Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:10076

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
24-08-2016
Datum publicatie
31-08-2016
Zaaknummer
C/09/494975 / HA ZA 15-972
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Art. 32 Rv. Herstelvonnis. Aanvulling afgewezen. Verbetering toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/1409
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/494975 / HA ZA 15-972

Herstelvonnis van 24 augustus 2016

in de zaak van

Mr. [de curator] , handelend in de hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] PLANTENSERVICE B.V.,

wonende te Alphen aan den Rijn,

eiser,
advocaat: mr. J. Thiele te Alphen aan den Rijn,

tegen

1 [gedaagde 1] ,

wonende te [woonplaats] , België,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VENTURA MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Andel, gemeente Woudrichem,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BAAS HOLDING B.V.,

gevestigd te Hazerswoude-Dorp, gemeente Alphen aan den Rijn,

gedaagden,
advocaat: mr. W.J.B Berendsen te ’s-Hertogenbosch.

Partijen worden hierna de curator en [gedaagden] genoemd.

1 De verzoeken tot aanvulling en verbetering

1.1.

Met een brief van 22 juli 2016 heeft mr. Berendsen namens [gedaagden] de rechtbank verzocht om aanvulling (op de voet van artikel 32 Rv) van het op 20 juli 2016 in deze zaak gewezen vonnis, in deze zin dat de rechtbank alsnog ingaat op het verzoek zoals verwoord in de punten 114 en 115 van de conclusie van antwoord, dat betrekking heeft op het restitutierisico bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad van een eventuele veroordeling van [gedaagden]

1.2.

De rechtbank heeft de curator in de gelegenheid gesteld zich over dit verzoek uit te spreken. Met een brief van 1 augustus 2016 heeft mr. Thiele namens de curator aan de rechtbank bericht zich op formele en materiële gronden te verzetten tegen het verzoek.

1.3.

In deze zelfde brief heeft mr. Thiele namens de curator de rechtbank verzocht om verbetering (op de voet van artikel 31 Rv) van het vonnis van 20 juli 2016 in deze zin dat in onderdeel 5.2 van (het dictum van) dat vonnis in plaats van “€ 948.803,=” wordt gelezen:

€ 984.803,=.

1.4.

De rechtbank heeft [gedaagden] de gelegenheid gegeven te reageren op dit verzoek. [gedaagden] heeft daarop met een brief van 18 augustus 2016 van zijn advocaat een reactie op de brief van 1 augustus 2016 van mr. Thiele ingezonden.

2 De beoordeling van de verzoeken

2.1.

Het verzoek van [gedaagden] om aanvulling van het vonnis wordt afgewezen. De mogelijkheid van aanvulling van een vonnis op basis van artikel 32 Rv bestaat voor gevallen waarin de rechter heeft verzuimd te beslissen op een onderdeel van het gevorderde of verzochte. Een dergelijk geval doet zich hier niet voor. De curator heeft gevorderd dat de uit te spreken veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad zouden worden verklaard, en daarop heeft de rechtbank in volle omvang – en rekening houdend met het daartegen gevoerde verweer – beslist. Hieraan doet niet af dat de rechtbank abusievelijk niet heeft gemotiveerd waarom zij het verweer niet heeft gehonoreerd. Zij voegt hieraan, ten overvloede, toe dat zij in hetgeen [gedaagden] op dit punt heeft aangevoerd, geen grond ziet voor afwijking van de hoofdregel over de uitvoerbaarverklaring van veroordelingen.

2.2.

Het verzoek van de curator om verbetering van het vonnis wordt toegewezen. De rechtbank is van oordeel dat in het vonnis van 20 juli 2016 op het door de curator bedoelde punt sprake is van een kennelijke schrijffout, die zich voor eenvoudig herstel leent. De toewijzing luidt als volgt.

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

wijst het verzoek van [gedaagden] om aanvulling van het tussen partijen gewezen vonnis van 20 juli 2016 af;

3.2.

bepaalt dat het tussen partijen gewezen vonnis van 20 juli 2016 aldus wordt gewijzigd dat waar in onderdeel 5.2 is vermeld: “€ 948.803,=”, wordt gelezen:

“€ 984.803,=”;

3.3.

bepaalt dat de in 3.2 vermelde verbetering met vermelding van de datum

24 augustus 2016 wordt aangetekend op de minuut van het vonnis van 20 juli 2016;

3.4.

gelast elk van partijen, voor zover zij dit niet reeds hebben gedaan, de ontvangen grosse dan wel het ontvangen afschrift van het vonnis van 20 juli 2016 na ontvangst van dit herstelvonnis aan de griffie van de rechtbank te retourneren.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.F.M. Hofhuis, mr. H.W. Vogels en mr. A.C. Bordes en in het openbaar uitgesproken op 24 augustus 2016.