Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:13311

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
08-11-2016
Datum publicatie
11-11-2016
Zaaknummer
C-09-517336-KG ZA 16-1033
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

onrechtmatige vergelijkende reclame door het aanschrijven van de klanten van een voormalig distributeur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/517336 / KG ZA 16-1033

Vonnis in kort geding van 8 november 2016

in de zaak van

1. de coöperatie

COÖPERATIE NATUURLIJK BETER LEVEN U.A.,

gevestigd te Eindhoven,

2. de coöperatie

COÖPERATIE ALITER CURARI U.A.,

gevestigd te Eindhoven,

3. [eiseres sub 3],

wonende te [woonplaats 1] , gemeente [gemeente 1] ,

4. [eiser sub 4],

wonende te [woonplaats 2] , gemeente [gemeente 2] ,

eisers,

advocaat mr. M.W. Wiegerinck te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde] B.V.,

gevestigd te Heerlen,

gedaagde,

advocaat mr. E.H. Hoogenraad te Amsterdam.

Eisers zullen hierna respectievelijk Natuurlijk Beter Leven, Aliter Curari, [eiseres sub 3] en [eiser sub 4] worden genoemd en gezamenlijk worden aangeduid als Aliter Curari c.s. Gedaagde zal [gedaagde] genoemd worden.

De procedure is voor Aliter Curari c.s. mede behandeld door mr. E.A.C. Jansen en voor [gedaagde] door mr. M.M. Truijens en mr. B.B. Duivenvoorde, allen advocaat te Amsterdam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 2 september 2016 met de producties 1-17;

 • -

  de brief van Aliter Curari c.s. met de producties 18-39 van 30 september 2016;

 • -

  de akte indiening producties van [gedaagde] met producties 1-34;

 • -

  de akte indiening aanvullende producties van [gedaagde] met producties 35-42;

 • -

  de aanvullende productie 40 van Aliter Curari c.s.;

 • -

  de aanvullende productie 43 van [gedaagde];

 • -

  de mondelinge behandeling op 11 oktober 2016;

 • -

  de pleitnota van Aliter Curari c.s.;

 • -

  de pleitnota van [gedaagde].

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde] is distributeur van voedingssupplementen. [A] (verder: [A] ) is bestuurder van [gedaagde]. De door [gedaagde] geleverde voedingssupplementen zijn door of in samenwerking met [A] ontwikkeld en geproduceerd.

2.2.

[eiseres sub 3] en [eiser sub 4] zijn beide bestuurder van zowel Aliter Curari als Natuurlijk Beter Leven.

2.3.

Tussen [gedaagde] en Aliter Curari is op 22 juli 2014 een distributieovereenkomst gesloten. Op 13 oktober 2015 is tussen partijen een aangepaste distributieovereenkomst gesloten, waarin Aliter Curari is vermeld met haar handelsnaam Discover Your Own Health (DYOH). Aliter Curari gebruikte tevoren de handelsnaam [gedaagde] supplementen Benelux.

2.4.

In verband met deze naamswijziging heeft [gedaagde] aan afnemers van de voedingssupplementen een brief gezonden met onder meer de volgende inhoud:

“Met dit schrijven wil ik ook nog enkele toekomstige veranderingen en/of aanpassingen met u doornemen:

1. De naam van [eiseres sub 3] ; vzr] en [eiser sub 4] [ [eiser sub 4] ; vzr] firma" [gedaagde] supplementen Benelux" zal binnenkort worden omgezet naar de nieuwe firmanaam "DYOH" DiscoverYourOwn Health. Dit is het gevolg van strengere regelgeving van de keuringsraad die in Nederland het toezicht heeft op naleving van de wet voedingssupplementen en gezondheidsclaims. Hun beslissing is dat de naam Dr. [gedaagde] niet gelijktijdig op boeken en producten mag worden vermeld.

2. Alle producten die u in de toekomst onder de firmanaam “DYOH" (DiscoverYourOwnHealth) zal ontvangen worden in ons onderzoeksinstituut ontwikkelt en worden door onze onderzoeken ondersteund. De naamswijziging van onze zakenpartner "DYOH" in Eindhoven heeft dan ook op geen enkele manier invloed op de kwaliteit van de producten.”

2.5.

De onder de distributieovereenkomst door [gedaagde] aan Aliter Curari geleverde producten werden aangeleverd zonder etiket. De producten werden door Aliter Curari voorzien van etiketten met vermelding van onder meer haar handelsnaam en een lijst van ingrediënten. Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven verhandelden de producten verder, onder meer op de website ‘Onze Groene Apotheek’ van Natuurlijk Beter Leven.

2.6.

[gedaagde] heeft bij brief van 22 maart 2016 Aliter Curari bericht dat zij de distributieovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigt omdat Aliter Curari naar [gedaagde] meende de naam van Dr. [gedaagde] bleef gebruiken in verband met de producten en in haar in het handelsregister ingeschreven handelsnaam. Aliter Curari heeft bezwaar gemaakt tegen de beëindiging van de distributieovereenkomst. Zij is vervolgens voedingssupplementen gaan afnemen van een andere leverancier.

2.7.

[gedaagde] heeft afnemers van Aliter Curari c.s. per brief van 22 maart 2016 bericht dat de distributierelatie met Aliter Curari was beëindigd en dat een nieuwe distributeur was aangesteld. Deze brief had de volgende inhoud:

Geachte heer of mevrouw,

U bent bij ons bekend als zorgprofessional (HPCM) en/of gebruiker van de cellulair geneeskundige formules ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek in het [gedaagde].

U heeft in het verleden wellicht contact gehad met ons, of in de afgelopen anderhalf jaar met de toenmalige Nederlandse distributeur in Eindhoven.

Met deze brief willen wij u informeren over een noodgedwongen verandering. Vanaf 1 april 2016 gaan wij samenwerken met een nieuwe distributeur:

CelXpert B.V.

Jan Campertstraat 5

6416 SG Heerlen

Zoals u waarschijnlijk weet, werken we in een zeer sterk wettelijk gereguleerde omgeving. Dit houdt in dat alle partijen, dus niet alleen het onderzoeksinstituut maar ook de distributiefirma, aan alle wet- en regelgeving moeten voldoen. Helaas, is dit niet het geval bij onze huidige distributeur.

Om onze missie te veilig te stellen en om de lange termijn voorziening van onze hoogwaardige kwaliteitsproducten in Nederland te waarborgen, hebben we besloten om de samenwerking met de huidige distributeur te beëindigen.

We hebben besloten om de distributie van alle producten in Nederland en het Nederlandssprekende deel van België over te dragen aan de nieuwe distributiefirma CelXpert. Vanaf 1 april 2016, kunt u uw cellulaire geneeskunde formules direct bij CelXpert bestellen. (opgericht

De verpakking en de labels zullen dan enigszins afwijken van de wat u gewend bent maar we kunnen u verzekeren dat de producten uiteraard hun unieke samenstelling en kwaliteit hebben behouden.

U ontvangt binnenkort een brief van CelXpert met meer informatie over productscholingen en nieuws op het gebied van onderzoek.

We zijn ervan overtuigd dat CelXpert aan uw verwachtingen kan voldoen en we kijken uit naar een langdurige samenwerking.

Met vriendelijke groet, […] HPCM-Coördinator

2.8.

Na verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft

[gedaagde] op 7 juli 2016 conservatoir beslag tot afgifte gelegd onder Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven op (een deel van) de aanwezige voorraad producten. Aan dit beslag was inbreuk ten grondslag gelegd op, onder andere, een tweetal merken van [gedaagde] waarin het teken DYOH voorkomt (verder: de DYOH-merken). Tevens werd aan Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven bij beschikking van 4 juli 2016 een ex parte verbod op inbreuk op (onder andere) de DYOH-merken opgelegd.

2.9.

De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij vonnis van 12 augustus 2016 het ex parte verbod en het gelegde conservatoir beslag opgeheven voor zover het betrekking had op inbreuk op de DYOH-merken c.q. op producten die (uitsluitend) inbreuk zouden maken op de DYOH-merken. De registratie van de DYOH-merken op naam van [gedaagde] werd namelijk voorshands te kwader trouw geacht.

2.10.

Eveneens op 12 augustus 2016 heeft [gedaagde] aan de afnemers van Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven een brief gezonden met als onderwerp “Belangrijke informatie DYOH!” (hierna ook: de informatiebrief) met de volgende inhoud:

“Geachte heer, mevrouw,

U bent bij ons bekend als zorgprofessional (HPCM) en/of gebruiker van de cellulair

geneeskundige formules. Zoals u weet worden deze formules op basis van jarenlang

wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld in het [gedaagde].

In 2015 stuurden wij een ondersteunende brief ten behoeve van onze toenmalige Nederlandse distributeur in Eindhoven. Wij schreven toen: “Alle producten die u in de toekomst onder de firmanaam “DYOH” (DiscoverYourOwnHealth) zult ontvangen worden in ons onderzoeksinstituut ontwikkeld en worden door onze onderzoeken ondersteund.”

Dit is niet meer het geval; de distributierelatie met DYOH is beëindigd.

Over het gebruik van de naam “DYOH” is een kort geding gevoerd. De voorzieningenrechter heeft vandaag beslist dat onze voormalige distributeur de naam “DYOH” mag blijven gebruiken.

Ik schrijf u deze brief, omdat de eigenaren van DYOH, mevrouw [eiseres sub 3] en de heer [eiser sub 4] , blijkbaar besloten hebben enkele van onze producten te imiteren. Deze

imitatieproducten blijken te worden verkocht onder de naam DYOH, of door een andere firma genaamd “Onze Groene Apotheek”.

Wij vinden het noodzakelijk u hierover te informeren en u te waarschuwen, want het Dr [gedaagde] Research Institute staat op geen enkele wijze in voor de kwaliteit van deze imitatieproducten.

Waar u precies op moet letten: de ingrediëntenlijst van meerdere producten die door DYOH of Onze Groene Apotheek verkocht worden, ziet er hetzelfde uit als die van de door ons

ontwikkelde en geteste producten van vitale celstoffen. Het is belangrijk om te weten dat

[eiseres sub 3] / [eiser sub 4] de exacte biochemische samenstelling van onze producten niet kennen.

Desondanks hebben zij - zonder de benodigde biochemische kennis te hebben, en zonder de

bijbehorende wetenschappelijke tests te hebben uitgevoerd - de combinatie van ingrediënten

die op de labels staan geïmiteerd.

Deze imitatieformules zijn door hen voorzien van een soort kwaliteitskeurmerk, dat zelfs het

logo van ons bedrijf [gedaagde] (ECG met aardbol) bevat. Dit is duidelijk gedaan om bij klanten en zorgprofessionals - u dus - de indruk te wekken dat de formules hetzelfde zouden zijn als de originele producten van [gedaagde].

Een bijzonder ernstig voorbeeld van imitatie is het product “EpiQCell” van DYOH. De

ingrediënten die vermeld staan op dit product zijn exact gekopieerd van het label van ons

product “Epiquercican”, dat gebaseerd is op uitvoerig wetenschappelijk onderzoek. Met de

gekozen naam, de samenstelling van de ingrediënten, het uiterlijk van het product en het ECG logo met aardbol van ons bedrijf, willen [eiseres sub 3] / [eiser sub 4] duidelijk de indruk wekken dat hun imitatieproduct EpiQCell hetzelfde zou zijn als het originele product Epiquercican.

Indien u producten zoekt die met zekerheid door ons zijn getest, kunt u terecht bij onze

distributeur voor Nederland en het Nederlandssprekende deel van België: CelXpert B.V.

www.celxpert.nl. Van producten waar “CelXpert” op staat, kunt u zeker zijn dat deze in ons

onderzoeksinstituut zijn ontwikkeld en door onze onderzoeken worden ondersteund.

Met de beste wensen voor uw gezondheid!

[A] ”

2.11.

Per brief van 19 augustus 2016 heeft Aliter Curari c.s. [gedaagde] meegedeeld dat de informatiebrief misleidende mededelingen bevat en dat daarin ongeoorloofde vergelijkende reclame wordt gemaakt, althans dat de inhoud van die brief onrechtmatig moet worden geacht. Aliter Curari c.s. heeft [gedaagde] gesommeerd om schriftelijk te bevestigen dat zij zich in het vervolg van dergelijke uitlatingen zal onthouden. Daarnaast is [gedaagde] gesommeerd een rectificatie te sturen aan de ontvangers van de informatiebrief.

2.12.

[gedaagde] heeft per brief van 24 augustus 2016 meegedeeld van mening te zijn dat haar brief van 12 augustus 2016 niet onrechtmatig is en dat zij aan de sommaties geen gehoor zal geven.

3 Het geschil

3.1.

Aliter Curari c.s. vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. [gedaagde] beveelt direct na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het doen van uitlatingen aan derden dat Aliter Curari c.s. imitatieproducten zou verkopen, iedere uiting over de kwaliteit van de door Aliter Curari aangeboden producten, de deskundigheid van [eiseres sub 3] en [eiser sub 4] dan wel iedere andere onrechtmatige uiting jegens eisers;

2. [gedaagde] beveelt binnen één week na dit vonnis aan de advocaat van Aliter Curari c.s. schriftelijk opgave te doen van naam, adres en e-mailadres van eenieder aan wie zij de brief van 12 augustus 2016 dan wel een vergelijkbare uiting heeft verstuurd;

3. [gedaagde] beveelt binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten de derden aan wie zij bedoelde uitlatingen heeft gedaan, op haar gebruikelijke briefpapier een door [A] ondertekende brief te sturen, op dezelfde verzendwijze als zij de bedoelde uitlatingen heeft verzonden, met daarin de navolgende tekst, dan wel een tekst die de voorzieningenrechter in goede justitie geraden acht, zonder toevoeging van eigen opmerkingen of aanvullingen, onder direct afschrift van elk schrijven naar de advocaat van Aliter Curari c.s.:

Betreft: Rectificatie Belangrijke Informatie DYOH!

Geachte heer, mevrouw,

Op 12 augustus 2016 zonden wij u een bericht met informatie over DYOH, haar

bestuurders mw. [eiseres sub 3] en dhr. [eiser sub 4] en hun producten.

Op bevel van de voorzieningenrechter te Den Haag delen wij u mede dat deze brief

onrechtmatig is bevonden. De voorzieningenrechter heeft ons bevolen die brief op

deze wijze te rectificeren.

Ten onrechte hebben wij de indruk gewekt dat de door DYOH, Onze Groene

Apotheek en mw. [eiseres sub 3] en dhr. [eiser sub 4] aangeboden producten imitaties van

onze producties zouden zijn, dat de producten zonder relevante kennis tot stand

zouden zijn gekomen en dat zij van inferieure kwaliteit zouden zijn, terwijl dit op

generlei wijze vaststaat.

Wij nemen deze uitlatingen terug en excuseren ons voor de veroorzaakte

verwarring en onrust.

Met vriendelijke groeten,

[A]

[gedaagde] B.V.

4. [gedaagde] veroordeelt, indien zij met de nakoming van de onder 1,2 en 3 gegeven bevelen in gebreke blijft, aan Aliter Curari c.s. een dwangsom te betalen van

€ 10.000,- per keer dat [gedaagde] geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het gegeven verbod en/of gegeven bevel, alsmede een dwangsom van € 2.000,- voor iedere dag dat de overtreding of niet-nakoming van de onder 1,2 en 3 gegeven bevelen zal voortduren, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele dag gerekend, met een maximum van € 50.000,-;

5. [gedaagde] veroordeelt in de kosten van dit geding, voor zover mogelijk met toepassing van art. 1019h Rv1, met uitvoerbaar bij voorraad verklaring specifiek ten aanzien van deze kosten.

3.2.

Aliter Curari c.s. stelt dat de informatiebrief verschillende mededelingen bevat die onrechtmatig zijn omdat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame

in de zin van art. 6:194a lid 1 jo lid 2 sub c en sub e BW2, aantasting van de eer en goede naam van Aliter Curari c.s. en handelen in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Door de onrechtmatige en ongeoorloofde uitingen lijdt Aliter Curari c.s., naar zij stelt, schade omdat afnemers afkerig worden gemaakt van haar producten en de eer en goede naam van Aliter Curari, Natuurlijk Beter Leven en de bestuurders daarvan wordt aangetast. Aliter Curari c.s. heeft spoedeisend belang bij haar vorderingen omdat de continuïteit van de onderneming op het spel staat.

3.3.

[gedaagde] voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Spoedeisendheid

4.1.

De vereiste spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen volgt uit het belang om de gesteld onrechtmatige mededelingen op zo kort mogelijk termijn te rectificeren.

Onrechtmatige uitingen

4.2.

Aliter Curari c.s. heeft aangevoerd dat de informatiebrief aan afnemers moet worden aangemerkt als vergelijkende reclame. Dit standpunt is door [gedaagde] niet, althans niet gemotiveerd, bestreden en komt de voorzieningenrechter juist voor. De brief verwijst naar de producten van Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven en is onmiskenbaar bedoeld om de afzet van de eigen producten te bevorderen. De informatiebrief dient derhalve te voldoen aan het bepaalde in artikel 6:194a lid 2 BW

4.3.

De voorzieningenrechter zal hierna ingaan op de passages uit de informatiebrief waartegen de bezwaren van Aliter Curari c.s. zich richten.

4.4.

Dit betreft in de eerste plaats de opmerking dat de distributieovereenkomst is beëindigd (“Dit is niet meer het geval; de distributierelatie met DYOH is beëindigd”). Volgens Aliter Curari c.s. is deze mededeling onjuist omdat de distributieovereenkomst niet rechtsgeldig zou zijn geëindigd. Aliter Curari c.s. meent dat de overeenkomst tot september 2016 van kracht is gebleven.

4.5.

De voorzieningenrechter volgt Aliter Curari c.s. hierin niet. Het feit dat partijen een geschil hebben over de rechtsgeldigheid van de beëindiging doet er niet aan af dat op het tijdstip dat deze mededeling werd gedaan [gedaagde] geen producten meer leverde aan Aliter Curari c.s. en ook overigens niet langer uitvoering aan die overeenkomst werd gegeven, zodat deze de facto beëindigd was. Deze uitlating wordt voorshands niet onrechtmatig geacht.

4.6.

De bezwaren van Aliter Curari c.s. richten zich daarnaast tegen de suggestie dat zij “imitatieproducten” zou verkopen. Het gaat dan in het bijzonder om de volgende passages uit de informatiebrief:

Ik schrijf u deze brief, omdat de eigenaren van DYOH, mevrouw [eiseres sub 3] en de heer [eiser sub 4] , blijkbaar besloten hebben enkele van onze producten te imiteren. Deze

imitatieproducten blijken te worden verkocht onder de naam DYOH, of door een andere firma genaamd “Onze Groene Apotheek””.

en

“Deze imitatieformules zijn door hen voorzien van een soort kwaliteitskeurmerk, dat zelfs het logo van ons bedrijf [gedaagde] (ECG met aardbol) bevat. Dit is duidelijk gedaan om bij klanten en zorgprofessionals - u dus - de indruk te wekken dat de formules hetzelfde zouden zijn als de originele producten van [gedaagde].

Een bijzonder ernstig voorbeeld van imitatie is het product “EpiQCell” van DYOH. De

ingrediënten die vermeld staan op dit product zijn exact gekopieerd van het label van ons

product “Epiquercican”, dat gebaseerd is op uitvoerig wetenschappelijk onderzoek. Met de

gekozen naam, de samenstelling van de ingrediënten, het uiterlijk van het product en het ECG logo met aardbol van ons bedrijf, willen [eiseres sub 3] / [eiser sub 4] duidelijk de indruk wekken dat hun imitatieproduct EpiQCell hetzelfde zou zijn als het originele product “Epiquercican.”.

4.7.

[gedaagde] heeft ter zitting deze uitlatingen aldus nader toegelicht dat de imitatie door Aliter Curari c.s. van haar producten zou zien op de kleur en opmaak van de etiketten, het gebruik van een identiek kwaliteitszegel waarin het aan haar (althans [A] ) toebehorende ECG-logo is verwerkt, de vermelding van een (vrijwel) identieke lijst van ingrediënten en het kopiëren van het productassortiment.

4.8.

Dit verwijt berust kennelijk op de opvatting van [gedaagde] dat de wijze waarop tijdens het bestaan van de distributieovereenkomst de producten door Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven op de markt werden gebracht en rechten die daardoor zouden zijn ontstaan aan [gedaagde] zijn toe te rekenen. Dit is echter niet in te zien. Niet in geschil is dat [gedaagde] nooit zelf met producten voorzien van de volgens haar geïmiteerde etiketten, al dan niet voorzien van het kwaliteitszegel, op de markt is geweest. Dat Aliter Curari c.s. haar producten en de verpakking daarvan met [gedaagde] en/of [A] afstemde en/of daarvoor van [gedaagde] en/of [A] toestemming nodig had maakt dit niet anders. Het staat Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven vrij om de producten die zij thans van een andere toeleverancier betrekken op dezelfde wijze als voorheen te etiketteren (mogelijk met uitzondering van het kwaliteitszegel waarin het ECG-logo is verwerkt) en als onderdeel van haar assortiment op de markt te brengen. Van imitatie is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. De uitlatingen als door [gedaagde] in de informatiebrief gedaan zijn aldus voorshands in strijd te achten met het bepaalde in artikel 6:194a lid 2 sub e en 6:194a lid 2 sub a jo. 6:193c lid 2 sub a BW.

4.9.

In het midden kan blijven of Aliter Curari c.s. het voortgezette gebruik van het kwaliteitszegel zou kunnen worden verboden op grond van een aan [A] toekomend merkrecht op het ECG-logo, nu dit kort geding geen betrekking heeft op een gestelde inbreuk op dat recht.

4.10.

[gedaagde] heeft benadrukt dat zij zich, gelet op de in de onder 2.4 weergegeven brief, verplicht voelde haar afnemers te informeren dat de door Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven geleverde producten niet langer van haar afkomstig waren. Daargelaten de vraag of de onder 2.7 vermelde brief daarvoor niet voldoende is geweest, had [gedaagde] de afnemers evenwel kunnen informeren zonder daarmee de grenzen van het toelaatbare te overschrijden. De gevoelde verplichting kan haar handelswijze niet rechtvaardigen.

4.11.

Aliter Curari c.s. heeft voorts bezwaar tegen de naar haar mening uit de informatiebrief af te leiden stelling dat haar producten van een inferieure kwaliteit zouden zijn ten opzichte van de producten van [gedaagde]. Het gaat dan met name om de volgende passages:

“Wij vinden het noodzakelijk u hierover te informeren en u te waarschuwen, want het [gedaagde] staat op geen enkele wijze in voor de kwaliteit van deze imitatieproducten”

en

“Het is belangrijk om te weten dat [eiseres sub 3] / [eiser sub 4] de exacte biochemische samenstelling van onze producten niet kennen. Desondanks hebben zij - zonder de benodigde biochemische kennis te hebben, en zonder de bijbehorende wetenschappelijke tests te hebben uitgevoerd - de combinatie van ingrediënten die op de labels staan geïmiteerd.”

4.12.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wordt met deze uitlatingen, in het bijzonder door het gebruik van de woorden “waarschuwen”, “imitatieproducten” en “zonder de benodigde biochemische kennis”, de suggestie gewekt dat Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven trachten de producten van [gedaagde] na te maken maar dat de kwaliteit inferieur is aan die van de producten van [gedaagde]. Voor het gesuggereerde kwaliteitsverschil ontbreekt echter iedere objectieve onderbouwing, zodat deze uitlatingen op grond van artikel 6:194a lid 2 sub c BW als onrechtmatig moeten worden beschouwd.

4.13.

Aliter Curari c.s. heeft tot slot nog bezwaar gemaakt tegen twee andere passages, te weten:

Waar u precies op moet letten: de ingrediëntenlijst van meerdere producten die door DYOH of Onze Groene Apotheek verkocht worden, ziet er hetzelfde uit als die van de door ons ontwikkelde en geteste producten van vitale celstoffen.”

en

“Indien u producten zoekt die met zekerheid door ons zijn getest, kunt u terecht bij onze

distributeur voor Nederland en het Nederlandssprekende deel van België: CelXpert B.V.

www.celxpert.nl. Van producten waar “CelXpert” op staat, kunt u zeker zijn dat deze in ons

onderzoeksinstituut zijn ontwikkeld en door onze onderzoeken worden ondersteund.”

4.14.

De voorzieningenrechter verwerpt deze bezwaren. [gedaagde] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de ingrediëntenlijsten een grote mate van overeenstemming vertonen. De betreffende opmerking is derhalve feitelijk juist en bevat als zodanig ook geen negatieve kwalificatie. Hetzelfde geldt voor de laatst aangehaalde opmerking. Dat producten van [gedaagde] door haar onderzoeksinstituut zijn ontwikkeld en door haar onderzoeken worden ondersteund is eveneens een feitelijke mededeling die geen uitspraak doet over de producten van Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven.

4.15.

Het beroep van [gedaagde] op de vrijheid van meningsuiting staat naar voorlopig oordeel niet aan voorzieningen als door Aliter Curari c.s gevorderd in de weg. Het in artikel 10 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) vervatte recht op vrijheid van meningsuiting mag worden beperkt indien daarin is voorzien bij wet en deze beperking in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van, voor zover thans aan de orde, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen. Artikel 6:162 BW en artikel 6:194a BW bieden deze wettelijke basis. Dat in het onderhavige concrete geval [gedaagde] ontoelaatbaar in haar vrijheid van meningsuiting zou worden beperkt, is door [gedaagde] onvoldoende gemotiveerd. Het belang van de gezondheid van de afnemers kan in ieder geval geen reden zijn de uitlatingen toelaatbaar te achten nu vooralsnog niet blijkt dat de producten van Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven minder gunstig voor de gezondheid zijn dan die van [gedaagde]. De uitlatingen lijken dan ook vooral te zijn ingegeven door de commerciële belangen van [gedaagde] en niet zozeer door het belang de afnemers te behoeden voor producten die niet bijdragen aan hun gezondheid.

4.16.

De conclusie op grond van het voorgaande is dat de brief die [gedaagde] op 12 augustus 2016 heeft verzonden een aantal passages bevat die voorshands onrechtmatig moeten worden geacht jegens Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven omdat niet is voldaan aan artikel 6:194a lid 2 BW en jegens [eiseres sub 3] en [eiser sub 4] omdat die in hun reputatie worden aangetast. Hun vorderingen dienen te worden toegewezen als hierna vermeld.

De vorderingen

4.17.

Het door Aliter Curari c.s. gevorderde verbod is, zoals [gedaagde] terecht aanvoert, te ruim geformuleerd. Voor een algeheel verbod op uitlatingen over de kwaliteit van de producten van Aliter Curari c.s. dan wel de deskundigheid van [eiseres sub 3] en [eiser sub 4] is geen plaats, nu niet iedere uitlating daarover op voorhand als onrechtmatig kan worden beschouwd. Anders ligt dit voor uitlatingen over imitatieproducten, nu voorshands voldoende aannemelijk is dat die uitlating ongegrond en om die reden onrechtmatig is. Het verbod zal derhalve daarop worden toegespitst.

4.18.

Het verweer dat Aliter Curari c.s. geen belang meer heeft bij het gevorderde verbod omdat zij niet meer op de markt actief is wordt verworpen. Aliter Curari c.s. wil opnieuw actief worden op de markt van voedingssupplementen, thans onder de naam “ [eiseres sub 3] ’s First Choice”. Zij heeft aldus voldoende belang bij een rectificatie die betrekking heeft op een onderneming die door het publiek als hun rechtsvoorganger kan worden beschouwd en bij een verbod op herhaald onrechtmatig handelen.

4.19.

Aliter Curari c.s. vordert verder opgave van de namen en adressen van degenen aan wie [gedaagde] haar brief van 12 augustus 2016 heeft gezonden. [gedaagde] acht het doen van deze opgave in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Artikel 8 sub f WBP maakt een dergelijke opgave evenwel mogelijk, nu deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Aliter Curari c.s. bij controle op de gevorderde rectificatie. Gezien de aard van de te verstrekken gegevens (NAW-gegevens van afnemers van voedingssupplementen) is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in dit geval niet prevaleert. Bijzondere maatregelen om de privacy van afnemers te beschermen, acht de voorzieningenrechter niet nodig.

4.20.

Volgens [gedaagde] is opgave daarnaast niet nodig omdat Aliter Curari c.s. deze gegevens al heeft verkregen bij het begin van de distributierelatie. Of dit inderdaad het geval is kan echter pas worden geconstateerd nadat duidelijk is aan wie [gedaagde] haar brief van 12 augustus 2016 heeft gezonden. Aliter Curari c.s. heeft daarom wel degelijk belang bij verstrekking van deze gegevens. Nu een rectificatie het meest effectief is indien deze kort na de te rectificeren mededeling wordt gedaan, is het belang van Aliter Curari c.s., zoals hiervoor is overwogen, ook voldoende spoedeisend en zal [gedaagde] niet worden gevolgd in haar verweer dat op dit punt in een bodemprocedure kan worden beslist.

4.21.

Dat Aliter Curari c.s. de ontvangers van de brief van [gedaagde] van 12 augustus 2016 ook zelf een brief heeft gestuurd ontneemt haar niet haar belang bij een rectificatie omdat slechts uit de rectificatie blijkt dat de eerdere uitlatingen door de rechter getoetst en vooralsnog te licht zijn bevonden.

4.22.

[gedaagde] heeft terecht opgemerkt dat het gevorderde excuus een uiting is die slechts van waarde is als zij zonder dwang van buitenaf wordt gedaan. De door Aliter Curari c.s. gevorderde rectificatie wordt op dit punt niet gevolgd.

4.23.

De gevorderde termijnen voor het doen van opgave en van rectificatie worden ter voorkoming van executiegeschillen ruimer gesteld.

Proceskosten

4.24.

[gedaagde] zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Anders dan Aliter Curari c.s. heeft gevorderd, zullen deze niet worden bepaald op de voet van artikel 1019h Rv. Het gaat in deze zaak immers niet om een procedure tot handhaving van rechten van intellectuele eigendom, zoals voor toepassing van genoemd artikel vereist (zie artikel 1019 Rv). De stelling van Aliter Curari c.s. dat sprake zou zijn van een vooruitgeschoven inbreukverweer tegen een dreigende handhaving door [gedaagde] van merkrechten wordt verworpen omdat het in deze procedure door Aliter Curari c.s. gestelde geen verweer tegen enige merkinbreuk inhoudt.

4.25.

De kosten zullen daarom volgens het liquidatietarief worden begroot, derhalve op

€ 816,- aan kosten advocaat, € 619,- aan griffierecht en € 77,75 aan kosten dagvaarding, in totaal € 1.512,75.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

beveelt [gedaagde] direct na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het doen van uitlatingen aan derden dat Aliter Curari c.s. imitatieproducten zou verkopen;

5.2.

beveelt [gedaagde] binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Aliter Curari c.s. schriftelijk opgave te doen van naam, adres en e-mailadres van een ieder aan wie zij de brief van 12 augustus 2016 heeft verstuurd;

5.3.

beveelt [gedaagde] binnen twee weken na betekening van dit vonnis op eigen kosten de derden, aan wie zij de brief van 12 augustus 2016 heeft verstuurd, een brief te sturen of per e-mail toe te zenden met daarin de navolgende tekst, zonder toevoeging van eigen opmerkingen of aanvullingen, onder toezending van een kopie aan de advocaat van Aliter Curari c.s.:

“Betreft: Rectificatie Belangrijke Informatie DYOH!

Geachte heer, mevrouw,

Op 12 augustus 2016 zonden wij u een bericht met informatie over DYOH, haar

bestuurders mw. [eiseres sub 3] en dhr. [eiser sub 4] en hun producten.

Op bevel van de voorzieningenrechter te Den Haag delen wij u mee dat deze brief

onrechtmatig is bevonden. De voorzieningenrechter heeft ons bevolen die brief op

deze wijze te rectificeren.

Ten onrechte hebben wij de indruk gewekt dat de door DYOH, Onze Groene

Apotheek en mw. [eiseres sub 3] en dhr. [eiser sub 4] aangeboden producten imitaties van

onze producten zouden zijn en dat zij van inferieure kwaliteit zouden zijn, terwijl dit op generlei wijze vast staat.

Wij nemen deze uitlatingen terug.

Met vriendelijke groeten,

[gedaagde] B.V.”

5.4.

veroordeelt [gedaagde], indien zij met de nakoming van de onder 5.1 en/of 5.2 en/of 5.3 gegeven bevelen in gebreke blijft, aan Aliter Curari c.s. een dwangsom te betalen van € 10.000,- per keer dat [gedaagde] geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het gegeven bevel onder 5.1, alsmede een dwangsom van

€ 2.000,- voor iedere dag dat [gedaagde] geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met de onder 5.2 en/of 5.3 gegeven bevelen, daarbij een gedeelte van een dag als hele dag gerekend, met een maximum van € 50.000,-;

5.5.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van dit geding, aan de zijde van Aliter Curari c.s. tot op heden begroot op € 1.512,75;

5.6.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op

8 november 2016.

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2 Burgerlijk Wetboek