Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:3120

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
24-03-2016
Datum publicatie
25-03-2016
Zaaknummer
C-09-506202-HA RK 16-100
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publicatie op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/506202 / HA RK 16-100

Beschikking van 24 maart 2016

in de zaak van

de naamloze vennootschap ING BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. L.E.D. Tjeertes te Amsterdam.

1 Het verzoek en de beoordeling

1.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Ilonka Johanna Maks, geboren te Hilversum op 19 december 1945, laatstelijk wonende te Leidschendam-Voorburg, aldaar overleden op 12 februari 2015 (verder te noemen ‘erflaatster’).

1.2.

Erflaatster heeft blijkens inlichtingen uit het Centraal Testamentenregister bij testament van 31 juli 1973 over haar nalatenschap beschikt. De betreffende notaris bij wie het testament is opgemaakt wenst echter niet over te gaan tot verstrekking van een afschrift van het testament aan verzoekster. De rechtbank gaat er van uit dat aan de te benoemen vereffenaar te zijner tijd wel een afschrift van het testament zal worden verstrekt.

1.3.

Een mondelinge behandeling van het verzoek als bedoeld in artikel 4:206 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek acht de rechtbank niet zinvol nu alle bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen.

1.4.

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflaatster. Na het overlijden van erflaatster zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De schuld, inclusief achterstanden, bedraagt op het moment van indiening van het verzoekschrift € 127.471,18. Om er zeker van te zijn dat haar vordering zoveel mogelijk wordt voldaan wenst verzoekster over te gaan tot (onderhandse) verkoop van de woning aan de [adres] te [plaats] .

1.5.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

1.6.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank om te bepalen dat de beschikking uitsluitend in de elektronische versie van de Staatscourant gepubliceerd hoeft te worden.

1.7.

Nu alle bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen valt niet uit te sluiten dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank

- benoemt mevrouw Linda Elisabeth Denise Tjeertes, verbonden als advocaat aan Nexus Advocaten, kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 101 te 1083 HN Amsterdam, tot vereffenaar van de nalatenschap van Ilonka Johanna Maks, geboren te Hilversum op 19 december 1945, laatstelijk wonende te Leidschendam-Voorburg, aldaar overleden op 12 februari 2015,

- draagt griffier op de benoeming van de vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Groeneveld-Stubbe en in het openbaar uitgesproken op 24 maart 2016.1

1 type: 206 coll: