Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:4213

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
18-04-2016
Datum publicatie
21-04-2016
Zaaknummer
C/09/508170/ KG RK 15-565
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Verlof gevraagd om de gehele digitale administratie van gerekwestreerde, ongeacht relevantie voor bewijs van

inbreuk op kwekersrechten, te kopiƫren en mee te nemen naar elders waar de deurwaarder op een later

tijdstip een selectie maakt.

Vzr: Voor zover het verzoek ziet op digitale administratie die bij de

tenuitvoerlegging van het eerder toegestane bewijsbeslag met toestemming van de

gerekwestreerde is meegenomen, ontbreekt een belang bij het gevraagde verlof.

Voor dergelijke afspraken is geen verlof nodig.

Voor zover het verzoek zou zien op digitale administratie die zonder toestemming van

gerekwestreerde is meegenomen, ontbreekt voor het daartoe verzochte verlof een

rechtsgrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rekestnummer: C/09/508170/ KG RK 16-565

Beschikking van de voorzieningenrechter van 18 april 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[verzoekster] ,

gevestigd te [vestigingsplaats 1] , gemeente [gemeente] ,

verzoekster,

advocaat mr. P.S. Jonker te Rotterdam

tegen

1. de vennootschap onder firma

[gerekwestreerde 1] ,

gevestigd te [vestigingsplaats 2] , gemeente [gemeente] ,

2. [gerekwestreerde 2],

wonende te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,

3. [gerekwestreerde 3] ,

wonende te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,

gerekwestreerden.

De verzoekende partij of partijen wordt/worden hierna in enkelvoud aangeduid als verzoekster, de wederpartij of wederpartijen in enkelvoud als gerekwestreerde.

Gegevens met betrekking tot het verzoek

Ingevolge een op 15 maart 2016 bij deze rechtbank ingediend verzoek tot het geven van beslagverlof is verzoekster bij beschikking van 22 maart 2016 verlof verleend voor onder meer het leggen van conservatoir bewijsbeslag onder gerekwestreerde op de relevante delen van diens administratie.

Op 29 maart 2016 heeft verzoekster verzocht haar aanvullend verlof te verlenen voor het leggen van beslag op een kopie van de volledige (digitale) administratie van gerekwestreerde. Verzoekster is op 30 maart 2016 in de gelegenheid gesteld een nadere toelichting op het verzoek te geven, welke toelichting dezelfde dag door de rechtbank is ontvangen. Het verzoekschrift en de nadere toelichting daarop zijn aan deze beschikking gehecht.

Gerekwestreerde is op 8 april 2016 telefonisch op het verzoek gehoord. Gerekwestreerde heeft meegedeeld dat hij heeft ingestemd met het laten maken van een kopie van de volledige administratie, maar niet akkoord is met het verlenen van inzage in de niet relevante delen daarvan.

1 De beoordeling

Het verzoek komt erop neer dat verlof wordt gevraagd om de gehele digitale administratie van gerekwestreerde, ongeacht of de bestanden relevant zijn voor het bewijs van de door verzoekster gestelde inbreuk op haar kwekersrechten, te kopiƫren en van de beslaglocatie mee te nemen naar elders. In feite gaat het daarmee om een verzoek tot het in beslag mogen nemen van de gehele administratie, waaraan niet afdoet dat de deurwaarder op een later tijdstip een nadere selectie maakt van de relevante bestanden.

Voor zover het verzoek uitsluitend ziet op digitale administratie die, ter vermijding van langdurige verstoring van de bedrijfsvoering van de gerekwestreerde door de tenuitvoerlegging van het eerder toegestane bewijsbeslag, met toestemming van de gerekwestreerde is meegenomen, ontbreekt een belang bij het gevraagde verlof. Er staat uiteraard niets aan in de weg dat partijen afspraken maken over een praktische tenuitvoerlegging van het eerder toegestane bewijsbeslag die onnodige kosten en verstoring van de bedrijfsvoering van gerekwestreerde voorkomen. Voor dergelijke afspraken, die worden gemaakt in aanvulling op de voorwaarden die door de voorzieningenrechter bij het verlenen van verlof tot het leggen van bewijsbeslag op bepaalde bescheiden aan de tenuitvoerlegging daarvan zijn verbonden, is geen verlof nodig en kan het ook niet (achteraf) gegeven worden.

Voor zover het verzoek zou zien op digitale administratie die zonder toestemming van gerekwestreerde is meegenomen, ontbreekt voor het daartoe verzochte verlof een rechtsgrond.

Het verzoek dient gezien het voorgaande te worden afgewezen. Het verzoek dient bovendien te worden afgewezen omdat daarop reeds op 22 maart 2016 afwijzend is beslist.

2 De beslissing

De voorzieningenrechter:

weigert het gevraagde verlof.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.G.J. de Heij op 18 april 2016