Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:9685

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
17-08-2016
Datum publicatie
17-08-2016
Zaaknummer
C/09/515172 / KG ZA 16-905
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding; auteursrecht; inbreuk op auteursrechten eiseressen via website die gehost werd door gedaagde. Bevel tot staken dienstverlening en verstrekken identificerende persoonsgegevens en andere informatie grotendeels toegewezen.

Wetsverwijzingen
Auteurswet 1912
Auteurswet 1912 26d
Auteurswet 1912 28
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 843a
Wet bescherming persoonsgegevens
Wet bescherming persoonsgegevens 40
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 196c
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JBP 2016/61
IR 2016/150, UDH:IR/13703 met annotatie van Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/515172 / KG ZA 16-905

Vonnis in kort geding van 17 augustus 2016

in de zaak van

1. de naamloze vennootschap

N.V. ADO DEN HAAG,

gevestigd te Den Haag,

2. de naamloze vennootschap

AFC AJAX N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. de naamloze vennootschap

A.Z. N.V.,

gevestigd te Alkmaar,

4. de stichting

STICHTING BEHEER SC CAMBUUR-LEEUWARDEN,

gevestigd te Leeuwarden,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BETAALD VOETBAL DE GRAAFSCHAP B.V.,

gevestigd te Doetinchem,

6. de stichting

STICHTING BETAALD VOETBAL ‘EXCELSIOR’,

gevestigd te Rotterdam,

7. de naamloze vennootschap

FEYENOORD ROTTERDAM N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GO AHEAD EAGLES VOETBAL B.V.,

gevestigd te Deventer,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FC GRONINGEN B.V.,

gevestigd te Groningen,

10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

S.C. HEERENVEEN B.V.,

gevestigd te Heerenveen,

11. de stichting

HERACLES ALMELO,

gevestigd te Almelo,

12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NIJMEGEN EENDRACHT COMBINATIE B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

13. de stichting

PEC ZWOLLE,

gevestigd te Zwolle,

14. de naamloze vennootschap

PSV N.V.,

gevestigd te Eindhoven,

15. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RODA J.C. B.V.,

gevestigd te Kerkrade,

16. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPARTA ROTTERDAM B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

17. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

F.C. TWENTE’65 B.V.,

gevestigd te Enschede,

18. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FOOTBALL CLUB UTRECHT B.V.,

gevestigd te Utrecht,

19. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B.V. VITESSE,

gevestigd te Arnhem,

20. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WILLEM II TILBURG B.V., gevestigd te Tilburg,

21. de commanditaire vennootschap

EREDIVISIE C.V.,

gevestigd te Zeist,

22. de commanditaire vennootschap

EREDIVISIE MEDIA EN MARKETING C.V.,

gevestigd te Zeist,

eiseressen,

advocaat mr. R.D. Chavannes te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GLOBAL LAYER B.V.,

gevestigd te Alblasserdam, kantoorhoudend te Naaldwijk (gemeente Westland),

gedaagde,

vertegenwoordigd door haar statutair directeur [A] ,

Gedaagde zal hierna Global Layer worden genoemd.

Voor eiseressen wordt deze zaak mede behandeld door mr. A. Strijbos.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 25 juli 2016, met producties 1 tot en met 31;

 • -

  de op 25 juli 2016 ingekomen brief van 22 juli 2016 van eiseressen waarin zij mededelen dat zij ervoor gekozen hebben de in de conceptdagvaarding vermelde gedaagden sub 4 en 6 te dagvaarden in een separate zaak en waarin zij verzoeken om de beide zaken tegelijkertijd te behandelen;

 • -

  de op 28 juli 2016 ingekomen e-mail van eiseressen, waarin zij meedelen de zaak tegen de in de dagvaarding vermelde gedaagden sub 1, 2, en 5 in te trekken;

- de op 1 augustus 2016 ingekomen akte overlegging producties van Global Layer, met producties 1 tot en met 18;

- de op 1 augustus 2016 ingekomen akte overlegging producties van eiseressen, met producties 32 tot en met 41;

- de op 1 augustus 2016 ingekomen akte overlegging producties van Global Layer, met productie 19;

- de op 2 augustus 2016 ingekomen akte overlegging producties van Global Layer, met producties 20;

 • -

  de mondelinge behandeling gehouden op 3 augustus 2016, samen met de mondelinge behandeling van de zaak met zaak- en rolnummer C/09/515674 / KG ZA 16-140;

 • -

  de pleitnota van eiseressen;

 • -

  de pleitnota van Global Layer.

1.2.

Ter zitting heeft de voorzieningenrechter het verzoek van eiseressen tot intrekking dan wel ongedaanmaking van de in hun brief van 22 juli 2016 verzochte splitsing van de zaak afgewezen.

1.3.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Eiseressen zijn rechthebbenden op de auteursrechten en de naburige rechten op – kort gezegd – beeldmateriaal met betrekking tot voetbalwedstrijden in de Nederlandse Eredivisie, de hoogste voetbalcompetitie van Nederland. Deze rechten hebben betrekking op de audiovisuele registratie en vastlegging van de eredivisiewedstrijden ten behoeve van uitzending, inclusief commentaar en de promo’s en studioprogramma’s in de context van die wedstrijden. Voormelde beeldregistraties zijn voor het publiek alleen tegen betaling via tv-zenders onder de naam FOX Sports te bekijken.

2.2.

Global Layer is een in Nederland gevestigde internet service provider die wereldwijd internetdiensten en grootschalige servercapaciteit levert. Global Layer heeft onder meer de website www.04stream.com gehost.

2.3.

De website www.04stream.com is een zogenoemd streamingplatform. In maart en april 2016 zijn via deze website meerdere (live-uitzendingen van) eredivisiewedstrijden openbaar gemaakt, waaronder de wedstrijd Excelsior tegen SC Heerenveen gespeeld op 17 april 2016.

2.4.

Bij e-mail van 19 april 2016 heeft de (Franse) advocaat van eiseressen een notice-and-takedown-verzoek gedaan aan het op www.04stream.com vermelde e-mailadres. Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven en het verzoek is ook overigens onbeantwoord gebleven.

2.5.

Bij brieven van 29 april en 19 mei 2016 heeft mr. A. Strijbos namens eiseressen aan Global Layer meegedeeld dat op www.04stream.com grootschalig en structureel inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van eiseressen omdat op die website illegaal live-uitzendingen van eredivisiewedstrijden worden gestreamd. In deze brief heeft mr. Strijbos Global Layer gesommeerd de dienstverlening aan de aanbieder van www.04stream.com te staken en de website ontoegankelijk te maken, alsmede om identificerende gegevens te verstrekken met betrekking tot de aanbieder van het (streaming)platform.

2.6.

Bij e-mail van eveneens 19 mei 2016 heeft Global Layer aan de advocaat van eiseressen meegedeeld dat zij haar klant heeft ingelicht en dat deze heeft bevestigd de diensten van eiseressen niet meer te streamen. Daarnaast schijft Global Layer in deze e-mail dat zij in verband met de privacybescherming van haar klanten geen klantgegevens verstrekt zonder toestemming van de rechter.

2.7.

Bij e-mail van 30 mei 2016 heeft de advocaat van eiseressen onder overlegging van een screenshot aan Global Layer meegedeeld dat de inbreuken via www.04stream.com niet zijn gestaakt en dat deze website nog altijd wordt gehost door Global Layer. In deze e-mail heeft mr. Strijbos Global Layer gesommeerd alsnog aan de eerdere sommaties te voldoen.

2.8.

Bij e-mail van 31 mei 2016 heeft Global Layer aan mr. Strijbos meegedeeld dat zij het bewijs van inbreuk niet sluitend acht maar dat zij de server waarop www.04stream.com draait offline heeft gehaald. Daarnaast schrijft Global Layer in deze brief dat zij geen noodzaak ziet tot het verstrekken van gegevens van de klant die de betreffende server huurde en dat zij verdere correspondentie van mr. Strijbos niet meer zal beantwoorden.

2.9.

Op 18 juli 2016 heeft mr. Strijbos aan Global Layer aangezegd een kort geding aanhangig te maken. Hierop hebben partijen telefonisch overleg gehad en hebben zij nadere correspondentie gevoerd.

2.10.

Bij e-mail van 31 juli 2016 heeft Global Layer schriftelijk aan mr. Strijbos bevestigd dat het bij haar bekende adres van de klant overeenkomt met het adres dat staat vermeld bij de Whois van www.04stream.com.

2.11.

Bij e-mail van 1 augustus 2016 heeft Global Layer – voor zover hier relevant – het volgende meegedeeld aan eiseressen:

Wij beschikken niet over gegevens mbt de server, aangezien deze voor uw eerste verzoek hiertoe op 18 juli reeds verhuurd is aan een andere klant.

De bij ons bekende adresgegevens zijn reeds bij u bekend. Wij beschikken in ons systeem niet over een telefoonnummer, noch een geboortedatum, noch faxnummer, noch rekeningnummer, noch overzicht van activiteiten waarmee is ingelogged en tijdstippen/locaties.

Zoals u uit onze producties kunt opmaken is het bij ons bekende mailadres een gmail adres en betaald de klant per paypal (waar de klant tevens met een gmail adres is ingeschreven).

Verder beschikken wij alleen over het laatst gebruikte ip adres welke verwijst naar een mobiel netwerk in Pakistan.

3 Het geschil

3.1.

Na intrekking van hun vorderingen tegen de overige gedaagden, vorderen eiseressen:

A. Global Layer te gebieden elke dienstverlening die verband houdt met de website 04stream.com (www.04stream.com) met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt houden, in ieder geval zodat de website 04stream.com ontoegankelijk wordt gemaakt en ontoegankelijk blijft voor het publiek en ook overigens de levering van diensten aan de exploitant van deze website met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, in elk geval zodanig dat het deze exploitant onmogelijk wordt gemaakt om met gebruikmaking van diensten of faciliteiten van gedaagden inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van eiseressen;

Global Layer te gebieden binnen 48 uur na betekening identificerende gegevens te verstrekken van de (rechts)persoon die ten aanzien van de website 04stream.com gebruikmaakt, althans gebruikmaakte, van de diensten van gedaagden, namelijk:

- naam-, adres- woonplaats (NAW)-gegevens;

- e-mailadres en eventueel alternatief e-mailadres;

- telefoonnummer;

- faxnummer;

- gebruikersnaam;

- geboortedatum;

- rekeningnummer;

- een overzicht van de activiteiten op het betreffende account, waaronder de IP-adressen waarmee is ingelogd alsmede de tijdstippen en locaties waarop dat is gebeurd; en

- alle overige gegevens waarover gedaagde beschikt die voor eiseressen van nut kunnen zijn bij het identificeren van de aanbieder van 04stream.com.

Global Layer te gebieden binnen 48 uur na betekening informatie te verstrekken met betrekking tot het gebruik van de server waar de website 04stream.com wordt of werd gehost, namelijk:

- een overzicht van de verkeers- en gebruiksgegevens van de website 04stream.com, waaronder het aantal bezoekers en het aantal streams;

- een recente kopie van een back-up van de server waarop de website 04stream.com gehost wordt of werd;

- de connectielogs van de server voor de periode dat deze werd gebruikt door de aanbieder van 04stream.com;

- alle historische data over de rechtsverhouding tussen gedaagden en de aanbieder van 04stream.com, waaronder de overeenkomst tussen deze partijen en relevante support tickets; en

- alle overige gegevens waarover gedaagde beschikt die voor eiseressen van nut kunnen zijn bij het vaststellen van de aard en omvang van de inbreuk en de schade,

een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Global Layer in de proceskosten.

3.2.

Aan deze vorderingen leggen eiseressen het volgende ten grondslag.

3.2.1.

De gebruikers van www.04stream.com maken door het ter beschikking stellen van (van FOX Sports afkomstig beeldmateriaal van) Eredivisiewedstrijden inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van eiseressen. Hierdoor leiden eiseressen grote schade, bestaande uit het verlies van inkomsten en schade aan de exclusiviteit van de legale exploitatie van hun rechten.

3.2.2.

Aangezien de aanbieder van www.04stream.com geen gehoor heeft gegeven aan de verzoeken van eiseressen om de inbreukmakende streams te beëindigen, is die aanbieder aansprakelijk voor de inbreuken die door de gebruikers van die website worden gepleegd. Nu Global Layer vervolgens geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek de dienstverlening ten aanzien van www.04stream.com te staken, hebben eiseressen er op grond van artikel 26d Auteurswet (Aw) en artikel 15e Wet op de naburige rechten (Wnr) recht op en belang bij dat Global Layer wordt geboden de dienstverlening aan de aanbieder van www.04stream.com te staken en gestaakt te houden. Deze verplichting van Global Layer volgt mede uit artikel 6:196c lid 4 in samenhang met artikel 6:196c lid 5 Burgerlijk Wetboek (BW).

3.2.3.

Voorts is Global Layer op grond van artikel 1019f Rv, 28 lid 9 Aw en 17 lid 6 Wnr verplicht om gegevens ten aanzien van de herkomst van de inbreukmakende diensten aan eiseressen bekend te maken. Eiseressen kunnen immers niet langs een andere weg aan deze informatie komen en hun belangen bij beëindiging van de grootschalige inbreuken wegen zwaarder dan die van de betrokken (rechts)personen die opzettelijk en voor commerciële doeleinden inbreuk maken op de rechten van eiseressen. Om de identiteit van de aanbieders te (helpen) achterhalen hebben eiseressen belang bij afgifte van NAW-gegevens, adres, telefoon- en faxnummers en betalingsgegevens. Daarnaast wensen eiseressen afgifte van bij Global Layer beschikbare informatie met betrekking tot activiteiten op de server, connectielogs, informatie over de rechtsverhouding tussen Global Layer en de klant aan wie zij de betreffende serverruimte ter beschikking stelt of heeft gesteld, en andere informatie die van nut kan zijn bij het vaststellen van de aard en omvang van de inbreuk en de schade. De verplichting tot afgifte van laatste bedoelde informatie volgt uit artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en de zorgplicht als bedoeld in het arrest Lycos/Pessers.1

3.3.

Global Layer voert – samengevat – de volgende verweren.

3.3.1.

De vorderingen van eiseressen missen (spoedeisend) belang aangezien Global Layer (overigens zonder dat zij over sluitend bewijs van de gestelde inbreuk beschikte en anders dan in de dagvaarding is vermeld) de diensten met betrekking tot de server waarop www.04stream.com draaide reeds heeft beëindigd. De betreffende diensten van Global Layer houden in dat zij tegen een vergoeding een server gebruiksklaar oplevert en aansluit op haar netwerk, maar dat verder alles wat op de server gebeurt door de klant wordt gedaan. Global Layer heeft geen toegang tot of inzage in de inhoud van de gehuurde server. Aangezien Global Layer de brief van 29 april 2016 pas gelijktijdig met die van 19 mei 2016 heeft ontvangen, heeft zij voldaan aan haar verplichting ingevolge artikel 6:196c lid 4 BW om de informatie prompt ontoegankelijk te maken. Daarnaast hebben eiseressen tussen 31 mei en 18 juli 2016 stilgezeten, zodat zij zelf niet de vereiste voortvarendheid in acht hebben genomen.

3.3.2.

Voorts is Global Layer niet gehouden tot het verstrekken van informatie, aangezien eiseressen via andere, efficiëntere wegen de gestelde inbreuk kunnen beëindigen en de door hen gewenste informatie kunnen verkrijgen. De bij Global Layer beschikbare informatie omvat nauwelijks meer dan de informatie die publiekelijk toegankelijk is via Whois en GoDaddy, terwijl onduidelijk is of eiseressen deze wegen hebben bewandeld. De bij Global Layer beschikbare informatie zal naar alle waarschijnlijkheid niet leiden tot beëindiging van de gestelde inbreuken, aangezien een grote kans bestaat dat de klant van Global Layer de betreffende server onderverhuurde en het bovendien de gebruikers zijn (en niet de aanbieder van de site) die inbreuk ma(a)k(t)en. Ter beëindiging van de inbreuk hadden eiseressen er ook voor kunnen kiezen de domeinnaam www.04stream.com onbereikbaar te doen maken en verhuizing ervan te blokkeren door middel van een ‘registrar lock’. Voorts voldoet de gevorderde informatie niet aan de vereisten van artikel 843a Rv, aangezien het een ‘fishing expedition’ betreft met betrekking tot gegevens waarover Global Layer niet eens beschikt.

3.3.3.

Gelet op het beperkte belang van eiseressen dient de te maken belangenafweging in het voordeel van Global Layer uit te vallen. Mede gelet op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dient Global Layer de privacy van haar klanten te respecteren. De betreffende klant is een belangrijke klant van Global Layer en de klantrelatie zal door het verstrekken van privacygevoelige informatie verder onder druk komen te staan. Global Layer loopt het risico deze klant en een gelieerde klant te verliezen, en daarmee een groot deel van haar omzet. Dat eiseressen slechts een beperkt belang hebben volgt ook uit cijfers van Alexa waaruit blijkt dat www.04stream.com niet gericht is op Nederland en de website in Nederland slechts een beperkt aantal bezoekers heeft. Voorts besloegen de Eredivisiewedstrijden slechts een beperkt deel van de servercapaciteit, zodat de door eiseressen ten gevolge van die website geleden schade gering is.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat hij bevoegd is kennis te nemen van het onderhavige geschil, reeds omdat Global Layer die bevoegdheid niet heeft bestreden.

Spoedeisend belang

4.2.

In deze procedure is voldoende aannemelijk geworden dat via www.04stream.com inbreuk is (en dreigt te worden) gemaakt de op de auteursrechten van eiseressen. Voorts heeft Global Layer erkend dat zij ten behoeve van (de aanbieder van) www.04stream.com diensten heeft verricht als hosting provider. Aangezien eiseressen beogen de inbreuken via www.04stream.com te beëindigen, is het voor deze procedure vereiste spoedeisend belang gegeven. De omstandigheid dat www.04stream.com inmiddels niet meer gehost wordt door Global Layer maar door een in Panama gevestigde hosting provider met servers in Panama en Zwitserland, doet aan dat spoedeisende belang niet af, al niet omdat de betreffende klant nog altijd diensten bij Global Layer afneemt. Het tijdsverloop tussen de eerste aanschrijving door eiseressen (eind april 2016) en het aanhangig maken van dit kort geding (juli 2016) is ook niet van zodanige aard dat daardoor het spoedeisend belang aan de vorderingen van eiseressen is komen te ontvallen.

Staking dienstverlening

4.3.

Bij de beoordeling van de vordering tot staking van de dienstverlening stelt de voorzieningenrechter voorop dat Global Layer, als partij die hosting verricht, op grond van artikel 6:196c lid 4 BW aansprakelijk is voor de inbreukmakende activiteiten, tenzij zij niet weet (of redelijkerwijs behoort te weten) van de inbreukmakende activiteiten en zij, zodra zij weet (of redelijkerwijs behoort te weten) van die activiteiten, prompt de informatie verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt. Voorts kan de (voorzieningen)rechter op grond van artikel 26d Aw op vordering van de rechthebbende bevelen dat de diensten die gebruikt worden om een (auteursrecht)inbreuk te maken, worden gestaakt.

4.4.

Nu voldoende aannemelijk is dat de diensten van Global Layer zijn gebruikt voor het maken van een inbreuk op de auteursrechten van eiseressen, is de vordering tot staking van de dienstverlening met betrekking tot het maken van die inbreuk in beginsel toewijsbaar. Aangezien de klant van Global Layer na daartoe te zijn verzocht niet zelf de inbreukmakende streams offline heeft gehaald, is een dergelijk gebod proportioneel te achten. De door Global Layer gestelde omstandigheid dat www.04stream.com niet veel door Alexa getelde bezoekers had vanuit Nederland legt onvoldoende gewicht in de schaal. Voor een verbod behoeft immers niet te worden aangetoond dat er via de website daadwerkelijk toegang wordt verschaft (vgl. HvJ EU 27 maart 2014, Telekabel Wien/Constantin, ECLI:EU:C:2014:192, r.o. 36-39). Hetzelfde geldt voor de door Global Layer genoemde omstandigheid dat de bewuste streams een klein onderdeel vormen van het gehele aanbod op de site. Het tegendeel aannemen zou immers impliceren dat slechts als de rechthebbenden hun krachten bundelen in één procedure een verbod zou kunnen worden gegeven, wat een effectieve bescherming als vastgelegd in de diverse richtlijnen teniet zou doen.

4.5.

Tussen partijen staat vast dat www.04stream.com inmiddels niet meer door Global Layer wordt gehost. Ter zitting heeft Global Layer verklaard dat de betreffende klant voorafgaand aan het buitengebruikstellen van de server waarop www.04stream.com draaide, dertien servers van Global Layer huurde, waarvan er nu nog twaalf over zijn. Eiseressen hebben zich op het standpunt gesteld dat het aannemelijk is dat de dienstverlening ten behoeve van www.04stream.com (mogelijk door middel van mirror hosting) nog deels intact is en dat het gelet op het grootschalige karakter van de inbreuk niet disproportioneel is om de resterende dienstverlening aan de betreffende klant te beëindigen. In hun pleitnota hebben eiseressen in dit verband verwezen naar een uitspraak van 21 juni 2007 van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2007:BA7810). Hiertegenover heeft Global Layer betoogd dat de overige servers en diensten die door de betreffende klant worden afgenomen van een totaal ander type zijn en dat daarmee geen capaciteit is gemoeid waarmee een website als www.04stream.com ondersteund kan worden.

4.6.

Aannemelijk is geworden dat de betreffende klant van Global Layer geen notice-and-takedown-beleid voert dat voldoet aan de daaraan te stellen eisen en dat ook na de door die klant aan Global Layer gedane toezegging nog een inbreuk heeft plaatsgevonden via www.04stream.com. Onder die omstandigheden acht de voorzieningenrechter de hierna te vermelden voorziening toewijsbaar, op grond waarvan het Global Layer wordt geboden de dienstverlening ten behoeve van www.04stream.com te staken en gestaakt te houden alsmede om in de toekomst op eerste verzoek van eiseressen websites waarop Eredivisiewedstrijden worden gestreamd ontoegankelijk te maken.

Verstrekken informatie

4.7.

Of Global Layer naast de staking van de dienstverlening gehouden is de door eiseressen gevraagde informatie te verschaffen, dient beoordeeld te worden aan de hand van artikel 28 lid 9 Aw, de criteria die voortvloeien uit eerdergenoemd Lycos/Pessers-arrest en artikel 843a Rv. Nu het ervoor gehouden moet worden dat Global Layer commerciële diensten heeft verleend die gebruikt zijn voor inbreuken via www.04stream.com, kan de rechter Global Layer op grond van artikel 28 lid 9 Aw bevelen al hetgeen haar bekend is omtrent die inbreuk aan de gerechtigde (in dit geval eiseressen) mee te delen. Gelet op de aannemelijkheid van de auteursrechtinbreuk en het feit dat de (voor eiseressen onbekende) klant van Global Layer geen gehoor heeft gegeven aan het notice-and-takedown-verzoek van eiseressen, hebben eiseressen naar voorlopig oordeel een reëel belang bij verkrijging van de identificerende persoonsgegevens van de betreffende klant. Ook indien de dienstverlening met betrekking tot de inbreuk inmiddels is gestaakt en/of eiseressen op andere wijze inbreuken door middel van www.04stream.com kunnen tegengaan, behouden zij hun belang om de verantwoordelijke voor www.04stream.com te achterhalen teneinde deze in rechte te kunnen betrekken. Daarnaast hebben eiseressen gelet op de aannemelijkheid van de inbreuk op grond van artikel 843a Rv recht op en een (spoedeisend) belang bij de verstrekking van gegevens met betrekking tot die inbreuk.

Verstrekking identificerende persoonsgegevens

4.8.

Tussen partijen is in geschil of eiseressen geen minder ingrijpende mogelijkheden ten dienste staan om de identificerende persoonsgegevens te verkrijgen en/of de te maken belangenafweging meebrengt dat de belangen van eiseressen behoren te prevaleren. Daarnaast staat ter discussie of de door eiseressen met betrekking tot de vaststelling van de inbreuk verlangde gegevens voldoen aan de in artikel 843a Rv gestelde eisen.

Op deze punten wordt als volgt overwogen:

Proportionaliteit

4.8.1.

Ter zitting en in haar e-mail van 1 augustus 2016 (zie 2.11) heeft Global Layer erkend dat zij, naast de reeds bij eiseressen bekende gegevens en de via Whois en GoDaddy toegankelijke informatie, beschikt over een gmail-adres, PayPal-gegevens en een IP-adres dat verwijst naar een mobiel netwerk in Pakistan. Voorts is aannemelijk dat Global Layer beschikt over nadere identificerende gegevens, bijvoorbeeld uit hoofde van de thans nog bestaande klantrelatie. Naar voorlopig oordeel kunnen deze gegevens voor eiseressen van belang zijn om de identiteit van de websiteverantwoordelijke te achterhalen. Global Layer heeft niet aannemelijk gemaakt dat voor eiseressen een minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om deze gegevens te verkrijgen. Zo is niet aannemelijk dat de in de gevoegde procedure gedagvaarde Panamese provider (waartegen verstek is verleend) over dezelfde gegevens beschikt als Global Layer en dat deze provider op korte termijn tot terbeschikkingstelling van die gegevens zal overgaan. Hetzelfde geldt voor Whois en GoDaddy.

Belangenafweging

4.8.2.

In de op grond van het arrest Lycos/Pessers te maken belangenafweging dienen de belangen van in dit geval eiseressen, Global Layer en de betrokken klant (voor zover kenbaar) tegen elkaar te worden afgewogen. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat eiseressen een reëel belang hebben bij verkrijging van de gegevens. De belangen van Global Layer en haar klant leggen daartegenover naar voorlopig oordeel onvoldoende gewicht in de schaal. De rechten van de klant (bijvoorbeeld zijn recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM)) gaan niet zover dat deze klant het recht heeft om anoniem inbreuk te maken op de auteursrechten van eiseressen, dan wel deze inbreuken te faciliteren. Artikel 28 lid 9 Aw vormt bovendien een bij wet geregelde beperking van het recht op bescherming/eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals neergelegd in artikel 8 EVRM. Ook indien de klant, zoals door Global Layer is gesuggereerd, niet de werkelijke inbreukmaker is, geldt dat deze, net als Global Layer, gehouden kan zijn informatie met betrekking tot de inbreuk aan eiseressen te verschaffen.

4.8.3.

Met betrekking tot de belangen van Global Layer overweegt de voorzieningenrechter dat haar vrijheid van ondernemerschap en haar belang bij het behoud van haar klant niet opweegt tegen het belang van eiseressen om effectief op te kunnen treden tegen inbreuken op hun auteursrechten. Bij deze afweging is mede in aanmerking genomen dat de klant niet heeft voldaan aan het notice-and-takedown-verzoek van eiseressen en dat een weigering tot het verstrekken van de gegevens in wezen de inbreuk faciliteert.

4.8.4.

Mede nu Global Layer volgens haar eigen stellingen reeds aan haar klant heeft gevraagd welke gegevens zij aan eiseressen mocht verstrekken en de klant zodoende de gelegenheid heeft gehad om verzet in te stellen als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens, staan de bepalingen van die wet niet aan (onvoorwaardelijke) toewijzing van de vordering tot verstrekking van identificerende persoonsgegevens in de weg.

4.8.5.

Het onder B gevorderde zal zodoende worden toegewezen als na te melden. De vordering tot verstrekking van alle overige gegevens waarover gedaagde beschikt die voor eiseressen van nut kunnen zijn bij het identificeren van de aanbieder van 04stream.com zal worden afgewezen, nu dit deel van de vordering onvoldoende bepaald is.

Verstrekking overige informatie

4.9.

Met betrekking tot de onder C gevorderde informatie – aan de hand waarvan eiseressen kennelijk beogen de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen – overweegt de voorzieningenrechter dat op grond van artikel 28 lid 9 Aw in verbinding met artikel 843a Rv alleen een verplichting tot afgifte bestaat voor informatie die ziet op de (omvang van de) inbreuk. Hieruit volgt dat Global Layer enkele gehouden is tot afgifte van informatie met betrekking tot www.04stream.com en dus niet tot dienstverlening met betrekking tot andere websites. De vordering tot afgifte van al dat van nut kan zijn bij het vaststellen van de aard en de omvang van de inbreuk zal worden afgewezen, nu dit deel van de vordering onvoldoende bepaald is.

Slotsom, dwangsom en proceskosten

4.10.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van eiseressen op de hierna te vermelden wijze zullen worden toegewezen. In het midden kan blijven of er tevens sprake is van de door eiseressen gestelde inbreuk op naburige rechten.

4.11.

Global Layer is uitsluitend gehouden informatie te verstrekken met betrekking tot (de aanbieder van) www.04stream.com, althans tot degene aan wie Global Layer de servercapaciteit ter beschikking stelde waarop dit platform heeft gedraaid. Bij toewijzing van de vordering tot verstrekking van informatie gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat eiseressen de in randnummer 60 van de dagvaarding vermelde toezegging, inhoudende dat zij de verstrekte informatie enkel gebruiken om de aanbieder van www.04stream.com in rechte te betrekken en de omvang van de inbreuk te bepalen, gestand doen.

4.12.

Oplegging van een dwangsom als stimulans tot nakoming van de op te leggen geboden is aangewezen. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat eiseressen geen dwangsommen zullen executeren met betrekking tot gegevens waarover Global Layer niet beschikt.

4.13.

De termijn in de zin van artikel 1019i Rv zal, voor zover nodig, worden bepaald op zes maanden na heden.

4.14.

Global Layer zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten. Deze kosten worden begroot op € 1.517,54, waarvan € 619,- aan griffierecht, € 816,- aan salaris advocaat en € 82,54 aan kosten dagvaarding.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

gebiedt Global Layer binnen twee dagen na betekening van dit vonnis elke dienstverlening die verband houdt met de website www.04stream.com te staken en gestaakt te houden, in ieder geval zodat de website 04stream.com ontoegankelijk wordt gemaakt en ontoegankelijk blijft voor het publiek, en dit in de toekomst op eerste verzoek van eiseressen wederom te doen, indien dezelfde klant de website www.04stream.com, althans een website onder een andere naam waarop zonder toestemming van eiseressen Eredivisiewedstrijden worden gestreamd, opnieuw op het internet plaatst met gebruikmaking van diensten of faciliteiten van Global Layer;

5.2.

gebiedt Global Layer binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, voor zover zij daarover beschikt, aan de advocaten van eiseressen identificerende gegevens te verstrekken van de (rechts)persoon die ten aanzien van de website www.04stream.com gebruik maakt, althans gebruik heeft gemaakt van de diensten van Global Layer, te weten:

 • -

  naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);

 • -

  e-mailadres en eventueel alternatief e-mailadres;

 • -

  faxnummers;

 • -

  gebruikersnaam;

 • -

  geboortedatum;

 • -

  rekeningnummer;

 • -

  een overzicht van de activiteiten op het betreffende account, waaronder de IP-adressen waarmee is ingelogd alsmede de tijdstippen en locaties waarop dat is gebeurd;

5.3.

gebiedt Global Layer binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, voor zover zij daarover beschikt, aan de advocaten van eiseressen informatie te verstrekken met betrekking tot het gebruik van de server waar de website www.04stream.com wordt of werd gehost, te weten:

 • -

  een overzicht van de verkeers- en gebruiksgegevens van de website www.04stream.com, waaronder het aantal bezoekers en het aantal streams;

 • -

  een recente kopie van een back-up van de server waarop de website www.04stream.com gehost wordt of werd;

 • -

  de connectielogs van de server voor de periode dat deze werd gebruikt door de aanbieder van www.04stream.com;

-alle historische data over de rechtsverhouding tussen Global Layer en de aanbieder van www.04stream.com, waaronder de overeenkomst tussen deze partijen en relevante support tickets;

5.4.

bepaalt dat Global Layer bij overtreding van de hiervoor opgelegde geboden een dwangsom verbeurt van € 1.000,- per dag of gedeelte daarvan dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt de in 5.1 tot en met 5.3 opgelegde geboden, zulks met een maximum van € 100.000,-;

5.5.

veroordeelt Global Layer in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van eiseressen begroot op € 1.517,54;

5.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7.

bepaalt de termijn in de zin van artikel 1019i Rv voor zover nodig op zes maanden na heden;

5.8.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 17 augustus 2016.

1 Hoge Raad 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4019 (Lycos/Pessers).