Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:1767

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
18-02-2016
Datum publicatie
02-03-2016
Zaaknummer
C/09/503339 / HA RK 16-13
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/503339 / HA RK 16-13

Beschikking van 18 februari 2016

in de zaak van

de naamloze vennootschap ING BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. L.E.D. Tjeertes te Amsterdam.

1 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Jan Hendrik van Ringen, geboren te Wassenaar op 17 mei 1957, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 15 maart 2015 (verder te noemen ‘erflater’).

Bij het Centraal Testamentenregister zijn geen akten op naam van erflater bekend.

De twee bij verzoekster bekende erfgenamen, [erfgenaam1] en [erfgenaam2] , hebben de nalatenschap van erflater verworpen. Nu er verder geen erfgenamen bekend zijn, geen executeur is benoemd en er geen boedelnotaris bekend is, acht de rechtbank een mondelinge behandeling van het verzoekschrift als bedoeld in artikel 4:206 van het Burgerlijk Wetboek weinig zinvol.

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflater. Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De schuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 1 februari 2016 € 147.255,20. Om er zeker van te zijn dat haar vordering zoveel mogelijk wordt voldaan wenst verzoekster over te gaan tot onderhandse verkoop van de woning aan de [adres] te [plaats] . Verzoekster sluit niet uit dat een executieveiling moet volgen, waarvoor eveneens de aanstelling van een vereffenaar noodzakelijk is.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Gelet op de hypotheekschuld en het verwerpen door de erfgenamen van de nalatenschap, dient volgens verzoekster te worden uitgegaan van een negatieve nalatenschap. Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank daarom de beschikking uitsluitend in de Staatscourant te publiceren.

De rechtbank overweegt dat, gelet op hetgeen verzoekster in haar verzoekschrift heeft aangevoerd, niet valt uit te sluiten dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mevrouw Linda Elisabeth Denise Tjeertes, verbonden als advocaat aan Nexus Advocaten, kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 101 te 1083 HN Amsterdam, tot vereffenaar van de nalatenschap van Jan Hendrik van Ringen, geboren te Wassenaar op 17 mei 1957, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 15 maart 2015,

- draagt de griffier op de benoeming van de vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 18 februari 2016.1

1 type: 206 coll: