Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:10785

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
05-09-2017
Datum publicatie
21-09-2017
Zaaknummer
C/09/537714 / FT RK 17/1451 en C/09/17/311 F
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Na faillissement vonden nog betalingen plaats op bankrekening gefailleerde vennootschap; onverschuldigde betaling is concurrente schuldvordering. Saldo bankrekening is bate. Verzoek tot faillietverklaring toegewezen. Artikel 2:19 lid 4 BW.

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 1
Burgerlijk Wetboek Boek 2 19
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
INS-Updates.nl 2017-0306
AR 2017/4901
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team insolventies – enkelvoudige kamer

rekestnummer : C/09/537714 / FT RK 17/1451

insolventienummer: C/09/17/311 F

uitspraakdatum : 5 september 2017

[verzoekster],

verzoekster,

advocaat: mr. M.J.E.J. Coenraad,

heeft een verzoekschrift met bijlagen ingediend strekkende tot faillietverklaring van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Prestige Zorg B.V.,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61813052,

statutair gevestigd te Hillegom,

vestigingsadres: 2061 CJ Bloemendaal, Bloemendaalseweg 163,

verweerster.

Verweerster is in raadkamer niet verschenen, hoewel zij daartoe behoorlijk is opgeroepen.

De rechtbank overweegt als volgt.

De rechtbank is, gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, Verordening 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (herschikking IVO),

bevoegd deze insolventieprocedure als hoofdprocedure te openen nu het centrum van voornaamste belangen van verweerster in Nederland ligt.

Volgens het overgelegde uittreksel uit het handelsregister is op 12 juni 2016 in het handelsregister geregistreerd “dat de ontbonden rechtspersoon is opgehouden te bestaan omdat geen bekende baten meer aanwezig”.

Op grond van artikel 2:19 lid 4 BW houdt een rechtspersoon, indien hij op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft, op te bestaan. De rechtbank zal moeten oordelen of summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden, die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn. Indien aan de overige vereisten voor faillietverklaring is voldaan, kan het faillissement worden uitgesproken en moet de rechtspersoon worden geacht ter afwikkeling van het faillissement te zijn blijven bestaan.

Verzoeker heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een mogelijke potentiele bate aanwezig is in de vorm van een vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur. Nu ook overigens aan de vereisten voor faillietverklaring is voldaan, zal het verzoek worden toegewezen.

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart Prestige Zorg B.V., voornoemd, in staat van faillissement;

- verstaat dat deze insolventieprocedure een hoofdinsolventieprocedure is als bedoeld in artikel

3, eerste lid, Verordening 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van de

Europese Unie (herschikking IVO);

- benoemt tot rechter-commissaris mr. M.M. Kruithof

en stelt aan als curator mr. L.J. van Apeldoorn Jr,
advocaat te Haarlem;

- geeft last aan de curator tot het openen van aan gefailleerde gerichte brieven en telegrammen.

bepaalt:

- dat de taken die de wet in een faillissement aan de rechtbank opdraagt, met uitzondering van

de tegen de faillietverklaring in te stellen rechtsmiddelen, na deze beslissing en de publicatie

daarvan, door de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem worden uitgevoerd;

- dat de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank opdraagt zal vervullen;

- dat door de griffier een afschrift van deze beschikking en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken per post aan de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem worden verzonden;

- dat de griffier van de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem wordt verzocht de ontvangst van genoemde beschikking en genoemde stukken en het overnemen van de behandeling van het faillissement schriftelijk te bevestigen aan de griffier van de rechtbank Den Haag;

- dat het faillissement, nadat door de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem daaraan een dossiernummer is toegekend, uitsluitend met dat nummer zal worden aangeduid;

- dat de curator alleen verslag behoeft uit te brengen aan de benoemde rechter-commissaris en dat alle betrokkenen zich vanaf heden uitsluitend zullen richten tot de rechtbank

Noord-Holland locatie Haarlem dan wel de benoemde rechter-commissaris;

- dat de rechtbank Den Haag dit vonnis zal publiceren en dat alle verdere publicaties zullen worden verricht door de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem.

Gewezen door mr. R. Cats, rechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 september 2017 om 11:45 uur, in tegenwoordigheid van D.D. Vorst, griffier.

Tegen deze uitspraak kan degene die niet is verschenen en aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, uitsluitend via een advocaat binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak verzet instellen bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van deze rechtbank.