat niet slechts het vertrouwen wordt beschermd van die ander tegen vermogensnadeel dat hij lijdt, maar ook meer algemeen het vertrouwen dat het publiek ten behoeve van het maatschappelijk en economisch verkeer tot op zekere hoogte mag stellen in de oprechtheid waarmee anderen aan dit verkeer deelnemen. Dit laatste komt in de rechtspraak van de Hoge Raad tot uitdrukking in verschillende voor de beoordeling van het gewicht van het gehanteerde oplichtingsmiddel relevant geachte omstandigheden als: het misbruik maken van een in het maatschappelijk verkeer geldend verwachtingspatroon, het verstrekken van onbruikbare contactgegevens of het veelvuldig herhalen van identieke gedragingen in relatie tot telkens weer andere (beoogde) slachtoffers.

Verdachte heeft (voor zover in het navolgende bewezen verklaard) gebruik gemaakt van namaakwebsites, die sterk leken op de sites van het geïmiteerde bedrijf. Deze heeft hij online gezet en hij heeft ervoor geadverteerd op Marktplaats.nl. Als consumenten naar een bepaald artikel zochten, kwamen ze daar een aantrekkelijk (namelijk lager geprijsd) aanbod tegen. Ze dachten dat ze reageerden op een advertentie van een bona fide webshop en hadden ook geen reden om daaraan te twijfelen. Ze winkelden zoals dat bij een webshop gebruikelijk is en betaalden via iDEAL of maakten het geld op een rekeningnummer, zogenaamd van het geïmiteerde bedrijf, over.

De rechtbank stelt vast dat verdachte dus gebruik heeft gemaakt van een valse naam en een valse hoedanigheid. Hij heeft immers gedaan alsof de webshop de reguliere webshop van het betrouwbare bedrijf was. In e-mails en chats heeft hij zich voorgedaan als een medewerker daarvan. Het online zetten van zo’n webshop, het adverteren op Marktplaats en klanten eventueel ook nog misleiden via mail of chat levert naar het oordeel van de rechtbank zowel het gebruik van listige kunstgrepen als een samenweefsel van verdichtsels op.

Voor oplichting in de zin van artikel 326, eerste lid, Sr is voorts vereist dat iemand door een oplichtingsmiddel wordt bewogen tot de in die bepaling bedoelde handelingen. In voornoemd overzichtsarrest heeft de Hoge Raad hieromtrent het volgende overwogen.

Van het in het bestanddeel "beweegt" tot uitdrukking gebrachte causaal verband is sprake als voldoende aannemelijk is dat het slachtoffer mede onder invloed van de door het desbetreffende oplichtingsmiddel in het leven geroepen onjuiste voorstelling van zaken is overgegaan tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld als bedoeld in artikel 326, eerste lid, Sr.

Het antwoord op de vraag of in een concreet geval het slachtoffer door een oplichtingsmiddel dat door de verdachte is gebezigd, is bewogen tot de in artikel 326, eerste lid, Sr bedoelde handeling, is in sterke mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In meer algemene zin kunnen tot die omstandigheden behoren enerzijds de mate waarin de in het algemeen in het maatschappelijk verkeer vereiste omzichtigheid het beoogde slachtoffer aanleiding had moeten geven die onjuiste voorstelling van zaken te onderkennen of zich daardoor niet te laten bedriegen, en anderzijds de persoonlijkheid van het slachtoffer, waarbij onder meer de leeftijd en de verstandelijke vermogens van het slachtoffer een rol kunnen spelen. Oplichting in de zin van artikel 326, eerste lid, Sr is echter niet aan de orde wanneer het slachtoffer - gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder de eigen gedragingen en kennis van zaken - de in een bepaalde gedraging van de verdachte besloten liggende onjuiste voorstelling van zaken had moeten doorzien.

De rechtbank concludeert dat in de onderhavige zaken voldaan is aan het vereiste van causaal verband tussen de toegepaste oplichtingsmiddelen en de afgifte van geldbedragen. Uit wat hiervoor is overwogen volgt dat de consumenten door de namaakwebsites die sterk leken op de sites van het geïmiteerde bedrijf, juist in de veronderstelling verkeerden dat ze winkelden bij een webshop van een als betrouwbaar en goed bekend staand bedrijf. Onder deze omstandigheden behoefden de consumenten deze onjuiste voorstelling van zaken niet te doorzien of daarop bedacht te zijn.

3.4.3

Medeplegen

Het standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat verdachte - waar dat ten laste is gelegd - moet worden aangemerkt als medepleger, omdat bij het plegen van de betreffende feiten telkens sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking met anderen. Gelet op alle overeenkomsten tussen de verschillende namaakwebshops en de samenhang daartussen, leek het willekeurig welke webshop door welke verdachte online werd geplaatst en/of gehouden. Die samenwerking blijkt naast de gemeenschappelijke intentie om mensen op te lichten ook uit de omstandigheid dat verdachte met anderen onderling informatie heeft uitgewisseld, zoals standaardmailteksten en rekeningnummers van begunstigdenrekeningen, en dat opbrengsten werden gedeeld.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft geen standpunt ingenomen ten aanzien van dit punt.

Het oordeel van de rechtbank

Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking. Die kwalificatie is alleen maar gerechtvaardigd als de bewezen verklaarde - intellectuele en/of materiële - bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is. Dat brengt mee dat als het ten laste gelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), op de rechter de taak rust om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de bewijsvoering dat medeplegen nauwkeurig te motiveren. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip (vgl. Hoge Raad 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3637).

Ten aanzien van de oplichtingen door middel van namaakwebshops die aan verdachte ten laste zijn gelegd, zijn voor wat betreft mogelijke betrokkenheid van anderen een aantal elementen te onderscheiden. Die betrokkenheid kan zich afspelen in het voortraject, dus voordat de eigenlijke oplichting plaatsvindt. Daarbij valt te denken aan het phishen van accountgegevens, het met die gephishte gegevens hacken van Admarkt- en reguliere accounts op Marktplaats en het plaatsen van advertenties voor de namaakwebshops. Deze gedragingen zijn naar het oordeel van de rechtbank ieder op zich essentieel voor het slagen van de ten laste gelegde oplichtingsfeiten. Zonder gephishte accountgegevens en gehackte Admarkt- en reguliere accounts kan immers niet worden geadverteerd voor de namaakwebshops en zonder advertenties op Marktplaats weet niemand dat de webshop bestaat en wordt er niets verdiend.

Voorts kunnen anderen betrokken zijn bij het online brengen van de website met de namaakwebshop en meedoen met het ‘verkopen’ van goederen via de namaakwebshop. Dit is de kern van de ten laste gelegde oplichting.

Ten slotte kunnen (weer) anderen betrokken zijn bij de financiële kant van de ten laste gelegde oplichtingsfeiten, zoals door het aanleveren van bankrekeningen (en de daarbij behorende informatie als inloggegevens en wachtwoorden) en bankpassen van katvangers (‘money mules’), of door het contant opnemen van de door benadeelden naar de bankrekening van de katvanger overgemaakte geldbedragen. Ook deze bijdragen zijn essentieel voor het slagen van de ten laste gelegde vorm van oplichting, omdat de opbrengsten van de oplichting op die manier kunnen worden geïncasseerd zonder dat dit tot de daders te herleiden is.

De hiervoor genoemde vormen van betrokkenheid leveren in beginsel ieder op zichzelf genomen bijdragen van voldoende gewicht op om van medeplegen te kunnen spreken. Waar bij de beoordeling van de afzonderlijke oplichtingsfeiten kan worden vastgesteld dat er een of meer anderen bij betrokken zijn geweest op de wijze zoals hiervoor besproken, zal de rechtbank (als het tot bewezenverklaring komt) voor dat feit medeplegen bewezen achten. De omstandigheid dat verschillende personen op eenzelfde wijze door middel van namaakwebshops oplichtingen hebben gepleegd en dat zij daarvoor mogelijk (om de beurt of na elkaar) dezelfde of vergelijkbare websites en bankrekeningnummers gebruikten, is op zichzelf genomen onvoldoende voor het oordeel dat ten aanzien van die oplichtingen sprake is van medeplegen. Datzelfde geldt voor de omstandigheden dat tussen betrokkenen onderling informatie, zoals sjabloonteksten van aan klanten te verzenden berichten, werd uitgewisseld of dat de verkoper van de niet te leveren goederen de opbrengsten moest delen met degene die de bankrekening had geregeld en ging pinnen en met de katvanger. Anders dan de officieren van justitie ziet de rechtbank in de modus operandi op zichzelf of de enkele uitwisseling van informatie dus onvoldoende aanknopingspunten om medeplegen aan te nemen. Naar haar oordeel blijkt uit het dossier niet van het bestaan van een dadergroep in de zin van personen die nauw samenwerkten aan dezelfde strafbare feiten, maar ging het om een groep jongeren die onafhankelijk van elkaar met hetzelfde soort strafbare feiten bezig waren en elkaar daarbij soms hielpen. Voor elk ten laste gelegd oplichtingsfeit zal dan ook telkens moeten worden vastgesteld of er naast verdachte een of meer anderen bij betrokken zijn geweest, waaruit die betrokkenheid dan bestaat en of die betrokkenheid is te duiden als medeplegen.

DE TEN LASTE GELEGDE FEITEN

3.4.4

Inleiding

De rechtbank volstaat ten aanzien van alle bewezen verklaarde feiten met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid, tweede volzin Sv, nu de verdachte het bewezen verklaarde zowel in het vooronderzoek als ter zitting duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend en de raadsman ter terechtzitting geen vrijspraak heeft bepleit.

3.4.5

Feiten 1, 2 en 3 MARKTPLAATS

De rechtbank bezigt de volgende bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - ten aanzien van feiten 1, 2 en 3:

- de bekennende verklaring van verdachte ter zitting van 28 november 2017;

- het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 4733-4735, 4746 en 4780;

- het proces-verbaal van aangifte van [persoon 12] namens Marktplaats, p. 5785-5798;

- proces-verbaal van ontvangst historische gegevens Marktplaats, p. 5818-5820;

- proces-verbaal bevindingen Marktplaats, p. 5801-5805;

- proces-verbaal bevindingen Marktplaats, p. 5808-5810;

-proces-verbaal bevindingen Marktplaats, p. 5815-5817;

-proces-verbaal van bevindingen, p. 5902-5905;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 295], p. 5847-5849.

3.4.6

Feit 4 DIXONS

De rechtbank bezigt de volgende bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - ten aanzien van feit 4 www[.dixons-dagdeals.]com, www.[dixons-discounter.]com en www[.dixonssale.]com:

- de bekennende verklaring van verdachte ter zitting van 28 november 2017;

- het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 4626-4627, 4701;

- het proces-verbaal aangifte [persoon 11] namens Dixons B.V., p. 6726-6750;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 306], p. 12430-12432;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 137], p. 12435-12437;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 157], p. 11665-11667;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 158], p. 11671-11673;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 160], p. 11690-11697;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 159], p.11681-11683;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 308], p. 11821-11822;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 166], p.11831-11833.

3.4.7

Feit 5 BABBOE

De rechtbank bezigt de volgende bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - ten aanzien van feit 5 www[.babboe-showmodel.]com, www[.babboe-springsale.]com en www[.babboebv.]com:

- de bekennende verklaring van verdachte ter zitting van 28 november 2017;

- het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 4900-4902;

- het proces-verbaal van aangifte van [persoon 20] namens Babboe B.V., p. 7177-7179;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 218], p. 12965-12967;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 219], p. 12970-12973;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 309], p. 12976-12979;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 225], p. 12761-12769;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 226], p. 12772-12775;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 234], p. 13121-13124;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 310], p. 13126-13150.

3.4.8

Feit 6 MYCOM

De rechtbank bezigt de volgende bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - ten aanzien van feit 6 mycomsale.com:

- de bekennende verklaring van verdachte ter zitting van 28 november 2017;

- het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 4908;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 311], p. 13325-13334;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 246], p. 13336-13343;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 312], p. 13379-13382;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 250], p. 13409-13412.

3.4.9

Feit 7 PRENATAL

De rechtbank bezigt de volgende bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - ten aanzien van feit 7 prenatal-sale.com:

- de bekennende verklaring van verdachte ter zitting van 28 november 2017;

- het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 4684-4688, 4809;

- het proces-verbaal (bevindingen prenatal-sale.com), p. 8051-8061;

- het proces-verbaal bevindingen IP-tap op IP-adres 82.74.193.230 p. 8104-8105.

Met betrekking tot de ten laste gelegde poging tot oplichting via de namaakwebshop www[.prenatal-outlet.]nl merkt de rechtbank op, dat blijkens de aangifte van [benadeelde 313] namens Prénatal meerdere voltooide oplichtingen zijn gepleegd. Van pogingen tot oplichting blijkt niet uit het dossier. Daarom spreekt de rechtbank verdachte vrij van dit onderdeel van de tenlastelegging.

3.4.10

Feit 8 KITCHENAID

De rechtbank bezigt de volgende bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - ten aanzien van feit 8:

- de bekennende verklaring van verdachte ter zitting van 28 november 2017;

- het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 4911;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 287], p. 8287-8293.

Met betrekking tot de ten laste gelegde oplichting van [benadeelde 288] merkt de rechtbank op, dat deze aangever heeft gereageerd op een advertentie op Marktplaats.nl, geplaatst door een particulier. Het niet leveren van op internet van een particulier gekochte goederen levert in principe geen oplichting maar een civielrechtelijke wanprestatie op. In het algemeen wordt de koper namelijk niet door de door de verkoper gegeven onjuiste voorstelling van zaken bewogen tot betaling, zoals artikel 326 Sr vereist, wil er sprake zijn van oplichting. Dat verdachte een valse naam heeft opgegeven en nooit van plan is geweest het artikel te leveren, heeft voor de koper niet de doorslag gegeven. Daarom spreekt de rechtbank verdachte vrij van dit onderdeel van de tenlastelegging.

3.4.11

Feiten 9 en 10 WEHKAMP

De rechtbank bezigt de volgende bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - ten aanzien van de feiten 9 en 10:

- de bekennende verklaring van verdachte ter zitting van 28 november 2017;

- het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 4784-4785, 4794-4803, 4923;

- het proces-verbaal bevindingen bestellingen webshop www.wehkamp.nl, p. 9588-9595,

- het proces-verbaal van aangifte van [persoon 21] namens Wehkamp, p. 9774-9786;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 314], p. 9653-9664;

- proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 315], p. 9754-9760;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 316], p. 9726-9729.

3.4.12

Feit 11 HAIRLACE

De rechtbank bezigt de volgende bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - ten aanzien van feit 11:

- de bekennende verklaring van verdachte ter zitting van 28 november 2017;

- het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 4784;

- proces-verbaal bevindingen internettap, p. 9860-9863;

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 317], p. 9865-9866.

3.4.13

Feit 12 WITWASSEN

De officieren van justitie hebben er in het requisitoir op gewezen dat al eerder een ontnemingsvordering is aangekondigd. Zij stellen dat er ten aanzien van het witwassen voor is gekozen om alleen goederen die bij verdachte in beslag zijn genomen en die te koppelen zijn aan strafbare feiten in de tenlastelegging op te nemen. De rechtbank zal de tenlastelegging dan ook op die beperkte manier lezen.

De rechtbank bezigt de volgende bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - ten aanzien van feit 12:

- de bekennende verklaring van verdachte ter zitting van 28 november 2017;

- het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 4784 en 4802;

- het proces-verbaal van inbeslagneming, p. 3828-3832.

De rechtbank merkt op, dat hoewel de minicomputer en het beeldscherm op de kamer van het zoontje van verdachte stonden, hij daar nog steeds over kon beschikken en ze dus voorhanden heeft gehad.

3.5

De bewezenverklaring

Wat de rechtbank ten aanzien van verdachte bewezen verklaart, is omschreven in de bewezenverklaring die als bijlage 2 onderdeel uitmaakt van dit vonnis. De bewezenverklaring komt kort samengevat op het volgende neer, te weten dat verdachte:

feiten 1, 2 en 3 (Marktplaats)

zich in de periode van 1 oktober 2014 tot en met 3 augustus 2015 schuldig heeft gemaakt aan het plegen van:

- oplichting door middel van phishing ten aanzien van Marktplaats- en Admarktaccounts (feit 1)

- computervredebreuk ten aanzien ten aanzien van Marktplaats- en Admarktaccounts (feit 2)

- manipulatie van computergegevens ten aanzien van Marktplaats- en Admarktaccounts (feit 3);

feit 4 (Dixons)

zich in de periode van 29 maart 2015 tot en met 22 juni 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 7 personen met behulp van namaakwebshops die leken op de webshop van Dixons;

feit 5 (Babboe)

zich in de periode van 18 oktober 2014 tot en met 10 augustus 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 5 personen met behulp van namaakwebshops die leken op de webshop van Babboe;

feit 6 (MyCom)

zich in de periode van 13 april 2015 tot en met 1 juni 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 2 personen met behulp van namaakwebshops die leken op de webshop van MyCom;

feit 7 (Prénatal)

zich in de periode van 31 juli 2015 tot en met 3 augustus 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van poging tot oplichting van een persoon met behulp van een namaakwebshop die leek op de webshop van Prénatal;

feit 8 (Kitchenaid)

zich op 21 april 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van een persoon met behulp van een namaakwebshop die leek op de webshop van Kitchenaid;

feiten 9 en 10 (Wehkamp)

zich in de periode van 28 juli 2015 tot en met 25 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan

- het in vereniging plegen van oplichting en poging tot oplichting van Wehkamp (feit 9) en

- het plegen van computervredebreuk ten aanzien van Wehkamp (feit 10);

feit 11 (Hairlace)

zich in de periode van 1 september 2015 tot en met 4 september 2015 schuldig heeft gemaakt aan computervredebreuk ten aanzien van Hairlace.nl;

feit 12 (witwassen)

zich op 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het plegen van witwassen.

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

4 De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat de verdachte ter zake van het hem onder 1 tot en met 12 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringscontact.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de proceshouding van verdachte in positieve zin zou moeten meewegen bij het bepalen van de strafmaat en zwaarder dan de officieren van justitie tot uitdrukking hebben gebracht in de vordering. Verdachte heeft vanaf het begin openheid van zaken gegeven en het hem ten laste gelegde bekend. Verder heeft hij zich sinds de schorsing van de voorlopige hechtenis aan de opgelegde bijzondere voorwaarden gehouden en is hij gemotiveerd om zijn leven weer op orde te krijgen en houden. Dat verdachte, zoals de officieren van justitie hebben aangevoerd, een forse documentatie voor soortgelijke feiten heeft, moet worden genuanceerd. Verdachte is voor oplichting eenmaal veroordeeld tot een taakstraf en eenmaal tot een gevangenisstraf voor de duur van elf maanden, maar die zaak is nog niet onherroepelijk. In die zaak mocht verdachte na te zijn aangehouden na drie dagen weer naar huis, waardoor hem de ernst van de verdenking ook niet duidelijk was, wat mede kan worden verklaard door de aan autisme verwante stoornis die bij verdachte is vastgesteld. Daarnaast heeft de raadsman benadrukt dat verdachte beter 42 maanden geheel onvoorwaardelijk opgelegd kan krijgen, omdat hij dan na 28 maanden vervroegd in vrijheid gesteld zal worden, dan zoals de officieren hebben geëist 42 maanden waarvan 6 voorwaardelijk, wat neerkomt op 36 maanden zitten.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Verdachte heeft in een periode van zestien maanden 12 strafbare feiten gepleegd, waarvan een groot aantal uit meerdere feiten bestaat, waaronder computervredebreuk, phishing en het samen met anderen grootschalig oplichten van consumenten door dure bakfietsen en elektronica aan te bieden via namaakwebshops. Deze namaakwebshops waren afgeleid van webshops van gerenommeerde bedrijven zoals BCC, Babboe en MyCom. De namaakwebshops zagen er zo goed uit dat ze niet of nauwelijks van de echte webshops van voornoemde bedrijven waren te onderscheiden. Zo hadden ze internetadressen waarin de naam van het geïmiteerde bedrijf voorkwam en werden de merknaam en logo’s van het bedrijf gebruikt. Ook werden soms adressen, telefoonnummers, BTW- en KvK-nummers van het reguliere bedrijf overgenomen en altijd bestond er een contactmogelijkheid via e-mail of door middel van een chatfunctionaliteit. De producten werden op professionele wijze gepresenteerd. Consumenten hadden nadat zij via een betrouwbaar ogende advertentie op Marktplaats werden doorgelinkt naar de namaakwebshop, dan ook niet door dat zij op een frauduleuze website waren beland. In tegendeel, zij voelden zich juist veilig bij de gedachte dat ze bij een goed bekend staand bedrijf kochten en dat was ook precies de bedoeling. Ze deden in goed vertrouwen vaak voor honderden euro’s aankopen. Vooral met de bakfietsen waren grote bedragen gemoeid. De koopprijs werd vervolgens betaald op een door verdachte opgegeven rekeningnummer van een katvanger. De bestelde producten werden daarna niet geleverd en verdachte heeft ook nooit de intentie gehad die te leveren.

Kort nadat de betalingen waren binnengekomen, werd de opbrengst door mededaders contant opgenomen. Daardoor bleven de betrokkenen lange tijd buiten schot en bestond er voor de consument geen enkele mogelijkheid tot (schade)verhaal.

Door op deze doortrapte manier mensen op te lichten, heeft verdachte het vertrouwen van zijn slachtoffers beschaamd, hen schade toegebracht en veel narigheid bezorgd. Zoals de officieren van justitie in hun requisitoir hebben aangevoerd, betroffen veel van de aankopen die de slachtoffers hebben gedaan dure spullen, waar zij hun spaargeld of vakantiegeld aan uitgaven. Verdachte had daar geen oog voor, maar dacht alleen aan zichzelf. Op 7 april 2015 schreef hij in een chat dat het oplichten voor hem niet eens meer een geldkwestie was, maar een verslaving. ‘Alle euro’s pakken. MIJ MIJ MIJ.’

Op 2 oktober 2015 schreef verdachte in een chat:

‘met babboe

lui maken 1600 over :S

had laatst order 3300

gewoon ebtaald

lui janken op app ja maar ben al paar x opgelicht blablabla

kan mij wat schelen

gewoon betalen.’

In het reclasseringsrapport van 23 november 2017 vermeldde de reclassering dat de behandelend psycholoog had laten weten dat verdachte geen spijt had van de delicten.

De rechtbank neemt dit verdachte erg kwalijk, maar weegt wel mee dat dit past bij de aan autisme verwante stoornis waaraan verdachte lijdt.

Verdachte heeft direct na zijn aanhouding openheid van zaken gegeven en daarmee verantwoordelijkheid voor zijn daden genomen. Hij heeft bekend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de hem verweten strafbare feiten. Verdachte lijkt er, gelet op deze proceshouding en wat hij hier tijdens de zitting over verteld heeft, inmiddels van doordrongen te zijn dat zijn handelingen volstrekt fout waren en dat hij hiervoor straf verdient. De rechtbank neemt dit in zijn voordeel mee.

De rechtbank heeft kennis genomen van het strafblad van verdachte van 18 oktober 2017. Daaruit volgt dat de verdachte voor het begaan van het bewezen verklaarde is veroordeeld ter zake van een soortgelijk strafbaar feit, tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Deze eerdere veroordeling uit 2013 is blijkens het uittreksel niet onherroepelijk. Voorts blijkt uit het strafblad dat verdachte recent - op 1 maart 2017 - door de meervoudige kamer van de Rechtbank Oost-Nederland tot een gevangenisstraf van elf maanden is veroordeeld voor het medeplegen van oplichting. De rechtbank zal artikel 63 Sr toepassen en bij de strafoplegging rekening houden met deze veroordeling.

Verder heeft de rechtbank zoals vermeld het voortgangsverslag toezicht van Tactus verslavingszorg gelezen, waaruit blijkt dat verdachte op basis van de schorsingsvoorwaarden wordt begeleid en behandeld en vrijwilligerswerk verricht bij de garage van een vriend. Verdachte woont nu officieel samen met zijn vriendin, die toezicht houdt op zijn financiën. De reclassering vindt dat zij te weinig zicht heeft op het uitgavenpatroon en dat er wel zorgelijke ontwikkelingen zijn op dit punt. De teneur van het verslag is echter dat verdachte goed meewerkt aan het toezicht en de behandeling. In het rapport wordt geadviseerd een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met als bijzondere voorwaarden een meldplicht, het zich moeten houden aan aanwijzingen en een ambulante behandelverplichting.

Gezien de aard, de hoeveelheid en de ernst en lange duur van de gepleegde strafbare feiten en de schade die verdachte daarmee bij vele slachtoffers heeft aangericht, kan de rechtbank daarop niet anders reageren dan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank komt echter op de volgende gronden tot een fors lagere straf dan door de officieren van justitie is geëist. Ten aanzien van de oplichtingfeiten acht de rechtbank oplichting van een aanmerkelijk lager aantal slachtoffers bewezen dan dat de officieren van justitie hebben gedaan. De rechtbank houdt ook rekening met de positieve proceshouding van verdachte. Verder leidt toepassing van artikel 63 Sr. tot een sterkere strafmatiging dan door de officieren van justitie gerekwireerd.

De rechtbank acht voor de bewezen verklaarde strafbare feiten, gelet op het hiervoor overwogene en op wat in soortgelijke gevallen wordt opgelegd, in beginsel een gevangenisstraf van 30 maanden op zijn plaats. Indien deze strafzaak gelijktijdig zou zijn berecht met de zaak die recent door de Rechtbank Oost-Nederland is afgedaan, zou dat naar het oordeel van de rechtbank tot een extra gevangenisstraf (bovenop de opgelegde elf maanden gevangenisstraf) van 26 maanden hebben geleid. Dat is dan ook de straf die in deze zaak na toepassing van artikel 63 Sr. passend is.

De rechtbank is van oordeel dat in deze zaak sprake is van een schending van de redelijke termijn. Verdachte is op 26 oktober 2015 aangehouden op verdenking van de ten laste gelegde feiten. Wat betreft de berechting van de zaak in eerste aanleg heeft als uitgangspunt te gelden dat de behandeling van de zaak ter terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is aangevangen, tenzij sprake is van bepaalde bijzondere omstandigheden. Nu de rechtbank van dergelijke bijzondere omstandigheden niet is gebleken en er heden, 22 december 2017, vonnis wordt gewezen, stelt zij vast dat de redelijke termijn met twee maanden is overschreden. De rechtbank zal op grond van het standaardarrest van de Hoge Raad (Hoge Raad 17 juni 2008, NJ 2008, 358) gelet op de duur van de overschrijding een strafkorting van 5% toepassen, waardoor aan verdachte een gevangenisstraf van 26 x 30 x 0,95 : 7 = 105 weken zal worden opgelegd.

De rechtbank ziet geen aanleiding om een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen. Zij zal daarom ook geen reclasseringstoezicht opleggen; dit kan plaatsvinden in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling.

7 De vorderingen van de benadeelde partijen

7.1

De vorderingen van de benadeelde partijen

[benadeelde 38], [benadeelde 39], [benadeelde 40], [benadeelde 41], [benadeelde 42], [benadeelde 43], [benadeelde 44], [benadeelde 45], [benadeelde 46], [benadeelde 47], [benadeelde 48], [benadeelde 49], [benadeelde 50], [benadeelde 51], [benadeelde 52], [benadeelde 53], [benadeelde 54], [benadeelde 55], [benadeelde 56], [benadeelde 57], [benadeelde 58], [benadeelde 59], [benadeelde 60], [benadeelde 61], [benadeelde 62], [benadeelde 63], [benadeelde 64], [benadeelde 65], [benadeelde 66], [benadeelde 10], [benadeelde 11], [benadeelde 67], [benadeelde 68], [benadeelde 69], [benadeelde 70], , [benadeelde 71], [benadeelde 72], [benadeelde 73], [benadeelde 74], [benadeelde 75], [benadeelde 76], [benadeelde 77], [benadeelde 78], [benadeelde 79], [benadeelde 80], [benadeelde 81], [benadeelde 82], [benadeelde 83], [benadeelde 84], [benadeelde 85], [benadeelde 86], [benadeelde 87], [benadeelde 88], [benadeelde 89], [benadeelde 90], [benadeelde 91], [benadeelde 92], [benadeelde 93], [benadeelde 94], [benadeelde 95], [benadeelde 96], [benadeelde 97], [benadeelde 98], [benadeelde 99], [benadeelde 100], [benadeelde 101], [benadeelde 102], [benadeelde 103], [benadeelde 104], [benadeelde 105], [benadeelde 106], [benadeelde 107], [benadeelde 108], [benadeelde 109], [benadeelde 110], [benadeelde 111], [benadeelde 112], [benadeelde 113], [benadeelde 114], [benadeelde 115], [benadeelde 116], [benadeelde 117], [benadeelde 118], [benadeelde 119], [benadeelde 120], [benadeelde 121], [benadeelde 122], [benadeelde 123], [benadeelde 124], [benadeelde 125], [benadeelde 126], [benadeelde 127], [benadeelde 128], [benadeelde 129], [benadeelde 130], [benadeelde 131], [benadeelde 132], [benadeelde 133], [benadeelde 134], [benadeelde 135], [benadeelde 136], [benadeelde 137], [benadeelde 138], [benadeelde 139], [benadeelde 140], [benadeelde 141], [benadeelde 142], [benadeelde 143], [benadeelde 144], [benadeelde 145], [benadeelde 146], [benadeelde 147], [benadeelde 148], [benadeelde 149], [benadeelde 150], [benadeelde 151], [benadeelde 152], [benadeelde 153], [benadeelde 154], [benadeelde 155], [benadeelde 156], [benadeelde 157], [benadeelde 158], [benadeelde 159], [benadeelde 160], [benadeelde 161], [benadeelde 162], [benadeelde 163], [benadeelde 164], [benadeelde 15], [benadeelde 13], [benadeelde 16], [benadeelde 12], [benadeelde 165], [benadeelde 166], [benadeelde 167], [benadeelde 168], [benadeelde 169], [benadeelde 19], [benadeelde 20], [benadeelde 170], [benadeelde 171], [benadeelde 172], [benadeelde 173], [benadeelde 22], [benadeelde 174], [benadeelde 175], [benadeelde 176], [benadeelde 177], [benadeelde 178], [benadeelde 179], [benadeelde 180], [benadeelde 181], [benadeelde 182], [benadeelde 183], [benadeelde 184], [benadeelde 185], [benadeelde 186], [benadeelde 187], [benadeelde 188], [benadeelde 189], [benadeelde 190], [benadeelde 191], [benadeelde 192], [benadeelde 193], [benadeelde 194], [benadeelde 195], [benadeelde 196], [benadeelde 197], [benadeelde 198], [benadeelde 199], [benadeelde 200], [benadeelde 201], [benadeelde 202], [benadeelde 203], [benadeelde 204], [benadeelde 205], [benadeelde 206], [benadeelde 207], [benadeelde 28], [benadeelde 208], [benadeelde 209], [benadeelde 210], [benadeelde 211], [benadeelde 212], [benadeelde 213], [benadeelde 214], [benadeelde 215], [benadeelde 216], [benadeelde 217], [benadeelde 218], [benadeelde 219], [benadeelde 220], [benadeelde 221], [benadeelde 222], [benadeelde 223], [benadeelde 224], [benadeelde 225], [benadeelde 226], [benadeelde 227], [benadeelde 228], [benadeelde 229], [benadeelde 230], [benadeelde 231], [benadeelde 232], [benadeelde 233], [benadeelde 234], [benadeelde 235], [benadeelde 236], [benadeelde 237], [benadeelde 238], [benadeelde 239], [benadeelde 240], [benadeelde 241], [benadeelde 242], [benadeelde 243], [benadeelde 244], [benadeelde 245], [benadeelde 246], [benadeelde 247], [benadeelde 248], [benadeelde 249], [benadeelde 250], [benadeelde 251], [benadeelde 252], [benadeelde 23], [benadeelde 1], [benadeelde 253], [benadeelde 254], [benadeelde 255], [benadeelde 256], [benadeelde 257], [benadeelde 258], [benadeelde 259], [benadeelde 260], [benadeelde 261], [benadeelde 262], [benadeelde 263], [benadeelde 264], [benadeelde 265], [benadeelde 266], [benadeelde 267], [benadeelde 268], [benadeelde 269], [benadeelde 270], [benadeelde 271], [benadeelde 272], [benadeelde 273], [benadeelde 274], [benadeelde 275], [benadeelde 276], [benadeelde 277], [benadeelde 278], [benadeelde 279], [benadeelde 280], [benadeelde 281], [benadeelde 282], [benadeelde 283], [benadeelde 284], [benadeelde 285], [benadeelde 286], [benadeelde 287], [benadeelde 288], [benadeelde 289], [benadeelde 290], [benadeelde 27], [benadeelde 33], [benadeelde 29] en [benadeelde 291] hebben zich als benadeelde partij gevoegd ter zaken van hun vordering tot schadevergoeding. In bijlage 3 bij dit vonnis is vermeld tot welk bedrag zij een vordering hebben ingediend.

7.2

De vordering van de officieren van justitie

Naar het oordeel van de officieren van justitie lenen de vorderingen van de benadeelde partijen zich voor behandeling in het strafgeding. In het gros van de gevallen komen de vorderingen immers overeen met de aangiftes en kan het verweer tegen de vorderingen niet ingewikkeld zijn, aangezien de verdachte het onderliggende feit wel of niet heeft gepleegd. Elke vordering moet op zichzelf beoordeeld worden en dan is de conclusie dat behandeling van de vorderingen geen onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

7.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte [medeverdachte 3] heeft ter terechtzitting van 27 november 2017 bezwaar gemaakt tegen behandeling van de vorderingen van de benadeelde partijen. Hiertoe heeft hij aangevoerd dat zowel de voorbereiding op de behandeling van die vorderingen als die behandeling zelf een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Hoewel de meeste vorderingen op zichzelf eenvoudig van aard lijken te zijn, zijn er ook vorderingen die nader onderzoek vergen, bijvoorbeeld omdat deze niet lijken te zijn ingediend door een aangever. Nu het gaat om een zeer groot aantal vorderingen, die bovendien pas zeer kort voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak - te weten een week - zijn ontvangen, heeft de verdediging zich hierop niet adequaat kunnen voorbereiden. De raadsman heeft dan ook verzocht primair de vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren dan wel subsidiair de behandeling van de strafzaak aan te houden om de verdediging in staat te stellen zich op behandeling van de vorderingen voor te bereiden. De raadslieden van verdachte, verdachte [medeverdachte 1] en verdachte [medeverdachte 2] hebben zich bij het standpunt van de raadsman van verdachte [medeverdachte 3] aangesloten.

7.4

Het oordeel van de rechtbank

Op grond van artikel 361, derde lid, Sv kan de rechtbank de vordering van de benadeelde partij in het geheel of ten dele niet-ontvankelijk verklaren, indien behandeling van die vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

De rechtbank streeft ernaar, overeenkomstig de bedoeling van de wetgever, om steeds zoveel mogelijk inhoudelijk op de vorderingen van benadeelde partijen te beslissen. Zij is zich ervan bewust dat de wetgever heeft bedoeld benadeelden een eenvoudige mogelijkheid te bieden om hun schade te verhalen op de dader en ook dat door vele slachtoffers door toedoen van verdachte aanzienlijke schade is geleden. De benadeelden zelf hebben geen invloed gehad op het tijdstip van indienen van hun vorderingen; een van hen maakte er terecht bezwaar tegen dat het twee jaar heeft geduurd voor de zaak inhoudelijk wordt behandeld terwijl hij maar twee weken tijd kreeg om zijn vordering van bewijsstukken te voorzien en in te dienen.

Aan de andere kant hebben zich in deze zaak 269 benadeelde partijen gevoegd en is geen enkele vordering door de rechtbank en de verdediging eerder ontvangen dan in de week voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling. De rechtbank achtte daardoor niet verzekerd dat de verdediging in voldoende mate in de gelegenheid zou zijn om op de zitting naar voren te brengen wat zij tot verweer tegen de vorderingen wil aanvoeren en, voor zover nodig en mogelijk, daarvan bewijs te leveren.

Uitstel van de strafzaak om de verdediging in de gelegenheid te stellen inhoudelijk verweer tegen de vorderingen te voeren zou echter betekenen dat de voor deze zaak gereserveerde vijf zittingsdagen niet hadden kunnen worden benut en dat een nieuwe zitting had moeten worden gepland, wat gelet op het zittingsrooster van de rechtbank waarschijnlijk niet eerder mogelijk was geweest dan in de tweede helft van 2018. Dit acht de rechtbank een zeer onwenselijke vertraging van de behandeling van deze zaak, zodat in die zin de behandeling van de vorderingen naar haar oordeel een onevenredige belasting van het strafgeding zou opleveren. Om die reden zullen de vorderingen niet-ontvankelijk worden verklaard en zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partijen en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen. Het voornemen tot deze beslissing is door de rechtbank tijdens de eerste zittingsdag uitgesproken.

9 De in beslag genomen goederen

9.1

De vordering van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben voorts gevorderd dat de op de lijst van in beslag genomen voorwerpen (beslaglijst, die als bijlage 4 aan dit vonnis is gehecht) onder 8, 12, 15 en 16 genummerde voorwerpen zullen worden verbeurd verklaard.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft voor wat het beslag betreft gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de op de beslaglijst onder 8, 12, 15 en 16 genummerde voorwerpen verbeurdverklaren. Deze voorwerpen zijn voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien deze voorwerpen aan verdachte toebehoren en deze voorwerpen geheel of grotendeels door middel van de bewezen verklaarde strafbare feiten zijn verkregen, dan wel met behulp van deze voorwerpen de bewezen verklaarde feiten zijn begaan of voorbereid.

Bij de vaststelling van deze bijkomende straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

11 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf en bijkomende straf zijn gegrond op de artikelen:

- 33, 33a, 45, 47, 57, 63, 138ab, 326, 350a en 420bis van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

12 De beslissing

De rechtbank:

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de onder 1 tot en met 12 ten laste gelegde feiten heeft begaan, zoals in bijlage 2 bewezen is verklaard en dat het bewezen verklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 2:

computervredebreuk, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 3:

het opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen en worden verwerkt en worden overgedragen, veranderen en wissen en onbruikbaar maken en ontoegankelijk maken en andere gegevens toevoegen, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 4:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 5:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 6:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 7:

medeplegen van poging tot oplichting;

ten aanzien van feit 8:

medeplegen van oplichting;

ten aanzien van feit 9:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

en

medeplegen van poging tot oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 10:

computervredebreuk, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 11:

computervredebreuk, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 12:

witwassen, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 105 (HONDERDVIJF) WEKEN;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt dat de benadeelde partijen vermeld in bijlage 3 van dit vonnis niet-ontvankelijk zijn in de vorderingen tot schadevergoeding, en dat zij hun vorderingen bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen;

bepaalt dat de benadeelde partijen en de verdachte ieder de eigen kosten dragen;

verklaart verbeurd de op de beslaglijst onder 8, 12, 15 en 16 genummerde voorwerpen, te weten:

8. een Hema simkaart, serie 69337962;

12. een Samsung tablet;

15. een Acer computer Revo One, serie 50500034563;

16. een zwarte iPhone 4.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Eisses, voorzitter,

mr. A.M. Boogers, rechter,

mr. E.M.A. Vinken, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. K.N. Schuurmans-van Erkel, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 22 december 2017.

Bijlagen:

1. tenlastelegging

2. bewezenverklaring

3. vorderingen van de benadeelde partijen

4. beslaglijst

BIJLAGE 1

tenlastelegging

1.

zaaksdossier 01 - Marktplaats - phishing Marktplaats/Admarkt accounts

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden

en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander (en) wederrechtelijk te

bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

319 accounthouder(s) van 219 Admarkt accounts en/of 100 Marktplaats accounts, waaronder

[benadeelde 7] Graffitiworld en/of

[benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of

[benadeelde 293]/Bed4Baby en/of

[benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of

[benadeelde 295]/Qoton en/of

[benadeelde 296]/Baas online media en/of

[benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of

[benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten,

heeft bewogen tot het ter beschikking stellen van inloggegevens (waaronder e-mailadres en/of gebruikersnaam en/of wachtwoord) van zijn/haar/hun Marktplaats en/of Admarkt account(s), althans gegevens

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- voornoemde accounthouders, een of meer e-mails gestuurd, als waren deze e-mails afkomstig van Marktplaats/Admarkt , en/of (vervolgens)

- voornoemde accounthouders, en/of een of meer van genoemde personen, althans enig persoon handelend namens die accounthouders, door de inhoud van voornoemde e-mail(s) worden bewogen tot het klikken op die/een hyperlink en worden doorverwezen en/of geleid naar een of meerdere valse/namaak website(s) van Marktplaats/Admarkt en/of (vervolgens)

- voornoemde accounthouders, en/of een of meer van genoemde personen, althans enig persoon handelend namens die accounthouders bewogen op die/een valse/namaak website(s) van Marktplaats/Admarkt zijn/haar/hun (inlog)gegevens (te weten e-mailadres en/of gebruikersnaam en/of wachtwoord) in te vullen en/of bij te werken,

waardoor bovengenoemde perso(o)n(en) en/of ander(en) werd (en) bewogen tot

bovenomschreven afgifte(n);

2.

zaaksdossier 01 Marktplaats - computervredebreuk Admarkt/Marktplaats accounts

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden

en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (gedeelte(s) van)

(een) geautomatiseerd(e) werk (en) , te weten een of meerdere server(s) (van

Marktplaats) en/of computersyste(e)m(en) bevattende (een) Marktplaats /

Admarkt account(s), is/zijn binnengedrongen door die toegang tot dat/die

werk(en) te verwerven door het doorbreken van een beveiliging, en/of door een

technische ingreep, en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel,

en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten door het onbevoegd gebruik maken van een of meerdere inloggegeven(s)

van 219 Admarkt accounts en/of 100 Marktplaats accounts,

waaronder (een) account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of [benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl

en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of [benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten en/of het

Zich onbevoegd verschaffen van toegang tot en/of gebruik maken van (een) Admarkt en/of

Marktplaats account(s) waaronder account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of

[benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online

media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of [benadeelde 298]/

Vloerverwarmingsspecialisten en/of door het aannemen van een valse

hoedanigheid door zich voor te doen als de accounthouder van voornoemde

Admarkt en/of Marktplaats account(s);

3.

zaaksdossier 01 Marktplaats - manipulatie computergegevens Marktplaats/Admarkt accounts

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden

en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van (een)

geautomatiseerd(e) werk(en), zijnde de servers en/of computersyste(e)m(en) van Marktplaats B.V., bevattende 219 Admarkt accounts en/of 100 Marktplaats

accounts, waaronder (een) account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of [benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online

media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of

[benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten, zijn opgeslagen, worden verwerkt of

overgedragen, heeft veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk heeft

gemaakt, dan wel andere gegevens daaraan heeft toegevoegd,

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

de inloggegeven(s) van die Admarkt en/of Marktplaats account(s) en/of een of meer bestanden en/of gegevens, te weten CPC (cost per click) en/of advertenties van Admarkt en/of Marktplaats en/of accountgegevens van die Marktplaats/Admarkt account(s) veranderd en/of gewist en/of ontoegankelijk gemaakt en/of (vervolgens)

gegevens, te weten advertenties en/of (hyper)links naar (valse) webshops/websites en/of andere gegevens, daaraan toegevoegd;

4.

Zaaksdossier 04 Dixons - oplichting

hij

op een of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 02 juni 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Muiden en/of Bussum en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of

Enschede en/of 's-Gravenhage, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

(telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of

door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 131 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder

de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-aanbieding.com

[benadeelde 126] tot de afgifte van EUR 430,00

[benadeelde 127] tot de afgifte van EUR 199,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-aanbiedingen.com

[benadeelde 304] tot de afgifte van EUR 310,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeal.com

[benadeelde 305] tot de afgifte van EUR 440,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeals.com

[benadeelde 306]tot de afgifte van EUR 265,00

[benadeelde 137] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeals.nl

[benadeelde 307] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-discounter.com

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-discounter.com

[benadeelde 157] tot de afgifte van EUR 609,00

[benadeelde 158] tot de afgifte van EUR 279,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-nederland.com

[benadeelde 15] tot de afgifte van EUR 3.200,00

[benadeelde 13] tot de afgifte van EUR 1.450,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonssale.com

[benadeelde 308] tot de afgifte van EUR 269,00

[benadeelde 166] tot de afgifte van EUR 259,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-sale.com

[benadeelde 168] tot de afgifte van EUR 369,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-shop.com

[benadeelde 18] tot de afgifte van EUR 1.000,00

[benadeelde 19] tot de afgifte van EUR 5.510,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-store.com

[benadeelde 171] tot de afgifte van EUR 445,00

[benadeelde 172] tot de afgifte van EUR 650,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonswebshop.com

[benadeelde 22] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-winkel.com

[benadeelde 174] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixxons.com

[benadeelde 175] tot de afgifte van EUR 464,99

[benadeelde 176] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixxons.nl

[benadeelde 204] tot de afgifte van EUR 400,00

[benadeelde 205] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonsdeals.be

[benadeelde 213] tot de afgifte van EUR 498,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop worden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers

en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de

mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te

bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een

chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te

voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip

van levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen,

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte(n);

5.

zaaksdossier 05 Babboe - oplichting

hij

op een of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 15 september 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Muiden en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

(telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of

door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 46 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboe-deals.com

[benadeelde 214] tot de afgifte van EUR 899,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboe-deals.nl

[benadeelde 215] tot de afgifte van EUR 1.299,00

[benadeelde 216] tot de afgifte van EUR 1.299,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboeshowmodel.com

[benadeelde 217] tot de afgifte van EUR 619,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboe-showmodel.com

[benadeelde 218] tot de afgifte van EUR 782,00

[benadeelde 219] tot de afgifte van EUR 619,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboe-springsale.com

[benadeelde 225] tot de afgifte van EUR 1.580,50

[benadeelde 226] tot de afgifte van EUR 643,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboebv.com

[benadeelde 234] tot de afgifte van EUR 736,00

[benadeelde 310] tot de afgifte van EUR 619,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten

en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s)

(op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en)

te koop worden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te

hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of

contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de

mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te

bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen

en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een

chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren

en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van

levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde afgifte(n);

6.

zaaksdossier 06 MyCom - oplichting

hij

op een of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 12 april 2015 tot en met 26 oktober 2015

te Enschede, in elk geval in Nederland en/of te Duitsland,

tezamen en in vereniging met een of neer anderen, althans alleen

(telkens)

men het oogmerk om zich en/of een of neer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 14 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.mycom-aanbieding.com

[benadeelde 318] tot de afgifte van 539,00

[benadeelde 245] tot de afgifte van 260,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mycomsale.com

[benadeelde 311] tot de afgifte van 279,00

[benadeelde 246] tot de afgifte van 869,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of neer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) op (onder neer) www.marktplaats.nl te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop worden aangeboden), en/of beheerdersreçhten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer) professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder neer elektronica) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of neer van voornoemde personen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen;

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte(n);

7.

zaaksdossier 09 Prenatal - poging oplichting

hij

op een of neer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 01 oktober 2014 tot en met 31 augustus 2015

te Enschede, althans in Nederland en/of te Duitsland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

(telkens)

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

een of meer (onbekend gebleven) personen heeft bewogen tot de afgifte van een

of meer geldbedrag(en), althans enig goed

ten aanzien van de frauduleuze website www.prental-outlet.nl en/of

www.prenatal-sale.com

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop worden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer) professioneel uit te laten zien (onder neer door vermelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer babyartikelen en positiekleding) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of - een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

8.

zaaksdossier 10 Kitchenaid - oplichting

op een of meer tijdstip (pen)

in of omstreeks de periode van 19 december 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Enschede, althans in Nederland en/of te Duitsland,

tezamen en in vereniging met een of neer anderen, althans alleen

(telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 15 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website wwwkitchenaid-dagdeals.com

[benadeelde 287] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

[benadeelde 288] tot de afgifte van EU 275,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) op www.marktplaats.nl te plaatsen (waarin een of meer product(en) van Kitchenaid te koop werden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of op www.marktplaats.nl een of meerdere advertenties te plaatsen waarin een of neer goederen, waaronder Kitchenaid producten, in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer) professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of zich op die bovengenoemde website(s) voor te doen als en gebruik te maken van een of meer (gedeeltelijk) valse namen, te weten Sanne van Laar

- op die bovengenoemde website(s) en/of in bovengenoemde advertentie(s) producten (onder meer Ktichenaid apparatuur) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) en/of in bovengenoemde advertentie(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen

waardoor voornoemde perso(o)n (en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte(n);

9.

zaaksdossier 16 Wehkamp: oplichting en poging oplichting Wehkamp

hij

op een of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 28 juli 2015 tot en met 26 oktober 2015

te Enschede, althans in Nederland en/of te Duitsland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens)

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

RFS Holland Holding BV en/of Wehkamp B.V.en/of Wehkamp Finance BV en/of Lacent BV heeft bewogen tot de afgifte van een of meerdere goed(eren) (waaronder draadloze muzieksystemen en/of laptop(s) en/of computer(s) en/of tablet(s) en/of televisie(s) en/of een

keukenmachine en/of consumentenelektronica en/of (voetbal)schoen(en) en/of

handdoek(en)/baddoek(en) en/of stofzuiger), in elk geval van enig goed,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met

vorenomschreven oogmerk zakelijk weergegeven opzettelijk valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

zich (telkens) voorgedaan als rechtmatige eigenaar van 22, althans een of meerdere Wehkamp-account(s) (door telkens gebruik te maken van onbevoegd verkregen gebruikersnamen en/of wachtwoorden van voornoemde account(s)) en/of

(vervolgens) (telkens) het (af lever)adres van de account(s) aangepast en/of

(vervolgens) (telkens) een krediet aangevraagd en/of aangepast en/of

(vervolgens) (telkens) zonder toestemming van de accounthouder(s) op naam van

de accounthouder(s) en/of op een krediet van de accounthouder(s) een of

meerdere goed(eren) bij Wehkamp besteld en/of (vervolgens) (telkens) die

goederen door Wehkamp aan verdachte en/of zijn mededader(s) laten verzenden op

het aangepaste (aflever)adres,

waardoor die RFS Holland Holding BV en/of Wehkamp B.V. en/of Wehkamp Finance

BV en/of Lacent BV (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n)

EN/OF

hij

op een of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 28 juli 2015 tot en met 26 oktober 2015 - te Enschede, althans in Nederland en/of te Duitsland

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens)

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of neer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, RFS Holland Holding BV en/of Wehkamp B.V. en/of Wehkamp Finance BV en/of Lacent BV te bewegen tot de afgifte van een of

meerdere goed(eren) (waaronder draadloze muzieksystemen en/of laptop(s) en/of computer(s) en/of tablet(s) en/of televisie(s) en/of een keukenmachine en/of

consumentenelektronica en/of (voetbal) schoen(en) en/of handdoek(en)/baddoek(en) en/of stofzuiger), in elk geval van enig goed,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk zakelijk weergegeven opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd net de waarheid,

zich (telkens) voorgedaan als rechtmatige eigenaar van 24, althans een of

meerdere Wehkamp-account (s) (door telkens gebruik te maken van onbevoegd verkregen gebruikersnamen en/of wachtwoorden van voornoemde account(s)) en/of

(vervolgens) (telkens ( het (aflever)adres van de account(s) aangepast en/of

(vervolgens) (telkens) een krediet aangevraagd en/of aangepast en/of

(vervolgens) (telkens) zonder toestemming van de accounthouder(s) op naam van

de accounthouder(s) en/of op een krediet van de accounthouder(s) een of

meerdere goed(eren) bij Wehkamp besteld,

teneinde bovengenoemde RFS Holland Holding BV en/of Wehka.mp B.V.en/of Wehkamp

Finance BV en/of Lacent BV (telkens) te bewegen tot bovenomschreven afgifte (o);

terwijl de uitvoering van dit misdrijf niet werd voltooid;

10.

zaaksdossier 15 Wehkamp - computervredebreuk

hij

op een of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 28 juli 2015 tot en met 26 oktober 2015,

te Enschede, althans in Nederland en/of te Duitsland,

tezamen en in vereniging net een ander of anderen, althans alleen

opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd werk (en), te weten computer(s) en/of server(s) van RFS Holland Holding BV en/of Wehkamp B.V. en/of Wehkamp Finance BV en/of Lacent BV en/of computersyste(e)m(en) bevattende (een) Wehkamp-account(s), is/zijn binnengedrongen door het doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel

en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) onbevoegd gebruikt gemaakt van (onbevoegd verkregen) gebruikersnamen en/of wachtwoorden en/of andere (inlog)gegevens van tenminste 22 accountshouders van Wehkamp,

waaronder de account(s) van [benadeelde 314] en/of [benadeelde 319]en/of [benadeelde 320] en/of [benadeelde 321], en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid door zich voor te doen als de accounthouder van voornoemde Wehkamp-account(s);

11.

zaaksdossier 18 Hairlace - computervredebreuk

hij

op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks in de periode van 1 september 2015 tot en met 4 september 2015

te Enschede, althans in Nederland,

opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd werk(en) , te weten computers en/of server(s) en/of computersyste(e)m(en) bevattende account(s) van en/of in gebruik bij [benadeelde 317] en/of mijnwebverdachte Winkel.nl is/zijn binnengedrongen door het doorbreken van een beveiliging, door een technische ingreep, met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid

immers heeft hij, verdachte (onbevoegd) ingelogd op (de beheerdersomgeving) de

website www.mijnwebverdachte Winkel.nl en/of www.hairlace.nl en/of www.hairlace.nl/mail

en/of www.hairlace.nl/webmail;

12.

zaaksdossier 19 witwassen

hij

op een of meerdere tijdstip (pen) gelegen

op of omstreeks 26 oktober 2016

te Enschede, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen,

immers heeft hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s),

een of meer voorwerp(en), te weten

- een computer (merkt Acer, type: Revo One, serienummer 50500034563)

- een (computer)beeldscherm (merk: Philips, serienummer ZQ0A1446002038VB7),

althans van, enig(e) voorwerp(en) de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of enig(e) geldbedrag(en) en/of goed(eren) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, terwijl hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s), wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat

dit/deze voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit

enig misdrijf.

BIJLAGE 2

bewezenverklaring

1.

zaaksdossier 01 - Marktplaats - phishing Marktplaats/Admarkt accounts

hij op een of meer tijdstip ( pen ) in of omstreeks de periode van 13 maart 1 oktober 2014 tot en met 26 oktober 3 augustus 2015 te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander (en ) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en /of van een valse hoedanigheid en /of door een of meer listige kunstgrepen en /of door een samenweefsel van verdichtsels,

319 accounthouder ( s ) van 219 Admarktaccounts en /of 100 Marktplaatsaccounts, waaronder wie

[benadeelde 7] Graffitiworld en/of

[benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of

[benadeelde 293]/Bed4Baby en/of

[benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of

[benadeelde 295]/Qoton en/of

[benadeelde 296]/Baas online media en/of

[benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of

[benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten,

heeft bewogen tot het ter beschikking stellen van inloggegevens (waaronder e-mailadres en/of gebruikersnaam en /of wachtwoord) van zijn/haar/ hun Marktplaats- en/of Admarktaccount(s), althans gegevens

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) ( telkens ) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en /of listiglijk en /of bedrieglijk en /of in strijd met de waarheid

- voornoemde accounthouders, een of meer e-mails gestuurd, als waren deze e-mails afkomstig van Marktplaats/Admarkt, en/of (vervolgens)

- voornoemde accounthouders, en/of een of meer van genoemde personen, althans enig persoon handelend namens die accounthouders, door de inhoud van voornoemde e-mail(s) worden bewogen tot het klikken op die/een hyperlink en worden doorverwezen en/of geleid naar een of meerdere valse/namaakwebsite(s) van Marktplaats/Admarkt en/of (vervolgens)

- voornoemde accounthouders, en/of een of meer van genoemde personen, althans enig persoon handelend namens die accounthouders bewogen op die/een valse/namaakwebsite(s) van Marktplaats/Admarkt zijn/haar/hun (inlog)gegevens (te weten e-mailadres en/of gebruikersnaam en/of wachtwoord) in te vullen en/of bij te werken,

waardoor bovengenoemde perso (o) n ( en ) en/of ander(en) werd ( en ) bewogen tot

bovenomschreven afgifte (n);

2.

zaaksdossier 01 Marktplaats - computervredebreuk Admarkt/Marktplaats accounts

hij op een of meer tijdstip ( pen ) in of omstreeks de periode van 13 maart 1 oktober 2014 tot en met 26 oktober 3 augustus 2015 te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen ( telkens ) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (gedeelte(s) van) (een) geautomatiseerd(e) werk(en), te weten een of meerdere server(s) (van Marktplaats) en/of computersyste(e)m(en) bevattende (een) Marktplaats- / Admarktaccount(s), is/zijn binnengedrongen door die toegang tot dat/die werk(en) te verwerven door het doorbreken van een beveiliging, en/of door een technische ingreep, en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel,

en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten door het onbevoegd gebruik maken van een of meerdere inloggegeven ( s ) van 219 Admarktaccounts en /of 100 Marktplaatsaccounts, waaronder ( een ) account (s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of

[benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of

[benadeelde 293]/Bed4Baby en/of

[benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of

[benadeelde 295]/Qoton en/of

[benadeelde 296]/Baas online media en/of

[benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of

[benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten

en /of het zich onbevoegd verschaffen van toegang tot en/of gebruik maken van (een) Admarkt- en /of Marktplaats account ( s) waaronder een account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of [benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of [benadeelde 298]/ Vloerverwarmingsspecialisten en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid door zich voor te doen als de accounthouder van voornoemde Admarkt- en/of Marktplaatsaccount(s);

3.

zaaksdossier 01 Marktplaats - manipulatie computergegevens Marktplaats/Admarkt accounts

hij op een of meer tijdstip ( pen ) in of omstreeks de periode van 13 maart 1 oktober 2014 tot en met 26 oktober 3 augustus 2015 te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen ( telkens ) opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van (een) geautomatiseerd(e) werk(en), zijnde de servers en/of computersyste(e)m(en) van Marktplaats B.V., bevattende 219 Admarktaccounts en /of 100 Marktplaatsaccounts, waaronder ( een ) account (s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of [benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of

[benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten, zijn opgeslagen, worden verwerkt of

overgedragen, heeft veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk heeft gemaakt, dan wel andere gegevens daaraan heeft toegevoegd, immers heeft /hebben hij , verdachte en/of zijn mededader(s)

de inloggegeven ( s ) van die Admarkt- en /of Marktplaatsaccount ( s ) en /of een of meer bestanden en /of gegevens, te weten de CPC (cost per click) en /of advertenties van Admarkt en /of Marktplaats en /of accountgegevens van die Marktplaats-/Admarktaccount ( s ) veranderd en/of gewist en/of ontoegankelijk gemaakt en /of (vervolgens) gegevens, te weten advertenties en /of ( hyper ) links naar ( valse ) webshops /websites en /of andere gegevens, daaraan toegevoegd;

4.

Zaaksdossier 04 Dixons - oplichting

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 02 juni 2014 29 maart 2015 tot en met 26 oktober 2015 22 juni 2015 te Muiden en/of Bussum en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Enschede en/of 's-Gravenhage, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (telkens) met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 131 7 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-aanbieding.com

[benadeelde 126] tot de afgifte van EUR 430,00

[benadeelde 127] tot de afgifte van EUR 199,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-aanbiedingen.com

[benadeelde 304] tot de afgifte van EUR 310,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeal.com

[benadeelde 305] tot de afgifte van EUR 440,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeals.com

[benadeelde 306] tot de afgifte van EUR 265,00

[benadeelde 137] tot de afgifte van EUR 295,00

en /of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeals.nl

[benadeelde 307] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-discounter.com

[benadeelde 157] tot de afgifte van EUR 609,00

[benadeelde 158] tot de afgifte van EUR 279,00

en /of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-nederland.com

[benadeelde 15] tot de afgifte van EUR 3.200,00

[benadeelde 13] tot de afgifte van EUR 1.450,00

en /of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonssale.com

[benadeelde 308] tot de afgifte van EUR 269,00

[benadeelde 166] tot de afgifte van EUR 259,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-sale.com

[benadeelde 168] tot de afgifte van EUR 369,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-shop.com

[benadeelde 169] tot de afgifte van EUR 1.000,00

[benadeelde 19] tot de afgifte van EUR 5.510,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-store.com

[benadeelde 171] tot de afgifte van EUR 445,00

[benadeelde 172] tot de afgifte van EUR 650,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonswebshop.com

[benadeelde 22] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-verdachte Winkel.com

[benadeelde 174] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixxons.com

[benadeelde 175] tot de afgifte van EUR 464,99

[benadeelde 176] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixxons.nl

[benadeelde 204] tot de afgifte van EUR 400,00

[benadeelde 205] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonsdeals.be

[benadeelde 213] tot de afgifte van EUR 498,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop worden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website ( s ) betrouwbare namen gegeven en /of er (zeer)

professioneel uit te laten zien ( onder meer door vermelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en /of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website ( s ) producten (onder meer elektronica) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk ( e ) (lagere) prijzen en /of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en /of overleg te voeren en /of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van levering en/of betaling en /of

- een of meer perso ( o) n ( en ) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen,

waardoor voornoemde perso (o) n ( en ) ( telkens ) werd ( en ) bewogen tot bovengenoemde

afgifte (n);

5.

zaaksdossier 05 Babboe - oplichting

hij op een of meer tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks de periode van 15 september 18 oktober 2014 tot en met 26 oktober 10 augustus 2015 te Muiden en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (telkens) met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 46 6 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboe-deals.com

[benadeelde 214] tot de afgifte van EUR 899,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboe-deals.nl

[benadeelde 215] tot de afgifte van EUR 1.299,00

[benadeelde 216] tot de afgifte van EUR 1.299,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboeshowmodel.com

[benadeelde 217] tot de afgifte van EUR 619,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboe-showmodel.com

[benadeelde 218] tot de afgifte van EUR 782,00

[benadeelde 219] tot de afgifte van EUR 619,00

en /of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboe-springsale.com

[benadeelde 225] tot de afgifte van EUR 1.580,50

[benadeelde 226] tot de afgifte van EUR 643,00

en /of

ten aanzien van de frauduleuze website www.babboebv.com

[benadeelde 234] tot de afgifte van EUR 736,00

[benadeelde 310] tot de afgifte van EUR 619,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop werden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website ( s ) betrouwbare namen te geven en /of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers

en /of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit ) en /of de

mogelijkheid om via IDeal te betalen) en /of

- op die bovengenoemde website ( s ) producten (onder meer elektronica) aan te

bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk ( e ) (lagere) prijzen en /of

- op die bovengenoemde website ( s ) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en /of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een

chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van levering en/of betaling en /of

- een of meer perso (o) n ( en ) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen,

waardoor voornoemde perso (o) n ( en ) ( telkens ) werd ( en ) bewogen tot bovengenoemde

afgifte (n);

6.

zaaksdossier 06 MyCom - oplichting

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 13 april 2015 tot en met 26 oktober 1 juni 2015 te Enschede, in elk geval in Nederland en/of te Duitsland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (telkens) met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels, tenminste 14 2 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.mycom-aanbieding.com

[benadeelde 318] tot de afgifte van 539,00

[benadeelde 245] tot de afgifte van 260,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.mycomsale.com

[benadeelde 311] tot de afgifte van 279,00

[benadeelde 246] tot de afgifte van 869,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop werden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website ( s ) betrouwbare namen te geven en /of er (zeer) professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit ) en/of de mogelijkheid om via IDeal te betalen) en /of

- op die bovengenoemde website ( s ) producten (onder meer elektronica) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk ( e ) (lagere) prijzen en /of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en /of overleg te voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van levering en/of betaling en /of

- een of meer perso (o) n ( en ) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen,

waardoor voornoemde perso (o) n ( en ) ( telkens ) werd ( en ) bewogen tot bovengenoemde

afgifte (n);

7.

zaaksdossier 09 Prenatal - poging oplichting

hij op een of neer tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks de periode van 01 oktober 31 juli 201 4 5 tot en met 3 augustus 2015 te Enschede, althans in Nederland en/of te Duitsland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels, een of meer (onbekend gebleven) persoonen heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en), althans enig goed ten aanzien van de frauduleuze website www.prental-outlet.nl en/of www.prenatal-sale.com

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop woerden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) een betrouwbare naamen te gegeven en/of er (zeer) professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer babyartikelen en positiekleding) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

8.

zaaksdossier 10 Kitchenaid - oplichting

op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 december 2014 21 april 2015 tot en met 26 oktober 2015 te Enschede, althans in Nederland en/of te Duitsland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (telkens) met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 15 een perso o ne n heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de navolgende personen, voor de het navolgende geldbedrag en:

ten aanzien van de frauduleuze website wwwkitchenaid-dagdeals.com

[benadeelde 287] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

[benadeelde 288] tot de afgifte van EU 275,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) op www.marktplaats.nl te plaatsen (waarin een of meer product(en) van Kitchenaid te koop werden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of op www.marktplaats.nl een of meerdere advertenties te plaatsen waarin een of neer goederen, waaronder Kitchenaid producten, in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden

- die bovengenoemde website(s) een betrouwbare naamen te geven en/of er (zeer) professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of zich op die bovengenoemde website(s) voor te doen als en gebruik te maken van een of meer (gedeeltelijk) valse namen, te weten Sanne van Laar

- op die bovengenoemde website(s) en/of in bovengenoemde advertentie(s) producten (onder meer Kitchenaidapparatuur) aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) en/of in bovengenoemde advertentie(s) de producten op professionele wijze te beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde persoonen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun zijn bankrekeningnummer en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen

waardoor voornoemde perso ( o ) n (en) (telkens) werd (en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte (n);

9.

zaaksdossier 16 Wehkamp: oplichting en poging oplichting Wehkamp

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 28 juli 2015 tot en met 265 oktober 2015 te Enschede, althans in Nederland en/of te Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

RFS Holland Holding BV en /of Wehkamp B.V. en/of Wehkamp Finance BV en/of Lacent BV heeft bewogen tot de afgifte van een of meerdere goed ( eren ) (waaronder een draadlo os muzieksyste em en /of laptop(s) en/of een computer (s) en /of tablet(s) en/of televisie ( s ) en /of een keukenmachine en/of consumentenelektronica en/of (voetbal)schoen(en) en/of handdoek ( en ) /baddoek ( en ) en /o f een s tofzuiger), in elk geval van enig goed , hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar ( telken s) met

vorenomschreven oogmerk zakelijk weergegeven opzettelijk valselijk en /of listiglijk en /of bedrieglijk en /of in strijd met de waarheid,

zich ( telkens ) voorgedaan als rechtmatige eigenaar van 5 22 , althans een of meerdere Wehkamp-account ( s ) ( door telkens gebruik te maken van onbevoegd verkregen gebruikersnamen en /of wachtwoorden van voornoemde account ( s )) en /of (vervolgens) ( telkens ) het (aflever)adres van de account(s) aangepast en/of (vervolgens) ( telkens ) een krediet aangevraagd en/of aangepast en/of (vervolgens) ( telkens) zonder toestemming van de accounthouder ( s) op naam van de accounthouder ( s ) en /o f op een krediet van de accounthouder ( s ) een of meerdere goed(eren) bij Wehkamp besteld en /of (vervolgens) ( telkens ) die goederen door Wehkamp aan verdachte en/of zijn mededader(s) laten verzenden op het aangepaste ( aflever ) adres, waardoor die RFS Holland Holding BV en /of Wehkamp B.V. en/of Wehkamp Finance BV en/of Lacent BV ( telkens ) werd en bewogen tot bovenomschreven afgifte ( n )

EN /OF

hij op een of meer tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks de periode van 28 juli 2015 tot en met 25 6 oktober 2015 - te Enschede, althans in Nederland en/of te Duitsland ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mede verdachte(n) dader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ( telkens ) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en /of van een valse hoedanigheid en /of door een (of meer) listige kunstgre (e) p ( en ) en /of door een samenweefsel van verdichtsels, RFS Holland Holding BV en /of Wehkamp B.V. en/of Wehkamp Finance BV en/of Lacent BV te bewegen tot de afgifte van een of meerdere goed ( eren ) ( waaronder een draadloos muzieksystemeem en/of laptop(s) en/of computer(s) en/of een tablet(s) en/of televisie(s) en/of een keukenmachine en/of

consumentenelektronica en/of ( voetbal ) schoen ( en ) en /of handdoek(en)/baddoek(en) en/of een stofzuiger ), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk zakelijk weergegeven opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

zich ( telkens ) voorgedaan als rechtmatige eigenaar van 11 22 , althans een of meerdere Wehkamp-account ( s ) ( door telkens gebruik te maken van onbevoegd verkregen gebruikersnamen en /of wachtwoorden van voornoemde account ( s )) en /of (vervolgens) ( telkens ) het (aflever)adres van de account(s) aangepast en/ of (vervolgens) ( telkens ) een krediet aangevraagd en/of aangepast en/of (vervolgens) ( telkens) zonder toestemming van de accounthouder ( s) op naam van de accounthouder ( s ) en/of op een krediet van de accounthouder ( s ) een of meerdere goed(eren) bij Wehkamp besteld en /of (vervolgens) ( telkens ) die goederen door Wehkamp aan verdachte en/of zijn mededader(s) laten verzenden op het aangepaste ( aflever ) adres, waardoor die RFS Holland Holding BV en /of Wehkamp B.V. en/of Wehkamp Finance BV en/of Lacent BV ( telkens ) werd en bewogen tot bovenomschreven afgifte (n), terwijl de uitvoering van dit misdrijf niet werd voltooid;

10.

zaaksdossier 15 Wehkamp - computervredebreuk

hij op een of meer tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks de periode van 28 juli 2015 tot en met 2 6 5 oktober 2015, te Enschede, althans in Nederland en/of te Duitsland, tezamen en in vereniging net een ander of anderen, althans alleen opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd werk(en), te weten computer(s) en/of server(s) van RFS Holland Holding BV en/of Wehkamp B.V. en/of Wehkamp Finance BV en/of Lacent BV en/of computersyste(e)m(en) bevattende (een) Wehkamp-account(s), is/zijn binnengedrongen door het doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) onbevoegd gebruikt gemaakt van (onbevoegd verkregen) gebruikersnamen en/of wachtwoorden en/of andere (inlog)gegevens van tenminste 22 16 accountshouders van Wehkamp, waaronder de account(s) van [benadeelde 314] en/of [benadeelde 319]en/of [benadeelde 320] en/of [benadeelde 321], en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid door zich voor te doen als de accounthouder van voornoemde Wehkamp-account(s);

11.

zaaksdossier 18 Hairlace - computervredebreuk

hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks in de periode van 1 september 2015 tot en met 4 september 2015 te Enschede, althans in Nederland,

opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd werk(en), te weten computers en/of server(s) en/of computersyste(e)m(en) bevattende account(s) van en /of in gebruik bij [benadeelde 317] en /of mijnwebwinkel.nl is /zijn binnengedrongen door het doorbreken van een beveiliging, door een technische ingreep, met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid

immers heeft hij, verdachte ( onbevoegd ) ingelogd op ( de beheerdersomgeving ) van de

website www.mijnwebwinkel.nl en /of www.hairlace.nl en /of www.hairlace.nl/mail

en /of www.hairlace.nl/webmail;

12.

zaaksdossier 19 witwassen

hij op een of meerdere tijdstip (pen) gelegen op of omstreeks 26 oktober 2016 te Enschede, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, immers heeft hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s), een of meer van voorwerp(en), te weten

- een computer (merkt Acer, type: Revo One, serienummer 50500034563) en

- een (computer)beeldscherm (merk: Philips, serienummer ZQ0A1446002038VB7),

althans van, enig(e) voorwerp(en) de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of enig(e) geldbedrag(en) en/of goed(eren) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, terwijl hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s), wist (en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dit/ deze voorwerp ( en ) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit

enig misdrijf.

BIJLAGE 3

vorderingen van de benadeelde partijen

slachtoffer

nummer

zaak

[verdachte]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte

2]

[mede-

verdachte 3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

2

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 38]

299,-

3

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 39]

450,-

10,50 reiskosten

4

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 40]

250,-

7

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 41]

250,-

8

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 42]

299,-

10

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 43]

320,-

11

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 44]

630,-

12

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 45]

495,-

200,- immaterieel +

5,- kopiekosten

13

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 46]

350,-

14

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 47]

450,-

15

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 48]

440,-

1.000,- immaterieel

16

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 49]

450,-

17

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 50]

460,-

19

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 51]

240,-

20

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 52]

240,-

21

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 53]

320,-

22

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 54]

900,-

23

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 55]

385,-

25

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 56]

430,-

26

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 57]

305,-

27

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 58]

305,-

28

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 59]

395,-

29

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 60]

440,-

30

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 61]

950,-

31

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 62]

290,-

32

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 63]

460,-

33

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 64]

360,-

35

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 65]

400,-

202,25 en

200,- kosten therapie

38

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 66]

700,-

1.000,- immaterieel

39

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 10]

680,-

40

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 11]

300,99

41

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 67]

287,-

43

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 68]

580,98

44

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 69]

349,99

45

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 70]

289,99

200,- immaterieel

48

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 71]

490,-

49

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 72]

289,99

52

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 73]

399,95

slachtoffer

nummer

zaak

[verdachte]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte

2]

[mede-

verdachte 3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

55

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 74]

289,99

57

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 75]

289,99

58

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 76]

245,-

59

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 77]

365,-

60

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 78]

395,-

61

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 79]

395,-

64

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 80]

540,-

65

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 81]

295,-

250,-tijd en

administratiekosten

67

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 82]

450,-

68

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 83]

590,-

69

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 84]

430,-

70

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 85]

495,-

71

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 86]

1180,-

72

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 87]

720,-

73

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 88]

785,-

74

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 89]

395,-

76

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 90]

1.265,-

2.000,- immaterieel

77

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 91]

295,-

78

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 92]

495,-

30,- + 475,-

administratiekosten

79

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 93]

295,-

80

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 94]

325,-

81

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 95]

325,-

82

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 96]

295,-

86

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 97]

345,-

89

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 98]

350,-

90

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 99]

550,-

92

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 100]

495,-

93

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 101]

490,-

95

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 102]

375,-

90,- wettelijke rente

96

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 103]

1.500,-

97

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 104]

405,-

98

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 105]

395,-

99

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 106]

710,-

100

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 107]

295,-

101

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 108]

335,-

102

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 109]

590,-

103

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 110]

295,-

104

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 111]

275,-

107

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 112]

395,-

109

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 113]

295,-

150,- immaterieel

110

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 114]

610,-

slachtoffer

nummer

zaak

[verdachte]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte

2]

[mede-

verdachte 3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

111

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 115]

295,-

112

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 116]

450,-

2.500,- immaterieel

113

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 117]

825,-

116

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 118]

455,-

118

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 119]

790,-

120

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 120]

580,-

121

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 121]

415,-

122

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 122]

295,-

123

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 123]

370,-

124

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 124]

590,-

126

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 125]

706,-

128

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 126]

onbekend

129

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 127]

199,-

130

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 128]

870,-

131

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 129]

440,-

132

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 130]

880,-

133

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 131]

245,-

134

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 132]

860,-

135

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 133]

450,-

450,- immaterieel

136

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 134]

275,-

138

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 135]

550,-

139

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 136]

430,-

143

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 137]

295,-

144

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 138]

395,-

145

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 139]

440,-

189,- extra kosten

147

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 140]

295,-

148

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 141]

325,-

149

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 142]

275,-

150

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 143]

445,-

152

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 144]

390,-

153

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 145]

460,-

155

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 146]

445,-

158

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 147]

735,-

160

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 148]

345,-

162

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 149]

295,-

30,- telefoonkosten

163

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 150]

370,-

164

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 151]

535,-

169

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 152]

500,-

171

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 153]

445,-

172

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 154]

445,-

173

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 155]

275,-

slachtoffer

nummer

zaak

[verdachte]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte

2]

[mede-

verdachte 3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

174

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 156]

445,-

176

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 157]

399,99

177

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 158]

279,-

178

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 159]

498,-

179

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 160]

279,-

180

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 161]

558,-

152,- vrije dagen

+ 10,- telefoonkosten +

70,14 benzine kosten

181

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 162]

279,-

183

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 163]

269,-

184

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 164]

609,-

185

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 15]

2.700,-

186

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 13]

1.400,-

187

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 16]

400,-

190

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 12]

500,-

191

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 165]

269,-

192

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 166]

259,-

193

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 167]

279,-

195

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 168]

369,-

196

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 169]

1.000,-

197

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 19]

5.509,95

198

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 20]

300,-

199

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 170]

300,-

200

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 171]

445,-

201

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 172]

650,-

202

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 173]

295,-

203

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 22]

300,-

204

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 174]

300,-

205

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 175]

464,98

206

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 176]

400,-

207

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 177]

403,-

250,- immaterieel

209

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 178]

400,-

210

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 179]

399,-

211

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 180]

399,99

212

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 181]

519,94

213

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 182]

550,-

215

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 183]

400,-

217

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 184]

399,99

218

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 185]

400,-

219

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 186]

399,99

220

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 187]

400,-

221

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 188]

400,-

slachtoffer

nummer

zaak

[verdachte]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte

2]

[mede-

verdachte 3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

222

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 189]

400,-

800,- immaterieel

224

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 190]

399,99

225

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 191]

460,-

75,- verletkosten,

reis- en telefoonkosten

229

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 192]

399,99

232

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 193]

400,-

233

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 194]

399,99

235

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 195]

399,99

236

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 196]

400,-

237

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 197]

464,98

350,- immaterieel

238

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 198]

399,99

239

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 199]

450,-

240

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 200]

399,99

242

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 201]

399,99

243

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 202]

470,-

244

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 203]

400,-

246

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 204]

400,-

247

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 205]

400,-

248

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 206]

535,-

249

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 207]

440,-

250

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 28]

1.080,-

251

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 208]

609,-

252

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 209]

ongeveer 300,-

254

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 210]

405,-

200,- aan diverse

kosten

255

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 211]

265,-

256

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 212]

990,-

7,- telefoonkosten

258

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 213]

498,-

259

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 214]

899,-

260

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 215]

1.299,-

261

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 216]

1.299,-

262

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 217]

619,-

263

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 218]

782,-

264

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 219]

619,-

267

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 220]

1.596,-

1.250,- immaterieel

50,- telefoonkosten

500,- uurloon

268

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 221]

658,-

270

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 222]

619,-

272

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 223]

1.299,-

273

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 224]

308,-

274

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 225]

1.580,50

275

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 226]

643,-

276

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 227]

99,-

slachtoffer

nummer

zaak

[verdachte]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte

2]

[mede-

verdachte 3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

278

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 228]

619,-

279

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 229]

1.199,-

282

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 230]

1.199,-

283

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 231]

748,5

285

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 232]

1.787,-

287

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 233]

1.300,-

289

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 234]

649,-

292

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 235]

1.199,-

293

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 236]

747,-

296

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 237]

619,-

297

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 238]

822,-

299

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 239]

1.199,-

300

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 240]

1.297,-

te bepalen door

de rechter

302

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 241]

250,-

303

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 242]

99,-

304

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 243]

606,95

305

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 244]

899,-

307

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 245]

260,-

309

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 246]

869,-

39,99 kosten

310

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 247]

269,-

75,- moeite en

1.300,-gederfd loon

als zelfstandige

312

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 248]

onbekend

315

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 249]

291,-

316

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 250]

269,-

50,-

318

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 251]

442,99

319

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 252]

600,-

320

7 Simyo

feit 6

[benadeelde 23]

101,-

321

7 Simyo

feit 6

[benadeelde 1]

500,-

322

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 253]

250,-

323

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 291]

450,-

324

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 254]

450,-

325

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 255]

250,-

326

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 256]

299,-

327

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 257]

280,-

328

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 258]

250,-

329

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 259]

250,-

330

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 260]

598,-

333

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 261]

250,-

334

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 262]

450,-

335

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 263]

250,-

337

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 264]

299,99

slachtoffer

nummer

zaak

[verdachte]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte

2]

[mede-

verdachte

3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

338

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 265]

1.400,-

340

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 266]

299,-

341

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 267]

310,-

342

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 268]

450,-

343

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 269]

200,-

500,- immaterieel

345

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 270]

310,-

348

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 271]

250,-

349

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 272]

290,-

350

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 273]

250,-

351

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 274]

250,-

72,- rente en 550,55

kosten en uurloon

352

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 275]

1.000,-

354

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 276]

250,-

356

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 277]

450,-

357

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 278]

250,-

359

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 279]

299,-

360

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 280]

299,-

361

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 281]

310,-

362

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 282]

500,-

363

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 283]

250,-

365

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 284]

299,-

366

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 285]

250,-

367

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 286]

270,-

368

10 Kitchenaid

feit 8

[benadeelde 287]

299,-

20,- kosten en

45,- loon

369

10 Kitchenaid

feit 8

[benadeelde 288]

275,-

370

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 289]

1.350,-

371

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 290]

500,-

373

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 27]

609,-

374

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 33]

306,-

375

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 29]

300,-

100,- kosten

1 Proces-verbaal, p. 4460-4461

2 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het onderzoek 26Meiberg/LERDC15003, van de politie Landelijke Eenheid, met bijlagen (doorgenummerd blz. 1 t/m 14796).