Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:9977

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
14-07-2015
Datum publicatie
02-09-2015
Zaaknummer
C/09/490547 / HA RK 15-244
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

benoeming vereffenaar nalatenschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/490547 / HA RK 15-244

Beschikking van 14 juli 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap ABN AMRO BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. L.C.A. van Bokhoven te Rosmalen.

1 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van:

Louis Wilhelmus Petrus Joannes Marie Seeuwen, geboren op 28 oktober 1954 te Rotterdam, laatstelijk gewoond hebbend te Hoogstraten (België), aldaar overleden op 24 februari 2014 (verder te noemen: erflater).

Verzoekster voert daartoe het volgende aan. Erflater heeft bij testament over zijn nalatenschap beschikt. Zijn kinderen zijn tot enig erfgenaam benoemd. Zij hebben de nalatenschap verworpen. De benoemde executeur heeft de benoeming niet aanvaard. Niet is bekend wie thans de erfgenamen zijn. De nalatenschap is aldus onbeheerd en wordt niet afgewikkeld.

Verzoekster heeft met erflater een tweetal hypothecaire geldleningen gesloten waarbij een recht van eerste en tweede hypotheek is verleend op de bedrijfshal aan de Dorstseweg 9 te Bavel, gemeent Breda, en een recht van eerste hypotheek op het kantoorgebouw aan de Lange Bunder 5, 7 en 9 eveneens te Bavel. Deze beide onderpanden behoorden tot aan zijn overlijden voor de helft in eigendom toe aan erflater. De erven van erflater zijn in verzuim met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheken tot waarborg strekken. Ook de medehypotheekgever is niet in staat om aan de verplichtingen te voldoen. Teneinde de onderpanden executoriaal dan wel onderhands te kunnen verkopen is de benoeming van een vereffenaar nodig.

De rechtbank is van oordeel dat zij bevoegd is van het onderhavige verzoek kennis te nemen aangezien verzoekster in Nederland is gevestigd en de zaak overigens voldoende verbonden is met de rechtssfeer van Nederland.

Het verzoek is op de wet gegrond en zal worden toegewezen.

De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaar een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Uit het oogpunt van kostenbesparing is verzocht de vereffenaar te ontheffen van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad en te bepalen dat de beschikking via rechtspraak.nl zal worden bekend gemaakt. De rechtbank zal dit verzoek toewijzen. Het ziet er naar uit dat de schulden van de nalatenschap de baten zullen overtreffen. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar terwijl belanghebbenden via internet op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De bekendmaking via rechtspraak.nl/uitspraken komt in de huidige tijd beter tegemoet aan de

bedoeling van de wetgever dan de wijze van bekendmaking via publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.

Een kostenveroordeling zal niet worden uitgesproken aangezien deze procedure zich daar niet toe leent.

2 De beslissing

De rechtbank:

-benoemt mr. J.D.M. Oude Grote Bevelsborg, verbonden als advocaat aan Lawton Advocaten te Breda, kantoorhoudende aan de Lage Mosten 7 te (4822 NJ) Breda, tot vereffenaar van voormelde nalatenschap,

-draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

-draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de elektronische versie van de Staatscourant,

-ontheft de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

-verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

-verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

-wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.P. van Ham in het openbaar uitgesproken op 14 juli 2015.1

1 type: 201 coll: