Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:6240

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
25-04-2016
Datum publicatie
14-06-2016
Zaaknummer
C/09/483671 / FA RK 15-1455
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

vaststelling geboortegegevens van personen van Somalische komaf - wijziging geboortedata ten opzichte van basisregistratie personen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 15-1455

Zaaknummer: C/09/483671

Datum beschikking:25 april 2016 (bij vervroeging)

Vaststellen geboortegegevens

Beschikking op het op 25 februari 2015 ingekomen verzoekschrift van:

[verzoekster]

verzoekster,

tevens in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigster van de minderjarigen:

[kind 1] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Somalia);

[kind2] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Somalia);

[kind3] geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Somalia);

[kind4] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Somalia);

[kind5] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Somalia),

wonende te Rotterdam,

advocaat: mr. J. Nieuwstraten te Rotterdam.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage,

zetelend te 's-Gravenhage,

hierna te noemen: de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

 • -

  het verzoekschrift;

 • -

  de brief d.d. 3 maart 2015 van de zijde van verzoekster;

 • -

  de brief met bijlagen d.d. 23 maart 2015 van de zijde van verzoekster;

 • -

  de brief met bijlagen d.d. 23 april 2015 van de zijde van verzoekster;

 • -

  de brief d.d. 10 juni 2015 van de ambtenaar;

 • -

  de brief met bijlagen d.d. 28 januari 2016 van de zijde van verzoekster.

De minderjarigen [minderjarigen] hebben in raadkamer hun mening kenbaar gemaakt.

Op 11 april 2016 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen:

 • -

  verzoekster en haar advocaat;

 • -

  een tolk in de Somalische taal;

 • -

  de ambtenaar in de persoon van mevrouw [naam] .

Verzoek en verweer

Het verzoek strekt ertoe dat de rechtbank de voor het opmaken van de geboorteakten van verzoekster en de minderjarigen noodzakelijke gegevens als volgt zal vaststellen:

 • -

  [verzoekster] geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] Somalië;

 • -

  [kind 1] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Somalië, als dochter van [verzoekster] ;

 • -

  [kind2] , geboren op [geboortedatum] juli 1999 te [geboorteplaats] , Somalië, als dochter van [verzoekster] ;

 • -

  [kind3] geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Somalië, als zoon van [verzoekster] ;

 • -

  [kind4] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Somalië, als dochter van [verzoekster] ;

 • -

  [kind5] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , Somalië, als zoon van [verzoekster]

een en ander voor zover mogelijk met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

De ambtenaar heeft thans geen bezwaar meer tegen de vaststelling van de geboortegegevens van verzoekster en de minderjarigen zoals verzocht.

Feiten

- In het systeem ingevolge de Wet BRP staat het volgende vermeld omtrent verzoekster en de minderjarigen:

 [verzoekster] van het vrouwelijk geslacht, geboren op 08-08-1975 te [geboorteplaats] Somalia, met een onbekende nationaliteit;

 [kind 1] , van het vrouwelijk geslacht, geboren op 08-08-1998 te [geboorteplaats] , Somalia, dochter van [verzoekster] met een onbekende nationaliteit;

 [kind2] , van het vrouwelijk geslacht, geboren op 01-07-1998 te [geboorteplaats] , Somalia, met de Somalische nationaliteit;

 [kind3] van het mannelijk geslacht, geboren op 10-08-1999 te [geboorteplaats] , Somalia, zoon van [verzoekster] met een onbekende nationaliteit;

 [kind4] , van het vrouwelijk geslacht, geboren op 01-07-2001 te [geboorteplaats] , Somalia, met een de Somalische nationaliteit;

 [kind5] , van het mannelijk geslacht, geboren op 01-07-2005 te [geboorteplaats] , Somalia, met de Somalische nationaliteit.

 • -

  De geboorteakten van verzoekster en de minderjarigen zijn niet ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage.

 • -

  Verzoekster is in 2008 met [minderjarige] en [minderjarige] naar Nederland gevlucht.

 • -

  De andere kinderen ( [minderjarigen] zijn eind 2013 naar Nederland gekomen.

 • -

  Verzoekster en de minderjarigen [minderjarigen] zijn in het bezit van een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd en hebben aldus rechtmatig verblijf op grond van artikel 8 onder c van de Vreemdelingenwet 2000. De minderjarigen [minderjarige] en [minderjarige] zijn in het bezit van een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd en hebben aldus rechtmatig verblijf op grond van artikel 8 onder d van de Vreemdelingenwet 2000.

 • -

  Uit de overgelegde uitkomsten van verschillende DNA-verwantschapsonderzoeken blijkt dat verzoekster de biologische moeder is van alle minderjarigen.

Beoordeling

Verzoekster en de minderjarigen verblijven rechtmatig in Nederland op grond van artikel 8 onder c of d van de Vreemdelingenwet 2000. Derhalve kan verzoekster in haar verzoek worden ontvangen.

De rechtbank is van oordeel dat verzoekster voldoende aannemelijk heeft gemaakt niet te kunnen beschikken over overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte geboorteakten van haarzelf en de minderjarigen. Verzoekster en de minderjarigen zijn geboren in Somalië en beschikken niet over brondocumenten uit hun land van herkomst.

Geboortegegevens verzoekster

De rechtbank is, mede gelet op het standpunt van de ambtenaar ter zake, van oordeel dat uit de inhoud van de in het geding gebrachte stukken – waaronder de rapporten van eerste en nader gehoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) – voldoende aanwijzingen zijn verkregen omtrent de omstandigheden waaronder en de datum waarop de geboorte van verzoekster moet hebben plaatsgehad.

De rechtbank zal geen oudergegevens van verzoekster vaststellen, nu hiervoor onvoldoende aanwijzingen zijn verkregen.

Geboortegegevens kinderen

Oudergegevens kinderen

Vaststaat dat verzoekster de biologische moeder is van de vijf minderjarigen. Derhalve zal de rechtbank vaststellen dat verzoekster de moeder van de minderjarigen is.

De rechtbank zal geen vadergegevens vaststellen, nu hiervoor onvoldoende aanwijzingen zijn verkregen.

Geboortedata kinderen

Met betrekking tot de geboortedata van de minderjarigen overweegt de rechtbank als volgt.

Hoewel het vaste jurisprudentie is dat men wordt gehouden aan de persoonsgegevens conform de eerste registratie in Nederland en de openbare orde zich in beginsel verzet tegen de opname van onzekere of onjuiste gegevens in de registers van de burgerlijke stand, biedt het vaststellen dan wel handhaven van de thans in het systeem ingevolge de Wet BRP geregistreerde geboortedata naar het oordeel van de rechtbank minder zekerheid dan vaststelling van de door verzoekster verzochte geboortedata. Immers, nu vaststaat dat de vijf minderjarigen allen geboren zijn uit verzoekster, kunnen de geboortedata van de minderjarigen zoals deze thans zijn opgenomen in dat systeem niet juist zijn.

Mede gelet op hetgeen naar voren is gekomen in het gesprek met de kinderen, het verhandelde ter terechtzitting en gezien de overgelegde stukken – waaronder ook de schriftelijke verklaring van de Somalische verloskundige, die aanwezig was bij de geboorte van de vijf minderjarigen –, zal de rechtbank vaststellen dat [minderjarige] is geboren op [geboortedatum] , dat [minderjarige] is geboren op [geboortedatum] dat [minderjarige] is geboren op [geboortedatum] dat [minderjarige] is geboren op [geboortedatum] en dat [minderjarige] is geboren op [geboortedatum] .

De onzekerheid die deze vaststelling met zich brengt acht de rechtbank dermate gering dat het belang van de openbare orde in dit geval moet wijken voor het belang van verzoekster en de minderjarigen bij vaststelling van deze geboortedata. Daarbij betrekt de rechtbank ook dat, zoals hiervoor al aangegeven, de thans ingevolge de Wet BRP geregistreerde geboortedata van de minderjarigen niet juist kunnen zijn.

Geboorteplaats kinderen

De rechtbank zal als geboorteplaats van de minderjarigen “ [geboorteplaats] , Somalia” vaststellen.

Het verzoek is op de wet gegrond en op navolgende wijze voor toewijzing vatbaar.

Nu de aard van de zaak zich verzet tegen het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van de beschikking, zal de rechtbank het hiertoe strekkend verzoek afwijzen.

Beslissing

De rechtbank:

stelt de volgende voor het opmaken van een geboorteakte noodzakelijke gegevens vast:

ten aanzien van verzoekster

naam : [verzoekster]

voornaam : -

geboortedatum : [geboortedatum]

geboorteplaats : [geboorteplaats] , Somalia

geslacht : F (vrouwelijk)

ten aanzien van [kind 1]

naam : [kind 1]

voornaam : -

geboortedatum : [geboortedatum]

geboorteplaats : [geboorteplaats] , Somalia

geslacht : F (vrouwelijk)

naam moeder : [verzoekster]

voornaam moeder : -

geboortedatum moeder : [geboortedatum]

geboorteplaats moeder : [geboorteplaats] , Somalia

ten aanzien van [kind2]

naam : [kind2]

voornaam : -

geboortedatum : [geboortedatum]

geboorteplaats : [geboorteplaats] , Somalia

geslacht : F (vrouwelijk)

naam moeder : [verzoekster]

voornaam moeder : -

geboortedatum moeder : [geboortedatum]

geboorteplaats moeder : [geboorteplaats] , Somalia

ten aanzien van [kind3]

naam : [kind3]

voornaam : -

geboortedatum : [geboortedatum]

geboorteplaats : [geboorteplaats] , Somalia

geslacht : M (mannelijk)

naam moeder : [verzoekster]

voornaam moeder : -

geboortedatum moeder : [geboortedatum]

geboorteplaats moeder : [geboorteplaats] , Somalia

ten aanzien van [kind4]

naam : [kind4]

voornaam : -

geboortedatum : [geboortedatum]

geboorteplaats : [geboorteplaats] , Somalia

geslacht : F (vrouwelijk)

naam moeder : [verzoekster]

voornaam moeder : -

geboortedatum moeder : [geboortedatum]

geboorteplaats moeder : [geboorteplaats] , Somalia

ten aanzien van [kind5]

naam : [kind5]

voornaam : -

geboortedatum : [geboortedatum]

geboorteplaats : [geboorteplaats] , Somalia

geslacht : M (mannelijk)

naam moeder : [verzoekster]

voornaam moeder : -

geboortedatum moeder : [geboortedatum]

geboorteplaats moeder : [geboorteplaats] , Somalia

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.T. Nijhuis, tevens kinderrechter, bijgestaan door mr. A.W. Spee als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 april 2016.