Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:12790

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
25-10-2016
Datum publicatie
01-11-2016
Zaaknummer
AWB - 15 _ 5837
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiser is op grond van youtube filmpje terecht geïdentificeerd als belastingplichtige. Vestigingsplaats Pokerstars.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2016/2342
V-N 2016/62.25.9
FutD 2016-2695
IR 2016/192, UDH:IR/13867 met annotatie van Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij
NTFR 2016/2697
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Team belastingrecht

zaaknummer: SGR 15/5837 en SGR 15/5838

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 15 januari 2016 in de zaken tussen

[eiser] , wonende te [woonplaats] , eiser

(gemachtigde: mr. T. Vink),

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Belastingen, kantoor [kantoorplaats], verweerder.

Procesverloop

Verweerder heeft aan eiser over het jaar 2010 een naheffingsaanslag kansspelbelasting (Ksb) opgelegd van € 12.327 en over het jaar 2011 een naheffingsaanslag Ksb van € 4.783 (de naheffingsaanslagen).

Verweerder heeft bij uitspraken op bezwaar van 20 juli 2015 de naheffingsaanslagen gehandhaafd.

Eiser heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 december 2015.

De gemachtigde van eiser is verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door [persoon 1] , [persoon 2] en [persoon 3] .

Overwegingen

Feiten

1. Op 24 april 2011 verschijnt het volgende bericht op de website van Pokercity (uitdraai Pokercity): “[Eiser] is eigenlijk vooral een bridger. (...) Toch speelt [eiser] naar eigen zeggen zo’n 60 uur per online. Live poker ervaring heeft hij nauwelijks, dit is zijn eerste HC-serie. Wel speelde [eiser] vorige maand de EPT in Kopenhagen. [Eiser] heeft al een paar diepe runs gemaakt deze week. Bij het bounty toernooi, eerder deze week, werd hij achtste. (…).

2. Naar aanleiding van dit bericht verzoekt verweerder eiser opgave te doen van de opbrengsten uit buitenlandse kansspelen en/of toernooien over de maanden 1 januari 2010 tot en met 1 februari 2011. Eiser heeft op dit verzoek niet gereageerd.

3. Verweerder reikt aan eiser over de maanden maart 2011 tot en met december 2011 aangiften Ksb uit. Eiser geeft in de aangiften aan geen kansspelbelasting verschuldigd te zijn.

4. Op 20 maart 2014 verschijnt er op YouTube een video (de video) met de titel: “[Eiser]/[nickname] Admission Video-Pokerstars Shark Cage” ( [internetsite] ). De rechtbank heeft kennis genomen van de video. Aan het begin van de video is de naam van eiser en de nickname [nickname] (Nickname) te zien. De persoon in de video spreekt Engels en stelt zich voor als eiser. Hij zegt afkomstig te zijn uit Nederland. De persoon is van mening dat bridge en poker kaartspellen zijn die overeenkomsten hebben. De persoon zegt Nederlands, Europees en wereldkampioen bridgen te zijn. Binnen de bridgewereld is hij bekend. Binnen de pokerwereld is hij dat nog niet, wat hij graag zou veranderen. Als pokerspeler is hij een “fish” die graag met de “sharks” wil en ook kan zwemmen. De persoon wil dan ook de mogelijkheid krijgen om te bewijzen dat hij met de “sharks” kan zwemmen en hij wil dan ook graag toegelaten worden tot een pokertoernooi. De persoon in de video zegt online poker te spelen bij Pokerstars. Bij Pokerstars is hij “supernovaplayer” en bezit hij meer dan één miljoen “frequent player points”. Daarnaast speelt hij poker in het casino in Nederland. De persoon verklaart een paar relatief kleine nationale pokerevenementen te hebben gewonnen van ongeveer € 10.000.

5. Tot de stukken van het geding behoren de volgende uitdraaien van websites van internet.

5.1.

Een uitdraai van de website “Wikipedia” (uitdraai Wikipedia) waarop onder meer is te lezen:

“[Eiser] (…) is een Nederlandse topbridger. Ook speelt hij professioneel poker.

5.2.

Een uitdraai van de website “Hendon Mob Poker Database” (uitdraai Poker Database). Deze uitdraai bevat een overzicht van de tien door eiser in Nederland gespeelde pokerevenementen in de periode van 20 april 2011 tot en met 10 februari 2015, waarbij het door hem gewonnen prijzengeld varieert van € 451 tot € 20.837.

5.3.

Uitdraaien van de website “playerscope.com” over de jaren 2010 en 2011 (uitdraaien playerscope). Op deze uitdraaien staat onder meer vermeld:

“[Nickname] – online poker player at Pokerstars

Rating: Any Tournament

Period (…)

2013 (…)

2012 (…)

2011 (…)

2010 (…)

2009 (…)

2008 (...)”.

Vervolgens staan de resultaten behaald bij Pokerstars per maand over de jaren 2010 en 2011 vermeld.

5.4.

Een uitdraai afkomstig van de website “forum.parttime poker.com” (uitdraai forum). Deze uitdraai maakt melding van een internetpokertoernooi van Pokerstars uit 2009 waarin Nickname is gekoppeld aan een persoon die woonachtig is in [woonplaats] .

6. Verweerder zendt eiser op 21 april 2015 een aankondiging naheffing kansspelbelasting. Hierin is onder meer vermeld:

“Uit contra-informatie is gebleken dat u in het jaar 2010 en 2011 onder de nickname “[Nickname]” diverse maanden een positief resultaat hebt behaald met pokeren op de pokersite Pokerstars. Over deze maanden hebt u zelf geen positieve aangifte kansspelbelasting gedaan. Voor de tijdvakken maart 2011 tot en met december 2011 hebt u een zogenaamde nihilaangifte gedaan. Over het positieve verschil tussen de in een kalendermaand gewonnen prijzen en de in een kalendermaand gedane inzetten bent u kansspelbelasting verschuldigd. Een maand waarin een negatief resultaat is behaald kan niet worden verrekend met andere maanden.

(…)

Onderstaande maanden in het jaar 2010 en 2011 hebt u volgens onze informatie positief afgesloten. Voor deze maanden zal ik twee naheffingsaanslagen kansspelbelasting opleggen. (…)

2010

Maand

Netto in Dollars

Maandkoers

Netto in euro's

29% belasting

februari

$ 8.572

1.3686

€ 6.263

€ 1.816

april

$ 9.423

1.3406

€ 7.028

€ 2.038

mei

$ 6.569

1.2565

€ 5.228

€ 1.516

juni

$ 9.139

1.2209

€ 7.485

€ 2.170

september

$ 1.467

1.3067

€ 1.122

€ 325

november

$ 4.179

1.3661

€ 3.059

€ 887

december

$ 16.300

1.3220

€ 12.329

€ 3.575

Naheffing 2010

€ 12.327

2011

Maand

Netto in Dollars

Maandkoers

Netto in euro's

29% belasting

januari

$ 9,228

1.3660

€ 6.907

€ 2.003

maart

$ 3,877

1.3999

€ 2.769

€ 803

mei

$ 2.864

1.4349

€ 1.995

€ 578

juni

$ 1.393

1.4388

€ 968

€ 280

september

$ 2.633

1.3770

€ 1.912

€ 554

november

$ 1.629

1.3556

€ 1.201

€ 348

december

$ 989

1.3179

€ 750

€ 217

Naheffing 2011

€ 4.783

De bedragen in dollars in deze opstelling sluiten aan op de uitdraaien playerscope met uitzondering van de maand juni 2010. Op de uitdraaien playerscope staat voor die maand een positief resultaat vermeld van $ 9.131.

10. Overeenkomstig voornoemde bedragen legt verweerder met dagtekening 27 mei 2015 de naheffingsaanslagen op.

Geschil

11. In geschil is of naheffingsaanslagen terecht aan eiser zijn opgelegd.

12. Eiser stelt zich op het standpunt dat de naheffingsaanslagen moeten worden vernietigd, omdat hij voor de jaren 2010 en 2011 niet gekoppeld kan worden aan Nickname en verweerder ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat de gestelde inkomsten toegerekend kunnen worden aan eiser of Nickname. De video is het enige (flinterdunne) bewijs dat is overgelegd en aangezien de video op 24 maart 2014 op internet is verschenen kan Nickname alleen in 2014 toegerekend worden aan eiser.

Eiser stelt subsidiair dat Pokerstars binnen de Europese Unie (EU) is gevestigd en wijst in dat verband op een uitspraak van het Hof Amsterdam van 19 november 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:5201). Dit heeft tot gevolg dat de heffing van de Ksb een schending oplevert van artikel 56 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en dat de heffing van de Ksb in zoverre achterwege moet blijven.

13. Verweerder stelt dat eiser en Nickname een en dezelfde persoon zijn. De behaalde resultaten door Nickname, zoals vermeld op de uitdraaien playerscope, moeten toegerekend worden aan eiser. Verweerder stelt verder dat Pokerstars buiten de EU is gevestigd in de jaren 2010 en 2011, zodat van strijd met de vrijheid van dienstenverkeer geen sprake is.

Beoordeling van het geschil

14. Uit artikel 1, eerste lid, letter e, van de Wet op de kansspelbelasting (Wet Ksb) in samenhang met artikel 3, eerste 1, letter c, van de Wet Ksb volgt dat een in Nederland wonende of gevestigde gerechtigde tot prijzen van buitenlandse kansspelen die via internet worden gespeeld, kansspelbelasting verschuldigd is over het positieve verschil tussen de in een kalendermaand gewonnen prijzen en de in die kalendermaand gedane inzetten.

15. Op verweerder rust de last om aannemelijk te maken dat eiser gerechtigd is tot de positieve verschillen die behaald zijn bij Pokerstars. Verweerder heeft daartoe verwezen naar de video en de uitdraaien van websites vermeld bij overwegingen 1 en 5. Ter zitting heeft verweerder onweersproken verklaard dat de wijze van inschrijven bij Pokerstars meebrengt dat een nickname slechts eenmaal kan worden toegekend bij een aanbieder en zodoende uniek is en gekoppeld wordt aan een persoon. Hierdoor is het niet mogelijk dat verschillende personen onder één nickname spelen bij een aanbieder. Daarnaast heeft verweerder verklaard dat een gebruiker, volgens de voorwaarden van Pokerstars, maar één nickname mag hebben.

16. Tussen partijen is niet in geschil dat eiser de persoon is die te zien is in de video en dat, vanwege het verschijnen van de video in 2014, de bij Pokerstars gebruikte Nickname in 2014 gekoppeld kan worden aan eiser. Uit de uiteenzetting van verweerder over de wijze van inschrijving bij Pokerstars volgt dat een nickname slechts eenmaal kan worden toegekend. Dat betekent dat Nickname ook voor de jaren 2010 en 2011 gekoppeld kan worden aan eiser. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat eiser in de video zegt “supernovaspeler” te zijn bij Pokerstars en daar meer dan één miljoen “frequent player points” te bezitten. Een status, zo begrijpt de rechtbank, die slechts kan worden bereikt na veelvuldig en derhalve langere tijd poker spelen op Pokerstars. Verder neemt de rechtbank in aanmerking dat uit de uitdraaien playerscope volgt dat door Nickname in ieder geval in de periode 2008 tot 2014 poker is gespeeld bij Pokerstars en dat uit de uitdraai forum volgt dat Nickname in 2009 uit [woonplaats] komt, de woonplaats van eiser, en in dat jaar een online pokertoernooi heeft gespeeld bij Pokerstars.

17. Door eiser is niet gemotiveerd waarom verweerder bij het vaststellen van de naheffingsaanslagen niet uit mocht gaan van de gegevens als vermeld op de uitdraaien playerscope. De rechtbank ziet ook anderszins geen aanleiding geen betekenis toe te kennen aan die gegevens.

18. Gezien het voorgaande heeft verweerder voldaan aan de op hem rustende bewijslast dat de positieve verschillen behaald door Nickname als vermeld op de uitdraaien van playerscope toegerekend moeten worden aan eiser.

19. De rechtbank constateert dat verweerder voor wat betreft de maand juni 2010 een kennelijke overnamefout heeft gemaakt. Op de uitdraaien playerscope staat immers over die maand een positieve resultaat van $ 9.131 vermeld, terwijl verweerder is uitgegaan van een bedrag van $ 9.139. De rechtbank zal dienovereenkomstig het bedrag aan te betalen kansspelbelasting over de maand juni 2010 vaststellen op € 2.168 (($ 9.131/1,2209) x 29%) en de naheffingsaanslag over het 2010 derhalve verminderen met een bedrag van € 2.

Het beroep inzake de naheffingsaanslag 2010 moet daarom in zoverre gegrond worden verklaard.

20. Eiser heeft zijn stelling dat Pokerstars in 2010 en 2011 gevestigd was in Malta niet onderbouwd. De verwijzing naar de uitspraak van Hof Amsterdam van 19 november 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:5201), is daarvoor onvoldoende nu daarin slechts is geoordeeld dat Pokerstars eerst na 30 mei 2012 op Malta is gevestigd. De rechtbank ziet geen aanleiding hierover anders te oordelen nu eiser daarvoor niets heeft aangevoerd. Gezien die uitspraak stelt verweerder terecht dat Pokerstars in de periode 2011 en 2012 buiten de EU gevestigd was.

21. Gelet op wat hiervoor is overwogen, dient het beroep ten aanzien van de naheffingsaanslag 2010 gegrond te worden verklaard en het beroep betreffende de naheffingsaanslag 2011 ongegrond te worden verklaard.

Proceskosten

22. Nu het beroep inzake de naheffingsaanslag 2010 gegrond moet worden verklaard, bestaat in beginsel aanleiding tot vergoeding van de proceskosten voor deze zaak. Ingevolge artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht (hierna: het Besluit) wordt het bedrag van de te vergoeden proceskosten in beginsel forfaitair vastgesteld overeenkomstig het in de bijlage bij het Besluit opgenomen tarief. Artikel 2, derde lid, van het Besluit bevat de mogelijkheid hiervan af te wijken in het geval sprake is van bijzondere omstandigheden. Het beroep is uitsluitend gegrond verklaard omdat verweerder een kennelijke overname fout heeft gemaakt, waardoor de aanslag met een zeer gering bedrag (€ 2) moet worden verminderd. Eiser is dan ook op een punt van zodanig ondergeschikt belang in het gelijk gesteld dat de rechtbank aanleiding ziet om met toepassing van artikel 2, derde lid, van het Bpb het bedrag van de te vergoeden proceskosten op nihil vast te stellen (vgl. Centrale Raad van Beroep 1 mei 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9827).

23. Voor een proceskostenveroordeling in de zaak over de naheffingsaanslag over het jaar 2011 bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart:

 • -

  verklaart het beroep tegen de naheffingsaanslag kansspelbelasting over het jaar 2011 (zaaknummer: SGR 15/5837) ongegrond;

 • -

  verklaart het beroep tegen de naheffingsaanslag kansspelbelasting over het jaar 2010 (zaaknummer: SGR 15/5838) gegrond;

 • -

  vernietigt de uitspraak op bezwaar tegen de naheffingsaanslag kansspelbelasting over het jaar 2010;

 • -

  vermindert de naheffingsaanslag kansspelbelasting over het jaar 2010 tot een bedrag van € 12.325 en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde uitspraak op bezwaar;

 • -

  draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 45 aan eiser te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. G.J. Ebbeling, rechter, in aanwezigheid van mr. E.J.P. Nevens, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 15 januari 2016.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na verzending hoger beroep instellen bij het gerechtshof Den Haag (belastingkamer), Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.