Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:9150

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
03-08-2015
Datum publicatie
04-08-2015
Zaaknummer
C/09/493324 / KG ZA 15-1130
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding; merkenrecht, VENTOUX3; herziening 1019e lid 3 Rv van gegeven verbod, aangezien vooralsnog onvoldoende aannemelijk is dat verzoekster verbod eerste voorgebruiker was; gevorderde rectificatie gedeeltelijk toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/493324 / KG ZA 15-1130

Vonnis in kort geding van 3 augustus 2015

in de zaak van

1. de stichting

STICHTING VENTOUX3,

gevestigd te Geleen (gemeente Sittard-Geleen),

2. [eiser 2],

wonende te [woonplaats] ,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. P.J.B. Heemskerk te Rotterdam,

tegen

de stichting

STICHTING STOPHERSENTUMOREN.NL,

gevestigd te Driebergen-Rijsenburg (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum.

Eisers zullen hierna respectievelijk worden aangeduid als Stichting Ventoux3 en [eiser 2] en gezamenlijk als [eisers] Gedaagde zal hierna worden aangeduid als SSH.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 27 juli 2015, met producties 1 tot en met 8 en 10 tot en met 31;

 • -

  de akte overlegging producties van SSH met producties 1 tot en met 19;

 • -

  de eis in (voorwaardelijke) reconventie;

 • -

  de mondelinge behandeling, gehouden op 28 juli 2015, waarbij door beide partijen een pleitnota is overgelegd.

1.2.

Ter zitting hebben [eisers] bezwaar gemaakt tegen het door SSH aangekondigde geluidsfragment van een telefoongesprek tussen [eiser 2] en de voorzitter van SSH. De voorzieningenrechter heeft dit bezwaar gehonoreerd aangezien SSH het fragment niet voorafgaand aan de zitting in het geding had gebracht zodat [eisers] zich niet op het fragment hebben kunnen voorbereiden.

1.3.

Ter zitting hebben partijen een gedeeltelijke regeling getroffen, onder de voorwaarde dat zij ook overeenstemming zouden bereiken over de inhoud van een bericht op de website ventoux3.nl en verschillende social media. Hierop heeft de voorzieningenrechter de zaak pro forma aangehouden tot 29 juli 2015 om 11:00 uur. Op 29 juli 2015 om 12:00 uur hebben beide partijen de voorzieningenrechter verzocht vonnis te wijzen.

1.4.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

SSH, een stichting die sinds 2007 is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel, heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van primaire hersentumoren en de gevolgen van deze ziekte alsmede het ondersteunen van onafhankelijk (internationaal) onderzoek en kennisoverdracht van primaire hersentumoren met als doel te komen tot genezing van deze ziekte. Voor dit doel zamelt SSH geld in. Dit doet zij onder meer door het organiseren van evenementen. Een van deze evenementen is SteppenTegenKanker, waarbij deelnemers per step de Alpe d’Huez beklimmen en een ander is een fietstocht door Nederland onder de naam RideForHope.

2.2.

In juli 2011 heeft [eiser 2] contact opgenomen met SSH en besproken dat hij het idee had een jaarlijks evenement te organiseren, waarbij deelnemers de Mont Ventoux beklimmen om geld in te zamelen voor SSH. Met ingang van 2011 heeft [eiser 2] zich tezamen met een paar vrienden, waaronder [betrokkene 1] (hierna: ‘ [betrokkene 1] ’) bezig gehouden met de organisatie van het evenement Ventoux3 (hierna ‘het evenement’). Dit evenement, voor het eerste gehouden in 2012, bestaat eruit dat deelnemers met de fiets de Mont Ventoux in Frankrijk beklimmen via drie verschillende routes. De deelnemers betalen inschrijfgeld ter dekking van de kosten van het evenement en daarnaast halen zij met hun deelname sponsorgelden op. In de jaren 2012 tot en met 2015 zijn deze sponsorgelden ten goede gekomen aan SSH. Met dit doel heeft [eiser 2] in 2012 stichting Stichting Ventoux3 opgericht.

2.3.

Ten behoeve van het evenement heeft [eiser 2] en/of Ventoux3 jaarlijks een verzekering afgesloten en een vergunning aangevraagd bij de Franse autoriteiten. Daarnaast hielden [eisers] de deelnemersregistratie bij. Voorts hebben zij zogenoemde kick-off-bijeenkomsten georganiseerd en voerden zij de feitelijke organisatie van het evenement uit.

2.4.

Met ingang van eind 2011/begin 2012 werd bij communicatie over het evenement het hieronder weergegeven logo gebruikt met daarin de naam Ventoux3 en als ondertitel ‘A ride for hope’.

2.5.

Voor de organisatie van het evenement werd gebruik gemaakt van een website met de domeinnaam www.ventoux3.nl (hierna ook: de website). Deze domeinnaam is geregistreerd op naam van SSH. Bij e-mail van 23 oktober 2011 heeft SSH ter zake van de domeinnaam het volgende meegedeeld aan [eiser 2] :

Je domeinnaam is geregistreerd en dus veilig!

Zie hieronder de aanvraag registratie.

Zodra e.e.a. afgerond is zal [A] van RideForHope naar deze omgeving kopiëren en kunnen jullie helemaal los.

De inhoud van deze website werd verzorgd door [eisers] Zij beschikten daartoe onder meer over autorisaties om de daaraan verbonden e-mailaccounts te gebruiken. De heer [betrokkene 2] (hierna ‘ [betrokkene 2] ’), voormalig bestuurslid van SSH, verrichtte technische ondersteuning. Op de website konden deelnemers zich voor het evenement aanmelden. Voor de deelname dienden zij hun inschrijfgeld over te maken naar de bankrekening van Stichting Ventoux3. Daarnaast konden via de website donaties worden gedaan ten behoeve van SSH.

2.6.

Stichting Ventoux3 heeft meerdere malen door haar ontvangen donaties (niet zijnde inschrijfgelden) doorgeboekt naar SSH.

2.7.

[eisers] maakte voor de organisatie van het evenement voorts gebruik van accounts op Twitter (onder de naam ‘Ventoux3_nl’), Facebook en LinkedIn. Deze accounts zijn aangevraagd door [eiser 2] en/of Stichting Ventoux3.

2.8.

Op 31 maart 2014 schreef [betrokkene 2] aan [eiser 2] en [betrokkene 1] :

“Nu zie ik dat jullie hem wel regelmatig goed updaten en achter de schermen doen ik ook nog

het e.e.a. bijvoorbeeld door bijna dagelijks bij onze betalingsprovider TargetPay te

controleren of er betalingen zijn binnengekomen die niet goed aan Ventoux3.nl zijn

teruggekoppeld. Dit gebeurt af en toe bijvoorbeeld doordat men de browser afsluit direkt na

de betaling bij de bank en nog voordat men terugkeert naar Ventoux3.nl. Of omdat er een

storing is bij een bank of iDeal wat ook nog wel eens gebeurt. Zo'n betaling activeer ik dan

alsnog. Toevallig gaan de betalingen van Stichting Ventoux3 vaak op die manier fout.

Mochten jullie weten waarom dan hoor ik dat graag. Maar weet anders (voor het geval

jullie het nog niet wisten) dat dat de reden is waarom het soms even duurt voordat een

betaling na een donatie op de website komt.”

2.9.

In een ongedateerd Facebookbericht heeft [eiser 2] het volgende geschreven aan mevrouw [betrokkene 3] (hierna: ‘ [betrokkene 3] ’), voorzitter van SSH:

2.10.

De eerstkomende uitvoering van het evenement staat gepland op 11 september 2015.

2.11.

Op 6 juli 2015 heeft een telefoongesprek plaatsgevonden tussen [eiser 2] en [betrokkene 3] Tijdens dit gesprek is een verschil van inzicht aan het licht gekomen over de vraag of Stichting Ventoux3 een zelfstandige entiteit is of dat zij onder leiding en toezicht van SSH opereert.

2.12.

Op 8 juli 2015 heeft [betrokkene 1] namens Stichting Ventoux3 aan [betrokkene 2] verzocht om de autorisatiecode van de website teneinde de domeinnaam te kunnen verhuizen.

2.13.

Eveneens op 8 juli 2015 heeft Stichting Ventoux3 een Benelux-depot (depotnummer 1313712) van het hierna weergegeven woord-/beeldmerk VENTOUX3 ingediend voor de klassen 36 (dotatiediensten, fondsenwerving) en 41 (organisatie van sportevenementen, -wedstrijden en -toernooien) (hierna: ‘het woord-/beeldmerk Ventoux3’).

2.14.

Op 9 juli 2015 heeft SSH een spoedinschrijving gedaan van de Benelux woordmerken ‘VENTOUX3’ en ‘RideForHope’, eveneens voor de klassen 36 en 41 (hierna: ‘het woordmerk Ventoux 3’ en ‘het woordmerk RideForHope’ en samen: ‘de SSH merken’). Deze Benelux-merken zijn op 15 juli 2015 ingeschreven onder de nummers 0978673 en 0978674.

2.15.

Bij e-mail van eveneens 9 juli 2015 heeft de penningmeester van Stichting Ventoux3 in antwoord op een vraag van een sponsor van een deelnemer meegedeeld dat de sponsorbijdrage kan worden overgemaakt naar een bankrekening van Stichting Ventoux3.

2.16.

Op 17 juli 2015 heeft SSH een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank Den Haag waarin zij verzocht om een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder oproeping van [eisers] om dreigende inbreuken op rechten van intellectuele eigendom te voorkomen als bedoeld in artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Nadat SSH in de gelegenheid was gesteld haar verzoek nader toe te lichten, heeft zij haar verzoek op 20 juli 2015 nader toegelicht. Bij beschikking van eveneens 20 juli 2015 (hierna: de beschikking) heeft de voorzieningenrechter het volgende verbod opgelegd:

beveelt gerekwestreerden binnen 24 uur na betekening van deze beschikking de in het verzoekschrift omschreven inbreuk op de Beneluxmerken van verzoekster te staken en gestaakt te houden, voor zover die ziet op het voeren van tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met de Beneluxmerken VENTOUX3 en RIDEFORHOPE van verzoekster op de in het verzoekschrift onder 5 sub f tot en met l omschreven wijze;

In de beschikking heeft de voorzieningenrechter overwogen dat het voldoende aannemelijk te achten is dat SSH is aan te merken als voor-voorgebruiker van de merken VENTOUX3 en RIDE FOR HOPE en dat [eisers] inbreuk maken op die merkrechten door het verlenen van de in het verzoekschrift vermelde diensten 36 en 41 met gebruikmaking van die merken of daarmee overeenstemmende tekens.

SSH heeft deze beschikking op 22 juli 2015 aan [eisers] doen betekenen.

2.17.

Op 23, 24 en 25 juli 2015 heeft SSH aan [eisers] meegedeeld dat zij boetes hebben verbeurd voor onder meer het houden van het Twitteraccount en het hebben van een sticker met het logo Ventoux3 op een personenauto.

2.18.

Omstreeks 22 juli 2015 heeft SSH [eisers] de toegang tot de website www.ventoux3.nl onmogelijk gemaakt.

2.19.

Eveneens omstreeks 22 juli 2015 heeft SSH per e-mail en op de website www.ventoux3.nl de volgende uitlatingen gedaan:

Op een ons nog onbekende wijze zijn onze facebook en twitter account helaas gekaapt. Het is in handen gevallen van mensen die zich zeer waarschijnlijk aan onze mooie actie willen verrijken. Dat is jammer en daar zou je heel boos over kunnen worden, maar dat staat ons niet.

2.20.

Op 24 juli 2015 heeft SSH onder de naam Ventoux_3_nl en Ventoux3.nl een nieuw Facebook- en Twitteraccount geopend en een oproep gedaan om de oude accounts te verlaten en de nieuwe te gebruiken.

2.21.

Op 27 juli 2015 heeft SSH onder meer de volgende uitlatingen op de website geplaatst:

Ons evenement Ventoux3 heeft met ingang van 27 juli 2015 een nieuwe projectleider gekregen. [betrokkene 4] , zal het stokje overnemen. Reden van deze wijziging is dat wij het vertrouwen hebben opgezegd in een deel van de vorige organisators. Het betreft hier met name projectleider [eiser 2] en deelnemerwerver [betrokkene 1] . Jammer is dat deze verandering kort voor het evenement heeft moeten plaatsvinden, echter voor de dag zelf, 11 september, zullen de deelnemers van deze organisatorische wijziging weinig tot niets merken.

Vraag & Antwoord

- Waarom heeft Stichting STOPhersentumoren.nl het vertouwen opgezegd in de

organisatoren, met name projectleidier [eiser 2] en deelnemerswerver [betrokkene 1]

?

Helaas hebben wij moeten constateren dat deze medeorganisatoren hebben

geprobeerd eigendommen van Stichting STOPhersentumoren.nl zich toe te eigenen

met de intentie zelf verder te gaan zonder ons. Tevens heeft [voornaam eiser 2] recent richting

STOPhersentumoren.nl geuit zijn salaris uit de opbrengsten van Ventoux3 te willen

gaan krijgen. Voordat de Ventoux3 organisatie niet meer transparant is hebben wij een

halt toe geroepen aan deze praktijken. Hierdoor is een vertrouwensbreuk ontstaan

tussen deze vrijwilligers en het bestuur van Stichting STOPhersentumoren.nl.

- Initiatieven die onderzoek naar hersenkanker financieren kunnen toch nooit fout zijn?

Wat neemt de Stichting [voornaam eiser 2] en [betrokkene 1] kwalijk?

Als je bij een Stichting vrijwilliger bent, dien je je te houden aan de waarden en normen

van deze Stichting. Vertrouwen is hierbij een zeer belangrijke pijler in de

samenwerking. We nemen het hun o.a. kwalijk dat er buiten ons medeweten om een

eigen stichting is opgericht met onze merknaam, een onrechtmatige poging gedaan is

om de website Ventoux3.nl over te nemen, onder valse voorwendselen geprobeerd

codes te verkrijgen, en STOPhersentumoren beeldmerk te hebben gedeponeerd. Door

hun handelen hebben ze de continuïteit en integriteit van met name de website

Ventoux3 en de daarop staande gegevens ernstig proberen onderuit te halen.

- Waaruit blijkt volgens de Stichting dat de bedoelingen van [eiser 2] niet

juist zijn?

Er zijn bewijsbare onrechtmatigheden gepleegd en zaken gedaan die in strijd zijn met

eerder gemaakte afspraken en met uitingen van hun zelf. Als Stichting dien je

verschoond te blijven van dat soort zaken en volledige transparantheid en integriteit

naar je donateurs te kunnen en blijven waarborgen. Als je jarenlang je voordoet als

vrijwilliger van Stichting STOPhersentumoren.nl en toegang hebt tot alle

(vertrouwelijke) informatie en bestanden van Stichting STOPhersentumoren.nl. Als je

dan zonder medeweten van deze Stichting je eigen stichting opricht met dezelfde

doelstelling, en deze stichting jarenlang bewust geheim houdt en op het moment dat

het evenement succesvol begint te worden als een duveltje uit een doosje ter

voorschijn springt dan ben je niet goed bezig. Om vervolgens op dezelfde voet verder

te willen gaan zonder STOPhersentumoren.nl en de patiënten en naasten in de waan

te laten dat je nog steeds vrijwilliger bent van STOPhersentumoren.nl én je het donatie

geld naar een eigen rekeningnummer probeert om te buigen, dan ben je in onze ogen

en de ogen van de wet bezig met oplichting.

3 Het geschil in conventie en voorwaardelijke reconventie

3.1.

[eisers] vorderen samengevat:

Primair:

( a) de beschikking te herroepen, dan wel in te trekken;

( b) SSH te veroordelen om een rectificatie te naar alle ontvangers van de door SSH verstuurde misleidende e-mail berichten;

( c) SSH te veroordelen om een rectificatie te plaatsen op door SSH gecreëerde Facebook en Twitter accounts die zien op het evenement;

( d) SSH te veroordelen om alle door SSH gecreëerde Facebook en Twitter accounts die zien op het evenement leeg te maken van alle inhoud, behalve de rectificatie, en deze accounts twee maanden online te houden en daarna te verwijderen;

( e) SSH te veroordelen om de domeinnaam www.ventoux3.nl en alle daaraan verbonden e-mail accounts aan de Stichting over te dragen;

( f) SSH te veroordelen om zich te onthouden van verder negatieve berichtgeving over Ventoux3 en/of het Evenement;

( g) SSH te verbieden om e-mails van Ventoux3 te lezen en te beantwoorden;

( h) SSH te veroordelen om inzage aan Ventoux3 te geven in alle handelingen die SSH jegens deelnemers van het Evenement heeft verricht (zoals communicatie met deelnemers),

( i) SSH te veroordelen om alle ontvangen deelnemersgelden af te dragen aan Ventoux3 zodat deze kunnen worden aangewend door Ventoux3 voor het organiseren van het Evenement;

( j) SSH te veroordelen tot het gehengen en gedogen en waar nodig haar medewerking te verlenen aan het organiseren door Ventoux3 van het Evenement;

Subsidiair:

( k) SSH te veroordelen de executie van de beschikking te staken en gestaakt te houden;

( l) te beslissen dat de Beweerdelijke Inbreuken niet kwalificeren als inbreuken en daarmee geen sprake is van schending van de beschikking;

( m) SSH te veroordelen om een rectificatie op de hoofdpagina van de website www.ventoux3.nl te plaatsen;

Zowel primair als subsidiair:

( n) SSH te veroordelen tot betaling aan Ventoux3 van een onmiddellijk opeisbare dwangsom ten bedrage van € 10.000,- voor iedere overtreding door SSH van hierboven onder (a) tot en met (j), dan wel (k) tot en met (m), gevorderde ge- en verboden, alsmede een onmiddellijk opeisbare dwangsom ten bedrage van € 2.500,- voor elke dag (of gedeelte daarvan) dat een overtreding voort duurt;

een en ander met veroordeling van SSH in de proceskosten.

3.2.

Aan deze vordering hebben [eisers] ten grondslag gelegd dat het aan hen opgelegde verbod op onjuiste gronden is verleend. Zij wijzen er op dat Stichting Ventoux3 een depot heeft verricht voor het woord-/beeldmerk Ventoux3 dat na verlening in rangorde voor de SSH merken zal komen. Dat depot is niet, zoals SSH in haar verzoekschrift heeft betoogd, te kwader trouw gedeponeerd, want er is geen sprake van (rechtens relevant) voorgebruik van het woord-/beeldmerk Ventoux3 door SSH. Hiertoe hebben [eisers] gesteld dat zij de bedenker en organisator van het jaarlijkse evenement zijn en dat zij dit alle jaren als zelfstandige entiteit hebben georganiseerd. Zij zijn derhalve de gebruiker van het woord-/beeldmerk Ventoux3 geweest. Alleen de met het evenement opgehaalde donaties kwamen steeds ten goede aan SSH. Daarnaast hebben [eisers] gesteld dat zij in staat moeten worden gesteld het evenement in 2015 te organiseren en dat SSH onjuiste en misleidende berichten over hen heeft gepubliceerd.

3.3.

SSH voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3.4.

In voorwaardelijke reconventie vordert SSH, samengevat:

Primair:

1. [eiser 2] te veroordelen te gehengen en te gedogen dat voor het evenement als bewindvoerder - die als projectleider zal fungeren - [betrokkene 4] wordt aangesteld, zoals eerder al benoemd door SSH op de kortst mogelijk termijn en voor de duur tot en met 12 september 2015;

2. te bepalen dat de bewindvoerder als vrijwilliger optreedt maar voor zijn te maken en gemaakte kosten deze worden voldaan uit de reeds door [eiser 2] dan wel Ventoux3 ontvangen deelnemersgelden, waartoe [eiser 2] dan wel Ventoux3 op eerste verzoek dit zal voldoen;

3. te bepalen dat [eiser 2] en Ventoux3 alle goederen en de vergunning voor het evenement aan de bewindvoerder van SSH ter beschikking stelt op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per dag bij het niet of niet geheel nakomen hiervan;

4. te bepalen dat voor zover rechtens noodzakelijk de redelijke termijn als bedoeld in artikel 710 lid 2 Rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak wordt bepaald op twee maanden na betekening van dit vonnis

Subsidiair:

5. een in goede justitie te bepalen maatregel als bedoeld in 1 tot en met 4.

3.5.

Aan deze vordering heeft SSH ten grondslag gelegd dat in het geval de voorzieningenrechter tot het oordeel komt dat het auteursrecht op het logo van Ventoux3 niet uitsluitend bij SSH rust, maar in plaats daarvan bij partijen gezamenlijk, SSH er recht op en een spoedeisend belang bij heeft dat zij in staat wordt gesteld om het evenement te organiseren door middel van de nieuw aangestelde projectleider en dat de Ventoux3-bedrijfsmiddelen, waaronder de shirts, vlaggen en de vergunning, aan haar ter beschikking worden gesteld.

3.6.

[eisers] voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie en voorwaardelijke reconventie

in conventie en in reconventie:

4.1.

Nu de vordering van [eiser 2] betrekking heeft op opheffing van een bevel gegrond op Benelux-merken, dient de voorzieningenrechter ambtshalve vast te stellen of zij internationaal bevoegd is van de vordering kennis te nemen. In het midden kan blijven of de voorzieningenrechter haar bevoegdheid moet bepalen aan de hand van de bevoegdheidsregeling van Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX II-Vo), of aan de hand van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Nu SSH in Nederland is gevestigd, is de voorzieningenrechter in beide gevallen internationaal bevoegd. Aangezien de vordering van [eisers] betrekking heeft op de herziening van de beschikking, is de voorzieningenrechter op grond van artikel 1019e lid 3 Rv ook relatief bevoegd de beschikking te herzien. Partijen hebben de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank overigens niet bestreden.

in conventie:

herziening bevel?

4.2.

Bij de beoordeling van de door [eisers] gevorderde herziening van de beschikking geldt als uitgangspunt dat op SSH de verplichting rust om de feiten die nodig zijn voor het gegeven bevel te stellen en zo nodig aannemelijk te maken. De herzieningsprocedure is immers bedoeld om [eisers] , tegen wie een bevel is toegewezen zonder hen te horen, de gelegenheid te geven alsnog hun verweer naar voren te brengen. Dat betekent dat een herziening moet worden toegewezen als de stellingen van SSH waarop de bevelen zijn gebaseerd, niet meer voldoende aannemelijk zijn in het licht van hetgeen partijen in deze herzieningsprocedure naar voren hebben gebracht.

4.3.

Aangezien het merkdepot van het woord-/beeldmerk Ventoux3 door Stichting Ventoux3 na inschrijving in rangorde voor zal gaan op de spoedinschrijvingen door SSH, is voor handhaving van het door SSH gewenste verbod alleen plaats indien voldoende aannemelijk is dat het woord-/beeldmerk Ventoux3 niet zal worden ingeschreven omdat het niet aan de formele of materiële vereisten voor inschrijving voldoet. In haar verzoekschrift waarop de beschikking is verleend, heeft SSH betoogd dat dat het geval is omdat het depot te kwader trouw is verricht. SSH zal derhalve voorshands voldoende aannemelijk moeten maken dat het woord-/beeldmerk Ventoux3 te kwader trouw is gedeponeerd.

4.4.

Uit het voorgaande volgt ook dat het betoog van SSH dat [eisers] niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen op grond van artikel 2.19 BVIE omdat zij geen ingeschreven merk hebben maar slechts een depot, moet worden verworpen. In feite vormt het beroep dat [eisers] doen op hun merkdepot het verweer tegen de door SSH ingenomen stelling dat sprake is van merkinbreuk. In het kader van de beoordeling daarvan kan meegewogen worden welke rechten partijen in een bodemprocedure kunnen gaan inroepen.

4.5.

Ter beoordeling ligt derhalve voor of SSH zich kan beroepen op het (eerste) voorgebruik van het woord-/beeldmerk Ventoux3. Hierbij gaat het er niet om wie de bedenker is van het evenement en/of de naam, maar om de vraag wie het woord-/beeldmerk Ventoux3 als eerste in het economische verkeer heeft gebruikt ten behoeve van het werven van fondsen en/of de organisatie van het evenement.

4.6.

Partijen zijn verdeeld over de vragen (i) wie van hen het woord-/beeldmerk Ventoux3 als eerste in het economische verkeer heeft gebruikt en, indien aannemelijk is dat [eisers] de eerste (voor)gebruikers waren, of (ii) het gebruik door [eisers] moet worden toegerekend aan SSH.

4.7.

Partijen zijn het er over eens dat het eerste relevante gebruik van het woord-/beeldmerk Ventoux3 (namelijk het gebruik ten behoeve van het werven van fondsen en/of de organisatie van een evenement) heeft plaatsgevonden eind 2011 op Twitter, althans in ieder geval begin 2012 op de website. De vraag is derhalve of dat gebruik moet worden toegerekend aan SSH.

4.8.

Met betrekking tot het gebruik op Twitter is van belang dat [eiser 2] zelf het Twitter-account ‘Ventoux3_nl’ heeft verkregen en beheerd sinds 2011 en dat [eisers] de tweets schreven.

4.9.

Voor de website geldt dat de domeinnaam daarvan op naam van SSH is geregistreerd. Het standpunt van SSH dat het gebruik op de website om die reden aan haar moet worden toegerekend, kan niet worden gevolgd. Het gaat er in de eerste plaats om namens welke partij de uitlating is gedaan, waarbij een aanwijzing vormt op wiens naam de website is geregistreerd. In dit verband acht de voorzieningenrechter echter van meer belang dat [eisers] onweersproken hebben gesteld dat zij de volledige inhoud van de website verzorgden. Deze omstandigheid en het in 2.5 vermelde e-mailbericht kunnen ook zo worden uitgelegd, dat SSH de domeinnaam slechts hield ten behoeve van [eiser 2] .

4.10.

Het standpunt van SSH dat [eisers] bij deze uitingen steeds handelden als vertegenwoordiger van SSH is onvoldoende aannemelijk geworden. Gebleken is dat partijen hun samenwerking op geen enkele wijze hebben geformaliseerd. Wel is aannemelijk geworden dat [eisers] de feitelijke organisatie van het evenement voor hun rekening hebben genomen, dat [eisers] steeds op eigen naam ten behoeve van het evenement een verzekering en een vergunning hebben aangevraagd, dat Stichting Ventoux3 met de deelnemers overeenkomsten sloot op basis van een deelnemersreglement en de deelnemersbijdragen ontving op haar bankrekening. Desgevraagd heeft SSH ter zitting verklaard dat zij daarvoor niet de verantwoordelijkheid kan dragen. De met het evenement gemoeide kosten werden door Stichting Ventoux3 gedragen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat die kosten niet in de begroting van SSH zijn opgenomen, terwijl dat wel gebeurde bij de evenementen SteppenTegenKanker en RideForHope. SSH heeft dan ook voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een en ander steeds door [eiser 2] en mensen uit zijn vriendengroep als vertegenwoordigers van SSH is geschied. Uit de omstandigheid dat de opbrengst van het evenement steeds ten goede kwam aan SSH volgt immers niet noodzakelijkerwijs dat het evenement zelf ook door haar werd georganiseerd. Dit kan ook niet met voldoende zekerheid worden afgeleid uit de door SSH als productie 1 overgelegde PowerPointpresentatie van 12 november 2013, waarvan de authenticiteit door [eisers] overigens wordt betwist. Weliswaar wordt [eiser 2] in de door SSH overgelegde versie aangeduid als ‘projectleider’, maar daaruit volgt niet noodzakelijkerwijs dat [eiser 2] projectleider was van een evenement dat voor rekening en risico van SSH werd georganiseerd.

4.11.

Anderzijds is van belang dat in het woord-/beeldmerk Ventoux3 het woordbestanddeel ‘a ride for hope’ is verwerkt. Tussen partijen is niet in geschil dat SSH de naam ‘RideForHope’ vóór 2011 al gebruikte voor een ander evenement. Dat dit element in het woord-/beeldmerk Ventoux3 is opgenomen, vormt daarmee een aanwijzing dat het woord-beeldmerk met een impliciete licentie van SSH werd gebruikt. Dat zou weer duiden op voorgebruik van SSH. Ook zal dat bij het publiek de indruk hebben gewekt dat het om een evenement ging dat in ieder geval onder ‘auspiciën’ van SSH werd georganiseerd. Dat die indruk bij deelnemers bestond, blijkt ook uit de door SSH overgelegde nieuwsbrief, waarin een deelnemer vertelt dat het evenement door SSH wordt georganiseerd.

4.12.

De sponsorgelden voor het evenement werden, anders dan de deelnemersbijdragen, in principe direct aan SSH betaald via een betaalmodule op de website www.ventoux3.nl. Een deel van de geldstroom liep derhalve via Stichting Ventoux3 en een deel via SSH.

4.13.

Een verdere relevante omstandigheid is dat [eisers] het later als woord-/beeldmerk gedeponeerde logo naar voorlopig oordeel hebben ontworpen. De documenten met ruwe ontwerpen en een definitief ontwerp uit het najaar van 2011 die [eisers] hebben overgelegd maken dat voorshands voldoende aannemelijk. SSH stellen dat zij voor het ontwerp mondelinge aanwijzingen hebben gegeven over onder andere de te gebruiken kleuren. Of die aanwijzingen zo concreet waren dat er sprake is van een logo dat onder leiding en toezicht tot stand is gekomen en derhalve met hun toestemming aan [eisers] in gebruik is gegeven, kan binnen het kader van dit kort geding niet worden vastgesteld. Daarvoor zou getuigenbewijs nodig zijn en daar leent zich een kort geding procedure niet voor.

4.14.

De slotsom is dat de feitelijke situatie complex is, waarbij mogelijk sprake is van voorgebruik door één van partijen, maar mogelijk ook sprake is van gezamenlijk aangevangen voorgebruik, zodat partijen slechts gezamenlijk gerechtigd zouden zijn om te goeder trouw een merkdepot te doen. In het laatste geval zou niet alleen het depot door [eisers] te kwader trouw zijn, maar ook het depot van het woordmerk VENTOUX3 waarop het bevel mede is gebaseerd.

4.15.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat SSH in het beperkte kader van dit kort geding onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij de eerste voorgebruiker was van het woord-/beeldmerk Ventoux3. De beschikking dient daarom te worden herzien. Daarbij moet het de voorzieningenrechter van het hart dat bij het verzoek om een ex parte bevel een eenzijdig beeld is geschetst van de feiten, dat geen recht doet aan de complexiteit van de situatie. De herziening heeft terugwerkende kracht, hetgeen meebrengt dat [eisers] uit hoofde van de beschikking geen dwangsommen hebben verbeurd1.

Voortzetting organisatie evenement 2015

4.16.

Het voorgaande neemt niet weg dat partijen – mede in het belang van het door hen gesteunde goede doel – nadere afspraken dienen te maken over (de afwikkeling van) hun samenwerking. Een daarop gerichte vordering ligt in deze procedure echter niet voor. Dat neemt niet weg dat partijen een (stilzwijgende) overeenkomst tot samenwerking zijn aangegaan die meebrengt dat zij de wijze van samenwerken bij de organisatie van het evenement niet kort voor de volgende editie kunnen beëindigen of wijzigen. Gelet op de herziening van de beschikking en de korte termijn waarop de volgende editie van Ventoux3 zal plaatsvinden, acht de voorzieningenrechter het aangewezen dat [eisers] , conform de door hen ter zitting geuite wens en langs de lijnen van de gedeeltelijke regeling die partijen ter zitting hebben bereikt, het evenement ook dit jaar zal organiseren op dezelfde voet als in voorgaande jaren. Hierbij gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat de opbrengst van het evenement, conform de toezegging van [eisers] , aan SSH ten goede zal komen.

4.17.

Bij wijze van ordemaatregel zal de voorzieningenrechter daarom bevelen dat SSH [eisers] toegang moet verschaffen tot de website en de daaraan verbonden e-mailaccounts op de wijze als toegepast voor 6 juli 2015, zodat [eisers] op de in de voorgaande jaren gebruikelijke wijze met de deelnemers kunnen communiceren in verband met het op 11 september 2015 te houden evenement. Voor de gevorderde overdracht van de domeinnaam om niet bestaat vooralsnog geen grond. Daarnaast zal de voorzieningenrechter aan SSH een gebod opleggen om [eisers] inzage te geven in alle handelingen die SSH vanaf 6 juli 2015 jegens de deelnemers aan het evenement heeft verricht, alsmede om de door haar ontvangen deelnemersgelden over te maken aan [eisers] De door [eisers] gevorderde algemene veroordeling van SSH om haar medewerking te verlenen aan het evenement, alsmede voor het algemeen geformuleerde verbod om negatieve uitlatingen over het evenement te doen, op straffe van een dwangsom, acht de voorzieningenrechter te vaag om voor toewijzing in aanmerking te komen.

Misleidende publicaties

4.18.

Met betrekking tot de gevorderde rectificatie overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Ingevolge artikel 6:167 BW kan de voorzieningenrechter SSH veroordelen tot rectificatie van onjuiste of door onvolledigheid misleidende publicaties van gegevens van feitelijke aard. Een dergelijke rectificatie vormt een bij wet en in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voorziene beperking op de vrijheid van meningsuiting. Bij de beoordeling of een rectificatie is aangewezen dient de vrijheid van meningsuiting van SSH te worden afgewogen tegen het recht van [eisers] op de bescherming van hun eer en goede naam.

4.19.

In de publicaties op de website en in e-mails (zoals deels weergegeven in 2.17 en 2.19) en de uitingen op Facebook en Twitter heeft SSH [eisers] beschuldigd van het kapen van Facebook en Twitter accounts, een onrechtmatige poging om de website over te nemen het zich toe-eigenen van eigendommen van SSH. Daarnaast heeft SSH [eisers] beschuldigd van oplichting. Deze beschuldigingen zijn ernstig en kunnen zwaarwegende gevolgen hebben voor de geloofwaardigheid van [eisers] en daarmee voor de goede doelen waarvoor zij (en SSH) zich wensen in te zetten. Gelet op de ernst van de beschuldigingen en de te verwachten gevolgen, mocht van SSH worden verwacht dat zij dergelijke beschuldigingen alleen dan publiekelijk zou uiten indien de geuite verdenkingen ten tijde van de publicatie ruim voldoende steun vonden in het op dat moment beschikbare feitenmateriaal.

4.20.

De Facebook en Twitter accounts waarop SSH doelt, zijn in 2011 door [eiser 2] aangevraagd en sindsdien door hem beheerd en door hem en/of Stichting Ventoux3 van inhoud voorzien. SSH heeft zelf gesteld dat dat met haar medeweten en goedkeuring is gebeurd. Onder deze omstandigheden, waar SSH mee bekend was, kan het feit dat die accounts op zijn naam stonden geregistreerd niet als ‘kaping’ worden aangemerkt. De term ‘kaping’ wekt immers bij het publiek de indruk dat de accounts op oneigenlijke wijze op naam van [eiser 2] zijn gezet, hetgeen niet het geval is.

4.21.

Met betrekking tot de beschuldigingen van het toe-eigenen van eigendommen van SSH en zelfverrijking overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Uit het voorgaande volgt dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat [eisers] het woord-/beeldmerk Ventoux3 te kwader trouw hebben gedeponeerd of dat zij zich anderszins op onrechtmatige wijze eigendommen van SSH hebben toegeëigend.

4.22.

[eisers] hebben ook gemotiveerd weersproken dat zij sponsorgeld dat voor SSH bestemd was, aan zichzelf lieten uitkeren. Hun betoog dat zij sporadisch donaties op hun bankrekening lieten overmaken vanwege problemen met de betalingsmodule op de website, om het vervolgens direct over te maken aan SSH, is door SSH niet gemotiveerd weersproken en wordt ondersteund door het door [eisers] overgelegde overzicht. Het in 2.15 vermelde e-mailbericht waarin een sponsor wordt uitgenodigd geld over te maken naar de bankrekening van Stichting Ventoux3 levert zo bezien geen bewijs op van de door SSH gestelde afbuiging van sponsorgelden. Ook het in 2.9 weergegeven bericht vormt volstrekt geen bewijs van ‘zelfverrijking’ door [eiser 2] ten koste van SSH.

4.23.

De beschuldiging van ‘oplichting’ heeft SSH gemaakt op basis van de stelling dat [eiser 2] het bestaan van de Stichting Ventoux3 opzettelijk geheim zou hebben gehouden voor SSH. Uit de in 2.8 geciteerde e-mail blijkt echter dat [betrokkene 2] , voormalig bestuurder en echtgenoot van de voorzitter van de SSH, wel bekend was met Stichting Ventoux3. In zijn e-mail schrijft hij immers: “Toevallig gaan de betalingen van Stichting Ventoux3 vaak op die manier fout” (onderstreping vzr). De voorzieningenrechter gaat er daarom vanuit dat het bestaan van Stichting Ventoux3 in ieder geval in maart 2014 ook aan SSH bekend was.

4.24.

Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat SSH ten tijde van de publicaties van de beschuldigingen op de hoogte behoorde te zijn van de onjuistheid van de beschuldiging van kaping, ombuiging van geldstromen en oplichting. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had SSH – gelet op de ernstige gevolgen – zich er dan ook van moeten onthouden om de beschuldigingen te uiten op de wijze waarop zij dat heeft gedaan. Van SSH mocht worden verwacht dat zij op andere wijze uiting zou geven aan het geschonden vertrouwen en de bij haar levende verdenkingen, die voortkomen uit het in juli 2015 tussen partijen gerezen conflict. Het voorgaande geldt temeer, nu de samenwerking tussen partijen de afgelopen jaren zo succesvol is verlopen.

4.25.

Op grond van het hiervoor overwogene acht de voorzieningenrechter een rectificatie van de beschuldigingen aangewezen op de wijze als in het dictum verwoord. Aangezien [eisers] op korte termijn in staat zal worden gesteld de inhoud van de website voor hun rekening te nemen, zal de rectificatie zich beperken tot de door SSH nieuw aangemaakte accounts op Facebook en Twitter en de door haar verzonden e-mailberichten, waarin SSH de hiervoor vermelde beschuldigingen heeft geuit. Voor de door [eisers] gevorderde uitgebreidere rectificatie bestaat vooralsnog geen grond.

Tot slot

4.26.

De slotsom is dat de vorderingen van [eisers] op de hierna te vermelden wijze – en versterkt met een dwangsom – zullen worden toegewezen.

4.27.

SSH zal, als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van [eisers] begroot op € 1.525,19, waarvan € 818,- aan salaris advocaat, € 613,- aan griffierecht en € 94,19 aan kosten dagvaarding, een en ander zoals gevorderd vermeerderd met de wettelijke rente. Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert2.

in reconventie:

4.28.

SSH heeft een reconventionele vordering ingesteld onder voorwaarde dat de voorzieningenrechter in conventie tot het oordeel zou komen dat niet uitsluitend SSH het auteursrecht zou hebben op het beeldmerk Ventoux3, maar dat in plaats daarvan partijen een gemeenschappelijk auteursrecht zouden hebben. Naar de letter genomen is deze voorwaarde niet vervuld, aangezien de voorzieningenrechter het door SSH beschreven (voorlopig) oordeel niet heeft gegeven. Voor zover SSH bedoeld heeft als voorwaarde te stellen dat haar primaire beroep op een uitsluitend auteursrecht van SSH op het logo niet zou slagen, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Op dezelfde gronden als overwogen in verband met de vraag of het Ventoux3 logo onder leiding en toezicht van SSH tot stand is gekomen, is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat het Ventoux3 logo een gemeenschappelijk werk van partijen is. Reeds daarom is het door SSH in reconventie gevorderde niet toewijsbaar.

4.29.

SSH zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld, tot op heden begroot op € 408,- aan salaris advocaat.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1.

herziet de beschikking in die zin dat de daarin neergelegde bevelen met terugwerkende kracht worden vernietigd;

5.2.

beveelt SSH om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis over te gaan tot rectificatie van de door haar gedane uitlatingen met betrekking tot het kapen en toe-eigenen in e-mails aan derden en op de door haar beheerde Facebook- en Twitteraccounts, door de volgende rectificatie te zenden aan de geadresseerden van die e-mails en te plaatsen op die Facebook- en Twitteraccounts, zonder toevoeging van teksten die afbreuk doen aan de inhoud van de rectificatie, en waarbij de publicatie op de Facebook- en Twitteraccounts gedurende ten minste twee weken niet door SSH wordt verwijderd:

RECTIFICATIE

De afgelopen weken hebben wij ons negatief uitgelaten over [eiser 2] en de Stichting Ventoux3. Wij hebben hen beschuldigd van kaping van Facebook en Twitter accounts, zelfverrijking en oplichting. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag van 3 augustus 2015 is geoordeeld dat deze uitlatingen in dit kort geding niet met feiten konden worden onderbouwd en daarom onrechtmatig waren. De voorzieningenrechter heeft ons daarom bevolen deze rectificatie te plaatsen.

5.3.

veroordeelt SSH om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis [eisers] toegang te verlenen tot de website en de daaraan verbonden websites op de wijze zoals dat vóór 6 juli 2015 het geval was, tot en met 15 september 2015;

5.4.

verbiedt SSH om e-mailberichten verzonden aan [eisers] te lezen en te beantwoorden;

5.5.

gebiedt SSH om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis aan [eisers] inzage te geven in alle handelingen die SSH jegens deelnemers aan het evenement heeft verricht sinds 6 juli 2015;

5.6.

veroordeelt SSH om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis alle door haar ontvangen deelnemersgelden bestemd voor de editie 2015 af te dragen aan [eisers] ;

5.7.

bepaalt dat SSH bij overtreding van een of meer van de opgelegde ge- en verboden een dwangsom verbeurt van € 2.500,- per dag, met een maximum van € 100.000,-;

5.8.

veroordeelt SSH in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van [eisers] begroot op € 1.525,19, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis.

5.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10.

wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

5.11.

wijst de vorderingen af;

5.12.

veroordeelt SSH in de proceskosten in reconventie, tot op heden begroot op

€ 408,-;

5.13.

verklaart de proceskostenveroordeling in reconventie uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en bij haar ontstentenis in het openbaar uitgesproken door mr. E.F. Brinkman op 3 augustus 2015.

1 vgl. vzr. rb. ‘s-Gravenhage 4 mei 2011, ECLl:NL:RBSGR:2011:BQ3525, Darfurnica en vzr. rb. Den Haag 28 april 2015, IEPT20150428.

2 vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237.