Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:7369

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
14-06-2016
Datum publicatie
01-07-2016
Zaaknummer
C/09/510477/ FT RK 16/999
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

één schuldeiser, geen pluraliteit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1917
INS-Updates.nl 2016-0257
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team insolventies – enkelvoudige kamer

rekestnummer: C/09/510477 / FT RK 16/999

uitspraakdatum: 14 juni 2016

[verzoeker]

verzoeker

mr. M.J. Post

heeft een verzoekschrift met bijlagen ingediend strekkende tot faillietverklaring van:

REFINO B.V.,

verweerster.

Het verzoekschrift is op 24 mei en 14 juni 2016 behandeld in raadkamer. Bij deze behandelingen zijn [verzoeker] en zijn raadsvrouwe mr. M.J. Post verschenen. Namens verweerster is niemand verschenen hoewel zij daartoe behoorlijk is opgeroepen. De uitspraak is bepaald op heden.

Verzoeker heeft het faillissement van verweerster aangevraagd stellende dat verweerster verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen nu zij zowel de vordering van verzoeker als andere vorderingen onbetaald laat.

Desgevraagd heeft verzoeker ter terechtzitting van heden verklaard dat er geen steunvordering is maar dat het faillissement desondanks is aangevraagd en dient te worden uitgesproken omdat deze rechtspersoon niet bona fide is en omdat verzoeker al lange tijd op zijn geld wacht.

De rechtbank oordeelt als volgt.

De vordering van verzoeker wordt niet betwist door verweerster. Daarmee staat het onbetaald laten van een opeisbare vordering vast.

Hoewel verzoeker in zijn rekest stelt dat verweerster tenminste nog één andere schuldeiser onbetaald laat, wordt geen concrete steunvordering gesteld, laat staan onderbouwd.

Van pluraliteit van schuldeisers is dan ook niet gebleken.

Vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is dat faillietverklaring wordt uitgesproken indien summierlijk blijkt van feiten en omstandigheden die aantonen dat de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Voor het bestaan van feiten en omstandigheden die de conclusie wettigen dat sprake is van een toestand van hebben opgehouden te betalen, is vereist dat sprake is van het onbetaald laten van een opeisbare vordering en voorts van pluraliteit van schuldeisers. In een bestendige lijn van de Hoge Raad wordt die pluraliteit van schuldeisers als een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor faillietverklaring gekwalificeerd.

Verzoeker heeft aangevoerd dat faillietverklaring ook zonder steunvordering mogelijk zou moeten zijn en dat de bestendige lijn in de rechtspraak toch eens doorbroken zou moeten worden. Hij heeft daartoe naar voren gebracht dat hij al lange tijd op zijn geld wacht en dat hier sprake is van een niet bona fide onderneming. Die gronden zijn onvoldoende om een uitzondering te maken op de bedoelde bestendige lijn. Het verzoek tot faillietverklaring dient te worden afgewezen.

BESLISSING

De rechtbank:

- wijst af het verzoek tot faillietverklaring van REFINO B.V., voornoemd.

Gegeven door mr. M.M.F. Holtrop, rechter, en uitgesproken op 14 juni 2016, in tegenwoordigheid van mr. J.J.P. van Wieringen, griffier.

Tegen deze uitspraak kan degene die is verschenen en aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, uitsluitend via een advocaat binnen acht dagen na de dag van deze uitspraak hoger beroep instellen bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof te Den Haag.