Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:9234

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
05-08-2015
Datum publicatie
10-08-2015
Zaaknummer
C/09/492284 / HA RK 15-299
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar; publicatie op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/492284 / HA RK 15-299

Beschikking van 5 augustus 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap ING BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. L.E.D. Tjeertes te Amsterdam.

1 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Hendrik Jan Pol, geboren te Smilde op 14 april 1927, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 14 april 2014 (verder te noemen ‘erflater’).

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflater. De bekende erfgenamen hebben de nalatenschap verworpen. Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De schuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 16 april 2015 € 175.681,88. Om er zeker van te zijn dat haar vordering zoveel mogelijk wordt voldaan wenst verzoekster over te gaan tot onderhandse verkoop van de woning aan de [adres] te [gemeente] . Mocht executoriale verkoop nodig zijn, dan is een vereffenaar nodig om de exploten te kunnen betekenen.

Bij het Centraal Testamentenregister zijn geen akten op naam van erflater bekend. Uit een afschrift uit het boedelregister blijkt dat twee bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen.

Een mondelinge behandeling van het verzoek als bedoeld in artikel 4:206 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek acht de rechtbank niet zinvol nu er geen belanghebbenden bekend zijn die op het verzoek gehoord dienen te worden.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank om de beschikking via rechtspraak.nl te publiceren of te bepalen dat uitsluitend in de elektronische versie van de Staatscourant dient te worden gepubliceerd.

Gelet op de getaxeerde waarde van de woning valt niet uit te sluiten dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mevrouw mr. L.E.D. Tjeertes, verbonden als advocaat aan Nexus Advocaten, kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 10 te Amsterdam, tot vereffenaar van de nalatenschap van Hendrik Jan Pol, geboren te Smilde op 14 april 1927, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 14 april 2014,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 5 augustus 2015.1

1 type: 206coll: