Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:2609

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
11-03-2016
Datum publicatie
22-03-2016
Zaaknummer
C/09/501984 / HA RK 15-564
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

benoeming vereffenaar nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/501984 / HA RK 15-564

Beschikking van 11 maart 2016

in de zaak van

de naamloze vennootschap SNS BANK N.V.,

gevestigd te Utrecht,

verzoekster,

advocaat mr. M. van der Meulen te Rosmalen.

1 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van twee vereffenaars van de nalatenschap van Bob Dil, geboren te Medan, Indonesië, laatstelijk wonende te Den Haag, overleden te Lishnya, Oekraïne, op 25 februari 2015 (verder te noemen ‘erflater’).

Erflater heeft bij testament van 12 december 2006 over zijn nalatenschap beschikt. De betreffende notaris bij wie het testament is opgemaakt wenst niet over te gaan tot verstrekking van een afschrift van het testament aan verzoekster. De rechtbank gaat er van uit dat aan de te benoemen vereffenaar te zijner tijd wel een afschrift van het testament zal worden verstrekt.

De bekende erfgenamen hebben de nalatenschap van erflater verworpen.

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflater. Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De schuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 6 augustus 2015 € 490.834,59. Om er zeker van te zijn dat haar vordering zoveel mogelijk wordt voldaan wenst verzoekster over te gaan tot (openbare) verkoop van de woning aan de [adres] te [plaats] .

Het verzoek tot benoeming van vereffenaars is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaars hebben zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster ontheffing van de publicatieverplichting.

Gelet op de getaxeerde waarde van de woning valt niet uit te sluiten dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt de heer mr. Benjamin Johannes Groenhuijzen, geboren op 23 juni 1964 te Almelo, en de heer mr. Maarten van der Meulen, geboren op 28 september 1976 te Groningen, beiden advocaat te Rosmalen, aldaar kantoorhoudende aan de Edelweisstraat 5 (postadres: postbus 255, 5240 AG Rosmalen), tot vereffenaars van de nalatenschap van Bob Dil, geboren te Medan, Indonesië, laatstelijk wonende te Den Haag, overleden te Lishnya, Oekraïne, op 25 februari 2015,

- draagt de griffier op de benoeming van de vereffenaars onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaars op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaars van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Groeneveld-Stubbe en in het openbaar uitgesproken op 11 maart 2016.1

1 type: 206 coll: