Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:11858

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
18-10-2017
Datum publicatie
20-10-2017
Zaaknummer
C/09/531517 / HA ZA 17-462
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uitleg overeenkomst van opdracht telecommunicatiebranche. Exploitatie Belgisch 0902-servicenummer. Geen wanprestatie opdrachtnemer voor in rekening gebrachte kosten en beïndiging servicenummer. Geen grond voor (terug)betalingsverplichting opdrachtgever.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5452
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/531517 / HA ZA 17-462

Vonnis van 18 oktober 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOCIALNET B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie in de hoofdzaak,

verweerster in reconventie in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. M. Vissers te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BELFABRIEK B.V.,

gevestigd te Den Haag,

gedaagde in conventie in de hoofdzaak,

eiseres in reconventie in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. N.J. Linssen te Nijmegen.

Partijen worden hierna ‘SocialNet’ en ‘Belfabriek’ genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding tevens houdende de incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv van 25 april 2017, met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord, tevens inhoudende eis in reconventie in de hoofdzaak, alsmede incidentele conclusie van antwoord, met producties,

 • -

  het tussenvonnis van 28 juni 2017, waarin een comparitie van partijen is bevolen,

 • -

  het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 1 september 2017, met het daarin genoemde stuk.

1.2.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het proces-verbaal dat buiten hun aanwezigheid is opgemaakt. Partijen hebben daarvan gebruik gemaakt: SocialNet bij faxbericht en brief van 22 september 2017 en Belfabriek bij brief van 28 september 2017. De rechtbank leest het proces-verbaal met inachtneming van deze opmerkingen. Voor zover relevant, zal daarop nader worden ingegaan.

1.3.

Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

SocialNet is een internetbedrijf, online marketing- en salesbureau. SocialNet is de afgelopen jaren actief geweest in de callcenterbranche. SocialNet heeft daarnaast een Belgisch 0902-servicenummer geëxploiteerd, waarbij zij onder de naam “Nummer Direct” een informatiedienst voor particulieren aanbood.

2.2.

Belfabriek is een telecombedrijf, dat werkt als tussenpersoon op het gebied van servicenummers, waaronder 090x-nummers. Belfabriek heeft geen eigen telecommunicatienetwerk en maakt voor de 090x-dienstverlening gebruik van het netwerk van andere telecomaanbieders. Met 090x-nummers worden tegen betaling informatiediensten geleverd. De beller is daarvoor een bedrag per gesprek of per minuut verschuldigd.

2.3.

Bij e-mail van 25 augustus 2016 heeft Belfabriek aan SocialNet onder meer als volgt bericht:

Hierbij nog de informatie voor een belgisch premium nummer 090x

De kosten van een servicenummer zijn uit drie componenten opgebouwd:

eenmalige aansluitkosten

maandelijkse abonnementskosten en

gesprekskosten (starttarief en tarief per minuut)

De aansluitkosten zijn €90,-.

De maandelijkse kosten zijn € 45,-.

Gesprekkosten BE-service nummer:

Opstart gesprek € 0,06 per gesprek

piek 08:00-19:00 € 0,10 per minuut

dal 19:00-08:00 € 0,08 per minuut

Alle genoemde kosten zijn excl. BTW

De tarieven in belgie zijn vanaf 15 ct tot maximaal 2euro per minuut

Aanvullende diensten

Een servicenummer wordt normaliter 1 op 1 afgeleverd op uw eindbestemmingsnummer. Uiteraard zijn er nog meer afleveropties.

(…)

U krijgt hiervoor een volledig naar wens ingericht 0900-nummer. Wij rekenen geen extra kosten voor het programmeren van uw nummer met uitzondering van eventuele meldteksten die via de Belfabriek ingesproken door een stemacteur. Ideeën voor routeringen kunt u terugvinden via deze link: http://www.belfabriek.nl/hoe-het-werkt

Hopende u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan horen we die graag.

2.4.

Tussen Belfabriek en SocialNet heeft vanaf 12 september 2016 een overeenkomst van opdracht bestaan. Belfabriek heeft zich verbonden, tegen betaling, voor SocialNet een Belgisch premium 090x-servicenummer te registreren op haar bedrijfsnaam en zorg te dragen voor aansluiting en bereikbaarheid daarvan, te weten het servicenummer +32902-29044, dat werd afgeleverd op een Nederlandse eindbestemming (030-8505532), tegen een beltarief van € 1 per minuut. Daarbij zijn de door Belfabriek gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing verklaard, die aan SocialNet ter beschikking zijn gesteld.

2.5.

In voornoemde algemene voorwaarden is voor zover hier van belang het volgende bepaald:

4. Betalingen en borgen

4.1.

De Belfabriek brengt iedere maand de kosten van de in de voorafgaande kalendermaand geleverde Diensten aan Cliënt in rekening door middel van incasso met machtiging of door overmaking van het bedrag op een door de Belfabriek aangegeven bank- of girorekening.

4.2

Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen door Cliënt zijn de gegevens van de Belfabriek beslissend en gelden zij als dwingend bewijs, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

4.3

de Belfabriek heeft het recht de tarieven te wijzigen. Cliënt zal minimaal dertig dagen voorafgaand aan de voorgenomen wijziging daarvan op de hoogte worden gesteld. Indien de Belfabriek de overeengekomen tarieven binnen drie maanden na de datum van de Overeenkomst wijzigt, kan Cliënt indien hij niet akkoord gaat met de tariefwijziging, de Overeenkomst ontbinden.

(…)

4.9

Indien sprake is van één of meerdere situaties zoals genoemd onder 9.2 e t/m g komt de uitbetalingsplicht van de Belfabriek op 090x verkeer automatisch te vervallen. Vanaf het moment van constatering zal in eerste instantie de betalingsverplichting worden opgeschort. Indien na onderzoek blijkt dat sprake was van misbruik of oneigenlijk gebruik, worden de vergoedingen niet uitbetaald.

(…)

9. Beëindiging, onderbreking of wijziging

9.2

De Belfabriek kan de levering van de dienst met onmiddellijke ingang beëindigen, onderbreken, opschorten of beperken:

(…)

(e) indien op één of meerdere informatienummers van de klant sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik. Enkele vormen van misbruik en oneigenlijk gebruik zijn:

(…)

9.3

De Belfabriek zal zich inspannen de klant voorafgaand, met inachtneming van een redelijke termijn voor de gevallen, (telefonisch) in kennis stellen van de beëindiging, onderbreking, opschorting of beperking van de levering van de dienst ingevolge het bepaalde in het vorige lid. Voor de gevallen zoals genoemd onder 9. e t/m g geldt dat na constatering de dienst per direct wordt afgesloten en de klant daarna hiervan op de hoogte gesteld wordt.”

2.6.

Het servicenummer +32902-29044 was in ieder geval aankiesbaar vanaf half september 2016 tot 14 februari 2017.

2.7.

Op 12 oktober 2016 heeft Belfabriek het volgende aan SocialNet gefactureerd:

Abonnementsperiode: november 2016

Gespreksperiode: september 2016

Servicenummer: 32902-29044

Omschrijving Aantal Tarief BTW Euro

Abonnementskosten november 1 V 45,00

Abonnementskosten oktober 1 V 45,00

Aansluitkosten abonnement 1 V 90,00

Starttarief gesprekken piek 3 0,0600 V 0,18

Prijs per minuut piek 1 0,1000 V 0,10

Uitbetaling omzet (tarief 1,00 p/min.) 1 -0,7700 V -0,77

(…)

Totaal: 179,51”

2.8.

Bij e-mail van 23 november 2016 heeft Belfabriek aan SocialNet onder meer als volgt bericht:

Vandaag hebben we 3 000.00 euro als voorschot op de uitbetaling voor oktober op uw rekening overgemaakt.

Door een technische misfunction hebben we de definitieve statistieken van uw service nummer nog niet ontvangen.

We zijn bezig om dit zo snel mogelijk op te lossen, onze welgemeende excuses voor het ontstane ongemak. We doen ons best om de factuur voor oktober in de loop van de volgende week, op zijn laatst te versturen en het resterende bedrag over te maken.

2.9.

Bij e-mail van 1 december 2016 heeft SocialNet aan Belfabriek onder meer als volgt bericht:

Tot op heden heb ik helaas nog niks

vernomen betreft de factuur. Ik hoop dat u snapt dat dit erg vervelend

is.

Is er al enge opheldering?

2.10.

Bij e-mail van 1 december 2016 heeft Belfabriek aan SocialNet onder meer als volgt bericht:

Bij deze doe ik u de factuur over oktober toekomen, nogmaals onze excuses voor de vertraging.

Het restant bedrag van 1 920.29 euro hebben we overgemaakt op uw rekening.”

2.11.

Op 1 december 2016 heeft Belfabriek het volgende aan SocialNet gefactureerd:

Abonnementsperiode: december 2016

Gespreksperiode: oktober 2016

Servicenummer: 32902-29044

Omschrijving Aantal Tarief BTW Euro

Abonnementskosten 1 V 45,00

Starttarief gesprekken piek 3875 0,0600 V 232,50

Prijs per minuut piek 14512 0,2700 V 3.918,24

Starttarief gesprekken dal 38 0,0600 V 2,28

Prijs per minuut dal 11 0,2700 V 2,97

Toeslag mobiele telefonie 10053 0,2000 V 2.010,60

Uitbetaling omzet (tarief 1,00 p/min.) 14523 -0,7665 V -11.131,88

(…)

Totaal: -4.920,29”

2.12.

Bij e-mail van 1 december 2016 heeft SocialNet aan Belfabriek onder meer als volgt bericht:

Na het bekijken van de factuur, kom ik tot de conclusie dat er kosten berekend zijn die niet kloppen.

Kunt u telefonisch contact met mij opnemen op: (…)

Of kan ik telefonisch contact met u opnemen?

Ik hoor het graan van u..

2.13.

Bij e-mail van 15 december 2016 heeft SocialNet aan Belfabriek opnieuw om opheldering over de factuur van oktober 2016 gevraagd en verzocht de factuur over november 2016 te ontvangen.

2.14.

Bij e-mail van 16 december 2016 heeft Belfabriek aan SocialNet per e-mail laten weten dat zij de factuur over november 2016 nog op dezelfde dag nog zou ontvangen, waarbij de prijzen en kosten gelijk zouden zijn aan de voorgaande factuur. Belfabriek gaf daarbij aan dat zij in overleg was met haar providers of er wat aan de prijzen per minuut kon worden gedaan, dat zij daarover geen toezegging kon doen, maar het aan SocialNet zou laten weten wanneer hierover nieuws te melden was.

Bij factuur van dezelfde datum heeft Belfabriek het volgende aan SocialNet gefactureerd:

Abonnementsperiode: januari 2017

Gespreksperiode: november 2016

Servicenummer: 32902-29044

Omschrijving Aantal Tarief BTW Euro

Abonnementskosten 1 V 45,00

Starttarief gesprekken piek 10086 0,0600 V 605,16

Prijs per minuut piek 43373 0,2700 V 11.710,71

Starttarief gesprekken dal 868 0,0600 V 52,08

Prijs per minuut dal 3805 0,2700 V 1.027,35

Toeslag mobiele telefonie 30027 0,2000 V 6.005,40

Uitbetaling omzet (tarief 1,00 p/min.) 47178 -0,7665 V -36.161,94

(…)

Totaal: -16.716,24”

2.15.

Bij e-mail van 23 december 2016 heeft SocialNet aan Belfabriek nader verzocht om opheldering over de volgens SocialNet niet afgesproken extra kosten die Belfabriek in rekening bracht. Daarop heeft Belfabriek aan SocialNet onder meer als volgt geantwoord bij e-mail van dezelfde dag:

We proberen op allerlei manier opheldering te krijgen over de tarieven op Belgische servicenummers. Helaas kunnen we op dit moment niet meer doen dan op antwoord wachten van onze providers. We kunnen op dit moment dan ook geen toezeggingen doen over de tarieven. En zullen de tarieven blijven hanteren zoals ze tot op heden op de facturen zijn aangegeven.

2.16.

Op 11 januari 2017 heeft Belfabriek het volgende aan SocialNet gefactureerd:

Abonnementsperiode: februari 2017

Gespreksperiode: december 2016

Servicenummer: 32902-29044

Omschrijving Aantal Tarief BTW Euro

Abonnementskosten 1 V 45,00

Starttarief gesprekken piek 10883 0,0600 V 652,98

Prijs per minuut piek 49199 0,2700 V 13.283,73

Starttarief gesprekken dal 1714 0,0600 V 102,84

Prijs per minuut dal 7496 0,2700 V 2.023,92

Toeslag mobiele telefonie 36015 0,2000 V 7.203,00

Uitbetaling omzet (tarief 1,00 p/min.) 56695 -0,7665 V -43.456,72

(…)

Totaal: -20.145,25”

2.17.

Bij e-mail van 17 januari 2017 heeft Belfabriek van MCXess (de telecomaanbieder van Belfabriek) onder meer het volgende vernomen:

Onderwerp: FW: Complaints about number 090229044

(…)

We krijgen van de Belgische lokale operator klachten over het onderstaande nummer. Zouden jullie kunnen aangeven wat voor service erachter zit (of zou moeten zitten). Als men de dienst niet correct aanbied zal het nummer vermoedelijk uit de lucht gaan.

We received complaints about number 090229044.

When we call this number, it keeps ringing so, apparently, no real service behind it anymore.

Could you please have a look and provide feedback about the services behind the number and whether it is still active?

2.18.

In een e-mailwisseling tussen MCXess en Belfabriek in de periode 24 januari 2017 tot en met 10 februari 2017 is, samengevat, onder meer het volgende aan elkaar bericht.

Op 24 januari 2017 heeft MCXess aan Belfabriek medegedeeld dat zij wederom een reminder had gehad en of Belfabriek nog diezelfde dag de gevraagde informatie over het nummer wilde aanleveren. Belfabriek heeft op 25 januari 2017 aan MCXess laten weten dat zij een e-mail aan de klant had gestuurd en nog op antwoord wachtte. Op 10 februari 2017 heeft MCXess kenbaar gemaakt dat zij ondertussen van Belfabriek echt wat diende te horen, omdat MCXess, zonder antwoord, niet kon garanderen dat de dienst actief zou blijven. In antwoord van dezelfde datum heeft Belfabriek medegedeeld dat de klant had verzocht of de klacht kon worden ontvangen en dat Belfabriek nog diezelfde dag met de klant contact zou opnemen. Daarop reageerde MCXess op 10 februari 2017 onder meer als volgt: “We gaan onze contacten niet koppelen aan jullie eindklant, in de mail had ik de samenvatting van de klacht al gezet (nogmaals hieronder). Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet begrijp dat het voor jullie klant zo lastig is om gewoon de vraag te beantwoorden. Ik moet derhalve vaststellen, dat men geen antwoord wil of kan geven, dan zullen we dat terugkoppelen. Mee eens?”

Belfabriek antwoordde dat zij nog even die ochtend wilde afwachten of er nog een reactie zou komen. Dat vond MCXess prima. Vervolgens heeft Belfabriek, eveneens op 10 februari 2017, onder meer het volgende aan MCXess laten weten: “We hebben de klant nog eens gemaild en geprobeerd contact te krijgen. Zonder succes. De vaststelling dat de klant niet wil of kan antwoorden blijkt juist te zijn.

MCXess heeft op 14 februari 2017 aan Belfabriek medegedeeld: “Daar we issues met de operator krijgen , gaan we dit nummer beëindigen. Ik hoop op je begrip!

2.19.

In een e-mailwisseling tussen Belfabriek en SocialNet in de periode 25 januari 2017 tot en met 10 februari 2017 is, samengevat, onder meer het volgende aan elkaar bericht. Belfabriek heeft op 25 januari 2017 aan SocialNet medegedeeld dat er klachten bij de Belgische telecomautoriteit waren binnengekomen over het nummer van SocialNet. Daarbij heeft Belfabriek aan SocialNet verzocht informatie aan te leveren over de url van de website waar het nummer wordt gecommuniceerd, en SocialNet verzocht haar dienst en de kosten van het nummer toe te lichten. In reactie heeft SocialNet op 27 januari 2017 aan Belfabriek verzocht om de klacht aan haar te doen toekomen om er correct op in te gaan. Daarop heeft Belfabriek op 8 februari 2017 opnieuw aan SocialNet verzocht om de gevraagde informatie en onder meer het volgende aangegeven:

We hebben de klacht niet direct kunnen ontvangen.

Wat ik weet is dat het ging om

: When we call this number, it keeps ringing so, apparently, no real service behind it anymore.

Dus dat de dienst niet geleverd wordt.

Vervolgens heeft Belfabriek op 10 februari 2017 aan SocialNet laten weten, dat zij die dag van SocialNet een reactie op de eerder gestelde vragen nodig had, met de volgende mededeling: “Als we het vandaag niet communiceren naar Belgische telecom autoriteit,

dan kunnen we niet meer de doorschakeling van het belverkeer garanderen.”

2.20.

In een e-mailbericht tussen SocialNet en haar advocaat mr. Vissers van 10 februari 2017 is onder meer het volgende opgenomen:

Betreft de zaak tegen mijn nummerprovider heb ik het volgende dilemma:

Zoals je in de correspondentie hieronder kunt lezen, heb ik van hen geen officiële klacht ontvangen. Echter heb ik hier wel specifiek om gevraagd.

Nu voeren ze de druk op door te zeggen dat ik vandaag de stukken moet aanleveren omdat ze anders de service niet meer kunnen garanderen.

Mijn probleem is het volgende:

1) Op de website wordt nu het nieuwe nummer gecommuniceerd. Dus die autoriteit heeft niks aan het UrL en wil daarom ook niet het url vervuilen door het hen te geven.

2) Als ik het URL stuur weet deze provider dus ook dat ik het nummer niet meer gebruik. Wat ik eigenlijk pas wilde laten weten via een officiële brief die ik met je zal opstellen.

3) Nu vraag ik me dus af of het consequenties heeft voor onze zaak als ik hier niet op reageer? Het nummer zal ik toch niet gebruiken, dus van mijn part mogen ze deze op non actief zetten. Ik wil alleen niet dat dit mij zwakker maakt in een zaak.

2.21.

Op 10 februari 2017 heeft Belfabriek aan SocialNet in totaal € -18,77 gefactureerd.

2.22.

Op 10 maart 2017 heeft Belfabriek aan SocialNet in totaal € 40,02 gefactureerd.

2.23.

Bij brief van 17 maart 2017 heeft mr. Vissers namens SocialNet aan Belfabriek het volgende, voor zover hier van belang, medegedeeld:

De hiervoor uiteengezette toerekenbare tekortkomingen van Belfabriek B.V. rechtvaardigen de ontbinding van de overeenkomst met onmiddellijke ingang. Hierbij en hierdoor ontbind ik dan ook buitengerechtelijk de overeenkomst die is gesloten tussen partijen door aanbod en acceptatie op 12 september 2016 met onmiddellijke ingang. Dit betekent dat vanaf vandaag cliente geen verplichtingen meer jegens Belfabrief B.V. heeft en vice versa.

3. Het geschil

in het incident

3.1.

SocialNet vordert – samengevat – dat de rechtbank bij uitvoerbaar te verklaren vonnis Belfabriek bij wijze van voorlopige voorziening veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 40.000, althans een bedrag in goede justitie te bepalen, als voorschot op de vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade zoals in de hoofdzaak in conventie door haar gevorderd, met veroordeling van Belfabriek in de proceskosten.

3.2.

Belfabriek voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de hoofdzaak in conventie

3.4.

SocialNet vordert – samengevat – dat de rechtbank bij uitvoerbaar te verklaren vonnis:

 1. voor recht verklaart dat Belfabriek aansprakelijk is voor alle door haar veroorzaakte schade, voortkomend uit de door Belfabriek jegens SocialNet gepleegde toerekenbare tekortkomingen;

 2. Belfabriek veroordeelt tot betaling van € 76.773,82 inclusief BTW, althans een bedrag in goede justitie te bepalen, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 17 maart 2017;

 3. Belfabriek veroordeelt tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten, te weten een bedrag van € 6.775, althans een bedrag in goede justitie te bepalen;

 4. Belfabriek veroordeelt tot betaling van de proceskosten.

3.5.

SocialNet legt aan haar vorderingen primair wanprestatie ten grondslag. Belfabriek is in de eerste plaats jegens haar toerekenbaar tekort geschoten door ten onrechte, te weten zonder aankondiging en eenzijdig, kosten in rekening te brengen die niet waren overeengekomen. Daarbij heeft Belfabriek een significant gedeelte van de omzet van SocialNet zonder recht of titel ingehouden, waaronder begrepen niet overeengekomen tarieven voor dal en piek, een bedrag van € 0,23 van iedere euro omzet die aan een beller per minuut in rekening werd gebracht en bedragen voor de post “toeslag mobiele telefonie”.

In de tweede plaats is Belfabriek jegens haar toerekenbaar tekort geschoten door het servicenummer, na een beweerdelijke klacht, zonder recht of reden op te schorten, te beperken of te onderbreken. Daarmee is Belfabriek haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nagekomen. Nakoming over de maanden januari, februari, maart en april 2017 is blijvend onmogelijk en daarom is Belfabriek gehouden de schade te vergoeden die SocialNet hierdoor heeft geleden.

SocialNet grondt haar vorderingen subsidiair op ongerechtvaardigde verrijking. Belfabriek heeft, door aldus in strijd met de overeenkomst van opdracht te handelen, zich verrijkt voor aanzienlijke bedragen ten koste van SocialNet, die voor diezelfde bedragen is verarmd.

in de hoofdzaak in reconventie

3.6.

Belfabriek vordert – samengevat – dat de rechtbank bij uitvoerbaar te verklaren vonnis:

 1. SocialNet veroordeelt tot betaling van € 41.602,27, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 30 december 2016, althans in goede justitie te bepalen, zijnde de uitbetalingen van Belfabriek aan SocialNet over de maanden oktober, november en december 2016;

 2. SocialNet veroordeelt tot betaling van € 46.112,98, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 30 december 2016, althans in goede justitie te bepalen, zijnde kosten die Belfabriek voor het afleveren van het verkeer naar het 0902-nummer van SocialNet aan haar netwerkaanbieder heeft afgedragen;

 3. SocialNet veroordeelt tot betaling van de buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf de datum van dagvaarding;

 4. SocialNet veroordeelt tot betaling van de proceskosten.

3.7.

Belfabriek legt aan haar vordering onder 3.3 sub a) primair ten grondslag dat zij ingevolge artikel 4.9 van de algemene voorwaarden geen uitbetalingen aan SocialNet verschuldigd was, zodat Belfabriek aanspraak maakt op terugbetaling van het reeds aan SocialNet uitbetaalde bedrag van € 41.602,27. Subsidiair maakt Belfabriek aanspraak op terugbetaling van de uitbetalingen op grond van artikel 6:203 BW, omdat deze betalingen zonder rechtsgrond zijn verricht. Meer subsidiair heeft SocialNet zich ongerechtvaardigd verrijkt door in strijd met de overeenkomst en de wet te handelen en zich daarmee ongerechtvaardigd te verrijken, zoals bedoeld in artikel 6:212 eerste lid BW, ten nadele van Belfabriek, consumenten en telecomaanbieders.

Belfabriek grondt haar vordering onder 3.3 sub b) op het gegeven dat Belfabriek kosten aan haar netwerkaanbieder heeft moeten betalen voor het afleveren van het telefoonverkeer naar het 0902-nummer op de door SocialNet opgegeven bestemming, te weten een bedrag van

€ 46.112,98 over de maanden oktober, november en december 2016, en SocialNet ten onrechte opbrengsten heeft genoten.

in de hoofdzaak in conventie en in reconventie

3.8.

Partijen voeren over en weer verweer.

3.9.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in de hoofdzaak in conventie

4.1.

Deze zaak gaat in de kern om de beantwoording van de vraag of Belfabriek ten opzichte van SocialNet toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht. SocialNet, die aanspraak maakt op schadevergoeding, draagt de stelplicht en bewijslast ten aanzien van wanprestatie van Belfabriek.

4.2.

De vorderingen van SocialNet kunnen niet slagen. De rechtbank zal dat hierna langs de lijnen van de door SocialNet gestelde toerekenbare tekortkomingen nader motiveren.

In rekening gebrachte kosten

4.3.

Partijen verschillen van mening over de kosten die zijn overeengekomen voor de uitvoering van de door SocialNet aan Belfabriek verleende opdracht tot registratie en het zorgdragen voor aansluiting en bereikbaarheid van het Belgische premium 090x-servicenummer +3290229044 (hierna: het servicenummer). De rechtbank stelt voorop dat het bij de uitleg van de overeenkomst aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de in geding zijnde overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. (HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, Haviltex). Daarbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang, waaronder mede betekenis toekomt aan hetgeen in de branche gebruikelijk is.

4.4.

Voor de stelling van SocialNet dat is overeengekomen dat deze kosten zich enkel zouden beperken tot de door Belfabriek genoemde kosten in haar e-mail van 25 augustus 2016 (zie 2.3) heeft SocialNet naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten naar voren gebracht. De tekst van het opdrachtformulier en van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden biedt die aanknopingspunten in ieder geval niet.

4.5.

Belfabriek heeft deze stelling van SocialNet uitdrukkelijk en uitvoerig gemotiveerd heeft weersproken. Daarbij is aangevoerd dat de – volgens Belfabriek louter informatieve en geen offrerende – e-mail van 25 augustus 2016 aan SocialNet uitsluitend een weergave van eigen kosten van Belfabriek bevat, te weten aansluitkosten, abonnementskosten en vaste verkeerskosten om telefoonverkeer in Nederland af te leveren. In deze e-mail heeft Belfabriek SocialNet niet geïnformeerd over de kosten die de Belgische telecomaanbieders op de opbrengst in mindering brengen, aldus Belfabriek.

4.6.

Naar het oordeel van de rechtbank had SocialNet, als professionele partij die met haar callcenter reeds actief was in de telecommunicatiebranche, uit deze enkele e-mail redelijkerwijs niet mogen begrijpen dat daarin alle in rekening te brengen kosten waren weergegeven, waaronder de kosten van de (Belgische) telecomaanbieders.

4.7.

Belfabriek heeft er in dit verband terecht op gewezen dat ten behoeve van het tot stand brengen van ieder gesprek met de aanbieder van een (betaalde) informatiedienst via een 090x-nummer binnen de telecombranche een keten van aanbieders en netwerken actief is. Het is gebruikelijk en gangbaar in deze branche dat de informatiedienstaanbieder (interconnectie)vergoeding(en) betaalt voor het afleveren van oproepen afkomstig van verschillende telecomaanbieders op de door de informatiedienstaanbieder opgegeven eindbestemming. Een dergelijke vergoeding is verschuldigd voor het koppelen van netwerken en transporteren van verkeer over elkaars (vaste dan wel mobiele) netwerken en kan zowel per land als per operator verschillen. Deze vergoeding(en) voor het gebruik van elkaars diensten wordt op de inkomsten voor het bellen naar het 090x-nummer binnen de keten van de betrokken telecomaanbieders in mindering gebracht. Voor de blote stelling van SocialNet ter gelegenheid van de zitting naar voren gebracht, dat zij bij een andere, opvolgende aanbieder van een vergelijkbaar Belgisch servicenummer in het geheel niet met dergelijke kosten werd geconfronteerd is geen enkele onderbouwing aangeleverd. De rechtbank gaat daar dan ook aan voorbij.

4.8.

Dat de praktijk van dit vergoedingenstelsel bekend was voor SocialNet, blijkt, zoals Belfabriek terecht heeft aangevoerd, uit de algemene voorwaarden die SocialNet, zoals ook bevestigd ter zitting, voor haar dienst gebruikte. Daarin is namelijk onder meer opgenomen dat de beller naast het informatietarief ook de “gesprekskosten van de gebruiker (zoals bv. mobiele telefoniekosten)” verschuldigd is. Daarmee strandt reeds de stelling van SocialNet dat Belfabriek tekortschoot door bedragen voor de post “toeslag mobiele telefonie” als kosten in te houden.

4.9.

Tegen deze achtergrond heeft Belfabriek overtuigend aangevoerd dat het voor haar niet mogelijk was om – in het bijzonder in de internationale context van het onderhavige geval, met belverkeer naar een Belgisch servicenummer dat (uiteindelijk) wordt afgeleverd op een Nederlandse eindbestemming – aan een opdrachtgever direct inzichtelijk te maken welke precieze kosten door betrokken telecomaanbieders in rekening worden gebracht en door hen op de opbrengsten in mindering worden gebracht. Daarmee heeft Belfabriek naar het oordeel van de rechtbank ook afdoende verklaring geboden voor het feit dat de kosten voor de Belgische telecomaanbieders nog niet waren doorberekend op de eerste factuur van Belfabriek aan SocialNet, waarover SocialNet overigens door Belfabriek over geïnformeerd was. Zodra deze gegevens wel beschikbaar waren heeft Belfabriek deze kosten geïntegreerd in aangepaste tarieven voor dal en piek en aldus gefactureerd. Belfabriek heeft aldus in de gegeven omstandigheden de opbrengsten voor het belverkeer naar het servicenummer onder aftrek van gangbare kosten aan SocialNet uitbetaald.

4.10.

Het verwijt van SocialNet aan Belfabriek dat zij ten onrechte een bedrag van € 0,23 inhield van iedere euro die aan een beller per minuut in rekening werd gebracht, wordt eveneens verworpen. Bij de betalingen aan en van SocialNet is de BTW verlegd, terwijl het beltarief van € 1,- per minuut uitging van een bedrag inclusief BTW. Dat had SocialNet redelijkerwijs moeten begrijpen. Naast de BTW van 21% heeft Belfabriek aangevoerd dat zij gangbare, standaard incassokosten van 6% over de omzet in rekening brengt en toegelicht dat dat ook op haar website staat vermeld, en dat heeft SocialNet onvoldoende betwist. Belfabriek heeft aanspraak op vergoeding van passende onkosten die aan de goede uitvoering van de opdracht zijn verbonden (artikel 7:406 lid 1 BW). Dit biedt afdoende verklaring voor het gegeven dat Belfabriek van iedere euro die aan een beller per minuut in rekening werd gebracht een bedrag van € 0,2335 inhield.

4.11.

Ten slotte neemt de rechtbank hierbij in aanmerking dat op grond van artikel 4.2 van de algemene voorwaarden de gegevens van Belfabriek beslissend zijn en als dwingend bewijs hebben te gelden voor de verschuldigde bedragen door SocialNet, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn. Feiten en omstandigheden die voor de door SocialNet aan de overeenkomst gegeven uitleg pleiten, overtuigen niet. Evenmin is vast komen te staan dat de gegevens van Belfabriek niet juist zijn.

4.12.

De conclusie luidt dan ook dat van een toerekenbare tekortkoming van Belfabriek jegens SocialNet met betrekking tot de door Belfabriek in rekening gebrachte kosten geen sprake is.

Beëindiging servicenummer

4.13.

Voorts is in geschil of Belfabriek jegens SocialNet toerekenbaar tekort is geschoten door het servicenummer op te schorten, te beperken of te onderbreken. Voor de stelling van SocialNet dat Belfabriek daarmee haar verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen en dat nakoming over de maanden januari, februari, maart en april 2017 blijvend onmogelijk is, heeft het volgende te gelden.

4.14.

Belfabriek heeft onweersproken aangevoerd dat het servicenummer tot in ieder geval 14 februari 2017 aankiesbaar was. SocialNet miskent dat gegeven in haar verwijt aan Belfabriek voor de periode januari 2017 tot 14 februari 2017. In zoverre is er geen sprake van wanprestatie door Belfabriek, omdat niet is komen vaststaan dat voor die periode het servicenummer is opgeschort, beperkt of onderbroken.

Ook staat vast dat namens SocialNet de overeenkomst van opdracht met Belfabriek bij brief van 17 maart 2017 met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk is ontbonden. Daaruit volgt rechtstreeks dat SocialNet aan Belfabriek evenmin een verwijt van een toerekenbare tekortkoming kan maken voor de periode vanaf 17 maart 2017 tot en met april 2017.

4.15.

Daarmee ligt de vraag ter beantwoording voor of Belfabriek in de periode van 14 februari 2017 tot en met 17 maart 2017 jegens SocialNet toerekenbaar tekort is geschoten.

Ook dat is niet vast komen staan. De rechtbank stelt hierbij het volgende voorop.

Ter gelegenheid van de zitting is namens SocialNet naar voren gebracht dat, vanwege haar ontevredenheid over Belfabriek, SocialNet zelf medio december 2016 op zoek ging naar een andere provider voor een ander 0902-servicenummer om haar dienst aan te bieden, zij deze andere provider ook vond en de website daarop heeft aangepast. Daarbij is verklaard dat toen SocialNet overging op een andere provider geen gebruik meer werd gemaakt van het servicenummer via de Belfabriek. Dit wordt uitdrukkelijk bevestigd in een e-mail van SocialNet van 10 februari 2017 (zie onder 2.20). De rechtbank leidt hieruit af dat SocialNet in ieder geval omstreeks 10 februari 2017 het servicenummer via Belfabriek niet meer gebruikte om haar dienst aan te bieden. Dat SocialNet Belfabriek hierover heeft geïnformeerd is niet gesteld of gebleken.

4.16.

Belfabriek heeft aangevoerd dat zij op 14 februari 2017 op grond van artikel 9.2 en conform artikel 9.3 van de algemene voorwaarden de overeenkomst met SocialNet rechtmatig heeft beëindigd, wegens misbruik dan wel oneigenlijk gebruik van het servicenummer door SocialNet, hetgeen een grond vormt om de levering van de dienst met onmiddelijke ingang te beëindigen, te onderbreken, op te schorten of te beperken. Aanleiding daarvoor was dat Belfabriek op 17 januari 2017 via haar telecomaanbieder vernam dat er van de Belgische lokale operator klachten waren binnengekomen over het servicenummer van SocialNet: “When we call this number, it keeps ringing so, apparently, no real service behind it anymore. Could you please have a look and provide feedback about the services behind the number and whether it is still active?” Daarbij gaf de telecomaanbieder aan dat diende te worden aangegeven wat voor dienst erachter zat of zou moeten zitten en met de mededeling dat als de dienst niet correct werd aangeboden, het nummer vermoedelijk uit de lucht zou gaan.

Nadat SocialNet van deze klacht op de hoogte is gesteld heeft zij, ondanks herhaalde verzoeken daartoe, nagelaten in reactie hierop de verzochte informatie aan Belfabriek te verstrekken. SocialNet heeft enkel op 27 januari 2017 verzocht de klacht over het servicenummer aan haar te doen toekomen (zie 2.19). Ter zitting heeft SocialNet daarover gesteld dat zij de klacht als zodanig niet vertrouwde en niet gespecificeerd en geconcretiseerd vond, zij Belfabriek hierover diverse malen had gebeld, maar niet werd teruggebeld, hetgeen door Belfabriek overigens is betwist. SocialNet heeft evenwel geen nadere onderbouwing hiervoor geleverd en daarmee niet aangetoond dat zij heeft gereageerd, ook niet na de uitdrukkelijke mededeling van Belfabriek van 10 februari 2017, waarin zij te kennen geeft dat wanneer SocialNet niet reageert Belfabriek de doorschakeling van het belverkeer niet meer kan garanderen. Bij het uitblijven van een reactie heeft de netwerkaanbieder van Belfabriek daarop besloten op 14 februari 2017 het nummer te beëindigen, waardoor het servicenummer sindsdien volgens Belfabriek niet meer aankiesbaar was. Belfabriek heeft aangevoerd dat zij SocialNet vervolgens (telefonisch) op de hoogte heeft gesteld van de beëindiging van het servicenummer, hetgeen door SocialNet is betwist. Dat laat onverlet dat niet is komen vaststaan dat SocialNet nadien het nummer heeft gebruikt voor de door haar aangeboden informatiedienst.

4.17.

Wat verder ten aanzien van misbruik dan wel oneigenlijk gebruik door Socialnet over en weer is aangevoerd kan in het midden blijven, nu uit het voorgaande reeds volgt dat SocialNet door niet langer gebruik meer te maken van het servicenummer voor haar informatiedienst, daarmee naar het oordeel van de rechtbank reeds oneigenlijk gebruik van het servicenummer heeft gemaakt. Wat oneigenlijk gebruik inhoudt, dient namelijk te worden vastgesteld aan de hand van wat daaronder in de branche wordt verstaan. Belfabriek heeft in dit verband aangevoerd dat als er geen dienst wordt aangeboden en er niet wordt opgenomen, er sprake is van oneigenlijk gebruik. In de telecombranche is het gebruikelijk dat in een dergelijk geval een servicenummer wordt afgesloten. SocialNet heeft dit op haar beurt onvoldoende weersproken. Vast staat ook dat Belfabriek zich heeft ingespannen om SocialNet voorafgaand aan de beëindiging en met inachtneming van een redelijke termijn, in kennis te stellen van de mogelijke beëindiging, onderbreking, opschorting of beperking van de levering van haar dienst. Daarbij heeft Belfabriek gehandeld volgens hetgeen tussen haar en SocialNet in artikel 9.3 algemene voorwaarden is overeengekomen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Belfabriek in de gegeven omstandigheden op grond van de algemene voorwaarden rechtmatig de levering van haar dienst kon beëindigen.

4.18.

Van een toerekenbare tekortkoming van Belfabriek door het servicenummer op te schorten, te beperken of te onderbreken is daarmee evenmin sprake.

Ongerechtvaardigde verrijking

4.19.

SocialNet heeft aan haar vorderingen voorts nog ongerechtvaardigde verrijking van Belfabriek ten grondslag gelegd. Uit het voorgaande volgt naar het oordeel van de rechtbank echter genoegzaam dat Belfabriek jegens SocialNet geen verplichtingen heeft geschonden. Ook overigens zijn geen feiten en omstandigheden door SocialNet aangevoerd die kunnen leiden tot het oordeel dat Belfabriek zich ten opzichte van SocialNet ongerechtvaardigd heeft verrijkt.

4.20.

Nu het gevorderde op grond van het voorgaande voor afwijzing gereed ligt, behoeven de overige verweren van Belfabriek geen verdere bespreking meer. De slotsom is dat de rechtbank de vorderingen van SocialNet zal afwijzen.

in de hoofdzaak in reconventie

4.21.

Ter beantwoording ligt voor of SocialNet gehouden is tot terugbetaling van de uitbetalingen door Belfabriek en tot betaling van de gemaakte kosten van Belfabriek voor het afleveren van het telefoonverkeer over de maanden oktober, november en december 2016. Belfabriek draagt hier de stelplicht en bewijslast.

4.22.

Belfabriek grondt haar aanspraak op terugbetaling van uitbetalingen aan SocialNet primair op artikel 4.9 algemene voorwaarden (zie onder 2.5).

4.23.

De rechtbank is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden voormelde bepaling onvoldoende grondslag vormt om een terugbetalingsverplichting van SocialNet aan Belfabriek aan te nemen ten aanzien van de uitbetalingen over de maanden oktober, november en december 2016. Niet is namelijk komen vast te staan dat SocialNet in deze periode misbruik of oneigenlijk gebruik maakte van haar servicenummer. Pas na de klacht op 17 januari 2017 heeft Belfabriek onderzoek verricht naar de aard van de door SocialNet aangeboden dienst. Daaruit heeft Belfabriek vervolgens geconstateerd dat sprake was van een situatie zoals genoemd onder artikel 9.2 e algemene voorwaarden, op basis waarvan zij de levering van haar dienst met onmiddellijke ingang kon beëindigen, onderbreken, opschorten of beperken. Daarmee heeft Belfabriek als zodanig niet aangetoond dat een dergelijke situatie zich feitelijk voordeed over de maanden oktober, november en december 2016 en evenmin dat de uitbetalingsplicht van Belfabriek over die maanden automatisch was komen te vervallen. De rechtbank volgt Belfabriek dan ook niet in haar standpunt dat artikel 4.9 algemene voorwaarden in deze omstandigheden moet worden begrepen als een grond voor een terugbetalingsverplichting door SocialNet. De enkele verwijzing ter zitting naar afspraken tussen telecomaanbieders neergelegd in het Convenant tot het tegengaan van oneigenlijk gebruik van informatienummers en de verwijzing naar het besluit van de ACM van 6 juli 2017 in de Snapking-zaak zijn daartoe onvoldoende. Dat direct sprake zou zijn geweest van een oneerlijke handelspraktijk door SocialNet vanaf het begin dat zij haar dienst via het servicenummer aanbood, heeft SocialNet uitdrukkelijk weersproken. Belfabriek heeft op haar beurt haar betoog op dit punt van onvoldoende feitelijke onderbouwing voorzien met betrekking tot de periode waarover zij van SocialNet terugbetaling van uitbetalingen verlangt.

4.24.

Ook kan het beroep op onverschuldigde betaling in de zin van artikel 6:203 BW Belfabriek niet baten als grondslag voor haar aanspraak op terugbetaling van de uitbetalingen aan SocialNet. Anders dan Belfabriek betoogt, zijn deze betalingen immers niet zonder rechtsgrond geschied, maar volgden zij rechtstreeks uit de tussen partijen overeengekomen overeenkomst van opdracht.

4.25.

Evenmin zijn er voldoende aanknopingspunten aangeleverd om ongerechtvaardigde verrijking als bedoeld in artikel 6:212 eerste lid BW van SocialNet aan te nemen, reeds omdat niet vast is komen te staan dat Belfabriek is verarmd. Zoals SocialNet terecht heeft aangevoerd, heeft Belfabriek namelijk zelf verdiend aan de overeenkomst van opdracht met SocialNet. Ook dit kan geen grondslag vormen voor een aanspraak van Belfabriek op terugbetaling van de uitbetalingen aan SocialNet.

4.26.

Dat SocialNet ten onrechte opbrengsten heeft genoten en daarom gehouden zou zijn de kosten die Belfabriek aan haar netwerkaanbieder heeft betaald over de maanden oktober, november en december 2016 volledig te vergoeden, faalt eveneens bij een gebrek aan deugdelijke grondslag. SocialNet heeft deze vordering bij gelegenheid van de zitting uitdrukkelijk weersproken en Belfabriek heeft nagelaten de grondslag voor deze vordering voldoende concreet toe te lichten.

4.27.

Hetgeen overigens of anderszins is aangevoerd, behoeft geen verdere bespreking meer. De slotsom is dat de rechtbank de vorderingen van Belfabriek zal afwijzen.

4.28.

Gelet op het voorgaande bestaat er geen aanleiding SocialNet te veroordelen in de door Belfabriek gevorderde buitengerechtelijke kosten.

Proceskosten in de hoofdzaak in conventie en in reconventie

4.29.

Omdat beide partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten van de procedure in conventie en reconventie tussen hen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij haar eigen proceskosten draagt.

in het incident

4.30.

Omdat de vorderingen in de hoofdzaak in conventie worden afgewezen, heeft SocialNet geen belang meer bij een afzonderlijke beoordeling van de incidentele vordering. De incidentele vordering zal gelet op al het voorgaande worden afgewezen. SocialNet wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in het incident veroordeeld.

5 De beslissing

De rechtbank:

in de hoofdzaak

in conventie

5.1.

wijst de vorderingen af;

in reconventie

5.2.

wijst de vorderingen af;

in conventie en in reconventie

5.3.

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

in het incident

5.4.

wijst de incidentele vordering af;

5.5.

veroordeelt SocialNet tot betaling van de kosten van het incident, aan de zijde van Belfabriek tot op heden begroot op € 894,--, aan salaris advocaat;

5.6.

verklaart de proceskostenveroordeling onder 5.5 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. van Harten en in het openbaar uitgesproken op 18 oktober 2017.1

1 type: coll: