Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:1764

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
18-02-2016
Datum publicatie
02-03-2016
Zaaknummer
C/09/491860 / HA RK 15-281
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/491860 / HA RK 15-281

Beschikking van 18 februari 2016

in de zaak van

de naamloze vennootschap ING BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. T.J.P. Jager te Amsterdam.

1 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Vincent Versteeg, geboren te Leiden op 18 juni 1960, laatstelijk wonende te Leiden, aldaar overleden gevonden op 21 maart 2014 (verder te noemen ‘erflater’).

Bij het Centraal Testamentenregister zijn geen akten op naam van erflater bekend.

Uit inlichtingen uit het boedelregister is gebleken dat de twee bekende erfgenamen, [erfgenaam1] en [erfgenaam2] , de nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving hebben aanvaard.

Een fotokopie van het verzoekschrift is aan beide bekende erfgenamen toegezonden. Zij zijn daarbij in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken of tegen het verzoek verweer gevoerd zal gaan worden. Zij hebben van de geboden gelegenheid geen gebruik gemaakt, zodat de rechtbank aanneemt dat zij instemmen met de benoeming van de door verzoekster voorgestelde vereffenaar.

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflater. Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De schuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 12 juni 2015 € 248.075,05. Om er zeker van te zijn dat haar vordering zoveel mogelijk wordt voldaan wenst verzoekster over te gaan tot onderhandse verkoop van de woning aan de [adres] te [plaats] . Verzoekster sluit niet uit dat een executieveiling moet volgen, waarvoor eveneens de aanstelling van een vereffenaar noodzakelijk is.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank om de beschikking via rechtspraak.nl te publiceren.

Gelet op de getaxeerde waarde van de woning valt niet uit te sluiten dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mevrouw Jet Voskamp, verbonden als advocaat aan Nexus Advocaten, kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 101 te 1083 HN Amsterdam, tot vereffenaar van de nalatenschap van Vincent Versteeg, geboren te Leiden op 18 juni 1960, laatstelijk wonende te Leiden, aldaar overleden gevonden op 21 maart 2014 ,

- draagt de griffier op de benoeming van de vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 18 februari 2016.1

1 type: 206 coll: