Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:8696

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
20-07-2015
Datum publicatie
29-07-2015
Zaaknummer
C-09-489514 - KG ZA 15-749
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding; amaryllis met coating van wax, geen auteursrechtelijke bescherming, vorderingen ogv slaafse nabootsing afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/489514 / KG ZA 15-749

Vonnis in kort geding van 20 juli 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GREENCRE8 B.V.,

gevestigd te Kwintsheul (gemeente Westland),

eiseres,

advocaat mr. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KÉBOL B.V.,

gevestigd te Hillegom,

gedaagde,

advocaat mr. P.J. de Groen te Sassenheim.

Partijen zullen hierna Greencre8 en Kébol genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 3 juni 2015 met producties 1 tot en met 12;

 • -

  de conclusie van antwoord, producties 1 tot en met 30;

 • -

  de bij brief van 3 juli 2015 bij de rechtbank bezorgde akte overlegging producties aan de zijde van Greencre8 met producties 13 tot en met 32, waaronder een aanvullende kostenopgave;

 • -

  de bij brief van 3 juli 2015 bij de rechtbank bezorgde kostenopgave aan de zijde van Kébol;

 • -

  de akte vermindering van eis;

 • -

  de mondelinge behandeling gehouden op 6 juli 2015, waarbij door beide partijen een pleitnota is overgelegd.

1.2.

Ter zitting heeft de advocaat van Kébol bezwaar gemaakt tegen de door Greencre8 overgelegde producties 13 tot en met 32 en de voorzieningenrechter verzocht deze producties buiten beschouwing te laten. Kébol heeft daartoe aangevoerd dat deze producties, in strijd met het vigerende procesreglement, minder dan één werkdag voorafgaand aan de zitting zijn aangekondigd en overgelegd en dat hij deze producties – mede gelet op de omvang ervan – niet meer met zijn cliënten heeft kunnen bespreken. De voorzieningenrechter heeft het bezwaar gepasseerd. Hiertoe heeft hij overwogen dat de producties 13 tot en met 32 een reactie zijn op de kort voordien door Kébol ingediende conclusie van antwoord en dat deze weliswaar omvangrijk zijn maar geen bijzondere inhoud hebben. Daarnaast heeft de voorzieningenrechter overwogen dat de producties op vrijdagmiddag 3 juli 2015 om 15:10 uur digitaal zijn verzonden, zodat de advocaat van Kébol geacht moet worden voldoende gelegenheid te hebben gehad om voorafgaand aan de terechtzitting van 6 juli 2015 om 11:00 uur kennis te nemen van deze producties en om deze met zijn cliënten te bespreken. Daarbij heeft de voorzieningenrechter tijdens de zitting een leespauze ingelast, zodat Kébol redelijkerwijs niet in haar verdediging is geschaad.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Greencre8 is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht op 11 mei 2015. Zij exploiteert een groothandel in bloemen en planten en tot haar bedrijfsactiviteiten behoort de in- en verkoop van decoratiemateriaal en aanverwante artikelen. Zij verkoopt onder meer amaryllisbollen onder de naam No Water Flowers®.

Bestuurder en enig aandeelhouder van Greencre8 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diffuus B.V. (hierna ‘Diffuus’). Blijkens een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel handelde Diffuus sinds 7 november 2011 tevens onder de naam ‘Greencre8’. Bij akte van 11 mei 2015 heeft Diffuus al haar intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten en niet-geregistreerde EU en Benelux modelrechten) met betrekking tot No Water Flowers overgedragen aan Greencre8.

2.2.

De producten die door Greencre8 op de (zakelijke en consumenten)markt worden gebracht onder de naam No Water Flowers zijn amaryllisbollen, die na verwijdering van de wortels en het ruwe buitenblad zijn voorzien van een coating, waarbij de amaryllissen zonder water en wortels groeien en bloeien en zelfstandig kunnen staan. De No Water Flowers kennen meerdere uitvoeringen, waaronder de No Water Flowers Waxz®, waarbij de coating bestaat uit wax/kaarsvet, en de No Water Flowers Velvet Touchz®, waarbij de coating nog is voorzien van een stofachtig materiaal dat er uitziet en aanvoelt als fluweel. De No Water Flowers worden uitgevoerd met een metalen standaard die onderin de bol wordt gestoken, zodat de bollen zelfstandig kunnen staan. Daarnaast is aan de bol een (grijs) naamkaartje bevestigd door middel van een elastiekje om de nek van de bol.

2.3.

Bij de productie van de No Water Flowers werkt Greencre8 (in de persoon van de heer [werknemer] (hierna ‘ [werknemer] ’)) samen met de vennootschap onder firma Vreugdenhil Bulbs & Plants V.O.F. (hierna ‘Vreugdenhil’), die de amaryllisbollen levert. Greencre8 vult haar assortiment steeds aan met nieuwe kleur- en materiaalvarianten, verschillende decoraties (zoals sneeuw of glitter) en met verscheidende bolmaten. De No Water Flowers worden in ieder geval sinds 2013 op de markt aangeboden.

2.4.

Afbeeldingen van de No Water Flowers zijn hierna weergegeven:

No Water Flowers® Waxz® No Water Flowers® Velvet Touchz® :

2.5.

Kébol is een familiebedrijf dat sinds 1989 actief is in de kwekerij, veredeling en (groot)handel in bloemen en aanverwante producten. Zij richt zich onder meer op de verkoop van amaryllissen in verschillende verpakkingen, displays en concepten. Kébol richt zich op de zakelijke markt. Kébol levert ook amaryllisbollen aan Vreugdenhil.

In 2013 heeft Kébol No Water Flowers van Greencre8 verkocht. Sinds het najaar van 2014 brengt zij amaryllisbollen op de markt die zij heeft betrokken van de vennootschap onder firma TMC Productions V.O.F. (hierna ‘TMC’). Deze amaryllisbollen, die op vergelijkbare wijze zijn bewerkt als die van Greencre8 worden aangeboden onder de (verzamel)namen Amaryllis Wax en/of Touch of Wax en zijn verkrijgbaar met de aanduidingen Touch of Gloss, Touch of Snow, Touch of Magic en Touch of Glamour en als zogenoemde Specials, verkrijgbaar in uitvoeringen voor Moederdag en Halloween.

2.6.

Afbeeldingen van door Kébol aangeboden amaryllisbollen zijn hierna weergegeven:

2.7.

Bij brief van 20 maart 2015 is Kébol namens [werknemer] en Diffuus (tevens handelende onder de naam Greencre8) gesommeerd de verkoop van haar amaryllisbollen onder de verzamelnamen Wax Amaryllis en Touch of Wax te staken en gestaakt te houden. In deze brief hebben [werknemer] /Diffuus zich op het standpunt gesteld dat de amaryllisbollen van Kébol een kopie zijn van de No Water Flowers en dat Kébol inbreuk maakt op de auteursrechten en modelrechten van Greencre8 en dat Kébol bovendien onrechtmatig handelt doordat haar inbreukmakende producten een slaafse nabootsing zijn van de No Water Flowers. Daarnaast heeft zij betoogd dat het aanbieden van de producten een oneerlijke handelspraktijk is omdat Kébol bij presentatie ervan opzettelijk bij het publiek verwarring doet ontstaan over de herkomst ervan.

3 Het geschil

3.1.

Na vermindering van eis vordert Greencre8, samengevat:

1. Kébol te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere verdere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Greencre8 door het aanbieden van de Inbreukmakende Producten dan wel ieder ander product dat eenzelfde totaalindruk heeft als de No Water Flowers van Greencre8, in de gehele Europese Economische Ruimte (EER) te staken en gestaakt te houden;

2. Kébol te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis het onrechtmatig handelen jegens Greencre8 door het aanbieden van de Inbreukmakende Producten, te staken en gestaakt te houden;

3. Kébol te gebieden de reeds uitgeleverde Inbreukmakende Producten binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis door middel van een recall terug te halen bij haar professionele afnemers op de in de dagvaarding vermelde wijze;

4. Kébol te bevelen binnen 24 uur na betekening van dit vonnis een bericht met de in de dagvaarding vermelde inhoud te plaatsen op de homepage van haar website www.kebol.nl;

5. Kébol te bevelen om binnen 28 dagen na betekening van het vonnis de totale bij haar nog in voorraad zijnde hoeveelheid Inbreukmakende Producten, alsmede de retour ontvangen Inbreukmakende Producten, te (laten) vernietigen;

6. Kébol te bevelen om binnen veertien dagen dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis een door een AA/RA registeraccountant gecertificeerde opgave te doen van a) het totaal aantal Inbreukmakende Producten dat Kébol en/of enige andere (rechts)persoon voor haar heeft geproduceerd, b) het totaal aantal Inbreukmakende Producten dat Kébol heeft gekocht en/of besteld maar nog niet geleverd heeft gekregen, gespecificeerd per leverancier, c) het totaal aantal Inbreukmakende Producten dat Kébol in voorraad heeft, d) het totaal aantal Inbreukmakende Producten dat Kébol verkocht heeft, gespecificeerd per afnemer, e) de inkoop- en verkoopprijs van de Inbreukmakende Producten die Kébol heeft betaald en heeft gerekend, f) het totaalbedrag aan winst dat Kébol heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de Inbreukmakende Producten en g) de volledige namen en adressen van alle (rechts)personen die bij de verhandeling van de Inbreukmakende Producten zijn betrokken, alle documenten betrekking hebbend voor de EER;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Kébol in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (hierna Rv) en onder bepaling van de termijn van artikel 1019i Rv op zes maanden.

3.2.

Greencre8 legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Kébol amaryllisbollen op de markt brengt die inbreuk maken op de auteursrechten van Greencre8, dan wel dat die amaryllisbollen een slaafse nabootsing zijn van de No Water Flowers van Greencre8, dan wel dat het aanbieden van de amaryllisbollen door Kébol met de aanprijzingen die lijken op die van Greencre8, te beschouwen is als een oneerlijke handelspraktijk, omdat Kébol bij het publiek verwarring doet ontstaan over de herkomst ervan.

3.3.

Kébol voert verweer. Zij heeft daartoe onder meer aangevoerd dat de in wax gevatte amaryllisbol geen auteursrechtelijke beschermd werk is en dat er bij het relevante publiek geen verwarring kan ontstaan over de herkomst van de bollen van Kébol, zodat slaafse nabootsing en/of oneerlijke handelspraktijken niet aan de orde kunnen zijn.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Ambtshalve wordt overwogen dat de bevoegdheid van de Nederlandse voorzieningenrechter om kennis te nemen van (het grensoverschrijdende deel van) de vorderingen van Greencre8 moet worden aangenomen op grond van artikel 4 lid 1 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Kébol heeft immers haar woonplaats in Nederland en ter zake van de door Greencre8 ingestelde vorderingen is geen andere buitenlandse rechter bij uitsluiting bevoegd.

4.2.

Voor de toewijzing van de vorderingen van Greencre8 dient de voorzieningenrechter te beoordelen of het waarschijnlijk te achten is dat deze vorderingen in een eventueel aan te spannen bodemprocedure toewijsbaar zijn, zodanig dat het verantwoord is daarop bij wijze van voorziening bij voorraad vooruit te lopen. Dit betekent dat de vorderingen alleen kunnen worden toegewezen indien aannemelijk is dat de door Kébol aangeboden amaryllisbollen (i) inbreuk maken op een aan Greencre8 toekomend auteursrecht ter zake van de No Water Flowers, dan wel dat (ii) deze een slaafse nabootsing zijn van de No Water Flowers, dan wel dat (iii) het aanbieden van de amaryllisbollen door Kébol anderszins onrechtmatig is jegens Greencre8. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat hiervan geen sprake is. De vorderingen van Greencre8 worden dus afgewezen. Daartoe wordt als volgt overwogen.

Auteursrecht Greencre8

4.3.

Van een auteursrecht op de No Water Flowers kan alleen dan sprake zijn indien deze kunnen worden aangemerkt als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om “een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk” (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I). Vergelijk voorts HR 22 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke/H3) en HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014: 2737 (Rubik’s Cube). Hiervoor is vereist dat de uiterlijke vormgeving het resultaat is van creatieve keuzes. Hierbij mag het niet gaan om banale of triviale elementen en de keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Voorts geldt dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.

4.4.

Greencre8 stelt dat de No Water Flowers zich kenmerken door de combinatie van de volgende elementen:

 1. De keuze voor de coating, zowel materiaal- als kleurkeuze;

 2. De strakheid/gladheid van de coating, waardoor het geheel een (volmaakte) ronde bol lijkt;

 3. Het volledig rondom aanbrengen van de coating zonder uitstekende delen;

 4. Het zelfstandig laten staan van de bol op een ijzeren voetje; en

 5. Het elastiekje met het kaartje eraan om de nek van de bol.

4.4.1.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter maken deze elementen de vormgeving van de No Water Flowers niet tot een werk volgens de in 4.3. vermelde eisen, ook niet in combinatie. No Water Flowers zijn amaryllisbollen vervat in een coating van wax. Hierbij wordt het reeds bekende aanbrengen van wax om de bol – wat als technisch voordeel onder meer heeft dat de bol minder transpireert en daardoor met minder of zelfs geen water toekan – thans op meer decoratieve wijze ingezet. De bol krijgt zo als het ware zijn eigen vaas al mee. Dat idee als zodanig is echter volgens vaste jurisprudentie niet te beschermen krachtens het auteursrecht. Er moet derhalve worden gekeken naar de concrete uitvoering van dat idee. Hierbij geldt voorshands het volgende. De keuze voor een bepaalde kleur wax, waaronder de ondoorzichtigheid ervan, is voorshands als volstrekt triviaal aan te merken. Hetzelfde geldt voor de bollen waarbij aan de wax een laagje velours is toegevoegd. Dit is temeer het geval nu de amaryllisbollen met name in de kerstperiode worden aangeboden, waarbij geldt dat onvoldoende bestreden is dat de keuze voor velours alsmede de kleurenkeuzes van Greencre8 (donkerrood, rood velours, zwart) reeds ruimschoots voor kerstballen en dergelijke bekend zijn. Overigens geldt, met name ten aanzien van de glitteruitvoeringen, dat in het op dit punt in het beperkte, tussen partijen gevoerde debat onvoldoende duidelijkheid gekomen is over de vraag of Greencre8 ook alle door haar aan de vordering ten grondslag gelegde uitvoeringen als eerste op de markt heeft gebracht.

4.4.2.

Ook de onder b) gestelde gladheid en strakheid van de coating, en daarmee de gladde afwerking en de ronde vorm van de No Water Flowers, is naar voorlopig oordeel te beschouwen als een triviale keuze. De vormgeving van het geheel wordt in hoofdzaak bepaald door de natuurlijke vorm van de amaryllisbol in combinatie met de eigenschappen van de wax. Dat Greencre8 in verband met de gladheid van de coating (losse) buitenbladen van de amaryllisbollen heeft verwijderd is in dit verband niet doorslaggevend omdat dit als zodanig niet het uiterlijk bepaalt. De gladde en ronde afwerking is onvoldoende creatief en hoe je daaraan komt, doet vervolgens in het kader van het auteursrecht niet ter zake.

4.4.3.

Voorts heeft Kébol onweersproken gesteld dat het verwijderen van de wortels van de bol (het ’zolen’) al bekend was en ook een technische functie heeft, aangezien de bol daardoor beter beschermd is tegen aaltjes, de bol minder snel gaat stinken en de groeikracht meer gebruikt wordt voor de stengel en de bloem. Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat het zolen evenmin te beschouwen is als een auteursrechtelijk te beschermen trek. Dat het zolen wellicht niet noodzakelijk is – bijvoorbeeld omdat er ook voor gekozen kan worden de wortels door de wax heen te laten groeien, legt daartegenover onvoldoende gewicht in de schaal, te minder omdat het kennelijk enigszins nauw luistert of de bol inderdaad zonder water tot bloei kan komen. Het is aannemelijk dat daarvoor het verwijderen van de worteltjes toch van belang kan zijn. Dat het mogelijk het nodige experimenteerwerk van Greencre8 heeft gevergd om te beoordelen welke amaryllisbol het verwijderen van de worteltjes (en hiervoor genoemde buitenbladen) kan lijden en nog steeds zonder water tot bloei komt, doet auteursrechtelijk niet ter zake.

4.4.4.

Met betrekking tot het gebruik van het metalen voetje (dat beide partijen kennelijk betrekken bij dezelfde leverancier en door hem ontwikkeld is) overweegt de voorzieningenrechter dat het voor het gebruiksdoel, het zelfstandig laten staan van de amaryllisbol, noodzakelijk is dat deze op een standaard wordt geplaatst. De standaard zelf, waarop Greencre8 overigens ook geen intellectuele eigendomsrecht pretendeert, is niet bepalend voor het uiterlijk van de No Water Flowers.

4.4.5.

Het hangen van een kaartje om de nek van de amaryllisbollen is naar het oordeel van de voorzieningenrechter eveneens een triviale keuze. Het gebruik van dergelijke kaartjes is op de markt van bloemen- en planten gebruikelijk en in ieder geval deels functioneel bepaald, waarbij opmerking verdient dat Greencre8 geen beroep doet op het precieze uiterlijk van haar kaartje (zonder twijfel omdat het door Kébol gebruikte kaartje daar nogal van afwijkt).

4.4.6.

Bij deze stand van zaken is het onvoldoende aannemelijk te achten dat de gestelde kenmerken van de No Water Flowers zijn terug te voeren op vrije en creatieve keuzes van de maker, ook niet in onderlinge samenhang beschouwd. De kenmerken zijn in ieder geval grotendeels banaal, dan wel technisch en/of functioneel bepaald. Gelet hierop acht de voorzieningenrechter het onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat Kébol inbreuk maakt op enig auteursrecht ter zake de No Water Flowers zodat de gevraagde voorziening gebaseerd op auteursrecht geweigerd moet worden.

Slaafse nabootsing

4.5.

Aan Greencre8 moet worden toegegeven dat bepaalde uitvoeringen van de amaryllisbollen van Kébol minst genomen de indruk wekken dat zij zijn ontleend aan die van Greencre8. Deze indruk leidt evenwel niet zonder meer tot de conclusie dat de amaryllisbollen van Kébol een ongeoorloofde slaafse nabootsing zijn. Bij de te maken beoordeling geldt als uitgangspunt dat het nabootsen van een product van een ander alleen dan onrechtmatig is, indien moet worden aangenomen dat men zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product op bepaalde punten een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Ingevolge vaste jurisprudentie kan van verwarringsgevaar slechts sprake zijn indien geoordeeld moet worden dat de No Water Flowers voldoende onderscheidend vermogen hebben en zij, op het moment van de gestelde inbreuk, in de relevante markt een eigen plaats innemen.

4.6.

In aansluiting op hetgeen is overwogen in 4.4. valt , gelet op het grotendeels functioneel bepaalde en/of triviale karakter van de No Water Flowers, niet goed in te zien in welk samenstel van elementen hun onderscheidend karakter is gelegen en waarin Kébol had moeten afwijken om nodeloze verwarring bij het publiek te voorkomen. Voor zover Greencre8 daarbij het oog had op bijvoorbeeld de kleurzetting, is niet inzichtelijk gemaakt dat de betreffende kleur bol een eigen plaats inneemt. De enkele omstandigheid dat Greencre8 (wellicht) de eerste was met het idee en dat zij (althans Vreugdenhil) hiervoor aandacht heeft gekregen van FloraHolland (in 2015 door een prijs) en een televisieprogramma, is in dit verband onvoldoende.

4.7.

Nu de No Water Flowers naar voorlopig oordeel geen eigen plaats in de markt innemen, kan de door Greencre8 gestelde verwarring verder onbesproken blijven. Evenzeer kan de voorzieningenrechter de vraag daar laten of er na bescherming krachtens een niet ingeschreven Gemeenschapsmodel (waarop Greencre8 eerder nog een beroep deed) plaats kan zijn voor bescherming volgens het leerstuk van slaafse nabootsing.

Oneerlijke handelspraktijken

4.8.

Ten slotte heeft Greencre8 betoogd dat Kébol zich bedient van oneerlijke handelspraktijken in de zin van artikel 6:193a e.v. BW, omdat Kébol door de wijze van aanbieden van haar amaryllisbollen bij de consument verwarring zou zaaien over de herkomst van de amaryllisbollen. Daargelaten de toepasselijkheid van 6:193a e.v. BW1, moet dit betoog worden verworpen. Ten eerste maakt Kébol voorshands voldoende duidelijk dat de bollen van haar afkomstig zijn omdat zij die onder haar eigen naam aanbiedt en verkoopt in een verpakking waarop haar naam als herkomst van de bollen is vermeld. Greencre8 heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Kébol ook bollen verkoopt zonder die verpakking. De omstandigheid dat wederverkopers als tuincentra de bollen mogelijk zonder verpakking aanbieden, kan zonder bijkomende omstandigheden die niet door Greencre8 zijn gesteld, niet aan Kébol worden toegerekend. Bovendien geldt dat voor zover Greencre8 daarbij verwarring door het uiterlijk van de bol op het oog heeft, dit hiervoor niet onrechtmatig is geoordeeld. De eerst door Greencre8 en thans ook door Kébol gebruikte aanduiding ‘eyecatcher’ is gebruikelijk in reclame en niet te monopoliseren, althans heeft Greencre8 hiervoor onvoldoende aangevoerd, daargelaten dat zij het (terecht) niet als merk heeft gedeponeerd. Met het gebruik van de aanduiding ‘Touch of Wax’, al dan niet in combinatie met ‘Velvet’ of ‘Specials’ houdt Kébol voldoende afstand van de merken Waxz, Velvet Touchz en Specialz, gelet op het feit dat de kenmerkende ‘z’ niet wordt overgenomen (merkinbreuk als zodanig is overigens niet gesteld). Voorts is ook gebruik van de term ‘uniek’ in reclame een vrij gebruikelijke vorm van overdrijving en zal de gemiddelde consument, zonder bijkomende omstandigheden die Greencre8 niet heeft gesteld, niet door louter het gebruik van dat woord verwachten dat Kébol de eerste of enige aanbieder is. Tot slot maken ook de hiervoor geschetste uitingen tezamen genomen niet dat Kébol verwarring zaait over de herkomst, gelet op dat zij voldoende duidelijk maakt dat de bollen van haar afkomstig zijn.

Slotsom en proceskosten

4.9.

De slotsom is dat de vorderingen van Greencre8 moeten worden afgewezen. De ambtshalve nog te onderzoeken vraag naar het spoedeisende karakter kan zodoende in het midden blijven. Greencre8 zal als de in het ongelijk gestelde partij op de voet van artikel 1019h Rv worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Greencre8 heeft geen verweer gevoerd tegen de door Kébol gevorderde en gespecificeerd opgegeven kosten ten bedrage van € 16.535,04. Deze kosten komen voor toewijzing in aanmerking, minus 10% dat onbetwist volgens Kébol betrekking heeft op het deel van het geschil dat slaafse nabootsing of anderszins onrechtmatig handelen betreft. Daarbij zij dan 10% van het liquidatietarief € 81,60 op te tellen, in totaal derhalve een bedrag van € 14.881,54 alsmede het griffierecht (dat kennelijk niet in de opgave van Kébol is betrokken, zo begrijpt de voorzieningenrechter).Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010: BL1116, NJ 2011/237).

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

wijst het gevorderde af;

5.2.

veroordeelt Greencre8 in proceskosten, tot dusver aan de zijde van Kébol begroot op € 14.963,14, waarvan € 14.881,54 aan advocaatkosten en € 613,- aan griffierecht.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 20 juli 2015.

1 In beginsel zijn deze artikelen slechts van toepassing in de relatie handelaar-consument, maar hierop zijn door het Europese Hof van Justitie uitzonderingen aangenomen. Bovendien is artikel 6:194 BW wel van toepassing.