Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:9974

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
06-08-2015
Datum publicatie
02-09-2015
Zaaknummer
C/09/490410 / HA RK 15-234
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

benoeming vereffenaar nalatenschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/490410 / HA RK 15-234

Beschikking van 6 augustus 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap ING BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. L.E.D. Tjeertes te Amsterdam.

1. De beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van:

Jan Vleeming, geboren op 23 oktober 1959 te Arnhem, laatste woonplaats onbekend, overleden te Denpasar, Indonesië, op 29 oktober 2014 (hierna te noemen: erflater).

Verzoekster voert daartoe het volgende aan. Erflater heeft bij testament over zijn nalatenschap beschikt. De benoemde erfgenamen hebben de nalatenschap verworpen. De executeur heeft haar benoeming niet aanvaard. De nalatenschap is onbeheerd. Verzoekster heeft met erflater een hypothecaire geldleningsovereenkomst gesloten waarbij een recht van eerste hypotheek is gevestigd op de woning aan de Oudenboschstraat 3 te Arnhem. Er is sprake van enorme hypotheekachterstanden. De hypotheekschuld, inclusief achterstanden, bedraagt bijna € 191.000,-- per maart 2015. Teneinde de woning onderhands dan wel executoriaal te kunnen verkopen is de benoeming van een vereffenaar nodig.

De rechtbank is van oordeel dat zij bevoegd is van het onderhavige verzoek kennis te nemen aangezien verzoekster in Nederland is gevestigd en de zaak overigens voldoende verbonden is met de rechtssfeer van Nederland.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen.

De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Verzoekster heeft uit het oogpunt van kostenbesparing verzocht om de beschikking te publiceren via rechtspraak.nl dan wel te bepalen dat deze uitsluitend in de elektronische versie van de Staatscourant gepubliceerd hoeft te worden. De rechtbank zal dit verzoek als na te melden toewijzen. Gelet op de getaxeerde waarde van de woning ziet het er naar uit dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar terwijl belanghebbenden via internet op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd.

2. De beslissing

De rechtbank:

-benoemt mr. L.E.D. Tjeertes, advocaat te Amsterdam, tot vereffenaar van voormelde nalatenschap,

-draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

-draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

-ontslaat de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

-verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

-verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 6 augustus 2015.1

1 type: 201 coll: