Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:12344

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
01-11-2017
Datum publicatie
03-11-2017
Zaaknummer
C/09/539123 / HA ZA 17-949
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Intellectuele eigendom. Verstek. Vervallenverklaring recht van gedaagde op internationale merkregistratie van woordmerk SPIRIT, voor zover betrekking hebbend op de Benelux, en doorhaling in Benelux merkenregister.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/539123 / HA ZA 17-949

Vonnis van 1 november 2017

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

JT INTERNATIONAL S.A.,

gevestigd te Geneve, Zwitserland,

eiseres,

advocaat mr. S. Tigu te Rotterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,

gevestigd te Neuchâtel, Zwitserland,

gedaagde,

niet verschenen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding van 7 juli 2017, met producties 1 tot en met 6;

  • -

    het tegen gedaagde verleende verstek.

1.2.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 De beoordeling

2.1.

Voor de feiten en het gevorderde wordt verwezen naar het gestelde in de aangehechte kopie van de dagvaarding.

2.2.

Aangezien eiseres haar vorderingen grondt op vervallenverklaring van een (middels een internationale registratie verkregen) Benelux merkrecht van gedaagde, is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd van de vorderingen kennis te nemen op basis van artikel 4.6 lid 2 BVIE1, nu eiseres noch gedaagde in de Benelux is gevestigd.

2.3.

Het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat het zal worden toegewezen, met dien verstande dat de uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de gevorderde verklaring voor recht en vervallenverklaring niet toewijsbaar is.

2.4.

Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op € 618,- griffierecht, € 80,42 deurwaarderskosten en € 452,- salaris advocaat (1 punt x tarief II), derhalve in totaal € 1.150,42.

2.5.

Voor veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert.2

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

verklaart voor recht dat het krachtens internationale merkregistratie ingeschreven Beneluxwoordmerk SPIRIT met registratienummer 443282 niet normaal is gebruikt in de Benelux voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;

3.2.

verklaart vervallen het recht van gedaagde voortvloeiende uit de internationale merkregistratie van het woordmerk SPIRIT met registratienummer 443282 voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, voor zover die registratie betrekking heeft op de Benelux, en beveelt dat het voornoemde Beneluxmerk wordt doorgehaald in het merkenregister;

3.3.

veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op € 1.150,42, één en ander te voldoen binnen veertien dagen na betekening en - voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening;

3.4.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

3.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 1 november 2017.

1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

2 Vergelijk HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116