Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:14568

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
05-12-2017
Datum publicatie
05-01-2018
Zaaknummer
NL17.12470
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Proces-verbaal
Inhoudsindicatie

Dublin Italië, verweerder gaat terecht uit van meerderjarige leeftijd zoals geregistreerd in Duitsland, beroep mondeling ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats 's-Gravenhage

Bestuursrecht

zaaknummer: NL17.12470


proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 5 december 2017 in de zaak tussen

[eiser], eiser

(gemachtigde: mr. A. Szirmai),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. E. Söylemez).

Procesverloop

Bij besluit van 8 november 2017 (het bestreden besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiser van 6 juli 2017 tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd niet in behandeling genomen op de grond dat Italië verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft, tezamen met de behandeling van de zaak NL17.12471, plaatsgevonden op 5 december 2017. Eiser is verschenen, bijgestaan door [persoon A], waarnemer van de gemachtigde van eiser. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Tevens is ter zitting verschenen T. Tzegai, als tolk.

Na afloop van de behandeling van de zaak ter zitting heeft de rechtbank onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Overwegingen

De rechtbank geeft hiervoor de volgende motivering.

Eiser heeft aangevoerd dat verweerder ten onrechte uitgaat van de geboortedatum [geboortedatum] 1991, zoals die in Duitsland staat geregistreerd. Eiser stelt minderjarig te zijn en dat verweerder daarom ten onrechte zijn aanvraag niet in behandeling heeft genomen.

De rechtbank is van oordeel dat verweerder terecht is uitgegaan van de geboortedatum zoals deze in Duitsland staat geregistreerd. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat de in Duitsland geregistreerde geboortedatum onjuist is. Eiser heeft geen identificerende documenten overgelegd. De door hem overgelegde doopakte kan niet als zodanig worden aangemerkt, omdat een doopakte geen informatie geeft over iemands identiteit. De verklaring van Nidos kan eiser evenmin baten. Nidos beschikt niet over de vereiste deskundigheid om uitspraak te kunnen doen over eisers leeftijd. Mede in aanmerking genomen dat eiser niet heeft kunnen verklaren waarom de registratie in Duitsland niet juist is, heeft verweerder in deze verklaring van Nidos dan ook geen aanleiding hoeven zien een leeftijdsonderzoek aan te bieden.

Dat verweerder ten onrechte ten aanzien van Italië van het interstatelijk vertrouwensbeginsel uitgaat, volgt de rechtbank evenmin. Anders dan eiser aanvoert, heeft verweerder de door eiser aangehaalde rapporten voldoende en in onderlinge samenhang betrokken bij zijn besluitvorming.

Het beroep is ongegrond.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Deze uitspraak is gedaan door mr. T.J. Sleeswijk Visser, rechter, in aanwezigheid van mr. M.E. Pluymaekers, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 5 december 2017.

griffier

rechter

Afschrift verzonden of digitaal ter beschikking gesteld aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen één week na de dag van verzending van het proces-verbaal van deze uitspraak of na de dag van plaatsing daarvan in het digitale dossier. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.