Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:11930

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
05-10-2016
Datum publicatie
05-10-2016
Zaaknummer
09/808124-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

ontucht minderjarige

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/809124-15

Datum uitspraak: 5 oktober 2016

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag 1] 1993 te [geboorteplaats] ,

[adres] ,

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Haaglanden te Zoetermeer.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ten terechtzittingen van 20 april 2016, 13 juli 2016 (beide pro forma) en 21 september 2016 (inhoudelijk).

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie,

mr. C.C.E.T. de Ceuninck van Capelle, en van hetgeen door de raadsman van de verdachte, mr. A.M.V. Bandhoe, advocaat te Den Haag, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 14 febuari 2015 tot en met 1 mei 2015 te Leidschendam-Voorburg en/of Katwijk , althans in Nederland, meermalen, althans een maal, met [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedag 2] 1999, die (telkens) de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , te weten het duwen/brengen van zijn, verdachtes, penis in de vagina en/of mond van die [slachtoffer 1] en/of het brengen van zijn vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] ;

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 december 2014 tot en met 4 november 2015 te Leidschendam- Voorburg en/of Alphen aan den Rijn en/of Leiden en/of Katwijk, althans elders in Nederland, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) een persoon, genaamd [slachtoffer 1] , heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van (een) ontuchtige handeling(en), te weten

(terwijl hij, verdachte met die [slachtoffer 1] sms contact had en/of chatte en/of telefonisch in contact stond met die [slachtoffer 1] )

-het zich (deels) ontkleden en/of

-het in-/aannemen van een positie/houding om haar vagina en/of billen en/of borsten (prominent) (geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) in beeld te laten komen en/of

-het duwen van haar vinger(s) in haar vagina en/of

-het duwen en/of bewegen van een borstel, althans een (langwerpig) voorwerp in haar vagina en/of

-het hebben van geslachtsgemeenschap met een of meer vriend(en) van hem, verdachte, althans met een andere man en/of

- het pijpen van een of meer vriend(en) van hem, verdachte, althans met een andere man en/of

- het verrichten van seksuele handelingen met een hond, althans een dier,

welk geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin heeft/hebben bestaan dat verdachte -misbruik makend van zijn (leeftijds)overwicht/dominantie op die [slachtoffer 1] , met voornoemde [slachtoffer 1] (op dwingende wijze) (een) (seksueel geladen en/of prikkelend) chatgesprek(ken) heeft gevoerd en/of brieven heeft toegestuurd aan die [slachtoffer 1] en/of (daarin) heeft aangegeven dat hij (een) foto's en/of film(s), waarop die [slachtoffer 1] (geheel of gedeeltelijk naakt) te zien is, op internet zou zetten en/of de relatie zou verbreken en/of te dreigen met zelfmoord, waarbij/waarna hij, verdachte, die [slachtoffer 1] (op dwingende wijze getypt) heeft

opgedragen bovengenoemde ontuchtige handeling(en) met/bij zichzelf en/of met een ander of anderen te verrichten en/of deze te filmen en/of fotograferen en/of deze aan hem, verdachte toe te zenden;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 december 2014 tot en met 13 juni 2015 te Leidschendam- Voorburg en/of Alphen aan den rijn en/of Leiden, althans elders in Nederland, met een persoon te weten [slachtoffer 1] (geboren [geboortedag 2] 1999), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd,

immers heeft hij met die [slachtoffer 1] (seksueel getint(e) en/of prikkelend(e)) chatgesprek(ken) gevoerd (terwijl hij verdachte (telkens) telefonisch in contact stond met die [slachtoffer 1] en/of daarbij die [slachtoffer 1] opdroeg zichzelf te filmen en/of die films en/of foto's aan hem, verdachte toe te sturen), waarbij hij die [slachtoffer 1] de volgende ontuchtige handeling(en) heeft laten verrichten

-het zich (deels) ontkleden en/of

-het in-/aannemen van een positie/houding om haar vagina en/of billen en/of borsten (prominent) (geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) in beeld te laten komen en/of

-het duwen van haar vinger(s) in haar vagina en/of

-het duwen en/of bewegen van een borstel, althans een (langwerpig) voorwerp in haar vagina en/of

-het hebben van geslachtsgemeenschap met een of meer vriend(en) van hem, verdachte, althans met een andere man en/of

- het pijpen van een of meer vriend(en) van hem, verdachte, althans met een andere man en/of

- het verrichten van seksuele handelingen met een hond, althans een dier;

EN/OF

hij in de periode van 14 juni 2015 tot en met 4 november 2015 te Leidschendam-Voorburg en/of Alphen aan den rijn en/of Leiden, althans elders in Nederland, meermalen, althans een maal, een persoon, genaamd [slachtoffer 1] , (geboren [geboortedag 2] 1999) waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien nog niet had bereikt, door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding opzettelijk heeft bewonen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem, verdachte te dulden, immers heeft hij,

verdachte tijdens (een) (seksueel geladen en/of prikkelend(e)) (chat)gesprek(ken)

- misbruik makend van zijn overwicht (voortvloeiend uit zijn leeftijdsverschil met en/of aandringen bij die [slachtoffer 1] ) - terwijl die [slachtoffer 1] (telkens) opzettelijk door middel van de mobiele telefoon zichzelf moest filmen/zichtbaar maken voor de verdachte- werd bewogen tot

-het duwen van haar vinger(s) in haar vagina en/of

-het duwen en/of bewegen van een borstel, althans een (langwerpig) voorwerp in haar vagina en/of

-het hebben van geslachtsgemeenschap met een of meer vriend(en) van hem, verdachte, althans met een andere man en/of

- het pijpen van een of meer vriend(en) van hem, verdachte, althans met een andere man en/of

- het verrichten van seksuele handelingen met een hond, althans een dier;

3.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2015 tot en met 2 december 2015 te Leiden en/of Leidschendam-Voorburg en/of Alphen aan den Rijn en/of Zoetermeer en/of elders in Nederland, meermalen, althans een maal, ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) een persoon genaamd [slachtoffer 2] te dwingen tot het plegen en/of dulden van (een) ontuchtige handeling(en), te weten (telkens)

(terwijl die [slachtoffer 2] zichzelf moest filmen en/of fotograferen en/of de films en/of foto's naar hem, verdachte toe moest sturen)

-het zich (deels) ontkleden en/of

-het in-/aannemen van een positie/houding om haar vagina en/of billen en/of borsten (prominent) (geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) in beeld te laten komen en/of

welk geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin heeft/hebben bestaan dat verdachte verdachte -misbruik makend van zijn (leeftijds)overwicht/dominantie op die [slachtoffer 2] - met voornoemde [slachtoffer 2] (op dwingende wijze) (een) (seksueel geladen en/of prikkelend(e)) (video)chatgesprek(ken) heeft gevoerd en/of (daarin) (op dreigende en/of dwingende toon) heeft aangegeven dat hij haar anders zou

blokkeren en/of die [slachtoffer 2] veelvuldig heeft uitgeschold en/of heeft aangegeven dat hij die [slachtoffer 2] en/of haar familie zou komen opzoeken, waarbij hij, verdachte, die [slachtoffer 2] heeft opgedragen bovengenoemde ontuchtige handeling(en) met/bij zichzelf te verrichten, terwijl de uitvoering van het voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 15 oktober 2015 tot en met 2 december 2015 te Leiden en/of Leidschendam-Voorburg en/of Alphen aan den Rijn en/of elders in Nederland,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om meermalen, althans een maal met een persoon (meisje) genaamd [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedag 3] 2001), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) te plegen, die [slachtoffer 2] heeft opgedragen, althans heeft verzocht (telkens) -terwijl hij verdachte telefonisch contact had met die [slachtoffer 2] - de volgende ontuchtige handeling(en)te verrichten:

-het zich (deels) ontkleden en/of -het in-/aannemen van een positie/houding om haar vagina en/of billen en/of borsten (prominent) (geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) in beeld te laten komen en/of

- het zichzelf vingeren,

terwijl de uitvoering van het voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

4.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2015 tot en met 2 december 2015 te Leidschendam-Voorburg en/of Alphen aan den Rijn en/of elders in Nederland,

zich opzettelijk oneerbaar op een niet openbare plaats, te weten in zijn, verdachtes, woning voor zijn, verdachtes, mobiele telefoon en/of fotocamera/computer en/of webcam, met ontbloot geslachtsdeel heeft bevonden en/of zich heeft afgetrokken, terwijl daarbij een persoon genaamd [slachtoffer 2] (die dit filmpje toegezonden kreeg op haar mobiele telefoon) haars ondanks tegenwoordig was, (althans)

doordat hij verdachte voor die [slachtoffer 2] geheel of gedeeltelijk zichtbaar was;

5.

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2013 tot en met 9 juni 2013 te Leidschendam-Voorburg, althans elders in Nederland , meermalen, althans een maal, met [slachtoffer 3] , van wie hij, verdachte, wist dat die [slachtoffer 3] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke

stoornis van zijn/haar geestvermogens leed dat die [slachtoffer 3] niet of onvolkomen in staat was zijn/haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 3] , hebbende verdachte zijn penis in de mond en/of in vagina van die [slachtoffer 3] geduwd/gebracht;

6.

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2013 tot en met 6 januari 2016 in Leidschendam/Voorburg en/of Katwijk, in elk geval (elders) in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens)

- afbeelding(en), te weten (een) foto('s) en/of (een) film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) heeft vervaardigd en/of verworven, althans zich daartoe door middel van een

geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) [slachtoffer 1] en/of een ander of anderen, althans een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

- het hebben van geslachtsgemeenschap van die [slachtoffer 1] , althans een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met man en/of

- het zichzelf vingeren door [slachtoffer 1] en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt poseren voor de camera (door die [slachtoffer 1] ).

3 Bewijsoverwegingen

3.1

Inleiding

3.1.1

Feiten 1, 2 en 6 ( [slachtoffer 1] )

Onder feit 1 wordt de verdachte - kort gezegd - verweten dat hij in de periode van

14 februari 2015 tot en met 1 mei 2015 meermalen seksueel is binnengedrongen bij de toen vijftienjarige [slachtoffer 1] .

De tenlastelegging van feit 2 begrijpt de rechtbank aldus, dat is bedoeld primair één feit en subsidiair twee cumulatief/alternatieve feiten ten laste te leggen. Deze lezing stemt overeen met de wijze waarop de pleegperiodes ten laste zijn gelegd: het subsidiair ten laste gelegde valt immers uiteen in twee feiten met aansluitende pleegperiodes, waarin [slachtoffer 1] respectievelijk vijftien en zestien jaar oud was. De verdachte is hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

Aldus wordt de verdachte onder feit 2 primair verweten dat hij [slachtoffer 1] in de periode van

15 december 2014 tot en met 4 november 2015 heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen. Subsidiair wordt hem verweten dat hij ontuchtige handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer 1] terwijl zij vijftien jaar oud was (eerste cumulatief/alternatief) en/of haar heeft verleid tot het plegen of dulden van seksuele handelingen terwijl zij zestien jaar oud was (tweede cumulatief/alternatief).

Onder feit 6 wordt de verdachte verweten dat hij in de periode van 1 maart 2013 tot en met 6 januari 2016 kinderpornografie heeft vervaardigd en verworven en dat hij zich daartoe de toegang heeft verschaft.

De verdachte heeft ontkend dat hij zich aan deze feiten heeft schuldig gemaakt. Hij heeft verklaard dat hij Facebook- en WhatsAppcontacten met [slachtoffer 1] heeft gehad en dat hij weleens met haar heeft afgesproken, maar dat hij nooit seks met haar heeft gehad. Ook heeft hij ontkend dat hij haar heeft gedwongen seksuele handelingen te plegen en/of te dulden en daarvan foto’s en/of filmpjes naar hem te sturen.

3.1.2

Feiten 3 en 4 ( [slachtoffer 2] )

Onder feit 3 wordt de verdachte verweten dat hij in de periode van 15 oktober 2015 tot en met 2 december 2015 heeft getracht [slachtoffer 2] te dwingen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen (primair), althans dat hij heeft getracht ontuchtige handelingen met haar te plegen terwijl zij jonger dan zestien jaar oud was (subsidiair).

Onder feit 4 wordt de verdachte verweten dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan schennis van de eerbaarheid, door [slachtoffer 2] een filmpje toe te sturen waarin te zien is dat zijn geslachtsdeel is ontbloot en hij zichzelf aftrekt.

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij één keer heeft gechat met [slachtoffer 2] . Hij heeft ontkend dat hij haar heeft gevraagd ontuchtige handelingen te plegen en daarvan foto’s en/of filmpjes naar hem te sturen. Ook heeft hij ontkend dat hij voornoemd filmpje naar [slachtoffer 2] heeft gestuurd.

3.1.3

Feit 5 ( [slachtoffer 3] )

Onder feit 5 is de verdachte ten laste gelegd dat hij meermalen seksueel is binnengedrongen bij [slachtoffer 3] , terwijl hij wist dat zij aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed, dat zij niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken, of daartegen weerstand te bieden.

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij eind 2012, begin 2013 in Rotterdam eenmaal seks met [slachtoffer 3] heeft gehad. Hij heeft toen naar eigen zeggen niet gemerkt dat zij verstandelijk beperkt was.

3.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de onder 1, 2 primair met eendaadse samenloop met het cumulatief/alternatief ten laste gelegde, 3 primair, 4, 5 en 6 ten laste gelegde feiten.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft overeenkomstig zijn pleitnotities betoogd dat de verdachte integraal dient te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van de feiten 1, 2 en 6 heeft de raadsman aangevoerd dat de verklaringen van [slachtoffer 1] onbetrouwbaar zijn, want aantoonbaar onjuist. Verder heeft hij aangevoerd dat de in het dossier opgenomen WhatsApp-gesprekken niet aan de verdachte kunnen worden toegeschreven en dat de brieven en kaarten die op de kamer van [slachtoffer 1] zijn aangetroffen van het bewijs dienen te worden uitgesloten, omdat zij niet op de juiste wijze in beslag zijn genomen.

Ten aanzien van de feiten 3 en 4 heeft de raadsman aangevoerd dat de verdenkingen enkel gebaseerd zijn op de verklaring van [slachtoffer 2] , omdat overigens niemand rechtstreeks heeft waargenomen dat de verdachte [slachtoffer 2] heeft benaderd. Ook kan niet worden vastgesteld dat de persoon die in het opgenomen geluidsfragment te horen is de verdachte betreft, aldus de raadsman. Hij heeft er daarbij op gewezen dat [slachtoffer 2] en [getuige 1] de verdachte nooit in het echt hebben gezien en dat [getuige 1] de verdachte niet van stem kent.

Ten aanzien van feit 5 heeft de raadsman aangevoerd dat de verdachte wel seks heeft gehad met [slachtoffer 3] , maar zonder enige vorm van dwang. Hij heeft betoogd dat de verklaring van [slachtoffer 3] niet wordt ondersteund door ander bewijs. Bovendien blijkt uit het dossier niet dat [slachtoffer 3] op enig moment in staat van bewusteloosheid verkeerde, een verminderd bewustzijn had of in lichamelijke onmacht verkeerde, althans niet in die mate, dat zij haar wil niet kon bepalen of geen weerstand tegen de verdachte kon bieden, aldus de raadsman.

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging1

3.4.1

Feiten 1, 2 en 6 ( [slachtoffer 1] )

De rechtbank ziet zich allereerst gesteld voor de vraag of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de onder 1, 2 en 6 ten laste gelegde feiten. De rechtbank overweegt hierover het volgende.

Aangifte

Op 18 oktober 2015 heeft de vader van [slachtoffer 1] aangifte gedaan van seksueel misbruik van zijn dochter. Hij heeft verklaard dat zijn dochter, geboren op [geboortedag 2] 1999, en de verdachte seksueel getinte chatgesprekken hebben gevoerd en seksuele contacten met elkaar hebben gehad toen zijn dochter vijftien jaar oud was.2

Verklaring stiefmoeder [slachtoffer 1]

De stiefmoeder van [slachtoffer 1] , [betrokkene 1] , heeft op 4 november 2015 bij de politie verklaard dat zij de Facebook-berichten tussen de verdachte en [slachtoffer 1] heeft gelezen. Haar stond de dwingende toon die de verdachte gebruikte het meeste tegen. Ze kon merken dat er sprake was van afhankelijkheid. Ze heeft verklaard dat het laatste contact met de verdachte was op 3 november 2015.3

Verklaringen [slachtoffer 1]

Op 28 oktober 2015 heeft [slachtoffer 1] bij de politie verklaard dat de verdachte eind 2014 contact met haar zocht via Facebook. Ze chatten veel met elkaar en schakelden over op (dagelijks) contact via WhatsApp. Rond 14 februari 2015 vond de eerste ontmoeting tussen hen plaats. De verdachte haalde [slachtoffer 1] op bij de bushalte en nam haar mee naar zijn huis. Achter zijn huis, in een gang met allemaal schuurtjes, wilde de verdachte seks (geslachtsgemeenschap) met [slachtoffer 1] . Hoewel [slachtoffer 1] dit niet wilde, heeft ze het toch gedaan. Later heeft ze nog twee keer seks gehad met de verdachte; de tweede keer was in de toiletruimte van een ziekenhuis en de derde keer was bij een treinrails.4

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat ze op het moment dat ze seks had met de verdachte een relatie met hem had, maar dat ze het geen normale relatie vond, omdat ze van hem naaktfoto’s van zichzelf moest maken, en die naar hem moest sturen. De verdachte zei dan dat ze haar beha en onderbroek moest uittrekken, dat ze haar kont moest laten zien, haar benen wijd moest doen, of anders moest zitten of liggen. Ook moest ze zichzelf vingeren en seks hebben met een vriend van haar. Van deze seksuele handelingen moest zij van de verdachte een filmpje maken en dat naar hem toesturen.5

Hoewel [slachtoffer 1] niet aan deze verzoeken wilde voldoen, heeft ze het toch gedaan, omdat de verdachte dreigde dat hij hun relatie zou verbreken en omdat ze dacht dat het hoorde bij het hebben van een relatie met iemand die ouder is dan zij. Ook dreigde de verdachte haar naaktfoto’s op internet te zetten, zodat iedereen kon zien dat ze een hoer was.6 [slachtoffer 1] heeft ongeveer honderd naaktfoto’s van zichzelf naar de verdachte gestuurd en een aantal filmpjes waarin zij geslachtsgemeenschap heeft met een vriend van haar, [getuige 2] .7

Op 14 december 2015 heeft [slachtoffer 1] bij de politie verklaard dat zij van de verdachte onder meer een borstel in haar vagina moest inbrengen en hiervan een filmpje naar hem moest sturen. Ze heeft dit gedaan, omdat hij dreigde dat hij haar naaktfoto’s op internet zou zetten, als ze het niet deed.8

Op 13 januari 2016 heeft [slachtoffer 1] bij de politie verklaard dat zij de eerste keer dat ze seks had met de verdachte niet alleen geslachtsgemeenschap met hem heeft gehad, maar dat hij haar ook heeft gevingerd en dat zij hem heeft gepijpt. Ook de tweede keer seks, in het toilet van ziekenhuis Antoniushove eind februari/begin maart 2015, bestond uit vingeren, pijpen en neuken. De derde keer seks vond op 29 april 2015 bij de spoorrails in de buurt van ziekenhuis Antoniushove plaats en bestond alleen uit neuken.9

Op 13 januari 2016 heeft [slachtoffer 1] voorts verklaard dat de verdachte, op het moment dat zij seks moest hebben met [getuige 2] en daarvan een filmpje naar de verdachte moest sturen, zei dat hij vastzat in Rotterdam en een telefoon had. Ze heeft in totaal drie filmpjes waarin ze seks heeft met [getuige 2] naar de verdachte gestuurd.10

Op 15 maart 2016 heeft [slachtoffer 1] de persoon op een haar door de politie getoonde foto van de verdachte herkend als [verdachte] .11 Voorts heeft zij die dag verklaard dat zij bang was voor de bedreigingen die de verdachte naar haar uitte en dat zij geen seks met [getuige 2] zou hebben gehad en geen filmpjes van zichzelf zou hebben gemaakt als de verdachte niet zou hebben gedreigd haar naaktfoto’s op internet te zetten.12

Op 22 maart 2016 heeft [slachtoffer 1] bij de rechter-commissaris verklaard dat zij en de verdachte elkaar op 15 februari 2015 voor het eerst in het echt hebben ontmoet. De verdachte zat op dat moment vast en mocht even naar huis, aldus [slachtoffer 1] .13

Verklaring [getuige 2]

(geboren op [geboortedag 4] 1998) heeft op 17 december 2015 bij de politie verklaard dat hij op 14 februari 2015 seks heeft gehad met [slachtoffer 1] , omdat haar ex-vriend, die op dat moment in de gevangenis zat, had gezegd dat zij dat moesten doen. [slachtoffer 1] zei tegen [getuige 2] dat haar ex-vriendje superboos op haar was en dat zij bang was dat hij haar ging slaan als hij vrij zou komen.

[getuige 2] heeft verklaard dat hij [slachtoffer 1] onder meer vaginaal heeft gepenetreerd met zijn penis en dat [slachtoffer 1] hem heeft gepijpt. Ook heeft hij verklaard dat ze de seks met de mobiele telefoon van [slachtoffer 1] hebben gefilmd en dat [slachtoffer 1] dat filmpje naar haar ex-vriendje in de gevangenis ging sturen.14

WhatsApp-berichten

Onderzoek aan de mobiele telefoon van [slachtoffer 1] heeft uitgewezen dat er 25.337 WhatsApp-berichten zijn uitgewisseld tussen de gebruikers van de telefoonnummers [telefoonnummer 1] (te weten [slachtoffer 1] ) en [telefoonnummer 2] .15 Deze berichten hebben onder meer de volgende inhoud:

(op 12 februari 2015)

Incoming: Maak zo is foto dn vn die korsterokje

Incoming: En maaks foto vn die rok dn paar fotos

Incoming: en maak maar paar vn die fotos met die kortste rokje en super sexy

fotoosss en met string enso er bven ensoo superseyx xx16

(op 13 februari 2015)

Incoming: Straks k kanker al je fotos

Incoming: Op internet

Incoming: Zal je leren17

(op 14 februari 2015)

Incoming: en ga je alles doen wt ik vroeg minimaal half uur fil?me en goed filme dt

je pijpe ook ziet en verschildende standjes boven op 69 doggy alles ?? En

met string aan doggy enn met je hooft richting mobielensoo en dt je echt

kut ziet en lul en alles???? En deze keer echt serieus… en geen een ding

vn dt vergeten anders hebben we weer oorlog om nix dus deze keer niet

weer met iets komen dt ni goed is of iets

Incoming: Want echt [slachtoffer 1] kzweer op alles kdruk echt op enter op fb die fotos en

kverwijder je en je hoort me nooit meer dus denk goed na

Incoming: En op. De terug wweg paar fotos vn string ver erboven dn. Buiten enso

en kwacht to kwart voor vier predcies halfuur filme ben nuudouche

Incoming: Onthoud het lees het goed

Incoming: Een ding nie en kdoe het echft en is ech nie meer te herstellen dan

Incoming: Ik noem je ps weer schat

Incoming: Als je alles alles heb gedaan vn dt

Incoming: Een ding niet en is echt nie meer te herstellen met sorry

Incoming: Dit meen ik

Incoming: K hen nu 500 x gezegt alles dus als fout gaat weetje het probleem

Incoming: En je weet wt ik zij 30 m…18

(op 15 februari 2015)

Incoming: ja doe ik ook geil ook kkk ergh op je nou toen in de lift kus de ik je gien ik tge je

aan staan was die kk groot en in garage toen we na benden gienen gienen we ff zoenen tog toen werd die in een keer kk groot dt merkte je toen ook toen gienen we lopen woude we hoogvliet gaan en ton was die kkgroot ej keek toen ook naar me en moes lache haah en evn later gien ik je tog ff vingeren en toen voelde je tog ook dt ddie kk groot was je werd toen kk geil. Merkte ik want je was in een keer zijknat kanker geilwerdjee en toenn pakte ik ook je hand en zette ik bij me lul want je wist nie wat je moes doen merkte ik je durfde het wel maar oook weer niet en wrm ik in je mond wou klaar komen was omdat ik kon j dt nie aan doen in je kut; oomdt ddn zat heel je string onder alles en was het eigenlijk veel wt er uitkwam denk ik nie omdt gister getrokke hd op jou video. Hihihi; enn smaakte het goed hihihi en kwouw wel meer standjes doen maar kon nie en kwam snel klaar he? vind je het gek na twee en half jaar zowat twee jaar twee maande precies te zij oh; enn kwouw ej veel hardr neuke amar dacht nee dn kreuk je te har dhahaha en is dit de grootste die je heb gehad hahaa of hb je ng groter egehad je mg gwn eerlijk zegge ahha en binen kort kga je veel harder neuke en gekke standjes zonder j broek dn til ik je gwn op doen jeje armen om me nek en dn op die manier g ik je dn neuke hihihi. ANtw alles maar nie so kort hihih en je kn wel lekker pijpe schat echt met liefde veel vrouwe gebruike hun tanden enshit dt doe kkk pijn dt doe jij nier t was echt lekker en fijn zeg je eerlijk schatjee vn me kvond echt lekker en leuk en ik kon maar niet stoppe met je tongzoenen was te lkekker zelfs tijdens het neuke tog opgevoment gien ik je neuke en tongen tegelijk tog heb je dt ooit gehad?

Incoming: Ja en kwam best snel omdat 1 jaar 2maande nie heb geneukt; hihi als ik straks

buite ben en we doen het vaker dn duurt het een uur voor dt ik kom en ishet ook

veel meer sperma komt omdt ben gister 3 x klaar gekome ofso op je video

hihhihi.19

(op 19 februari 2015)

Incoming: op alles pashok dn neuke alle standjes tiet neuke klaarkome allebijj met

string aan neuke videoo hij jou filmt jij loop mt je string er bovne buite

ensoo dusja je weet het en zelf ng wt extras verzinne.

Incoming: En geen een ding nie20

Incoming: Tis klaar allesnu dag [slachtoffer 1]

Incoming: met je kut kk gelieg

Incoming: Komt nooit meer goed

Incoming: JE mag het uit je kk naam hale en me verwijdere kk bloedhond ga lekker

met andere appe relatie zoeke met hun flikker

Incoming: Ik pak je terug

Incoming: Vanavond je fotos

Incoming: Op je fb

Incoming: Thiefus hoere kind

Incoming: ik pak je kk hard aan

Incoming: je foktos

Incoming: alles

Incoming: vuile

Incoming: kanker viese goore

Incoming: leugenaar

Incoming: Nu is het mij beurt nuben je echt echt de lul vuile goore viese bedreiger

leugenaar oplichter21

Incoming: Wat een flikkker flikker

Incoming: Kanker hoere kind

Incoming: Sloerie

Incoming: Flikker

Incoming: Kklijer ben je dn

Incoming: Vuile pleuris kanker bloed rat

Incoming: Je ben echt een viese flikker

Incoming: Voel me gwn vies

Incoming: Dt ik jou geneukt heb

Incoming: Gwn kk vies

Incoming: Nooit meer ga jij mij zien horen

Incoming: Kga niemeer tegeje praten ook

Incoming: En blocke ookk

Incoming: Geloofmij

Incoming: JE fotos

Incoming: Gaan op je fb22

(op 20 februari 2015)

Incoming: Nu kk ik gwn je kk fotos

Incoming: ZOnderkkpardom

Incoming: Op je kk fb

Incoming: EN nu hoef je nie meer te kome

Incoming: Nu hou je me nie meer tegen kk flikkerd

Incoming: Nu ga ik je pakke

Incoming: Geloofme

Incoming: Teringpestkankerhond

Incoming: Ik zorg dt morge

Incoming: Al die bitches

Incoming: Vn je school je fotos hebe

Incoming: Viese kk hoer

Incoming: Nu pak ik je trug

Incoming: Geloofme

Incoming: Erewoord

Incoming: Zweer het op me dood viese viese goore kanker lijer23

Incoming: Wij. Zijn klaar

Incoming: Dag [slachtoffer 1]

Incoming: Rot tog op elke dag weer met je grapjes

Incoming: Nu ben je veeel veel veel te vrr gegaan

Incoming: Ik haatje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Incoming: Jij ben een rat jongen

Incoming: Als je dat maar weet

Incoming: Khoef je nooti nooit meer te spreke

Incoming: Of te zien24

Incoming: Dn kn je makelijk als je zo ga staan in winkel ook dn moe je gwon bij pashok in de buurt zo staan dt een man het ziet en je ga helpen en zorge

dt mensen het zien nie in zoon hoekje staan .. en dt allemaal filme en nie

3 m ofso gwn 20 ofzo

Incoming: JA maar doe dn nie weer half wnt dn ben weer boos doe dn je broek ook

zo laag. En eerst met string dan zondr gwn helemaal om laag en zorge dt

mensen zien en dt iemand je help vingere en dn gwn pijpe ofzo doe dt dn

is dn is het leuk … Gwn een vreemde

Incoming: Als je dt doet gwn zo vingere als in pashok broek na bendene n dn ook

string en dn gwn midde in een winkell waar paar mensen lopen gwn dn

kn je gwn tog blijven filme en self na iemand toe lope ze hand pakke in

jebroek zette en jij bij hem dn heb je zkr sex als je dt nou isdoet25

Incoming: Alls is nu echt klaar wacht al weer vanaf 1 uur middg en w stuurje me 1

minuut video dagg zoek het uit

Incoming: Je bliifjt bezig nu is het echt klaar laters zoek het uit

Incoming: En ik ga je nu ne meer deblokkeren je blijft bezig

Incoming: Kom je werrmet je 1 minuut ga weg man26

Incoming: Dus als je wil doe dnnu een ker alles maak me en ker blij na al die dage

zo ving in winkel dn string omlaag en dnbroek ook enn gwn iemand ze

broek ope doent rekke pijpe en alles filme en gwn 15 m ofso dn maak je

me blij27

Incoming: maar als ik je fotos op fb gooit

Incoming: dn leer je het in een keer

Incoming: ops ofty homo manie

Incoming: leer je het niet a

Incoming: dus ik ganu over

Incoming: naar hardcore28

Incoming: kga steeds stapje hoger

Incoming: stap een

Incoming: kgooi op je fb

Incoming: stap2

Incoming: stuur het na al je vrienden29

Incoming: maar stuur nu eerst ff snel die videos

Incoming: eerst 3 m heb ik al30

(op 28 april 2015)

Incoming: Nu die video

Incoming: Met doe oy

Incoming: Of in spring

Incoming: Als je niet die video doet

Incoming: Pleeg echt zelfmoord

Incoming: kzet nu e fotos op fb

Incoming: dn spring ik

Incoming: Video

Incoming: Nuu

Incoming: OFkspring.31

Voorts is uit het onderzoek aan de mobiele telefoon van [slachtoffer 1] naar voren gekomen, dat zij via WhatsApp een aantal filmpjes naar de gebruiker van voornoemd telefoonnummer ( [telefoonnummer 2] ) heeft gestuurd. Op 20 februari 2015 om 19:13:52 uur en 19:14:12 uur heeft zij twee filmpjes gestuurd, waarop te zien is dat een meisje haar broek naar beneden schuift en zichzelf aan het vingeren is, terwijl ze zichzelf filmt. Op 20 en 22 februari 2015 heeft zij in totaal zeven filmpjes gestuurd, waarop te zien is dat zij orale en/of vaginale seks heeft met [getuige 2] .32

Onderzoek naar telefoonnummer [telefoonnummer 2]

Teneinde te achterhalen wie de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 2] is, heeft de politie een onderzoek ingesteld. Hieruit is het volgende naar voren gekomen.

[slachtoffer 4]

Op 12 april 2015 werd de zeventienjarige [slachtoffer 4] dronken en met de broek op de enkels op straat aangetroffen door twee verbalisanten. Zij vertelde hen dat “ [verdachte] ” haar loverboy was geweest toen zij ongeveer veertien jaar oud was. Ook vertelde zij hen dat zij nog met enige regelmaat contact had met [verdachte] . Een van de verbalisanten zag in de contactenlijst van haar mobiele telefoon de naam [verdachte] staan, met daarbij het telefoonnummer [telefoonnummer 2] .33

Inhoud WhatsApp-berichten

Vervolgens is onderzocht of in de inhoud van de door de gebruiker van telefoonnummer

[telefoonnummer 2] gevoerde WhatsApp-gesprekken aanwijzingen te vinden zijn voor de identiteit van die gebruiker. Hieruit zijn onder meer de volgende gesprekken naar voren gekomen:

(op 11 februari 2015 te 13:00 uur)

Incoming: Opgevoment zegge die bewaarders jullie praten allemaal met [verdachte] mee

Incoming: En iedereen zij [verdachte] haha34

(op 16 februari 2015 te 15:08 uur)

Outgoing: Me ouders zouden helemaal lijp worden dus vertel het nu nog nii weet je

Incoming: Noo

Incoming: Dt vertele we wel

Incoming: ALs ik vrij ben

Incoming: ipv een whatsappje naar hun

Incoming: VN johh

Incoming: Ik bnen [verdachte]

Incoming: Ik zit vst ingegavenis35

(op 20 februari 2015)

Incoming: Kan jij voor mij via internt bankieren 40 storte me pa appde me net terug hij zij

vraag een vn je vriendne ik heb geen geld op rekening alleeen contant en morge

is die winkel hier en moet sigarette shag halen en eten drinken want heb nix meer

dus als je me blij wil maken leen me dt dn ff tot maandagg dn stort ik je maandag

die btg en die 40 als je me een keer blij wil maken doeje dt andrs kan i k nie roke

en nix woord ik kkgek

Incoming: Ingg vul je in naam ontvanger [verdachte] daarna rekening nr [rekeningnummer]

36

(op 25 april 2015 te 20:31 uur)

Incoming: Beetje zelfde gevoel

Incoming: Als dt me ma vandaag 7 jaar dood is37

In het dossier is een GBA-uitdraai gevoegd, waaruit volgt dat de moeder van de verdachte op 25 april 2008 is overleden.38

Conclusie

Op grond van de inhoud van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat de verdachte de gebruiker was van telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Dit volgt in de eerste plaats uit de verklaringen van twee personen, die niets met elkaar van doen hebben en onafhankelijk van elkaar zijn gehoord ( [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4] ), wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid van hetgeen zij verklaard hebben. Bovendien blijkt ook uit de inhoud van een aantal van de hierboven weergegeven chatberichten onmiskenbaar dat deze door de verdachte zijn gestuurd. Zo worden in de chatberichten de voor- en achternaam van de verdachte genoemd, alsmede andere, zeer specifieke informatie die welbeschouwd alleen van de verdachte afkomstig kan zijn, zoals de sterfdatum van zijn moeder. Ten slotte strookt de inhoud van de chatberichten met de situatie waarin de verdachte ten tijde van het sturen daarvan zat; zo blijkt uit de gesprekken dat de gebruiker van het telefoonnummer in de gevangenis zat, op het moment dat ook de verdachte vastzat.

Het verweer van de raadsman, dat het feitelijk niet mogelijk is dat de verdachte op het moment van het sturen van bovengenoemde berichten een telefoon in zijn bezit had omdat hij in een gesloten instelling verbleef waar hij geen mobiele telefoon mocht hebben, slaagt niet. Een verblijf in een gesloten instelling, zoals die waarin de verdachte zat, sluit geenszins uit dat personen die in de instelling verblijven - al dan niet in strijd met de regels - gebruik maken van een mobiele telefoon. De rechtbank wijst er in dit verband bovendien op dat de verdachte via de chat aan [slachtoffer 1] vertelde dat hij ‘binnen’ al acht maanden een telefoon had, die hij kon kwijtraken bij een onverwachte kamercontrole.

Feit 1

De rechtbank is van oordeel dat op grond van bovengenoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het onder 1 ten laste gelegde feit.

Anders dan de raadsman is de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van [slachtoffer 1] betrouwbaar zijn, nu zij consistent zijn en tot op detailniveau met elkaar overeenkomen. Bovendien heeft [slachtoffer 1] van meet af aan de naam van de verdachte genoemd en hem herkend op een haar getoonde politiefoto. Daarnaast wordt haar verklaring ondersteund door objectief bewijs, namelijk door de inhoud van hierboven uitgeschreven WhatsApp-berichten (onder meer ‘ik wilde je veel harder neuken’ en ‘dat ik jou geneukt heb’).

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman, dat de verdachte geen seks met [slachtoffer 1] kan hebben gehad in de ten laste gelegde periode, omdat hij toen vast zou hebben gezeten in Ipse De Bruggen. Immers, vast is komen te staan dat de verdachte destijds in beginsel recht had op één weekend verlof per veertien dagen en ook verlof heeft genoten, terwijl niet precies duidelijk is wanneer. Naar het oordeel van de rechtbank kan daarom niet worden uitgesloten dat het ten laste gelegde heeft plaatsgevonden in een verlofweekend van de verdachte. Het weekend van 14 en 15 februari 2015 (waarin [slachtoffer 1] volgens haar verklaring seks met de verdachte heeft gehad) past in ieder geval bij deze ‘verlofcyclus’ (p. 354). Voorts heeft de vader van de verdachte bij de politie verklaard dat hij de verdachte waarschijnlijk/bijna zeker heeft opgehaald bij Ipse de Bruggen in Poortugaal (p. 381A).

Voor zover de raadsman heeft aangevoerd dat de op de kamer van [slachtoffer 1] aangetroffen brieven en kaarten niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt, gaat de rechtbank aan het verweer voorbij, nu zij deze brieven en kaarten niet voor het bewijs bezigt.

Feit 2

De rechtbank stelt voorop dat voor een veroordeling wegens feitelijke aanranding van de eerbaarheid vereist is dat de dader een zodanige psychische druk op het slachtoffer heeft uitgeoefend of deze in een zodanige afhankelijkheidspositie heeft gebracht, dat deze zich niet tegen de seksuele handeling kon verzetten.

Naar het oordeel van de rechtbank is van een dergelijke situatie in onderhavige zaak sprake en kan wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het onder 2 primair ten laste gelegde feit. De verklaringen van [slachtoffer 1] en [getuige 2] , en de inhoud van de WhatsApp-gesprekken en de in de WhatsApp-conversaties aangetroffen filmpjes, geven er naar het oordeel van de rechtbank zonder meer blijk van dat de verdachte

een zodanige druk op [slachtoffer 1] heeft uitgeoefend, dat zij zich gedwongen voelde om de in de bewezenverklaring omschreven seksuele handelingen te verrichten en hiervan foto’s en filmpjes te maken en naar de verdachte op te sturen.

Feit 6

Dat de verdachte seksueel getinte afbeeldingen van [slachtoffer 1] heeft ontvangen volgt naar het oordeel van de rechtbank niet alleen uit de omstandigheid dat uit onderzoek aan de mobiele telefoon van [slachtoffer 1] naar voren is gekomen dat zij deze afbeeldingen via WhatsApp naar de verdachte heeft gestuurd, maar ook uit de inhoud van sommige WhatsApp-berichten die de verdachte naar [slachtoffer 1] heeft gestuurd (‘stuur nu eerst even snel die video’s. Eerste 3 m heb ik’ en ‘gister drie keer klaargekomen op je video’).

Met het ontvangen van de door [slachtoffer 1] gemaakte seksueel getinte foto’s en filmpjes heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het verwerven van kinderpornografische afbeeldingen.

3.4.2

Feiten 3 en 4 ( [slachtoffer 2] )

Ter beantwoording van de vraag of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de onder 3 en 4 ten laste gelegde feiten, overweegt de rechtbank het volgende.

Aangifte

Op 1 december 2015 heeft de moeder van [slachtoffer 2] aangifte gedaan tegen de verdachte. Zij heeft verklaard dat de toen dertienjarige [slachtoffer 2] sinds veertien dagen last had van de verdachte en dat hij haar ’s nachts belde.39 Hij zei tegen [slachtoffer 2] dat zij met zijn vrienden naar bed moest gaan en stuurde haar een filmpje waarop hij zichzelf aan het aftrekken was.

Verklaringen [slachtoffer 2]

Op 2 december 2015 heeft [slachtoffer 2] bij de politie verklaard dat de verdachte ongeveer zes weken eerder contact met haar zocht via Facebook. Later benaderde hij haar ook via andere sociale media en ging hij haar ’s nachts bellen. Hij stuurde haar foto’s van geld, zijn auto en zijn horloge, en vroeg haar dagelijks om foto’s van zichzelf met en zonder beha naar hem te sturen. Ook vroeg hij haar vier keer om een filmpje te maken waarop zij zichzelf aan het vingeren was. Toen [slachtoffer 2] weigerde aan de verzoeken van de verdachte te voldoen, schold hij haar uit.40

Voorts heeft [slachtoffer 2] op 2 december 2015 bij de politie verklaard dat de verdachte haar een filmpje toestuurde waarop hij zichzelf aan het aftrekken was. [slachtoffer 2] herkende de verdachte aan het horloge en de zilveren armband, die hij ook droeg op de andere foto’s die hij van zichzelf had gestuurd. Ook herkende zij de televisie en de gekleurde discoverlichting die in het filmpje te zien waren.

Op 31 maart 2016 heeft [slachtoffer 2] bij de rechter-commissaris aanvullend op haar verklaring bij de politie verklaard dat de verdachte haar vroeg om filmpjes van haar in beha en terwijl zij haar kleren uittrok. Zij weigerde deze filmpjes te maken, waarop de verdachte boos werd en zei dat ze het gewoon moest doen. Hij schold haar uit en zei dat ze het zou gaan zien, dat hij voor haar huis zou staan en jongens op haar af zou sturen als zij geen filmpjes naar hem zou sturen.41 Voorts heeft zij verklaard dat zij het telefoonnummer van de verdachte in haar telefoon had opgeslagen onder de naam ‘ [verdachte] ’.42

Verklaringen [getuige 1]

heeft op 19 december 2015 bij de politie verklaard dat zij begin november 2015 een keer bij [slachtoffer 2] was, toen [slachtoffer 2] de verdachte aan de telefoon had. [getuige 1] hoorde dat de verdachte tegen [slachtoffer 2] zei dat zij naaktfoto’s van zichzelf moest maken van haar borsten en kut. [slachtoffer 2] zei tegen de verdachte dat ze dat niet wilde en werd kwaad op hem.43 heeft verklaard dat zij dit telefoongesprek heeft opgenomen met haar tablet.

Op 22 maart 2016 heeft [getuige 1] bij de rechter-commissaris aanvullend verklaard dat de verdachte dreigde dat hij [slachtoffer 2] zou komen opzoeken als zij hem geen foto stuurde van haar borsten en vagina. [getuige 1] vond het dreigend klinken.44 Zij heeft verklaard dat de verdachte [slachtoffer 2] die nacht ongeveer vijfendertig keer heeft gebeld en ook nog een foto van zijn pik heeft gestuurd. [getuige 1] heeft verklaard dat zij weet dat het de verdachte was die [slachtoffer 2] belde, omdat de verdachte zei dat hij [verdachte] was, het telefoonnummer van de beller op de telefoon van [slachtoffer 2] werd aangeduid als ‘ [verdachte] ’ en het telefoonnummer en de foto van de beller overeenkwamen met het telefoonnummer en de foto die de verdachte gebruikte voor WhatsApp en Facebook.45

Opgenomen telefoongesprek

Voornoemd door [getuige 1] opgenomen telefoongesprek is door de politie uitgeluisterd en woordelijk uitgewerkt. Het gesprek heeft de volgende inhoud:

[slachtoffer 2] : Hoezo zeik je dan de hele tijd?

Inbeller: Om het feit van je stuurt nooit iets uit jezelf.

[slachtoffer 2] : Moet ehh ik ehhm me kut sturen dan…. jezus.

Inbeller: Ja, dat zal toch wel, ja dat zou leuk zijn. Niet dat ik het ga krijgen, maar zou leuk zijn.

[slachtoffer 2] : Ja…… (diepe geïrriteerd klinkende zucht)

Inbeller: Je snapt wat ik bedoel toch, ik stuur dingen uit mijzelf, jij stuurt nooit wat uit jezelf.

[slachtoffer 2] : Ik wou al drie uur slapen he, het is nu half vier en ik ben nog steeds wakker, door wie, door jou.

Inbeller: Je mag van mij ook slapen daar niet van

[slachtoffer 2] : Ja waarom zeur je dan de hele tijd?

Inbeller: Ja waarom zeur ik de hele tijd, omdat jij zegt ja is goed…46

Conclusie

Feit 3

Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van het voorgaande wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte heeft getracht [slachtoffer 2] te dwingen tot het plegen van seksuele handelingen, het fotograferen en filmen daarvan en het opsturen van deze foto’s en filmpjes naar hem. Anders dan de raadsman is de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van [getuige 1] en het opgenomen telefoongesprek de verklaringen van [slachtoffer 2] in voldoende mate ondersteunen. Dat de gesprekken tussen de verdachte en [slachtoffer 2] niet in het dossier zijn gevoegd, zoals de raadsman naar voren heeft gebracht, doet hier niet aan af.

Gelet op hetgeen [slachtoffer 2] en [getuige 1] daarover hebben verklaard, twijfelt de rechtbank er voorts niet aan dat het de verdachte is die te horen is op het uitgewerkte geluidsfragment.

Feit 4

De rechtbank overweegt dat, zo al kan worden vastgesteld dat de verdachte het ten laste gelegde filmpje heeft opgenomen en naar [slachtoffer 2] heeft gestuurd, op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting niet kan worden vastgesteld dat de verdachte zulks heeft gedaan op een niet openbare plaats, te weten in zijn woning. De rechtbank zal de verdachte daarom van feit 4 vrijspreken.

3.4.3

Feit 5 ( [slachtoffer 3] )

Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting kan worden vastgesteld dat de ten laste gelegde seksuele handelingen tussen de verdachte en [slachtoffer 3] in ieder geval op één moment hebben plaatsgevonden.

Voorts zijn in het dossier aanwijzingen te vinden voor de veronderstelling dat [slachtoffer 3] verstandelijk beperkt is. Zo woonde [slachtoffer 3] op het moment dat zij en de verdachte seks hadden bij ASVZ, een organisatie die zorg- en dienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Haar persoonlijk begeleidsters ( [betrokkene 2] en [betrokkene 3] ) omschrijven [slachtoffer 3] bovendien als een kwetsbaar meisje met ernstige hechtingsproblematiek en een IQ van 70 tot 75, dat de gevolgen van dingen niet goed kan overzien en de bedoelingen van mensen niet goed kan inschatten.

Deze omstandigheden zijn naar het oordeel van de rechtbank evenwel niet voldoende om objectief en ondubbelzinnig vast te stellen dat de verdachte op het moment dat hij seks had met [slachtoffer 3] wist dat bij haar sprake van was een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens, dat zij niet of onvolkomen in staat was haar wil te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden. Nu hiervoor in het dossier verdere aanknopingspunten ontbreken, is de rechtbank van oordeel dat dit onderdeel van de tenlastelegging niet met voldoende mate van zekerheid kan worden bewezen. De verdachte zal daarom van dit feit worden vrijgesproken.

3.5

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten aanzien van de verdachte bewezen dat:

1.

hij in de periode van 14 februari 2015 tot en met 1 mei 2015 te Leidschendam-Voorburg meermalen met [slachtoffer 1] , geboren op 14 juni 1999, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , te weten het duwen/brengen van zijn, verdachtes, penis in de vagina en mond van die [slachtoffer 1] en het brengen van zijn vingers in de vagina van die [slachtoffer 1] ;

2 primair.

hij op tijdstippen in de periode van 15 december 2014 tot en met 4 november 2015 in Nederland door bedreiging met geweld of andere feitelijkheden een persoon, genaamd [slachtoffer 1] , heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen, te weten,

terwijl hij, verdachte met die [slachtoffer 1] chatte en/of telefonisch in contact stond met die [slachtoffer 1] ,

- het zich (deels) ontkleden en

- het in-/aannemen van een positie/houding om haar vagina en/of billen en/of borsten prominent, geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte, in beeld te laten komen en

- het duwen van haar vingers in haar vagina en

- het duwen en/of bewegen van een borstel in haar vagina en

- het hebben van geslachtsgemeenschap met een andere man en

- het pijpen van een andere man

welke bedreiging met geweld of andere feitelijkheden hierin hebben bestaan dat verdachte, misbruik makend van zijn leeftijdsoverwicht/dominantie ten opzichte van die [slachtoffer 1] , met voornoemde [slachtoffer 1] op dwingende wijze seksueel geladen en prikkelende chatgesprekken heeft gevoerd en daarin heeft aangegeven dat hij foto's en films, waarop die [slachtoffer 1] geheel of gedeeltelijk naakt te zien is, op internet zou zetten en de relatie zou verbreken en heeft gedreigd met zelfmoord, waarbij hij, verdachte, die [slachtoffer 1] op dwingende wijze heeft opgedragen bovengenoemde ontuchtige handelingen bij zichzelf en/of met een ander te verrichten en deze te filmen en/of fotograferen en deze aan hem, verdachte toe te zenden;

3 primair.

hij in de periode van 15 oktober 2015 tot en met 2 december 2015 in Nederland, ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om door bedreiging met geweld of andere feitelijkheden een persoon genaamd [slachtoffer 2] te dwingen tot het plegen van ontuchtige handelingen, te weten,

terwijl die [slachtoffer 2] zichzelf moest filmen en/of fotograferen en de films en/of foto's naar hem, verdachte toe moest sturen,

- het zich (deels) ontkleden en

- het in-/aannemen van een positie/houding om haar vagina en/of borsten prominent, geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte, in beeld te laten komen,

welke bedreiging met geweld of andere feitelijkheden hierin hebben bestaan dat verdachte, misbruik makend van zijn leeftijdsoverwicht/dominantie ten opzichte van die [slachtoffer 2] , met voornoemde [slachtoffer 2] op dwingende wijze seksueel geladen en prikkelende chatgesprekken heeft gevoerd en daarin op dreigende en dwingende toon die [slachtoffer 2] veelvuldig heeft uitgescholden en heeft aangegeven dat hij die [slachtoffer 2] zou komen opzoeken, waarbij hij, verdachte, die [slachtoffer 2] heeft opgedragen bovengenoemde ontuchtige handelingen bij zichzelf te verrichten, terwijl de uitvoering van het voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

6.

hij in de periode van 15 december 2014 tot en met 4 november 2015 in Nederland

-afbeeldingen, te weten foto's en films heeft verworven,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij [slachtoffer 1] en/of een ander die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

- het hebben van geslachtsgemeenschap van die [slachtoffer 1] met man en

- het zichzelf vingeren door [slachtoffer 1] en

- het geheel of gedeeltelijk naakt poseren voor de camera door die [slachtoffer 1] .

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

ten aanzien van feit 1:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 2 primair:

feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 3 primair:

poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 6:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

verwerven, meermalen gepleegd.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft primair gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, met aftrek van de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht, en dat hem de maatregel van terbeschikkingstelling (tbs) met dwangverpleging wordt opgelegd.

Subsidiair - indien de rechtbank de verdachte geen tbs zal opleggen - heeft de officier van justitie gevorderd dat hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren wordt opgelegd, met aftrek van voorarrest.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank verzocht bij het bepalen van de straf of maatregel rekening te houden met de omstandigheid dat [slachtoffer 1] berekenend heeft gehandeld en heeft ingestemd met de ten aanzien van haar bewezenverklaarde feiten. Voorts heeft de raadsman opgemerkt dat de in het dossier gevoegde rapportages over de verdachte oud zijn. Verder heeft hij naar voren gebracht dat de verdachte geen ziekelijke stoornis of gedragsstoornis (meer) heeft. Evenmin is komen vast te staan dat de verdachte ten tijde van het plegen van de feiten een psychische stoornis had. Hij heeft er hierbij op gewezen dat psycholoog Schilperoord heeft geconcludeerd dat de verdachte mentale problemen heeft, die niet op het psychiatrisch vlak liggen. De raadsman heeft gesteld dat gelet hierop aan de verdachte geen tbs-maatregel kan worden opgelegd, en verzocht dit ook niet te doen.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf en maatregel zijn in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan

De verdachte heeft zich gedurende een periode van bijna een jaar schuldig gemaakt aan meerdere zedenmisdrijven waarbij minderjarigen betrokken waren.

In december 2014 heeft de verdachte via internet contact gezocht met de toen vijftienjarige [slachtoffer 1] . Hij voerde seksueel getinte chatgesprekken met haar en dwong haar vervolgens op geraffineerde wijze tot het plegen en dulden van vergaande seksuele handelingen, zoals het zichzelf vingeren, het duwen van een borstel in haar vagina en het hebben van seks met een andere man. Hij droeg haar op foto’s en filmpjes van deze seksuele handelingen te maken en deze naar hem op te sturen. [slachtoffer 1] heeft aan de verzoeken van de verdachte voldaan, omdat hij dreigde naaktfoto’s van haar op internet te zetten, hun relatie te verbreken en zelfmoord te plegen, als zij niet deed wat hij vroeg.

Vanaf februari 2015 hebben de verdachte en [slachtoffer 1] elkaar drie keer daadwerkelijk ontmoet. De verdachte heeft tijdens deze ontmoetingen ontuchtige handelingen met [slachtoffer 1] gepleegd, die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van haar lichaam.

Eind 2015 heeft de verdachte gedurende een aantal weken getracht de destijds dertienjarige [slachtoffer 2] te dwingen seksuele handelingen met zichzelf te plegen, hiervan foto’s en films te maken en deze naar hem op te sturen. Hoewel hij [slachtoffer 2] uitschold en dreigde haar te komen opzoeken, heeft zij niet aan de verzoeken van de verdachte voldaan en is het bij een poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid gebleven.

Dit zijn zeer ernstige feiten. De wetgever heeft met de strafbaarstelling van het gedrag dat is omschreven in de artikelen 245 en 246 van het Wetboek van Strafrecht beoogd de jeugdige te beschermen in de normale (seksuele) ontwikkeling. De gevolgen van de strafbaar gestelde gedragingen kunnen namelijk ingrijpend zijn: verwarring over het eigen lichaam en de eigen seksualiteit van de jeugdige, gevoelens van schuld of schaamte en (de angst voor) negatieve reacties vanuit de sociale omgeving. Bovendien wordt door het plegen van dergelijke feiten de lichamelijke integriteit van de slachtoffers geschonden.

Dat voornoemde negatieve gevolgen zich daadwerkelijk bij de slachtoffers in onderhavige zaak hebben voorgedaan, volgt uit het dossier en de schriftelijke slachtofferverklaring van [slachtoffer 1] . De angst voor (de dreigementen van) de verdachte heeft het leven van [slachtoffer 1] lange tijd beheerst, ze schaamde zich en voelde zich eenzaam en machteloos. Hoewel zij bij een psycholoog in behandeling is en diverse trainingen volgt, gaat het nog altijd niet goed met haar. Ook op [slachtoffer 2] heeft het feit indruk gemaakt, zo volgt uit het dossier. Zij was zeer geschrokken van het handelen van de verdachte en is door haar moeder aangemeld bij een psycholoog.

De verdachte heeft klaarblijkelijk geen aandacht gegeven aan de mogelijke gevolgen van zijn handelen. Hij heeft, gebruikmakend van de onwetendheid en onervarenheid van jonge en kwetsbare meisjes, alsmede van zijn overwicht als volwassen man, deze ernstige feiten gepleegd, kennelijk uitsluitend met de bedoeling zijn eigen seksuele verlangens te bevredigen.

Strafblad

Ten aanzien van de persoon van de verdachte heeft de rechtbank acht geslagen op een hem betreffend uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister van 7 januari 2016. Hieruit volgt dat de verdachte vanaf zestienjarige leeftijd meermalen met politie en justitie in aanraking is geweest voor diverse gewelds- en vermogensfeiten. Hij is hiervoor onder meer veroordeeld tot werkstraffen en forse (deels voorwaardelijke) gevangenisstraffen. Dit heeft hem er echter niet van weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

Opvallend aan de delictgeschiedenis van de verdachte is dat hij veelvuldig is veroordeeld voor feiten waarbij jonge meisjes betrokken waren. Zo is hij in 2012 veroordeeld voor het bedreigen, belagen en afpersen van drie meisjes in de leeftijd van dertien tot vijftien jaar. In 2013 is hij veroordeeld voor het bedreigen van een jong meisje als zij niet zou meewerken aan het maken van seksfilmpjes. Ook in onderhavige zaak zijn ernstige feiten bewezenverklaard, waarbij jonge en kwetsbare meisjes betrokken waren.

Rapportages

Voorts heeft de rechtbank kennis genomen van de Pro Justitia-rapporten van K. Foeken (psychiater) en M.J.B. van Eck (GZ-psycholoog) van respectievelijk 2 maart 2016 en

23 februari 2016. De rechtbank stelt op grond daarvan vast dat de verdachte heeft geweigerd mee te werken aan het onderzoek door deze gedragsdeskundigen. De vraag of bij de verdachte ten tijde van het plegen van de feiten sprake was van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens is mitsdien niet door hen beantwoord. Evenmin is een gedragskundige advisering over een behandeling of begeleiding in een strafrechtelijk kader gegeven.

In een rapport van 9 maart 2016 heeft reclasseringsmedewerker R. Liekens-Willems de rechtbank geadviseerd de verdachte ter observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC) te plaatsen.

In navolging van dit advies heeft de rechtbank ter terechtzitting van 20 april 2016 bevolen dat de verdachte ter observatie diende te worden opgenomen in het PBC. De verdachte is van 1 juni 2016 tot 13 juli 2016 in het PBC opgenomen geweest. Naar aanleiding hiervan hebben M. Fluit en I. Schilperoord (respectievelijk psychiater en GZ-psycholoog en beiden verbonden aan het PBC) een rapport uitgebracht. Uit dit rapport volgt dat de verdachte heeft geweigerd medewerking te verlenen aan het onderzoek, waardoor het onderzoek onvolledig is geweest.

Op grond van de wel beschikbare informatie hebben Schilperoord en Fluit gerapporteerd dat bij de verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de zin van (maximaal) zwakbegaafdheid en een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de zin van misbruik van cannabis. Vanwege het beperkte onderzoek was het niet mogelijk om vast te stellen of de verdachte lijdt of ten tijde van het plegen van de feiten leed aan overige psychiatrische aandoeningen, persoonlijkheidsproblematiek en/of een seksuele stoornis. Ook zijn zij vanwege het ontbreken van eigen onderzoek niet in staat geweest om de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte te beantwoorden en conclusies te trekken over de kans op recidive.

Voorts heeft de rechtbank met betrekking tot de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte acht geslagen op de volgende stukken:

 • -

  Afloopbericht toezicht van GGZ Palier d.d. 21 juli 2015;

 • -

  Advies aan opdrachtgever toezicht van GGZ Palier d.d. 1 juni 2015;

 • -

  Voortgangsverslag toezicht van GGZ Palier d.d. 6 mei 2015;

 • -

  Voortgangsverslag toezicht van GGZ Palier d.d. 23 februari 2015;

 • -

  Advies aan opdrachtgever toezicht van GGZ Palier d.d. 17 februari 2015;

 • -

  Reclasseringsadvies van GGZ Palier d.d. 5 december 2013;

 • -

  Pro Justitia psychiatrisch onderzoek door K. Foeken d.d. 23 november 2013;

 • -

  Pro Justitia psychologisch onderzoek door M.J.B. van Eck d.d. 20 november 2013;

 • -

  Pro Justitia psychologisch onderzoek door M.J.B. van Eck d.d. 5 september 2012.

Uit deze rapporten komt een zorgelijk beeld over de verdachte naar voren. Samengevat kan worden gesteld dat de verdachte al sinds zijn kindertijd gedragsproblemen vertoont, die in de loop der jaren in ernst zijn toegenomen en sinds 2009 tot strafbare feiten hebben geleid. De verdachte ondervindt problemen op alle levensgebieden. Vanuit zijn jeugd is er sprake van gedragsproblemen, affectieve en pedagogische verwaarlozing en eigen problematiek van zijn ouders. Hij is cognitief beperkt (zwakbegaafd), zijn sociaal-emotionele ontwikkeling is gestagneerd, er is in hoge mate sprake van impulsiviteit, gebrek aan empathie, manipuleren, oneerlijkheid en het bewust benadelen van anderen, verhoogde prikkelbaarheid en agressief gedrag. Daarnaast heeft hij een overmatig positief zelfbeeld en is er sprake van cannabisafhankelijkheid. Concluderend kan worden gesproken van een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon met voornamelijk antisociaal gedrag, diagnostisch te omschrijven als een gedragsstoornis, bij een in cognitief opzicht beperkte jongeman met waarschijnlijk een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling in de vorm van een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Recidiverisico

Uit nagenoeg alle voornoemde rapporten komt naar voren dat bij de verdachte sprake is van een (zeer) hoog recidivegevaar. Kenmerkend voor de verdachte en de kans op herhaling is naar het oordeel van de rechtbank het Afloopbericht toezicht van GGZ Palier van 21 juli 2015, waarin wordt gesteld:

Betrokkene heeft zich onvoldoende gehouden aan de voorwaarden binnen het toezicht. Betrokkene laat tot op heden delictgedrag zien. Hij lijkt niet voornemens om het contact met minderjarige vrouwen te verbreken en de reclassering heeft de indruk dat betrokkene via internet actief naar nieuwe contacten zoekt. Opvallend is dat betrokkene kwetsbare jonge vrouwen uitzoekt die problemen hebben op verschillende leefgebieden. Betrokkene laat precies hetzelfde delictgedrag zien als twee jaar geleden, waarbij hij veroordeeld werd voor afpersing, bedreiging en mishandeling van minderjarige vrouwen. Ondanks dat hij veertien maanden klinische opname bij Ipse de Bruggen (SGLVG) heeft gevolgd, is geen sprake van gedragsverandering en lijkt hij zijn oude gedragspatronen direct weer voort te zetten nu hij in vrijheid is. Het staat bijna onomstotelijk vast dat betrokkene nieuwe slachtoffers zal maken. Alles wat de reclassering tot nu toe heeft ingezet om het gevaars- en recidiverisico te beïnvloeden, heeft weinig tot niets opgeleverd. Betrokkene is niet leerbaar en toont ook geen enkele motivatie om zijn gedrag te veranderen. Betrokkene overtreedt de aanwijzingen die hem gegeven worden en laat daarmee zien zich niet te willen conformeren aan de afspraken.”

Straf en/of maatregel

De rechtbank stelt vast dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan feiten waarvoor in beginsel de tbs-maatregel kan worden opgelegd.

Voorts overweegt de rechtbank dat op grond van de wet voor het opleggen van een tbs-maatregel een advies van twee gedragsdeskundigen (waaronder een psychiater), die de verdachte hebben onderzocht, vereist is. In het geval van een weigerende observandus vervalt evenwel de eis van een (volwaardig) multidisciplinair onderzoek, op grond van artikel 37, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht, zodat ook aan een weigerende observandus een tbs-maatregel kan worden opgelegd.

Voor oplegging van de tbs-maatregel gelden voorts de volgende eisen:

 • -

  de rechter moet het bestaan van een psychische stoornis vaststellen,

 • -

  de stoornis moet tijdens het begaan van het misdrijf hebben bestaan,

 • -

  er moet sprake zijn van een verminderde toerekenbaarheid, dan wel volledige ontoerekeningsvatbaarheid,

 • -

  er moet causaal verband bestaan tussen de stoornis en het gevaar voor herhaling,

 • -

  de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen moet de oplegging van een tbs-maatregel eisen.

De rechtbank is van oordeel dat uit de verschillende rapporten genoegzaam volgt dat bij de verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de zin van zwakbegaafdheid en een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de zin van misbruik van cannabis.

Ten aanzien van de vraag of deze stoornissen reeds bij de verdachte aanwezig waren ten tijde van het plegen van de feiten, overweegt de rechtbank dat reeds in 2012 is vastgesteld dat de verdachte op zwakbegaafd niveau functioneert en zwakbegaafdheid een blijvende stoornis is. Voorts staat vast dat de verdachte vanaf jonge leeftijd langdurig en frequent cannabis heeft gebruikt en dat hij tijdens zijn verblijf bij Ipse de Bruggen nimmer een schone urinecontrole heeft ingeleverd. Op grond hiervan acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat de zwakbegaafdheid en de cannabisafhankelijkheid van de verdachte ook ten tijde van het plegen van de feiten aanwezig waren en dat hij te dien aanzien verminderd toerekeningsvatbaar moet worden verklaard.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het onverantwoord om de verdachte onbehandeld te laten terugkeren in de maatschappij. Zij acht de kans op recidive zonder behandeling zeer hoog.

Met betrekking tot de vraag welke straf en/of maatregel passend en geboden is, hecht de rechtbank, mede in het licht van de overige rapportages, waarde aan het reclasseringsadvies dat op 16 september 2016 door R. Liekens-Willems over de verdachte is opgesteld. Zij heeft gerelateerd dat na eerdere veroordelingen voor soortgelijke feiten pogingen zijn gedaan de verdachte te behandelen en begeleiden. Deze pogingen zijn mislukt, omdat hij geen inzicht heeft in zijn gedrag en in zijn handelen. Alleen een langdurig, intensief, klinisch traject zou de kans op recidive kunnen verkleinen. In een dergelijk traject kan de diagnostiek uitgekristalliseerd worden en kan een passende behandeling worden geboden, waarmee de verdachte stapsgewijs en onder toezicht weer kan terugkeren naar de maatschappij.

Aanvankelijk meende de reclassering dat tbs met voorwaarden hiervoor een kader zou kunnen zijn, maar de halsstarrige weigering van de verdachte om mee te werken met deskundigen en de reclassering is een indicatie dat dit in de toekomst niet snel zal veranderen, hetgeen de kans op onttrekking aan behandeling te groot maakt. Regulier afstraffen biedt volgens Liekens-Willems niet voldoende garanties voor het terugdringen van recidive. Behandeling binnen detentie is onvoldoende en zelfs een voorwaardelijke invrijheidsstelling kan niet de tijd geven die nodig is om langdurige gedragsverandering te bewerkstelligen. Tbs met dwangverpleging lijkt de reclassering daarom het meest geschikte kader om de veiligheid van de maatschappij te borgen en verdachte een betere toekomst te bieden.

Gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen het opleggen van de tbs-maatregel met dwangverpleging vereist. Zij zal deze dan ook aan de verdachte opleggen.

Omdat de tbs-maatregel zal worden opgelegd ter zake van een misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen, is sprake van een ongemaximeerde tbs als bedoeld in artikel 38e Sr en kan de totale duur van de op te leggen maatregel om die reden een periode van vier jaar te boven gaan.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de bewezenverklaarde feiten de verdachte slechts in verminderde mate kunnen worden toegerekend. Die verminderde toerekeningsvatbaarheid betekent dat de strafbaarheid van de verdachte niet geheel is uitgesloten. De rechtbank is daarom van oordeel dat aan de verdachte, naast de tbs-maatregel, ook een gevangenisstraf van na te melden duur dient te worden opgelegd. De straf is lager dan door de officier van justitie gevorderd, omdat de rechtbank de verdachte van een aantal feiten heeft vrijgesproken.

Voorwaardelijk getuigenverzoek

De raadsman heeft ter terechtzitting verzocht psycholoog Schilperoord en psychiater Fluit als getuigen-deskundigen te horen, indien de rechtbank overweegt een tbs-maatregel op te leggen.

De rechtbank stelt voorop dat - gelet op het tijdstip waarop de raadsman om het horen van deze deskundigen heeft verzocht - zijn verzoek dient te worden beoordeeld aan de hand van het noodzaakscriterium. Uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank zich evenwel voldoende voorgelicht acht om tot een beslissing omtrent de persoon van de verdachte te komen, zodat er geen noodzaak is voornoemde deskundigen te horen. De rechtbank wijst dit verzoek dan ook af.

7 De vordering van de benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

[slachtoffer 1] heeft zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding, groot € 2.431,31, bestaande uit € 81,31 aan materiële schadevergoeding en € 2.350,00 aan immateriële schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente.

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot gehele toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, te vermeerderen met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank verzocht de op te leggen schadevergoeding te matigen tot een bedrag van € 500,00, omdat uit het dossier volgt dat [slachtoffer 1] geen psychische schade zou hebben geleden.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

Anders dan de raadsman is de rechtbank van oordeel dat de benadeelde partij de vordering voldoende heeft onderbouwd en dat uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat zij materiële en immateriële schade heeft geleden als rechtstreeks gevolg van de onder 1 en 2 bewezenverklaarde feiten. De rechtbank zal de vordering dan ook in het geheel toewijzen, tot een bedrag van € 2.431,31.

De rechtbank zal voorts de door de benadeelde partij gevorderde wettelijke rente toewijzen, op de navolgende wijze:

 • -

  ten aanzien van de immateriële schade (€ 2.350,00) met ingang van 15 december 2014, zijnde de dag waarop de schade is ontstaan;

 • -

  ten aanzien van de materiële schade (€ 81,31) met ingang van de dag dat deze kosten zijn gevorderd, te weten 4 maart 2016.

Nu de vordering wordt toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met haar vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Schadevergoedingsmaatregel

Nu de verdachte voor (onder meer) de onder 1 en 2 bewezenverklaarde feiten zal worden veroordeeld en hij jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door deze feiten is toegebracht, zal de rechtbank aan de verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 2.431,31, te vermeerderen met de wettelijke rente over een bedrag van € 2.350,00 vanaf 15 december 2014 en over een bedrag van € 81,31 vanaf 4 maart 2016, beide tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1] .

8 De inbeslaggenomen goederen

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen (beslaglijst, die als bijlage aan dit vonnis is gehecht) onder 1 (computer) en 2 (telefoontoestel) genummerde voorwerpen zullen worden onttrokken aan het verkeer.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht om teruggave aan de verdachte van het onder 2 genummerde telefoontoestel. Ten aanzien van de onder 1 genummerde computer heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal het op de beslaglijst onder 1 genummerde voorwerp onttrekken aan het verkeer. Dit voorwerp is voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien dit aan de verdachte toebehorende voorwerp bij gelegenheid van het onderzoek naar de door hem begane feiten is aangetroffen, terwijl het voorwerp kan dienen tot het begaan of de voorbereiding van (soortgelijke) strafbare feiten, op grond waarvan het voorwerp van zodanige aard is, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en met het algemeen belang.

Op grond van het onderzoek ter terechtzitting kan met betrekking tot het op de beslaglijst onder 2 genummerde voorwerp geen persoon als rechthebbende worden aangemerkt. De rechtbank zal daarom de bewaring van dit voorwerp ten behoeve van de rechthebbende gelasten.

9 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen:

- 24, 24c, 36b, 36d, 36f, 37a, 37b, 38e, 45, 57, 63, 240b, 245 en 246 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 4 en 5 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2 primair, 3 primair en 6 ten laste gelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 2 primair:

feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 3 primair:

poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 6:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

verwerven, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 2 (TWEE) JAREN;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

gelast dat de verdachte wegens het bewezenverklaarde ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat de terbeschikkinggestelde van overheidswege zal worden verpleegd;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan [slachtoffer 1] een bedrag van € 2.431,31, vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van € 2.350,00 vanaf

15 december 2014 en over een bedrag van € 81,31 vanaf 4 maart 2016, beide tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan;

veroordeelt de verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van

€ 2.431,31 ten behoeve van het slachtoffer genaamd [slachtoffer 1] , vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van € 2.350,00 vanaf 15 december 2014 en over een bedrag van € 81,31 vanaf 4 maart 2016, beide tot aan de dag van de algehele voldoening, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1] ;

bepaalt dat in geval volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt - onder handhaving van voormelde verplichting - vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 34 dagen;

bepaalt dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de benadeelde partij de betalingsverplichting aan de Staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de Staat de betalingsverplichting aan de benadeelde partij in zoverre doet vervallen;

verklaart onttrokken aan het verkeer het op de beslaglijst onder 1 genummerde voorwerp, te weten: 1.00 STK Computer Kl:zilver ACER notebook;

gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van het op de beslaglijst onder 2 genummerde voorwerp, te weten: 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart APPLE iphone.

Dit vonnis is gewezen door

mr. S.M. de Bruijn, voorzitter,

mr. E.J. van As, rechter,

mr. E.A. Lensink, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. M. Walenkamp, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 5 oktober 2016.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer PL1500-2015128486, van de politie eenheid Den Haag, dienst regionale recherche, met bijlagen (doorgenummerd blz. 1 t/m 518).

2 Proces-verbaal van aangifte door [slachtoffer 1] , p. 68-69.

3 Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene 1] , p. 80-81.

4 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] , p. 72-75.

5 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] , p. 75-76.

6 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] , p. 75-76.

7 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] , p. 77.

8 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] , p. 111.

9 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] , p. 183, 185-186.

10 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] , p. 186-187.

11 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] , p. 390, 405.

12 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] , p. 397, 403.

13 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] bij de rechter-commissaris, d.d. 22 maart 2016, onder punt 8.

14 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p. 113-115.

15 Proces-verbaal van bevindingen, p. 207; proces-verbaal van bevindingen, p. 320.

16 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 225-226.

17 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 235.

18 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 243.

19 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 337-338.

20 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 244.

21 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 245-247.

22 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 248-250.

23 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 253.

24 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 254.

25 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 257.

26 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 260.

27 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 261.

28 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 262.

29 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 263.

30 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 265.

31 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 283-284.

32 Proces-verbaal van bevindingen, p. 205-206.

33 Proces-verbaal van bevindingen, p. 323-325.

34 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 330.

35 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 338.

36 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 264.

37 Een geschrift, te weten uitgewerkte WhatsApp-gesprekken, p. 343.

38 Een geschrift, te weten een GBA-uitdraai betreffende de verdachte en zijn ouders, p. 326-328.

39 Proces-verbaal van verhoor [betrokkene 4] , p. 150-151.

40 Proces-verbaal van verhoor getuige, p. 153-155.

41 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 2] bij de rechter-commissaris, d.d. 31 maart 2016, onder punten 23 en 24.

42 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 2] bij de rechter-commissaris, d.d. 31 maart 2016, onder punt 33.

43 Proces-verbaal van verhoor getuige, p. 170-171.

44 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] bij de rechter-commissaris, d.d. 22 maart 2016, onder punt 8.

45 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] bij de rechter-commissaris, d.d. 22 maart 2016, onder punten 23, 24 en 27.

46 Proces-verbaal van bevindingen, p. 172.