Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:9976

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
24-07-2015
Datum publicatie
02-09-2015
Zaaknummer
C/09/490829 / HA RK 15-251
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

benoeming vereffenaar nalatenschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/490829 / HA RK 15-251

Beschikking van 24 juli 2015

in de zaak van

de rechtspersoon naar Schots recht

THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF SCOTLAND,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. J. Voskamp te Amsterdam.

1 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van:

Reinier Frans de Bruine, geboren op 19 december 1942 te Hilversum, laatstelijk gewoond hebbend te Hoeilaart, België, aldaar overleden op 22 april 2014 (hierna te noemen: erflater).

Verzoekster voert daartoe het volgende aan. Erflater heeft bij testament over zijn nalatenschap beschikt. Zijn dochter is tot enig erfgenaam benoemd. Zij heeft de nalatenschap verworpen. Vervolgens hebben alle overige bekende erfgenamen de nalatenschap eveneens verworpen. De nalatenschap is aldus onbeheerd.

Verzoekster heeft met erflater een hypothecaire geldleningsovereenkomst gesloten waarbij een recht van hypotheek is gevestigd op de woning aan de Groningsestraat 355 te Den Haag.

Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De hypotheekschuld, inclusief achterstanden, bedraagt ruim € 335.000,--per februari 2015. Teneinde de woning executoriaal dan wel onderhands te kunnen verkopen is de benoeming van een vereffenaar nodig.

De rechtbank is van oordeel dat zij bevoegd is van het onderhavige verzoek kennis te nemen aangezien verzoekster in Nederland is gevestigd en de zaak overigens voldoende verbonden is met de rechtssfeer van Nederland.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen.

De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Verzoekster heeft uit het oogpunt van kostenbesparing de rechtbank verzocht om de beschikking te publiceren via rechtspraak.nl dan wel te bepalen dat deze uitsluitend in de elektronische versie van de Staatscourant gepubliceerd hoeft te worden. De rechtbank zal dit verzoek als na te melden toewijzen. Gelet op de getaxeerde executiewaarde van de woning ziet het er naar uit dat de schulden van de nalatenschap de baten zullen overtreffen. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar terwijl belanghebbenden via internet op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd.

2 De beslissing

De rechtbank:

-benoemt mr. J.T. van Burg, werkzaam bij Van Heeswijk Notarissen N.V., met kantooradres ‘Central Plaza Tower A”, Weena 592 te 3012 CN Rotterdam, tot vereffenaar van voormelde nalatenschap,

-draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

-draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de elektronische versie van de Staatscourant,

-ontheft de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

-verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

-verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 24 juli 2015.1

1 type: 201 coll: