Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:9968

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
19-08-2016
Datum publicatie
23-08-2016
Zaaknummer
C-09-516763-HA RK 16-415
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publicatie op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RFR 2016/140
ERF-Updates.nl 2016-0175
JERF 2016/59
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/516763 / HA RK 16-415

Beschikking van 19 augustus 2016

in de zaak van

[verzoekster] ,

wonende te Bonaire,

verzoekster,

advocaat mr. C.C.M. Ewalds te Rosmalen.

1 Het verzoek

1.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Rudolph de Jongh, geboren te Amsterdam op 9 april 1925 (verder te noemen ‘de erflater’). Verzoekster voert daartoe het volgende aan.

1.2.

Verzoekster is eigenaresse van een woning aan de [adres] te [plaats] . Zij heeft deze woning verkocht, maar is niet in staat te leveren aangezien op de woning nog een tweede hypotheek, gedateerd 2 februari 1968 voor een bedrag van fl. 8.000,00, rust. Erflater is de hypotheeknemer. Notaris mr. Rosenbrand-Biesheuvel, werkzaam bij Van Eeten Notarissen te ’s-Hertogenbosch, heeft onderzoek gedaan naar de contactgegevens van erflater, om hem te verzoeken over te gaan tot het verstrekken van een verklaring dat het hypotheekrecht is vervallen, zodat deze verklaring in de registers kan worden ingeschreven. Het staat echter inmiddels vast dat erflater is overleden en dat zijn erfgenamen niet zijn te achterhalen. Verzoekster is thans genoodzaakt een vereffenaar te laten benoemen met betrekking tot de nalatenschap van erflater, zodat zij alsnog een verklaring kan verkrijgen waarmee de tweede hypothecaire inschrijving kan worden doorgehaald en de woning vrij van hypotheken kan worden verkocht.

2 De beoordeling

2.1.

Uit onderzoek door notaris Rosenbrand-Biesheuvel is gebleken dat erflater gehuwd is geweest met mevrouw [A] . In de gemeente [gemeente] is geregistreerd dat erflater op 1 september 1978 met mevrouw [A] naar Spanje is vertrokken. In een advertentie in dagblad “De Telegraaf” van 30 augustus 2006 wordt het overlijden van mevrouw [A] , als weduwe van erflater, bekend gemaakt. Notaris Rosenbrand-Biesheuvel verklaart in een email van 8 augustus 2016 dat mevrouw [A] bij testament van 14 september 2004 over haar nalatenschap heeft beschikt en dat daarin is opgenomen dat zij de niet-hertrouwde weduwe is van erflater. De woonplaatsen van de twee in haar testament genoemde erfgenamen zijn door de notaris niet te achterhalen.

2.2.

De rechtbank overweegt dat uit het vorenstaande voldoende aannemelijk is geworden dat er in het kader van de onderhavige verzoekschriftprocedure van uit kan worden gegaan dat erflater in het buitenland (waarschijnlijk Spanje) is overleden.

2.3.

Verzoekster is te beschouwen als belanghebbende als bedoeld in artikel 4:204 lid 1 aanhef en onder a van het Burgerlijk Wetboek (BW). Nu er geen erfgenamen, executeur of boedelnotaris bekend zijn, acht de rechtbank een mondelinge behandeling van het verzoekschrift als bedoeld in artikel 4:206 lid 1 BW niet zinvol.

2.4.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

2.5.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank om de beschikking uitsluitend te publiceren in de Staatscourant, subsidiair in de Staatscourant en één regionaal huis-aan huisblad.

2.6.

Uit hetgeen in het verzoekschrift is gesteld valt voldoende af te leiden dat er geen sprake zal zijn van een positief saldo van de nalatenschap. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

3 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mevrouw mr. Madeleine Aline Rosenbrand-Biesheuvel, geboren op 4 augustus 1977, in haar hoedanigheid van notaris bij Van Eeten Notarissen, kantoorhoudende te (5211 TW) ’s-Hertogenbosch aan de Stationsweg 22, tot vereffenaar van de nalatenschap van Rudolph de Jongh, geboren te Amsterdam op 9 april 1925,

- draagt de griffier op de benoeming van de vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 19 augustus 2016.