Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:13845

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
13-11-2017
Datum publicatie
11-01-2018
Zaaknummer
C/09/525616 / FA RK 17-463
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Doorhalen/verbetering geboorteaktes kinderen i.v.m. het doorgeven van onjuiste persoonsgegevens door de moeder bij haar asielaanvraag. Geen dactyloscopisch onderzoek en geen dna-rapport

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 17-463

Zaaknummer: C/09/525616

Datum beschikking: 13 november 2017

Doorhaling akten register burgerlijke stand en last tot inschrijving akten in register burgerlijke stand

Beschikking op het op 19 januari 2017 ingekomen verzoek van de officier van justitie in het arrondissement Den Haag.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[naam moeder]

zichzelf thans noemend: [roepnaam moeder]

volgens de na te melden geboorteaktes de moeder,

wonende te [woonplaats moeder] ,

advocaat: mr. --,

de ambtenaar van de burgerlijke stand te [geboortestad jongste minderjarige] ,

de ambtenaar van [geboortestad jongste minderjarige] of [geboortestad jongste minderjarige] ,

de ambtenaar van de burgerlijke stand te [geboortestad middelste minderjarige] ,

de ambtenaar van [geboortestad middelste minderjarige] of [geboortestad middelste minderjarige] ,

en

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [geboortestad oudste minderjarige] ,

de ambtenaar van [geboortestad oudste minderjarige] of [geboortestad oudste minderjarige] .

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift met bijlagen waaronder de brief van 8 november 2016 van de ambtenaar van [geboortestad jongste minderjarige] ;

- de e-mail van de zijde van de officier van 27 januari 2017 met bijlagen.

Op 9 oktober 2017 is de zaak ter zitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen:

 • -

  de moeder;

 • -

  [naam] (woordvoerder), [naam] en hun collega [naam] , allen ambtenaar van de burgerlijke stand te [geboortestad jongste minderjarige] ;

 • -

  [naam] , ambtenaar van de burgerlijke stand te [geboortestad oudste minderjarige] .

Verzoek en verweer

Het verzoek strekt tot:

 • -

  doorhaling van de geboorteaktes met nummers [nr. ] en [nr. ] van het jaar [geboortejaar middelste mj] respectievelijk [geboortejaar jongste mj] , ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente [geboortestad middelste minderjarige] respectievelijk [geboortestad jongste minderjarige] op [geboortedatum middelste mj] respectievelijk op [geboortedatum jongste mj] .

 • -

  een last tot inschrijving van voornoemde aktes in de registers van de burgerlijke stand.

De ambtenaar van [geboortestad jongste minderjarige] concludeert dat voor wat betreft de na te melden middelste minderjarige de volgende gegevens in de nieuwe geboorteakte op dienen te worden opgenomen:

geslachtsnaam: [middelste mj]

voornamen: [middelste mj]

dag van geboorte: [geboortedatum middelste mj] ,

uur en minuut van geboorte: 06.16

plaats van geboorte: [geboortestad middelste minderjarige]

Geslacht: F (vrouwelijk)

geslachtsnaam vader: -

voornamen vader: -

geslachtsnaam moeder: [naam]

voornamen moeder: [naam]

plaats van geboorte vader: -

dag van geboorte vader: -

plaats van geboorte moeder: [geboorteplaats] , China

dag van geboorte moeder: [geboortedatum]

aangever

geslachtsnaam: [naam]

voornamen: [naam]

plaats van geboorte: [geboorteplaats] , China

dag van geboorte: [geboortedatum]

Voor wat betreft de jongste minderjarige concludeert de ambtenaar als volgt.

geslachtsnaam: [jongste mj]

voornamen: [jongste mj]

dag van geboorte: [geboortedatum jongste mj]

uur en minuut van geboorte: 00.04

plaats van geboorte: [geboortestad jongste minderjarige]

Geslacht: M (mannelijk)

geslachtsnaam vader: -

voornamen vader: -

geslachtsnaam moeder: [naam]

voornamen moeder: [naam]

plaats van geboorte vader: -

dag van geboorte vader: -

plaats van geboorte moeder: [geboorteplaats] , China

dag van geboorte moeder: [geboortedatum]

aangever

geslachtsnaam: [naam]

voornamen: [naam]

plaats van geboorte: [geboorteplaats] , China

dag van geboorte: [geboortedatum]

Aan het verzoek van de officier ligt ten grondslag de brief van de ambtenaar van [geboortestad jongste minderjarige] van 8 november 2016. In deze brief en ter zitting heeft de ambtenaar van [geboortestad jongste minderjarige] het volgende naar voren gebracht.

De moeder heeft in de gemeente [woonplaats moeder] (haar huidige woonplaats) verklaard fraude te hebben gepleegd omtrent haar identiteit als gevolg waarvan haar persoonsgegevens in de geboorteaktes van haar drie kinderen foutief zijn opgenomen. Zij wenst deze geboorteaktes te verbeteren. De ambtenaar van [woonplaats moeder] heeft vervolgens op grond van het Chinese paspoort en de verklaring van de moeder besloten om haar gegevens in het systeem ingevolge de Wet basisregistratie personen (brp) aan te gaan passen en aan de ambtenaar van [geboortestad jongste minderjarige] gevraagd om de drie geboorteaktes van haar kinderen te verbeteren. De gemeente [geboortestad jongste minderjarige] heeft vervolgens aan de gemeente [geboortestad oudste minderjarige] (waar het oudste kind is geboren) en aan de gemeente [geboortestad middelste minderjarige] (waar het middelste kind is geboren) verzocht om in te stemmen dat de gemeente [geboortestad jongste minderjarige] namens hen één verzoek doet teneinde doorhaling van de oude geboorteaktes en een last tot inschrijving van de nieuwe geboorteaktes van alle drie de kinderen te bewerkstelligen. De ambtenaar van [geboortestad middelste minderjarige] heeft de instemmingsverklaring op 19 september 2016 getekend. De gemeente [geboortestad oudste minderjarige] heeft hier niet mee ingestemd, reden waarom onderhavig verzoek alleen ten aanzien van de jongste twee minderjarigen is gedaan. De ambtenaar van [geboortestad jongste minderjarige] heeft echter benadrukt dat verbetering van de geboorteakte van de oudste ook noodzakelijk is. De moeder heeft namelijk in 2016 aangegeven terug te willen keren naar China. Dit gaat als gezin niet lukken als de geboorteakte uit [geboortestad oudste minderjarige] in de huidige vorm blijft gehandhaafd. Een Chinees paspoort aanvragen kan alleen als de identiteit en nationaliteit deugdelijk kan worden vastgesteld. Ter zitting heeft de ambtenaar nader verklaard dat ondanks de fraude, het gegeven dat het niet de kleinste gegevens betreffen die moeten worden aangepast (niet alleen de namen maar ook de geboortedatum en –plaats) en de omstandigheid dat niet is vastgesteld dat de moeder dezelfde persoon is als degene die zij zegt dat ze is, het verzoek heeft ingediend om zodoende te kunnen bewerkstelligen dat zij en de kinderen terug kunnen naar China. Volgens de gemeente heeft zij getracht te letten op de wens van de moeder die aangaf terug te willen keren naar China en dat bij een veroordeling van identiteitsfraude, de moeder geconfronteerd kan worden met de Dienst Terugkeer en Vertrek.

De moeder heeft ter zitting gesteld dat zij de moeder is van de minderjarigen en dat de gegevens volgens het door haar aan de gemeente [woonplaats moeder] getoonde Chinese paspoort de juiste zijn. Volgens haar geeft iedereen in China die naar Nederland komt voor asiel onjuiste persoonsgegevens op. Anders dan zij eerder heeft verklaard wenst zij niet langer terug te keren naar China nu de kinderen dat niet meer zouden willen.

De ambtenaar van [geboortestad middelste minderjarige] heeft door middel van een door de ambtenaar van [geboortestad jongste minderjarige] ingediende instemmingsverklaring aangegeven in te stemmen met het verzochte.

De ambtenaar van [geboortestad oudste minderjarige] heeft aangevoerd dat niet is vastgesteld dat de moeder dezelfde persoon is die zij nu stelt te zijn. De verklaring van de moeder bij de gemeente [woonplaats moeder] en het daar overgelegde Chinese paspoort met het nummer G40362551 is daartoe onvoldoende, zeker nu het gaat om vaststelling van een compleet nieuwe identiteit. Volgens de ambtenaar van [geboortestad oudste minderjarige] is er sprake van een juridische onmogelijkheid om een compleet andere identiteit te creëren wanneer er sprake is van twijfel over de nieuwe identiteit. Door het enkel overleggen van een paspoort heeft de moeder onvoldoende aangetoond dat dit document betrekking op haar heeft. Dit paspoort vermeld gegevens over [roepnaam moeder] . Daarmee staat echter niet onomstotelijk vast dat de moeder ook daadwerkelijk [roepnaam moeder] is. Dat het document akkoord is bevonden na controle in discs/edison doet naar oordeel van de ambtenaar van de burgerlijke stand te [geboortestad oudste minderjarige] hieraan niet af. Voorts heeft de ambtenaar van [geboortestad oudste minderjarige] gewezen op de volgende omstandigheden:

 • -

  de geboortedatum van de moeder is al eenmaal via een latere vermelding gewijzigd op de geboorteakte van de oudste minderjarige;

 • -

  de persoonsgegevens van de moeder zijn in de brp nog niet hersteld. Toewijzing van het verzoek zou dan betekenen dat er een afstammingsrelatie wordt gecreëerd die niet overeenkomt met de brp;

 • -

  de moeder is sinds 2010 al in het bezit van een Chinese paspoort waaruit en andere identiteit blijkt. Bij de aangifte van de twee jongste kinderen heeft zij dit niet aangegeven.

 • -

  de handtekening van [roepnaam moeder] komt niet overeen met de handtekening van de moeder op de geboorteakte.

Feiten

 • -

  Op [geboortedatum] is te [geboortestad oudste minderjarige] onder nummer [nr. ] van het jaar [jr.] een akte van geboorte opgemaakt van [oudste minderjarige] geboren op [geboortedatum] uit: [naam moeder] geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , China. Bij latere vermelding opgemaakt op 28 mei 2010 is op last van een uitspraak van de rechtbank Groningen van 16 februari 2010 de geboortedatum van de moeder verbeterd in [nieuwe datum] . De aangifte is gedaan door de moeder.

 • -

  Op [geboortedatum middelste mj] is te [geboortestad middelste minderjarige] onder nummer [nr. ] van het jaar [geboortejaar middelste mj] een akte van geboorte opgemaakt van [middelste mj] , geboren op [geboortedatum] uit: [naam moeder] geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , China. De aangifte is gedaan door [naam] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] China.

 • -

  Op [geboortedatum jongste mj] is te [geboortestad jongste minderjarige] onder nummer [nr. ] van het jaar [geboortejaar jongste mj] een akte van geboorte opgemaakt van [jongste mj] , geboren op [geboortedatum jongste mj] uit: [naam moeder] geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , China. De aangifte is gedaan door de moeder.

- [de moeder] en de minderjarigen [oudste minderjarige] , [middelste mj] en [jongste mj] hebben blijkens de gegevens uit het systeem ingevolge de wet basisregistratie personen allemaal een onbekende nationaliteit.

 • -

  Bij brief van 25 mei 2016 heeft de moeder aan de gemeente [woonplaats moeder] laten weten dat zij de geboorteaktes van de minderjarigen wil verbeteren nu zij een valse identiteit heeft opgegeven bij haar asielvraag en bij de aangiftes van de minderjarigen ook haar asielnaam heeft gebruikt. Haar gegevens blijkens het door haar overgelegde Chinese paspoort zijn: [roepnaam moeder] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , China.

 • -

  Blijkens ambtshalve inzage komt mevrouw [roepnaam moeder] , geboren op [geboortedatum] te China niet voor in het systeem ingevolge de Wet basisregistratie personen.

Beoordeling

Rechtsmacht en toepasselijk recht

De rechtbank is van oordeel dat de Nederlandse rechter op grond van artikel 3 sub c van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rechtsmacht toekomt. Immers, het verzoek heeft betrekking op doorhaling van in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand opgenomen aktes. Nu het verzoek strekt tot doorhaling van Nederlandse aktes, is Nederlands recht van toepassing op het verzoek.

Inhoudelijke beoordeling

Ingevolge artikel 1:24, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan aanvulling van een register van de burgerlijke stand met een daarin ontbrekende akte of latere vermelding, doorhaling van een daarin ten onrechte voorkomende akte of latere vermelding, of verbetering van een daarin voorkomende akte of latere vermelding die onvolledig is of een misslag bevat, op verzoek van belanghebbenden of van het openbaar ministerie worden gelast door de rechtbank.

De rechtbank overweegt als volgt. Aanleiding van deze zaak is dat de moeder stelt dat zij onjuiste persoonsgegevens van haar heeft opgegeven bij haar asielaanvraag en de geboorten van haar kinderen. Zij wenst thans aan de hand van het door overgelegde Chinese paspoort de geboorteaktes van de minderjarigen te wijzigen. Naast dat de gemeente [geboortestad jongste minderjarige] aangifte heeft gedaan van de door de moeder gepleegde fraude, heeft de ambtenaar van deze gemeente gemeend dat het in het belang van haar is om doorhaling van de geboorteaktes en inschrijving van de nieuwe geboorteaktes van de minderjarigen te bewerkstelligen. Reden hiervoor is dat de moeder heeft aangegeven terug te willen keren naar het land van herkomst: China. Daarvoor is noodzakelijk dat de kinderen een paspoort kunnen aanvragen met de juiste moedergegevens.

De ambtenaar van de gemeente [geboortestad oudste minderjarige] heeft gemotiveerd verweer gevoerd, zoals hierboven onder het kopje verzoek en verweer is weergegeven.

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de stukken niet kan worden vastgesteld dat mevrouw [roepnaam moeder] dezelfde persoon is als de moeder zoals opgenomen op de voormelde geboorteaktes. Een dactyloscopisch onderzoeksrapport op grond waarvan vastgesteld kan worden dat sprake is van onjuiste persoonsgegevens van de moeder in de geboorteaktes ontbreekt. Een dna-onderzoek waaruit blijkt dat mevrouw [roepnaam moeder] de biologische moeder is van de minderjarigen, op grond waarvan zou kunnen worden geconcludeerd dat zij in plaats van [naam moeder] de moeder is ontbreekt eveneens. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

Ten slotte overweegt de rechtbank dat alhoewel de ambtenaar van [geboortestad middelste minderjarige] geen oproep heeft ontvangen voor de mondelinge behandeling van 9 oktober 2017, zij op basis van efficiency, gelet op de instemmingsverklaring, geen reden ziet de zaak opnieuw op zitting te plannen en de ambtenaar van [geboortestad middelste minderjarige] alsnog op te roepen.

De rechtbank beslist daarom als volgt.

Beslissing

De rechtbank:

wijst de verzoeken af.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.M. Vink, rechter tevens kinderrechter, bijgestaan door mr. J.H. van Berkel als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van

13 november 2017.