Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:13293

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
16-11-2017
Datum publicatie
16-11-2017
Zaaknummer
C/09/538044 / KG ZA 17-1125
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding, merkenrecht (Beneluxmerk) en auteursrecht. Label op coin pocket van spijkerbroeken. Naar voorlopig oordeel maakt het op de coin pocket aangebrachte label van Calvin Klein geen inbreuk op merk- of auteursrechten ter zake van de coin pocket strip van Diesel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/538044 / KG ZA 17-1125

Vonnis in kort geding van 16 november 2017

in de zaak van

de vennootschap naar Italiaans recht

DIESEL S.P.A.,

gevestigd te Breganza (Italië),

eiseres,

advocaat mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. CALVIN KLEIN EUROPE B.V.,

2. CK STORES B.V.,

beide gevestigd te Amsterdam,

gedaagden,

advocaat mr. M. Rieger-Jansen te Den Haag.

Eiseres zal hierna Diesel worden genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk ook wel worden aangeduid met CK (vrouwelijke enkelvoud).

Voor Diesel wordt de zaak mede behandeld door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam en voor CK door mr. W.G.L. Düring en mr. N.Q. Dorenbosch, advocaten te Den Haag.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 17 augustus 2017;

 • -

  de akte overlegging producties van Diesel, met producties 1 tot en met 16;

 • -

  de conclusie van antwoord van CK, met producties 1 tot en met 29;

 • -

  de aanvullende producties 17 en 18 van Diesel en de nadien ingekomen aanvullende producties 19 en 20, 21 en 22 tot en met 24;

 • -

  de (aanvullende) proceskostenoverzichten van Diesel en CK;

 • -

  de mondelinge behandeling van 17 oktober 2017;

 • -

  de pleitnota’s van Diesel en CK.

1.2.

Ter zitting heeft CK bezwaar gemaakt tegen overlegging van de producties 21 tot en met 24 van Diesel, aangezien deze buiten de daarvoor gestelde termijn zijn ingediend. Hiertegenover heeft Diesel aangevoerd dat zij deze producties pas laat heeft verkregen en dat zij deze zo spoedig mogelijk heeft doorgezonden en dat deze producties ook beperkt van omvang zijn. Hierop heeft de voorzieningenrechter beslist dat de productie 21 tot en met 24 van Diesel worden toegelaten, aangezien niet valt in te zien dat CK in dit concrete geval door het late tijdstip van indienen in haar belangen is geschaad.

1.3.

Na de behandeling van de zaak is de zaak op verzoek van partijen enige tijd aangehouden om een minnelijke regeling te beproeven. Een regeling is niet tot stand gekomen. Bij e-mail van 2 november 2017 heeft Diesel de voorzieningenrechter verzocht om vonnis te wijzen. Vonnis is nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Diesel, opgericht in 1978, is een Italiaans modehuis dat zich bezig houdt met het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van casual kleding, waaronder jeanskleding. Tot het assortiment van Diesel behoort een serie spijkerbroeken op basis van het zogenoemde 5- pocketmodel.

2.2.

Het 5-pocketmodel kenmerkt zich door twee opgestikte zakken op het zitvlak van de broek, twee steekzakken aan de voorzijde van de broek, en een vijfde kleine rechthoekige zak die zich (gezien vanuit de drager van de broek) bevindt deels boven en deels in de rechtersteekzak van de spijkerbroek. Dit vijfde zakje wordt door partijen ook wel aangeduid als coin pocket.

2.3.

Diesel voorziet haar broeken van een strook van geweven materiaal die is aangebracht op de coin pocket. Op deze strook is in kleine letters, en op enige afstand onleesbaar, het woordmerk van Diesel aangebracht.

2.4.

Een afbeelding van de coin pocket met daarop de coin pocket strip van Diesel (hierna ook wel: de coin pocket strip of het Diesel-label) is hierna weergegeven:

2.5.

Diesel is houdster van het hierna weergegeven Benelux beeldmerk (hierna: het Beneluxmerk), door middel van een spoedinschrijving aangevraagd op 21 juni 2017 en ingeschreven op 22 juni 2017 onder nummer 1016431 voor warenklasse 25 (broeken).

2.6.

Voorbeelden van five-pocketspijkerbroeken van andere merken (Moschino, Boss, Lee Cooper, Mowbray en SuperDry (3x) en Sasson waarop labels op de coin pocket zijn aangebracht, die op enig moment op de markt zijn geweest zijn hierna weergeven:

2.7.

Gedaagden maken deel uit van het Amerikaanse modeconcern Calvin Klein, dat op haar beurt onderdeel is van Phillips-van Heusen Corporation. CK brengt sinds de jaren 70 onder meer in Europa spijkerbroeken op de markt onder het merk Calvin Klein. Gedaagde sub 1 is producent en distributeur. Gedaagde sub 2 exploiteert de website calvinklein.nl, waarop spijkerbroeken van het merk Calvin Klein worden aangeboden en daarvoor ook wordt geadverteerd.

2.8.

De spijkerbroeken van CK zijn ook voorzien van een label in de coin pocket. Afbeeldingen van de coin pocket van broeken van CK met daarop het label van Calvin Klein (hierna: de oude CK-strip) zijn hierna weergegeven:

2.9.

Sinds enige tijd brengt CK in Nederland en daarbuiten spijkerbroeken op de markt met het hierna afgebeelde, langgerekter coin pocket-label (hierna: de CK-strip of de nieuwe CK-strip). Voor de betreffende broeken is (wereldwijd) campagne gevoerd, onder meer op social media. Afbeeldingen van spijkerbroeken met de CK-strip zijn hierna weergegeven:

2.10.

Bij brief van 3 juli 2017 heeft Diesel CK gesommeerd om het gebruik van de nieuwe CK-strip te staken en gestaakt te houden. In deze brief heeft Diesel zich op het standpunt gesteld dat dat gebruik een inbreuk vormt op haar merk- en haar auteursrechten.

2.11.

Bij brief van 12 juli 2017 heeft CK te kennen gegeven dat zij niet aan de sommatie zal voldoen. In deze brief heeft zij een aantal verweren kenbaar gemaakt.

2.12.

In augustus 2017 heeft Diesel aan marktonderzoekbureau Kien opdracht gegeven voor het doen van een marktonderzoek naar de bekendheid van de coin pocket strip van Diesel. Aan de respondenten werd de volgende afbeelding getoond:

De in het onderzoeksrapport opgenomen conclusie luidt – kort gezegd – dat 38% van de 246 respondenten de op deze afbeelding getoonde broek identificeerde als een Diesel-broek, waarbij het merendeel van de respondenten in uiteenlopende bewoordingen aangaf dat deze associatie werd veroorzaakt door het label op de coin pocket.

2.13.

Met betrekking tot het onderhavige geschil is bij deze rechtbank een bodemprocedure aanhangig.

3 Het geschil

3.1.

Diesel vordert, samengevat:

1. Gedaagden ieder afzonderlijk en voor zich te bevelen te staken en gestaakt te houden iedere (verdere) inbreuk op het Beneluxmerk van Diesel (met registratienummer 1016431), meer in het bijzonder hen te bevelen te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de (nieuwe) CK-strip;

2. Gedaagden ieder afzonderlijk en voor zich te bevelen te staken en gestaakt te houden iedere (verdere) inbreuk in Nederland op de auteursrechten met betrekking tot de vormgeving van het (geïntegreerde) Diesel-label, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden iedere (verdere) verveelvoudiging en openbaarmaking van de (nieuwe) CK-strip, waaronder het vervaardigen, distribueren, te koop aanbieden, adverteren, tentoonstellen, verkopen en/of leveren van producten waarop de (nieuwe) CK-strip is aangebracht;

3. Gedaagden ieder afzonderlijk en voor zich te bevelen aan de raadslieden van Diesel te verstrekken een door een registeraccountant opgestelde verklaring, gebaseerd op door die accountant zelfstandig verricht onderzoek betreffende de in de dagvaarding vermelde gegevens met betrekking tot de productie en verkoop in de Benelux van de spijkerbroeken met de (nieuwe) CK-strip;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van CK in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2.

Aan deze vordering legt Diesel het volgende ten grondslag.

3.2.1.

Sinds 1985 heeft Diesel consequent op al haar jeansproducten haar coin pocket strip aangebracht. Deze coin pocket strip heeft een karakteristieke vormgeving en een kenmerkende plaats binnen de ontwerpen van de jeansproducten van Diesel. De coin pocket strip stelt consumenten in staat van Diesel afkomstige spijkerbroeken van die van andere aanbieders te onderscheiden, zelfs indien de spijkerbroek van enige afstand wordt waargenomen en zelfs indien enig ander identificerend element – zoals een woordmerk – ontbreekt of niet kan worden waargenomen. Dit blijkt onder meer uit vele online publicaties waarin gewag wordt gemaakt van bekende personen die van veraf worden gefotografeerd en van wie vervolgens – uitsluitend op basis van de coin pocket strip – wordt geconstateerd dat zij een Diesel-spijkerbroek dragen.

3.2.2.

De vormgeving van de coin pocket strip kenmerkt zich door een specifieke combinatie van de volgende vormgevingselementen.

 Het label strekt zich uit over de gehele breedte van de coin pocket, vanaf de ene verticale rand tot de andere;

 De vorm van het label is rechthoekig en zodanig langgerekt dat het de indruk geeft van een plat relatief smal lint gevormd van een strook;

 Het label is vervaardigd van een geweven materiaal dat afwijkt van het geweven materiaal van de spijkerbroek zelf;

 Op de plaats waar het label is aangebracht is de stof van de coin pocket onderbroken zodanig dat daardoor een rechthoekige langwerpige uitsparing ontstaat waarin het label zich bevindt. Hat label is daardoor ingeklemd tussen twee delen denim (spijkerstof), zodanig dat het geweven materiaal van het label samen met die delen denim de oppervlakte van de buitenkant van de coin pocket vormt. Het label is daardoor geïntegreerd in de oppervlakte van de coin pocket.

 Het label is bevestigd tussen het bovenste deel denim en het onderste deel denim van de coin pocket door middel van een zichtbare gestikte naad, die parallel loopt aan de randen van het bovenste deel en het onderste deel denim, die aanliggen aan de lange zijde van het label.

 Het label is aangebracht tussen het bovenste deel denim en het laagste deel denim van de coin pocket, zodanig dat de randen van het bovenste en onderste deel denim op de randen van de geweven stof van het label liggen, waardoor het label een lichte verdieping vormt in het buitenoppervlak van de coin pocket;

 Het label loopt licht schuin naar beneden af vanaf de rechter1 rand naar de linker verticale rand van de coin pocket.

3.2.3.

Het Beneluxmerk van Diesel heeft van huis uit onderscheidend vermogen en/of heeft dat door inburgering verkregen. Het nieuwe CK-label vertoont grote visuele gelijkenis met en is nagenoeg identiek aan de coin pocket strip van Diesel, aangezien de CK-strip bijna alle kenmerken van die als Beneluxmerk gedeponeerde coin pocket strip laat zien. Deze overeenstemming is zodanig dat daardoor het gevaar van directe of indirecte verwarring in het leven wordt geroepen in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE2. Bovendien is de coin pocket strip van Diesel een bekend merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Door het gebruik van de CK-strip, die bij het relevante publiek minst genomen associaties opwekt met de coin pocket strip van Diesel, profiteert CK ongerechtvaardigd van het tegendraadse, ruige, jeugdige maar toch luxeuze imago van Diesel. Bovendien doet het gebruik van de CK-strip afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de coin pocket strip van Diesel. Het gebruik van de CK-strip vormt daarmee een inbreuk op de merkrechten van Diesel als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder b en c BVIE.

3.2.4.

Aangezien de totaalindruk die door de geïntegreerde coin pocket strip van Diesel wordt opgeroepen overeenstemt met de totaalindruk van de (nieuwe) CK-strip, maakt CK inbreuk op de auteursrechten van Diesel met betrekking tot de vormgeving van haar coin pocket strip.

3.2.5.

Diesel lijdt schade door het gebruik van de nieuwe CK-strip, welk gebruik zij pas recent heeft geconstateerd. Diesel heeft daarom een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen.

3.3.

CK voert gemotiveerd verweer. Zakelijk weergegeven voert zij daartoe het volgende aan.

3.3.1.

Aangezien CK al sinds 2015 wereldwijd, en daarmee ook in de Benelux, spijkerbroeken met de (nieuwe) CK-strip op de markt brengt, mist Diesel bij haar vorderingen spoedeisend belang. Het gebrek aan spoedeisend belang wordt onderstreept door de omstandigheid dat de nieuwe collectie van CK (Fall 2017, die met ingang van oktober 2017 aan de afnemers wordt verkocht) een nieuw label zal bevatten. Door deze wijzigingen – die overigens los staan van het geschil – zullen de bezwaren van Diesel worden weggenomen. De gevorderde voorzieningen zijn bovendien verstrekkend, zodat deze ook op grond van de in kort geding te maken belangenafweging moeten worden afgewezen.

3.3.2.

Het Beneluxmerk van Diesel kan geen geldig merk vormen, aangezien het een simpele (decoratieve) streep betreft die van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft en ook niet door gebruik heeft verkregen. Subsidiair geldt dat geen sprake is van inbreuk door CK, aangezien er – onder meer door het ontbreken van de diagonale richting in de CK-strip, het kleurverschil en door de naamsvermelding van CK – geen sprake is van overeenstemmende tekens en zich dus ook geen verwarringsgevaar voordoet. Dit blijkt uit de hierna weergeven vergelijking van de CK-strip met het Beneluxmerk van Diesel.

Bovendien heeft CK voor het gebruik van haar strip een geldige reden, aangezien zij sinds jaar en dag al een coin pocket label gebruikt en de nieuwe CK-strip een logische doorontwikkeling betreft.

3.3.3.

Ook de auteursrechtelijke vorderingen van Diesel moeten worden afgewezen, aangezien Diesel er geen bewijs van heeft geleverd dat zij auteursrechthebbende is en haar coin pocket strip niet voldoet aan de werktoets zodat deze niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Zou desalniettemin worden aangenomen dat Diesel terzake een geldig auteursrecht heeft, dan geldt dat er geen sprake is van inbreuk, omdat de (nieuwe) CK-strip voldoende afwijkt van de coin pocket strip van Diesel en daaraan (dan ook) niet is ontleend. Bovendien is het de vraag of het totaalindrukkencriterium wel toepasbaar is bij het door Diesel ingeroepen ‘micro-auteursrecht’.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat hij internationaal bevoegd is tot kennisname van het geschil. Voor zover de vorderingen van Diesel gebaseerd zijn op haar Beneluxmerk volgt dit uit artikel 4.6 BVIE, nu Diesel heeft gesteld dat de inbreuk van CK in heel Nederland en daarmee ook in dit arrondissement plaatsvindt. Voor zover de vorderingen van Diesel gebaseerd zijn op het door haar gestelde auteursrecht volgt de bevoegdheid uit artikel 4 EEX II-Vo3, aangezien CK haar woonplaats in Nederland heeft. Overigens heeft CK de bevoegdheid niet bestreden.

Kader

4.2.

Voor de toewijzing van vorderingen van Diesel dient de voorzieningenrechter te beoordelen of het in zodanig hoge mate waarschijnlijk te achten is dat deze vorderingen in een eventueel aan te spannen bodemprocedure toewijsbaar zijn, dat het verantwoord is om bij wijze van voorziening bij voorraad daarop vooruit te lopen. Dit betekent dat in deze procedure voldoende aannemelijk moet worden dat de ingeroepen merk- en auteursrechten van Diesel geldig zijn en dat CK daarop inbreuk maakt. Daarnaast dient Diesel bij de toewijzing van haar vorderingen voldoende spoedeisend belang te hebben.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aan alle voormelde voorwaarden is voldaan. De vorderingen van Diesel worden dus afgewezen. Daartoe wordt als volgt overwogen.

Inbreuk op het Beneluxmerk?

4.3.

Bij de beoordeling van de vraag of het gebruik van de CK-strip inbreuk oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b en/of c BVIE dient allereerst het onderscheidend vermogen van de het Beneluxmerk van Diesel te worden beoordeeld.

4.4.

Niet, althans onvoldoende is in geschil dat de coin pocket over de gehele, relevante markt genomen een gebruikelijke plaats is om een decoratie aan te brengen, al dan niet voorzien van een (merk)teken in de vorm van een label. Dit volgt reeds uit de door CK overgelegde producties, deels weergegeven in 2.6. Het mag zo zijn dat de volgens Diesel belangrijkste concurrenten in het hogere marktsegment (Levi’s, G-Star, Wrangler en Replay) op de coin pocket geen of andersoortige tekens of decoraties aanbrengen, maar daar staat tegenover dat er voldoende partijen zijn, ook binnen het hogere segment, die wel (eens variabele) decoraties of tekens aanbrengen op de coin pocket. Het ter zitting door Diesel getoonde bord met een overzicht (met daarop onder meer spijkerbroeken van Levi’s, G-Star en Wrangler) maakt het tegendeel in ieder geval onvoldoende aannemelijk. De voorzieningenrechter kan de vraag daarlaten of het relevante publiek en daarmee de relevante markt wordt gevormd door de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van spijkerbroeken in het hogere marktsegment of van alle spijkerbroeken (waarvoor het merk is ingeschreven).

4.5.

Nu de coin pocket een gebruikelijke plaats is voor een decoratie en/of merkteken, is het onderscheidend vermogen van het Beneluxmerk van Diesel naar het oordeel van de voorzieningenrechter beperkt. Dit onderscheidend vermogen is naar voorlopig oordeel met name gelegen in de diagonale richting van het label. Aan dat onderscheidend vermogen draagt voorts, maar in mindere mate, bij de met de spijkerbroek contrasterende lichte kleur van het label en de omstandigheid dat het label anders dan bij andere spijkerbroeken niet op de bovenrand maar lager op de coin pocket is aangebracht, waardoor de coin pocket als het ware in twee min of meer gelijke delen wordt verdeeld.

4.6.

Indien tot uitgangspunt wordt genomen dat het Beneluxmerk (hetzij door inherent onderscheidend vermogen hetzij door inburgering) geldig is, dan moet de beschermingsomvang van dat merk daarom beperkt geacht worden tot de hiervoor vermelde kenmerken. De resultaten van het door Diesel uitgevoerde marktonderzoek (zie r.o. 2.12) maken dit niet anders, al niet omdat daaruit niet is af te leiden dat de respondenten het Beneluxmerk herkennen op basis van andere (door Diesel genoemde) kenmerken daarvan.

4.7.

Naar voorlopig oordeel stemt de CK-strip onvoldoende overeen met het Beneluxmerk, vooral omdat de diagonale (schuine) richting daarin ontbreekt. De CK-strip bevindt zich immers parallel iets onder de bovenrand van de coin pocket. Dit is ook van enige afstand goed waar te nemen. Mede door het gebrek aan die diagonale richting, maar ook omdat het label van CK (rechts vanuit de drager gezien) hoger op de coin pocket is gepositioneerd, verdeelt het label de coin pocket ook niet in min of meer gelijke delen, anders dan bij het Benelux-merk van Diesel het geval is. Het betoog van Diesel dat bij normaal gebruik, te weten als de spijkerbroeken worden gedragen, het verschil in schuine richting wegvalt, kan niet worden gevolgd. Het ter zitting getoonde voorbeeld (een billboard) overtuigde de voorzieningenrechter niet, te minder omdat een consument tevens zal zien dat het CK-label (anders dan het Diesel merk) parallel loopt aan de bovenrand van de coin pocket. Naar voorlopig oordeel vormen de CK-strip en het Beneluxmerk daarom geen gelijke of overeenstemmende tekens.

4.8.

Diesel heeft voorts ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het door haar gestelde verwarringsgevaar (sub b) of de ongerechtvaardigde associatie (sub c) zich heeft voorgedaan of dreigt voor te doen. De niet nader onderbouwde stelling van Diesel dat er “in Parijs” (bedoeld zal zijn de Parijse modebranche) schande van werd gesproken, is in dit verband onvoldoende.

Auteursrecht

4.9.

Op vergelijkbare gronden als hiervoor genoemd, geldt dat ook het – door Diesel ingeroepen en door CK betwiste – auteursrecht hooguit een beperkte beschermingsomvang kan hebben.

4.10.

Indien met Diesel tot uitgangspunt wordt genomen dat het uiterlijk van haar coin pocket strip auteursrechtelijke bescherming geniet, dan geldt dat de auteursrechtelijk te beschermen trek met name is te vinden in diagonale/schuine richting van het label en iets minder in de lichte contrasterende kleur en nog minder in de (tamelijk triviale) lagere plaatsing dan gebruikelijk van het Diesel label op de coin pocket. De meest onderscheidende trek (diagonale richting) is als gezegd in de CK-strip niet overgenomen. Naar voorlopig oordeel zijn de totaalindrukken (ook als van dat criterium mag worden uitgegaan) van beide strips voldoende verschillend en maakt gebruik van de CK-strip dan ook geen inbreuk op het door Diesel gestelde auteursrecht. Daar komt bij dat Diesel onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van ontlening. Tegenover de stelling van CK dat de nieuwe CK-strip een doorontwikkeling betreft van de in 2.8 vermelde oude CK-strip, hetgeen voorshands niet onaannemelijk lijkt, heeft Diesel onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht waaruit zou kunnen volgen dat die nieuwe strip is ontleend aan haar coin pocket strip.

Slotsom en proceskosten

4.11.

Gelet op het voorgaande moeten de vorderingen van Diesel worden afgewezen. Het antwoord op de vraag naar het spoedeisend belang aan de zijde van Diesel kan zodoende in het midden blijven.

4.12.

Diesel zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. CK heeft een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv gevorderd en zij heeft haar kosten begroot op (afgerond) € 93.000,-. Diesel heeft tegen deze opgave bewaar gemaakt en aangevoerd dat deze kosten exorbitant zijn. Hiertegenover heeft CK gesteld dat het een feitelijk en juridisch complex geschil betrof en dat steeds afstemming met partijen in de Verenigde Staten noodzakelijk was.

4.13.

De voorzieningenrechter heeft tot taak om ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan.4 Naar het oordeel van voorzieningenrechter is het onderhavige kort geding vanwege de dubbele IE-grondslag, het feitelijke onderzoek, het benodigde overleg met buitenlandse partijen en de betrokken financiële belangen aan te merken als een complex kort geding in de zin van de geldende Indicatietarievenregeling5. Volgens die regeling geldt voor deze zaken van de hoogste categorie een maximumtarief van € 25.000,-, waarvan ingevolge het reglement (punt 7 onder b) alleen in bijzondere gevallen van kan worden afgeweken. De voorzieningenrechter acht dit kort geding niet dermate complex dat daarvoor een hogere vergoeding gerechtvaardigd is. Gelet op dit een en ander zal de voorzieningenrechter de proceskosten aan de zijde van CK begroten op € 25.000,- (exclusief BTW), te vermeerderen met € 618,- aan griffierecht, derhalve in het totaal op € 25.618,-. Deze kosten zullen zoals gevorderd worden vermeerderd met de wettelijke rente en voorts zal op vordering van CK worden bepaald dat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad is.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

wijst het gevorderde af;

5.2.

veroordeelt Diesel in de proceskosten, aan de zijde van CK tot dusver begroot op € 25.618,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na heden tot de dag van algehele voldoening;

5.3.

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 16 november 2017.

1 Gezien vanuit de dragende persoon

2 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE).

3 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

4 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), rov. 6.2.1.

5 https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/indicatietarieven-in-ie-zaken-rechtbanken-04-2017.pdf.