Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:9560

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
12-08-2016
Datum publicatie
17-08-2016
Zaaknummer
C/09/513634 / KG ZA 16-796
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Verschillende kwesties met betrekking tot een (exclusief) licentierecht op bepaalde aardappelrassen in Australië.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/513634 / KG ZA 16-796

Vonnis in kort geding van 12 augustus 2016 (bij vervroeging)

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

MITOLO GROUP PTY LTD,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Virginia, Zuid Australië 5120, Australië,

eiseres,

advocaat mr. M.G. Kuijpers te Amsterdam,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[X] ,

statutair gevestigd te [vestigingsplaats] , gemeente [gemeente] , kantoorhoudende te [plaats 1] ,

gedaagde,

advocaat mr. R.P.J.L. Tjittes,

waarin zich heeft gevoegd aan de zijde van gedaagde:

de vennootschap naar Australisch recht

OAKVILLE PRODUCE PTY LIMITED,

(voorheen genaamd Moraitis Pty Limited),

statutair gevestigd te Lidcombe NSW 2141, Australië,

vertegenwoordigd door [A] , [B] en [C] , allen kantoorhoudende te [plaats 2] , Australië,

advocaat mr. M.A. Broeders te Amsterdam.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als 'Mitolo', ' [X] ' en 'Oakville''.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- de akte overlegging producties (no's 1 tot en met 22) van Mitolo;

- de akte overlegging producties (no's 23 tot en met 31) van Mitolo;

- de akte overlegging producties (no's 32 tot en met 38) van Mitolo;

- de akte overlegging producties (no's 1 tot en met 38) van [X] ;

- de akte houdende incident tot voeging van Oakville, met producties (no's 1 tot en met 8);

- de op 3 augustus 2016 gehouden mondelinge behandeling, waarbij door alle partijen pleitnotities zijn overgelegd.

1.2.

Vonnis is (bij vervroeging) bepaald op heden.

2 Het incident tot voeging

2.1.

Oakland heeft gevorderd zich te mogen voegen aan de zijde van [X] . Ter zitting hebben Mitolo en [X] verklaard geen bezwaar te hebben tegen toewijzing van de incidentele vordering. Oakland is vervolgens toegelaten als gevoegde partij, aangezien zij aannemelijk heeft gemaakt dat zij daarbij voldoende belang heeft. Voorts is niet gebleken dat de voeging in de weg staat aan de vereiste spoed bij dit kort geding en de goede procesorde in het algemeen.

3 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

3.1.

Mitolo exploiteert een onderneming in Australië die zich onder meer bezighoudt met het verbouwen van en handelen in aardappelen. In dat kader verbouwt zij poot- en consumptieaardappelen op eigen agrarische bedrijven. Voorts contracteert zij met 'Growers', die voor haar poot- en consumptieaardappelen telen. Mitolo verwerkt, verpakt en verkoopt de consumptieaardappelen aan onder meer supermarkten, groothandelaren en exporteurs.

3.2.

[X] is een Nederlands veredelingsbedrijf op het gebied van aardappelen. Zij verschaft door middel van licentieovereenkomsten rechten aan derden om haar aardappelrassen te verbouwen, te vermeerderen en te verhandelen.

3.3.

Oakville is een onderneming die zich in Australië bezighoudt met het verbouwen en verhandelen van agrarische producten, waaronder - als enige in Australië - aardappelen van de [X] -aardappelrassen. In dat verband verbouwt zij zelf aardappelen en sluit zij overeenkomsten met Growers die ten behoeve van haar aardappelen telen. Oakville verpakt, verkoopt en distribueert de aardappelen aan haar klanten, onder andere aan de grootste in Australië opererende levensmiddelen-retailbedrijven.

3.4.

Op 24 maart 2014 is tussen [X] en de rechtsvoorganger van Oakville (Moraitis Pty Ltd), een licentieovereenkomst gesloten betreffende het vermeerderen en verhandelen door Oakville van [X] -aardappelrassen in Australië. Voor zover hier van belang vermeldt de overeenkomst:

" Duration. termination

13. This Agreement is made for a period of 1 year (growing season 2014) starting at January 1st 2014 and expiring December 31th 2014. It will thereafter be automatically renewed, by subsequent contract terms of one year each time, unless one of the parties notifies the other party in writing, at least three months before the end of the then current term, of its decision not to renew the Agreement. Such notice is considered received 6 business days after it was sent.

14. Notwithstanding the above, this agreement will be terminated with immediate effect and by operation of law, if the Licensee is declared bankrupt or is granted a suspension of payments or has a receiver appointed. If the Licensee is a natural person, the license will terminate automatically by his death. If the Licensee is a legal entity, the license will terminate automatically if that legal entity is wound up or liquidated,

(…)

16. Termination of this Agreement implies termination of any and all rights granted by or pursuant to it. Immediately upon such termination, any Cultivation Material in the possession of Licensee must be destroyed, at Licensee's cost, unless the parties agree otherwise in writing, without Licensee being entitled to any form of compensation."

3.5.

Sinds 11 mei 2016 verkeert Oakland 'in administration', in verband waarmee 'administrators' zijn benoemd. Diezelfde dag nog hebben de - gesecureerde - kredietverstrekkende banken van Oakville, jegens wie Oakville in verzuim was geraakt, als 'receivers' aangesteld [A] , [B] en [C] (hierna 'de Receivers', ook indien slechts één van hen wordt bedoeld). Het uitstaande bedrag van de betreffende kredietverstrekkers beloopt op dit moment een bedrag van A$ 63.432.905,46.

3.6.

De Receivers zijn voornemens Oakville middels een activa-/passivatransactie als going concern te verkopen en hebben daartoe een verkoopproces opgestart. In dat verband hebben zij een aantal potentiële kopers benaderd. Eén van hen was Mitolo, maar zij is dat inmiddels niet meer.

3.7.

Op 12 mei 2016 hebben de Receivers [X] geïnformeerd over hun aanstelling als zodanig.

3.8.

Vanaf 12 mei 2016 hebben Mitolo en [X] onderhandeld over een overeenkomst waarbij [X] aan Mitolo ten behoeve van Australië een licentie verstrekt met betrekking tot de [X] -aardappelrassen.

3.9.

Bij e-mailbericht van 13 mei 2016 heeft [X] het volgende bericht aan de Receivers:

"In the attachement you will find the letter to terminate te Licensing/Supply agreement."

3.10.

De bij voormeld e-mailbericht gevoegde brief van 13 mei 2016 luidt:

"First, thank you for the information sent by you on May 12th 2016 regarding the Oakville Produce Group. We understand the situation but according to our Licence Agreement with Moraitis Pty Limited as signed March 24th 2014, and our business strategy, we will terminate the agreement with immediate effect when a receiver is appointed.

Termination of the agreement implies termination of any and all rights granted by or pursuant to it. Immediately upon such termination, any cultivation material in the possession of licensee must be handed over to a new party appointed by us. This party to be confirmed later.

We hereby demand for all information about growers which are currently growing our varieties in Australia under contract with the Oakville Produce Group/Moraitis. This includes contact details, but also details regarding the amount of (seed) potatoes grown, hectares, classes etc. within 10 working days. So we can proceed our business as soon as possible."

3.11.

Op 13 mei 2016 berichtte [X] het volgende aan Mitolo:

"I send you this mail in order to have things right for ourselves.

If I understood well on the phone you said the following:

The new company will take over all the seed that is harvested in Feb/March 2016 by the seed growers under contract with Moraitis. So this means that the new company also takes over the seed sales contracts that is sold by Moraitis already, and the new company will sell the existing unsold quantities. For [X] this means that we will not loose on royalty income.

Please confirm or explain in case this is not the situation."

In reactie daarop heeft Mitolo dezelfde dag aan [X] medegedeeld:

"Yes this is correct, we are planning to take the seed that Moraitis has in stock from deliveries in 2016 and we will then grow this in commercially.

We are also planning to work with the existing seed growers who hold the younger generation seed to continue the current production.

Hope this is how you see the arrangement."

3.12.

Op 17 mei 2016 heeft [X] - onder meer - aan Oakville bericht:

"Thank you for your e-mail. As you are officially informed, we have terminated te License Agreement."

3.13.

Op 17 mei 2016 heeft [X] een concept licentieovereenkomst doen toekomen aan Mitolo. Dit concept bevat in artikel 20 de volgende bepaling:

"The Agreement will be considered tot have never come into existence in case [D] and Mitolo have not met the following conditions: a) obtaining the Oakville assets and b) the establishment of a new joint company between [D] and Mitolo."

3.14.

In reactie daarop heeft tussen [X] en Mitolo overleg plaatsgevonden over de concept overeenkomst, waarbij Mitolo aandrong op schrapping van artikel 20.

3.15.

Op 18 mei 2016 is tussen [X] en Mitolo een licentieovereenkomst gesloten betreffende het vermeerderen en verhandelen door Mitolo van [X] -aardappelrassen in Australië. Voor zover hier van belang luidt de overeenkomst:

" Right to Produce/Multiply

1. The Licensor hereby grants to the Licensee, and the Licensee accepts, the right, for the Territory, subject to the other conditions laid down in this Agreement, to produce and multiply plant and cultivation materials of the Variety (or varieties), including in-vitro plant material, and/or mini tubers or seed potatoes as well as ware potatoes ("Cultivation Material"), with the understanding that the Licensee may purchase Cultivation Material of the Licensed Varieties only from Licensor.

2. As a main rule, the Licensee must produce Cultivation Material of Licensed Varieties by itself and at its own business. The Licensee may only have such Cultivation Material produced/multiplied by third parties, if he does so on the basis of a growers' contract which complies with the conditions set out in Article 6 below.

(…)

Right to Trade

4. The Licensor hereby grants the Licensee, subject to the other conditions laid down in this Agreement, and limited to the Territory, the right to trade in (i.e. to offer for sale, sell, supply and/or otherwise provide to third parties the Seed Potatoes and ware potatoes produced by Licensee pursuant to this Agreement, provided that:

a. Licensee may only supply customers who are end users/ware potato growers;

b. the Licensee may only sell Seed Potatoes under their official Variety name as listed in Appendix A.

(…)

Remuneration. licence fee

12. 1) (…)

2) In all circumstances, the minimum remuneration that the Licencee will pay to the Licensor for the period from May 18th 2016 to May 18th 2017 will be at least equal to the remuneration that the Licensor should have received for the period from May 18th 2015 to May 18th 2016 had such remuneration been calculated on the same basis as set out in artikel 12.

(…)

Duration, termination

17. This Agreement is made for one year, starting at May 18th 2016 and expiring May 18th 2017. It will thereafter be automatically renewed, by subsequent contract terms of one year each time, unless one of the parties notifies the other party in writing, at least three months before the end of the then current term, of its decision not to renew the Agreement. Such notice is considered received 6 business days after it was sent."

3.16.

Het in de concept licentieovereenkomst opgenomen artikel 20, dan wel een daarmee vergelijkbare bepaling, is niet opgenomen in de definitieve overeenkomst tussen [X] en Mitolo.

3.17.

Op 18 mei 2016 heeft [X] het volgende bericht aan Mitolo:

"As spoken with mr. [D] by phone May 18th 2016 with mr. [E] we hereby confirm:

The payment of the remuneration to [X] ( [X] ) by Mitolo Group Pty Ltd (Mitolo), in addition to the Licence Agreement dated 18 May 2016, which are unpaid to [X] for the period from 1 July 2015 to 11 May 2016 under the Licence Agreement between [X] and Moraitis Group Pty Ltd which terminated on 11 May 2016, calculated in accordance with the formula set out in the remuneration articles of the Moraitis Agreement but limited to a cap of € 135.000,= (the Payment Amount). The Payment Amount will be paid to [X] by no later than 31 December 2016.

Meanwhile, [X] will not provide any further person or party in Australia with a licence to the [X] potato varieties which are licenced to Mitolo according to the Licence Agreement with Mitolo, dated 18 May 2016. After the Payment Amount is paid to [X] , this additional appointment shall expire and no other appointments then explicitly agreed upon in the Licence Agreement shall be valid."

3.18.

Bij brief van 19 mei 2016 heeft [X] het volgende medegedeeld aan de Receivers:

"We hereby want to inform you about our current position in de receivership of the Oakville Produce Group Pty Ltd.

Due to the receivership we have terminated the Licence Agreement with the Oakville Produce Group with immediate effect on 13 May 2016. From that moment we were searching for possibilities for the continuation of our varieties in the territory of Australia for the future.

We hereby want to inform you formally that we have found a new party who will continue the propagation and trade of our varieties in Australia. This means that we will not accept your offer dated 17 May 2016.

As mentioned in our letter dated 13 May 2016, we want all cultivation material to be handed over to that party. Therefore we need to have all information of the growers of our varieties as we already asked for.

Further we want to finalize the business with the Oakville Produce Group according to the Licence Agreement, which includes the Licence Fee over the last period."

3.19.

Bij brief van 20 mei 2016 heeft Mitolo het volgende bericht aan [X] :

"We refer to the Licence and in particular to Mitolo Group's obligation under Article 7 to advise you of all relevant information regarding unauthorised use of the Varieties.

We advise that we understand that Oakville Produce Group, under the direction of its Receivers & Managers, continues to deal in Varieties which have now been licenced to Mitolo Group.

We have today made a very open approach to the Receiver seeking to discuss the situation with him.

We request that you confirm to Oakville Produce and to the Receiver that Mitolo Group Pty Ltd has been appointed Licensee over the Varieties and that neither Oakville Produce nor the Receiver has [X] ’s approval to deal in the Varieties going forward."

3.20.

Op 20 mei 2016 heeft Mitolo de Receivers laten weten dat zij de nieuwe exclusieve licentienemer is van de [X] -aardappelrassen in Australië en verzocht om overleg over het kweekmateriaal van de aardappelrassen die Oakville in haar bezit heeft.

3.21.

De Receivers hebben zich vervolgens jegens [X] op het standpunt gesteld dat de met Oakville gesloten licentieovereenkomst niet is geëindigd en [X] gesommeerd die overeenkomst na te komen en de met Mitolo gesloten overeenkomst te beëindigen, zulks (uiteindelijk) onder dreiging van een kort geding.

3.22.

Op 23 mei 2016 hebben de Receivers zich gewend tot de Growers die met Oakville contracteren en hen medegedeeld dat Oakville nog onverminderd licentiehouder is van de [X] -aardappelrassen.

3.23.

In verband daarmee heeft Mitolo navraag gedaan bij [X] over het door de Receivers ingenomen standpunt. Bij e-mailbericht van 23 mei 2016 heeft [X] daarop als volgt gereageerd:

"Today we got a letter that, indeed, stated that according to Dutch law the agreement is not terminated. I do not know how the receiver came to this point. The letter, in which the receiver was informed that the agreement is terminated, is very clear.

The terms are similar as in the agreement that we have with Mitolo. This means that the agreement terminates with immediate effect. Again I do not understand what they mean that based on Dutch law the contract is not terminated. Our company legal counsel ( [F] , who is in the cc), will come back to this. As it is now Sunday afternoon it will take a while before she can give you the answer."

3.24.

In aansluiting daarop heeft [X] op 24 mei 2016 het volgende medegedeeld aan Mitolo:

"My colleague [F] informed me as follows concerning the termination:

To clear the uncertainty about the valid termination of the Licence contract, according to Dutch law this is a valid clause and therefore a valid termination.

We of course support Mitolo in this matter and if it turns out that a sub-licence is needed, this is possible under the conditions as stated in the Licence Agreement. But we do not think a sub licence is needed since the termination is valid. Please keep us informed about this.

Regarding the payment of the outstanding royalties, we appreciate an early payment. We can agree that the content of the side letter can remain valid until 3lst of December 2016, also when the payment is done earlier. In addition we therefore ask Mitolo to provide us, in the upcoming weeks, with a business plan and estimates for the upcoming 4 years regarding the seed potato production and marketing programme of the [X] varieties involved and other varieties within the Mitolo Group. As you can imagine, also for us things are changing rapidly due to the fact that OPG is placed in receivership. We want to have an idea about the future."

3.25.

Op 31 mei 2016 heeft [X] het volgende bericht aan Oakville c.q. de Receivers:

"I hereby confirm the receipt of your letter dated 31 May 2016.

Although we do not agree with the position in your letters, current circumstances and the importance for maintaining the business, has made us decide to respect the License Agreement with Oakville Produce Group Pty Ltd. (Oakville). Therefore hereby confirm that the License Agreement with Oakville remains on foot and that we will continue to abide by the terms of the License Agreement.

For the avoidance of doubt, the License Agreement with Oakville is non-exclusive and therefore we will not terminate the License Agreement with Mitolo Pty Ltd.

We request your confirmation to discontinue any further legal actions within 24 hours after receipt of our letter.

Herewith I explicity reserve all rights, including the right to claim more and/or differently."

3.26.

Bij brief van 1 juni 2016 hebben de Receivers aan Mitolo te kennen gegeven dat [X] heeft bevestigd dat de licentie met Oakville van kracht is gebleven en dat het Mitolo niet is toegestaan overeenkomsten te sluiten met enige Grower in Australië ter zake van de [X] -aardappelrassen. De Receivers stellen Mitolo aansprakelijk indien zij dat toch doet.

3.27.

Mitolo heeft [X] op 3 juni 2016 in gebreke gesteld en gesommeerd te bevestigen dat de licentieovereenkomst met Oakville is geëindigd en dat tot en met 31 december 2016 ten behoeve van Australië geen nieuwe licentie zal worden verstrekt met betrekking tot de [X] -aardappelrassen.

3.28.

Op 6 juni 2016 heeft [X] het volgende geschreven aan Mitolo:

"Herewith we inform you that the License agreement with Oakville Pty Ltd / Moraitis Pty Ltd (Oakville) remains on foot. Therefore we do not consider the actions mentioned as an infringement of the [X] varieties. Both parties can pursue with their business within their possibilities within the Licence agreement. And therefore we reject any default and/or liability in this matter.

We don’t have any influence on a possible takeover of Oakville by Mitolo Group Pty Ltd (Mitolo). But we can advise the following. The License agreement that we have with Mitolo allows it to receive meristem of the licensed varieties. Mitolo can inform us to which meristem lab we have to send the meristems, so that they can start producing the mini tubers.

Although we have full trust in our position, any continuation of legal procedures we do not consider as a constructive approach in the beginning of this partnership. Therefore we trust that no further legal steps will be taken.

Herewith we explicitly reserve all rights, including the right to claim more and/or differently."

4 Het geschil

4.1.

Mitolo vordert, zakelijk weergegeven:

I. [X] - op straffe van verbeurte van een dwangsom - te gebieden onvoorwaardelijk en met onmiddellijke ingang ieder recht te beëindigen met betrekking tot de [X] -aardappelrassen voor het grondgebied van Australië verleend aan enig (rechts)persoon, dit met uitzondering van rechten verleend aan Mitolo, waaronder - doch niet uitsluitend - rechten om enig kweek- of teeltmateriaal en/of aardappelen van die rassen voort te brengen of te vermeerderen, conditioneren ten behoeve van de vermeerdering, te koop aan te bieden, te verkopen, in te voeren, uit te voeren of op te slaan;

II. [X] - op straffe van verbeurte van een dwangsom - te verbieden om gedurende de periode tot en met 31 december 2016 voor het grondgebied van Australië met betrekking tot de [X] -aardappelrassen enig recht te verschaffen (waaronder begrepen gehele of gedeeltelijke verlenging of overdracht van zodanige rechten) aan enige (rechts)persoon anders dan Mitolo;

III. [X] - op straffe van verbeurte van een dwangsom - te veroordelen de Receivers en de administrators van Oakville in kennis te stellen van het te wijzen vonnis waarbij [X] is geboden de rechten en licentie van Oakville op de [X] -aardappelrassen onvoorwaardelijk en onmiddellijk te beëindigen;

IV. [X] te veroordelen om al het mogelijke te doen en alle medewerking te verlenen om te bewerkstelligen dat onverwijld ter beschikking en gebruik van Mitolo komt al het zich in Australië bevindende "Cultivation Material" als bedoeld in artikel 1 van de Licentieovereenkomst die [X] met Mitolo heeft gesloten;

V. [X] - op straffe van verbeurte van een dwangsom - te veroordelen om aan Mitolo afschriften te verstrekken van alle bescheiden met betrekking tot de rechtsverhouding tussen [X] en Oakville;

een en ander met veroordeling van [X] in de proceskosten, te vermeerderen met rente.

4.2.

Daartoe voert Mitolo - samengevat - het volgende aan.

[X] schiet toerekenbaar tekort in de uitoefening van haar verplichtingen uit hoofde van de op 18 mei 2016 tussen [X] en Mitolo tot stand gekomen licentieovereenkomst betreffende de [X] -aardappelrassen. Ten tijde van het sluiten van die overeenkomst was de licentieovereenkomst tussen [X] en Oakville met betrekking tot die rassen geëindigd als gevolg van de benoeming van de Receivers. [X] en Mitolo kwamen - aanvullend - overeen dat het aan Mitolo verstrekte licentierecht exclusief zou zijn tot 31 december 2016. Door opnieuw aan Oakville een licentie te verstrekken, dan wel de inmiddels geëindigde overeenkomst toch voort te zetten - zoals door [X] op 31 mei 2016 respectievelijk 6 juni 2016 bekendgemaakt aan Oakville/de Receivers en Mitolo - handelt [X] in strijd met die afspraken. [X] en Mitolo beoogden door het sluiten van de overeenkomst te bewerkstelligen dat Mitolo de beschikking zou krijgen over de volledige - zich in Australië bevindende - 'pijplijn' aan kweekmaterialen van de [X] -aardappelrassen, doordat Mitolo overeenkomsten zou sluiten met de Growers bij wie de kweekmaterialen zich bevinden als gevolg van de door hen met Oakville gesloten contracten, waaraan geen verdere uitvoering kan worden gegeven na de beëindiging van de licentieovereenkomst tussen [X] en Oakville. De nieuwe c.q. voortgezette overeenkomst tussen [X] en Oakville staat daaraan in de weg. Mitolo zal als gevolg daarvan aanzienlijke schade lijden. Het aanbod van [X] om aan Mitolo meristem beschikbaar te stellen verhoudt zich niet met de tussen hen gemaakte afspraken. Door middel van de vorderingen sub I tot en met IV moet [X] worden gedwongen om de overeenkomst tussen haar en Mitolo behoorlijk na te komen. Door toewijzing van die vorderingen wordt de pijplijn aan kweekmaterialen ter zake van de [X] -aardappelrassen, die zich hoofdzakelijk bij de 27 Growers met wie Oakville heeft gecontracteerd bevindt, veiliggesteld.

Verder is van belang dat [X] onder druk van (de advocaten van) Oakville c.q. de Receivers is teruggekomen op haar standpunt dat de licentieovereenkomst tussen haar en Oakville was geëindigd als gevolg van de aanstelling van de Receivers. Gelet hierop vordert [X] - onder V - op grond van artikel 843a van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering afgifte van alle bescheiden met betrekking tot de rechtsverhouding tussen [X] en Oakville/de Receivers, zodat Mitolo kan nagaan welke rechten [X] heeft verstrekt aan Oakville.

4.3.

[X] en Oakville voeren gemotiveerd verweer, dat - voor zover nodig - hierna zal worden besproken.

5 De beoordeling van het geschil

Vooraf

5.1.

Alvorens verder in te gaan op het materiële geschil tussen partijen, wordt het volgende vooropgesteld.

5.1.1.

De voorzieningenrechter realiseert zich dat in de onderhavige procedure grote belangen op het spel staan voor partijen. Echter, niet uit het oog mag worden verloren dat het hier een kort gedingprocedure betreft, waarin de 'gewone' regels omtrent de stelplicht en de bewijslast niet van toepassing zijn. De voorzieningenrechter in kort geding bepaalt welke feiten voorshands aannemelijk worden geacht en baseert dat oordeel in hoge mate op de aannemelijkheid van bepaalde stellingen. Het beperkte bestek van een procedure als de onderhavige brengt derhalve mee dat daarin - anders dan in een bodemprocedure - de geschilpunten tussen partijen niet tot op de 'bodem' kunnen worden uitgezocht.

5.1.2.

Zoals bij partijen bekend was zeer recent tussen partijen (nog) een andere kort gedingprocedure aanhangig bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank, waarbij Oakville [X] en Mitolo in rechte had betrokken (zaak- en rolnummer C/09/514523 / KG ZA 16-871). In die procedure is op 29 juli 2016 vonnis gewezen, waarbij de vorderingen van Oakville zijn afgewezen. Het is de voorzieningenrechter opgevallen dat bepaalde door (één of meer van) partijen ingenomen standpunten niet altijd (geheel) overeenkomen met de in de onderhavige procedure geponeerde stellingen. Bovendien worden in het onderhavige kort geding verschillende kwesties meer uitputtend c.q. genuanceerder aan de orde gesteld door (één of meer van) partijen dan in het eerste kort geding. Aangezien moet worden uitgegaan van het geschil zoals het is gepresenteerd, kan het voorgaande er toe leiden dat enkele geschilpunten, die in beide zaken aan de orde zijn gesteld, verschillend worden beoordeeld.

5.1.3.

Direct nadat Oakville was toegelaten als gevoegde partij, heeft zij bezwaar gemaakt tegen producties die Mitolo in het geding heeft gebracht. Vervolgens heeft Mitolo bezwaar gemaakt tegen producties die Oakville heeft overgelegd. Ingevolge het bepaalde in artikel 6.2 van het "Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie" worden stukken die binnen 24 uur (één werkdag) vóór de terechtzitting worden ingediend in beginsel buiten beschouwing gelaten. Opvalt dat alle partijen de dag vóór de zitting nog stukken hebben ingediend, zij het dat zulks in alle gevallen plaatsvond met inachtneming van de in het procesreglement opgenomen termijn. Voorts is van belang dat niet aannemelijk is geworden dat (één van) partijen onredelijk zijn (is) bemoeilijkt in hun (haar) procesvoering door de late indiening van stukken. Integendeel, voor zover nodig hebben zij de inhoud van die stukken weerlegd in hun pleitnotities. Dat bepaalde stukken in het Nederlands zijn opgesteld, wat tot problemen kan leiden bij twee Australische partijen, doet aan het voorgaande niet af. De procedure speelt zich af ten overstaan van de Nederlandse rechter en dient derhalve - in beginsel - in de Nederlandse taal te worden gevoerd.

5.1.4.

Onder meristem - dat [X] Mitolo bij de onder 3.28 vermelde brief van 6 juni 2016 heeft aangeboden - wordt verstaan zogenoemd 'in vitro materiaal' (kweekmateriaal in een reageerbuis). Met dat materiaal worden in een laboratorium mini-knollen ('mini tubers') gekweekt. Deze mini-knollen worden in de grond opgekweekt tot pootaardappelen, die vervolgens weer worden opgekweekt tot consumptieaardappelen. Het proces van meristem tot een commercieel verhandelbare hoeveelheid (consumptie)aardappelen duurt vier à zes jaar. Het geheel van basis- en vermeerderingsmaterialen in dat proces wordt ook wel de 'pijplijn van het kweekmateriaal' genoemd.

De vorderingen sub I en II

5.2.

Voor wat betreft de vorderingen sub I en II is van belang of tussen [X] en Mitolo een licentieovereenkomst tot stand is gekomen met een (tijdelijk) exclusief karakter. De voorzieningenrechter overweegt daarover het volgende.

5.3.

Op grond van het bepaalde in artikel 14 van de licentieovereenkomst tussen [X] en Oakville eindigt de tussen hen gesloten licentieovereenkomst onmiddellijk van rechtswege nadat een receiver is aangesteld. In overeenstemming daarmee heeft [X] - nadat de Receivers haar op 12 mei 2016 in kennis hadden gesteld over hun aanstelling als zodanig - de Receivers op 13 mei 2016 bericht dat de licentieovereenkomst met Oakville per direct is geëindigd. Die beëindiging heeft [X] nadien nog enige malen bevestigd jegens de Receivers (zie onder meer de onder 3.12 en 3.18 vermelde berichten van 17 respectievelijk 19 mei 2016). Uit de zich bij de stukken bevindende correspondentie volgt dat de Receivers zich aanvankelijk neerlegden bij de beëindiging van de licentieovereenkomst.

5.4.

Na de hiervoor bedoelde beëindiging hebben [X] en Mitolo op 18 mei 2016 ten behoeve van de Australische markt een licentieovereenkomst gesloten betreffende de [X] -aardappelrassen waarop ook de (beëindigde) licentieovereenkomst tussen [X] en Oakville betrekking had. [X] en Mitolo spraken aanvullend af dat de licentieovereenkomst tijdelijk - tot 31 december 2016 - een exclusief karakter zou hebben. Dit laatste bevestigt in feite de (definitieve) beëindiging van de contractuele relatie tussen [X] en Oakville. In ieder geval mocht [X] - mede gelet op de hiervoor onder 3.17, 3.23 en 3.24 vermelde correspondentie van respectievelijk 18, 23 en 24 mei 2016 - ervan uitgaan dat de licentieovereenkomst met Oakville was geëindigd en dat [X] gedurende de exclusiviteit van de overeenkomst ten behoeve van Australië geen licentieovereenkomst met een ander (dan Mitolo) zou sluiten met betrekking tot de [X] -aardappelrassen.

5.5.

Nadat de Receivers op 19 en 20 mei 2016 op de hoogte waren gesteld van het feit dat [X] voor de Australische markt een licentieovereenkomst met een ander (Mitolo) had gesloten, waarbij [X] op 19 mei 2016 een aanbod van de Receivers uitdrukkelijk van de hand wees, hebben de Receivers zich op het standpunt gesteld dat de licentieovereenkomst tussen [X] en Oakville nog steeds van kracht is en dient te worden nagekomen.

5.6.

Uit het voorgaande volgt echter dat de licentieovereenkomst tussen [X] en Oakville is geëindigd. Verder is van belang dat de overeengekomen exclusiviteit van de licentie van Mitolo er aan in de weg staat dat [X] een nieuwe licentieovereenkomst sluit met Oakville ter zake van de [X] -aardappelrassen, dan wel dat de inmiddels beëindigde overeenkomst met Oakville alsnog wordt voortgezet. Daaraan doet in beginsel niet af dat [X] op 31 mei 2016 respectievelijk 6 juni 2016 aan Oakville/de Receivers en Mitolo heeft medegedeeld dat de licentieovereenkomst tussen Oakville en haar nog steeds van kracht is. In haar rechtsverhouding tot Mitolo stond het [X] niet (meer) vrij een dergelijk standpunt in te nemen.

5.7.

Niet kan worden aangenomen dat - zoals [X] stelt - sprake is van een voorwaardelijke (exclusieve) licentieovereenkomst met Mitolo, in die zin dat de overeenkomst is aangegaan onder de voorwaarde dat Mitolo Oakville (inclusief het basis- en kweekmateriaal van de [X] -aardappelrassen waarover zij beschikt, dan wel kan/kon beschikken) zou overnemen, welke voorwaarde niet is ingetreden en ook niet zal intreden nu Mitolo niet langer één van de kandidaat kopers van Oakville is. Uit de stukken - in het bijzonder de onder 3.13 vermelde concept overeenkomst - blijkt dat het de intentie van [X] was om een voorwaarde zoals hiervoor bedoeld op te nemen in de overeenkomst, maar dat zij daarvan - na bezwaar van en onderhandelingen met Mitolo - heeft afgezien. In die situatie kan [X] zich jegens Mitolo niet beroepen op een voorwaardelijk karakter van de (exclusieve) licentie overeenkomst. Te minder nu Mitolo gemotiveerd heeft aangegeven niet te hebben gegarandeerd dat zij Oakville zou overnemen en dat [X] wist dat er meer kandidaten waren voor de overname van Oakville. Hierop stuit in dit kort geding ook af het beroep van [X] op de vernietigbaarheid van de licentieovereenkomst met Mitolo, dan wel het tijdelijke exclusiviteitsbeding wegens dwaling omdat Mitolo haar ten onrechte zou hebben medegedeeld dat zij de enige overnamekandidaat van Oakville was.

5.8.

Mede bezien in het licht van het voorgaande kan [X] ook niet worden gevolgd in haar stelling dat een redelijke uitleg van de overeenkomst c.q. rechtsverhouding met Mitolo meebrengt dat het voorduren van de licentieovereenkomst met Oakville geen inbreuk vormt op de aan Mitolo verstrekte exclusiviteit. In dat verband voert [X] aan dat zij - ter bescherming van haar eigen belang en dat van Mitolo en onder grote druk van (de advocaten van) de Receivers - genoodzaakt was de overeenkomst met Oakville te laten voortduren, omdat de Receivers hadden gedreigd het kweekmateriaal waarover zij beschikken (het enige in Australië) te vernietigen. Oakland heeft die dreiging echter gemotiveerd betwist. Het betreffende kweekmateriaal is nog immer voorhanden en Oakland heeft stellig aangevoerd vooralsnog niet voornemens te zijn over te gaan tot vernietiging van het materiaal. Daar komt bij dat ingevolge artikel 16 van de overeenkomst tussen [X] en Oakville - na de beëindiging van de overeenkomst - niet tot vernietiging van het materiaal wordt overgegaan indien [X] en Oakville anders overeenkomen. In het bestek van dit kort geding is niet aannemelijk geworden dat Oakville en [X] het niet eens kunnen/zullen worden over een andere oplossing ten aanzien van het kweekmateriaal waarover Oakville beschikt. Daar komt bij dat ervan moet worden uitgegaan dat Mitolo groot belang heeft bij nakoming van de overeengekomen exclusiviteit. Te meer nu Mitolo heeft aangevoerd dat zij voornemens is om gedurende de duur van de exclusiviteit contracten af te sluiten met de Growers die met Oakville contracteerden, waarmee de pijplijn aan kweekmateriaal van de [X] -aardappelrassen is veiliggesteld. In het (beperkte) bestek van dit kort geding kan niet worden uitgesloten dat Mitolo in staat en bevoegd is die contracten met de betreffende Growers te sluiten. Een en ander betekent tevens dat het beroep van [X] op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid - bij toepassing waarvan de nodige terughoudendheid moet worden betracht - strandt.

5.9.

Tot slot kan niet kan worden aangenomen dat - zoals Oakville stelt - geen beroep kan worden gedaan op de in artikel 14 van de overeenkomst tussen [X] en Oakville opgenomen beëindigingsclausule in geval van aanstelling van een receiver. In dat verband verwijst Oakville naar het arrest van de Hoge Raad van 12 april 2013 inzake Megapool/Laser (ECLI:NL:HR2013:BY9087). In die uitspraak is bepaald dat een beëindigingsbeding wegens een faillissement onder omstandigheden een onaanvaardbare inbreuk kan opleveren op artikel 20 van de (Nederlandse) Faillissementswet. Allereerst is van belang dat Oakville, volgens haar eigen stellingen, in 'receivership' verkeert, maar nog niet failliet is (akte houdende incident tot voeging, sub 1.6). Voorts wordt de staat van insolventie waarin Oakville verkeert beheerst door het Australische recht. Mede gelet op de tegenstrijdige standpunten die Oakville en Mitolo innemen, staat het beperkte bestek van een kort gedingprocedure er aan in de weg om te kunnen beoordelen of de uitleg van de Hoge Raad één op één toepasbaar is op het Australische recht, waarbij nog in het midden wordt gelaten of de door de Hoge Raad bedoelde omstandigheden zich hier voordoen.

5.10.

Een en ander betekent dat de vorderingen sub I en II zullen worden toegewezen op de hieronder in het dictum vermelde wijze. Voor de goede orde wordt daarbij opgemerkt dat het ge- en verbod geen betrekking heeft op de pijplijn aan kweekmaterialen betreffende de [X] -aardappelrassen waarover Oakville zelf en de Growers, waarmee Oakville heeft gecontracteerd, beschikken. Blijkens de stellingen van Mitolo beoogt zij door middel van die vorderingen ook niet de beschikking te krijgen over die pijplijn. Doel van de vorderingen is volgens Mitolo enkel nakoming door [X] van de met haar gesloten exclusieve licentieovereenkomst, waarmee het voortbestaan van de pijplijn in zoverre wordt veiliggesteld dat Mitolo gedurende de duur van de exclusiviteit de mogelijkheid krijgt om de beschikking te verkrijgen over de pijplijn door het sluiten van contracten met voormelde Growers.

5.11.

Oplegging van een dwangsom, als stimulans tot nakoming van voormelde beslissing(en), is aangewezen. De dwangsom zal - voor zover nodig - wel worden gematigd en gemaximeerd. Voorts zal worden bepaald dat de dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

De vordering sub III

5.12.

De vordering sub III, strekkende tot veroordeling van [X] om de Receivers en de administrators van Oakville op de hoogte te stellen van het te wijzen vonnis zal worden afgewezen. Oakville heeft zich in de onderhavige procedure gevoegd, zodat de Receivers, die Oakville in deze procedure vertegenwoordigen, uit hoofde daarvan kennis nemen van het vonnis. Verder moet worden aangenomen dat de administrators, ook zonder dat [X] daartoe wordt verplicht, bekend zullen raken met het vonnis. Mitolo zou daarvoor bijvoorbeeld ook zelf kunnen zorgdragen. Bij die stand van zaken heeft Mitolo geen belang bij toewijzing van de onderhavige vordering.

De vordering sub IV

5.13.

Met betrekking tot de vordering tot veroordeling van [X] om al het mogelijke te doen en alle medewerking te verlenen om te bewerkstelligen dat al het zich in Australië bevindende Cultivation Material betreffende de [X] -aardappelrassen onverwijld ter beschikking van Mitolo wordt gesteld overweegt de voorzieningenrechter het volgende.

5.14.

Essentieel voor toewijzing van die vordering is dat ervan moet kunnen worden uitgegaan dat het Cultivation Material - ofwel de pijplijn aan kweekmaterialen betreffende de [X] -aardappelrassen - toekomt aan Mitolo. Als dat anders ligt kan van [X] immers niet worden verlangd dat zij meewerkt aan het verkrijgen van de pijplijn door Mitolo. Reeds op grond van de eigen stellingen van Mitolo kan in het (beperkte) bestek van dit kort geding niet worden aangenomen dat aan die voorwaarde is voldaan. Mitolo heeft immers aangevoerd dat zij eerst nog dient te contracteren met de Growers die in het bezit zijn van de pijplijn en dat zij met de onderhavige procedure slechts wil bewerkstelligen dat het voortbestaan van de pijplijn wordt veiliggesteld. Voorts heeft Mitolo gesteld dat de eigendom van de pijplijn in de onderhavige procedure niet aan de orde is en dat een debat daarover moet worden gevoerd voor de Australische rechter (zie pleitnota, onder 25, 27 en 29 sub i.). Daarmee erkent Mitolo in feite dat zij op dit moment (nog) geen aanspraak heeft op de pijplijn. Daar komt bij dat zowel [X] als Oakville gemotiveerd hebben aangevoerd dat [X] niet kan voldoen aan de vordering omdat zij niet beschikt over het daarvoor vereiste eigendoms- of zeggenschapsrecht van de pijplijn. Bovendien is de vordering niet voldoende concreet geformuleerd (wat wordt verstaan onder "al het mogelijke en alle medewerking") en zou toewijzing tot executieproblemen kunnen leiden.

5.15.

De hier besproken vordering wordt dus eveneens afgewezen.

De vordering sub V

5.16.

De vordering tot afgifte van bescheiden komt ook niet voor toewijzing in aanmerking. Aangenomen moet worden dat Mitolo - als procespartij in het onderhavige kort geding en de zaak die heeft geleid tot het vonnis van 29 juli 2016 - de beschikking heeft gekregen over verschillende door haar gewenste stukken. Voor het overige heeft Mitolo op de zitting aangegeven dat zij vermoedt dat er meer stukken zijn. Een vermoeden kan echter niet worden aangemerkt als een deugdelijke onderbouwing van een vordering zoals hier aan de orde. Overigens valt niet in te zien welk belang Mitolo nog heeft bij de stukken na toewijzing van haar vorderingen sub I en II.

Afronding

5.17.

De slotsom is dat zal worden beslist zoals hieronder vermeld.

5.18.

Nu partijen over en weer op hoofdpunten in het ongelijk worden gesteld, zullen de proceskosten op de gebruikelijke wijze worden gecompenseerd.

6 De beslissing

De voorzieningenrechter:

6.1.

gebiedt [X] om binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis onvoorwaardelijk en met onmiddellijke ingang ieder licentierecht te beëindigen met betrekking tot de [X] -aardappelrassen voor het grondgebied van Australië, behoudens de aan Mitolo verleende licentierechten op die rassen, waaronder begrepen - doch niet uitsluitend - de rechten om kweek- en/of teeltmateriaal en/of aardappelen van die rassen voort te brengen of te vermeerderen, conditioneren ten behoeve van de vermeerdering, te koop aan te bieden, te verkopen, in te voeren, uit te voeren of op te slaan, zulks met inachtneming van hetgeen onder 5.10 is overwogen en op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,-- per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat [X] daarmee in gebreke blijft, met een maximum van
€ 2.500.000,--;

6.2.

verbiedt [X] om gedurende de periode tot en met 31 december 2016 voor het grondgebied van Australië met betrekking tot de [X] -aardappelrassen enig licentierecht te verschaffen (waaronder begrepen een gehele of gedeeltelijke verlenging of overdracht van een zodanig recht) aan enige (rechts)persoon, anders dan Mitolo, waaronder begrepen - doch niet uitsluitend - de rechten om kweek- en/of teeltmateriaal en/of aardappelen van die rassen voort te brengen of te vermeerderen, conditioneren ten behoeve van de vermeerdering, te koop aan te bieden, te verkopen, in te voeren, uit te voeren of op te slaan, zulks met inachtneming van hetgeen onder 5.10 is overwogen en op straffe van verbeurte van een dwangsom van
€ 2.500.000,-- voor iedere keer dat [X] daarmee in strijd handelt, aangevuld met een dwangsom van € 25.000,-- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat die situatie voortduurt, met een maximum van € 2.500.000,--;

6.3.

bepaalt dat bovenstaande dwangsommen vatbaar zijn voor matiging op de wijze zoals onder 5.11 vermeld;

6.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.5.

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

6.6.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 12 augustus 2016.

jvl