Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:1047

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
04-02-2016
Datum publicatie
05-02-2016
Zaaknummer
C-09-504336-HA RK 16-47
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar van een ontbonden huwelijksgemeenschap. Publicatie op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/504336 / HA RK 16-47

Beschikking van 4 februari 2016

in de zaak van

Mr. GERHARDUS JOHANNES BERNARDUS SCHRICKX,

notaris te Den Haag,

verzoeker,

advocaat mr. S. van Wijk te Den Haag.

1 Het verzoek en de beoordeling

1.1.

Het verzoek strekt onder meer tot het benoemen van verzoeker tot vereffenaar van na te melden ontbonden huwelijksgemeenschap.

1.2.

Bij beschikking van 3 september 2015 heeft deze rechtbank verzoeker benoemd tot vereffenaar van de nalatenschap van Jan Jacob Paas , geboren te Utrecht op 21 juli 1948, laatstelijk wonende te Oegstgeest, aldaar overleden op 3 december 2013, verder te noemen ‘de erflater’.

1.3.

Erflater was ten tijde van zijn overlijden in gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw [A] (verder te noemen ‘mevrouw [A] ’). De nalatenschap van erflater maakt derhalve deel uit van een ontbonden huwelijksgemeenschap.

1.4.

Tot de nalatenschap behoort de woning aan de [adres] te [plaats] . De hypothecair schuldeiser, [de Bank] , wenst over te gaan tot verkoop van de woning, aangezien na het overlijden van erflater hypotheekachterstanden zijn ontstaan. De bank heeft inmiddels een finaal bod van € 260.000,00 voor de woning ontvangen. Zowel de bank als verzoekeer willen dit bod aanvaarden.

1.5.

Voor de verkoop van de woning is de medewerking van mevrouw [A] vereist. Zij is echter vertrokken naar Roemenië en komt toezeggingen tot medewerking aan de verkoop niet na, aldus verzoeker.

1.6.

De rechtbank is gebleken dat alle bekende erfgenamen de nalatenschap van erflater hebben verworpen. Een mondelinge behandeling van het verzoekschrift als bedoeld in artikel 4:206 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek acht de rechtbank daarom weinig zinvol.

1.7.

De kantonrechter is bevoegd een beslissing te nemen op de verzoeken tot vaststelling van het loon van de vereffenaar, tot het bevelen van een kosteloze vereffening en tot vaststelling van een uiterlijke datum waarop de schuldeisers hun vordering bij de vereffenaar kunnen indienen. De rechtbank zal het verzoekschrift voor die onderdelen ter verdere beslissing naar de kantonrechter verwijzen.

1.8.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoeker de rechtbank te bepalen dat publicatie uitsluitend dient te geschieden in de Staatscourant. Hij voert daartoe aan dat het er naar uitziet dat het saldo van de nalatenschap, alsmede van de ontbonden huwelijks-gemeenschap negatief is.

1.9.

De rechtbank overweegt dat de wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad kostbaar is, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt verzoeker tot vereffenaar van de ontbonden huwelijksgemeenschap tussen erflater en mevrouw [A] ,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verwijst het verzoekschrift ter beslissing op de overige daarin opgenomen verzoeken ter verdere behandeling naar de kantonrechter bij deze rechtbank,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 4 februari 2016.1

1 type: 206 coll: