Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:8824

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
21-03-2016
Datum publicatie
09-08-2016
Zaaknummer
C/09/505975 / FA RK 16-1385
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

voorlopige voorzieningen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 16-1385

Zaaknummer: C/09/505975

Datum beschikking: 21 maart 2016

Voorlopige voorzieningen

Beschikking op het op 19 februari 2016 ingekomen verzoek van:

[de vrouw] ,

de vrouw,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. G.O. Perquin te Zoetermeer.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[de man] ,

de man,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. --.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder het verzoekschrift.

Op 10 maart 2016 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: de vrouw met haar advocaat en de man.

Verzoek en verweer

Het verzoek van de vrouw strekt tot bepaling dat:

- de vrouw gerechtigd zal zijn tot het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning te [adres] , met het bevel dat de man die woning dient te verlaten en verder niet mag betreden, met machtiging van de vrouw deze beschikking zo nodig zelf ten uitvoer te leggen met behulp van de sterke arm van politie en justitie;

- het minderjarige kind van partijen aan de vrouw wordt toevertrouwd;

- een door de man aan de vrouw te betalen voorlopige partneralimentatie van € 500,-- per maand wordt vastgesteld, telkens bij vooruitbetaling te voldoen;

- een door de man aan de vrouw te betalen voorlopige kinderalimentatie van € 400,-- per maand wordt vastgesteld, telkens bij vooruitbetaling te voldoen,

een en ander voor zover mogelijk met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

De man heeft ter terechtzitting verweer gevoerd.

Feiten

- Partijen zijn op [datum huwelijk] te [plaats huwelijk] met elkaar gehuwd.

- Zij zijn de ouders van de thans nog minderjarige [de minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] .

Beoordeling

Toevertrouwing van de minderjarige

Nu de man heeft ingestemd met dit verzoek van de vrouw zal de rechtbank dit verzoek als op de wet gegrond en in het belang van de minderjarige toewijzen.

Uitsluitend gebruik van de echtelijke woning

Nu de man heeft ingestemd met dit verzoek van de vrouw zal de rechtbank dit verzoek als op de wet gegrond toewijzen.

De vrouw heeft de rechtbank voorts verzocht een machtiging te geven om het bevel zonodig met behulp van de sterke arm ten uitvoer te leggen. Uit de toelichting op de tekst van artikel 822, eerste lid, aanhef en onder a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering volgt evenwel dat het te geven bevel zelf de titel verschaft om tot ontruiming van de echtelijke woning met behulp van de sterke arm over te gaan. De verzochte machtiging is daarvoor niet noodzakelijk. Het daartoe strekkende verzoek zal daarom wegens gebrek aan belang worden afgewezen.

Kinderalimentatie en partneralimentatie

De rechtbank heeft geconstateerd dat de vrouw deze verzoeken op geen enkele wijze heeft onderbouwd. De vrouw heeft voorts tot aan de zitting geen stukken en draagkrachtberekening overgelegd. Zij heeft ter terechtzitting aangeboden deze op dat moment alsnog te overleggen. De rechtbank acht dit in strijd met het belang van belanghebbende, die zich op geen enkele wijze heeft kunnen voorbereiden en aldus met de goede procesorde.. Dat de man zich ter zitting niet heeft laten vergezellen door een advocaat maakt dat naar het oordeel van de rechtbank niet anders. De vrouw heeft niets aangevoerd op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat het voor haar niet mogelijk was de stukken vóór de behandeling ter zitting te overleggen. De rechtbank ziet in het voormelde aanleiding om de verzoeken van de vrouw ter zqake van kinderalimentatie en partneralimentatie als onvoldoende onderbouwd af te wijzen.

Beslissing

De rechtbank:

bepaalt dat de vrouw bij uitsluiting gerechtigd zal zijn tot het gebruik van de echtelijke woning te [adres] , en beveelt mitsdien dat de man die woning dient te verlaten en verder niet mag betreden;

bepaalt dat de minderjarige [de minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , aan de vrouw zal worden toevertrouwd;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr.K.M. Braun, tevens kinderrechter, bijgestaan door mr. L.W.J. van der Krogt als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 maart 2016.