Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:9535

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
12-08-2015
Datum publicatie
25-08-2015
Zaaknummer
C/09/492287 / HA RK 15-300
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publicatie op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/492287 / HA RK 15-300

Beschikking van 12 augustus 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap ING BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. L.E.D. Tjeertes te Amsterdam.

1. Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van George Cornelis de Bruijn, geboren te Meester Cornelis (voormalig Nederlands-Indië), laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 10 januari 2014 (verder te noemen ‘de erflater’).

Erflater heeft bij testament van 8 september 2000 over zijn nalatenschap beschikt. Alle bekende erfgenamen hebben de nalatenschap verworpen.

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflater. Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De schuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 9 juli 2015 € 70.844,53. Om er zeker van te zijn dat haar vordering zoveel mogelijk wordt voldaan wenst verzoekster over te gaan tot onderhandse verkoop van de woning (serviceflat) aan de [adres] te [gemeente] .

Een mondelinge behandeling van het verzoek als bedoeld in artikel 4:206 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek acht de rechtbank niet zinvol nu de bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank om de beschikking via rechtspraak.nl te publiceren of te bepalen dat uitsluitend in de Staatscourant dient te worden gepubliceerd. Verzoekster voert daartoe aan dat zij uitgaat van een negatieve nalatenschap aangezien alle bekende erfgenamen de erfenis hebben verworpen, de woning van de erflater een serviceflat betreft en de bankrekeningen die bij verzoekster bekend zijn een negatief dan wel zeer gering positief saldo hebben.

Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2. De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mevrouw mr. Linda Elisabeth Denise Tjeertes, verbonden als advocaat aan Nexus Advocaten, kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 10 te Amsterdam, tot vereffenaar van de nalatenschap van George Cornelis de Bruijn, geboren te Meester Cornelis (voormalig Nederlands-Indië), laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 10 januari 2014,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 12 augustus 2015.1

1 type: 206coll: