Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:9357

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
06-08-2015
Datum publicatie
09-10-2015
Zaaknummer
09/817495-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Jeugdrecht - Beroving pakketbezorger te Den Haag

De verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan een gewelddadige beroving van een pakketbezorger.

De verdachte en zijn mededader zijn planmatig en gewiekst te werk gegaan. Immers, het beroven van een pakketbezorger met een door medeverdachte Nathan Nunes onder valse identiteit besteld pakje vergde de nodige voorbereiding. Zijn medeverdachte heeft allereerst spullen uitgezocht die hij persé in bezit wilde krijgen, zoals de allernieuwst Iphone 6.

Deze Iphones zijn kostbaar en zeer gewild. De medeverdachte heeft gesurft op de sites van de diverse verkopers/producenten om precies het product uit te zoeken dat hij wilde hebben.

Vervolgens heeft hij online een bestelling gedaan (waarschijnlijk vanuit een publieke ruimte zoals de Haagse bibliotheek), met gebruikmaking van een vals emailaccount met een verzonnen naam, een verzonnen mobiel nummer, en een bestaand maar niet aan de

medeverdachte te relateren adres. Op dit adres werd de nietsvermoedende pakketbezorger opgewacht.

Van enige terughoudendheid bij het voorgenomen plan, dat immers inhield dat een hardwerkende pakketbezorger onverhoeds zou worden overvallen onder bedreiging van een vuurwapen en van zijn pakket zou worden beroofd, is de rechtbank niet gebleken.

Van enige aarzeling bij het bedreigen van die pakketbezorger op de openbare weg, of enige aarzeling bij het uitvoeren van dit gewelddadige plan, is de rechtbank evenmin iets gebleken.

Het vooruitzicht dat de verdachte op deze wijze, op zijn beurt, in het bezit zou komen van het zo gewenste goed was kennelijk allesoverheersend.

Bij de impact die een dergelijke gewelddadige beroving op de pakketbezorger zou hebben, hebben de verdachten niet stil gestaan. Zij hebben alleen aan hun eigen geldelijk gewin gedacht. De hebzucht overheerste. Dit rekent de rechtbank de verdachten zwaar aan. Bovendien nemen door dit soort overvallen de gevoelens van angst en onveiligheid in de maatschappij in het algemeen toe

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Den Haag

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/817495-15

Datum uitspraak: 6 augustus 2015

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1996,

adres: [adres 1] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 28 mei 2015 en 23 juli 2015.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. I. Doves en van hetgeen door de raadsvrouw van de verdachte

mr. M.L. Wierstra, advocaat te Den Haag, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na aanpassing en vervolgens wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting - ten laste gelegd dat:

Feit 1

Hij op of omstreeks 19 februari 2015 te Den Haag ( [adres 2] ) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toe-eigening heeft weggenomen een Iphone 6, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [aangever] , gepleegd met liet oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij liet bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het richten van een (nep) wapen althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op het hoofd althans het lichaam van die [aangever]

[aangever] en/of het grissen en/of trekken van een pakket uit de handen van die [aangever] ;

en/of

Hij op of omstreeks 19 februari 2015 te Den Haag ( [adres 2] ) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [aangever] en/of [aangever] heeft gedwongen tot de afgifte van een Iphone 6, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever] en/of [aangever] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het richten van een (nep) wapen althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op het hoofd althans het lichaam van die [aangever] ;

subsidiair, althans indien het vorenstaande niet kan worden bewezen,

verdachten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] op of omstreeks 19 februari

2015 te Den Haag ( [adres 2] ), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen een iphone 6, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever] en/of [aangever] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of zijn/haar mededader(s) en/of aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [aangever] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) uit het richten van een (nep) wapen althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op het hoofd althans het lichaam van die [aangever] en/of het grissen en/of trekken van een pakket uit de handen van die [aangever] , tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks

19 februari 2015 te Den Haag en/of elders in Nederland verdachte opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door die [medeverdachte 1] en/of zijn/haar mededader(s) met de auto te brengen naar en/of in de buurt van de plaats van het misdrijf en/of vervolgens die [medeverdachte 1] en/of zijn/haar mededader(s)met de auto van de plaats van het misdrijf weg te rijden;

en/of

verdachten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] op of omstreeks 19 februari 2015 te

Den Haag ( [adres 2] ), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [aangever] en/of [aangever] heeft gedwongen tot de afgifte van een Iphone 6, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever] en/of [aangever] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het richten van een (nep) wapen althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op het hoofd althans het lichaam van die [aangever] tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 19 februari 2015 te Den Haag en/of elders in Nederland verdachte opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door die [medeverdachte 1] en/of zijn/haar mededader(s)met de auto te brengen naar en/of in de buurt van de plaats van het misdrijf en/of vervolgens die [medeverdachte 1] en/of zijn/haar mededader(s)met de auto van de plaats van het misdrijf weg te rijden;

Feit 2

Hij op of omstreeks de periode tussen 20 januari 2015 en 19 februari 2015 in Den Haag en/of Rijswijk althans te Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, voorhanden heeft gehad

1) een wapen van categorie 1, onder 7, althans een veerdrukpistool(merk Colt Mustang) althans een

(nep)vuurwapen voor bedreiging of afdreiging geschikt en/of

2) een wapen van categorie III, onder 4, althans een alarmpistool (merk Bruno Sri).

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Inleiding

Op 19 februari 2015 is er te Den Haag in de [adres 2] een pakketbezorger beroofd.

Er is een (nep)vuurwapen op de bezorger gericht en het pakketje, waarin een Iphone 6 zat, is in de auto van zijn schoot gegrist.

De rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of de verdachte, die terzake van voornoemd incident is aangehouden, hierbij betrokken is geweest en zo ja, hoe deze betrokkenheid dient te worden gekwalificeerd. Ook dient de rechtbank zich te buigen over de vraag of de verdachte in de periode van 20 januari 2015 tot 19 februari 2015 een of meer (nep)wapens voorhanden heeft gehad.

3.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat de verdachte feit 1 subsidiair tweede alternatief en feit 2 ten aanzien van beide wapens heeft begaan.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van feit 1 bepleit. Zij heeft hiertoe - kort weergegeven - gesteld dat uit het dossier niet kan worden opgemaakt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de beroving van de pakketbezorger in de [adres 2] te Den Haag op 19 februari 2015.

De verdachte zat thuis op de bank voetbal te kijken toen zijn broer, medeverdachte [medeverdachte 1] , hem belde met de vraag of hij hem kon komen ophalen. Omdat [medeverdachte 1] zo bleef aandringen, stemde de verdachte hiermee in. In de auto gaf [medeverdachte 1] aanwijzingen waar de verdachte naartoe moest rijden. De muziek in de auto stond hard. Mocht een van de andere jongens in de auto iets gezegd hebben, dan heeft de verdachte dit niet gehoord. Bovendien had de verdachte net een maand zijn rijbewijs en moest hij zich op de weg concentreren. Hij heeft niet opgelet wat zich achter hem in de auto afspeelde en heeft ook zeker geen wapen gezien.

De verdachte is in de auto blijven zitten omdat [medeverdachte 1] hem had gevraagd om te wachten.

De verdachte heeft geen enkel aandeel gehad in de beroving noch in de voorbereiding of de afhandeling daarvan en wist ook niet dat een pakketbezorger beroofd zou gaan worden.

Het dossier bevat onvoldoende bewijs om tot een bewezenverklaring te komen.

Ook de medeplichtigheid kan, aldus gesteld, niet bewezen worden verklaard. Het chaufferen betrof geen bewuste, laat staan opzettelijke bijdrage aan een strafbaar feit. Enig opzet van de verdachte op de medeplichtigheid alsook op het grondfeit, de diefstal met geweld, ontbreekt.

Ten aanzien van feit 2 heeft de raadsvrouw eveneens vrijspraak bepleit.

Zij heeft hiertoe aangevoerd dat de verdachte het onder 1 vermelde veerdrukpistool al jaren, ongeveer sinds zijn vijftiende, niet meer heeft gezien en aldus ook geen beschikkingsmacht over dit wapen heeft gehad. Vrijspraak van het voorhanden hebben van het veerdrukpistool in de ten laste gelegde periode dient dan ook te volgen.

Nu de verdachte het onder 2 vermelde alarmpistool nooit heeft gezien of überhaupt wetenschap van het bestaan hiervan heeft gehad, dient de verdachte ook van het voorhanden hebben van dit wapen te worden vrijgesproken.

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging

Ten aanzien van feit 1

Het dossier biedt onvoldoende aanknopingspunten om daaruit af te leiden dat de verdachte op de hoogte was van het plan om de pakketbezorger te overvallen. De verdachte maakt geen deel uit van de groep vrienden van zijn broer [medeverdachte 1] en maakt ook geen deel uit van de groepsapp van [medeverdachte 1] en zijn vrienden, in welke groepsapp alles betreffende de berovingen werd besproken.

Uit de stukken is ook niet af te leiden dat de verdachte betrokken is geweest bij de

daadwerkelijke beroving of bij de afhandeling. De verdachte heeft op verzoek van zijn broer voor chauffeur gespeeld, de auto geparkeerd op aanwijzing van zijn broer en vervolgens, wederom op verzoek van [medeverdachte 1] , gewacht. De beroving van de pakketbezorger heeft om de hoek van de straat plaatsgevonden en de verdachte heeft dit niet kunnen zien.

De rechtbank acht het verhaal van de verdachte, zoals door de raadsvrouw aangegeven en ook door de verdachte ter terechtzitting bevestigd, voldoende geloofwaardig. De verdachte werd door zijn broer gebeld terwijl hij thuis op de bank voetbal zat te kijken. Hij is zijn broer met de auto gaan ophalen, omdat [medeverdachte 1] bleef aandringen. Dat de verdachte vervolgens in de auto niet heeft gehoord wat er is besproken omdat de muziek hard stond en hij zich, als beginnend, bestuurder in het donker op de weg moest concentreren, acht de rechtbank ook niet ongeloofwaardig. Dat de verdachte in die omstandigheden ook geen wapen heeft gezien, acht de rechtbank ook voldoende geloofwaardig.

Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank de verdachte vrijspreken van het hem onder

1 primair eerste en tweede alternatief en 1 subsidiair eerste en tweede alternatief ten laste gelegde.

Ten aanzien van feit 2

De rechtbank acht de verklaring van de raadsvrouw dat de verdachte het onder 1 vermelde veerdrukpistool al jaren, ongeveer sinds zijn vijftiende, niet meer heeft gezien en aldus ook geen beschikkingsmacht meer over dit wapen heeft gehad, aannemelijk. Het dossier bevat onvoldoende aanknopingspunten om het tegendeel te bewijzen. Het veerdrukpistool is ook niet in de kamer van de verdachte aangetroffen.

De rechtbank zal de verdachte vrijspreken van het voorhanden hebben van het veerdrukpistool (merk Colt Mustang).

Dat de verdachte het onder 2 vermelde alarmpistool nog nooit heeft gezien of überhaupt wetenschap van het bestaan hiervan heeft gehad, acht de rechtbank ook aannemelijk.

Uit de stukken in het dossier blijkt niet dat de verdachte op enige wijze iets met dat wapen te maken zou hebben gehad.

De rechtbank zal de verdachte dan ook vrijspreken van het voorhanden hebben van het alarmpistool (merk Bruno Sri).

4 De vordering van de benadeelde partij / de schadevergoedingsmaatregel

[aangever] heeft zich ten aanzien van feit 1 als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 800,-, bestaande uit immateriële schade, met vergoeding van de wettelijke rente en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

[aangever] heeft zich ten aanzien van feit 1 als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 671,42, zijnde materiële schade, met vergoeding van de wettelijke rente en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

4.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [aangever] ten bedrage van € 800,-, zijnde de gevorderde immateriële schade, hoofdelijk en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Tevens heeft de officier van justitie geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [aangever] [aangever] ten bedrage van € 20,- zijnde de rembourstoeslag, hoofdelijk en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en tot niet-ontvankelijk verklaring van de benadeelde partij in de vordering voor het overige, nu de goudkleurige Iphone 6 aan [aangever] zal worden teruggegeven en de bepaling van de waardevermindering te ingewikkeld is voor het onderhavige strafproces.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft afwijzing van de vordering van de benadeelde partij [aangever] betoogd, gelet op de bepleite vrijspraak.

De raadsvrouw heeft voorts primair niet-ontvankelijk verklaring van de benadeelde partij [aangever] bepleit en subsidiair afwijzing.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de benadeelde partijen [aangever] en [aangever]

niet-ontvankelijk verklaren in hun vordering tot schadevergoeding, aangezien

de verdachte ten aanzien van het ten laste gelegde feit waarop de vorderingen betrekking hebben, is vrijgesproken.

Dit brengt mee dat de benadeelde partijen dienen te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vorderingen heeft moeten maken, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil.

De rechtbank zal de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde partij 1] [benadeelde partij 1] en

[benadeelde partij 2], hoewel ook in de onderhavige zaak ingediend, niet in behandeling nemen, nu deze vorderingen niet zien op een aan de verdachte ten laste gelegd feit.

5 De inbeslaggenomen goederen

5.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat de op de lijst van in beslag genomen voorwerpen (beslaglijst, die als bijlage A aan dit vonnis is gehecht) onder 1 genummerde voorwerp zal worden teruggegeven aan de verdachte.

5.2

Het standpunt van de verdediging

De raadvrouw kan zich vinden in de teruggave van de telefoon aan de verdachte.

5.3

Het oordeel van de rechtbank

Nu het belang van de strafvordering zich daartegen niet meer verzet, zal de rechtbank de teruggave aan de verdachte gelasten van het op de beslaglijst onder 1 genummerde voorwerp.

6 De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de hem bij - aangepaste en gewijzigde - dagvaarding onder 1 primair eerste en tweede alternatief en 1 subsidiair eerste en tweede alternatief en 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

ten aanzien van feit 1:

verklaart de benadeelde partij [aangever] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden begroot op nihil;

ten aanzien van feit 1:

verklaart de benadeelde partij [aangever] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden begroot op nihil;

gelast de teruggave aan de verdachte van het op de beslaglijst onder 1 genummerde voorwerp, te weten:

1. 1.00 STK Telefoontoestel; SAMSUNG; zonder achterklep.

Dit vonnis is gewezen door

mr. M. Kramer, voorzitter,

mr. E.C. Koekman, rechter,

en mr. M. van Loenhoud, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. M.M. de Witte, griffier.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 6 augustus 2015.

Mr. Koekman is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.