Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:12611

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
27-10-2017
Datum publicatie
06-11-2017
Zaaknummer
C/09/489827 / FA RK 15-4207
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

verzoek wijziging geboorteakte afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Meervoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 15-4207

Zaaknummer: C/09/489827

Datum beschikking: 27 oktober 2017

Beschikking op het op 3 juni 2015 ingekomen verzoek van:

[verzoekster]

verzoekster,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. T. Kocabas te Zoetermeer.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[de moeder] ook bekend onder de naam [de moeder] ,

de moeder,

hierna te noemen: [de moeder] ,

wonende te [woonplaats] thans verblijvende te Spanje.

[de vader]

de vader,

hierna te noemen: [de vader] ,

wonende te Colombia,

Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden,

de voogdes,

[pleegmoeder] ,

de pleegmoeder,

wonende te [woonplaats]

advocaat: mr. A.F. Braun te ’s-Gravenhage,

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [woonplaats]

zetelend te [woonplaats]

hierna te noemen: de ambtenaar,

[minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Colombia,

in rechte vertegenwoordigd door mr. H. Dreesmann-Bruijntjes, advocaat te ’s-Gravenhage,

in de hoedanigheid van bijzondere curator.

Procedure

Bij beschikking van 23 september 2016 van deze rechtbank is:

 • -

  mr. H. Dreesmann-Bruijntjes zowel op grond van artikel 1:212 als artikel 1:250 Burgerlijk Wetboek (BW) benoemd tot bijzondere curator over de ingevolge de Wet basisregistratie personen geheten minderjarige [minderjarige] geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] te Colombia;

 • -

  aan de Raad voor de Kinderbescherming en de voogdes opdracht gegeven hun volledige medewerking te verlenen aan het door de bijzondere curator te verrichten onderzoek;

 • -

  iedere verdere beslissing aangehouden.

De rechtbank heeft vervolgens de volgende stukken ontvangen:

 • -

  de fax d.d. 30 november 2016 van de bijzondere curator;

 • -

  het verweerschrift tevens verzoek van de bijzondere curator, ingekomen op 24 februari 2017;

 • -

  de fax d.d. 27 maart 2017 van verzoekster;

 • -

  de brief d.d. 23 mei 2017 van de ambtenaar,

 • -

  de fax d.d. 13 juni 2017, met bijlage, van de bijzondere curator;

 • -

  de fax d.d. 29 augustus 2017, met bijlagen, van de bijzondere curator;

 • -

  een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 28 augustus 2017;

 • -

  een fax d.d. 31 augustus 2017 van Jeugdbescherming west Haaglanden;

 • -

  een brief d.d. 31 augustus 2017 van de ambtenaar.

De bijzondere curator heeft zelfstandig verzocht:

 • -

  primair: voor recht te verklaren dat de geboorteakte van de minderjarige dient te worden erkend op grond van artikel 10:101 BW en de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [woonplaats] te gelasten een kopie van de geboorteakte in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand, inhoudende dat op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Colombia, is geboren [minderjarige] , dochter van [de vader] en [de moeder]

 • -

  subsidiair: de gegevens ter vervanging van de geboorteakte van de minderjarige vast te stellen, te weten dat op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Colombia, is geboren [minderjarige] , dochter van [de vader] en [de moeder] , en de ambtenaar van de burgerlijke stand te gelasten deze beschikking op te nemen in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand ter vervanging van de eigenlijke geboorteakte;

 • -

  de verdere verzoeken aan te houden tot nadere verzoeken door de pleegmoeder en eventueel de voogdes zijn ingediend.

Op 4 september 2017 is de behandeling ter terechtzitting voortgezet in combinatie met de behandeling van het door de pleegmoeder ingediende adoptieverzoek (zaaknummer: C/09/538811, FA RK 17-6703). Hierbij zijn verschenen:

 • -

  verzoekster met haar advocaat,

 • -

  de pleegmoeder met haar advocaat en bijgestaan door mevrouw [naam] , tolk,

 • -

  mevrouw [naam] en mevrouw [naam] namens Jeugdbescherming west Haaglanden,

 • -

  mevrouw [naam] namens Jeugdformaat,

 • -

  mevrouw [naam] namens de Raad voor de Kinderbescherming,

 • -

  mevrouw [naam] namens de ambtenaar,

 • -

  mr. A.E. Barendsen, kantoorgenoot van de bijzondere curator.

[de vader] is – hoewel opgeroepen in de Staatscourant van 6 juni 2017 – niet ter zitting verschenen. [de moeder] is – hoewel opgeroepen –evenmin ter zitting verschenen. Door mr. Braun zijn nadere stukken overgelegd.

De minderjarige heeft in raadkamer haar mening kenbaar gemaakt.

De behandeling van de verzoeken is na de zitting van 4 september 2017 aangehouden in verband met de nadere behandeling ter zitting van 2 oktober 2017 van het door de pleegmoeder ingediende verzoek tot adoptie van de minderjarige en het verzoek van de Raad tot beëindiging van het gezag van de ouders van de minderjarige (rekestnummer FA RK 17-6703, zaaknummer C/09/538811), welke verzoeken onlosmakelijk verbonden zijn met het onderhavige verzoek.

Beoordeling

De rechtbank handhaaft al hetgeen bij genoemde beschikking is overwogen en beslist, voor zover in deze beschikking niet anders wordt overwogen of beslist.

Bij beschikking van deze rechtbank van 27 oktober 2017 is het verzoek van de pleegmoeder tot adoptie van de minderjarige [minderjarige] (thans nog geregistreerd als [minderjarige] ) toegewezen. Verder is de inschrijving in het register van geboorten van de gemeente [woonplaats] gelast van de Colombiaanse geboorteakte van de minderjarige, waarop [de moeder] als de moeder staat vermeld, en niet verzoekster. De inschrijving van deze geboorteakte zal tot gevolg hebben dat niet langer verzoekster, maar [de moeder] als moeder van de minderjarige (ten tijde van de geboorte van de minderjarige) zal worden vermeld, ook in de basisregistratie personen. Derhalve heeft verzoekster geen belang meer bij haar verzoek. Dit geldt tevens voor de door de bijzondere curator gedane zelfstandige verzoeken.

De verzoeken worden wegens gebrek aan belang afgewezen.

Uit de te nemen beslissing volgt dat vertegenwoordiging van [minderjarige] door de bijzondere curator niet meer nodig is. De rechtbank zal de bijzondere curator daarom ontslaan uit haar functie.

Beslissing

De rechtbank:

wijst alle verzoeken af;

ontslaat de bijzondere curator van haar functie als bijzondere curator over [minderjarige] .

Deze beschikking is gegeven door mr. M.P. Verloop, S.M. Westerhuis-Evers, en O.F. Bouwman, tevens kinderrechter, bijgestaan door P. Hillebrand als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 oktober 2017.