Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:9126

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
04-08-2016
Datum publicatie
05-08-2016
Zaaknummer
C-09-515046-HA RK 16-359
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publicatie op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/515046 / HA RK 16-359

Beschikking van 4 augustus 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap HYPINVEST B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. L.E.D. Tjeertes te Amsterdam.

1 Het verzoek en de beoordeling

1.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Cristoffel Heinrich Adolf Bovendeert, geboren te Den Haag op 24 oktober 1971, laatstelijk wonende te Rijswijk, overleden te Den Haag op 19 september 2015 (verder te noemen ‘erflater’).

1.2.

Een mondelinge behandeling van het verzoek als bedoeld in artikel 4:206 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek acht de rechtbank niet zinvol nu alle bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen.

1.3.

Bij het Centraal Testamentenregister zijn geen akten op naam van de erflater bekend.

1.4.

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflater. Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De schuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 27 juni 2016 € 114.474,81. Om er zeker van te zijn dat haar vordering zoveel mogelijk wordt voldaan wenst verzoekster over te gaan tot onderhandse verkoop van de woning aan de [adres] te [plaats].

1.5.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

1.6.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank om te bepalen dat de toewijzende beschikking uitsluitend in de Staatscourant gepubliceerd hoeft te worden.

1.7.

Gelet op de getaxeerde waarde van de woning valt niet uit te sluiten dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mevrouw Linda Elisabeth Denise Tjeertes, verbonden als advocaat aan Nexus Advocaten, kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 101 te 1083 HN Amsterdam, tot vereffenaar van de nalatenschap van Cristoffel Heinrich Adolf Bovendeert, geboren te Den Haag op 24 oktober 1971, laatstelijk wonende te Rijswijk, overleden te Den Haag op 19 september 2015,

- draagt de griffier op de benoeming van de vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 4 augustus 2016.1

1 type: 206 coll: