Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:2244

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
03-03-2016
Datum publicatie
09-03-2016
Zaaknummer
C-09-498632-HA RK 15-480
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publicatie op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/498632 / HA RK 15-480

Beschikking van 3 maart 2016

in de zaak van

1 [verzoekster 1] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

2. [verzoekster 2] ,

wonende te [woonplaats 2] ,

verzoeksters,

advocaat mr. M.C. Leenhouts te Amsterdam,

en de belanghebbende:

[belanghebbende] ,

wonende te [woonplaats 1] .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het op 26 oktober 2015 ingekomen verzoekschrift,

  • -

    de (antwoord)brieven van belanghebbende van 24 november 2015 (2x) en van 14 en 20 januari 2016.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 21 januari 2016. Verzoeksters zijn verschenen, vergezeld van mr. Leenhouts. Belanghebbende is verschenen, vergezeld van zijn zoon.

2 Het verzoek en de beoordeling

2.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Johan Slappendel, geboren te Hazerswoude op 21 januari 1920, laatstelijk wonende te Zoeterwoude, aldaar overleden op 10 augustus 2015 (verder te noemen ‘erflater’).

2.2.

Erflater heeft bij testament van 12 mei 1995 over zijn nalatenschap beschikt. Hij heeft daarbij zijn erfgenamen volgens de wet benoemd tot zijn enige erfgenamen, en zijn echtgenote tot executeur. De executeursbenoeming sorteert geen effect wegens het vooroverlijden van de echtgenote.

2.3.

In voormeld testament heeft erflater twee percelen tuinland en een woonhuis aan belanghebbende gelegateerd, zulks tegen inbreng van een bedrag van € 11.344,00 voor de percelen tuinland en tegen inbreng van de waarde van de woning in leegstand.

2.4.

Verzoeksters hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard, zodat de erfgenamen gezamenlijk vereffenaars zijn van de nalatenschap. Verzoeksters voeren aan dat belanghebbende niet meewerkt aan de vereffening van de nalatenschap. Zij verzoeken de rechtbank daarom een vereffenaar te benoemen. Zij hebben de heer [X] van Stichting Luminis Executeurs te Alphen aan den Rijn, bereid gevonden de taak als vereffenaar op zich te nemen.

2.5.

De belanghebbende voert gemotiveerd verweer. Kort samengevat komt het verweer er op neer dat belanghebbende - alvorens een beslissing te nemen over het al dan niet aanvaarden van de legaten – op kosten van de boedel een onderzoek wil laten verrichten naar de eventuele verontreiniging van de bodem en de opstallen. Verzoeksters menen dat belanghebbende deze kosten met betrekking tot de gelegateerde percelen tuingrond zelf dient te dragen.

2.6.

De rechtbank is uit de overgelegde stukken en uit de behandeling ter zitting voldoende gebleken dat partijen als beneficiair erfgenamen niet gezamenlijk tot een vereffening van de nalatenschap kunnen komen. Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar dient derhalve te worden toegewezen. Belanghebbende heeft bezwaar tegen benoeming van de door verzoeksters voorgestelde vereffenaar.

2.7.

De rechtbank heeft na te melden notaris bereid gevonden een benoeming als vereffenaar te aanvaarden.

3 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mr. J. Wolterink, notaris te Alphen aan den Rijn, kantoorhoudende aan het Hazeveld 30, 2405 AE Alphen aan den Rijn, tot vereffenaar van de nalatenschap van Johan Slappendel, geboren te Hazerswoude op 21 januari 1920, laatstelijk wonende te Zoeterwoude, aldaar overleden op 10 augustus 2015,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant en in het Algemeen Dagblad,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2016.1

1 type: 206 coll: