Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:15272

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
22-12-2017
Datum publicatie
11-01-2018
Zaaknummer
09/748009-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Cybercrime. Grootschalige internetoplichting met behulp van nep webshops door middel van phishing, hacking en computervredebreuk. Geen sprake van dadergroep.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/748009-15

Datum uitspraak: 22 december 2017

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officieren van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1993 te [geboorteplaats],

BRP-adres: [adres].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Deze strafzaak is gelijktijdig, maar niet gevoegd, behandeld met de strafzaken tegen de verdachten

[medeverdachte 1] (parketnummer 09/748003-16 ),

[medeverdachte 2] (parketnummer 09/748012-15) en

[medeverdachte 3] (parketnummer 09/748014-15).

In deze zaak hebben pro formazittingen plaatsgevonden op 8 februari 2016, 18 april 2016, 27 juni 2016, 3 november 2016 en 30 juni 2017 (regiezitting).

De inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden op:

- 27 november 2017: behandeling van het dossier inzake de verdachten [verdachte] en [medeverdachte 1],

- 28 november 2017: behandeling van het dossier inzake de verdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2],

- 29 november 2017: requisitoir van de officieren van justitie in alle zaken, pleidooi, re- en dupliek en laatste woord in de zaak van verdachte [medeverdachte 2],

- 30 november 2017: pleidooi, re- en dupliek en laatste woord in de zaken van de verdachten [verdachte] en [medeverdachte 1].

- 1 december 2017: pleidooi, re- en dupliek en laatste woord in de zaak van verdachte [medeverdachte 3],

- 8 december 2017: sluiting van het onderzoek ter terechtzitting in alle zaken.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie mrs. D. van der Ven-Laheij en M.A. van der Vlugt en van hetgeen door verdachte en zijn raadsman mr. A.H.J.G. van Voorthuizen, advocaat te Ede, naar voren is gebracht.

De officier van justitie mr. D. van der Ven-Laheij heeft op de zitting van 3 november 2016 meegedeeld dat zij voornemens is een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) aanhangig te maken en dat hiertoe tegen verdachte een strafrechtelijk financieel onderzoek als bedoeld in artikel 126 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) is ingesteld.

2 De tenlastelegging

Wat de verdachte wordt verweten is omschreven in de (gewijzigde) tenlastelegging, die als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit vonnis. Dit betreft kort samengevat dat hij:

feiten 1, 2 en 3 (Marktplaats)

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- oplichting door middel van phishing ten aanzien van 319 Marktplaats- of Admarktaccounts (feit 1)

- computervredebreuk ten aanzien ten aanzien van 319 Marktplaats- of Admarktaccounts (feit 2)

- manipulatie van computergegevens ten aanzien van 319 Marktplaats- of Admarktaccounts (feit 3);

feit 4 (BCC)

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 96 personen met behulp van namaakwebshops die op BCC.nl leken;

feit 5 (Dixons)

zich in de periode van 2 juni 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 131 personen met behulp van namaakwebshops die op Dixons.nl leken;

feiten 6 en 7 (Simyo)

zich in de periode van 3 mei 2015 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van

- oplichting van minstens 2 personen met behulp van een namaakwebshop die op Simyo.nl leek (feit 6) en

- computervredebreuk ten aanzien van [benadeelde 1] en ABN AMRO bank (feit 7);

feiten 8 en 9 (Topprice24)

zich in de periode van 1 december 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van

- oplichting van minstens 10 personen met behulp van namaakwebshops die leken op Topprice24.nl (feit 8) en

- computervredebreuk ten aanzien van vier personen en de Rabobank in december 2014 (feit 9);

feiten 10 en 11 (Scrypt.cc)

zich in de periode van 19 juni 2015 tot en met 22 juni 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van Scrypt.cc (feit 10) en

- diefstal van 629,95 bitcoins van Scrypt.cc (feit 11);

feiten 12 en 13 ([zaak 13])

zich in de periode van 1 juni 2015 tot en met 12 juni 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van [bedrijf 1] (feit 12) en

- poging tot afpersing van [bedrijf 1] en [benadeelde 2] (feit 13);

feiten 14 t/m 17 (Phonespot)

zich in de periode van 11 november 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van Phonespot.nl (feit 14),

- oplichting door middel van phishing van minstens 8 personen met behulp van Phonespot.nl (feit 15)

- het voorhanden hebben van toegangscodes tot geautomatiseerde werken van Phonespot B.V. (feit 16) en

- poging tot afpersing van Phonespot B.V., Media Center Rotterdam en [benadeelde 3] in november 2014 (feit 17);

feiten 18 en 19 (Het Sanitairfiliaal, Interieur van Nu en Vendiweb)

zich in de periode van 31 oktober 2014 tot en met 10 november 2014 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van Het Sanitairfiliaal, [benadeelde 4] , Interieur van Nu, Vendiweb en [benadeelde 5] (feit 18) en

- oplichting van [benadeelde 6] (feit 19);

feit 20 (witwassen)

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van witwassen.

3 Bewijsoverwegingen

De rechtbank merkt op dat zij in het navolgende e-mailadressen en domeinnamen zal vermelden met haken, bijvoorbeeld om het apenstaartje, om hyperlinks te voorkomen (zoals [mailadres 1]).

3.1

Inleiding1

Uit onderzoek van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (hierna: LMIO) in 2013 en 2014 bleek dat er op internet steeds meer namaakwebshops actief waren, die verschenen onder de naam van legitieme bedrijven zoals BCC, MediaMarkt en Ziggo. Klanten belandden op deze sites via (onder andere) Marktplaats.nl, waar ze naar aanbiedingen zochten. Na het openen van een aantrekkelijke advertentie werden ze met een link doorverwezen naar wat ze dachten dat de site van een te goeder naam en faam bekend staande (web)winkel was. Daar konden ze winkelen zoals dat bij webshops normaal is, door goederen in een winkelmandje te doen en vervolgens af te rekenen. Dat gebeurde via iDEAL of door betaling op een bankrekening van een katvanger. De door de kopers bestelde producten, meestal consumentenelektronica zoals telefoons en tablets, werden niet geleverd. Enkele keren werd bovendien in een chatgesprek met meer of minder succes geprobeerd de klanten hun bankgegevens te ontfutselen en hun rekeningen te plunderen.

Naar het oordeel van de rechtbank kunnen deze feiten als vaststaand worden aangemerkt. Ze hebben ter terechtzitting niet ter discussie gestaan en kunnen zonder nadere motivering dienen als vertrekpunt voor de beoordeling van de bewijsvragen.

Op basis van anonieme tips en andere informatie is verdachte op 18 mei 2015 door de politie aangemerkt als mogelijke pleger van dergelijke vormen van internetoplichting2. Hij is op 26 oktober 2015 aangehouden op het adres [adres 1] in Den Haag. In de woning waren op dat moment ook verdachte [medeverdachte 1] en [persoon 1] aanwezig.3

3.2

Het standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben ten aanzien van alle aan verdachte ten laste gelegde feiten gevorderd dat wettig en overtuigend bewezen wordt verklaard dat verdachte deze feiten in vereniging heeft begaan. Op hun specifieke standpunten zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat het recent door de Hoge Raad gewezen Smartphone-arrest consequenties dient te hebben in de zin van bewijsuitsluiting, dan wel voor de strafmaat. Verder heeft hij betoogd dat niet, althans onvoldoende blijkt dat de ten laste gelegde feiten in vereniging zijn gepleegd. Ten aanzien van een aantal feiten heeft hij aangevoerd dat er weliswaar veel aangiften in het dossier zitten, maar dat naar lang niet alles onderzoek is gedaan en dat die niet onderzochte aangiften niet voor het bewijs gebruikt kunnen worden.

De raadsman heeft geen verweer gevoerd met betrekking tot de feiten betreffende Scrypt.cc, [bedrijf 1], Phonespot, Het Sanitairfiliaal, Vendiweb en Interieur van Nu en het witwassen.

Verdachte zelf heeft zich ten aanzien van alle feiten voortdurend op zijn zwijgrecht beroepen.

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging

Inleidende overwegingen

3.4.1

Opbouw

Het onderzoek in deze zaak bestaat voor het grootste gedeelte uit de analyse van gegevens, die zijn aangetroffen op inbeslaggenomen gegevensdragers zoals telefoons, laptops, USB-sticks en geheugenkaarten en op resultaten van IP-taps. (Een IP-adres is als het ware het internetadres van het de gebruikte modem.) De rechtbank zal beginnen met een overweging over de bruikbaarheid van deze gegevens voor het bewijs in het licht van het smartphone-arrest.

De rechtbank zal daarna enkele algemene overwegingen wijden aan oplichting en medeplegen. Vervolgens zal worden beoordeeld welke gegevens ((IP-)adressen, Skypenamen, e-mailadressen en dergelijke) tot verdachte te herleiden zijn en een overweging gewijd worden aan de bruikbaarheid van de aangiften voor het bewijs. Daarna zal de rechtbank de bewijsmiddelen die in het dossier aanwezig zijn voor de verschillende feiten per zaaksdossier uiteenzetten en hieraan conclusies verbinden.

3.4.2

Beroep op het Smartphone-arrest

Het onderzoek in deze zaak bestaat zoals vermeld voor het grootste gedeelte uit de analyse van gegevens van mobiele telefoons en harde schijven en van IP-taps. Door de raadsman is, zoals hiervoor al vermeld, betoogd dat het Smartphone-arrest (Hoge Raad 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:588) van toepassing is. Zonder toestemming van een officier van justitie of rechter-commissaris zijn alle gegevensdragers en geautomatiseerde werken van verdachte onderzocht en wel zo grondig dat zijn hele privéleven op straat ligt. Er is dus sprake van een meer dan beperkte inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer. Volgens de raadsman zijn daarmee de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) en de artikelen 10 en 13 van de Grondwet jegens verdachte geschonden en is er onder meer sprake van een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv.

De officieren van justitie hebben zich primair op het standpunt gesteld, dat het Smartphone-arrest alleen geldt voor onderzoek aan gegevensdragers en geautomatiseerde werken die door opsporingsambtenaren zelfstandig in beslag zijn genomen. Op de situatie dat de inbeslagname, zoals in dit geval, heeft plaatsgevonden in opdracht van een officier van justitie of rechter-commissaris ziet het arrest niet. De officieren van justitie hebben er verder onder andere op gewezen dat het arrest ten tijde van de inbeslagname nog niet was gewezen en dat er naar de destijds geldende normen geen fouten zijn gemaakt. Verder heeft officier Van der Ven-Laheij gesteld dat zij toestemming voor het onderzoek zou hebben gegeven als haar dat was gevraagd. De officieren stellen zich op het standpunt dat volstaan kan worden met de constatering van het vormverzuim.

De rechtbank overweegt het volgende.

De rechtbank deelt niet het standpunt van de officieren van justitie dat de werking van het Smartphone-arrest zich niet uitstrekt tot inbeslagnames die onder verantwoordelijkheid van een officier van justitie of rechter-commissaris hebben plaatsgevonden. Natuurlijk impliceert hun toestemming tot inbeslagname ook toestemming om onderzoek te verrichten, maar de Hoge Raad heeft in het arrest bepaald dat het van de ernst van de inbreuk die door het onderzoek wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte afhangt, wiens toestemming noodzakelijk is. Er kan zich een situatie voordoen waarbij de officier toestemming geeft tot inbeslagname maar waar (omdat een diepgravend onderzoek nodig is waarbij het hele privéleven van de verdachte bloot komt te liggen) toestemming van de rechter-commissaris nodig is voor het onderzoek.

Vast staat, dat het onderzoek aan de onder verdachte in beslag genomen gegevensdragers en geautomatiseerde werken zo diepgravend is geweest dat sprake is van een zeer ingrijpende inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer. Dit betekent dat sprake is van een schending van het door artikel 8 EVRM beschermde recht op privacy die een onherstelbaar vormverzuim oplevert zoals bedoeld in artikel 359a Sv.

Aan de andere kant was er ten tijde van de inbeslagname een serieuze verdenking dat verdachte zich schuldig had gemaakt aan oplichting via het internet. Dat betekent dat diepgravend onderzoek aan al zijn gegevensdragers en geautomatiseerde werken noodzakelijk was. Daar zullen zich immers bij uitstek de sporen van dergelijke misdrijven bevinden. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de rechter-commissaris voor een dergelijk onderzoek zeker toestemming zou hebben gegeven als die was gevraagd. Daarom volstaat zij met de enkele constatering dat er jegens verdachte –achteraf gezien- sprake is van een vormverzuim. Verder zal zij daaraan geen consequenties verbinden.

De rechtbank merkt verder op, dat verdragsbepalingen zoals artikel 8 EVRM rechtstreekse werking hebben en daarom voor gelijksoortige bepalingen in de Grondwet gaan, zoals de artikelen 10 (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) en 13 (dat onder meer het ‘telefoongeheim’ regelt). Van een schending van het recht op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM) is de rechtbank niet gebleken.

De rechtbank verwerpt dan ook het verweer.

3.4.3

Oplichting

In deze zaak is de eerste verdenking van oplichting de volgende. Zakelijke adverteerders op Marktplaats.nl beschikken over een zogeheten ‘Admarktaccount’ waarmee ze kunnen adverteren. Aan houders van dergelijke Admarktaccounts zijn e-mails gestuurd, ogenschijnlijk afkomstig van Marktplaats, waarin stond dat er iets aan hun account was veranderd; hun e-mailadres of wachtwoord was bijvoorbeeld gewijzigd. Als dat niet klopte, moesten zij op een meegestuurde link klikken en inloggen op hun account. Dat was hun account dan helemaal niet, maar een nagemaakte Marktplaatsomgeving. Op deze manier werden adverteerders hun inloggegevens ontfutseld, waarna op hun account werd ingelogd en geadverteerd voor namaakwebshops. Om de zichtbaarheid van de advertenties te vergroten werd de ‘cost per click’ (het bedrag dat de adverteerder betaalt per keer dat zijn advertentie wordt aangeklikt) verhoogd.

Op dezelfde manier is gephisht bij particuliere adverteerders op Marktplaats.

Verder houdt in de meeste zaken de verdenking van oplichting onder meer in dat er namaakwebshops online zijn gezet die namen van bestaande, betrouwbare bedrijven hadden, professioneel oogden en in het algemeen ook sprekend leken op de echte webshops van de betreffende bedrijven, vaak met vermelding van hun KvK-nummers en algemene voorwaarden en met mogelijkheid om via iDEAL te betalen en contact te hebben met een medewerker van de verkopende organisatie. Bij deze namaakwebshops hebben mensen goederen besteld en betaald (in de veronderstelling dat ze bij de bona fide webshop kochten), maar die artikelen nooit geleverd gekregen.

De derde vorm van verdenking van oplichting is dat aan klanten van Phonespot.nl (een site die verdachte zou hebben gehackt) e-mails zijn gestuurd met een aanbieding, ogenschijnlijk afkomstig van Phonespot, met daarin een betalingslink waarmee die klanten zijn bewogen tot een aankoop en het verrichten van betalingen, die niet bij Phonespot terecht zijn gekomen. De bestelling werd niet geleverd.

Als oplichtingsmiddelen zijn telkens ten laste gelegd: het aannemen van een valse naam, het aannemen van een valse hoedanigheid, het gebruik maken van listige kunstgrepen en van een samenweefsel van verdichtsels.

De Hoge Raad heeft in zijn overzichtsarrest van 20 december 2016 (ECLI:NL:HR: 2016:2889) het volgende overwogen.

Als belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van de verschillende oplichtingsmiddelen in artikel 326 Sr kan worden genoemd dat de verdachte door een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen bij een ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wil roepen teneinde daarvan misbruik te kunnen maken. Bij het gebruik van een samenweefsel van verdichtsels gaat het in de kern om gesproken en/of geschreven uitingen die bij die ander een op meer dan een enkele leugenachtige mededeling gebaseerde onjuiste voorstelling van zaken in het leven kunnen roepen. Bij listige kunstgrepen gaat het in vergelijkbare zin in de kern om meer dan een enkele misleidende feitelijke handeling die een onjuiste voorstelling van zaken in het leven kan roepen. Bij de oplichtingsmiddelen die bestaan uit het aannemen van een valse naam of een valse hoedanigheid, gaat het er in de kern om dat het handelen van de verdachte ertoe kan leiden dat bij de ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen met betrekking tot de ‘persoon’ van de verdachte, hetzij wat betreft diens naam, hetzij wat betreft diens hoedanigheid, waarbij die onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen teneinde daarvan misbruik te maken. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin hetzelfde gedrag van de verdachte meebrengt dat meerdere oplichtingsmiddelen zijn gebezigd. In zo een geval kan dit gedrag als het bezigen van meer dan een oplichtingsmiddel worden ten laste gelegd en bewezen verklaard; daarbij behoeft de rechter niet te kiezen uit die oplichtingsmiddelen omdat die keuze voor de strafrechtelijke betekenis van het bewezen verklaarde niet van belang is. Waarom het bij de strafbaarstelling van oplichting gaat, is dat niet slechts het vertrouwen wordt beschermd van die ander tegen vermogensnadeel dat hij lijdt, maar ook meer algemeen het vertrouwen dat het publiek ten behoeve van het maatschappelijk en economisch verkeer tot op zekere hoogte mag stellen in de oprechtheid waarmee anderen aan dit verkeer deelnemen. Dit laatste komt in de rechtspraak van de Hoge Raad tot uitdrukking in verschillende voor de beoordeling van het gewicht van het gehanteerde oplichtingsmiddel relevant geachte omstandigheden als: het misbruik maken van een in het maatschappelijk verkeer geldend verwachtingspatroon, het verstrekken van onbruikbare contactgegevens of het veelvuldig herhalen van identieke gedragingen in relatie tot telkens weer andere (beoogde) slachtoffers.

Verdachte heeft (voor zover in het navolgende bewezen verklaard) gebruik gemaakt van namaakwebsites, die sterk leken op de sites van het geïmiteerde bedrijf. Deze heeft hij online gezet en hij heeft ervoor geadverteerd op Marktplaats.nl. Als consumenten naar een bepaald artikel zochten, kwamen ze daar een aantrekkelijk (namelijk lager geprijsd) aanbod tegen. Ze dachten dat ze reageerden op een advertentie van een bona fide webshop en hadden ook geen reden om daaraan te twijfelen. Ze winkelden zoals dat bij een webshop gebruikelijk is en betaalden via iDEAL of maakten het geld op een rekeningnummer, zogenaamd van het geïmiteerde bedrijf, over.

De rechtbank stelt vast dat verdachte dus gebruik heeft gemaakt van een valse naam en een valse hoedanigheid. Hij heeft immers gedaan alsof de webshop de reguliere webshop van het betrouwbare bedrijf was. In e-mails en chats heeft hij zich voorgedaan als een medewerker daarvan. Het online zetten van zo’n webshop, het adverteren op Marktplaats en klanten eventueel ook nog misleiden via mail of chat levert naar het oordeel van de rechtbank zowel het gebruik van listige kunstgrepen als een samenweefsel van verdichtsels op.

Het zich voordoen als bona fide (medewerker van de) site Phonespot.nl en mensen met een aanbieding verleiden om een aankoop te doen en te betalen via een aangeboden link, waarna niet geleverd wordt en het geld in eigen zak verdwijnt, voldoet eveneens aan alle oplichtingsmiddelen.

Voor oplichting in de zin van artikel 326, eerste lid, Sr is voorts vereist dat iemand door een oplichtingsmiddel wordt bewogen tot de in die bepaling bedoelde handelingen. In voornoemd overzichtsarrest heeft de Hoge Raad hieromtrent het volgende overwogen.

Van het in het bestanddeel "beweegt" tot uitdrukking gebrachte causaal verband is sprake als voldoende aannemelijk is dat het slachtoffer mede onder invloed van de door het desbetreffende oplichtingsmiddel in het leven geroepen onjuiste voorstelling van zaken is overgegaan tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld als bedoeld in artikel 326, eerste lid, Sr.

Het antwoord op de vraag of in een concreet geval het slachtoffer door een oplichtingsmiddel dat door de verdachte is gebezigd, is bewogen tot de in artikel 326, eerste lid, Sr bedoelde handeling, is in sterke mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In meer algemene zin kunnen tot die omstandigheden behoren enerzijds de mate waarin de in het algemeen in het maatschappelijk verkeer vereiste omzichtigheid het beoogde slachtoffer aanleiding had moeten geven die onjuiste voorstelling van zaken te onderkennen of zich daardoor niet te laten bedriegen, en anderzijds de persoonlijkheid van het slachtoffer, waarbij onder meer de leeftijd en de verstandelijke vermogens van het slachtoffer een rol kunnen spelen. Oplichting in de zin van artikel 326, eerste lid, Sr is echter niet aan de orde wanneer het slachtoffer – gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder de eigen gedragingen en kennis van zaken – de in een bepaalde gedraging van de verdachte besloten liggende onjuiste voorstelling van zaken had moeten doorzien.

De rechtbank concludeert dat in de onderhavige zaken voldaan is aan het vereiste van causaal verband tussen de toegepaste oplichtingsmiddelen en de afgifte van geldbedragen. Uit wat hiervoor is overwogen volgt dat de consumenten door de namaakwebsites die sterk leken op de sites van het geïmiteerde bedrijf, juist in de veronderstelling verkeerden dat ze winkelden bij een webshop van een als betrouwbaar en goed bekend staand bedrijf. Onder deze omstandigheden behoefden de consumenten deze onjuiste voorstelling van zaken niet te doorzien of daarop bedacht te zijn.

3.4.4

Medeplegen

Het standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat verdachte – waar dat ten laste is gelegd – moet worden aangemerkt als medepleger, omdat bij het plegen van de betreffende feiten telkens sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking met anderen. Gelet op alle overeenkomsten tussen de verschillende namaakwebshops en de samenhang daartussen, leek het willekeurig welke webshop door welke verdachte online werd geplaatst en/of gehouden. Die samenwerking blijkt naast de gemeenschappelijke intentie om mensen op te lichten ook uit de omstandigheid dat verdachte met anderen onderling informatie heeft uitgewisseld, zoals standaardmailteksten en rekeningnummers van begunstigdenrekeningen, en dat opbrengsten werden gedeeld.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft betoogd dat niet is gebleken van betrokkenheid van anderen die voldoet aan de voor medeplegen vereiste bewuste en nauwe samenwerking. Verdachte dient dan ook te worden vrijgesproken van het medeplegen.

Het oordeel van de rechtbank

Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking. Die kwalificatie is alleen maar gerechtvaardigd als de bewezen verklaarde - intellectuele en/of materiële - bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is. Dat brengt mee dat als het ten laste gelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), op de rechter de taak rust om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de bewijsvoering dat medeplegen nauwkeurig te motiveren. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip (vgl. Hoge Raad 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3637).

Ten aanzien van de oplichtingen door middel van namaakwebshops die aan verdachte ten laste zijn gelegd, zijn voor wat betreft mogelijke betrokkenheid van anderen een aantal elementen te onderscheiden. Die betrokkenheid kan zich afspelen in het voortraject, dus voordat de eigenlijke oplichting plaatsvindt. Daarbij valt te denken aan het phishen van accountgegevens, het met die gephishte gegevens hacken van Admarkt- en reguliere accounts op Marktplaats en het plaatsen van advertenties voor de namaakwebshops. Deze gedragingen zijn naar het oordeel van de rechtbank ieder op zich essentieel voor het slagen van de ten laste gelegde oplichtingsfeiten. Zonder gephishte accountgegevens en gehackte Admarkt- en reguliere accounts kan immers niet worden geadverteerd voor de namaakwebshops en zonder advertenties op Marktplaats weet niemand dat de webshop bestaat en wordt er niets verdiend.

Voorts kunnen anderen betrokken zijn bij het online brengen van de website met de namaakwebshop en meedoen met het ‘verkopen’ van goederen via de namaakwebshop. Dit is de kern van de ten laste gelegde oplichting.

Ten slotte kunnen (weer) anderen betrokken zijn bij de financiële kant van de ten laste gelegde oplichtingsfeiten, zoals door het aanleveren van bankrekeningen (en de daarbij behorende informatie als inloggegevens en wachtwoorden) en bankpassen van katvangers (‘money mules’), of door het contant opnemen van de door benadeelden naar de bankrekening van de katvanger overgemaakte geldbedragen. Ook deze bijdragen zijn essentieel voor het slagen van de ten laste gelegde vorm van oplichting, omdat de opbrengsten van de oplichting op die manier kunnen worden geïncasseerd zonder dat dit tot de daders te herleiden is.

De hiervoor genoemde vormen van betrokkenheid leveren in beginsel ieder op zichzelf genomen bijdragen van voldoende gewicht op om van medeplegen te kunnen spreken. Waar bij de beoordeling van de afzonderlijke oplichtingsfeiten kan worden vastgesteld dat er een of meer anderen bij betrokken zijn geweest op de wijze zoals hiervoor besproken, zal de rechtbank (indien het tot bewezenverklaring komt) voor dat feit medeplegen bewezen achten. De omstandigheid dat verschillende personen op eenzelfde wijze door middel van namaakwebshops oplichtingen hebben gepleegd en dat zij daarvoor mogelijk (om de beurt of na elkaar) dezelfde of vergelijkbare websites en bankrekeningnummers gebruikten, is op zichzelf genomen onvoldoende voor het oordeel dat ten aanzien van die oplichtingen sprake is van medeplegen. Datzelfde geldt voor de omstandigheden dat tussen betrokkenen onderling informatie, zoals sjabloonteksten van aan klanten te verzenden brieven, werd uitgewisseld of dat de verkoper van de niet te leveren goederen de opbrengsten moest delen met degene die de bankrekening had geregeld en ging pinnen en met de katvanger. Anders dan de officieren van justitie ziet de rechtbank in de modus operandi op zichzelf of de enkele uitwisseling van informatie dus onvoldoende aanknopingspunten om medeplegen aan te nemen. Naar haar oordeel blijkt uit het dossier niet van het bestaan van een dadergroep in de zin van personen die nauw samenwerkten aan dezelfde strafbare feiten, maar ging het om een groep jongeren die onafhankelijk van elkaar met hetzelfde soort strafbare feiten bezig waren en elkaar daarbij soms hielpen. Voor elk ten laste gelegd oplichtingsfeit zal dan ook telkens moeten worden vastgesteld of er naast verdachte een of meer anderen bij betrokken zijn geweest, waaruit die betrokkenheid dan bestaat en of die betrokkenheid is te duiden als medeplegen.

3.4.5

Overzicht van tot verdachte te herleiden IP- en woonadressen, telefoonnummer, bijnaam en Skypeaccount- en Skypeschermnamen

3.4.5.1.1 Telefoonnummer [telefoonnummer 1]

Bij onderzoek in de systemen van de politie kwam [telefoonnummer 1] naar voren als telefoonnummer dat verdachte als het zijne had opgegeven bij het doen van aangifte van diefstal van een bromfiets op 19 maart 20154. Op 8 juni 2015 gaf de rechter-commissaris toestemming voor het tappen van dit telefoonnummer. Op 11 juni 2015 werd een gesprek getapt tussen de gebruiker van dit nummer en een medewerker van Paypal, waarin eerstgenoemde de voor- en achternaam van verdachte als de zijne opgaf. Verder gaf hij als zijn IBAN-nummer [bankrekeningnummer 1] op.5 Ook belde hij met dit telefoonnummer naar de stiefmoeder van verdachte en met voornoemde [persoon 1].6

De rechtbank stelt op basis van deze gegevens vast dat het telefoonnummer [telefoonnummer 1] bij verdachte in gebruik was.

3.4.5.1.2 Bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 1]

Uit bij de ING Bank gevorderde informatie7 blijkt dat het IBAN-nummer dat werd genoemd in het telefoongesprek met Paypal op naam staat van verdachte. Als zijn telefoonnummer was ook daar [telefoonnummer 1] bekend. Tussen augustus 2014 en 2 juni 2015 werd vanaf diverse IP-adressen ingelogd op het bij voornoemd IBAN-nummer horende ING-account met de gebruikersnaam ‘[gebruikersnaam 1]070’.

3.4.5.1.3 IP-adressen [IP-adres 1] en [IP-adres 2]

Uit de door de ING Bank verstrekte gegevens blijkt, dat verdachte voor het internetbankieren onder meer de IP-adressen [IP-adres 1]8 en [IP-adres 2]9 gebruikte.

3.4.5.1.4 IP-adres [IP-adres 3]

Uit de informatie van de ING Bank blijkt ook, dat in de periode van 1 mei tot en met 2 juni 2015 voornamelijk vanaf de internetaansluiting met het IP-adres [IP-adres 3] is ingelogd op ‘Mijn ING’.

Uit het resultaat van een CIOT-bevraging op dit IP-adres blijkt, dat het IP-adres [IP-adres 3] geregistreerd staat op het adres [adres 1] Den Haag, op naam van [verdachte],10 verdachte.

3.4.5.1.5 E-mailadres [mailadres 2]

Verder blijkt uit de bij de ING Bank gevorderde gegevens, dat verdachte daar als e-mailadres [mailadres 2] had opgegeven.11

3.4.5.2 Bijnaam [gebruikersnaam 1] / [gebruikersnaam 1]070

Zoals vermeld was de gebruikersnaam van verdachte bij het internetbankieren ‘[gebruikersnaam 1]070’. Uit mutaties werd door de politie afgeleid dat verdachte vermoedelijk de vriend was van [persoon 2] met het Facebookprofiel [facebookprofiel persoon 2]. Op dit Facebookaccount was een foto te zien die geplaatst was op 30 oktober 2014. Daarop staan twee personen, onder wie volgens de politie verdachte. Naast de foto is te lezen: ‘with [voornaam verdachte] [gebruikersnaam 1]’. De naam is een link naar het Facebookaccount '[gebruikersnaam 1]070'.12

3.4.5.2.1 iPhone met WhatsApp-account [telefoonnummer 1] [gebruikersnaam 1]

In de iPhone van verdachte (zie hierna) werden in de rubriek "Chats" in totaal 77 WhatsAppconversaties aangetroffen, die gevoerd waren door de WhatsAppgebruiker '[telefoonnummer 1]@s.whatsapp.net ‘[gebruikersnaam 1]'.13 In een afgeluisterd telefoongesprek van 12 juni 2015 werd verdachte aangesproken met ‘[gebruikersnaam 1]’.14

3.4.5.2.2 Foto verdachte met het woord ‘[gebruikersnaam 1]’ op zijn hoofd

Op de iPhone van verdachte werd een foto aangetroffen waarop hij te zien is met op zijn voorhoofd het woord ‘[gebruikersnaam 1]’.15

De rechtbank stelt op basis van dit alles vast dat de bijnaam van verdachte ‘[gebruikersnaam 1]’ of ‘[gebruikersnaam 1]070’ luidt.

3.4.5.3 IP-adres [IP-adres 4]

IP-adres [IP-adres 1]

Verblijfadres [adres 2], Den Haag

Zoals vermeld waren er redenen om aan te nemen dat verdachte de vriend was van [persoon 2]. Op basis van foto’s op haar Facebookaccount werd geconcludeerd dat ze waarschijnlijk in Ypenburg (een wijk in Den Haag) samenwoonden aan de [straatnaam van adres 2 en 4], [straatnaam], [straatnaam] of [straatnaam].16

Op 18 mei 2015 is in het systeem BlueView onderzoek naar de naam '[gebruikersnaam 1]070' gedaan. Hieruit bleek dat door de fraudeafdeling van het bedrijf Multisafepay (een bedrijf dat internetbetalingen faciliteert) in augustus 2014 een link is gelegd tussen een internetoplichter die gebruik maakte van het alias '[gebruikersnaam 1]070' en het IP-adres [IP-adres 4]17. De persoon achter dit alias heette volgens Multisafepay [verdachte] en hield zich bezig met oplichting door middel van twee namaakwebshops en zou hoogstwaarschijnlijk dezelfde oplichter zijn die bekend was van de BCC-website.

Van het IP-adres [IP-adres 4] werden de identificerende gegevens gevorderd. De tenaamgestelde was in de periode van 13 maart 2014 tot en met 20 mei 2014 [persoon 3], die woonde aan de [adres 2] Den Haag.18

Zoals hiervoor al vermeld gebruikte verdachte voor het internetbankieren onder andere het IP-adres [IP-adres 1]. Uit een CIOT-bevraging bleek dat ook dit IP-adres geregistreerd was op het adres [adres 2] in Den Haag.19

Verder bleek dat [persoon 3] op 19 mei 2015 was verhoord20 omdat zijn IP-adres gebruikt was in een fraudezaak waarbij geld van de bankrekening van een slachtoffer was gehaald dat vervolgens doorgesluisd was naar een buitenlands bedrijf. In het verhoor verklaarde [persoon 3] dat hij geen flauw idee had hoe het mogelijk was dat er via zijn IP-adres fraude was gepleegd.

Met de foto's van de woning die te zien waren op het Facebookaccount van [persoon 2] is op 13 mei 2015 onderzoek gedaan in Ypenburg. Hierbij is geconcludeerd dat dit de woning aan de [adres 4] in Ypenburg moet zijn21. Met andere woorden: het huis naast dat van [persoon 3].

Op de op 26 oktober 2015 in beslag genomen Samsung SSD (zie hierna) werd een Skypechat aangetroffen van 27 januari 2015 tussen ene Ruben ([skypenaam 1]) en Drake ([skypenaam 2]; een Skypenaam van verdachte, zie hierna).22 Op een gegeven moment stuurde Ruben de link http://whois.domaintools.com/[IP-adres 1]. De rechtbank merkt op dat whois een programma is waarmee IP-adressen en domeinnamen kunnen worden achterhaald en dat het vermelde IP-adres er een van [persoon 3] is. Ruben vroeg aan Drake hoe ze dat nu weer vonden. Hierop antwoordde Drake dat het niet zijn IP-adres was. Hij schreef:

“Ik heb zelf niet eens internet lol

Ik heb niet eens internet in me huis

ja heb gelezen

ik pak internet van buren

lolol”23

Verblijfadres [adres 2], Den Haag, vervolg

In drie sms-berichten die tussen 6 augustus 2014 en 15 januari 2015 werden verzonden met de iPhone van verdachte, onder andere naar ‘maatje taxi’, werd het adres [adres 2] in Ypenburg doorgegeven.24

De rechtbank leidt uit het vorenstaande af dat verdachte geruime tijd op de [adres 2] in Den Haag heeft verbleven en dat hij toen gebruik heeft gemaakt van de IP-adressen van [persoon 3].

3.4.5.4 Verblijfadres [adres 1], Den Haag

Uit afgeluisterde gesprekken bleek dat verdachte op 13, 20 en 23 juni 2015 belde met de HTMC-taxicentrale en een taxi op het adres [adres 1] in Den Haag bestelde. Verder gaf hij op 15 juni 2015 voor de bezorging van een afwasmachine het adres [adres 1] in Den Haag op en voor het laten bezorgen van meubels op 18 juni 2015 ook.25 Op 6 juli 2015 is gezien dat verdachte aan kwam rijden op een scooter en het huis binnenging.26 Zoals vermeld is in de periode van 1 mei 2015 tot en met 2 juni 2015 voornamelijk vanaf de internetaansluiting met het IP-adres [IP-adres 3] geregistreerd op het adres [adres 1] te Den Haag ingelogd op de internetbankieromgeving op naam van verdachte.

De rechtbank leidt hieruit af, dat verdachte voor zijn aanhouding woonde op het adres [adres 1] Den Haag en het IP-adres [IP-adres 3] gebruikte.

3.4.5.5 Skypegebruikersnamen [skypenaam 2] en scryptcc.admin

Op 12 augustus 2015 is onderzocht welke Skypeaccounts er op het IP-adres [IP-adres 3] actief waren27. De database van de website Skypegrab.net gaf bij dit IP-adres de Skypegebruikersnamen [skypenaam 2] en scryptcc.admin op. Omgekeerd leverde een bevraging van de database op de username [skypenaam 2] onder meer de volgende IP-adressen op waarvandaan het account [skypenaam 2] is gebruikt:

[IP-adres 2];

[IP-adres 1], een van de IP-adressen op naam van [persoon 3];

[IP-adres 3], het IP-adres op naam van verdachte.

Zoals vermeld zijn deze IP-adressen alle drie gebruikt bij het internetbankieren op de rekening van verdachte.

Dit bevestigt zowel dat alle drie deze IP-adressen door verdachte zijn gebruikt als dat verdachte gebruik heeft gemaakt van de Skypegebruikersnamen [skypenaam 2] en scryptcc.admin.

De rechtbank merkt op dat bij Skype een schermnaam (eenvoudig) gewijzigd kan worden, maar een accountnaam niet.

3.4.5.6 e-mailadres [mailadres 3]

Aan het Skypeaccount met de gebruikersnaam [skypenaam 2] was het e-mailadres [mailadres 3] gekoppeld.28 De rechtbank leidt hieruit af dat verdachte dit e-mailadres heeft gebruikt.

3.4.5.7 Gebruikersnaam [gebruikersnaam 2]

Omdat verdachte gebruik maakte van de naam ‘[gebruikersnaam 1]070’ is hier door de politie met Google op gezocht. Tussen de zoekresultaten zat een verwijzing naar een pagina op het Opencartforum. Opencart is een vrij te gebruiken platform voor online winkelen, dat gebruikt kan worden voor het opzetten van een webwinkel.

Om te kijken wat de gebruiker [gebruikersnaam 1]070 op dit forum deed, werd binnen Google de

zoekvraag “[gebruikersnaam 1]070 site:forum.opencart.com” gesteld. Bij de zoekresultaten zat een verwijzing naar de forumpagina. Hierop schreef de gebruiker “[gebruikersnaam 1]070” dat hij via Skype te bereiken was met de gebruikersnaam ‘[gebruikersnaam 2]’.29

3.4.5.8.1 Gegevens van Online Prepaid Services B.V.

Op 10 juni 2015 vond er een telefoongesprek plaats tussen verdachte en een medewerker van Online Prepaid Services, een leverancier van gedigitaliseerde cadeaubonnen.30 In dit telefoongesprek werd verdachte gevraagd naar zijn naam (de medewerker noemde ‘[voornaam verdachte] en [naam verdachte]) en werd verdachte geconfronteerd met diverse e-mailadressen waarvan hij gebruik zou maken, waaronder een e-mailadres op naam van [persoon 4] dat verdachte aan een collega van de medewerker door had gegeven om een bestelling te vinden.

Bij Online Prepaid Services B.V. bleken onder andere de navolgende IP-adressen en e-mailaccounts geregistreerd in relatie met verdachte:

[IP-adres 2] [mailadres 2]

dixons.klantenservice[@]gmail .com

[mailadres 5]

phonespotklantenservice[@]gmail.com

[persoon 4][@]outlook.com

[IP-adres 3] [mailadres 1]

[mailadres 4]

phonespotklantenservice[@]gmail.com

83.81.105.216 [persoon 4][@]outlook.com

Ireddergames[@]gmail.com

[IP-adres 1] [persoon 4][@]outlook.com.31

3.4.5.8.2 [mailadres 1]32

Uit historische gegevens van het Google-account [mailadres 1], opgevraagd bij Google Inc., blijkt dat er in de periode van 29 mei 2015 tot en met 26 juni 2015 regelmatig via het IP-adres [IP-adres 3], het adres op naam van verdachte, en IP-adressen van KPN mobiel in- en uitgelogd is op het Google-account [mailadres 1]. Via het IP-adres [IP-adres 3] is op 16 juni 2015 twee keer op dit Gmailaccount ingelogd.33 De rechtbank leidt uit de gegevens van Online prepaid Services B.V. en hieruit af, dat verdachte dit e-mailadres heeft gebruikt.

3.4.5.8.3 [persoon 4]

[persoon 4] is een bestaand persoon, die is gehoord34 en heeft verklaard in oktober 2014 voor haar dochter [persoon 5] een PlayStation 4 te hebben betaald die door laatstgenoemde was besteld, of omgekeerd, dat wist ze niet meer. De PlayStation is nooit geleverd. Omdat haar naam anders was dan die van haar dochter, moesten ze van een medewerker van de website allebei een kopie van hun ID-bewijs opsturen. Dat hebben ze gedaan.

Op de HP-laptop die is aangetroffen bij verdachte staat op diverse locaties een groot aantal foto’s van legitimatiebewijzen en bankpassen, waaronder van [persoon 4] en [persoon 5].35

Op 26 oktober 2015 werden tijdens de doorzoeking van de woning van verdachte onder andere een mastercard van Skrill, geldig van 01/15 tot 01/18, op naam van [persoon 4] en een welkomstbrief van Skrill gericht aan [persoon 4], [adres 3] Den Haag aangetroffen.36 Skrill is een internetdienst die de mogelijkheid biedt geld over te maken met behulp van alleen een e-mailadres.

In de periode van 29 januari 2015 tot en met 14 februari 2015 zijn in de logboekbestanden van de Samsung SSD (zie hierna) diverse vermeldingen te vinden waaruit blijkt dat gebruik is gemaakt van het e-mailadres [persoon 4][@]outlook.com.37

De rechtbank constateert dat verdachte op diverse manieren misbruik heeft gemaakt van de naam van [persoon 4], waaronder in e-mailadressen.

3.4.5.9 Beslag

Op 26 oktober 2015 zijn op het adres [adres 1] in Den Haag onder meer in beslag genomen:

  • -

    een laptop van het merk Hewlett-Packard met een harde schijf van het merk Seagate, type ST500LMO, beslagnummer KL066.01.01.001 (hierna: de HP-laptop of de Seagate);

  • -

    een harde schijf, merk en type Samsung SSD 840, met beslagnummer KL066.01.02.001 (hierna: de Samsung SSD);

  • -

    een harde schijf, merk Western Digital, met beslagnummer KL066.02.04.001 (hierna: de Western Digital)38;

 een Apple iPhone, type 5S, met beslagnummer KL066.02.05.001 (hierna: de iPhone).39

Verder is bij verdachte een portemonnee met € 1065,05 aangetroffen en in beslag genomen.40

3.4.5.9.1 Onderzoek gegevensdragers

Er is een onderzoek ingesteld naar de genoemde gegevensdragers, onder andere om uit te zoeken van welke verdachte de eigenaar of in ieder geval de gebruiker was.41

3.4.5.9.2 HP-laptop

Bij het onderzoek aan de HP-laptop werden in de unallocated clusters van de harde schijf van de laptop drie fragmenten van e-mailberichten gevonden. Deze berichten zijn gestuurd naar de e-mailadressen [mailadres 2] en [mailadres 4].42 Zoals vermeld is het eerstgenoemde e-mailadres door verdachte bij de ING Bank opgegeven als zijnde zijn e-mailadres en het andere bevat zijn naam en geboortejaar.

Ook werd op de laptop een curriculum vitae aangetroffen met de bestandsnaam CV [voornaam verdachte].rtf met daarin de persoonsgegevens van de verdachte43. Er was ook een groot aantal foto's aanwezig van iemand die door de verbalisant herkend werd als verdachte.44

Als eigenaar van het op de laptop geïnstalleerde besturingssysteem stond [mailadres 3] geregistreerd, het e-mailadres waarvan de rechtbank al eerder heeft vastgesteld dat dit bij verdachte in gebruik was.

De rechtbank leidt hieruit af dat verdachte de eigenaar van deze laptop is.

3.4.5.9.3 Western Digital harde schijf

Op de Western Digital werden een curriculum vitae van verdachte en een groot aantal foto's van iemand die door een verbalisant herkend werd als verdachte, een aantal sollicitatiebrieven van verdachte en de reacties hierop aangetroffen. Daarnaast is er binnen de image-bestanden van de harde schijf een back-up van een iPhone gevonden; de telefoon heet “iPhone van [voornaam verdachte]”. 45

De rechtbank leidt hieruit af dat deze harde schijf in gebruik was bij verdachte.

Op de harde schijf waren onder andere de volgende Skypeaccounts ingesteld:

Skype Name Full Name Email(s)

[gebruikersnaam 2] x

[skypenaam 2] [skypenaam 2] [mailadres 3], [mailadres 3]

live:herqlesk herqlesk [mailadres 5].46

3.4.5.9.4 Samsung SSD

Bij het onderzoek aan de Samsung SSD bleek dat er in het computerbestand hiberfil.sys een fragment van een e-mail aanwezig was. Deze e-mail is gestuurd naar het e-mailadres [mailadres 4].

In Chrome waren de e-mailadressen [mailadres 2] en [mailadres 4] aanwezig. Bij het onderzoek aan de Samsung SSD werd verder vastgesteld dat er naast de standaard in Windows 7 aanwezige gebruikersaccounts op de harde schijf een gebruikersaccount met de naam ‘1337’ (‘leet’, dat wil zeggen lead, ‘winnaar’ in internettaal) was aangemaakt. Als eigenaar van het besturingssysteem stond ‘1337’ geregistreerd.47

Onder de gebruiker 1337 zijn als Skypeaccounts ingesteld:

Skype Name Full Name Email

[gebruikersnaam 2] Bitcoin [mailadres 5]yopmail.com

[skypenaam 2] X [mailadres 3]

live:[persoon 4] [persoon 4] [persoon 4][@]outlook.com

moneybookers.hf ARGGG [mailadres 5]gmail.com48

Hieronder bevinden zich dus behalve de bekende e-mailadressen met de naam van verdachte ook het account [skypenaam 2] met het e-mailadres [mailadres 3] - dat gekoppeld is aan het IP-adres op naam van verdachte - en het account [gebruikersnaam 2], dat in het Opencartforum gekoppeld bleek aan de bijnaam van verdachte, [gebruikersnaam 1]070. De rechtbank stelt dan ook vast dat ook de Samsung SSD bij verdachte in gebruik was.

De rechtbank concludeert verder dat de op de HP, Western Digital en Samsung SSD vermelde Skypenamen en e-mailadressen kennelijk bij verdachte in gebruik waren.

3.4.5.9.5 Apple iPhone

Van de iPhone 5S is vastgesteld dat hij gebruikt werd in combinatie met het telefoonnummer [telefoonnummer 1], dat bij verdachte in gebruik was en is getapt. De Apple-ID is [mailadres 2], het e-mailadres dat door verdachte is opgegeven bij de ING-bank.49 Het ingestelde wachtwoord is [voornaam medeverdachte 4]1212. In de telefoon zijn WhatsAppchatgesprekken aangetroffen van de gebruiker “[telefoonnummer 1]@s.whatsapp.net [gebruikersnaam 1]”.50 De rechtbank leidt uit deze gegevens af dat deze iPhone bij verdachte in gebruik was.

3.4.5.10 Andere Skypeaccountnamen van verdachte

3.4.5.11.1 Russiaunknown

Op de HP-laptop zijn ook Skypechatgesprekken aangetroffen van een Skypeaccount met de naam ‘Russiaunknown’. Aangezien is vastgesteld dat de HP van verdachte is en de chat is aangetroffen in de map met de naam ‘[voornaam verdachte], gaat de rechtbank ervan uit dat de gebruikersnaam Russiaunknown door hem werd gebruikt.51

3.4.5.11.2 [skypenaam 2], [mailadres 5]gmail.com en [mailadres 6]. com

Op de Samsung SSD zijn Skypechatgesprekken aangetroffen tussen [skypenaam 2] en

‘[persoon 6]’ die plaatsvonden in de periode van 23 januari 2015 tot en met 14 februari 2015.52

Uit de inhoud van de chatgesprekken blijkt dat [skypenaam 2] gebruik maakte van de e-mailaccounts [mailadres 5]gmail.com en [mailadres 6].com53. De rechtbank merkt op bij doorzoeking van de [adres] een aan ‘[persoon 7]’ gerichte brief met als adres [adres 4] in Den Haag, afkomstig van Skrill is aangetroffen.54 De rechtbank leidt uit het vorenstaande af dat verdachte kennelijk ook de naam [persoon 7] gebruikte.

3.4.5.11.3 leeftijdisleuk ([persoon 8])55

Bij het onderzoek aan de ASUS-laptop van verdachte [medeverdachte 1] (die bij verdachte op bezoek was toen die werd aangehouden) zijn onder andere chats aangetroffen met ‘leeftijdisleuk’, schermnaam [persoon 8]. Op het Skypeaccount met de naam ‘leeftijdisleuk’ werd ingelogd met het IP-adres van verdachte, [IP-adres 3]. In een gesprek met ‘[accountnaam 1]’ (verdachte [medeverdachte 1]) gaf ‘leeftijdisleuk’ het e-mailadres [mailadres 4] op.56

De rechtbank leidt hieruit af dat ook ‘leeftijdisleuk’ een Skypeaccount van verdachte is.

3.4.5.12.1 Financiën van verdachte

Verdachte gaf tussen 30 april 2014 en 7 juli 2015 een bedrag van € 40.927,20 via zijn bankrekening uit en ontving in diezelfde periode € 3.521,43 aan uitkering op deze bankrekening. De bankrekening [bankrekeningnummer 1] is de enige bankrekening die van verdachte bekend is.57

Verdachte gaf tussen 8 juli 2015 en 1 september 2015 een bedrag van € 32.884,25 via zijn bankrekening uit. In die periode kreeg hij niets aan loon of uitkering op deze bankrekening. Verdachte ontving bovendien tussen 8 juli 2015 en 1 september 2015 € 31.625,10 uit de verkoop van bitcoins op zijn bankrekening.58 De bitcoin is een virtuele munt waarmee op internet voor bepaalde producten en diensten kan worden betaald en die ook verkocht kan worden voor euro’s of andere munteenheden.

3.4.5.12.2 Gegevens bekend bij Phoenix Payments/Anycoin Direct

Anycoin Direct biedt bedrijfsmatig het aankopen en verkopen van cryptogeld (een soort digitale munteenheid zoals bitcoins, die vaak gebruikt wordt als alternatief geldsysteem voor de reguliere geldsoorten) op internet als dienst aan. In totaal ontving verdachte op zijn bankrekening [bankrekeningnummer 1] tussen 15 juni 2015 en 2 juli 2015 € 18.151,28 euro uit de verkoop van bitcoins aan dit bedrijf.59

3.4.5.13 [gebruikersnaam 2] maakt namaakwebshops

Op de HP-laptop van verdachte zijn Skypechatgesprekken aangetroffen van ‘[gebruikersnaam 2]’ een naam die hiervoor is herleid tot verdachte, met ‘cyber.crypter’.60

Op 10 augustus 2014 schreef [gebruikersnaam 2] aan cyber.crypter dat hij 20 was (opmerking rechtbank: dat komt overeen met de leeftijd van verdachte op die datum) en vanaf zijn 17de al leefde van zwart geld.61

“but normaly what i do

create a fake website

make people order

bam

never receive shit”62

3.4.5.14 Samenvatting van tot verdachte te herleiden IP- en woonadressen, telefoonnummer, bijnaam en Skypeaccount- en Skypeschermnamen

Verdachte heeft in de periode waarop de tenlastelegging ziet, gewoond aan [adres 2] en daarna aan de [adres 1] in Den Haag. Hij was eigenaar en gebruiker van de bij hem aangetroffen HP-laptop, Samsung SSD, Western Digital en iPhone. Hij gebruikte het telefoonnummer [telefoonnummer 1].

Verdachte maakte gebruik van onder meer de volgende IP-adressen:

IP-adres [IP-adres 1],

IP-adres [IP-adres 4],

IP-adres [IP-adres 2] en

IP-adres [IP-adres 3]

Hij gebruikte verder onder meer de volgende aliassen (waaronder Skypeaccountnamen en Skypeschermnamen) en e-mailadressen, niet noodzakelijkerwijs in onderstaande combinaties:

[gebruikersnaam 1]/[gebruikersnaam 1]070 [mailadres 2]

[gebruikersnaam 2] [mailadres 4]

[skypenaam 2] [mailadres 3]

[persoon 4] mailadres 5]yopmail.com,

scrypt.cc [mailadres 5]gmail.com

moneybookers.hf [persoon 4][@]outlook.com

leeftijdisleuk dixons.klantenservice[@]gmail.com

phonespotklantenservice[@]gmail.com

Russiaunknown [mailadres 1]

Ireddergames[@]gmail.com

[persoon 7] [mailadres 6].com

Verdachte gaf in de periode waarop de tenlastelegging betrekking heeft via zijn bankrekening veel meer geld uit dan hij legaal aan inkomsten ontving. Hij schreef in een chat dat hij mensen oplichtte met namaakwebshops.

De rechtbank zal bij de bespreking van de feiten niet opnieuw uitleggen waarom deze gegevens aan verdachte te koppelen zijn.

3.4.6

De bruikbaarheid van de aangiften voor het bewijs

Door de raadsman is aangevoerd, dat alleen de aangiften van de in de tenlasteleggingen vermelde personen door de politie zijn onderzocht en dat de overige aangiften daarom niet bruikbaar zijn voor het bewijs. De rechtbank deelt dit standpunt niet. Een aangifte is een wettig bewijsmiddel; nader onderzoek daaraan is in principe niet vereist. Natuurlijk is één aangifte op zichzelf onvoldoende bewijs voor een veroordeling. De rechtbank merkt echter op dat vele aangiften zijn voorzien van transactieoverzichten, schermafdrukken van chats, uitdraaien van e-mailberichten en dergelijk steunbewijs. De ene aangifte kan bovendien soms als steunbewijs fungeren voor de andere. Van situaties waarbij aan het waarheidsgehalte van een aangifte getwijfeld moet worden, is in de onderhavige zaken niet gebleken. De rechtbank zal per geval beoordelen of een aangifte als bewijsmiddel voldoet.

DE TEN LASTE GELEGDE FEITEN

FEITEN 1, 2, 3 MARKTPLAATS

Inleiding

Voor een beschrijving van de manier waarop reguliere en zakelijke Marktplaatsaccounts werden gephisht en gehackt verwijst de rechtbank naar wat hiervoor onder 3.4.3 bij ‘Oplichting’ is vermeld.

De rechtbank dient te beoordelen of verdachte betrokken is geweest bij voornoemde handelwijze en of wettig en overtuigend bewezen verklaard kan worden dat hij zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan (het medeplegen van) oplichting (feit 1), (het medeplegen van) computervredebreuk (feit 2) en (het medeplegen van) verstoring van computergegevens (feit 3) in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015.

Informatie van Marktplaats B.V.

Uit gegevens van Marktplaats B.V. blijkt dat er tussen 13 maart 2014 en 9 mei 2015 totaal 502.840 frauduleuze advertenties zijn aangemaakt door 115 gehackte Admarktaccounts.63 In deze advertenties werd verwezen naar 17 verschillende namaakwebshops. Dit betreft onder andere bcc-store.com, bcc-winkel.com64, bcc-wk.com65 en simyo-aanbieding.ml66 (alle ten laste gelegd aan verdachte).

Bij het aanmaken van de advertenties is gebruik gemaakt van 53 verschillende IP-adressen.67

Namens Marktplaats B.V. is aangifte gedaan van onder meer computervredebreuk en fraude.68

Door een aantal accounthouders is aangifte gedaan van het wederrechtelijk binnendringen in hun computer en Admarktaccount en het wederrechtelijk (inlog)gegevens veranderen, waardoor het account was geblokkeerd voor de houders, en gegevens toevoegen (van namaakwebshops) binnen hun account.

Een van deze accounthouders is [benadeelde 7], eigenaar van Graffitiworld (een bedrijf in muur- en wandschilderingen en workshops graffiti met het e-mailadres [mailadres 7]). Op 28 januari 2015 heeft aangever [benadeelde 7] blijkens zijn verklaring een e-mail ontvangen van automatisch@marktplaats.nl met als onderwerp ‘wachtwoord Marktplaats account opnieuw instellen’. Zijn account is drie weken niet voor klanten bereikbaar geweest omdat het gehackt bleek te zijn.

3.4.7.1 Feit 1 vrijspraak

Feit 1 oplichting (door phishing van Admarkt- en Marktplaatsaccounts)

Op de Samsung SSD van verdachte is een computerbestand aangetroffen met de naam ‘marktplaats.txt’ en daarin 3386 e-mailadressen. In deze lijst komt het e-mailadres [mailadres 7] voor. Dit adres komt ook voor op lijsten die zijn aangetroffen op gegevensdragers van [medeverdachte 1].

Bij onderzoek naar een losse harde schijf van het merk Seagate, beslagnummer KL066.02.04.002, werd het bestand ’adwords.txt’ aangetroffen. Dit tekstbestand bevat inloggegevens (e-mailadressen en wachtwoorden). Bij enkele van deze gegevens staat ’-gebruikt’.

De rechtbank is van oordeel dat het enkele voorhanden hebben van dergelijke lijsten weliswaar verdacht is, maar niet voldoende bewijs oplevert om vast te kunnen stellen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan phishing. Uit het dossier komt immers naar voren dat de verdachten onderling en met anderen informatie, zoals sjabloonteksten van berichten, deelden. [medeverdachte 2] heeft bovendien verklaard dat hij een bestand met daarin inloginformatie, e-mailadressen en wachtwoorden van Marktplaatsgebruikers heeft gedeeld met anderen dan wel dat anderen daar ook bij konden. Dat ook [medeverdachte 1] over het e-mailadres van Graffitiworld beschikte, wijst erop dat hij en verdachte [verdachte] gegevens hebben gedeeld. Ze waren goede bekenden van elkaar, want [medeverdachte 1] was aanwezig op de [adres 1] toen verdachte [verdachte] werd aangehouden. Dat laatstgenoemde de gegevens ook gebruikt heeft, blijkt echter nergens uit.

De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van het onder feit 1 ten laste gelegde.

3.4.7.2 Feit 2: computervredebreuk

Feit 3: manipulatie computergegevens Admarkt- en Marktplaatsaccounts

Marktplaats heeft op 26 juni 2015 bestanden verstrekt met een overzicht van advertenties en

bijbehorende gegevens in relatie tot onder andere het IP-adres [IP-adres 3] op naam van verdachte. Hieruit blijkt dat er met gebruik van dit IP-adres op 3 mei 2015 door vier verschillende Admarktaccounts 26 advertenties zijn geplaatst, die verwezen naar Simyo-aanbieding.ml en uitverkoop.ml.69Beide domeinen komen voor op het door Marktplaats verstrekte overzicht van namaakwebshops.70Dit betreft onder andere advertenties voor Simyo-aanbieding.ml via het Admarktaccount van het bedrijf Dak Discounter.71

Het IP-adres van de gebruikers van de accounts bleek structureel af te wijken van het IP-adres van de adverteerder.72

Uit het bestand ‘20150626_126nd_Core_Adsv3.xlsx’ blijkt dat er 12 advertenties zijn geplaatst door zes verschillende reguliere accounts, alle met het IP-adres [IP-adres 3]. Uit de dossiers wordt niet duidelijk op welke data deze advertenties zijn geplaatst. Vervolgens bleek dat in dit bestand het IP-adres van de gebruikers van de accounts in vijf gevallen afwijkt van het IP-adres van de adverteerder. Eén van die vijf, [IP-adres 2], kan gelinkt worden aan [persoon 2] (al maakte ook verdachte gebruik van dit IP-adres). Er bleven dus vier accounts over waarop advertenties zijn geplaatst vanaf een IP-adres dat zowel afwijkt van dat van de gebruiker als geen link heeft met het IP-adres van de adverteerder.73

Het IP-adres [IP-adres 4] dat op naam staat van [persoon 3] is in de periode van 13 maart 2014 tot en met 31 maart 2014 65 keer gebruikt voor het plaatsen van advertenties voor de namaakwebshop bccwinkel.com.74

Volgens Marktplaats B.V. zijn er vanaf het IP-adres [IP-adres 1], het andere adres van [persoon 3], op 5 december 2014 31 advertenties geplaatst voor de namaakwebshop www.topprice24.info/http://topprice24.info.75

Op 17 januari 2015 zijn er door cyber.crypter (schermnaam [schermnaam 1]) en [skypenaam 2] (schermnaam [schermnaam 2]) berichten aan elkaar verstuurd over Admarktdomeinen. [schermnaam 1] vroeg aan [schermnaam 2] hoe die gisteren toegang had gekregen en [schermnaam 2] antwoordde: “Just hacked.” Er werden zes Admarkt-URL’s verstuurd door cyber.crypter. (De term URL wordt vaak gebruikt als aanduiding voor een webadres.) Kennelijk probeerden cyber.crypter en [skypenaam 2] handmatig Admarktaccounts te benaderen. Bij de eerste vijf Admarktaccounts schreven ze elkaar “Warning?” “Yes.” “Gives warning.” Bij de laatste schreef [skypenaam 2] dat deze het deed en dat hij bleef laden en dat dit misschien de oplossing was.76 De rechtbank leidt hieruit af dat er op dat moment met succes was ingelogd op een Admarktaccount, waardoor er toegang tot dit account is verkregen en wijzigingen konden worden doorgevoerd.77

Conclusie van de rechtbank met betrekking tot Marktplaats

De rechtbank is van oordeel, dat verdachte de genoemde advertenties voor namaakwebshops heeft geplaatst via de vermelde bij hem in gebruik zijnde IP-adressen. Om deze advertenties te kunnen plaatsen, heeft verdachte op de Admarkt- en reguliere Marktplaatsaccounts van anderen moeten binnendringen met gephishte informatie en daar gegevens veranderd, in ieder geval de tekst van de advertentie en ongetwijfeld ook de cost per click. Uit de chat met cyber.crypter blijkt ook dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan computervredebreuk ten aanzien van een Admarktaccount. In het dossier zijn geen aanwijzingen te vinden waaruit blijkt dat er behalve cyber.crypter anderen bij het plegen van dit feit waren betrokken. (Zoals hiervoor in de algemene overwegingen over medeplegen is overwogen, zijn de omstandigheid dat anderen met hetzelfde soort strafbare feiten bezig waren en/of de omstandigheid dat onderling informatie werd uitgewisseld op zichzelf genomen onvoldoende om medeplegen te kunnen aannemen.)

De rechtbank acht dan ook bewezen, dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het hem onder feit 2 (in vereniging, althans alleen) en 3 ten laste gelegde. Met betrekking tot de ten laste gelegde periode merkt zij op, dat niet van alle advertenties duidelijk is wanneer zij precies geplaatst zijn. Hoeveel personen door de advertenties van verdachte bij de betreffende namaakwebshops terecht zijn gekomen, valt niet vast te stellen.

3.4.8

Feit 4 BCC

Uit gegevens van het LMIO blijkt, dat tussen 13 maart 2014 en 25 oktober 2014 fraudeurs in ieder geval 35 keer de door BCC gebruikte webwinkellay-out hebben gekopieerd en gebruikt in combinatie met een domeinnaam die erg leek op de officiële domeinnaam,78 www.BCC.nl.79

bcc-winkel.com

Volgens het LMIO zijn er van de namaakwebshop bcc-winkel.com in de periode van 13 maart 2014 tot en met 29 maart 2014 23 aangiftes binnengekomen met een totaal schadebedrag van €8.666,64.80 De rechtbank noemt daarvan de volgende.

[benadeelde 8] heeft verklaard dat hij op 24 maart 2014 voor € 399,99 een spelcomputer heeft gekocht bij bcc-winkel.com, maar die is niet geleverd en volgens BCC gaat het om oplichters.81

[benadeelde 9] heeft verklaard dat hij via Marktplaats terecht kwam op de website bcc-winkel.com en daar een iPhone heeft besteld. Hij heeft op 29 maart 2014 € 349,99 betaald. Vervolgens kwam hij erachter dat de site nep was. 82

Aangever [benadeelde 10] heeft verklaard dat hij via Marktplaats bij bcc-winkel.com terecht was gekomen en een iPhone 4 had gekocht. Omdat hij het ordernummer niet had vermeld, heeft hij gechat met een verkoper en via een iDEAL-link is hem toen opnieuw een bedrag afhandig gemaakt. Uit de aangifte en een bijgevoegd rekeningoverzicht blijkt, dat hij op 28 maart 2014 in totaal € 680,99 heeft betaald.83

[benadeelde 11] heeft verklaard dat hij bij de nepsite bcc-winkel.com een telefoon heeft gekocht. Hij beschikte over de volgende gegevens: info[@]bcc-winkel.com, [postbus] Schiphol, KvK: 33156765 BTW-nr: NL806471670B01, bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 2]. Na de betaling kwam hij erachter dat het oplichters waren.84

Uit een bijgevoegde e-mail blijkt, dat de bestelling is gedaan op 28 maart 2014.85

[medeverdachte 1], met de Skypeschermnaam [schermnaam 3], heeft in een chat met verdachte [medeverdachte 2] geschreven dat hij de eerste was met BCC en noemde toen bcc-winkel.com.86

Van de namaakwebshop bcc.winkel.com zijn verder (onder meer) de volgende gebruikte rekeningnummers en aantallen benadeelden bekend:87

Rekeningnummer Actief Aantal Schadebedrag

[bankrekeningnummer 3] 13 t/m 14 mrt. 2014 3 € 1.449,93

[bankrekeningnummer 4] 19 t/m 24 mrt. 2014 7 € 2.578,86

[bankrekeningnummer 5] 16 t/m 17 mrt. 2014 3 € 979,93

[bankrekeningnummer 2] 27 t/m 29 mrt. 2014 6 € 2.019,94

[bankrekeningnummer 6] 26 mei 20014 1 € 360,99

[bankrekeningnummer 7] 29 maart 2014 1 € 700,00

[bankrekeningnummer 8] 16 maart 2014 1 € 289,99

[bankrekeningnummer 9] 18 maart 2014 1 € 287,00

Marktplaats B.V. heeft een bestand verstrekt met de gegevens van 83 gehackte Admarktaccounts. In dit bestand staan ook de gegevens vermeld van ongeveer 32.000 Marktplaatsadvertenties voor namaakwebshops die via deze gehackte accounts zijn geplaatst.88 Op 13, 18, 19, 21 en 27 maart 2014 staan advertenties geregistreerd met het IP-adres [IP-adres 4]89, een adres van [persoon 3]. Dit IP-adres is in de periode 13 tot en met 31 maart 2014 65 keer gebruikt voor het plaatsen van advertenties verwijzend naar de namaakwebshop bcc-winkel.com.90

[persoon 9], een van de rekeninghouders, is op 21 maart 2017 bij de rechter-commissaris als getuige gehoord.91 Hij herinnerde zich nog levendig ene [voornamen medeverdachte 1] (de voornamen van [medeverdachte 1]), met wie hij een bedrijf zou starten en aan wie hij, zo begrijpt de rechtbank, zijn bankpas en die van zijn toenmalige vriendin [persoon 10] ter beschikking had gesteld. Binnen een paar weken was zijn pas geblokkeerd en kwam hij erachter dat hij als katvanger was gebruikt. Hij had [voornaam medeverdachte 1] de pincode van zijn pas gegeven en ook die van [persoon 10]. Er werd geld op haar rekening gestort. Hij was erbij toen [voornaam medeverdachte 1] ging pinnen. De getuige herkende [medeverdachte 1] op een foto als [voornaam medeverdachte 1].

Conclusie van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat verdachte intensief heeft geadverteerd voor de namaakwebshop BCC-winkel.com. Dat hij op een andere manier bemoeienis met deze namaakwebshop (of bemoeienis met andere ten laste gelegde BCC-webshops) heeft gehad, blijkt niet uit het dossier. Zoals zij in het hoofdstuk medeplegen heeft opgemerkt, acht de rechtbank het adverteren voor namaakwebshops een taak van voldoende gewicht om van medeplegen te kunnen spreken. Zonder advertenties weet niemand immers dat de webshop bestaat en komen er geen klanten.

De webshop moet door iemand (kennelijk [medeverdachte 1]) zijn gemaakt, op internet zijn geplaatst en gerund. Uit het overzicht van de bankrekeningen waarop de opbrengsten van de oplichting werden gestort, blijkt dat er meerdere katvangers bij deze zaak zijn betrokken. Volgens getuige [persoon 9] heeft [medeverdachte 1] hem met een smoes twee bankpassen met pincodes afhandig gemaakt en is [medeverdachte 1] met hem geld gaan pinnen.

De rechtbank stelt dan ook vast dat verdachte [verdachte] dit feit in vereniging met meerdere anderen (onder wie [medeverdachte 1], eventuele andere ronselaars en katvangers) heeft gepleegd.

De rechtbank merkt nog op dat het feit dat [medeverdachte 1] aan verdachte [verdachte] een sjabloontekst heeft gestuurd van een bericht, bedoeld voor klanten van BCC en met daarin een rekeningnummer dat 33 keer uit het onderzoek naar voren is gekomen, niet betekent dat verdachte [verdachte] een actievere rol heeft gespeeld dan alleen adverteren. De context van deze chat is namelijk niet duidelijk; de sjabloontekst kan door verdachte zijn aangepast om hem bruikbaar te maken voor een namaakwebshop van een ander bedrijf.

Ook op 3 maart 2014 zijn overigens met gehackte Admarktaccounts al drie advertenties geplaatst voor BCC-winkel.com vanaf IP-adres [IP-adres 4]. Dit valt echter buiten de ten laste gelegde periode.

3.4.9

Feit 5 DIXONS

Op 25 februari 2015 heeft [persoon 11] namens Dixons B.V. aangifte gedaan van fraude ten aanzien van de bedrijfsnaam, omdat er namaaksites op internet werden aangemaakt voorzien van het logo en alle gegevens, zoals adres en KvK-gegevens, van Dixons. De echte Dixonswebsite is www.dixons.nl.

Gedurende de maanden januari en februari 2015 zijn er diverse nepsites op internet verschenen met de naam Dixons, zoals:

Dixonswebshop.com

Dixonsdeals.be

Dixons-sale.com

Dixons-shop.com

Dixonssale.be.92

Op de HP en de Samsung SSD die bij verdachte in beslag zijn genomen werden logbestanden aangetroffen met daarin de historische inhoud van toetsaanslagen. Deze bestanden zijn gegenereerd door de remote access tool (RAT) ‘Imminent Monitor’. Een RAT is een instrument om een systeem op afstand te kunnen bedienen en beheren. Deze software is aangetroffen op beide genoemde gegevensdragers van verdachte. De inhoud van de aangetroffen bestanden was versleuteld, maar de politie heeft 34 bestanden die historische inhoud van toetsaanslagen bevatten succesvol ontsleuteld.93

Uit onderzoek is gebleken dat er bij de namaakwebshops gebruik werd gemaakt van het live chatprogramma Zopim. Omdat het een keylogregistratie betreft, zijn de antwoorden van de bezoeker niet bekend, maar de gebruiker van de Samsung typte onder meer het volgende94.

» Welkom bij Dixons, kan ik u helpen?

» U kunt ook bestellen zonder registreren

» Dit is de aanbieding website

» Gelieve uw e-mail inbox te controleren, hier kunt u de betaling afronden

» We gaan even een controle uitvoeren dit is een standaard procedure

» Graag ter bevestiging uw rekeningnummer en pasnummer

» Heeft u uw reader bij de hand? Dan gaan we de eerste verificatie uitvoeren

» Uw kaart in de houder, druk op 1, dan voert u uw code in en drukt u op OK

» Nu ziet u een code in uw scherm

» Graag melden

» Moment geduld, ik help even de andere klanten snel dan kom ik bij u terug geduld graag

» We zullen er een extra goodie bij doen, voor het lange wachten

»Wij bieden helaas geen telefonische diensten aan, wij zijn zo klaar

» Bijna klaar, ik moet ook nog 4 andere klanten verwerken

»We gaan de verificatie voltooien, en dan komt alles in orde goed?

» Heeft u uw reader nog bij95

Tijdens dit gesprek is te zien dat de gebruiker van het computersysteem de website van de ABN AMRO Bank bezoekt. Hierbij werd een code ingevoerd; mogelijk was dit de autorisatiecode die de bezoeker had doorgegeven. Ook is te zien dat er een programmavenster actief was waarin de gebruiker vermoedelijk een betalingsopdracht klaarzette om deze vervolgens te laten bevestigen door middel van een autorisatiecode afkomstig van de rekeninghouder. In de logbestanden is te zien dat het getal 5000 werd ingetypt op deze pagina ‘overboeken’.96

Verder is te zien dat intensief gebruik werd gemaakt van het van het e-mailadres

dixons.klantenservice[@]gmail.com. Onder andere is zichtbaar dat de gebruiker de map met de naam 'Postvak In' van het e-mailaccount bekijkt, diverse e-mailberichten bekijkt en zoekopdrachten uitvoert.97

Uit onderzoek in de logbestanden blijkt dat bij de Zopimchat gebruik werd gemaakt van

de e-mailadressen dixons.klantenservice[@]gmail.com en [persoon 4][@]outlook.com.98 Zoals in de inleiding vermeld had verdachte deze e-mailaccounts in gebruik. Uit de logboekhistorie blijkt, dat klanten met een beroep op de algemene voorwaarden werden overgehaald mee te werken aan ‘verificatie’ van hun gegevens.99

dixons-nederland.com

Uit de aangifte van [benadeelde 12] 100 blijkt dat zij op 19 januari 2015 online een iPhone heeft gekocht voor € 500 bij ‘Dixonsnederland.com’, omdat Dixons een bekend bedrijf is. Aangeefster ontving vervolgens een e-mail met een iDEAL-betaallink, waarmee de bestelling kon worden betaald. Ze merkte dat ze bij de betaling op een heel andere website terecht kwam, namelijk Skrill/Myaccount. Zij meldde dit bij de klantenservice en kreeg te horen dat de € 500 teruggestort werden, zodat zij opnieuw kon bestellen. Aangeefster ontdekte vervolgens dat er € 1235 van haar Rabo-spaarrekening naar haar lopende rekening was overgeboekt. Ze heeft zelf deze overboeking ongedaan gemaakt en alles afgesloten, omdat zij het gevoel kreeg dat ze werd opgelicht.

Uit de door Rabobank Nederland verstrekte gegevens van inlogsessies internetbankieren uitgevoerd vanaf het IP-adres [IP-adres 2], dat aan verdachte te koppelen is, blijkt dat er vanaf dit IP-adres op 19 januari 2015 werd ingelogd op de Rabobankrekening van aangeefster [benadeelde 12].101

Uit de aangifte van [benadeelde 13]102 (de naam ‘[benadeelde 13]link’ in de tenlastelegging is een kennelijke misslag) blijkt, dat haar man op 17 januari 2015 bij Dixons-nederland.com een X-box heeft gekocht voor € 150. Hij kreeg een e-mailbericht toegezonden, waarin werd gemeld dat er een account was aangemaakt en ontving in het bericht een link naar de Dixons-website. Na het plaatsen van de bestelling werd een e-mail ontvangen met daarin een link voor een iDEAL-betaling. Na betaling ontvingen ze een e-mailbericht met de mededeling dat er wat fout was gegaan en werd hen gevraagd om zich te melden op de live chat. In het chatgesprek werd gezegd dat de € 150 teruggestort zou worden en ook werd in de chatsessie gevraagd om een code in te voeren. Toen het niet meer mogelijk bleek om de chatsessie te activeren, kreeg aangeefster argwaan en controleerde haar bankrekening. Zij ontdekte dat haar spaarrekening was leeggehaald; er was een bedrag van € 1232 overgeboekt naar haar betaalrekening. Er bleek een bedrag van € 1300 overgeboekt naar de bankrekening van Global Collect B.V.

In totaal is aangeefster en haar man dus € 1450 afhandig gemaakt.

Uit onderzoek kwam naar voren dat de overboeking van € 1300 door Global Collect B.V. was doorbetaald aan Skrill Limited in Londen. Uit de gevorderde gegevens bleek de volgende betalingsomschrijving:

[persoon 4],

ZIP 2555KX

IP-adress Customer: 77 .173.224.112.103

Dit is een van de IP-adressen van [persoon 3], waarvan verdachte gebruik maakte. Zoals bekend heeft hij regelmatig gebruik gemaakt van de naam [persoon 4] en is er een mastercard van Skrill op haar naam in zijn huis gevonden.

[benadeelde 14] heeft aangifte gedaan104 van een aankoop van een telefoon voor € 300 bij Dixons-nederland.com op 19 januari 2015. Zij was via Marktplaats naar de site van Dixons gelinkt en wilde liever van een officieel, gerenommeerd bedrijf dan van een particulier kopen. Ze kreeg via een chat links toegezonden om te betalen. Onder verwijzing naar de algemene voorwaarden werd haar gezegd dat zij verificatiecodes van haar bank door moest geven, wat ze heeft gedaan. Uiteindelijk bleek er € 1000 van haar spaarrekening via haar betaalrekening te zijn afgeboekt en is de telefoon, waarvoor ze € 300 had betaald, niet geleverd. Het geld is overgemaakt naar Global Collect B.V.

Ook dit bedrag bleek vervolgens te zijn doorgeboekt naar Skrill.105

Ook [benadeelde 15] heeft aangifte gedaan van oplichting via Dixons-nederland.com.106 Hij was daarheen doorgelinkt via Marktplaats. Hij heeft verklaard dat hij dacht bij Dixons een telefoon te hebben gekocht op 18 januari 2015, maar dat er uiteindelijk, nadat hij in een chat, waarin hij de algemene voorwaarden had moeten lezen, twee keer een code van zijn verifier had doorgegeven en een door Dixons verstrekte code had ingevoerd, € 2700 van zijn rekening bleek te zijn overgemaakt. Voor de telefoon had hij € 500 betaald. In totaal is hem dus € 3200 afhandig gemaakt.

Uit informatie van de ING Bank en Global Collect B.V. bleek, dat ook deze bedragen waren overgemaakt naar Skrill.107

Ook [benadeelde 16] heeft aangifte gedaan108 van oplichting via de nepsite www.dixons-nederland. com, waarvan zij dacht dat het de echte Dixons was. Zij heeft € 400 betaald voor een iPhone; het geld bleek overgemaakt te zijn naar Global Collect B.V.109

Verder is aangifte gedaan door [benadeelde 17].110 Hij heeft € 300 betaald voor een iPhone, gekocht bij Dixons-nederland.com, waarna uit naam van Dixons geprobeerd werd zijn rekening- en pasnummer te bemachtigen. Die heeft hij niet verstrekt.

Op 19 januari 2015 is het geld overgeboekt naar Global Collect B.V.111

Uit onderzoek naar Skypechatgegevens op de Samsung SSD bleek dat verdachte beschikte over de inloggegevens van en toegang tot de website met de URL Dixons-nederland.com.112 Doordat hij via een Skypechat met cyber.crypter de inloggegevens had ontvangen van de beheerapplicatie van dixons-nederland.com, had hij de mogelijkheid deze website op te zetten, te onderhouden en aan te passen. Ook is er een tekstbestand aangetroffen met de inloggegevens van het beheerpanel van dixons-nederland.com.

Op voornoemde harde schijf zijn in de map Users/1337/AppData/Roaming/FileZilla de inloggegevens van de server waarop Dixons-nederland.com draaide aangetroffen in het bestand recentservers.xml.113

In een chat van 19 januari 2015 stuurde cyber.crypter (schermnaam ‘[schermnaam 1]’) een bericht door aan [skypenaam 2] (schermnaam ‘!’) waaruit blijkt dat het domein Dixons-nederland door hem geregistreerd was. Hij stuurde ook de inloggegevens.114 In een chat van 20 januari 2015115 vroeg cyber.crypter of [skypenaam 2] ingelogd was. Direct hierna meldde [skypenaam 2] dat hxxp://dixons-nederland.com offline was en vroeg aan cyber.crypter ([schermnaam 1]) of het bij hem wel werkte. Cyber.crypter antwoordde dat hij offline was en dat de site uit de lucht was gehaald (“They took it down”). Vervolgens schreef hij dat ze een nieuwe nodig hadden en vroeg aan [skypenaam 2] of hij een nieuwe kon opzetten.

Conclusie van de rechtbank met betrekking tot Dixons-nederland.com

Uit de informatie aangetroffen op de Samsung SSD van verdachte leidt de rechtbank af dat verdachte de namaakwebshop Dixons-nederland.com heeft beheerd en geëxploiteerd. De rol van cyber.crypter is daarbij van ondergeschikt belang geweest; hij heeft de site kennelijk geregistreerd en verdachte de inloggegevens verstrekt. De site lijkt drie dagen actief te zijn geweest, van 17 tot en met 19 januari 2015. Op 20 januari 2015 schreef cyber.crypter dat de site uit de lucht was. In twee gevallen koppelen IP-adressen en gegevens van Skrill verdachte rechtstreeks aan de oplichting. Bij de overige vier oplichtingen blijkt exact dezelfde werkwijze te zijn gehanteerd. Gezien de identieke werkwijze, de korte periode waarbinnen de oplichtingen hebben plaatsgevonden, het ontbreken van aanwijzingen dat ook anderen bij de exploitatie van deze namaakwebshop waren betrokken en bij het uitblijven van enige verklaring van verdachte (hoewel de situatie daar wel nadrukkelijk om vraagt) gaat de rechtbank er van uit dat hij ook deze oplichtingen heeft gepleegd.

Dixons-shop.com 116

Aangever [benadeelde 18] heeft verklaard117 dat hij op 9 januari 2015 een iPhone heeft gekocht voor € 500 bij Dixons-shop.com. Hij was via Marktplaats op die site terecht gekomen. Er is twee keer geld afgeschreven van zijn rekening. Men zou het te veel betaalde bedrag terugstorten met een retourlink.

Uit de details van de transacties118 blijkt dat er op 9 januari 2015 een bedrag van € 500 vanaf de rekening van aangever [benadeelde 18] werd overgemaakt naar de bankrekening van Global Collect B.V. In totaal werd er via twee iDEAL-betalingen € 1000 overgeboekt.

Uit de door Rabobank Nederland verstrekte gegevens van inlogsessies internetbankieren uitgevoerd vanaf het IP-adres [IP-adres 2] (dat aan verdachte te koppelen is) blijkt dat er hiervandaan op 9 januari 2015 werd ingelogd op de Rabobankrekening van aangever [benadeelde 18].119

[benadeelde 19] heeft verklaard120 dat zij op 5 januari 2015 voor € 500 een telefoon heeft gekocht bij de site Dixon-shop.com (de rechtbank begrijpt: Dixons-shop.com, omdat in een aan aangeefster gerichte e-mail afkomstig van deze namaakwebshop het adres info[@]dixons-shop.com is vermeld121) . Tijdens de aankoop werd er een chatgesprek gevoerd. Het aankoopbedrag werd in vijf afzonderlijke overboekingen van ieder € 101,99 overgemaakt naar een bankrekening ten name van Adyen (een payment processor). Aangeefster gebruikte bij het internetbankieren de door de Rabobank verstrekte 'randomreader' en werd tijdens die chatsessie gevraagd om de codes van het internetbankieren door te geven. Daarbij werd zij doorverwezen naar diverse links om het te veel betaalde bedrag van € 8 terug te ontvangen. Vervolgens kreeg zij het advies om drie kwartier niet op haar rekening te gaan internetbankieren, anders zou het geld niet goed overgemaakt worden.

De volgende dag, 6 januari 2015, ontdekte aangeefster dat er van de spaarrekeningen van

haar kinderen € 1200 en € 1700 was overgeboekt naar haar betaalrekening. Ook was er van haar eigen spaarrekening een bedrag van € 2200 overgeboekt naar de betaalrekening. Daarvandaan was op 6 januari 2015 een bedrag van € 5000 euro overgemaakt naar de Rabobankrekening nummer 11.17.76.791 ten name van [persoon 13]. In totaal is haar dus

€ 5509,95 afhandig gemaakt.

Uit de door Rabobank Nederland verstrekte gegevens van inlogsessies internetbankieren uitgevoerd vanaf het IP-adres [IP-adres 2] (een adres dat aan verdachte te linken is) blijkt dat er vanaf dit IP-adres op 5 januari 2015 werd ingelogd op de Rabobankrekening van aangeefster [benadeelde 19]122.

Er is onderzoek gedaan naar de vijf afzonderlijke overboekingen van € 101,99 naar Adyen. Hierbij bleek, dat dit vijf aankopen van digital paysafecards betrof, gedaan op de website pscode.nl van het bedrijf Online Prepaid Services B.V.. Uit de door dit bedrijf verstrekte klantgegevens van verdachte blijkt onder andere dat op 5 januari 2015 respectievelijk om 22:13 uur, 22:14 uur, 22:16 uur, 22:17 uur en 22:19 uur in vijf afzonderlijke transacties in totaal vijf paysafecards (ieder ter waarde van € 100) werden aangeschaft en online betaald vanaf bankrekening [bankrekeningnummer 22] ten name van [benadeelde 19]. Deze vijf aankopen werden online verricht vanaf het IP-adres [IP-adres 2]. De klant [verdachte] maakte hierbij gebruik van het email adres dixons.klantenservice[@]gmail.com.123

Op de HP-laptop van [verdachte] werd in de gebruikersdirectory

c:\Users\herql_OOO\Downloads het bestand DixxoGoeie.sql aangetroffen. Dit bestand bevat een kopie van de database van hoogstwaarschijnlijk de website dixons-shop.com. Deze database bevat meerdere tabellen. In de tabel “oc_information_description” zijn de algemene voorwaarden opgenomen, waarin in artikel 2 de naam van de onderneming van de algemene voorwaarden als Dixons B.V. wordt aangemerkt met het e-mail adres info[@]dixons-shop.com. Ook werden in het bestand DixxoGoeie.sql de tabellen “oc_order” en “oc_order_product” aangetroffen met daarin de order met ID-nummer 38171973 van 5 januari 2015 op naam van [benadeelde 19], wonende aan de [adres 5] te Oldeholtpade voor de aankoop van een Apple lphone 6, zilver van kleur voor een bedrag van 500 euro.124

Uit onderzoek van de iPhone van verdachte blijkt dat er in de contactenlijst een viertal mobiele telefoonnummers zijn opgenomen met de vermelding:

[persoon 16] [telefoonnummer 2]

[persoon 13] [telefoonnummer 3].125

[benadeelde 20] verklaarde in zijn aangifte126 dat hij via Marktplaats op zoek was naar een PlayStation 4 en een mooie aanbieding van Dixons tegenkwam op www.dixons-shop.com. Deze heeft hij op 9 januari 2015 betaald. Hij kreeg een foutmelding van iDEAL, hoewel hij op zijn bankrekening zag dat het geld wel was afgeschreven. Een medewerker hielp hem via de live chat om de stappen te doorlopen, maar dat werkte niet. Vervolgens werd om zijn bankrekening- en pasnummer gevraagd en om inloggegevens. Toen aangever zei dat hij die niet door mocht geven, werd de chat afgebroken. Uit een transactieoverzicht127 blijkt, dat op 9 januari 2015 vanaf de rekening van aangever € 300 is overgeschreven naar Global Collect B.V.

[benadeelde 21] heeft aangifte128 gedaan van oplichting via dixons-shop.com. Via Marktplaats was hij op deze site terechtgekomen en had daar een telefoon besteld. Hij dacht dat dit Dixons.nl was. Nadat hij had betaald, kreeg hij de volgende dag bericht dat er iets niet goed was gegaan en via de chat werd hem een retourlink aangeboden. Aangever ging hier niet op in.

Uit een overzicht129 blijkt, dat op 8 januari 2015 € 300 is overgeschreven van de rekening van aangever naar Global Collect B.V. Uit de door aangever bijgevoegde chat130 lijkt overigens te volgen dat hij twee keer betaald heeft.

Conclusie van de rechtbank betreffende Dixons-shop.com

De rechtbank stelt vast dat de site vier dagen actief lijkt te zijn geweest, van 5 tot en met 9 januari 2015. De eerste twee oplichtingen zijn rechtstreeks tot verdachte te herleiden. Gezien de identieke werkwijze, de korte periode waarbinnen de oplichtingen hebben plaatsgevonden, het ontbreken van aanwijzingen dat ook anderen bij de exploitatie van deze namaakwebshop waren betrokken en bij het uitblijven van enige verklaring van verdachte (hoewel de situatie daar wel nadrukkelijk om vraagt) gaat de rechtbank er van uit dat hij ook de andere twee oplichtingen via deze namaakwebshop heeft gepleegd.

dixonswebshop.com 131

Uit de aangifte van [benadeelde 22]132 blijkt, dat zij op 26 januari 2015 bij Dixonswebshop.com. een telefoon heeft gekocht voor € 300. Aangeefster heeft in een chatgesprek met 'Dixons klantenservice' gemeld dat zij wel had betaald, maar geen bevestiging had ontvangen. Haar werd een "iDEAL-retourlink" aangeboden omdat er bij de iDEAL-betaling iets fout zou zijn gegaan. Ze moest een nieuwe betaling uitvoeren. Daarvoor moest zij een aantal handelingen ter verificatie verrichten met gebruikmaking van de reader van de Rabobank. Vervolgens kreeg zij een iDEAL-link voor een retourbetaling. Zij zag echter dat het bedrag nog een keer zou worden afgeschreven in plaats van dat ze het terug zou krijgen. Ze heeft het chatgesprek vervolgens afgebroken.

Uit de Rabobank-transactiegegevens blijkt, dat er op 26 januari 2015 een bedrag van € 300 van de rekening van aangeefster is overgeboekt naar de bankrekening van Global Collect B.V. Aangeefster heeft informatie ingewonnen bij de klantenservice van Global Collect en kreeg te horen dat de betaling was doorgestuurd naar Skrill.

Uit de door Rabobank Nederland verstrekte gegevens van inlogsessies internetbankieren uitgevoerd vanaf het IP-adres [IP-adres 1] (van [persoon 3]) blijkt dat er vanaf dit IP-adres op 26 januari 2015 omstreeks werd ingelogd op de Rabobank rekening van aangeefster [benadeelde 22].133

Conclusie van de rechtbank met betrekking tot Dixonswebshop.com

De rechtbank stelt vast dat deze oplichting rechtstreeks tot verdachte te herleiden is.

Slotopmerkingen met betrekking tot namaakwebshops gebaseerd op Dixons.nl

De rechtbank acht zoals hiervoor uitgelegd wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich in januari 2015 schuldig heeft gemaakt aan oplichting van genoemde 11 aangevers met behulp van de vermelde namaakwebsites. Van betrokkenheid van verdachte bij de overige ten laste gelegde websites of mededaders is niet gebleken, dus de rechtbank spreekt verdachte vrij van de betreffende onderdelen.

Gelet op de ondergeschikte rol van cyber.crypter bij de namaakwebshop Dixons-nederland.com en nu er in het dossier geen aanwijzingen zijn te vinden waaruit blijkt dat er anderen bij het plegen van feiten met betrekking tot deze of andere op Dixons gebaseerde namaakwebshops waren betrokken, zal verdachte van het onderdeel medeplegen worden vrijgesproken.

3.4.10

Feiten 6 en 7 SIMYO

Het elektronicabedrijf Simyo heeft een webshop, www.simyo.nl. Ook deze webshop bleek te zijn nagemaakt.134

Er is op de Samsung SSD van verdachte een Skypechat aangetroffen tussen ‘Lucas Design Studio’ en ‘moneybookers.hf’, een tot verdachte te herleiden Skypeaccount. Aan dit Skypeaccount is het e-mailadres [mailadres 5] gekoppeld, dat ook tot verdachte te herleiden is.

Lucas Design Studio is een Roemeens grafisch bedrijf dat gespecialiseerd is in onder andere websitedesign. Op 9 februari 2015 vroeg moneybookers.hf in de chat aan Lucas Design Studio of deze, tegen betaling, een Opencartwebsite kon ontwerpen die qua stijl op de website van Simyo Nederland leek. Hij schreef: ’I need you to make a webshop with this kinda style/.Like full Orange/ Nice Simyo logo/lts going to be a webshop for electronics.’ Hij vermeldde dat de webshop ‘just has to look “LEGIT” if u get me. And trusted.’135

Op de HP-laptop van verdachte is een tekstbestand met de bestandnaam GOOED.txt gevonden.136

In dit tekstbestand staat onder andere:

‘Hartelijk bedankt voor uw bestelling bij Simyo.

Om uw bestelling z.s.m te kunnen verwerken verzoeken wij u om een betaalbewijs.

U kunt deze betaalbewijs maken door een printscreen te maken van de overboeking.

Stuur deze terug in antwoord op deze email, hierna ontvangt u automatisch een bericht over uw bestelling.’

De rechtbank merkt op dat bona fide webshops niet om een betaalbewijs plegen te vragen (of de betaling ontvangen is, kan men immers zelf vaststellen) en dat het bericht een taalfout bevat. Zij leidt hieruit af, dat het bericht bedoeld is voor klanten van een namaak-Simyowebshop.

Op de HP-laptop van verdachte is gezocht naar URL's met de merknaam Simyo in de naam. In het digitale beslag van verdachte kwamen verschillende URL's en bestanden met betrekking tot Simyo voor.137 Van deze webshops zijn de gegevens bij Marktplaats opgevraagd.

Uit een door Marktplaats.nl verstrekt bestand, vermeld bij de bespreking van de feiten 2 en 3, blijkt dat er twee advertenties zijn geplaatst door de Admarktaccounts van Dak Discounter middels het IP-adres [IP-adres 3] op naam van verdachte.138 Dit zijn advertenties van 3 mei 2015 voor Simyo, die doorverwijzen naar de URL simyo-aanbieding.ml139. Een daarvan betreft een Samsung Galaxy S4 voor € 250 en de ander betreft een PlayStation 4 met FIFA 15.

Simyo-aanbieding.ml

Op 4 mei 2015 heeft [benadeelde 1] blijkens haar aangifte140bij ‘simyo-aanbiedingen.ml’ een Sony Playstation 4 met FIFA15 gekocht voor € 250. Aangeefster kreeg na de bestelling een e-mail toegezonden met daarin een link voor een iDEAL-betaling. Bij het plaatsen van de bestelling ging er iets mis. Aangeefster merkte dat er een bedrag van € 250 van haar rekening was afgeschreven. Via de chatfunctie van de website heeft zij contact opgenomen en werd haar een retourlink toegezonden. Het geld werd echter niet teruggestort, maar er werd voor de tweede keer een bedrag € 250 van haar bankrekening afgeschreven141. Aangeefster kreeg te horen dat terugstorten van het geld ook mogelijk was na opgave van rekeningnummer en pasnummer. Aangeefster heeft uiteindelijk haar pasnummer opgegeven en daarbij werd haar gezegd dat er drie verificaties werden uitgevoerd. Zij heeft vervolgens ingelogd op haar ABN AMRObankrekening met de ABN AMRO-identifier, haar pincode ingevoerd en daarna de code doorgegeven die in beeld kwam. Aangeefster merkte bij raadplegen van haar bankrekening dat er een overboeking van € 8000 klaarstond. Met hulp van de fraudehelpdesk van de ABN AMRO werd voorkomen dat deze overboeking werd uitgevoerd. Uit de mail die aan aangeefster werd verstuurd over de iDEAL-betaling blijkt, dat voor de webshop simyo-aanbiedingen.ml het emailadres ‘simyo.klantenservice[@]gmail.com’ gebruikt is.142 Uit de bij de aangifte gevoegde bankafschriften blijkt dat er op 4 mei 2015 twee keer een bedrag van € 250 van de rekening van aangeefster [benadeelde 1] werd overgemaakt naar bankrekening [bankrekeningnummer 10] van Global Collect BV. In beide gevallen betrof het een iDEAL-betaling.

Uit door de ABN AMRO Bank N.V. verstrekte gegevens van inlogsessies internetbankieren, uitgevoerd vanaf het IP-adres [IP-adres 3] op naam van verdachte blijkt dat er hiervandaan op 4 mei 2015 werd ingelogd op de ABN AMRO-rekening van aangeefster [benadeelde 1].143 Vervolgens werd vanaf dit IP-adres een bedrag van € 8000 van de ABN AMRO-bankrekening [bankrekeningnummer 23] overgeboekt naar de privérekening van aangeefster [benadeelde 1].

Op 4 mei 2015 is de website simyo.byethost7.com, die nog actief was op het internet, veiliggesteld. Hieruit blijkt dat het e-mailadres simyo.klantenservice@gmail.com gebruikt wordt.144

[benadeelde 1] vermeldde simyo-aanbiedingen.ml (in plaats van ‘aanbieding’) in haar aangifte. Er is gezocht naar de Whois-informatie van de URL Simyo-aanbiedingen. Deze informatie is niet aanwezig, waaruit volgens de politie op valt te maken dat het domein waarschijnlijk nooit geregistreerd is en dus nooit bestaan heeft. Zoeken op de website simyo-aanbiedingen.ml met Google leverde ook geen zoekresultaten op. In plaats daarvan geeft Google de zoekresultaten voor de website Simyo-aanbieding.ml weer, waaronder waarschuwingen van Opgelichtopinternet.nl en thuiswinkel.org voor deze website.145

Omdat de veiliggestelde website simyo.byethost7.com (waarnaar doorverwezen werd vanaf simyoaanbieding.ml) het e-mailadres simyo.klantenservice[@]gmail.com gebruikt, in de aangifte van [benadeelde 1] dit e-mailadres ook is vermeld en het zeer waarschijnlijk is dat zij op de hiervoor vermelde advertentie van 3 mei 2015 van Simyio-aanbieding.ml heeft gereageerd, acht de rechtbank het aannemelijk dat aangeefster in haar aangifte niet simyo-aanbiedingen.ml maar de URL simyo-aanbieding.ml bedoeld heeft.

Conclusie van de rechtbank

De rechtbank acht op basis van het vorenstaande wettig en overtuigend bewezen dat verdachte aangeefster door oplichting € 500 afhandig heeft gemaakt (en op het punt stond daar nog € 8000 aan toe te voegen). In het dossier zijn geen aanwijzingen te vinden waaruit blijkt dat er anderen bij het plegen van dit feit waren betrokken; uit de chat met het Roemeense bedrijf blijkt dat verdachte in maart 2015 zelf bezig was met het (laten) nabouwen van de Simyo-website en het geld van aangeefster is naar Global Collect B.V. overgemaakt en niet naar een katvanger. De rechtbank zal verdachte dus vrijspreken van het onderdeel medeplegen.

Met betrekking tot de aangifte van [benadeelde 23] over de website Simyo-ga stelt de rechtbank vast dat dit feit zou zijn gepleegd op 21 maart 2015, een datum die buiten de ten laste gelegde periode valt. Ook hiervan zal zij verdachte vrijspreken.

De rechtbank acht verder op basis van de aangifte en de informatie van de ABN AMRO-bank bewezen dat verdachte zich toegang heeft verschaft tot de internetbankieromgeving van aangeefster [benadeelde 1] bij die bank en daar de rekening heeft gemanipuleerd (feit 7). Dit levert computervredebreuk op.

3.4.11

FEITEN 8 EN 9 TOPPRICE24

Uit een proces-verbaal is gebleken dat in de maand december 2014 misbruik werd gemaakt van de domeinnaam van de website www.topprice24.nl (een website voor consumentenartikelen). Er werden onder meer goed gelijkend beeldmateriaal, logo's, adresgegevens en kenmerken van Topprice24.nl overgenomen in namaakwebwinkels. De namaakwebwinkels werden online gebracht met wisselende domeinnamen waarin de aanduiding “Topprice24”, “Top-price24” dan wel “Toprice24” (met één p) was opgenomen. Bij deze domeinnamen werden verschillende topleveldomeinen gebruikt, zoals .com, .de (het topleveldomein van Duitsland) en .info.146

Toprice24.com

Uit de aangifte van [benadeelde 24]147 blijkt, dat haar dochter op 16 december 2014 bij Topprice24.com een telefoon bestelde. Haar dochter had de betaling vanaf haar eigen rekening overgemaakt en het pakketje op naam van aangeefster gezet, zodat die het kon aannemen als het bezorgd werd. De medewerker van Topprice24.com zag dat de tenaamstelling van het rekeningnummer anders was dan de naam van de ontvanger en vroeg via de chat, ter controle, aangeefsters rekeningnummer en pasnummer. Aangeefster heeft ingelogd met de random reader terwijl ze aan het chatten was. Ze heeft meerdere malen de codes door moeten geven die op de reader verschenen, waarbij telkens gezegd werd dat ze anders haar geld kwijt zou zijn.148 Later bleek dat er spaargeld van de rekeningen van haar kinderen, die aan de rekening van aangeefster waren gekoppeld, naar haar betaalrekening was overgemaakt en dat er in totaal € 860 was afgeschreven.149.

Bij de aangifte van [benadeelde 24] zijn schermafdrukken van de chatsessie gevoegd die

zij voerde met “Topprice24 Klantensupport”. Hieruit blijkt dat haar werd gevraagd om haar bankrekeningnummer, pasnummer en inlogcodes door te geven. Ook werd haar door klantensupport een retourbetaallink 150aangeboden.151

Ook de dochter van mevrouw [benadeelde 24], [benadeelde 25], heeft aangifte gedaan voor voornoemd feit152. Zij heeft verklaard dat zij op Marktplaats naar een telefoon aan het zoeken was en een mooi aanbod tegenkwam van ‘Topprice24.com’. De recensies van dit bedrijf waren allemaal goed. Ze heeft nog gechat met een medewerker omdat het aanbod wel erg mooi was, maar er werd haar verteld dat het een actie was. Ze heeft van haar eigen rekening via iDEAL € 250 overgemaakt ter betaling.153 Ze heeft daarna gechat over de bezorging. Toen bleek dat de naam van de koper niet de naam van de ontvanger was, moest haar moeder inloggen op haar bankrekening, ter controle.

De URL van de organisatie waar de bestelling is geplaatst is www.toprice24.com en het e-mailadres is info[@]toprice24.com154.

Uit onderzoek naar de aangifte van [benadeelde 24] blijkt dat er op 16 december 2014 meerdere online betalingen werden uitgevoerd vanaf de Rabobankrekening van aangeefster. Bij deze transacties werden 3,4 Bitcoins gekocht bij de online website “pryderi.tk”.155

Uit een chat van Pryderi.tk met [schermnaam 4], een Skypeschermnaam van [gebruikersnaam 2]156, verdachte, blijkt dat die schreef dat hij vrienden had die ook bitcoins wilden kopen. Het ging om [benadeelde 25], de dochter van [benadeelde 24].157

Door de politie werd contact opgenomen met [persoon 14], de eigenaar van de website pryderi.tk. In zijn aangifte158 verklaarde [persoon 14] dat hij gegevens heeft verzameld over [verdachte], die volgens hem de aankoop had verricht uit naam van mevrouw [benadeelde 24].

Uit door de Rabobank Nederland verstrekte gegevens van inlogsessies internetbankieren, uitgevoerd vanaf het IP-adres [IP-adres 2], in gebruik bij verdachte, blijkt dat er vanaf dit IP-adres op 16 december 2014 drie keer is ingelogd op de Rabobankrekening van aangeefster [benadeelde 24]159.

Op een Seagate van verdachte werden in de gebruikersdirectory c:\Users\herql_OOO\Downloads, twee Rabobankrekeningafschriften als PDF-bestanden aangetroffen. Deze bestanden bevatten rekeningafschriften van het rekeningnummer [bankrekeningnummer 24] ten name van [benadeelde 25] en/of [benadeelde 24].160

Uit de aangifte van [benadeelde 26]161 blijkt, dat hij op 17 december 2014 via Marktplaats op de site ‘Topprice24.com’ belandde en daar voor € 500 een telefoon bestelde en betaalde162. Omdat hij geen bevestiging van zijn bestelling kreeg, nam hij via de chat contact op met de verkoper. Ter controle werd hem gevraagd in te loggen met zijn random reader en de code door te geven. Dat vond hij verdacht. Na een telefoongesprek kreeg hij een link toegestuurd met de belofte dat hij op die manier zijn geld terug zou krijgen. Hij heeft de link niet gebruikt, maar heeft het noodnummer van de Rabobank gebeld. De bank heeft toen zijn rekening geblokkeerd; er stond een opdracht voor het overmaken van € 5000 gereserveerd.

De URL van het bedrijf waar de bestelling is geplaatst is www.toprice24. com en het e-mailadres is info[@] toprice24.com.163

Uit onderzoek naar de aangifte [benadeelde 26] bleek het volgende.

Uit door Rabobank Nederland verstrekte gegevens van inlogsessies internetbankieren, uitgevoerd vanaf het voornoemde IP-adres [IP-adres 2] blijkt dat er vanaf dit IP-adres op 17 december 2014 twee keer werd ingelogd op de Rabobankrekening van [benadeelde 26]164.

Conclusie van de rechtbank betreffende www.Toprice.com

De rechtbank stelt vast dat de besproken drie oplichtingen via de namaakwebsite toprice24.com op 16 de 17 december 2014 rechtstreeks naar verdachte te herleiden zijn. Van betrokkenheid van anderen bij deze oplichtingen blijkt niet.

Top-price24.com

Uit de aangifte van [benadeelde 27]165 blijkt dat hij op 29 december 2014 bij top-price24.com (e-mailadres phonespotklantenservice[@]gmail.com) een bestelling en betaling heeft verricht (via iDEAL) van € 304,50. 0mdat hij van deze bestelling geen bevestiging kreeg, heeft hij via de chat contact opgenomen. Hem werd verteld dat de betaling niet ontvangen was en dat er een ‘retour (ideal)’ werd gestart. De rechtbank begrijpt daaruit dat aangever een link heeft ontvangen, waarvan hem was voorgespiegeld dat hij via deze link zijn geld terug zou krijgen. Het gevolg was echter, dat er opnieuw € 304,50 is afgeschreven, in totaal dus € 609.166 Aangever verklaarde dat hij langdurig contact gehad heeft met een medewerkster van de chat die zelfs haar ID had gemaild (ten name van [benadeelde 28]). Aangever heeft de kopie bijgevoegd.167

Eenzelfde fotokopie van dit Nederlandse identiteitsbewijs van [benadeelde 28] werd aangetroffen op de HP-laptop van verdachte.168 [benadeelde 28] is een klant van Interieur van Nu, zie hierna.

Uit de aangifte van [benadeelde 29]169 blijkt dat hij op 30 december 2014 bij top-price24.com (e-mailadres phonespotklantenservice[@]gmail.com) een bestelling en betaling van € 300 heeft verricht. Dit was een website waarop hij terecht was gekomen via een link op Marktplaats. Vervolgens heeft hij in een chatgesprek zijn rekeningnummer en inlogcode verstrekt. Uit een bijgevoegd betaaloverzicht blijkt, dat er € 300 van zijn rekening is afgeschreven naar Stichting Mollie Payments170 (een payment service provider).

Conclusie van de rechtbank met betrekking tot Top-price24.com

De rechtbank stelt vast dat er tussen de aangifte van [benadeelde 27] en verdachte een rechtstreeks verband is op basis van het gebruikte e-mailadres en de toegezonden kopie van het ID-bewijs. Ten aanzien van aangever [benadeelde 29] geldt dat één dag later dezelfde namaakwebwinkel, dezelfde modus operandi en hetzelfde, tot verdachte te herleiden e-mailadres zijn gebruikt. Bij het uitblijven van een andersluidende verklaring van verdachte acht de rechtbank bewezen dat verdachte beide oplichtingen via deze namaakwebwinkel heeft gepleegd. Van betrokkenheid van anderen bij deze oplichtingen blijkt niet.

Top-price.de

Uit de aangifte van [benadeelde 30]171 blijkt, dat hij op 28 december 2014 via Marktplaats bij www.top-price.de (e-mailadres phonespotklantenservice[@]gmail.com) terecht kwam en daar een Playstation heeft besteld van € 300. Hij betaalde via iDEAL. Hij kreeg vervolgens een mail waarin stond dat het bedrag niet was ontvangen. Het contact dat daarop volgde, ging via de chat. In het chatgesprek werd om een kopie van zijn legitimatie gevraagd. Toen is hij gestopt met de chat. De betaling is gedaan aan Multisafepay en betrof beltegoed.172

Conclusie van de rechtbank met betrekking tot Top-price24.de

Aangezien behalve uit informatie van Online Prepaid Services B.V. ook uit het vorenstaande afdoende is gebleken dat verdachte achter het e-mailadres phonespotklantenservice[@]gmail.com zat, acht de rechtbank dit feit wettig en overtuigend bewezen. Van betrokkenheid van anderen bij deze oplichtingen blijkt niet.

Topprice24.info

Verdachte was blijkens verschillende Skypechats van begin december 2014173 (onder de Skypeaccountnaam [skypenaam 2]), op zoek naar iemand die websitedesigns voor Opencart kon maken. Hij vroeg ook of iemand de lay-out van Topprice24.com in Opencart kon kopiëren.174 [skypenaam 2] vermeldde dat hij de domeinnaam www.topprice24.info geregistreerd had en op zoek was naar iemand die een Opencart-ontwerp kon maken dat vergelijkbaar was met het ontwerp van de website www.topprice24.nl. 175

Uit de Google-Chrome-internetgeschiedenis van de HP-laptop van verdachte blijkt dat er op 3 december 2014 beheerhandelingen zijn uitgevoerd op de website topprice24.info. Hierbij is ingelogd in de beheeromgeving Cpanel en is het bestand opencart-1.5.5.1.zip gedownload.176

Verder blijkt uit het al eerder vermelde bestand van Marktplaats dat er met de gehackte Admarktaccounts vanaf het IP-adres [IP-adres 1] van [persoon 3], in gebruik bij verdachte, op 5 december 2014 31 advertenties zijn geplaatst voor de malafide webshop www.topprice24.info/http://topprice24.info.177

Uit de aangifte van [benadeelde 31]178 blijkt, dat zij op 8 december 2014 via Marktplaats bij topprice24.info terechtkwam en daar een telefoon heeft besteld en € 254,50 heeft betaald. Dit geld is via iDEAL overgemaakt naar I.beltegoed.nl. Aangeefster ontving geen bevestiging van haar bestelling en toen zij daarover mailde, werd haar bericht dat ze een chatgesprek moest voeren179. Daarin werd haar gezegd dat er een foutmelding was en dat ze een link zou krijgen. Dit was een link van iDEAL, waarmee ze de betaling ongedaan zou kunnen maken. Later bleek dat er nu een bedrag van € 256 was afgeschreven, weer naar I.beltegoed.nl. Aangeefster nam op 9 december 2014 opnieuw contact op via de chat. Toen werd haar bankrekeningnummer gevraagd en haar pasnummer. Ter verificatie wilde de persoon van de chat tevens haar i-nummer. Ook moest aangeefster haar code invoeren. Ze kreeg toen de code 8000 terug, die ze moest invoeren in haar reader. Vervolgens moest ze twee keer op OK klikken. De code die ze toen op haar reader zag, heeft ze doorgegeven. De man schreef dat het wel enige tijd kon duren, maar dan zou ze haar geld terugkrijgen en kon ze de telefoon opnieuw bestellen.

Op 9 december zag aangeefster dat er € 8000 van haar rekening naar bankrekening [bankrekeningnummer 11] te name van [persoon 15] was overgeboekt180. Dit geld is eerst van haar spaarrekening naar haar betaalrekening overgeschreven. In totaal bedroeg haar schade € 8510,50.

Uit onderzoek naar de aangifte van [benadeelde 31] bleek dat er op 9 december 2014 meerdere online betalingen werden uitgevoerd van de Rabobankrekening [bankrekeningnummer 25] van aangeefster. Uit door Rabobank Nederland verstrekte gegevens van inlogsessies internetbankieren uitgevoerd vanaf het IP-adres [IP-adres 2] van verdachte blijkt, dat er hiervandaan op 9 december 2014 drie keer werd ingelogd op de rekening van aangeefster.181

Zoals aangeefster vermeldde is er op 9 december 2014 € 8000 van haar rekening overgeschreven naar het rekeningnummer [bankrekeningnummer 11] van [persoon 15]. Op camerabeelden van een pintransactie bij een geldautomaat van de Rabobank Zuid-Holland Midden, opgenomen op 9 december 2014, werden blijkens een proces-verbaal twee personen herkend en geïdentificeerd. Het betrof [persoon 13] en [persoon 15].

[persoon 15] werd op 19 september 2015 als verdachte verhoord. Hij verklaarde kort samengevat dat hem door iemand die hij kent als [persoon 13] werd voorgesteld om geld op zijn rekening te laten overmaken en dat hij daarvan € 1500 mocht houden. Hij dacht dat een kennis van [persoon 13] het geld op zijn rekening wilde storten, omdat het verdacht zou zijn als die kennis veel geld in een keer zou opnemen.

[persoon 13] komt ook voor in zaaksdossier 4, Dixons. Hij is niet gehoord, omdat van hem geen vaste woon- of verblijfplaats bekend is.182

Uit onderzoek van iPhone van verdachte bleek zoals al eerder vermeld dat er in de contactenlijst vier mobiele telefoonnummers zijn opgenomen met de vermelding:

[persoon 16] [telefoonnummer 2]

[persoon 13] [telefoonnummer 3].183

Conclusie van de rechtbank met betrekking tot Topprice24.info

De rechtbank stelt vast dat ook dit feit rechtstreeks tot verdachte te herleiden is, deze keer in vereniging met anderen, namelijk [persoon 13] en [persoon 15].

Slotconclusie van de rechtbank betreffende namaakwebshops gebaseerd op Topprice24.nl

De hiervoor vermelde oplichtingen, gepleegd in december 2014, acht de rechtbank zoals vermeld wettig en overtuigend bewezen. Met betrekking tot de aangevers [benadeelde 26], [benadeelde 31] en [benadeelde 24] is bovendien sprake van computervredebreuk, omdat er op hun internetbankieromgeving is ingebroken en zonder toestemming bedragen zijn over- en zelfs in twee gevallen afgeschreven.

Ook ten aanzien van de aangevers [benadeelde 32], [benadeelde 33] en [benadeelde 34] blijkt uit het dossier van een verband tussen de oplichting met behulp van een namaakwebshop gebaseerd op Topprice24.nl waarvan zij aangifte hebben gedaan en verdachte. De rechtbank stelt echter vast dat het bij [benadeelde 32] en [benadeelde 34] om Topprice24.com moet gaan en bij [benadeelde 33] waarschijnlijk om Top-price.de. Omdat deze feiten niet onder de vermelding van de betreffende namaakwebshops, maar apart en zonder enige verwijzing naar een namaakwebshop ten laste zijn gelegd, komt de rechtbank hier niet tot een bewezenverklaring.

De rechtbank merkt nog op dat in de aangiften vaak niet is vermeld dat de bestelde artikelen niet zijn geleverd. Met de aangevers leidt zij echter uit de door hen beschreven gang van zaken af dat zij slachtoffer zijn geworden van oplichting (in diverse gevallen zijn immers ook grote bedragen van de bankrekening geschreven) en dat buiten twijfel staat dat de bestelde artikelen nooit zijn verzonden, laat staan geleverd.

3.4.12

Feiten 10 en 11 SCRYPT.CC

Inleiding

De website Scrypt.cc is een cloudminingdienst voor cryptovaluta. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, zijn digitaal geld. De verdeling van dit geld, het kasboek, wordt bijgehouden in een decentraal netwerk (de blockchain), een netwerk van alle gebruikers van deze cryptovaluta dat communiceert over het internet. Een dergelijk netwerk wordt in stand gehouden door gebruikers van de valuta en miners. Miners zijn gebruikers die de rekenkracht van hun eigen computer inzetten om nieuw cryptogeld te genereren en om het cryptovaluta-netwerk operationeel te houden. Bij Scrypt.cc koopt een gebruiker rekenkracht. Scrypt.cc zet deze gezamenlijke rekenkracht vervolgens in voor het ‘minen’ van cryptovaluta en betaalt haar gebruikers weer uit in bitcoins en houdt hier een provisie op in.

Op 22 juni 2015 maakte de ‘admin’ (de rechtbank begrijpt: de beheerder) van Scrypt.cc, [benadeelde 35], melding van het feit dat Scrypt.cc gehackt was184. Bij deze hack zijn uit diverse bitcoinwallets die eigendom zijn van Scrypt.cc in totaal 629,95 bitcoins, die op dat moment een waarde vertegenwoordigden van € 136.069,20, gestolen.

De gestolen bitcoins zijn overgeschreven naar de volgende bitcoinadressen:

1FpMGYAGhQn5o67Gkrnm67G3a6vyiLfwG6

1P6FxDft6ArYr1 uRE7gWxofMuAZeB6DyGJ

15aN6Jt3q87FwZ9WD4vsx2S7HKPYidADfX

16rPv8mksTNuKQLFPLehldUU7TqvukpqRg

17YFbhr33F4Wgosx276MtYniAzNKuWCWC9

194qvWN7HJJoERDi6JH6ytUznxuBJf2DJY

1JHcXuvL9bnaWJnslp3NWttrlBRgXV19mt

1QBpDY5FWJPRJrmjTphFXszt1PJXSF65EK185.

Op een online forum voor bitcoingebruikers is op 22 juni 2015 om 01:33:09 uur een bericht geplaatst, inhoudende dat de online supportpagina van Scrypt.cc was aangepast, dat het Skypeaccount van de administrateur van de website was aangepast naar scryptcc.admin en dat daar het IP-adres [IP-adres 3] (van verdachte) aan gekoppeld was.186 De rechtbank heeft in de inleiding al vastgesteld dat scryptcc.admin een tot verdachte te herleiden Skypeaccountnaam is, die naar voren kwam bij onderzoek naar het op zijn naam staande IP-adres.

Bespreking overig bewijs

Op de HP-laptop van verdachte is een bestand gevonden met de naam scrypt.py, dat is aangemaakt op 19 juni 2015. Dit bestand doet het volgende: de gebruiker wordt gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord; deze worden door het programma scrypt.py gebruikt om in te loggen op het gebruikersdeel van de website scrypt.cc (https://www.scrypt.cc/login.php). Daarnaast staat er een map "Program Files (x86)/lmminent Monitor'', Imminent Monitor is een RAT met onder andere de functie om toetsaanslagen van een slachtoffer af te vangen, waardoor wachtwoorden kunnen worden ‘afgekeken’. In de submap met de naam "Passwords" stonden 59 bestanden met tientallen inloggegevens (gebruikersnaam / wachtwoordcombinaties) voor verschillende websites, waaronder in totaal 56 gebruikersnamen en wachtwoorden voor de website Scrypt.cc.187

In de downloadsmap van de HP zat een bestand met de bestandsnaam backup-6.21.2015_ 18-35-29_scrypt.tar.gz. Dit bestand bevat bestanden die sterk leken op de website Scrypt.cc. Deze bestanden kunnen niet worden verkregen zonder toegang tot het beheerdersdeel van de website.188

Op 20 juni 2015 verstuurde verdachte via zijn Skypeaccount leeftijdisleuk, schermnaam [schermnaam 5], aan [medeverdachte 1] (accountnaam [accountnaam 1], schermnaam [schermnaam 6]) de e-mailadressen [persoon 23][@]gmail.com en scryptcc[@]gmail.com. [accountnaam 1] gaf hem het e-mailadres [mailadres 18] op.189

Uit onderzoek van zijn internetverkeer blijkt dat verdachte via zijn IP-adres [IP-adres 3] in de periode van 19 tot en met 21 juni 2015 acht e-mailberichten verstuurde waarbij hij gebruik maakte van massamailers. Deze berichten werden verstuurd uit naam van ‘Marcel Santos’. [benadeelde 35] is volgens een Whois-bevraging de eigenaar van het domein scrypt.cc, zie ook de inleiding. Eén e-mail werd namens “Qhoster.com Support” verstuurd. Qhoster.com is de hosting-provider waar de website Scrypt.cc wordt gehost.

Op 20 juni 2015 verstuurde verdachte een e-mailbericht aan support[@]qhoster.com, [mailadres 1] (een mailadres van verdachte) en [mailadres 18] (het adres van [medeverdachte 1]). Dit e-mailbericht had als afzender ‘Marcel Santos’ en het e-mailadres “contact[@]scrypt.cc”. Het bericht luidde:

“Dear QHoster,

I've currently re-installed my system, and i lost my login details to my hosting.

I cant find them anywhere, could you guys please reply to this email with my details.

Best Regards,

Marcel Santos”

In dit bericht vroeg verdachte dus de ondersteuning van Qhoster.com om het bericht te beantwoorden met de inloggegevens van de webhosting van de website Scrypt.cc. Het antwoordadres voor dit e-mailbericht was ingesteld op het e-mailadres [mailadres 1].

Twee van de verstuurde berichten waren tests (om te zien of de mail als spam zou worden aangemerkt). Vijf van de zes phishingmails zijn behalve aan support[@]Qhoster ook verzonden aan de gmailadressen [mailadres 1] en [mailadres 18] van de verdachten.190

Duidelijk is, dat verdachte aan het phishen was naar de inloggegevens van Scrypt.cc. Uit het feit dat hij aan de hack gerelateerde e-mailadressen heeft uitgewisseld met [medeverdachte 1] en de phishingmailtjes in vijf gevallen ook naar [medeverdachte 1] stuurde, leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 1] hier actief bij betrokken was.

Op 21 juni 2015 verstuurde verdachte aan [medeverdachte 1] het bestand “https://s1.scrypt.cc2083/”. Volgens de politie was op deze locatie vermoedelijk het controlpanel aanwezig van de website Scrypt.cc, want ambtshalve is bekend dat poort 2083 gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de beheeromgeving van scrypt.cc via de webapplicatie Cpanel.191

Op de HP-laptop van verdachte zijn Skype-chatgesprekken aangetroffen tussen hem (schermnamen scrypt.cc en Marcel Santos) en het Skypeaccount [persoon 6], schermnaam [schermnaam 7], die zijn gevoerd in de periode van 15 juni 2015 tot en met 21 juni 2015. Op 18 juni 2015 schreef verdachte aan [persoon 6]: “ff belangrijk iets kga grote hack doen paar miljone pakke”.192 Op 20 juni 2015 ging de chat over onder meer noreply[@]scrypt.cc, scrypt.cc whois en de hoster van scrypt.cc, die Qhoster bleek te zijn. Marcel Santos ging die op Skype toevoegen en [persoon 6] schreef hem: “Die heb ik al. Qhoster.com Customer Service.” 193.

Op de HP-laptop zijn ook Skype-chatgesprekken aangetroffen tussen verdachte (accountnaam Russiaunknown, schermnaam Marcel Santos) en QHoster.com customer service, die zijn gevoerd in de periode van 21 juni 2015 tot en met 22 juni 2015. Verdachte vroeg de klantenservice van QHoster om een e-mail met zijn login-details, waarop QHoster hem een link stuurde waarmee alle historische e-mailberichten bekeken konden worden via de website van QHoster.com.194

Uit de inhoud van WhatsApp-gesprekken op de iPhone van verdachte ([telefoonnummer 1], [gebruikersnaam 1]) tussen hem en een gebruiker met de WhatsApp-naam ‘[voornaam persoon 6]’ (de rechtbank begrijpt: [persoon 6]), gevoerd in de periode van 20 tot en met 23 juni 2015 kan het volgende worden opgemaakt. [persoon 6] schreef op 20 juni 2015 dat hij een spoofscript had geschreven. [gebruikersnaam 1] antwoordde dat het hen zou gaan lonen.195 Later stuurde hij [persoon 6] een schermafbeelding waarop onder andere een openstaand scherm te zien was van Skype-scrypt.cc en van een RAT.196 Rond 23:10 uur stuurde [gebruikersnaam 1] in de chat weer een schermafbeelding naar [persoon 6]. Daarop is een Whatsappbericht zichtbaar van [schermnaam 6]: “kan beter slapen inplaats van dit”. Daaronder bevindt zich een schermopname van ‘DarkComet RAT’ en een overzicht van IP-adressen en gebruikersnamen.197

De rechtbank leidt hieruit af dat verdachte die avond samen met [persoon 6] en [medeverdachte 1] (zijn voornaam is [medeverdachte 1] en de initialen [schermnaam 6] gebruikte hij zelf ook als schermnaam op Skype) bezig was met het voorbereiden van de hack van Scrypt.cc.

Uit de Google Chrome internetgeschiedenis die is aangetroffen op de HP-laptop van verdachte blijkt dat tussen 21 juni 2015 om 21:36:43 uur en 22 juni 2015 00:56:30 uur vijf bestanden zijn gedownload die toebehoren aan de website Scrypt.cc. Uit onderzoek blijkt dat deze bestanden gedownload zijn vanaf de website Scrypt.cc, gebruik makend van de optie “back-up” binnen de cPanel3-beheeromgeving van de website Scrypt.cc. Een van deze bestanden is back-up-6.21.2015_18-35-29scrypt.tar.gz4 en dit bevat een back-up van de website van Scrypt.cc. In het bestand cron-withdraw.php, dat is aangetroffen in deze back-up, staan inloggegevens die zeer waarschijnlijk horen bij het blockchain.info-account van Scrypt.cc.198 Met deze inloggegevens is het mogelijk dit blockchain.info-account te beheren en bitcointransacties uit te voeren.199

Vanaf 11 juni 2015 is zoals vermeld de telefoon van verdachte afgeluisterd. Op 22 juni 2015 om 5.18 uur belde verdachte met zijn vriendin [persoon 2]. Uit de conversatie blijkt, dat hij in de nacht van 21 op 22 juni 2015 veel geld heeft verdiend.

Verdachte: “He, he wat een dag, wat een goede dag zeg, ik heb nog nooit zo'n goede dag gehad.(…) Ik heb zeker 40.000 euro verdiend man.”

[persoon 2]: “App dat maar niet”.200

Ook blijkt uit een telefoongesprek dat verdachte op 22 juni 2015 ’s middags met zijn vader voerde, dat verdachte veel bitcoins had die hij probeerde om te zetten in geld.

Verdachte: “Uuuhm kijk weet je wat het is, ik heb de afgelopen dagen heb ik uuh teveel geld op mijn rekening laten komen snap je wat ik bedoel, dus dat er te veel omloop is en ik vroeg effe of ik bitcoins bij jou mocht uitcashen?”

Vader: “Wat?”

Verdachte: “Bitcoins mocht uitcashen, ja dan krijg je gewoon geld dan verkoop ik mijn bitcoins voor geld zeg maar dan maken hun het over naar je rekening”

Vader: “Ja”

Verdachte: “Maar ik wil weten of dat mag?”

Vader: “Naar mijn rekening?”

Verdachte: “Ja tienduizend euro”

Vader: “Uhm ja als ik er maar geen uh ....”

Verdachte: “Of twintigduizend of dertig wat jij wil (…)”

Verdachte: “Ja daarom dan is er geen problemen toch?”

Vader: “Nee voor mij niet als het gewoon allemaal via dat gaat, maakt mij niet uit.”

Verdachte: “Nou dan doen we een ton.”

Vader: “Hahaha”

Verdachte: “Jaaa echt, zijn echt geen grappen meer.”201

Op de HP-laptop van verdachte zijn de bitcoinadressen 1JHcXuvL9bnaWJnslp3NWttrfBRgXV19mt en 16rPv8mksTNuKQLFPLehldUU7TqvukpqRg aangetroffen. Dit zijn twee van de acht bitcoinadressen die gebruikt zijn bij de diefstal van bitcoins van Scrypt.cc.202

Op de Asus-laptop van [medeverdachte 1] zijn de bitcoinadressen 1FpMGYAGhQn5o67Gkrnm67G3a6vyilfwG6, 1P6FxDft6ArYr1uRE7gWxofMuAZe86DyGJ,

15aN6Jt3qB7FwZ9WD4vsx2S7HKPYidADfX en 1QBpDY5FWJPRJrmjTphFXszt1PJXSF65EK aangetroffen. Dit zijn vier van de acht bitcoinadressen die gebruikt zijn bij de diefstal van bitcoins van Scrypt.cc.203

Op 22 juni 2015 verstuurde verdachte een link naar een bericht over de hack van Scrypt.cc aan [medeverdachte 1].204

Op 22 juni 2015 vanaf 03:57 uur schreef verdachte in WhatsAppberichten aan [persoon 6] dat er grote problemen waren en dat ze erachter waren hoe en wat omdat hij geen VPN had gebruikt, zodat zijn IP-adres kon zijn achterhaald. Hij had geen zin in politie voor zijn deur en ook niet om te gaan zitten voor bitcoins. Hij vroeg [persoon 6] om terug te betalen, waar die toe bereid was, al had hij zelf wel een VPN gebruikt. Verdachte troostte [persoon 6] met de opmerking dat ze nog 100 andere konden pakken..205

De conclusie van de rechtbank

Uit voornoemde bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat er in de periode van vrijdag 19 juni 2015 tot en met zondag 21 juni 2015 door verdachte e-mails zijn verstuurd waarbij gebruik werd gemaakt van massamailers. De berichten werden verstuurd uit naam van Marcel Santos, terwijl de beheerder van scrypt.cc [benadeelde 35] heet (of zich zo noemt). Via zes van die mails en in Skypechats is geprobeerd om inloggegevens los te krijgen om daarmee de site Scrypt.cc te hacken en daar bitcoins te stelen. Dit is uiteindelijk gelukt. Uit de bewijsmiddelen - waaronder het bericht van verdachte aan [medeverdachte 1] met het bestand dat toegang kan verschaffen tot de beheeromgeving van scrypt.cc, de Skypechat waaruit blijkt dat [persoon 6] verdachte helpt om bij Scrypt.cc binnen te komen en het feit dat alle ze drie een aandeel in de buit hebben ontvangen – leidt de rechtbank af dat verdachte deze feiten heeft gepleegd in vereniging met [medeverdachte 1] en [persoon 6].

3.4.13

Feiten 12 en 13 [zaak 13]]

Uit de aangifte van [benadeelde 2] blijkt het volgende.206

Aangever meldde dat zijn website [bedrijf 1].nl was platgelegd en dat alle klantgegevens weg waren. Zijn klanten werden nu gemaild met iDEAL-betalingslinks; een stuk of zes hadden hem hierover gebeld. Aangever werd op 5 juni 2015, nadat zijn website was gehackt, twee keer gebeld door een onbekende man die tegen hem zei dat hij voor € 700 zijn website terug kon krijgen. Hij moest betalen via een link die hem was toegezonden in een e-mail die afkomstig was van [mailadres 8] (opmerking rechtbank: dus zonder de letter ‘r’ in de naam [benadeelde 2]). Dat adres heeft hij niet zelf aangemaakt. Als hij niet zou betalen, zou de man langskomen en hem kapot maken.

Aangever heeft een aantal dagen geen omzet gehad door dit incident. Zijn website is vernield en onbruikbaar.

Aangever heeft een Admarktaccount op Marktplaats. Bij zijn verwijderde mails zag hij een bericht van ‘çontact Marktplaast’. Zijn webserver draait bij Webreus.

Hij heeft het gevraagde bedrag niet betaald.207

Naar aanleiding van de door de hacker aan de klanten van [bedrijf 1] verzonden

betalingslink werd van Rabobank informatie met betrekking tot deze URL gevorderd. Bij deze Rabobank-URL met iDEAL-kenmerk kwamen twee IP-adressen naar voren met het transactie-ID zoals ook in de URL te zien is, namelijk [IP-adres 5] en [IP-adres 6].208

Bij het onderzoek van het internetverkeer werd op 12 juni 2015 geconstateerd dat er een PHP-massamailer draaide op de website www.[bedrijf 1].nl.209 Een PHP-massamailer wordt vaak gebruikt voor het versturen van grote hoeveelheden ongewenste e-mails (spam) en is dan te beschouwen als malware.

Bij verdachte werd op 18 juni 2015 een PHP massamailer aangetroffen op de internettap van zijn IP-adres [IP-adres 3].210

De massamailer op de webpagina van [bedrijf 1].nl bleek in de periode van 8 juni 2015 tot en met 12 juni 2015 te zijn benaderd door de IP-adressen [IP-adres 6] en [IP-adres 3], het IP-adres van verdachte. Met het IP-adres [IP-adres 6] waarmee ook de iDEAL-link die naar de klanten van [bedrijf 1] is verzonden is benaderd, is blijkens gegevens van Google op meerdere data in juni 2015 ingelogd op het e-mailadres [mailadres 1]211 van verdachte. De rechtbank is van oordeel dat daarmee vaststaat dat verdachte het IP-adres [IP-adres 6] heeft gebruikt en dat hij de massamailer op [bedrijf 1].nl en de aan de klanten van dit bedrijf verzonden betaallink heeft benaderd.

Vanaf het IP-adres [IP-adres 6] werden ook webpagina's benaderd die erop duiden dat er producten, productcategorieën, bestellingen en klantgegevens werden verwijderd via het controlepaneel van de webshop van [bedrijf 1]. Het is niet bekend of dit gelukt is.

Op 8 juni 2015 werd vanaf het IP-adres [IP-adres 6] een bestand geüpload naar de webserver van [bedrijf 1].nl.212 Dit bestand kwam van IP-adres [IP-adres 6] en had de naam 'lol.php'. Na het uploaden is het bestand vermoedelijk hernoemd naar ’root.php. (Naamswijzigingen worden niet opgeslagen.) Vermoedelijk betrof dit bestand een massamailerscript. Dit script werd vervolgens benaderd via de website vanaf het IP-adres [IP-adres 3]. Zonder specifieke kennis van het bestaan van dit bestand is het vrijwel onmogelijk om op deze pagina te belanden,213 dus dit is een bewijs dat verdachte op dat moment kennelijk de beschikking had over de website van aangever.

Op het bureaublad van het gebruikersaccount [gebruikersnaam 3] op de HP-laptop van verdachte stond het bestand 1 C:\Users\[gebrukersnaam 3]\Desktop\siteee.txt. Dit leek op een e-mailbericht van hostingprovider Webreus (waar de webserver van [bedrijf 1] draaide) dat gericht was aan [bedrijf 1]. In dit tekstbestand stonden accountgegevens voor het bedieningspaneel van Webreus, accountgegevens voor een FTP-verbinding en accountgegevens voor e-mail. (FTP staat voor File Transfer Protocol; dit is een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computersystemen vereenvoudigt.) Dit zijn allemaal accountgegevens die behoorden tot het domein van [bedrijf 1], waar een buitenstaander geen toegang toe hoort te hebben.214

Uit het onderzoek naar de internetgeschiedenis van het systeemaccount [gebruikersnaam 3] kwamen verder diverse vermeldingen met betrekking tot [bedrijf 1].nl naar voren. Op 1 juni 2015 werd er door de gebruiker van het systeem ingelogd op de webmail via het domein webmail.[bedrijf 1].nl. Ook is op 5 juni 2015 ingelogd op het e-mailaccount [mailadres 9] van aangever en is hiervan de inbox bekeken.215 Verder werd er ingelogd op het controlepaneel van de webserver achter de website [bedrijf 1].nl. Hier werd vervolgens een back-up van de database achter deze website gedownload; door de onderzoeker werd onder andere een bestand met bestellingen van klanten van [bedrijf 1] en een kopie van de website aangetroffen.216 Op 5 juni 2015 werd door de gebruiker van het systeem ook ingelogd op het beheerderpaneel van de webshop van de website [bedrijf 1].nl. Nadat een gebruiker op dit beheerderpaneel heeft ingelogd, wordt er een uniek sessie-identificatienummer toegekend. Er is 43 keer een bezoek is gebracht aan de website [bedrijf 1].nl met dit specifieke identificatienummer.217

Deze bevraging van de webpagina op de website van [bedrijf 1].nl is in de accesslogs teruggevonden. Zowel link, identificatienummer, tijd als user-agent komen overeen met de opgeslagen gegevens van de internetbrowser Mozilla Firefox van het systeemaccount [gebruikersnaam 3].218

Uit nader onderzoek naar de internettap van IP-adres [IP-adres 3] van verdachte blijkt dat op 12 juni 2015 vanaf de website http://localservers.uk meerdere e-mailberichten verstuurd zijn.219 Uit door de provider verstrekte gegevens bleek het volgende.

Op 12 juni 2015220 is om 21:26:29, 21:27:58 en 21:29:26 uur vanaf de website http://localservers.uk/spoofmail/index.php met een PHP-massamailerprogramma namens noreply[@]localbitcoins.com een email verstuurd naar [mailadres 1] (een tot verdachte te herleiden e-mailadres) met als afzender RODERIK[@]LOL.nl, onderwerp "Verify your location on Localbitcoins" of “Verify your location on Localbitcoins.com" en met de inhoud: "TEST". Het e-mailbericht bevatte een downloadlink naar een bestand op het internetadres https:lldocs.google.comluc?authuser=O&id=OB-92HSeOh-3bNkNjTOJGTjBDa3c&export=download met de naam: https:l//oca/bitcoins.comlsecurity/2Wp49323bopaLsYrSDfbZ41.

Hierdoor werd de werkelijke downloadlocatie in het e-mailbericht verborgen en leek het alsof het te downloaden bestand op de website localbitcoins.com stond in plaats van op google.com.

Omstreeks 21:32:58 en 21:33:51 uur werd vanaf de website http://localservers.uk/baas2.php met een ander PHP-massamailerprogramma een e-mail verstuurd naar respectievelijk

[mailadres 1] en [mailadres 8] met beide als afzender

noreply[@]localbitcoins.com en onderwerp "Localbitcoins – [Verify your location on Localbitcoins.com]".

De inhoud van dit mailbericht is identiek aan het eerder verzonden bericht.

Verder bleek uit de internettap op het IP-adres [IP-adres 3] dat op 12 juni 2015 ook andere e-mailberichten verstuurd zijn door dezelfde en andere PHP-massamallerprogramma’s op de website localservers.uk221.

Omstreeks 22:17:24 uur is er vanaf de website http://localservers.uk/baas.php door een PHP massamailerprogramma een e-mail verstuurd naar respectievelijk het e-mailadres [mailadres 8] en [mailadres 1]. Hierbij is de afzender noreply[@]localservers.uk en het onderwerp “Localbitcoins - Verify your

location on Localbitcoins.com” gebruikt. De inhoud van dit bericht is identiek aan het

eerder verzonden e-mailbericht van omstreeks 21:26:29, 21:27:58 en 21:29:26 uur.222

Gezien het gebruik van het IP-adres en e-mailadres meesterjan123 van verdachte gaat de rechtbank ervan uit dat het verdachte was die deze mails heeft verstuurd via de massamailer. Het e-mailadres [mailadres 8] is zoals eerder vermeld gebruikt om aangever een betalingslink te sturen, waarmee hij € 700 kon betalen om zijn gehackte webshop terug te krijgen.

Conclusies rechtbank

Ten aanzien van de ten laste gelegde computervredebreuk met betrekking tot [bedrijf 1] komt de rechtbank op basis van de hiervoor vermelde vele bewijsmiddelen die alle naar verdachte leiden tot een bewezenverklaring. Verdachte heeft de site van aangever gehackt, daar een massamailer (in dit geval malware) op geïnstalleerd en er zijn mails met een nepaanbieding en betaallinks aan klanten verstuurd. Hij had toegang tot allerlei informatie die voor hem niet toegankelijk had moeten zijn. De site zelf was volgens aangever ontoegankelijk en vernield.

Ten aanzien van feit 13, de poging tot afpersing van [benadeelde 2], merkt de rechtbank op dat voor haar duidelijk is dat verdachte dit feit heeft gepleegd. Verdachte heeft de site van aangever platgelegd en blijkens de aangifte tegen [benadeelde 2] gezegd dat die hem voor € 700 weer terug kon krijgen. Als aangever niet betaalde, zou hij kapot gemaakt worden.

De tenlastelegging van feit 13 komt erop neer dat verdachte heeft geprobeerd aangever te dwingen € 700 te betalen door te dreigen dat de site offline zou worden gehaald, door de site ontoegankelijk te maken en door daarop (Ddos)aanvallen uit te voeren. Uit de aangifte blijkt, dat de site al offline was toen aangever werd benaderd. Het offline halen van de website van aangever op zichzelf levert geen poging afpersing op. Daarom moet verdachte van dit feit worden vrijgesproken.

3.4.14

Feiten 14 t/m 17 PHONESPOT

Op 25 november 2014 werd door [persoon 17], werkzaam bij Phonespot B.V., aangifte gedaan223 van het feit dat de webwinkel Phonespot.nl was gehackt. De hack vond plaats in de periode van 11 november 2014 tot en met 17 november 2014. Ook het e-mailadres [mailadres 10] van [benadeelde 3], de eigenaar van Phonespot B.V, was gehackt. Na de hack ontvingen klanten van phonespot.nl een e-mailbericht met een aanbieding van een telefoon en een iDEAL-link om een betaling te kunnen verrichten, maar de betaling ging dan naar een ander bedrijf dan Phonespot. Verder bleek dat er gebruik gemaakt werd van het e-mailadres phonespotklantenservice[@]gmail.com en dat gegevens werden doorgestuurd naar het e-mailadres [persoon 7][@]gmail.com. Dit zijn beide geen emailadressen van Phonespot.nl.

Aangever [persoon 17] verklaarde verder in een aanvullend verhoor224 als volgt.

Phonespot.nl is een onderdeel van Media Center Rotterdam B.V. en gespecialiseerd in de verkoop van mobiele telefonie aan particulieren en bedrijven.

De eerste aanwijzing dat de webwinkel van Phonespot.nl was gehackt was dat Spinhoven WhatsAppberichten op zijn telefoon ontving. Hij merkte toen direct dat hij niet meer bij het ordersysteem van Phonespot.nl kon inloggen. Hij heeft contact opgenomen met de beheerder van de website, het bedrijf Shoptrader in Amsterdam. Het bleek dat het wachtwoord van het ordersysteem van Phonespot.nl gewijzigd was. Vervolgens is het toegangswachtwoord gewijzigd en werd er weer toegang verkregen tot het systeem. Daarna bleek echter dat klanten van Phonespot.nl vreemde mailtjes ontvingen, afkomstig van phonespotklantenservice[@]gmail.com. Hierdoor kwam [benadeelde 3] erachter dat onbekenden nog steeds toegang hadden tot het systeem. Zij konden bij de backoffice van Phonespot.nl en de privé-mail (Gmailaccount) van [benadeelde 3].

Waarschijnlijk is daarna door onbevoegden het hele klantenbestand gedownload en kregen alle klanten, circa 25.000, een aanbiedingsmail met daarin een iDEAL-link toegezonden. Hierop kreeg Phonespot.nl allerlei reacties van klanten. Er is meerdere keren ingelogd in het systeem. Dit merkte aangever door de vreemde mailberichten aan klanten. Hierna is er in november 2014 door Phonespot.nl een toegangsbeveiliging aangebracht.

Website Mecero.nl

Mercero.nl is ook een website van Mediacenter Rotterdam B.V. De domeinen Retromobile.nl, Batterydiscounter.nl, Mecero.nl en Phonespot.nl konden worden benaderd door in te loggen op de backend van de website Phonespot.nl. Wanneer de backend van Phonespot.nl werd benaderd, konden er wel gegevens worden ingezien van de overige domeinnamen, maar niet worden gewijzigd. Voor wijzigingen moest er op het domein zelf worden ingelogd. Voor alle vier de domeinen waren er aparte gebruikersnamen en wachtwoorden. Hooguit drie personen waren daarvan op de hoogte.225

WhatsAppberichten

In de aangifte226 is ook vermeld dat [benadeelde 3] op 11 november 2014 op zijn mobiele telefoon een aantal WhatsAppberichten ontving afkomstig van het [telefoonnummer 1] . Hierin werd hij gesommeerd om € 2.000 te betalen; zo niet dan zou alles met betrekking tot “mercero en phonespot” verwijderd worden. In de chat werd door de hacker ook opgemerkt: “Mooie legitimatie.”227

[benadeelde 36] heeft op 14 november 2014 aangifte gedaan van oplichting.228 Op 11 november 2014 had zij blijkens haar verklaring een iPhone 5 gekocht bij Phonespot.nl voor € 485,95 en betaald. Op 12 november kreeg zij vanaf het e-mailadres phonespotklantenservice[@]gmail.com een mail met de melding dat er iets mis was gegaan en werd haar twee keer een ‘retourlink’ van iDEAL gestuurd. Aangeefster dacht dat zij via deze link haar geld terugkreeg. Via de ‘retourlink’ heeft zij wederom twee maal € 485,95 betaald. De schade van aangeefster bedraagt (tenminste) € 971,90.

[Benadeelde 36] vermeldde in haar aangifte ook aan dat zij op verzoek van de hacker een kopie van haar rijbewijs heeft gemaild. Hij vroeg ook om een bankafschrift, maar dat heeft ze geweigerd. Het geld van aangeefster is overgemaakt naar Envoy Services229 (een payment service provider).

Uit de door Online Prepaid Services B.V. verstrekte gegevens blijkt dat verdachte in ieder geval in de periode van 19 december 2014 tot en met 30 december 2014 als klant gebruik heeft gemaakt van het e-mailaccount: phonespotklantenservice[@]gmail.com. Ook uit de zaken betreffende Topprice24.nl is gebleken dat verdachte dit e-mailadres gebruikte. Verder valt het door aangever vermelde e-mailadres [persoon 7][@]gmail.com aan verdachte te koppelen.

Op de HP-laptop van verdachte zijn de bestanden backup-Nov-11-2014-1.tar.gz en db_shop1997_db-20141111202146.sql aangetroffen.230Naar deze bestanden is onderzoek gedaan. In de bestanden zijn onder andere databasedumps aangetroffen; één daarvan bevat de gegevens van 18.851 klanten en 18.294 bestellingen van Phonespot.nl.

De rechtbank stelt vast dat dit vertrouwelijke informatie betreft die afkomstig moet zijn van de web- en e-mailserver van Phonespot.nl.

Uit de Google Chrome internetgeschiedenis die is aangetroffen op de computer van verdachte in het bestand c:\Users\herql_OOO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History231 blijkt dat de bestanden backup-Nov-11-2014-1.tar.gz en db_shop1997_db-20141111202146.sql hoogstwaarschijnlijk gedownload zijn van de website www.phonespot.nl op 11 november 2014.

Volgens de eigenschappen van het bestand db_shop1997db-20141111202146.sql betreft

dit een back-up van de database shop1997_db van de website Phonespot.nl, gemaakt op 11

november 2014 om 20:21 uur. Ook blijkt uit deze zelfde Google Chrome internetgeschiedenis dat op 11 november 2014 tussen 18:39:28 GMT en 18:59:08 vijf andere bestanden van de website www.phonespot.nl gedownload zijn.

De inhoud van deze vijf bestanden shop1997 db.gz, shop1997 db.sql, en shop1997 db.sql.gz, ordersexports_20141111.csv en het bestand customers-export-20141111.csv is onderzocht. De bestanden shop1997 db.gz, shop1997 db.sql, en shop1997 db.sql.gz bevatten alle een database van phonespot.nl.

Uit onderzoek blijkt dat de inhoud van de tabellen “customers”, “orders” en “paypal”, in deze bestanden identiek aan elkaar zijn en dat ze respectievelijk 18.851 klanten, 18.294

orders en 374 Paypal-betaalgegevens bevatten. Ook de overige tabelnamen zijn identiek, als is de database in het bestand shop1997 db.sql.gz niet compleet. De inhoud van het bestand ordersexports_20141111.csv betreft 3.529 ordergegevens en het bestand customers-export-20141111.csv bevat net als de tabel “customers” 18.851 klantgegevens.

De bestanden bevatten zo gevoelige informatie, zoals geplaatste bestellingen en klantgegevens, dat zonneklaar is dat deze door Phonespot.nl voor onbevoegden zijn afgeschermd en niet legaal door verdachte zijn verkregen en dat hij zich beheerdersrechten moet hebben verschaft om ze in handen te krijgen.

Een aantal van de gegevens die zijn aangetroffen op de HP-laptop van verdachte zijn voorgelegd aan aangever [persoon 17] en door hem herkend als gegevens en bestanden van Phonespot.nl.232 Het gaat daarbij om:

• “shop1997”, dit is de gebruikersnaam om in te loggen in de administratie-omgeving van het domein Phonespot.nl. Hierin kun je onder andere de e-mailadressen wijzigen. Je kunt hierop inloggen door op het internet te gaan naar phonespot.nl:2222;

• de customer-tabel, dit is het klantenbestand van de website phonespot.nl;

• de tabel configuration;

• de berichten die in de inbox zijn opgeslagen;

• de vermelding “phonespot.nl/bernini”, dit betreft de inlogomgeving voor de backoffice van Phonespot.nl.

De HP-laptop van verdachte bevat ook schermopnamen met privégegevens van derden, bijvoorbeeld de online-omgeving voor internetbankieren. Er is een schermafbeelding aangetroffen waarop is te zien dat er is ingelogd op de omgeving van de ABN AMRO Bank onder de naam van [benadeelde 3].233

Onder de bestanden met persoonsgegevens op de laptop van verdachte bevond zich een kopie van een identiteitsdocument van [benadeelde 3]. Ook werd er een kopie van het rijbewijs van aangeefster [benadeelde 36] aangetroffen.234

Bij het digitale onderzoek verricht aan een mobiele telefoon van het merk Samsung, type Galaxy Y (beslagcode KL066.01.03.001) die in de woning van verdachte is aangetroffen, werd een opgeslagen WhatsApp-chat aangetroffen gevoerd tussen “Rick Leker - [telefoonnummer 1] @s.whatsapp.net” en [benadeelde 3]235. Deze chatgesprekken vonden plaats in de periode van 11 tot en met 17 november 2014. Het [telefoonnummer 2] is in gebruik bij [benadeelde 3]. Uit de inhoud van de chatgesprekken blijkt dat “Rick Leker” op 11 november schreef dat hij de beschikking had over de database, sitefiles en legitimatie van [benadeelde 3]. Rick Leker schreef dat er niets zou gebeuren als [benadeelde 3] € 2000 zou betalen via een iDEAL-link.

Uit een aantal van de op deze telefoon aangetroffen sms-berichten236 kan worden opgemaakt dat deze betrekking hebben op het instellen van een nieuw wachtwoord voor j.s********@gmail.com; dit bericht is ontvangen van Google op 11-11-2014237. Vermoedelijk betreft dit het e-mailaccount [mailadres 10].

Op HP-laptop van verdachte zijn (overigens net als op een laptop van [medeverdachte 1]) drie tekstbestanden aangetroffen die verband houden met (de hack van) Phonespot.nl.238 Dit betreft alleinfo.txt, spamlijst-contacten-van-phoenmspot.txt en userr.txt.

In alleinfo.txt staat een groot aantal inloggegevens239, waaronder de inloggegevens van de emailadressen:

shop2476@retromobile.nl

info@retromobile.nl

support@retromobile.nl

service@retromobile.nl

[benadeelde 3]@retromobile.nl

shop2477@batterydiscounter.nl

info@batterydiscounter.nl

support@batterydiscounter.nl

service@batterydiscounter.nl

[benadeelde 3]@batterydiscounter.nl

info@phonespot.nl

support@phonespot.nl

service@phonespot.nl

[benadeelde 3]@phonespot.nl

Phonespot.nl, batterydiscounter.nl en retromobile.nl zijn, zoals (impliciet) blijkt uit de aanvullende aangifte, onderdeel van Mediacenter Rotterdam B.V., waarvan [benadeelde 3] de eigenaar is.

Het tekstbestand spamlijst-contacten-van-phoenmspot.txt van 14164 regels staat vol persoonsgegevens, waaronder ongeveer 5500 e-mailadressen.240 Gezien de naam van dit tekstbestand, spamlijst, gaat het hier mogelijk om een lijst met klantgegevens van phonespot.nl die is gebruikt om alle klanten een mail te sturen, zoals vermeld in de aangifte.

In het tekstbestand userr.txt241 staat een groot aantal gegevens die betrekking hebben op [benadeelde 3], waaronder zijn bankrekeningnummers en creditcardgegevens. Ook staan de FTP-inloggegevens van de volgende websites in het tekstbestand:

phonespot.nl

batterydiscounter.nl

retromobile.nl

mecero.nl.

Conclusie van de rechtbank

Bij de hack van Phonespot.nl zijn aan verdachte gekoppelde e-mailadressen gebruikt. Verdachte beschikte over allerlei vertrouwelijke informatie, waaronder inloggegevens, die afkomstig was van Phonespot.nl. Aangezien aangeefster [benadeelde 36] heeft verklaard dat ze een kopie van haar rijbewijs naar de hacker heeft gemaild en zo’n kopie bij verdachte is gevonden, de WhatsAppconversatie van de hacker met [benadeelde 3] op een telefoon in het huis van verdachte is aangetroffen en de hacker daarin een opmerking maakte over de legitimatie van [benadeelde 3] waarvan ook een kopie bij verdachte is aangetroffen, acht de rechtbank bewezen dat verdachte de persoon is die Phonespot.nl heeft gehackt, [benadeelde 36] heeft opgelicht en [benadeelde 3] heeft bedreigd en toegangscodes van Phonespot.nl heeft achterhaald en voorhanden heeft gehad.

3.4.15

Feiten 18 en 19 HET SANITAIRFILIAAL, INTERIEURVANNU, VENDIWEB

In zijn aangifte verklaarde [benadeelde 37] het volgende.242

Aangever is tezamen met zijn schoonmoeder [persoon 19], geboren in 1946, vennoot van een groothandel in sanitaire artikelen en installatiemateriaal genaamd “Het Sanitairfiliaal” met webshop http://www.hetsanitairfiliaal.nl. Op 1 november 2014 werd hij gebeld door klanten die een e-mail hadden ontvangen uit naam van Het Sanitairfiliaal. In die mail stond dat ze teveel betaald hadden bij een bestelling en om het teveel betaalde geld terug te krijgen moest er op een link in de mail worden geklikt. Aangever heeft deze e-mail niet verzonden. Er is ook binnengedrongen in het Paypal-account van Het Sanitairfiliaal. Op het account waren namelijk een extra SEPA-adres en IBAN-rekeningnummer toegevoegd met als contactgegevens [persoon 7][@]gmail.com en telefoonnummer [telefoonnummer 5].

Uit het geautomatiseerde systeem van provider XXL webhosting blijkt dat op de backend van de website, http://www.hetsanitairfiliaal.nl, is ingelogd vanaf het IP-adres [IP-adres 10]. Het emailadres [persoon 7][@]gmail.com is gebruikt als contactadres.

De rechtbank merkt op dat dit e-mailadres bij verdachte in gebruik was en net als het vermelde telefoonnummer door verdachte is gebruikt in de zaak Phonespot.nl.

[benadeelde 6] heeft aangifte gedaan van oplichting243. Hij verklaarde dat hij in mei en juni 2013 goederen heeft afgenomen van Het Sanitairfiliaal ter waarde van € 4.398,00. Op 28 oktober 2014 had hij nog gebeld met [benadeelde 37], eigenaar van Het Sanitairfiliaal, over een defecte stortdouche.

Op 1 november 2014 werd [benadeelde 6] gebeld op zijn mobiele nummer [telefoonnummer 4] door een man die zei namens Het Sanitairfiliaal te bellen. Hij refereerde tijdens het gesprek aan de stortdouche. Hierna zei de man dat er te veel betaald was en dat [benadeelde 6] € 840,00 terugkreeg. Middels iDEAL kon dit meteen terugbetaald worden. Aangever ontving een e-mail van het e-mailadres hetsanitairfiliaal.bv[@]gmail.com met een link die automatisch de ING-betaalapplicatie op zijn tablet opende. Aangever heeft hier zijn gegevens ingevoerd en zag een bedrag van € 840 staan. Er stond niet bij dat dit ontvangen werd, maar alleen dat hij de opdracht kon versturen. Hij heeft de opdracht verzonden en heeft hiermee betaald. De betaling geschiedde op rekeningnummer [bankrekeningnummer 6] op naam van PPRO Financial Ltd. uit Engeland (een payment processor).

Tijdens de betaling zat aangever nog aan de telefoon met de man en heeft hem gezegd dat hij geen geld terugkreeg, maar betaald had. De man heeft hierop een nieuwe link gestuurd. Het bedrag was nu € 1.680,00. Aangever heeft wederom zijn gegevens ingevoerd en verzonden. Hierop kreeg hij een foutmelding van de betaalapplicatie, omdat de ingestelde daglimiet was bereikt. Hij heeft nog enkele e-mails van de man ontvangen maar de foutmelding bleef hetzelfde. Later kreeg hij argwaan en mailde [benadeelde 37]. Op 2 november 2014 kreeg hij antwoord en realiseerde zich dat hij opgelicht was.

Het e-mailadres dat door de oplichter werd gebruikt was hetsanitairfiliaal.bv[@]gmail.com.

Uit gegevens, aangetroffen in het logboek ‘oproepen’ van de in het huis van verdachte gevonden Samsung Galaxy Y blijkt onder andere dat er met dit toestel twee keer een verbinding tot stand is gekomen met het telefoonnummer [telefoonnummer 4] van aangever [benadeelde 6], namelijk op 1 november 2014 voor de duur van ongeveer zes en een halve minuut en bijna 20 minuten244.

Er zijn historische verkeersgegevens opgevraagd van het IMEI-nummer van de Samsung Galaxy Y, 35322306188120245. Uit deze gegevens bleek dat in dit toestel twee telefoonnummers werden gebruikt, namelijk: [telefoonnummer 5] en [telefoonnummer 6].246 Uit onderzoek van de historische printlijst van de telefoon van aangever [benadeelde 6] valt op te maken, dat hij op 1 november 2014 gebeld is met het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 5].247

[benadeelde 5] (de schoonzuster van [benadeelde 37]) heeft aangifte gedaan248 van computervredebreuk bij haar bedrijven Interieurvannu.nl en Vendiweb.nl. Zij verklaarde dat een onbekende zich tussen 31 oktober en 10 november 2014 toegang had weten te verschaffen tot haar server, een volledige kopie had gemaakt van haar website en e-mails had gestuurd naar klanten van haar met de mededeling dat ze geld terug zouden krijgen als ze op een toegezonden link naar iDEAL zouden klikken249. Een van haar klanten, [benadeelde 28], heeft opnieuw € 300 betaald250, echter aan Envoy Services Limited251 (zoals eerder vermeld een payment processor), en een kopie van haar identiteitsbewijs verstuurd. De mails waren afkomstig van interieurvannuklantenservice[@]gmail.com; dit is geen adres van het bedrijf. Een onbekende heeft (opnieuw) geprobeerd, ditmaal via een chat, om bij XXLwebhosting het wachtwoord te resetten van de server. Hij deed zich hierbij voor als Yvonne (haar roepnaam).

De rechtbank heeft in de zaak Topprice24 al vermeld dat er een fotokopie van het identiteitsbewijs van [benadeelde 28] is aangetroffen op de HP-laptop van verdachte.252

De rechtbank merkt daarnaast op dat aangeefster wel heeft vermeld dat ook haar bedrijf Vendiweb is gehackt, maar dat de aangifte en de bijlagen met uitzondering van deze opmerking uitsluitend betrekking hebben op Interieurvannu.nl. Van het onderdeel Vendiweb zal zij verdachte dan ook vrijspreken.

[benadeelde 4] verklaarde in zijn aangifte253 dat hij zijn vrouw ([vrouw benadeelde 4]254) en zijn schoonzoon, [benadeelde 37], helpt bij het onderhouden en runnen van hun bedrijf, het Sanitairfiliaal. [Benadeelde 4] ontvangt voor de website www.hetsanitairfiliaal.nl mailverkeer van klanten, die op de webshop bestellingen plaatsen. De mail wordt automatisch doorgezonden van het mailadres info[@]hetsanitairfiliaal.nl naar zijn privé-e-mailadres [mailadres 11].

Op 9 november 2014 kreeg [benadeelde 37] een e-mail op zijn mailaccount, inhoudende dat er een aanvraag was gedaan om het wachtwoord van het chatprogramma van de website te veranderen. [benadeelde 37] was op dat moment op bezoek bij aangever [benadeelde 4] en [vrouw benadeelde 4]. Niemand van hen had een verzoek tot het veranderen van het wachtwoord gedaan. [Benadeelde 4] trof hierop in zijn e-mail een mededeling aan van Google aan, inhoudende dat het wachtwoord van zijn mailadres, [mailadres 11], was gewijzigd. Het is niet mogelijk het telefoonnummer of andere gegevens van een Gmailaccount te veranderen of te verwijderen zonder in te loggen op het betreffende account.

[Benadeelde 4] heeft vervolgens ingelogd op zijn Gmail-account [mailadres 11], en heeft zijn wachtwoord gewijzigd. Direct daarop kreeg hij een nieuwe e-mail van Google. In die e-mail stond de mededeling dat het telefoonnummer voor het herstellen van het e-mailaccount gewijzigd was. [Benadeelde 4] had dit telefoonnummer op zijn privé-mobiele telefoonnummer ingesteld en had het niet veranderd. Volgens de mail van 9 november 2014 zou het telefoonnummer gewijzigd zijn in [telefoonnummer 5]. Dat telefoonnummer was niet van [benadeelde 4], [vrouw benadeelde 4] of [benadeelde 37] en evenmin bij hen in gebruik. Uit opgeslagen inloggegevens van Google's Gmail bleek dat er vijf keer vanaf onbekende IP-adressen was ingelogd op het Gmailaccount [mailadres 11], waaronder vanaf IP-adres [IP-adres 1].

Het IP-adres [IP-adres 1] is, zoals eerder vermeld, van [persoon 3] en is te herleiden tot verdachte. Het telefoonnummer -971 is weer het nummer dat verdachte in de zaak Phonespot heeft gebruikt en waarmee ook aangever [benadeelde 6] is gebeld.

Bij de in de Samsungtelefoon opgeslagen sms-berichten zijn er twee die betrekking hebben op wachtwoordwijzigingen van het Google-account “[mailadres 11]”255. De datum, 1 november 2011, betreft vermoedelijk de standaardfabrieksinstelling en is dus waarschijnlijk onjuist.

Er is een sms-bericht in de outbox aangetroffen met de datum 1 november 2014, dat niet is verzonden: ‘Graag uw email in de gaten houden. Groetjes Sanitair filiaal.’256 Verder zijn er twee berichten gevonden, gedateerd 1 november 2011, met als inhoud: ‘Google account [mailadres 11]: wachtwoord gewijzigd. Zie Google.com/password.’257

Op HP-laptop van verdachte is een tekstdocument aangetroffen waarin 36 verschillende inlogcombinaties waren opgeslagen voor accounts op allerlei websites.258 Hierin zijn onder andere wachtwoorden gevonden voor [benadeelde 4], info[@]hetsanitairfiliaal, [benadeelde 4] (Frank is de voornaam van aangever [benadeelde 37]) en Beatrix1946[@]gmail.com (Beatrix is zoals vermeld de voornaam van de echtgenote van aangever [benadeelde 4] en medevennoot bij het Sanitairfiliaal).259

De gebruiker van het account [gebruikersnaam 2], verdachte, schreef in een op de HP-laptop gevonden Skypechat260 van 3 november 2014 aan ‘Nizam’ dat hij “toegang heeft tot iets kk groots” en “'kijk welke site we kunne pakke”. Vervolgens schreef hij “www.hetsanitairfiliaal.nl en www.interieurvannu.nl”.261

Op de Samsung SSD zijn back-up-bestanden opgeslagen in het digitale beslag, die afkomstig zijn van de server van de website “hetsanitairfiliaal.nl”, waaronder het bestand backup-hetsanitairfiliaal. nl-11-3-2014. tar.gz. Dit bestand is op 3 november 2014 aangemaakt262. Er is een kopie gemaakt van niet openbaar toegankelijke gegevens waaronder van de e-mailserver van de e-mailadressen

info[@]hetsanitairfiliaal.nl en webmaster[@]hetsanitairfiliaal.nl alsmede van de website

hetsanitiairfiliaal.nl zelf, zoals de bestanden in de map public_html, de inhoud van de database hetsanit_store en de logbestanden van de bezoekers en FTP-gebruikers van hetsanitairfiliaal.nl.

Enkele bestandsmappen in het bestand backup-hetsanitairfiliaal.nl-11-3-2014.tar.gz zijn:

etc

In de map ‘etc’ zit een map met als naam hetsanitairfiliaal.nl met daarin de bestanden ‘passwd’ en ‘Shadow’, voorzien van de configuratiegegevens van de gebruikers webmaster en info. Het bestand passwd wordt door een Linux/Unix besturingssysteem gebruikt om de gebruikersnamen met de bijbehorende rechten en home-directories op te slaan en het shadow-bestand om versleuteld de bijbehorende wachtwoorden op te slaan.

mail

In deze map zijn bestandsmappen en bestanden aangetroffen behorende bij een Dovecot5-e-mailserver van de e-mailadressen info[@]hetsanitairfiliaal.nl en webmaster[@]hetsanitairfiliaal.nl. In deze mappen staan in verschillende submappen, zoals drafts, junk, sent, trash en new email, berichten afkomstig van en verstuurd aan de voornoemde e-mailadressen.

public_html

Een Linux/Unix besturingssysteem gebruikt deze map om de inhoud en configuratiebestanden van de openbare website op te slaan.

Conclusie van de rechtbank

Op basis van de hiervoor opgesomde overvloed aan bewijs stelt de rechtbank vast dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan computervredebreuk bij het Sanitairfiliaal.nl en Interieurvannu.nl en dat hij aangever [benadeelde 6] heeft opgelicht.

3.4.16

Feit 20 WITWASSEN

De officieren van justitie hebben er in het requisitoir op gewezen dat al eerder een ontnemingsvordering is aangekondigd. Zij stellen dat er ten aanzien van het witwassen voor is gekozen om alleen goederen die bij verdachte in beslag zijn genomen en die te koppelen zijn aan strafbare feiten in de tenlastelegging op te nemen. De rechtbank zal de tenlastelegging dan ook op die beperkte manier lezen.

Aan verdachte wordt (kort samengevat) verweten dat hij een geldbedrag, een bromfiets en een televisie heeft verworven, voorhanden gehad, omgezet, of combinaties daarvan, terwijl hij wist dat ze afkomstig waren uit enig misdrijf.

De rechtbank heeft in de inleiding onder ‘Financiën’ al vermeld dat verdachte tussen 30 april 2014 en zijn aanhouding op 26 oktober 2015 in totaal ruim € 100.000 op zijn bankrekening heeft ontvangen, waarvan iets meer dan € 3.500 inkomsten uit uitkering betrof. Van enige andere legale bron van inkomsten is de rechtbank niet gebleken. Wel is duidelijk dat verdachte grote sommen geld heeft verdiend met de hiervoor bewezen verklaarde strafbare feiten, die dan ook als gronddelicten kunnen worden beschouwd.

Meer in het bijzonder stelt de rechtbank over het omzetten van bij Scrypt.cc gestolen bitcoins het volgende vast.

Stap 1: De bij de hack op Scrypt.cc gestolen bitcoins worden verplaatst

De bitcoinadressen 1JHcXuvL9bnaWJnslp3NWttrfBRgXV19mt en

16rPv8mksTNuKQLFPLehldUU7TqvukpqRg zijn adressen waar bij de hack van Scrypt.cc gestolen bitcoins naar toe zijn verplaatst. Deze bitcoinadressen zijn ook aangetroffen op de HP-laptop van verdachte.263

Vanaf deze bitcoinadressen werden de van Scrypt.cc gestolen bitcoins opnieuw verplaatst naar de bitcoinadressen 1By4G1YchhJPT2aKcUtFzmQGU896DieGt en 15GDiGQWMd2haCy257stMtaJLgHpvhXioQ.264

Stap 2: De bij de hack op Scrypt.cc gestolen bitcoins worden bij Anycoin Direct verkocht en

omgezet in euro's op de bankrekening van verdachte

In totaal is door verdachte tussen 21 juni 2015 en 15 augustus 2015 middels vijftien

verschillende bitcoinadressen voor € 48.203,99 aan bitcoins aan Anycoin Direct verkocht.265 Dit betreft 203,45 van de uit de hack bij Scrypt.cc afkomstige bitcoins. De vijftien bitcoinadressen zijn door Anycoin Direct specifiek en uitsluitend voor deze vijftien transacties aangemaakt. De opbrengsten van de door verdachte verkochte bitcoins werden bij alle transacties naar bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 1] op naam van verdachte overgemaakt.

De door Anycoin Direct voor verdachte aangemaakte bitcoinadressen ontvingen de van

Scrypt.cc gestolen bitcoins direct of indirect (met andere bitcoinadressen als tussenstation) vanuit de bitcoinadressen 1By4G1YchhJPT2aKcUtFzmQGU896DieGt en

15GDiGQWMd2haCy257stMtaJLgHpvhXioQ. Verdachte verplaatste dus de van Scrypt.cc gestolen bitcoins en zette deze via Anycoin Direct om in euro's die hij op zijn bankrekening ontving.266

Om de transacties bij Anycoin Direct te bewerkstelligen voerde verdachte chatgesprekken met medewerkers van Anycoin Direct. De rechtbank leidt dit af uit het feit dat een persoon die zich Frans noemde op 22 juni 2015, gebruik makend van het IP-adres van verdachte en het e-mailadres [mailadres 4], met Anycoin Direct chatte over het verkopen van 24 bitcoins. ‘Frans’ vertelde dat hij van het geld een scooter wilde kopen.267

Stap 3: De bij de hack op scrypt.cc gestolen bitcoins worden op de bankrekening van verdachte ontvangen en omgezet in contant geld en goederen

Verdachte ontving specifiek in de periode van 21 juni 2015 tot 7 juli 2015 in totaal € 18.151,- van Phoenix Payments BV (waar Anycoin Direct onderdeel van is) op zijn bankrekening.268

Op 25 juni 2015 betaalde verdachte € 4.069,- bij een betaalautomaat in een winkel.269 Uit chatgesprek 8 op 22 juni 2015 tussen verdachte en Anycoin Direct blijkt zoals hiervoor vermeld dat verdachte bitcoins wilde verkopen omdat hij een scooter wilde aanschaffen.270 In het tapgesprek met sessienummer 3827 op 23 juni 2015 met een medewerker van de ING Bank vroeg verdachte of hij zijn pinlimiet kon verhogen tot € 5.000,- voor de aankoop van een scooter.271 Uit het tapgesprek met sessienummer 4543 op 24 juni 2015 tussen verdachte en het iemand van het bedrijf Scooter Ypenburg blijkt dat er een scooter klaar was en dat verdachte deze ging ophalen.272 Bij de doorzoeking van de woning van verdachte aan de Klopsteen is een nota van Scooter Ypenburg aangetroffen. Het betreft een Piaggio-scooter, type C38, met kenteken D-018-VG en een factuurbedrag van € 4069,00.273

Verdachte ontving in deze periode op 23 juni 2016 eenmalig € 582,69 aan Wajonguitkering

op zijn bankrekening. Dit waren zijn enige legale inkomsten.274

Tijdens de doorzoeking van de woning van verdachte zijn een LG-televisie en de aankoopbon hiervan in beslag genomen.275 Volgens deze bon betreft de televisie een LG type 55UF800V, net als de scooter op 25 juni 2016 gekocht bij de MediaMarkt voor € 1599. Volgens de aankoopbon is er € 899 contant betaald en is er op 25 juni 2016 € 700 euro met de pinpas betaald.276 Deze transactie op de factuur van de MediaMarkt is ook terug te vinden op de bankrekening van verdachte. De dag voor de aanschaf van de televisie, 24 juni 2015, nam verdachte namelijk € 1.000 euro contant op bij de ING Bank.277

De herkomst van het geld voor de scooter en de televisie kan niet verklaard worden op basis van het kleine beetje legaal inkomen van verdachte in die dagen; dit moet de opbrengst van de gestolen bitcoins zijn geweest. De rechtbank concludeert dan ook dat verdachte met de scooter en de televisie voorwerpen heeft verworven en voorhanden gehad waarvan hij wist dat zij middellijk afkomstig waren uit misdrijf (namelijk gekocht met geld dat met diefstal van bitcoins verdiend was).

Bij verdachte is ook een bedrag van € 1.065 aan contant geld aangetroffen. Ook voor de herkomst van dit geld is geen enkele verklaring gegeven en de rechtbank gaat er gezien de feiten die zij bewezen heeft verklaard van uit dat dit afkomstig is van een of meer door verdachte gepleegde misdrijven. Bij het voorhanden hebben van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen kunnen gedragingen van de verdachte alleen als witwassen worden gekwalificeerd, als ze ook (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst. Wanneer die gedragingen daaraan niet hebben kunnen bijdragen, kunnen zij niet als (schuld)witwassen worden gekwalificeerd. De rechtbank is van oordeel dat het enkel voorhanden hebben van met misdrijven verdiend geld geen verbergen of verhullen van de criminele herkomst inhoudt, zodat wat het contante geld betreft het feit niet kan worden gekwalificeerd en verdachte in zoverre moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Conclusie van de rechtbank

Samenvattend acht de rechtbank het witwassen van de scooter, de televisie en het geld bewezen. Ten aanzien van de scooter en de televisie komt zij tot een veroordeling, maar met betrekking tot het geld zal zij verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging.

3.5

De bewezenverklaring

Wat de rechtbank ten aanzien van verdachte bewezen verklaart, is omschreven in de bewezenverklaring die als bijlage 2 onderdeel uitmaakt van dit vonnis. De bewezenverklaring komt kort samengevat op het volgende neer, te weten dat verdachte:

feiten 2 en 3 (Marktplaats)

in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 zich in vereniging, althans alleen heeft schuldig gemaakt aan het plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van Marktplaats- en Admarktaccounts (feit 2)

- manipulatie van computergegevens ten aanzien van Marktplaats- en Admarktaccounts (feit 3);

feit 4 (BCC)

in de periode van 13 tot en met 29 maart 2014 zich heeft schuldig gemaakt aan oplichting van tenminste twee personen met behulp van namaakwebshops die leken op de webshop van BCC;

feit 5 (Dixons)

in de periode van 1 tot en met 31 januari 2015 zich heeft schuldig gemaakt aan oplichting van 11 personen met behulp van namaakwebshops die leken op de webshop van Dixons;

feiten 6 en 7 (Simyo)

in de periode van 3 tot en met 4 mei 2015 zich heeft schuldig gemaakt aan

- oplichting van [benadeelde 1]met behulp van een namaakwebshop die lijkt op de webshop van Simyo (feit 6)

- het plegen van computervredebreuk ten aanzien van [benadeelde 1] en ABN AMRO Bank (feit 7);

feiten 8 en 9 (Topprice24)

in de periode van 1 tot en met 31 december 2014 zich heeft schuldig gemaakt aan

- het oplichten van 6 personen, en ook aan het oplichten van [benadeelde 31] in vereniging, alles met behulp van namaakwebshops die leken op de webshop van Topprice24 (feit 8)

- het plegen van computervredebreuk ten aanzien van drie met name genoemde personen en de Rabobank (feit 9);

feiten 10 en 11 (Scrypt.cc)

in de periode van 19 juni 2015 tot en met 22 juni 2015 zich heeft schuldig gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van Scrypt.cc (feit 10)

- diefstal van 629,95 bitcoins van Scrypt.cc op 21 en 22 juni 2015 (feit 11);

feit 12 ([zaak 13]])

in de periode van 1 juni 2015 tot en met 12 juni 2015 zich heeft schuldig gemaakt aan het plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van [bedrijf 1] en [benadeelde 2] (feit 12);

feiten 14 t/m 17 (Phonespot)

in de periode van 11 tot en met 17 november 2014 zich heeft schuldig gemaakt aan het plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van Phonespot.nl (feit 14);

- oplichting van [benadeelde 36] (op 11 en 12 november 2014) met behulp van de website van Phonespot.nl (feit 15)

- het verwerven en voorhanden hebben van toegangscodes tot geautomatiseerde werken van Phonespot B.V. (feit 16)

- poging tot afpersing van [benadeelde 3] (feit 17);

feiten 18 en 19 (Het Sanitairfiliaal, Interieur van Nu en Vendiweb)

in de periode van 31 oktober 2014 tot en met 10 november 2014 zich heeft schuldig gemaakt aan het plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van Het Sanitairfiliaal, [benadeelde 4] , Interieur van nu en [benadeelde 5] (feit 18);

- oplichting van [benadeelde 6] op 1 november 2014 (feit 19);

feit 20 (witwassen)

in de periode van 25 juni 2015 tot en met 26 oktober 2015 zich heeft schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van witwassen.

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

4 De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte ter zake van het hem onder 1 tot en met 20 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringscontact, ook als dit inhoudt dat verdachte een behandeling bij De Waag dient te volgen.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft gesteld dat de vordering van de officier van justitie in vergelijking tot straffen die zijn opgelegd in vergelijkbare zaken aan de hoge kant is. Verder heeft de raadsman verzocht bij het opleggen van een eventuele straf rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, te weten dat hij een baan heeft en dat hij zich sinds zijn invrijheidstelling niet meer schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Daarnaast vindt de verdediging dat een groter voorwaardelijk strafdeel dan door de officier van justitie gevorderd de kans van slagen van een eventuele behandeling vergroot.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Verdachte heeft in een periode van zestien maanden 18 strafbare feiten gepleegd, waaronder computervredebreuk, diefstal en grootschalige oplichting van consumenten door elektronica aan te bieden via namaakwebshops. Verdachte heeft met gephishte gegevens ingelogd op Admarkt- en reguliere Marktplaatsaccounts en daarop andere advertenties geplaatst, die verwezen naar namaakwebshops. Deze namaakwebshops waren afgeleid van webshops van gerenommeerde bedrijven zoals BCC, Dixons, Simyo en Topprice24. De namaakwebshops zagen er zo goed uit dat ze niet of nauwelijks van de echte webshops van voornoemde bedrijven waren te onderscheiden. Zo hadden ze internetadressen waarin de naam van het gerenommeerde bedrijf voorkwam en werden de merknaam en logo’s van het bedrijf gebruikt. Ook werden soms adressen, telefoonnummers, BTW- en KvK-nummers van het reguliere bedrijf overgenomen en altijd bestond er een contactmogelijkheid via e-mail of door middel van een chatfunctionaliteit. De producten werden op professionele wijze gepresenteerd. Consumenten hadden nadat zij via een betrouwbaar ogende advertentie op Marktplaats werden doorgelinkt naar de namaakwebshop, dan ook niet door dat zij op een frauduleuze website waren beland. In tegendeel, zij voelden zich juist veilig bij de gedachte dat ze bij een goed bekend staand bedrijf kochten en dat was ook precies de bedoeling. Ze deden in goed vertrouwen vaak voor honderden euro’s aankopen. De koopprijs werd vervolgens betaald op een door verdachte opgegeven rekeningnummer, meestal via iDEAL of een andere betaaldienstverlener. De bestelde producten werden daarna niet geleverd en verdachte heeft ook nooit de intentie gehad die te leveren.

Verdachte heeft regelmatig nadat slachtoffers hadden betaald voor hun bestelling, per e-mail laten weten dat er iets was misgegaan bij de betaling en gevraagd om gebruik te maken van een retourlink. Wanneer slachtoffers dat deden, betaalden ze in het gunstigste geval nog een keer en in het ongunstigste geval haalde verdachte hen ook nog over om hem hun bankgegevens te verstrekken en liet hij ze ongemerkt grote bedragen wegschrijven naar door hem uitgekozen rekeningnummers.

Door op deze doortrapte manier mensen op te lichten, heeft verdachte het vertrouwen van zijn slachtoffers beschaamd, hen schade toegebracht en veel narigheid bezorgd. Zoals de officieren van justitie in hun requisitoir hebben aangevoerd, betroffen veel van de aankopen die de slachtoffers hebben gedaan dure spullen, waar zij hun spaargeld of vakantiegeld aan uitgaven. Een van de slachtoffers, mevrouw [benadeelde 19], dacht een telefoon te kopen voor € 500 en ging door verdachte voor ruim € 5500 het schip in. In haar aangifte zei ze hierover:

“Ik ben boos en verdrietig met hetgeen mij is overkomen. Wij zijn al ons geld kwijt. Dat de kinderen hiervan ook de dupe zijn geworden, maakt mij het meest verdrietig. Ik hoop op enige coulance van de Rabobank, maar besef heel goed dat ik een fout heb gemaakt. Ik ben altijd erg voorzichtig met internetbankieren. Ik voel me bedrogen en opgelicht. Gelukkig hebben we lieve familieleden die ons op dit moment financieel ondersteunen.”

Verdachte heeft volstrekt niet stilgestaan bij wat het voor zijn slachtoffers betekende om bijvoorbeeld voor nog geen € 250 een telefoon te kopen en voor meer dan € 8500 opgelicht te worden. Hij heeft alleen aan zichzelf gedacht en met gestolen geld gesmeten. De rechtbank neemt hem dit allemaal heel erg kwalijk.

Verdachte heeft verder een aantal sites gehackt en een klant tot een bestelling overgehaald waarvan de betaling bij hem terechtkwam. Anderen maakte hij wijs dat ze te veel hadden betaald en geld terug zouden krijgen, waarvan ook iemand met de retourlink-truc het slachtoffer is geworden. Naast omzetverlies brengen dergelijke feiten voor de eigenaren van de betreffende sites veel problemen met zich mee, waaronder reputatieschade.

Met twee anderen heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan de hack van Scrypt.cc, met grote schade tot gevolg. Wie dit bedrijf op Google opzoekt, ziet nog altijd meteen berichten over die hack verschijnen.

Verdachte heeft zich voortdurend op zijn zwijgrecht beroepen en geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor wat hij heeft aangericht. Zijn raadsman heeft gezegd dat het ‘gewetensniveau’ van verdachte te laag is en dat sommige mensen makkelijk tot daden komen waarbij ze hun slachtoffer niet in de ogen hoeven te kijken. Verder lijkt verdachte zich vooral druk te maken over de vraag of hij weer vast komt te zitten, dus alleen over de gevolgen voor hemzelf en niet voor zijn slachtoffers.

De rechtbank heeft kennis genomen van het strafblad van verdachte van 1 november 2017. Daaruit blijkt dat hij eerder voor soortgelijke misdrijven met politie en justitie in aanraking is geweest, onder andere in 2014 en 2015. De rechtbank houdt hier in zijn nadeel rekening mee.

Over de persoonlijke omstandigheden van verdachte overweegt de rechtbank het volgende.

Het was al bekend dat het reclasseringstoezicht niet goed verliep. Toen de rechtbank de voorlopige hechtenis van verdachte had geschorst onder strenge voorwaarden, heeft hij die voorwaarden volledig genegeerd. Na de zitting van 3 november 2016 zijn de voorwaarden alsnog geëffectueerd, maar de schorsing is daarna opgeheven. Vervolgens is verdachte, met de belofte dat hij overal aan mee ging werken, bij zijn toenmalige verloofde gaan wonen. Uit het reclasseringsadvies van 15 november 2017 blijkt dat hij volstrekt niet gemotiveerd was voor de verplicht gestelde dagbesteding en daar na één keer niet meer heen ging. De verplichte behandeling is (zij het mede door de verhuizingen van verdachte) niet van de grond gekomen. De reclassering concludeert dat verdachte alleen de meldplicht nakomt en verder volstrekt zijn eigen plan trekt. De rechtbank denkt er precies zo over. Het valt op dat verdachte geen enkele vaste basis of structuur in zijn leven lijkt te hebben. Hij heeft geen opleiding afgerond en dus geen diploma’s, zijn relaties zijn niet blijvend en hij heeft geen eigen onderkomen. Het wonen bij zijn vader is mislukt; momenteel woont hij weer bij zijn moeder. Verdachte werkte ten tijde van de zitting kennelijk al twee maanden een paar dagen in de week in een discotheek, maar had nog niet betaald gekregen. Veel vertrouwen in een delictvrije toekomst geeft dit de rechtbank allemaal niet.

Omdat verdachte vele en gemene strafbare feiten heeft gepleegd over een lange periode en veel schade bij vele slachtoffers heeft aangericht, vindt de rechtbank dat zij als reactie alleen een lange gevangenisstraf kan opleggen. Zij komt wel tot een lagere straf dan door de officieren van justitie is geëist, omdat ze twee feiten minder bewezen vindt en ten aanzien van de oplichtingfeiten oplichting van een aanmerkelijk lager aantal slachtoffers bewezen acht dan de officieren van justitie hebben gedaan; meestal ontbreekt ook het element medeplegen. De rechtbank acht een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden met aftrek van voorarrest dan ook passend en geboden.

De rechtbank stelt vast dat in deze zaak sprake is van een schending van de redelijke termijn. Verdachte is op 26 oktober 2015 aangehouden op verdenking van de ten laste gelegde feiten. Wat betreft de berechting van de zaak in eerste aanleg heeft als uitgangspunt te gelden dat de behandeling van de zaak ter terechtzitting moet zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is aangevangen, tenzij sprake is van bepaalde bijzondere omstandigheden. Nu de rechtbank van dergelijke bijzondere omstandigheden niet is gebleken en er vandaag, 22 december 2017, vonnis wordt gewezen, stelt zij vast dat de redelijke termijn met bijna twee maanden is overschreden. De rechtbank zal op grond van het standaardarrest van de Hoge Raad (Hoge Raad, 17 juni 2008, NJ 2008, 358) gelet op de duur van de overschrijding een strafkorting van 5% toepassen, waardoor aan verdachte een gevangenisstraf van 146 weken (in plaats van 156) zal worden opgelegd ((3 x 360 dagen) x 0,95 : 7).

De rechtbank ziet in de persoonlijke omstandigheden van verdachte geen aanleiding om een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen; daarvoor zijn de feiten te ernstig en is zijn leven te instabiel. Ook zal zij geen reclasseringstoezicht opleggen, aangezien verdachte zich daar bijzonder weinig van aantrekt.

7 De vorderingen van de benadeelde partijen

7.1

De vorderingen van de benadeelde partijen

[benadeelde 38], [benadeelde 39], [benadeelde 40], [benadeelde 41], [benadeelde 42], [benadeelde 43], [benadeelde 44], [benadeelde 45], [benadeelde 46], [benadeelde 47], [benadeelde 48], [benadeelde 49], [benadeelde 50], [benadeelde 51], [benadeelde 52], [benadeelde 53], [benadeelde 54], [benadeelde 55], [benadeelde 56], [benadeelde 57], [benadeelde 58], [benadeelde 59], [benadeelde 60], [benadeelde 61], [benadeelde 62], [benadeelde 63], [benadeelde 64], [benadeelde 65], [benadeelde 66], [benadeelde 10], [benadeelde 11], [benadeelde 67], [benadeelde 68], [benadeelde 69], [benadeelde 70], , [benadeelde 71], [benadeelde 72], [benadeelde 73], [benadeelde 74], [benadeelde 75], [benadeelde 76], [benadeelde 77], [benadeelde 78], [benadeelde 79], [benadeelde 80], [benadeelde 81], [benadeelde 82], [benadeelde 83], [benadeelde 84], [benadeelde 85], [benadeelde 86], [benadeelde 87], [benadeelde 88], [benadeelde 89], [benadeelde 90], [benadeelde 91], [benadeelde 92], [benadeelde 93], [benadeelde 94], [benadeelde 95], [benadeelde 96], [benadeelde 97], [benadeelde 98], [benadeelde 99], [benadeelde 100], [benadeelde 101], [benadeelde 102], [benadeelde 103], [benadeelde 104], [benadeelde 105], [benadeelde 106], [benadeelde 107], [benadeelde 108], [benadeelde 109], [benadeelde 110], [benadeelde 111], [benadeelde 112], [benadeelde 113], [benadeelde 114], [benadeelde 115], [benadeelde 116], [benadeelde 117], [benadeelde 118], [benadeelde 119], [benadeelde 120], [benadeelde 121], [benadeelde 122], [benadeelde 123], [benadeelde 124], [benadeelde 125], [benadeelde 126], [benadeelde 127], [benadeelde 128], [benadeelde 129], [benadeelde 130], [benadeelde 131], [benadeelde 132], [benadeelde 133], [benadeelde 134], [benadeelde 135], [benadeelde 136], [benadeelde 137], [benadeelde 138], [benadeelde 139], [benadeelde 140], [benadeelde 141], [benadeelde 142], [benadeelde 143], [benadeelde 144], [benadeelde 145], [benadeelde 146], [benadeelde 147], [benadeelde 148], [benadeelde 149], [benadeelde 150], [benadeelde 151], [benadeelde 152], [benadeelde 153], [benadeelde 154], [benadeelde 155], [benadeelde 156], [benadeelde 157], [benadeelde 158], [benadeelde 159], [benadeelde 160], [benadeelde 161], [benadeelde 162], [benadeelde 163], [benadeelde 164], [benadeelde 15], [benadeelde 13], [benadeelde 16], [benadeelde 12], [benadeelde 165], [benadeelde 166], [benadeelde 167], [benadeelde 168], [benadeelde 169], [benadeelde 19], [benadeelde 20], [benadeelde 170], [benadeelde 171], [benadeelde 172], [benadeelde 173], [benadeelde 22], [benadeelde 174], [benadeelde 175], [benadeelde 176], [benadeelde 177], [benadeelde 178], [benadeelde 179], [benadeelde 180], [benadeelde 181], [benadeelde 182], [benadeelde 183], [benadeelde 184], [benadeelde 185], [benadeelde 186], [benadeelde 187], [benadeelde 188], [benadeelde 189], [benadeelde 190], [benadeelde 191], [benadeelde 192], [benadeelde 193], [benadeelde 194], [benadeelde 195], [benadeelde 196], [benadeelde 197], [benadeelde 198], [benadeelde 199], [benadeelde 200], [benadeelde 201], [benadeelde 202], [benadeelde 203], [benadeelde 204], [benadeelde 205], [benadeelde 206], [benadeelde 207], [benadeelde 28], [benadeelde 208], [benadeelde 209], [benadeelde 210], [benadeelde 211], [benadeelde 212], [benadeelde 213], [benadeelde 214], [benadeelde 215], [benadeelde 216], [benadeelde 217], [benadeelde 218], [benadeelde 219], [benadeelde 220], [benadeelde 221], [benadeelde 222], [benadeelde 223], [benadeelde 224], [benadeelde 225], [benadeelde 226], [benadeelde 227], [benadeelde 228], [benadeelde 229], [benadeelde 230], [benadeelde 231], [benadeelde 232], [benadeelde 233], [benadeelde 234], [benadeelde 235], [benadeelde 236], [benadeelde 237], [benadeelde 238], [benadeelde 239], [benadeelde 240], [benadeelde 241], [benadeelde 242], [benadeelde 243], [benadeelde 244], [benadeelde 245], [benadeelde 246], [benadeelde 247], [benadeelde 248], [benadeelde 249], [benadeelde 250], [benadeelde 251], [benadeelde 252], [benadeelde 23], [benadeelde 1], [benadeelde 253], [benadeelde 254], [benadeelde 255], [benadeelde 256], [benadeelde 257], [benadeelde 258], [benadeelde 259], [benadeelde 260], [benadeelde 261], [benadeelde 262], [benadeelde 263], [benadeelde 264], [benadeelde 265], [benadeelde 266], [benadeelde 267], [benadeelde 268], [benadeelde 269], [benadeelde 270], [benadeelde 271], [benadeelde 272], [benadeelde 273], [benadeelde 274], [benadeelde 275], [benadeelde 276], [benadeelde 277], [benadeelde 278], [benadeelde 279], [benadeelde 280], [benadeelde 281], [benadeelde 282], [benadeelde 283], [benadeelde 284], [benadeelde 285], [benadeelde 286], [benadeelde 287], [benadeelde 288], [benadeelde 289], [benadeelde 290], [benadeelde 27], [benadeelde 33], [benadeelde 29] en [benadeelde 291] hebben zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van hun vordering tot schadevergoeding. In bijlage 3 bij dit vonnis is vermeld tot welk bedrag zij een vordering hebben ingediend.

7.2

De vordering van de officier van justitie

Naar het oordeel van de officieren van justitie lenen de vorderingen van de benadeelde partijen zich voor behandeling in het strafgeding. In het gros van de gevallen komen de vorderingen immers overeen met de aangiftes en kan het verweer tegen de vorderingen niet ingewikkeld zijn, aangezien de verdachte het onderliggende feit wel of niet heeft gepleegd. Elke vordering moet op zichzelf beoordeeld worden en dan is de conclusie dat behandeling van de vorderingen geen onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

7.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte [medeverdachte 3] heeft ter terechtzitting van 27 november 2017 bezwaar gemaakt tegen behandeling van de vorderingen van de benadeelde partijen. Hiertoe heeft hij aangevoerd dat zowel de voorbereiding op de behandeling van die vorderingen als die behandeling zelf een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Hoewel de meeste vorderingen op zichzelf eenvoudig van aard lijken te zijn, zijn er ook vorderingen die nader onderzoek vergen, bijvoorbeeld omdat deze niet lijken te zijn ingediend door een aangever. Nu het gaat om een zeer groot aantal vorderingen, die bovendien pas zeer kort voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak - te weten een week of minder - zijn ontvangen, heeft de verdediging zich hierop niet adequaat kunnen voorbereiden. De raadsman heeft dan ook verzocht primair de vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren dan wel subsidiair de behandeling van de strafzaak aan te houden om de verdediging in staat te stellen zich op behandeling van de vorderingen voor te bereiden. De raadslieden van verdachte en de verdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hebben zich bij het standpunt van de raadsman van verdachte [medeverdachte 3] aangesloten.

7.4

Het oordeel van de rechtbank

Op grond van artikel 361, derde lid, Sv kan de rechtbank de vordering van de benadeelde partij in het geheel of ten dele niet ontvankelijk verklaren, indien behandeling van die vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

De rechtbank streeft ernaar, overeenkomstig de bedoeling van de wetgever, om steeds zoveel mogelijk inhoudelijk op de vorderingen van benadeelde partijen te beslissen. Zij is zich ervan bewust dat de wetgever heeft bedoeld benadeelden een eenvoudige mogelijkheid te bieden om hun schade te verhalen op de dader en ook dat door vele slachtoffers door toedoen van verdachte aanzienlijke schade is geleden. De benadeelden zelf hebben geen invloed gehad op het tijdstip van indienen van hun vorderingen; een van hen maakte er terecht bezwaar tegen dat het twee jaar heeft geduurd voor de zaak inhoudelijk wordt behandeld terwijl hij maar twee weken tijd kreeg om zijn vordering van bewijsstukken te voorzien en in te dienen.

Aan de andere kant hebben zich in deze zaak 269 benadeelde partijen gevoegd en is geen enkele vordering door de rechtbank en de verdediging eerder ontvangen dan in de week voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling. De rechtbank achtte daardoor niet verzekerd dat de verdediging in voldoende mate in de gelegenheid zou zijn om op de zitting naar voren te brengen wat zij tot verweer tegen de vorderingen wil aanvoeren en, voor zover nodig en mogelijk, daarvan bewijs te leveren.

Uitstel van de strafzaak om de verdediging in de gelegenheid te stellen inhoudelijk verweer tegen de vorderingen te voeren zou echter betekenen dat de voor deze zaak gereserveerde vijf zittingsdagen niet hadden kunnen worden benut en dat een nieuwe zitting had moeten worden gepland, wat gelet op het zittingsrooster van de rechtbank waarschijnlijk niet eerder mogelijk was geweest dan in de tweede helft van 2018. Dit acht de rechtbank een zeer onwenselijke vertraging van de behandeling van deze zaak, zodat in die zin de behandeling van de vorderingen naar haar oordeel een onevenredige belasting van het strafgeding zou opleveren. Om die reden zullen de vorderingen niet-ontvankelijk worden verklaard en zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partijen en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen. Het voornemen tot deze beslissing is door de rechtbank tijdens de eerste zittingsdag uitgesproken.

8 De in beslag genomen goederen

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen (de beslaglijst, die als bijlage 4 aan dit vonnis is gehecht) onder 1, 4 t/m 13, 15, 16 en 18 genummerde voorwerpen zullen worden verbeurdverklaard, dat de onder 2, 3 en 17 genummerde voorwerpen zullen worden onttrokken aan het verkeer en dat de onder 14 en 19 genummerde voorwerpen zullen worden teruggegeven aan de rechthebbende.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit dat de onder verdachte inbeslaggenomen gegevensdragers, waaronder zijn laptop, met foto’s en andere persoonlijke berichten aan hem worden geretourneerd en niet worden onttrokken aan het verkeer. De eventueel daarop aanwezige verboden bestanden kunnen uiteraard wel worden verwijderd.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de op de beslaglijst onder 1 tot en met 6, 9 tot en met 12, 15, 16, 18 en 19 genummerde voorwerpen verbeurd verklaren. De voorwerpen onder 1 tot en met 5, 9 tot en met 12, 15, 16 en 18 zijn voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien ze aan verdachte toebehoren en geheel of grotendeels door middel van de bewezen verklaarde strafbare feiten zijn verkregen, dan wel met behulp van deze voorwerpen de bewezen verklaarde feiten zijn begaan of voorbereid.

Wat de onder 19 vermelde 3V-Visakaarten betreft is de rechtbank van oordeel dat ook deze voor verbeurdverklaring in aanmerking komen. Dergelijke niet op naam staande prepaid creditcards zijn populair onder oplichters, omdat ze het mogelijk maken om zonder katvanger anoniem te bankieren. Dat ze aan verdachte toebehoren, leidt de rechtbank af uit het feit dat ze in zijn huis zijn aangetroffen. Gezien de feiten waarvoor verdachte veroordeeld wordt, gaat de rechtbank ervan uit dat hij deze kaarten heeft gebruikt om opbrengsten van misdrijven op te storten en wit te wassen.

Bij de vaststelling van de bijkomende straf van verbeurdverklaring heeft de rechtbank rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

Wat de onder 6, 7, 8 en 13 vermelde eigendommen van [medeverdachte 1] betreft zal de rechtbank bepalen dat deze aan hem kunnen worden teruggegeven, nu er in de jegens verdachte [verdachte] bewezen verklaarde feiten geen aanleiding is ze verbeurd te verklaren of te onttrekken aan het verkeer.

Met betrekking tot de onder 14 vermelde Skrill-mastercard op naam van [persoon 4] stelt de rechtbank vast dat verdachte de opbrengst van oplichtingen meermaals aan Skrill liet uitbetalen en de identiteit van mevrouw [persoon 4] meermaals misbruikt heeft bij het plegen van de bewezen verklaarde feiten. In zijn huis werd ook een aan haar gerichte welkomstbrief van Skrill gevonden. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat verdachte de eigenaar is van deze kaart. Naar haar oordeel is het ongecontroleerd bezit van deze met behulp van identiteitsfraude verkregen kaart in strijd met de wet en kan de kaart gebruikt worden bij het begaan van soortgelijke feiten als die waarvoor verdachte veroordeeld wordt. Daarom zal zij deze kaart onttrekken aan het verkeer.

De rechtbank zal de onder 17 vermelde gegevensdrager ook onttrekken aan het verkeer. Dit voorwerp is voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien dit aan verdachte toebehorende voorwerp bij gelegenheid van het onderzoek naar de door hem begane feiten is aangetroffen, terwijl het voorwerp zelf kan dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten en de inhoud deels van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

De rechtbank gaat voorbij aan het verzoek van de verdediging om een of meer gegevensdragers ‘schoongemaakt’ terug te geven in verband met de aanwezigheid daarop van persoonlijke zaken van verdachte, nu dit verzoek niet voldoende specifiek is om de haalbaarheid te beoordelen.

9 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf, bijkomende straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen:

- 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 45, 47, 57, 138ab, 139d, 311, 317, 326, 350a en 420bis van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1 en 13 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de onder 2 t/m 12 en 14 t/m 20 ten laste gelegde feiten heeft begaan, zoals in bijlage 2 bewezen is verklaard en dat het bewezen verklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 2:

het in vereniging plegen van computervredebreuk, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 7:

computervredebreuk;

ten aanzien van feit 9:

computervredebreuk, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 12:

computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt en opneemt, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 14:

computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt en opneemt, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 18:

computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt en opneemt, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 10:

medeplegen van computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt en opneemt, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 17:

poging tot afpersing;

ten aanzien van feit 6

oplichting;

ten aanzien van feit 15

oplichting;

ten aanzien van feit 19

oplichting;

ten aanzien van feit 5

oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 4

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 8

oplichting, meermalen gepleegd en

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 3

opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen en worden verwerkt en worden overgedragen, veranderen en onbruikbaar maken en ontoegankelijk maken en andere gegevens toevoegen, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 11:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels;

ten aanzien van feit 16:

het, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede lid of derde lid Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, een computerwachtwoord, toegangscode of daarmee vergelijkbare gegevens - waardoor toegang kan worden gekregen tot een geautomatiseerd werk of deel daarvan -, verwerven en voorhanden hebben;

ten aanzien van feit 20:

witwassen, meermalen gepleegd;

ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging ten aanzien van het in feit 20 ten laste gelegde geldbedrag van € 1.065,-;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte voor het overige deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 146 (HONDERDZESENVEERTIG) WEKEN;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt dat de benadeelde partijen vermeld in bijlage 3 van dit vonnis niet-ontvankelijk zijn in de vorderingen tot schadevergoeding, en dat zij hun vorderingen bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen;

bepaalt dat de benadeelde partijen en de verdachte ieder de eigen kosten dragen;

verklaart verbeurd de op de beslaglijst onder 1 tot en met 5, 9 tot en met 12, 15, 16, 18 en 19 genummerde voorwerpen, te weten:

1. BERGM93.01.001, contant geld 1065 euro;

2. KL066.01.01.001, HP Pavalion G7 laptop;

3. KL066.01.02.001, Samsung SSD 840 EVO serie SNDBNSCF 403214;

4. KL066.01.03.001, Samsung telefoon onbekend;

5. KL066.02.02.001, Laptop Acer Aspire Inc lader en SD kaart Sandisk NXMUTEH00250711AE76600;

9. KL066.02.04.001, Harde schijf Western Digital WD5000LPVX-serie WX51A33C3973;

10. KL066.02.04.002, Harde schijf Seagate Momentus 7200.4 serie 5VJ4PADG;

11. KL066.02.04.003, Harde schrijf Seagate Barracuda 7200.10-serie 9QF5S7TC;

12. KL066.02.04.005, Apple Iphone A1457 inc snoertje lader serie 352052065426145;

15. KL066.02.05.001, Apple Iphone A1457;

16. KL066.02.06.001, LG Televisie 55UF800V (MMS) inc afstandbediening;

18. D-018-VG, D-018-VG PiaggioC38 (scooter);

19. KL066.02-04.008.01, VISA 3V – 4 stuks;

gelast teruggave aan [medeverdachte 1]van de voorwerpen genoemd op de beslaglijst onder 6, 7, 8 en 13, te weten:

6. KL066.02.02.002 [medeverdachte 1], Laptop Asus R505C inc lader;

7. KL066.02.03.001 [medeverdachte 1], Apple IPad MD791NF/A – serie DMPMMD2TF4YD;

8. KL066.02.03.002 [medeverdachte 1], Laptop Toshiba satellite C70D-B-306 serie 6E092461U;

13. KL066.02.04.006 [medeverdachte 1], Samsung Galaxy telefoon;

verklaard onttrokken aan het verkeer de voorwerpen genoemd op de beslaglijst onder 14 en 17, te weten:

14. KL066.02.04.007, Skrill prepaid mastercard onv [persoon 4] – serie 5313060247354439;

17. KL066.03.01.001, Packard Bell KBYF0.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Eisses, voorzitter,

mr. A.M. Boogers, rechter,

mr. E.M.A. Vinken, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. K.N. Schuurmans-van Erkel, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 22 december 2017.

Bijlagen:

1. tenlastelegging

2. bewezenverklaring

3. vorderingen benadeelde partijen

4. beslaglijst

BIJLAGE 1

tenlastelegging

1.

zaaksdossier 01 - Marktplaats - phishing Marktplaats/Admarkt accounts

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden

en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander (en) wederrechtelijk te

bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

319 accounthouder(s) van 219 Admarkt accounts en/of 100 Marktplaats accounts, waaronder

[benadeelde 7] Graffitiworld en/of

[benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of

[benadeelde 293]/Bed4Baby en/of

[benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of

[benadeelde 295]/Qoton en/of

[benadeelde 296]/Baas online media en/of

[benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of

[benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten,

heeft bewogen tot het ter beschikking stellen van inloggegevens (waaronder e-mailadres en/of gebruikersnaam en/of wachtwoord) van zijn/haar/hun Marktplaats en/of Admarkt account(s), althans gegevens

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- voornoemde accounthouders, een of meer e-mails gestuurd, als waren deze e-mails afkomstig van Marktplaats/Admarkt , en/of (vervolgens)

- voornoemde accounthouders, en/of een of meer van genoemde personen, althans enig persoon handelend namens die accounthouders, door de inhoud van voornoemde e-mail(s) worden bewogen tot het klikken op die/een hyperlink en worden doorverwezen en/of geleid naar een of meerdere valse/namaak website(s) van Marktplaats/Admarkt en/of (vervolgens)

- voornoemde accounthouders, en/of een of meer van genoemde personen, althans enig persoon handelend namens die accounthouders bewogen op die/een valse/namaak website(s) van Marktplaats/Admarkt zijn/haar/hun (inlog)gegevens (te weten e-mailadres en/of gebruikersnaam en/of wachtwoord) in te vullen en/of bij te werken,

waardoor bovengenoemde perso(o)n(en) en/of ander(en) werd (en) bewogen tot

bovenomschreven afgifte(n);

2.

zaaksdossier 01 Marktplaats - computervredebreuk Admarkt/Marktplaats accounts

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden

en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (gedeelte(s) van)

(een) geautomatiseerd(e) werk (en) , te weten een of meerdere server(s) (van

Marktplaats) en/of computersyste(e)m(en) bevattende (een) Marktplaats /

Admarkt account(s), is/zijn binnengedrongen door die toegang tot dat/die

werk(en) te verwerven door het doorbreken van een beveiliging, en/of door een

technische ingreep, en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel,

en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten door het onbevoegd gebruik maken van een of meerdere inloggegeven(s)

van 219 Admarkt accounts en/of 100 Marktplaats accounts,

waaronder (een) account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of [benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl

en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of [benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten en/of het

Zich onbevoegd verschaffen van toegang tot en/of gebruik maken van (een) Admarkt en/of

Marktplaats account(s) waaronder account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of

[benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online

media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of [benadeelde 298]/

Vloerverwarmingsspecialisten en/of door het aannemen van een valse

hoedanigheid door zich voor te doen als de accounthouder van voornoemde

Admarkt en/of Marktplaats account(s);

3.

zaaksdossier 01 Marktplaats - manipulatie computergegevens Marktplaats/Admarkt accounts

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden

en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van (een)

geautomatiseerd(e) werk(en), zijnde de servers en/of computersyste(e)m(en) van Marktplaats B.V., bevattende 219 Admarkt accounts en/of 100 Marktplaats

accounts, waaronder (een) account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of [benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online

media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of

[benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten, zijn opgeslagen, worden verwerkt of

overgedragen, heeft veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk heeft

gemaakt, dan wel andere gegevens daaraan heeft toegevoegd,

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

de inloggegeven(s) van die Admarkt en/of Marktplaats account(s) en/of een of meer bestanden en/of gegevens, te weten CPC (cost per click) en/of advertenties van Admarkt en/of Marktplaats en/of accountgegevens van die Marktplaats/Admarkt account(s) veranderd en/of gewist en/of ontoegankelijk gemaakt en/of (vervolgens)

gegevens, te weten advertenties en/of (hyper)links naar (valse) webshops/websites en/of andere gegevens, daaraan toegevoegd;

4.

Zaaksdossier 02 BCC- oplichting

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Muiden en/of Bussum en/of 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp), althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

(telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of

door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 96 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.outlet-bcc.com

[benadeelde 299] tot de afgifte van EUR 530,00

[benadeelde 38] tot de afgifte van EUR 299,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.bcc-store.com

[benadeelde 300] tot de afgifte van EUR 290,00

[benadeelde 43] tot de afgifte van EUR 320,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.bcc-wk.com

[benadeelde 301] tot de afgifte van EUR 330,00

[benadeelde 65] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.bcc-winkel.com

[benadeelde 9] tot de afgifte van EUR 349,99

[benadeelde 8] tot de afgifte van EUR 399,99

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dealsbijbcc.com

[benadeelde 302] tot de afgifte van EUR 240

[benadeelde 303] tot de afgifte van EUR 440

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten

en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) op

www.marktplaats.nl te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop werden

aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of

contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de

mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te

bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen

en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren

en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van

levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte(n);

5.

Zaaksdossier 04 Dixons - oplichting

hij

op een of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 02 juni 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Muiden en/of Bussum en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of

Enschede en/of 's-Gravenhage, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

(telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of

door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 131 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder

de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-aanbieding.com

[benadeelde 126] tot de afgifte van EUR 430,00

[benadeelde 127] tot de afgifte van EUR 199,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-aanbiedingen.com

[benadeelde 304] tot de afgifte van EUR 310,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeal.com

[benadeelde 305] tot de afgifte van EUR 440,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeals.com

[benadeelde 306] tot de afgifte van EUR 265,00

[benadeelde 137] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeals.nl

[benadeelde 307] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-discounter.com

[benadeelde 157] tot de afgifte van EUR 609,00

[benadeelde 158] tot de afgifte van EUR 279,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-nederland.com

[benadeelde 15] tot de afgifte van EUR 3.200,00

[benadeelde 13] tot de afgifte van EUR 1.450,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonssale.com

[benadeelde 308] tot de afgifte van EUR 269,00

[benadeelde 166] tot de afgifte van EUR 259,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-sale.com

[benadeelde 168] tot de afgifte van EUR 369,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-shop.com

[benadeelde 18] tot de afgifte van EUR 1.000,00

[benadeelde 19] tot de afgifte van EUR 5.510,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-store.com

[benadeelde 171] tot de afgifte van EUR 445,00

[benadeelde 172] tot de afgifte van EUR 650,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonswebshop.com

[benadeelde 22] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-winkel.com

[benadeelde 174] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixxons.com

[benadeelde 175] tot de afgifte van EUR 464,99

[benadeelde 176] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixxons.nl

[benadeelde 204] tot de afgifte van EUR 400,00

[benadeelde 205] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonsdeals.be

[benadeelde 213] tot de afgifte van EUR 498,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop worden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers

en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de

mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te

bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een

chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te

voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip

van levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen,

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte(n);

6.

Zaaksdossier 07 Simyo - oplichting

hij

op een of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 3 mei 2015 tot en met 26 oktober 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker- Nootdorp ) en/of te 's-Gravenhage, althans in

Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

(telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of

door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 2 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.simyo-aanbieding(en).ml en/of www.simyo.ga

[benadeelde 23] tot de afgifte van EUR 101,00

[benadeelde 1] tot de afgifte van EUR 500,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) op (onder meer) www.marktplaats.nl te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop worden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers

en/of contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de

mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te

bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere) prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een

chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te

voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip

van levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen;

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte(n);

7.

zaaksdossier 07 Simyo: computervredebreuk

hij

op een of meer tijdstip(pen)

op of omstreeks 4 mei 2015 te 's-Gravenhage, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (gedeelte(s) van)

(een) geautomatiseerd(e) werk (en) , te weten een computer (van [benadeelde 1])

en/of ABN AMRO bank) is/zijn binnengedrongen door die toegang tot dat/die

werk(en) te verwerven door het doorbreken van een beveiliging, en/of door een

technische ingreep, en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel,

en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten door het onbevoegd gebruik maken van een of meerdere inloggegeven(s) en/of code(s) van de (bank)pas en/of (bank)rekeningnummer en/of (bank)identifier van die [benadeelde 1] en/of ABN AMRO bank en/of het onbevoegd verschaffen van toegang tot en/of gebruik van het internetbankieren van de (bank)rekening van de [benadeelde 1];

8.

zaaksdossier 11 Topprice24- oplichting

hij

op een of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 01 december 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of 's-Gravenhage, althans in

Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

(telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of

door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 10 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.toprice24.com

[benadeelde 24] tot de afgifte van EUR 860,00

[benadeelde 25] tot de afgifte van EUR 250,00

[benadeelde 26] tot de afgifte van EUR 500,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.top-price24.com

[benadeelde 27] tot de afgifte van EUR 609,00

[benadeelde 29] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.top-price.de

[benadeelde 30] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.topprice24.info

[benadeelde 31] tot de afgifte van EUR 8.510,50

en/of

[benadeelde 32] tot de afgifte van EUR 300,00

[benadeelde 33] tot de afgifte van EUR 306,00

[benadeelde 34] tot de afgifte van EUR 300,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop worden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of

contactmogelijkheid (via e-mail en/of een chatfunctionaliteit) en/of de

mogelijkheid om via IDeal te betalen) en/of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer consumentenartikelen)

aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk(e) (lagere)

prijzen en/of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een

chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en/of overleg te voeren

en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van

levering en/of betaling en/of

-aan een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een

chatapplicatie een link te sturen en/of (vervolgens) aan een of meer van

voornoemde personen te verzoeken een of meer nummer(s) en/of code(s) (van

(bank)betaalprocedure) in te voeren (op een geautomatiseerd werk) en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte(n);

9.

zaaksdossier 11 Topprice24- computervredebreuk

hij op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 07 december 2014 tot en met 20 december 2014

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of 's-Gravenhage, althans in

Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (gedeelte(s) van)

(een) geautomatiseerd(e) werk(en), te weten een of meerdere computer(s) en/of

server(s) (van [benadeelde 31] en/of [benadeelde 24] en/of [benadeelde 25]

en/of [benadeelde 26] en/of van de Rabobank) en/of computersyste(e)m(en)

bevattende (een) (internetbankieren)account(s), is/zijn binnengedrongen door

die toegang tot dat/die werk(en) te verwerven door het doorbreken van een

beveiliging, en/of door een technische ingreep, en/of met behulp van valse

signalen of een valse sleutel, en/of door het aannemen van een valse

hoedanigheid,

te weten door het onbevoegd gebruik maken van een of meerdere inloggegeven(s)

en/of code(s) van de (bank)pas en/of (bank)rekeningnummer en/of

(bank)identifier (van die [benadeelde 31] en/of [benadeelde 24] en/of [benadeelde 25] en/of [benadeelde 26]) en/of het onbevoegd verschaffen van toegang tot en/of

gebruik van het internetbankieren van de (bank)rekening (van die [benadeelde 31] of [benadeelde 24] en/of [benadeelde 25] en/of [benadeelde 26]);

10.

zaaksdossier 12 Scrypt.cc- computervredebreuk

hij

op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks in de periode van 19 juni 2015 tot en met 22 juni 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te ’s-Gravenhage en/of te Oss, althans in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens)

opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd

werk(en), te weten computers en/of server(s) van scrypt.cc, is/zijn

binnengedrongen door die toegang tot dat/die werk(en) te verwerven door het

doorbreken van een beveiliging, en/of door een technische ingreep, en/of met

behulp van valse signalen of een valse sleutel, en/of door het aannemen van

een valse hoedanigheid,

te weten door het een of meermalen verzenden van (phishing)e-mailberichten

naar (het contacte-mailadres van scrypt.cc en/of de hosting provider van)

scrypt.cc en/of een of meerdere (Skype)chatberichten te voeren en/of

(vervolgens) beheerdersrechten (onder meer inloggegeven(s) en/of

wachtwoord(en)) te verkrijgen en onbevoegd gebruik maken van deze

beheerdersrechten,

waarna verdachte en/of zijn mededader(s) vervolgens meermalen, althans

eenmaal, gegevens die zijn opgeslagen, werden verwerkt of werden overgedragen

door middel van voornoemd

geautomatiseerd werk(en) waarin hij en/of zijn mededader(s) zich

wederrechtelijk bevond(en) voor zichzelf en/of een ander heeft/hebben overgenomen, afgetapt en/of opgenomen,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) meermalen, althans

eenmaal een of meer gegeven(s) (zijnde onder meer een back-up in de map

"back-up-6.21.2015_18-35-29_scrypt.tar.gz" en/of "Passwords") van (de website

van) scrypt.cc (inhoudende onder meer inloggegevens en/of wachtwoorden)

gedownload;

11.

zaaksdossier 12 Scrypt.cc - diefstal bitcoins

hij

op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 19 juni 2015 tot en met 22 juni 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te ’s-Gravenhage en/of te Oss, althans in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening

(telkens) heeft weggenomen een hoeveelheid (van in totaal 629,95) bitcoins, in

elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan scrypt.cc, in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

12.

zaaksdossier 13 [zaak 13]] - computervredebreuk

hij

op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks in de periode van 01 juni 2015 tot en met 12 juni 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te 's-Gravenhage, althans in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd

werk(en) , te weten computers en/of server(s) e/of computersyste(e)m(en)

bevattende account(s) van en/of in gebruik bij [bedrijf 1] en/of [benadeelde 2], is/zijn binnengedrongen door het doorbreken van een beveiliging,

door een technische ingreep, met behulp van valse signalen of een valse

sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid

en/of

hij en/of zijn mededader(s) (vervolgens) de gegevens die zijn opgeslagen,

worden verwerkt of worden overgedragen door middel van voornoemd

geautomatiseerd werk(en) waarin hij en/of zijn mededader(s) zich

wederrechtelijk bevond(en) voor zichzelf en/of een ander heeft overgenomen,

afgetapt en/of opgenomen;

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

-(onbevoegd) ingelogd op (de beheerdersomgeving/controlepaneel van) de website

www.[bedrijf 1].nl en/of (een) computersyste(e)men bevattende (een) e-mail/webmailaccount(s) van [bedrijf 1] en/of [benadeelde 2], en/of

-malware en/of software op de computer(s) en/of server(s) van en/of in gebruik

bij [bedrijf 1] en/of [benadeelde 2] geïnstalleerd en/of uitgevoerd,

en/of

-(vervolgens) (een kopie van) de website www.[bedrijf 1].nl en/of

product(en), productcategorieën, bestellingen en/of klanten en/of

klantgegevens (zoals NAW-gegevens, betaalinformatie) en/of inloggegevens van

de beheerder, althans gegevens zijn gewijzigd en/of verwijderd en/of

overgenomen;

13.

zaaksdossier 13 [zaak 13]]- poging afpersing

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 05 juni 2015 tot en met 12 juni 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te 's-Gravenhage, althans in

Nederland,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen

misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens),

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld en/of met bedreiging dat gegevens die

door middel van een geautomatiseerd werk waren opgeslagen, onbruikbaar en/of

ontoegankelijk zouden worden gemaakt en/of zouden worden gewist, (het bedrijf)

[bedrijf 1] en/of [benadeelde 2] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van

één of meer geldbedrag(en) (ongeveer EUR 700,-), in elk geval van enig goed,

geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 1] en/of [benadeelde 2], in

elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s)

immers, heeft/hebben verdachte en of zijn mededader(s)

-gedreigd één of meer handeling(en) te verrichten en/of één of neer opdracht(en) te geven aan één of meer geautomatiseerde werk(en) en/of computer(s) waardoor de website van en/of in gebruik bij [bedrijf 1] en/of [benadeelde 2] offline zou(den) gaan en/of niet meer via het internet bereikbaar zou zijn en/of

-één of meer handeling(en) verricht en/of één of meer opdracht(en) gegeven aan één of meer geautomatiseerde werk(en) en/of computer(s) waardoor de website van en/of in gebruik bij [bedrijf 1] en/of [benadeelde 2] offline is gegaan en/of niet meer via het internet bereikbaar is/zijn geweest en/of

-één of meerdere (d-dos-)aanval(len) uitgevoerd gericht tegen (de server(s) en/of de website van en/of in gebruik bij) [bedrijf 1] en/of [benadeelde 2], teneinde die server(s) en/of website ontoegankelijk/onbereikbaar te maken te maken voor derden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

14.

zaaksdossier 14 Phonespot- computervredebreuk

hij

op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks in de periode van 11 november 2014 tot en met 31 mei 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te 's-Gravenhage, althans in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

opzettelijk en wederrechtelijk

in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd werk(en), te weten computers en/of

server(s) van Phonespot.nl is/zijn binnengedrongen, door die toegang tot

dat/die werk(en) te verwerven door het doorbreken van een beveiliging, en/of

door een technische ingreep, en/of met behulp van valse signalen of een valse

sleutel, en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten het een of meermalen wijzigen van het wachtwoord (van het

ordersysteem van de website www.phonespot.nl ) en/of (vervolgens)

beheerdersrechten te verkrijgen en/of onbevoegd gebruik maken van deze

beheerdersrechten,

waarna verdachte en/of zijn mededader(s) vervolgens meermalen, althans

eenmaal, gegevens die zijn opgeslagen, werden verwerkt of werden overgedragen

door middel van voornoemd(e) geautomatiseerde werk(en) waarin hij en/of zijn

mededader(s) zich wederrechtelijk bevond(en) voor zichzelf en/of een ander

heeft/hebben overgenomen, afgetapt en/of opgenomen;

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) meermalen, althans

eenmaal een of meer gegeven(s) (inhoudende onder meer het klantgegevens en/of

bestelgegevens en/of identiteitsdocumenten en/of inloggegevens en/of

wachtwoorden) gedownload;

15.

zaaksdossier 15 Phonepot- oplichting

hij

op een of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 11 november 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of 's-Gravenhage, althans in

Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

(telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en/of

door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 8 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende persoon, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de bonafide website www.phonespot.nl

[benadeelde 36] tot de afgifte van EUR 971,90

door

-benadeelde [benadeelde 36] een of meer e-mails gestuurd, als waren deze e-mails

afkomstig van Phonespot.nl en/of (vervolgens)

-benadeelde [benadeelde 36] via een hyperlink in voornoemde e-mail(s) doorverwezen en/of

geleid naar de internetbankierenomgeving (via iDeal) en/of (vervolgens)

-benadeelde [benadeelde 36] een geldbedrag (van 971,90) (via internetbankieren) heeft

(doen) laten overmaken,

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte(n);

16.

zaaksdossier 14 Phonespot- voorhanden hebben van toegangscodes

hij

op één of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 11 november 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te 's-Gravenhage, althans in

Nederland,

met het oogmerk een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede of derde

lid, in elk geval artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c Wetboek van

Strafrecht te plegen

een computerwachtwoord en/of toegangscode of daarmee vergelijkbare gegevens

waardoor toegang kan worden gekregen tot een geautomatiseerd werk of een deel

daarvan,

te weten gegevens in een of meerdere bestanden (genaamd allerinfo.txt en/of

spamlijst-contacten-van-phoenmspot.txt en/of userr.txt en/of

backup-Nov-11-2014-1.tar.gz en db_shop1997_db-20141111202146.sql en/of

shop1997_db.gz, shop1997_db.sql, en shop1997_db.sql.gz,

ordersexports_20141111.csv en het bestand customers-export-20141111.csv

inhoudende onder meer het klantgegevens en/of bestelgegevens en/of

identiteitsdocumenten en/of inloggegevens en/of wachtwoorden) heeft verworven

en/of voorhanden heeft gehad;

17.

zaaksdossier 14 Phonespot- poging afpersing

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 11 november 2014 tot en met 17 november 2014

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te 's-Gravenhage, althans in

Nederland,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen

misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens),

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld en/of met bedreiging dat gegevens die

door middel van een geautomatiseerd werk(en) waren opgeslagen, onbruikbaar

en/of ontoegankelijk zouden worden gemaakt en/of zouden worden gewist, (het

bedrijf) Phonespot BV en/of Media Center Rotterdam BV en/of [benadeelde 3] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van één of meer geldbedrag(en) (ongeveer

EUR 2.000,-), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

Phonespot BV en/of Media Center Rotterdam BV en/of [benadeelde 3], in elk geval

aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s)

immers, heeft/hebben verdachte en of zijn mededader(s)

-gedreigd één of meer handeling(en) te verrichten en/of één of neer

opdracht(en) te geven aan één - of meer geautomatiseerde werk(en) en/of

computer(s) waardoor de website van en/of in gebruik bij Phonespot BV en/of

Media Center Rotterdam BV en/of [benadeelde 3] offline zou(den) gaan en/of niet

meer via het internet bereikbaar zou zijn en/of alle data zou worden

verwijderd en/of gewist,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

18.

zaaksdossier 15 het sanitairfiliaal, interieurvannu, vendiweb -

computervredebreuk

hij

op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks in de periode van 31 oktober 2014 tot en met 10 november 2014

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te 's-Gravenhage, althans in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

opzettelijk en wederrechtelijk

in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd werk(en), te weten computers en/of

server(s) en/of computersyste(e)m(en) bevattende account(s) van en/of in

gebruik bij Het Sanitairfiliaal en/of [benadeelde 4] en/of Interieur van nu

en/of Vendiweb en/of [benadeelde 5] , is/zijn binnengedrongen door het

doorbreken van een beveiliging, door een technische ingreep, met behulp van

valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse

hoedanigheid

en/of

hij en/of zijn mededader(s) (vervolgens) de gegevens die zijn opgeslagen,

worden verwerkt of worden overgedragen door middel van voornoemd

geautomatiseerd werk(en) waarin hij en/of zijn mededader(s) zich

wederrechtelijk bevond(en) voor zichzelf en/of een ander heeft overgenomen,

afgetapt en/of opgenomen;

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

-(onbevoegd) ingelogd op (de beheerdersomgeving/backend van) de website

www.hetsanitairfliaal.nl en/of en/of (een) computersyste(e)men bevattende

(een) PayPal-account(s) van Het Sanitairfiliaal , en/of

-(onbevoegd) ingelogd op (een) computersyste(e)men bevattende (een)

e-mailaccount(s) van [benadeelde 4] ([mailadres 11]) , en/of

-(onbevoegd) ingelogd op (de beheerdersomgeving/backend van) de website(s)

www.interieurvannu.nl en/of www.vendiweb.nl; en/of

-(vervolgens) back-up bestanden (waaronder gegevens in de map(pen) etc, mail,

public_html, logs) van de e-mailserver en/of website

www.hetsanitairfiliaal.nl en/of inloggegevens van account(s) gerelateerd

aan/van (betrokkenen van) hetsanitairfiliaal en/of back-up bestanden van de website www.interieurvannu.nl en/of klantgegevens (waaronder

persoonsgegevens, e-mailadressen, betaalgegevens en/of

identiteitsdocumenten), althans gegevens zijn overgenomen en/of gewijzigd

en/of verwijderd;

19.

zaaksdossier 15 het sanitairfiliaal, interieurvannu, vendiweb - oplichting

hij

op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks in de periode van 31 oktober 2014 tot en met 10 november 2014

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te 's-Gravenhage, althans in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander (en) wederrechtelijk te

bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, benadeelde [benadeelde 6]

heeft bewogen tot afgifte van een geldbedrag (van 840,00), althans enig goed,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid

-benadeelde [benadeelde 6] telefonisch benaderd door zich voor te doen als/gebruik

te maken van de identiteit van medewerker van Het Sanitairfiliaal en/of

(vervolgens)

-benadeelde [benadeelde 6] een of meer e-mails gestuurd, als waren deze e-mails

afkomstig van Het Sanitairfiliaal en/of (vervolgens)

-benadeelde [benadeelde 6] via een hyperlink in voornoemde e-mail(s) doorverwezen

en/of geleid naar de internetbankierenomgeving (via iDeal) en/of (vervolgens)

-benadeelde [benadeelde 6] een geldbedrag (van 840,00) (via internetbankieren)

heeft (doen) laten overmaken

waardoor bovengenoemde persoon werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

20.

Zaaksdossier 19- witwassen

hij

op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015

te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of 's-Gravenhage, althans in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen,

immers heeft hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s),

een of meer voorwerp(en), te weten

- één of meerdere (contante) geldbedragen ( 1.065,-) en/of

- een bromfiets (merk: Piaggo, type C38) en/of

- een televisie (merk: LG, type: 55UF800V),

althans van enig(e) voorwerp(en) de werkelijke aard en/of de herkomst en/of

de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of

verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of enig(e)

geldbedrag(en) en/of goed(eren) verworven en/of voorhanden gehad en/of

overgedragen en/of omgezet , terwijl hij, verdachte en/of (één of meer van)

zijn mededader(s), wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat

dit/deze voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit

enig misdrijf.

BIJLAGE 2

bewezenverklaring

2.

zaaksdossier 01 Marktplaats - computervredebreuk Admarkt/Marktplaats accounts

hij op een of meer tijdstip ( pen ) in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden en/of Bussum en/of Enschede , althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

( telkens ) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (gedeelte(s) van)

(een) geautomatiseerd(e) werk(en), te weten een of meerdere server(s) (van

Marktplaats) en/of computersyste(e)m(en) bevattende (een) Marktplaats-/

Admarktaccount ( s ), is/zijn binnengedrongen door die toegang tot dat/die

werk ( en ) te verwerven door het doorbreken van een beveiliging, en/of door een

technische ingreep, en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel,

en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten door het onbevoegd gebruik maken van een of meerdere inloggegeven ( s )

van 219 Admarktaccounts en /of 100 Marktplaatsaccounts,

waaronder (een) account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of [benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl

en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online media en/of D.

Pen/DeGoedkoopste.nl en/of [benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten en /of het

zich onbevoegd verschaffen van toegang tot en/of gebruik maken van (een) Admarkt- en/of Marktplaats account(s) waaronder account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of

[benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of S.

Zijlstra/Wielerkoopjes.nl en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online

media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of [benadeelde 298]/

Vloerverwarmingsspecialisten en/of door het aannemen van een valse

hoedanigheid door zich voor te doen als de accounthouder van voornoemde

Admarkt- en /of Marktplaatsaccount ( s );

3.

zaaksdossier 01 Marktplaats - manipulatie computergegevens Marktplaats/Admarkt accounts

hij op een of meer tijdstip ( pen ) in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 te 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Muiden en/of Bussum en/of Enschede, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

( telkens ) opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van (een)

geautomatiseerd(e) werk(en), zijnde de servers en/of computersyste(e)m(en) van Marktplaats B.V., bevattende 219 Admarktaccounts en /of 100 Marktplaatsaccounts, waaronder (een) account(s) van [benadeelde 7] Graffitiworld en/of [benadeelde 292]/RVS Design V.O.F. en/of [benadeelde 293]/Bed4Baby en/of [benadeelde 294]/Wielerkoopjes.nl en/of [benadeelde 295]/Qoton en/of [benadeelde 296]/Baas online

media en/of [benadeelde 297]/DeGoedkoopste.nl en/of

[benadeelde 298]/Vloerverwarmingsspecialisten, zijn opgeslagen, worden verwerkt of

overgedragen, heeft veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk heeft

gemaakt, dan wel andere gegevens daaraan heeft toegevoegd,

immers heeft /hebben hij , verdachte en/of zijn mededader(s)

de inloggegeven ( s ) van die Admarkt- en /of Marktplaatsaccount ( s ) en /of een of meer bestanden en /of gegevens, te weten de CPC (cost per click) en /of advertenties van Admarkt en /of Marktplaats en /of accountgegevens van die Marktplaats-/Admarktaccount ( s ) veranderd en /of gewist en/of ontoegankelijk gemaakt en /of (vervolgens)

gegevens, te weten advertenties en /of ( hyper ) links naar ( valse ) webshops/websites en /of andere gegevens , daaraan toegevoegd;

4.

Zaaksdossier 02 BCC- oplichting

hij op een of meer tijdstip ( pen ) in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 29 maart 2014 te Muiden en/of Bussum en/of 's-Gravenhage en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp), althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

( telkens )

met het oogmerk om zich en /of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en /of

door listige kunstgrepen en /of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 96 2 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.outlet-bcc.com

[benadeelde 299] tot de afgifte van EUR 530,00

[benadeelde 38] tot de afgifte van EUR 299,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.bcc-store.com

[benadeelde 300] tot de afgifte van EUR 290,00

[benadeelde 43] tot de afgifte van EUR 320,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.bcc-wk.com

[benadeelde 301] tot de afgifte van EUR 330,00

[benadeelde 65] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.bcc-winkel.com

[benadeelde 9] tot de afgifte van EUR 349,99

[benadeelde 8] tot de afgifte van EUR 399,99

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dealsbijbcc.com

[benadeelde 302] tot de afgifte van EUR 240

[benadeelde 303] tot de afgifte van EUR 440

door

- de bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten

en /of een of meer advertenties van de bovengenoemde website (s) op

www.marktplaats.nl te plaatsen (waarin een of meer product ( en ) te koop werden

aangeboden), en /of beheerdersrechten op die website (s) te hebben en /of

- die bovengenoemde website(s) een betrouwbare naam te geven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummer s

en /of KvK-nummer s (van een bestaand legitiem bedrijf) en /of ordernummers en /of

contactmogelijkheid (via e-mail en /of een chatfunctionaliteit) en /of de

mogelijkheid om via iDEAL te betalen) en /of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te

bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk ( e ) (lagere) prijzen

en /of

- op die bovengenoemde website (s) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en /of

- met een of meer van voornoemde personen per e-mail en/of via een chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en /of overleg te voeren

en/ of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van

levering en/of betaling en /of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen

waardoor voornoemde perso (o) n ( en ) ( telkens ) werd ( en ) bewogen tot bovengenoemde

afgifte ( n );

5.

Zaaksdossier 04 Dixons - oplichting

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 02 juni 2014 tot en met 26 oktober 1 tot en met 31 januari 2015 te Muiden en/of Bussum en/of Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of Enschede en/of 's-Gravenhage, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

( telkens )

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en /of

door listige kunstgrepen en /of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 131 11 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder

de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-aanbieding.com

[benadeelde 126] tot de afgifte van EUR 430,00

[benadeelde 127] tot de afgifte van EUR 199,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-aanbiedingen.com

[benadeelde 304] tot de afgifte van EUR 310,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeal.com

[benadeelde 305] tot de afgifte van EUR 440,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeals.com

[benadeelde 306] tot de afgifte van EUR 265,00

[benadeelde 137] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-dagdeals.nl

[benadeelde 307] tot de afgifte van EUR 295,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-discounter.com

[benadeelde 157] tot de afgifte van EUR 609,00

[benadeelde 158] tot de afgifte van EUR 279,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-nederland.com

[benadeelde 15] tot de afgifte van EUR 3.200,00

[benadeelde 13] tot de afgifte van EUR 1.450,00

en /of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonssale.com

[benadeelde 308] tot de afgifte van EUR 269,00

[benadeelde 166] tot de afgifte van EUR 259,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-sale.com

[benadeelde 168] tot de afgifte van EUR 369,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-shop.com

[benadeelde 18] tot de afgifte van EUR 1.000,00

[benadeelde 19] tot de afgifte van EUR 5.509,95

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-store.com

[benadeelde 171] tot de afgifte van EUR 445,00

[benadeelde 172] tot de afgifte van EUR 650,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonswebshop.com

[benadeelde 22] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixons-winkel.com

[benadeelde 174] tot de afgifte van EUR 300,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixxons.com

[benadeelde 175] tot de afgifte van EUR 464,99

[benadeelde 176] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixxons.nl

[benadeelde 204] tot de afgifte van EUR 400,00

[benadeelde 205] tot de afgifte van EUR 400,00

en/of

ten aanzien van de frauduleuze website www.dixonsdeals.be

[benadeelde 213] tot de afgifte van EUR 498,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop werden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website ( s ) betrouwbare namen gegeven en /of er (zeer)

professioneel uit te laten zien (onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers

en /of contactmogelijkheid (via e-mail en /of een chatfunctionaliteit) en /of de

mogelijkheid om via iDEAL te betalen) en /of

- op die bovengenoemde website ( s ) producten ( onder meer elektronica) aan te

bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk ( e ) (lagere) prijzen en /of

- op die bovengenoemde website ( s ) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en /of

- met een of meer dere van voornoemde personen per e-mail en /of via een

chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en /of overleg te

voeren en /of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip

van levering en/of betaling en /of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen,

waardoor voornoemde perso (o) n ( en ) ( telkens ) werd ( en ) bewogen tot bovengenoemde

afgifte (n);

6.

Zaaksdossier 07 Simyo - oplichting

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 3 tot en met 4 mei 2015 tot en met 26 oktober 2015 te Delfgauw (gemeente Pijnacker- Nootdorp ) en/of te 's-Gravenhage, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen , althans alleen

( telkens )

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en /of

door listige kunstgrepen en /of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 2 personen een persoon heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende personen, voor de het navolgende geldbedrag en:

ten aanzien van de frauduleuze website www.simyo-aanbieding (en). ml en/of www.simyo.ga

[benadeelde 23] tot de afgifte van EUR 101,00

[benadeelde 1] tot de afgifte van EUR 500,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) op (onder meer) www.marktplaats.nl te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop werden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) een betrouwbare naamen te gegeven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien , ( onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers

en/of een contactmogelijkheid ( via e-mail en /of een chatfunctionaliteit ) en /of de

mogelijkheid om via i DEAL te betalen ) en /of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer elektronica) aan te

bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk ( e ) (lagere) prijzen en /of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meer van voornoemde persoonen per e-mail en/of via een

chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en /of overleg te

voeren en/of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip

van levering en/of betaling en/of

- een of meer perso(o)n(en) (moneymules) te bewegen hun bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen;

waardoor voornoemde perso ( o ) n ( en ) (telkens) werd (en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte (n);

7.

zaaksdossier 07 Simyo: computervredebreuk

hij op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 4 mei 2015 te 's-Gravenhage, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (gedeelte(s) van)

(een) geautomatiseerd(e) werk(en), te weten een computer ( van [benadeelde 1])

en/of ABN AMRO bank ) is /zijn binnengedrongen door die toegang tot dat/die

werk(en) te verwerven door het doorbreken van een beveiliging, en/of door een

technische ingreep, en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel,

en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten door het onbevoegd gebruik maken van een of meerdere inloggegeven ( s ) en /of code (s) van de (bank)pas en/of (bank)rekeningnummer en/of ( bank ) identifier van [benadeelde 1] en/of ABN AMRO bank en /of het onbevoegd verschaffen van toegang tot en /of gebruik van het internetbankieren van de ( bank ) rekening van d i e [benadeelde 1];

8.

zaaksdossier 11 Topprice24- oplichting

hij op een of meer tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks de periode van 01 december 2014 tot en met 26 oktober 2015 31 december 2014 te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of 's‑Gravenhage, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

( telkens )

met het oogmerk om zich of zich en /of een of meer anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en /of

door listige kunstgrepen en /of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 10 7 personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder namelijk de navolgende personen, voor de navolgende geldbedragen:

ten aanzien van de frauduleuze website www.toprice24.com

[benadeelde 24] tot de afgifte van EUR 860,00

[benadeelde 25] tot de afgifte van EUR 250,00

[benadeelde 26] tot de afgifte van EUR 500,00

en /of

ten aanzien van de frauduleuze website www.top-price24.com

[benadeelde 27] tot de afgifte van EUR 609,00

[benadeelde 29] tot de afgifte van EUR 300,00

en /of

ten aanzien van de frauduleuze website www.top-price.de

[benadeelde 30] tot de afgifte van EUR 300,00

en /of

ten aanzien van de frauduleuze website www.topprice24.info

[benadeelde 31] tot de afgifte van EUR 8.510,50

en/of

[benadeelde 32] tot de afgifte van EUR 300,00

[benadeelde 33] tot de afgifte van EUR 306,00

[benadeelde 34] tot de afgifte van EUR 300,00

door

- een of meerdere bovengenoemde website(s) te bouwen en/of online te zetten en/of een of meer advertenties van een of meerdere bovengenoemde website(s) (op onder meer www.marktplaats.nl) te plaatsen (waarin een of meer product(en) te koop werden aangeboden), en/of beheerdersrechten op die website(s) te hebben en/of

- die bovengenoemde website(s) betrouwbare namen gegeven en/of er (zeer)

professioneel uit te laten zien ( onder meer door vermelding van BTW-nummers

en/of KvK-nummers (van een bestaand legitiem bedrijf) en/of ordernummers en/of

contactmogelijkheid ( via e-mail en /of een chatfunctionaliteit ) en /of de

mogelijkheid om via iDEAL te betalen ) en /of

- op die bovengenoemde website(s) producten (onder meer consumentenartikelen)

aan te bieden (in het hogere marktsegment) voor aantrekkelijk ( e ) (lagere)

prijzen en /of

- op die bovengenoemde website(s) de producten op professionele wijze te

beschrijven (door uitvoerige productinformatie te vermelden) en/of

- met een of meerdere van de voornoemde personen per e-mail en/of via een

chatapplicatie een of meermalen contact te onderhouden en /of overleg te voeren

en /of informatie te verschaffen over de wijze van en/of het tijdstip van

levering en/of betaling en /of

-aan een of meerdere van voornoemde personen per e-mail en/of via een

chatapplicatie een link te sturen en /of ( vervolgens ) aan een of meer van

voornoemde personen te verzoeken een of meer nummer ( s ) en/of code(s) (van

(bank)betaalprocedure s ) in te voeren ( op een geautomatiseerd werk ) en/of

- een of meer perso ( o ) n (en) (moneymule s ) te bewegen hun zijn bankrekeningnummer

en/of bankpas en/of pincode ter beschikking te stellen,

waardoor voornoemde perso (o) n ( en ) ( telkens ) werd ( en ) bewogen tot bovengenoemde

afgifte (n);

9.

zaaksdossier 11 Topprice24- computervredebreuk

hij op een of meer tijdstip ( pen ) in of omstreeks de periode van 07 december 2014 tot en met 20 december 2014 te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of 's-Gravenhage, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

( telkens ) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (gedeelte(s) van)

(een) geautomatiseerd(e) werk(en), te weten een of meerdere computer(s) en/of

server(s) ( van [benadeelde 31] en/of [benadeelde 24] en/of [benadeelde 25]

en/of [benadeelde 26] en/of van de Rabobank) en/of computersyste(e)m(en)

bevattende (een) (internetbankieren)account ( s ) , is /zijn binnengedrongen door

die toegang tot dat/die werk(en) te verwerven door het doorbreken van een

beveiliging, en/of door een technische ingreep, en/of met behulp van valse

signalen of een valse sleutel, en/of door het aannemen van een valse

hoedanigheid,

te weten door het onbevoegd gebruik maken van een of meerdere inloggegeven ( s )

en/of code(s) van de (bank)pas en/of (bank)rekeningnummer en/of

(bank)identifier ( van die [benadeelde 31] en /of [benadeelde 24] en /of [benadeelde 25] en/of [benadeelde 26] ) en /of het onbevoegd verschaffen van toegang tot en /of

gebruik van het internetbankieren van de (bank)rekening ( van die [benadeelde 31] en of [benadeelde 24] en/of [benadeelde 25] en /of [benadeelde 26] );

10.

zaaksdossier 12 Scrypt.cc- computervredebreuk

hij op een of meerdere tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks in de periode van 19 juni 2015 tot en met 22 juni 2015 te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te ’s-Gravenhage en /of te Oss, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen , althans alleen ( telkens )

opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd

werk(en), te weten computers en/of server(s) van scrypt.cc, is /zijn

binnengedrongen door die toegang tot dat/ die werk(en) te verwerven door het

doorbreken van een beveiliging, en/of door een technische ingreep, en/of met

behulp van valse signalen of een valse sleutel, en/of door het aannemen van

een valse hoedanigheid,

te weten door het een of meermalen verzenden van (phishing)e-mailberichten

naar ( het contacte-mailadres van scrypt.cc en/of de hosting provider van )

scrypt.cc en /of een of meerdere (Skype)chat gesprekken te voeren en /of

(vervolgens) beheerdersrechten (onder meer inloggegeven ( s ) en /of

wachtwoord ( en ) ) te verkrijgen en onbevoegd gebruik te maken van deze

beheerdersrechten,

waarna verdachte en/of zijn mededader(s) vervolgens meermalen, althans

eenmaal, gegevens die zijn opgeslagen, werden verwerkt of werden overgedragen

door middel van voornoemd e geautomatiseerd e werk ( en ) waarin hij en/of zijn mededader(s) zich wederrechtelijk bevond(en) voor zichzelf en /of een ander heeft/hebben overgenomen, afgetapt en/of opgenomen,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) meermalen, althans

eenmaal een of meer gegeven ( s ) ( zijnde onder meer een back-up in de map

"back-up-6.21.2015_18-35-29_scrypt.tar.gz" en /of "Passwords") van (de website

van ) scrypt.cc ( inhoudende onder meer inloggegevens en /of wachtwoorden )

gedownload;

11.

zaaksdossier 12 Scrypt.cc - diefstal bitcoins

hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 19 21 juni 2015 tot en met 22 juni 2015 te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te ’s-Gravenhage en/of te Oss, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening

(telkens) heeft weggenomen een hoeveelheid (van in totaal 629,95 ) bitcoins, in

elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan scrypt.cc, in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en /of zijn mededader ( s );

12.

zaaksdossier 13 [zaak 13]] - computervredebreuk

hij op een of meerdere tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks in de periode van 01 juni 2015 tot en met 12 juni 2015 te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te 's-Gravenhage, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

( telkens ) opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd (e)

werk(en) , te weten computers en/of server(s) e n /of computersyste(e)m(en)

bevattende account(s) van en /of in gebruik bij [bedrijf 1] en /of [benadeelde 2], is /zijn binnengedrongen door het doorbreken van een beveiliging,

door een technische ingreep , met behulp van valse signalen of een valse

sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid

en /of

hij en/of zijn mededader(s) ( vervolgens ) de gegevens die zijn opgeslagen,

worden verwerkt of worden overgedragen door middel van voornoemd

geautomatiseerd werk(en) waarin hij en/of zijn mededader(s) zich

wederrechtelijk bevond (en) voor zichzelf en/of een ander heeft overgenomen,

afgetapt en /of opgenomen;

immers heeft /hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

-(onbevoegd) ingelogd op (de beheerdersomgeving/controlepaneel van) de website

www.[bedrijf 1].nl en /of (een) computersyste(e)men bevattende (een) e-mail/webmailaccount(s) van [bedrijf 1] en /of [benadeelde 2], en/of

-malware en/of software op de computer(s) en/of server(s) van en /of in gebruik

bij [bedrijf 1] en /of [benadeelde 2] geïnstalleerd en /of uitgevoerd,

en /of

- ( vervolgens ) ( een kopie van ) de website www.[bedrijf 1].nl en/of

product(en ) , productcategorieën, bestellingen en/of klanten en/of

klantgegevens (zoals NAW-gegevens, betaalinformatie) en/of inloggegevens van

de beheerder, althans gegevens zijn gewijzigd en/of verwijderd en/of

overgenomen;

14.

zaaksdossier 14 Phonespot- computervredebreuk

hij op een of meerdere tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks in de periode van 11 november 2014 tot en met 17 november 2014 31 mei 2015 te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te 's-Gravenhage, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

opzettelijk en wederrechtelijk

in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd werk(en), te weten computers en/of

server(s) van Phonespot.nl is /zijn binnengedrongen, door die toegang tot

dat/die werk(en) te verwerven door het doorbreken van een beveiliging, en/of

door een technische ingreep, en/of met behulp van valse signalen of een valse

sleutel, en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten het een of meermalen wijzigen van het wachtwoord (van het

ordersysteem van de website www.phonespot.nl ) en/of (vervolgens)

beheerdersrechten te verkrijgen en /of onbevoegd gebruik maken van deze

beheerdersrechten,

waarna verdachte en/of zijn mededader(s) vervolgens meermalen, althans

eenmaal, gegevens die zijn opgeslagen, werden verwerkt of werden overgedragen

door middel van voornoemd(e) geautomatiseerde werk(en) waarin hij en/of zijn

mededader(s) zich wederrechtelijk bevond (en) voor zichzelf en/of een ander

heeft /hebben overgenomen , afgetapt en /of opgenomen;

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) meermalen, althans

eenmaal een of meer gegeven ( s ) ( inhoudende onder meer het klantgegevens en /of

bestelgegevens en /of een identiteitsdocument en en /of inloggegevens en /of

wachtwoorden ) gedownload;

15.

zaaksdossier 15 Phonespot- oplichting

hij op een of meer tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks de periode van 11 november 2014 tot en met 12 november 2014 te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of 's-Gravenhage, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

(telkens)

met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid en /of

door listige kunstgrepen en /of een samenweefsel van verdichtsels,

tenminste 8 een perso o n heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, waaronder de

navolgende persoon, voor de het navolgende geldbedrag en:

ten aanzien van de bonafide website www.phonespot.nl

[benadeelde 36] tot de afgifte van EUR 971,90

door

-benadeelde [benadeelde 36] een of meer e-mails te sturen gestuurd, als waren deze e-mails

afkomstig van Phonespot.nl en /of (vervolgens)

-benadeelde [benadeelde 36] via een hyperlink in voornoemde e-mail(s) door te verwijzen en/of

te leid en naar de internetbankierenomgeving ( via iD EAL ) en/of (vervolgens)

-benadeelde [benadeelde 36] een geldbedrag (van EUR 971,90) (via internetbankieren) heeft te

(doen) laten overmaken,

waardoor voornoemde perso ( o ) n (en) (telkens) werd (en) bewogen tot bovengenoemde

afgifte (n);

16.

zaaksdossier 14 Phonespot- voorhanden hebben van toegangscodes

hij op één of meer tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks de periode van 11 november 2014 tot en met 17 november 2014 te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te 's-Gravenhage, althans in Nederland,

met het oogmerk een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede of derde

lid , in elk geval artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c Wetboek van

Strafrecht te plegen

een computerwachtwoord en /of toegangscode of daarmee vergelijkbare gegevens

waardoor toegang kan worden gekregen tot een geautomatiseerd werk of een deel

daarvan,

te weten gegevens in een of meerdere bestanden (genaamd allerinfo.txt en/of

spamlijst-contacten-van-phoenmspot.txt en /of userr.txt en /of

backup-Nov-11-2014-1.tar.gz en db_shop1997_db-20141111202146.sql en /of

shop1997_db.gz, shop1997_db.sql, en shop1997_db.sql.gz,

ordersexports_20141111.csv en het bestand customers-export-20141111.csv

inhoudende onder meer het klantgegevens en/of bestelgegevens en/of

identiteitsdocumenten en/of inloggegevens en /of wachtwoorden)

heeft verworven en /of voorhanden heeft gehad;

17.

zaaksdossier 14 Phonespot- poging afpersing

hij op één of meer tijdstip ( pen ) in of omstreeks de periode van 11 november 2014 tot en met 17 november 2014 te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te 's-Gravenhage, althans in Nederland,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen

misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens),

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld en/of met bedreiging dat gegevens die

door middel van ( een ) geautomatiseerd (e) werk(en) waren opgeslagen, onbruikbaar

en/of ontoegankelijk zouden worden gemaakt en/of zouden worden gewist, (het

bedrijf) Phonespot BV en/of Media Center Rotterdam BV en/of [benadeelde 3] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van één of meer geldbedrag(en) (ongeveer

EUR 2.000,- ), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

Phonespot BV en/of Media Center Rotterdam BV en/of [benadeelde 3], in elk geval

aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s)

immers , heeft /hebben verdachte en of zijn mededader(s)

-gedreigd één of meer handeling(en) te verrichten en/of één of n m eer

opdracht(en) te geven aan één - of meer geautomatiseerde werk(en) en/of

computer(s) waardoor dat de website van en/of in gebruik bij Phonespot BV en/of

Media Center Rotterdam BV en/of [benadeelde 3] offline zou(den) gaan en/of niet

meer via het internet bereikbaar zou zijn en/of alle data zou worden

verwijderd en/of gewist,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

18.

zaaksdossier 15 het sanitairfiliaal, interieurvannu, vendiweb -

computervredebreuk

hij op een of meerdere tijdstip ( pen ) gelegen in of omstreeks in de periode van 31 oktober 2014 tot en met 10 november 2014 te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te 's-Gravenhage, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

opzettelijk en wederrechtelijk

in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd werk(en), te weten computers en/of

server(s) en/of computersyste(e)m(en) bevattende account(s) van en/of in

gebruik bij Het Sanitairfiliaal en /of [benadeelde 4] en /of Interieur van nu

en/of Vendiweb en /of [benadeelde 5] , is/zijn binnengedrongen door het

doorbreken van een beveiliging, door een technische ingreep, met behulp van

valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse

hoedanigheid

en /of

hij en/of zijn mededader(s) (vervolgens) de gegevens die zijn opgeslagen,

worden verwerkt of worden overgedragen door middel van voornoemd (e)

geautomatiseerd werk(en) waarin hij en/of zijn mededader(s) zich

wederrechtelijk bevond (en) voor zichzelf en/of een ander heeft overgenomen,

afgetapt en /of opgenomen;

immers heeft /hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

-(onbevoegd) ingelogd op (de beheerdersomgeving/backend van) de website

www.hetsanitairfliaal.nl en /of en/of ( een ) computersyste ( e ) m en bevattende

( een ) PayPal-account (s) van Het Sanitairfiliaal, en /of

- ( onbevoegd ) ingelogd op ( een ) computersyste ( e ) m en bevattende ( een )

e-mailaccount (s) van [benadeelde 4] ([mailadres 11]), en /of

- ( onbevoegd ) ingelogd op (de beheerdersomgeving/backend van) de website ( s )

www.interieurvannu.nl en/of www.vendiweb.nl; en /of

- ( vervolgens ) back-up bestanden ( van gegevens in de map ( pen ) etc, mail,

public_html, logs ) van de e-mailserver en /of website

www.hetsanitairfiliaal.nl en /of inloggegevens van account ( s ) gerelateerd

aan/van (betrokkenen van) hetsanitairfiliaal en /of back-up bestanden van de website www.interieurvannu.nl en /of klantgegevens ( waaronder

persoonsgegevens, e-mailadressen, betaalgegevens en/of

identiteitsdocumenten) , althans gegevens zijn overgenomen en/of gewijzigd

en/of verwijderd;

19.

zaaksdossier 15 het sanitairfiliaal, interieurvannu, vendiweb - oplichting

hij op 1 november 2017 een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks in de periode van 31 oktober 2014 tot en met 10 november 2014 te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of te 's-Gravenhage, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander (en) wederrechtelijk te

bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en /of van een valse

hoedanigheid en /of door een of meer listige kunstgrepen en /of door een

samenweefsel van verdichtsels, benadeelde [benadeelde 6]

heeft bewogen tot afgifte van een geldbedrag ( van 840,00 ), althans enig goed,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en /of listiglijk en /of bedrieglijk

en /of in strijd met de waarheid

-benadeelde [benadeelde 6] telefonisch benaderd en zich voortegedaan als/gebruik

te maken van de identiteit van medewerker van Het Sanitairfiliaal en /of

( vervolgens )

-benadeelde [benadeelde 6] een of meer e-mails gestuurd, als waren deze e-mails

afkomstig van Het Sanitairfiliaal en /of (vervolgens)

-benadeelde [benadeelde 6] via een hyperlink in voornoemde e-mail(s) doorverwezen

en /of geleid naar de internetbankierenomgeving ( via iD EAL ) en /of ( vervolgens )

-benadeelde [benadeelde 6] een geldbedrag (van 840,00) (via internetbankieren)

heeft (doen) laten overmaken

waardoor bovengenoemde persoon werd bewogen tot bovenomschreven afgifte (n);

20.

zaaksdossier 19- witwassen

hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 25 juni 2015 tot en met 26 oktober 2015 te Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en/of 's-Gravenhage, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen,

immers heeft hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s),

een of meer voorwerp ( en ), te weten

- één of meerdere (contante) geldbedragen (totaal € 1.065,-) en/of

- een bromfiets (merk: Piaggo, type C38) en/of

- een televisie (merk: LG, type: 55UF800V),

althans van enig(e) voorwerp(en) de werkelijke aard en/of de herkomst en/of

de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of

verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of enig(e)

voornoemde geldbedrag(en) en/of goed(eren) verworven en /of voorhanden gehad en/of

overgedragen en/of omgezet, terwijl hij, verdachte en/of (één of meer van)

zijn mededader(s), wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat

dit/ deze voorwerp ( en ) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit

enig misdrijf.

BIJLAGE 3

vorderingen van de benadeelde partijen

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

[mede-

verdachte 1]

[mede-

verdachte 3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

2

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 38]

299,-

3

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 39]

450,-

10,50 reiskosten

4

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 40]

250,-

7

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 41]

250,-

8

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 42]

299,-

10

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 43]

320,-

11

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 44]

630,-

12

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 45]

495,-

200,- immaterieel +

5,- kopiekosten

13

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 46]

350,-

14

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 47]

450,-

15

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 48]

440,-

1.000,- immaterieel

16

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 49]

450,-

17

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 50]

460,-

19

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 51]

240,-

20

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 52]

240,-

21

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 53]

320,-

22

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 54]

900,-

23

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 55]

385,-

25

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 56]

430,-

26

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 57]

305,-

27

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 58]

305,-

28

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 59]

395,-

29

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 60]

440,-

30

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 61]

950,-

31

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 62]

290,-

32

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 63]

460,-

33

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 64]

360,-

35

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 65]

400,-

202,25 en

200,- kosten therapie

38

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 66]

700,-

1.000,- immaterieel

39

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 10]

680,-

40

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 11]

300,99

41

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 67]

287,-

43

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 68]

580,98

44

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 69]

349,99

45

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 70]

289,99

200,- immaterieel

48

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 71]

490,-

49

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 72]

289,99

52

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 73]

399,95

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

[mede-

verdachte 1]

[mede-

verdachte 3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

55

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 74]

289,99

57

2 BCC

feit 4

feit 4

feit 4

[benadeelde 75]

289,99

58

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 76]

245,-

59

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 77]

365,-

60

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 78]

395,-

61

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 79]

395,-

64

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 80]

540,-

65

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 81]

295,-

250,-tijd en

administratiekosten

67

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 82]

450,-

68

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 83]

590,-

69

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 84]

430,-

70

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 85]

495,-

71

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 86]

1180,-

72

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 87]

720,-

73

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 88]

785,-

74

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 89]

395,-

76

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 90]

1.265,-

2.000,- immaterieel

77

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 91]

295,-

78

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 92]

495,-

30,- + 475,-

administratiekosten

79

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 93]

295,-

80

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 94]

325,-

81

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 95]

325,-

82

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 96]

295,-

86

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 97]

345,-

89

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 98]

350,-

90

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 99]

550,-

92

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 100]

495,-

93

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 101]

490,-

95

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 102]

375,-

90,- wettelijke rente

96

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 103]

1.500,-

97

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 104]

405,-

98

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 105]

395,-

99

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 106]

710,-

100

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 107]

295,-

101

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 108]

335,-

102

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 109]

590,-

103

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 110]

295,-

104

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 111]

275,-

107

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 112]

395,-

109

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 113]

295,-

150,- immaterieel

110

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 114]

610,-

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

[mede-

verdachte 1]

[mede-

verdachte 3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

111

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 115]

295,-

112

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 116]

450,-

2.500,- immaterieel

113

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 117]

825,-

116

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 118]

455,-

118

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 119]

790,-

120

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 120]

580,-

121

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 121]

415,-

122

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 122]

295,-

123

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 123]

370,-

124

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 124]

590,-

126

3 Mediamarkt

feit 5

[benadeelde 125]

706,-

128

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 126]

onbekend

129

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 127]

199,-

130

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 128]

870,-

131

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 129]

440,-

132

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 130]

880,-

133

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 131]

245,-

134

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 132]

860,-

135

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 133]

450,-

450,- immaterieel

136

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 134]

275,-

138

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 135]

550,-

139

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 136]

430,-

143

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 137]

295,-

144

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 138]

395,-

145

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 139]

440,-

189,- extra kosten

147

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 140]

295,-

148

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 141]

325,-

149

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 142]

275,-

150

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 143]

445,-

152

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 144]

390,-

153

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 145]

460,-

155

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 146]

445,-

158

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 147]

735,-

160

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 148]

345,-

162

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 149]

295,-

30,- telefoonkosten

163

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 150]

370,-

164

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 151]

535,-

169

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 152]

500,-

171

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 153]

445,-

172

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 154]

445,-

173

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 155]

275,-

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

[mede-

verdachte 1]

[mede-

verdachte 3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

174

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 156]

445,-

176

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 157]

399,99

177

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 158]

279,-

178

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 159]

498,-

179

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 160]

279,-

180

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 161]

558,-

152,- vrije dagen

+ 10,- telefoonkosten +

70,14 benzine kosten

181

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 162]

279,-

183

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 163]

269,-

184

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 164]

609,-

185

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 15]

2.700,-

186

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 13]

1.400,-

187

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 16]

400,-

190

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 12]

500,-

191

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 165]

269,-

192

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 166]

259,-

193

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 167]

279,-

195

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 168]

369,-

196

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 169]

1.000,-

197

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 19]

5.509,95

198

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 20]

300,-

199

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 170]

300,-

200

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 171]

445,-

201

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 172]

650,-

202

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 173]

295,-

203

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 22]

300,-

204

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 174]

300,-

205

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 175]

464,98

206

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 176]

400,-

207

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 177]

403,-

250,- immaterieel

209

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 178]

400,-

210

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 179]

399,-

211

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 180]

399,99

212

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 181]

519,94

213

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 182]

550,-

215

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 183]

400,-

217

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 184]

399,99

218

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 185]

400,-

219

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 186]

399,99

220

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 187]

400,-

221

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 188]

400,-

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

[mede-

verdachte 1]

[mede-

verdachte 3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

222

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 189]

400,-

800,- immaterieel

224

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 190]

399,99

225

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 191]

460,-

75,- verletkosten,

reis- en telefoonkosten

229

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 192]

399,99

232

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 193]

400,-

233

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 194]

399,99

235

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 195]

399,99

236

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 196]

400,-

237

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 197]

464,98

350,- immaterieel

238

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 198]

399,99

239

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 199]

450,-

240

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 200]

399,99

242

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 201]

399,99

243

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 202]

470,-

244

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 203]

400,-

246

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 204]

400,-

247

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 205]

400,-

248

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 206]

535,-

249

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 207]

440,-

250

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 28]

1.080,-

251

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 208]

609,-

252

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 209]

ongeveer 300,-

254

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 210]

405,-

200,- aan diverse

kosten

255

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 211]

265,-

256

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 212]

990,-

7,- telefoonkosten

258

4 Dixons

feit 4

feit 5

feit 5

feit 6

[benadeelde 213]

498,-

259

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 214]

899,-

260

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 215]

1.299,-

261

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 216]

1.299,-

262

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 217]

619,-

263

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 218]

782,-

264

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 219]

619,-

267

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 220]

1.596,-

1.250,- immaterieel

50,- telefoonkosten

500,- uurloon

268

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 221]

658,-

270

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 222]

619,-

272

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 223]

1.299,-

273

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 224]

308,-

274

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 225]

1.580,50

275

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 226]

643,-

276

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 227]

99,-

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

[mede-

verdachte 1]

[mede-

verdachte 3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

278

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 228]

619,-

279

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 229]

1.199,-

282

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 230]

1.199,-

283

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 231]

748,5

285

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 232]

1.787,-

287

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 233]

1.300,-

289

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 234]

649,-

292

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 235]

1.199,-

293

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 236]

747,-

296

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 237]

619,-

297

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 238]

822,-

299

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 239]

1.199,-

300

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 240]

1.297,-

te bepalen door

de rechter

302

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 241]

250,-

303

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 242]

99,-

304

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 243]

606,95

305

5 Babboe

feit 5

feit 7

[benadeelde 244]

899,-

307

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 245]

260,-

309

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 246]

869,-

39,99 kosten

310

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 247]

269,-

75,- moeite en

1.300,-gederfd loon

als zelfstandige

312

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 248]

onbekend

315

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 249]

291,-

316

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 250]

269,-

50,-

318

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 251]

442,99

319

6 MyCom

feit 6

[benadeelde 252]

600,-

320

7 Simyo

feit 6

[benadeelde 23]

101,-

321

7 Simyo

feit 6

[benadeelde 1]

500,-

322

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 253]

250,-

323

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 291]

450,-

324

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 254]

450,-

325

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 255]

250,-

326

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 256]

299,-

327

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 257]

280,-

328

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 258]

250,-

329

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 259]

250,-

330

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 260]

598,-

333

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 261]

250,-

334

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 262]

450,-

335

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 263]

250,-

337

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 264]

299,99

slachtoffer

nummer

zaak

[mede-

verdachte 2]

[verdachte]

[mede-

verdachte

1]

[mede-

verdachte

3]

naam benadeelde

schade

en andere (im)

materiële schade

338

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 265]

1.400,-

340

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 266]

299,-

341

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 267]

310,-

342

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 268]

450,-

343

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 269]

200,-

500,- immaterieel

345

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 270]

310,-

348

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 271]

250,-

349

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 272]

290,-

350

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 273]

250,-

351

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 274]

250,-

72,- rente en 550,55

kosten en uurloon

352

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 275]

1.000,-

354

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 276]

250,-

356

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 277]

450,-

357

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 278]

250,-

359

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 279]

299,-

360

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 280]

299,-

361

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 281]

310,-

362

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 282]

500,-

363

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 283]

250,-

365

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 284]

299,-

366

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 285]

250,-

367

8 GSMwijzer

feit 6

[benadeelde 286]

270,-

368

10 Kitchenaid

feit 8

[benadeelde 287]

299,-

20,- kosten en

45,- loon

369

10 Kitchenaid

feit 8

[benadeelde 288]

275,-

370

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 289]

1.350,-

371

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 290]

500,-

373

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 27]

609,-

374

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 33]

306,-

375

11 Topprice24

feit 8

[benadeelde 29]

300,-

100,- kosten

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het onderzoek 26Meiberg/LERDC15003, van de politie Landelijke Eenheid, met bijlagen (doorgenummerd blz. 1 t/m 14796).

2 Proces-verbaal van bevindingen, p. 4172-4173

3 Proces-verbaal van binnentreden in woning, p. 4258-4259

4 Proces-verbaal van bevindingen, p. 4233

5 Proces-verbaal van bevindingen identificatie gebruiker mobiele aansluiting [telefoonnummer 1], p. 100

6 PV bevindingen m.b.t. Dixons-nederland.com, p. 6989

7 Proces-verbaal bevindingen internetbankieren, p. 106

8 Proces-verbaal bevindingen internetbankieren, p. 106

9 Proces-verbaal bevindingen internetbankieren, p. 106

10 Proces-verbaal bevindingen p. 4238, proces-verbaal onderzoek aangifte malafide webshop simyo-aanbieding.ml, p. 7708

11 Proces-verbaal bevindingen internetbankieren, p. 106

12 Proces-verbaal, p. 127-129

13 Proces-verbaal whatsapp chat gesprekken [gebruikersnaam 1], p. 843

14 Geschrift, chatgesprek, p. 14066

15 Proces-verbaal van bevindingen, p. 135

16 Proces-verbaal, p. 129-130

17 Proces-verbaal bevindingen [gebruikersnaam 1]070, p. 142

18 Proces-verbaal, p. 143

19 Proces-verbaal, p. 224

20 Proces-verbaal van verhoor verdachte [persoon 3], p. 144-145

21 Proces-verbaal van bevindingen p. 145-145a; proces-verbaal van bevindingen [adres], p. 146-149

22 Geschrift, afschrift Skypegesprek, p. 167-169

23 Proces-verbaal Skype chat gesprekken [skypenaam 2] p, 962

24 Geschrift, uitdraai sms-berichten, p. 6692

25 Proces-verbaal van bevindingen, p.4239

26 Proces-verbaal van bevindingen, p. 14076

27 Proces-verbaal van bevindingen, p. 125-126

28 Proces-verbaal van bevindingen, p. 80

29 Proces-verbaal van bevindingen, p. 139

30 Geschrift, uitwerking telefoongesprek, p. 4378

31 Proces-verbaal van bevindingen, p. 194-195

32 Proces-verbaal van bevindingen, p. 8808-8809

33 Proces-verbaal, p. 9107

34 Proces-verbaal van verhoor getuige [persoon 4], p. 4441-4442

35 Proces-verbaal LERDC15003-846 - Voorlopige bevindigen inzake KL066.01.01.001 en KL066.02.04.001, p. 6763, proces-verbaal bevindingen, p. 14395

36 Proces-verbaal LERDC15003-846 - Voorlopige bevindigen inzake KL066.01.01.001en KL066.02.04.001, p. 6774

37 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6772

38 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, p. 3674, met bijlage inbeslaggenomen goederen, p. 3689-3690.

39 Geschrift, kennisgeving van inbeslagneming, p. 3707

40 Kennisgeving van inbeslagneming, p. 3694 en 3697

41 Proces-verbaal van bevindingen, p. 173-171, proces-verbaal van bevindingen bijnamen, gebruikersnamen en gegevensdragers, p. 79-81

42 Proces-verbaal van bevindingen p. 175-176

43 Proces-verbaal van bevindingen p.176

44 Proces-verbaal van bevindingen p. 174-176

45 Proces-verbaal van bevindingen, p. 179-180

46 Proces-verbaal van bevindingen p. 179-180

47 Proces-verbaal van bevindingen p. 176-177

48 Proces-verbaal van bevindingen, p. 177

49 Proces-verbaal veiligstellen, p. 189

50 Proces-verbaal, p. 843

51 Proces-verbaal skype chat gesprekken russiaunknown, p. 901-903

52 Proces-verbaal skype chat gesprekken [skypenaam 2], p. 692

53 PV aantreffen skype chat gesprekken [skypenaam 2], p. 688, 692 en 699

54 Proces-verbaal LERDC15003-846 - Voorlopige bevindigen inzake KL066.01.01.001en KL066.02.04.001, p. 6774; geschrift, p. 4415

55 Proces-verbaal van bevindingen, bijnamen, gebruikersnamen en gegevensdragers, p. 83-84, proces-verbaal bevindingen laptop[medeverdachte 1]chats, p. 224-225

56 Proces-verbaal van bevindingen laptop[medeverdachte 1]chats, p. 224

57 Proces-verbaal van bevindingen, p. 4177

58 Proces-verbaal van ontvangst en bevindingen bankrekeningen [bankrekeningnummer 1] en [bankrekeningnummer 20], p. 4274

59 Proces-verbaal van ontvangst en bevindingen data van Anycoin Direct/Phoenix Payments BV, p. 8969-8980

60 Proces-verbaal skype chat gesprekken [gebruikersnaam 2], p. 585-589, p. 906-910

61 Geschrift, chatgesprek, p.607

62 Geschrift, chatgesprek, p.629

63 Proces-verbaal, p. 5778, 6 van 7

64 Proces-verbaal, p. 5778, 2 van 7; proces-verbaal, p. 5787-5788

65 Proces-verbaal, p. 5778, 3 van 7

66 Proces-verbaal van bevingen, p. 5790

67 Proces-verbaal bevindingen Marktplaats advertenties van 19 juni 2015, p. 5778 en bijlage 1

68 Proces-verbaal van aangifte [persoon 12], p. 5785

69 Proces-verbaal van aangifte [persoon 12], p. 5790

70 Proces-verbaal, p. 5778, met bijlagen tot en met pagina 7 van 7, proces-verbaal van aangifte [persoon 12], p. 5790

71 Proces-verbaal van aangifte [persoon 12], p. 5790

72 Proces-verbaal van bevindingen, p. 14690

73 Proces-verbaal van bevindingen, p. 14690

74 Proces-verbaal, p. 5778, 6 van 7

75 Proces-verbaal bevindingen, p. 14241

76 Proces-verbaal van bevindingen, p. 14381

77 Proces-verbaal bevindingen, p. 14381-14383

78 proces-verbaal, p. 6079

79 Proces-verbaal, p. 6052

80 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6200

81 Geschrift, aangifte [benadeelde 8], p. 10653-10654

82 Geschrift, aangifte [benadeelde 9], p. 10648-10649

83 Proces-verbaal aangifte [benadeelde 10], p. 10677-10679, geschrift, rekeningoverzicht, p. 10680

84 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 11], p. 10683-10685

85 Geschrift, e-mailbericht, p. 10687

86 Geschrift, chatgesprek, p. 6253

87 Proces-verbaal van bevindingen p. 6162

88 Proces-verbaal, p. 6269

89 Geschrift, overzicht IP-adressen bcc-winkel.com, p. 6273-6274

90 Proces-verbaal, p. 6272-6278

91 Proces-verbaal van verhoor getuige [persoon 9], opgemaakt door de rechter-commissaris en de griffier.

92 Proces-verbaal aangifte [persoon 11], p. 6726-6727

93 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6756-6759

94 Geschrift, uitdraai bestand, p. 6655

95 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6769-6771

96 Geschrift, uitdraai bestand, p. 6656, proces-verbaal van bevindingen p. 6771

97 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6772

98 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6774

99 Geschrift, logboek historie chatgesprekken Dixons, p. 6776-6779

100 Proces-verbaal aangifte [benadeelde 12], p. 11795-11796

101 Geschrift, uitdraai gegevensbestand, p. 6690, proces-verbaal onderzoek malafide dixons webshops, p. 7080

102 Proces-verbaal aangifte [benadeelde 13], p. 11757-11758

103 Proces-verbaal bevindingen, p. 7006

104 Proces-verbaal aangifte [benadeelde 14], p. 11774-11776

105 PV bevindingen met betrekking tot Dixons.-nederland.com, blz. 6991

106 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 15], p. 11754-11755

107 PV bevindingen met betrekking tot Dixons.-nederland.com, blz. 6991, geschrift, pv bevindingen 7017-7018

108 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 16], p. 11762-11764

109 Geschrift, schermafdruk betaling, p. 11765

110 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 17], p. 11768-11770

111 Geschrift, screenshot overboeking, p. 11771

112 Geschrift, uitdraai chatgesprek, p. 7065

113 Proces-verbaal van bevindingen dixonsnederland.com, p. 7063-7065

114 Geschrift, uitdraai chatgesprek, p. 14386-14387

115 Geschrift, uitdraai chatgesprek, p. 14388-14391

116 Proces-verbaal van bevindingen, p. 6697-6701

117 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 18], p. 11865-11867

118 Geschriften, details transactie, p. 11868-11869

119 Geschrift, uitdraai gegevens, p. 6699

120 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 19], p. 11871-11873

121 Geschrift, uitdraai e-mailbericht, p. 11875

122 Geschrift, uitdraai gegevens, p. 6698

123 Proces-verbaal onderzoek malafide Dixons webshops, p. 7077

124 Proces-verbaal onderzoek malafide Dixons webshops, p. 7074, proces-verbaal bevindingen, p. 7099

125 Proces-verbaal telefooncontact ‘[voornaam persoon 16]’, p. 8506

126 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 20], p. 11886-11888

127 Geschrift, transactieoverzicht, p. 11889

128 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 21], p. 11903-11905

129 Geschrift, transactieoverzicht, p. 11906

130 Geschrift, uitdraai chatgesprek, p. 11912

131 Proces-verbaal, p. 6701-6702

132 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 22], p. 11942-11943, in combinatie met proces-verbaal, p. 7083

133 Geschrift, uitdraai gegevens, p. 6701, proces-verbaal onderzoek malafide Dixons webshops, p. 7083-7084

134 Proces-verbaal, p. 7507-7508

135 Geschrift, chatgesprek p. 7559-7560

136 Proces-verbaal, p. 7511

137 Proces-verbaal LERDC1500-1005, p. 7536

138 Proces-verbaal p. 7626

139 Proces-verbaal p. 7625-7626

140 Proces-verbaal aangifte [benadeelde 1], p. 7636-7638

141 Geschriften, bankrekeningoverzichten, p. 7640 en 7641

142 Geschrift, afdruk brief ‘iDEALbetaling’p. 7641

143 Proces-verbaal bevindingen verstrekking gegevens bankinstellingen, p. 7677, proces-verbaal onderzoek aangifte malafide webshop simyo-aanbieding.ml, p.7707-7708

144 Proces-verbaal,. P. 7628

145 Proces-verbaal, p. 7515-7516

146 Proces-verbaal, p.

147 Proces-verbaal aangifte [benadeelde 24], p. 8430-8431

148 Geschift, chatgesprek, p. 8439

149 Geschrift, transactieoverzicht, p. 8454

150 Geschrift, chatgesprek, p. 8452

151 Geschrift, overzicht chatgesprek, p. 8455-8460

152 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 25], p. 8434

153 Geschrift, screenshot iDEALbetaling, p. 8473

154 Geschrift, afschrift e-mailbericht, p, 8436

155 Proces-verbaal, p. 8316

156 Proces-verbaal, p. 925

157 Geschrift, chatgesprek, p. 942

158 Proces-verbaal aangifte [persoon 14], p. 14080-14081

159 Geschrift, overzicht betaalgegevens Rabobank, p. 8316/overzicht inlogsessies p.8489-8490

160 Proces-verbaal bevindingen, p. 8571; geschriften, rekeningoverzichten, p. 8576-8598

161 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 26], p. 8476-8477

162 Geschrift, screenshot iDEALbetaling, p. 8478

163 Geschrift, e-mailbericht, p. 8479

164 Geschrift, overzicht betaalgegevens Rabobank, p. 8319/overzicht inlogsessies p. 8490

165 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 27], p. 13939-13941

166 Geschrift, transactieoverzicht Rabobank, p. 8333

167 Eigen waarneming van de rechtbank van een kopie van een identiteitsbewijs t.n.v. [benadeelde 28], p. 8339

168 Proces-verbaal van bevindingen, p. 8402-8403

169 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 29], p. 14711-14713

170 Geschrift, transactieoverzicht, p. 8351

171 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 30], p. 13989-13991

172 Geschrift, transactieoverzicht, p. 8390

173 Geschrift, chatgesprek, p. 8613, 8614

174 Geschrift, chatgesprek, p. 8616, 8617

175 Proces-verbaal Skype chat gesprekken [skypenaam 2], p. 8609

176 Proces-verbaal, p. 8574

177 Proces-verbaal, p. 14150

178 Procesverbaal van aangifte [benadeelde 31], p. 8418-8420

179 Geschrift, afdruk e-mailbericht, p. 8429

180 Geschrift, transactieoverzicht, p. 8421

181 Geschrift, overzicht betaalgegevens Rabobank, p. 8318/overzicht inlogsessies p.8489

182 Proces-verbaal, p. 8318

183 Proces-verbaal telefooncontact [voornaam persoon 13 en 16], p. 8506

184 Proces-verbaal bevindingen bitcoindiefstal scrypt.cc, p. 8665, geschrift: notice, p. 8666

185 Proces-verbaal Bitcoin Transacties Scrypt.cc, p, 8912-8915

186 Geschrift, chatbericht, p. 8360

187 Proces-verbaal van bevindingen p. 8827-8828

188 Proces-verbaal van bevindingen p. 8828

189 Proces-verbaal van bevindingen laptop[medeverdachte 1]chats, p. 8747

190 Proces-verbaal van bevindingen, p. 8794-8797

191 Proces-verbaal van bevindingen laptop[medeverdachte 1]chats, p. 8748

192 Geschrift, chatgesprek p. 735

193 Geschrift, chatgesprek p. 743-747

194 Geschrift, chatgesprek, p. 904-905

195 Proces-verbaal WhatsApp chat gesprekken ‘[gebruikersnaam 1]’, p845-846

196 Proces-verbaal WhatsApp chat gesprekken ‘[gebruikersnaam 1]’p. 846

197 Geschrift, schermafdruk, p. 894

198 Proces-verbaal van bevindingen p. 8837-8839

199 Proces-verbaal bevindingen p. 8848

200 Geschrift, uitgewerkt tapgesprek, p. 235

201 Geschrift, uitgewerkt tapgesprek, p. 8789

202 Proces-verbaal bevindingen, p. 8849

203 Proces-verbaal bitcoin transacties[medeverdachte 1]p. 9052-9053

204 Proces-verbaal van bevindingen laptop[medeverdachte 1]chats, p. 8747

205 Proces-verbaal WhatsApp chat gesprekken ‘[gebruikersnaam 1]’, p. 847-850

206 Proces-verbaal aangifte [benadeelde 2], p. 9120-9121

207 Proces-verbaal aanvullende verklaring aangever [benadeelde 2], p. 9123

208 Proces-verbaal, p. 9107-9108

209 Prces-verbaal bevindingen internettap, p. 9115

210 Proces-verbaal, p. 9105

211 Proces-verbaal, p. 9107, geschrift, uitdraai gegevens, p. 9128

212 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9167

213 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9168

214 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9109

215 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9171-9172

216 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9162-9164, p. 9172

217 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9172

218 Proces-verbaal bevindingen, p. 9172

219 Proces-verbaal bevindingen internettap, p. 9135

220 Proces-verbaal bevindingen internettap, p. 9130-9131

221 Proces-verbaal bevindingen internettap, p. 9131

222 Proces-verbaal bevindingen internettap, p. 9135

223 Proces-verbaal van aangifte [persoon 17], p. 9243-9244

224 Proces-verbaal aanvullend verhoor [persoon 17], p. 9269-9271

225 Proces-verbaalaanvullend verhoor [persoon 17], p. 9271

226 Proces-verbaal van aangifte [persoon 17], p. 9244

227 Geschrift, screenshot WhatsAppberichten, p. 9255-9259

228 Proces-verbaal aangifte [benadeelde 36], p. 9322-9323

229 Geschrift, transactieoverzicht, p. 9251

230 Proces-verbaal bevindingen, p. 9291-9293

231 Proces-verbaal van bevindingen, p, 9295-9298

232 Proces-verbaal aanvullend verhoor [persoon 17], p.9270-9271

233 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9305

234 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9301

235 Proces-verbaal onderzoek Samsung Galaxy p. 9332, geschrift, uitdraai WhatsAppberichten p. 9363-9370, 9375

236 Proces-verbaal onderzoek Samsung Galaxy, p. 9336

237 Geschrift, overzicht sms-berichten, p. 9353

238 Proces-verbaal bevindingen, p. 9317-9319

239 Proces-verbaal bevindingen, p. 9317-9318

240 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9318-9319

241 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9319

242 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 37], p. 9397-9399

243 Geschrift, uitdraai proces-verbaal van aangifte [benadeelde 6], p. 9401-9402

244 Proces-verbaal, p. 9385, proces-verbaal onderzoek Samsung Galaxy, p. 9499-9501, met bijlage, extractierapport, p. 9506

245 Proces-verbaal, p. 9543

246 Proces-verbaal, p. 9385

247 Proces-verbaal, p. 9543

248 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 5], p. 9403-9404

249 Geschrift, e-mailbericht, p. 9413, 9415

250 Geschrift, e-mailbericht, p. 9408

251 Geschrift, transactieoverzicht, p. 9409

252 Proces-verbaal van bevindingen, p. 8402-8403

253 Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 4], p. 9423-9424

254 Proces-verbaal, p. 9445

255 Proces-verbaal van bevindingen p. 9500

256 Geschrift, extractierapport, p. 9517

257 Geschrift, extractierapport, p. 9518, 9519

258 Proces-verbaal van bevindingen, p. 9545

259 Geschrift, inhoud tekstdocument wachtwoordenprivé.doc, p. 9546

260 Geschrift, uitdraai chatgesprek, p. 379

261 Geschrift, chatbericht p. 382-383

262 Proces-verbaal bevindingen, p. 9548-9549

263 Proces-verbaal bevindingen, p. 8849, proces-verbaal bevindingen p. 8884

264 Proces-verbaal, p. 9880-9881

265 Proces-verbaal, p. 9881

266 Proces verbaal van ontvangst en bevindingen data van Anycoin Direct/Phoenix Payments BV, p. 10228 en proces verbaal van ontvangst en bevindingen data van Anycoin Direct/Phoenix Payments BV, p. 10239

267 Proces verbaal van ontvangst en bevindingen data van Anycoin Direct/Phoenix Payments BV, p. 10223-10224, geschriften, uitdraai chatgesprekken, p. 9883-9884

268 Proces-verbaal van bevindingen p. 4271 en Proces verbaal van ontvangst en bevindingen data van Anycoin Direct/Phoenix Payments BV, p. 10218 en 10228

269 Proces-verbaal Relaas onderzoek Meiberg zaakdossier 19 witwassen, p. 9891

270 Proces verbaal van ontvangst en bevindingen data van Anycoin Direct/Phoenix Payments BV, p. 10223-10224

271 Geschrift, weergave tapgesprek 23 juni 2015 13:10:01, p. 10246-10247

272 Geschrift, weergave tapgesprek 24 juni 2015 14:37:31 p. 10248

273 Geschrift, factuur Scooter Ypenburg p. 4409-4410

274 Proces-verbaal Relaas onderzoek Meiberg zaakdossier 19 witwassen p. 9891

275 Proces-verbaal van bevindingen p. 3689 en 3691

276 Geschrift, factuur Media Markt 25 juni 2015 p. 3787-3788

277 Proces-verbaal Relaas onderzoek Meiberg zaakdossier 19 witwassen p. 9891