Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:7881

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
07-07-2015
Datum publicatie
13-07-2015
Zaaknummer
09-852014-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, aanbieden, verwerven en in bezit hebben en zich met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/852014-15

Datum uitspraak: 7 juli 2015

Tegenspraak

(Verkort vonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen verdachte:

[verdachte],

geboren op 12 oktober 1955 te [geboorteplaats],

BRP-adres: [adres], [adres].

De terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 23 juni 2015.

Verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. R.A. Kaarls, advocaat te Den Haag, is ter terechtzitting verschenen en gehoord.

De officier van justitie, mr. B. Lijnse, heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren en met oplegging van de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering zijn geadviseerd.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen (beslaglijst, die als bijlage A aan dit vonnis is gehecht) onder 1, 2 en 3 genummerde voorwerpen zullen worden onttrokken aan het verkeer.

De tenlastelegging


Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 2 februari 2013 tot en met 30 juli 2014 te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) (een) afbeelding(en), te weten foto('s) en/of video('s) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een computer en/of een (externe) harde schijf) heeft


verspreid (door het verzenden via Skype) en/of aangeboden (door het plaatsen in een (versleutelde) P2Pmap (GigaTribe)) en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een of meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

Video/film 1.

Naam: - [naam video 1]

Video van een meisje, geschatte leeftijd tussen 3 en 5 jaar oud en een volwassen man. Het meisje zit samen met de man in bad. Zowel het meisje als de man is naakt. De man zit op zijn knieeën. Voor hem staat het meisje met haar rug naar de man toe. De man stopt zijn stijve penis tussen de benen van het meisje. Op de video is te zien dat de penis aan de voorkant tussen de benen van het meisje tevoorschijn komt. De man beweegt zijn penis tussen de benen van het meisje. De man drukt zijh penis vervolgens tussen de billen van het meisje. Vervolgens houdt de man zijn penis voor de buik van het meisje. Uit de penis van de man komt een witte substantie, vermoedelijk sperma. Het sperma komt op het lichaam van het meisje.

Video/film 2.

Naam: [naam video 2]

Video van meisje, geschatte leeftijd tussen de 12 en 16 jaar oud en een kennelijk volwassen man. Op de video is het meisje met ontbloot bovenlichaam te zien. Voor het gezicht van het meisje is de penis van de man te zien. Het meisje trekt met haar rechter hand aan de penis van de man. Uit de penis van de man komt een witte substantie, vermoedelijk sperma, welke in het gezicht van het meisje wordt gespoten.Het meisje knijpt hierbij haar ogen dicht.

Foto 1.

Naam [naam foto 1]

Foto van een jongen, geschatte leeftijd tussen de 3 en 5 jaar oud en een volwassen vrouw. De vrouw ligt op haar rug op een bed. De vrouw draagt alleen een topje, waarbij haar borsten ontbloot zijn, en hakken. De vrouw is verder naakt. De vrouw ligt met haar benen wijd. Tussen de benen van de vrouw zit de jongen in kleermakerszit. De jongen is geheel naakt. zijn linkerhand in de vagina van de vrouw. De vrouw houdt met haar rechterhand de arm van de jongen vast. Haar linkerhand houdt zij ter hoogte van haar vagina. Het gezicht van de vrouw is op de foto onherkenbaar gemaakt.

Foto 2.

Naam [naam foto 2]

Foto van een meisje, geschatte leeftijd tussen de 10 en 12 jaar oud. Het meisje ligt naakt op een bed met alleen een zwart masker op. Het meisje ligt met haar handen en benen vastgebonden met touw op het bed. De benen van het meisje zijn door het touw gespreid en opgetrokken. De vagina van het meisje is op deze manier vol in beeld. De foto is zo genomen dat de nadruk op de vagina van het meisje ligt.

Foto 3.

Naam: [naam foto 3]

Foto van twee poserende meisjes, geschatte leeftijd tussen de 10 en 14 jaar oud. Beiden meisjes zijn naakt. De meisjes zitten op hun knieeën in het water. Hierbij leunen zij op hun handen achter hun rug. De nadruk ligt hierbij op de vagina's van de meisjes. De meisjes kijken recht in de camera. De foto is voorzien van het logo "[naamblad]".

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in of omstreeks de periode van 28 maart 2014 tot en met 30 juli 2014 te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) (een) afbeelding(en) (te weten foto('s) en/of video('s)/film(s)) en/of (een) gegevensdrager(s) (te weten een computer en/of een (externe) harde schijf) bevattende (een) afbeelding(en), in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn waarbij een mens en een dier is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit:

Video/film 1:

Naam: [naam video 3]

Video met daarin een volwassen man en een hond. De man is naakt en zit met zijn knieën op een bed. Voor hem staat een hond op het bed. De man heeft zijn penis in/tegen de achterkant van de hond. De man beweegt zijn penis op en neer. Na afloop haalt de man zijn penis bij de hond vandaan. Uit de penis van de man komt een witte substantie, vermoedelijk sperma.

Foto 1:

Naam: [naam foto 4]

Foto van een volwassen vrouw en vermoedelijk een hond. Op de foto is het hoofd van de vrouw te zien en het onderlichaam van de hond. De vrouw heeft de penis van de hond in haar mond.

Foto 2:

Naam: [naam foto 5]

Foto waarop een volwassen vrouw en een paard te zien is. De vrouw is naakt en draagt alleen schoenen. De vrouw zit op haar hurken naast het paard. De vrouw houdt met haar handen de penis van het paard vast. De penis van het paard houdt zij tegen/in haar mond. Uit de penis van het paard komt een witte substantie, vermoedelijk sperma, welke in haar gezicht/mond en op haar lichaam komt.

De bewijsmiddelen

De rechtbank grondt haar overtuiging dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist met de bewijsmiddelen, dan wel met een opgave daarvan, zal dit plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit vonnis zal worden gehecht.

De bewezenverklaring

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - heeft de rechtbank de overtuiging bekomen dat verdachte de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten heeft begaan, te weten dat verdachte:

1.

in de periode van 2 februari 2013 tot en met 30 juli 2014 te 's-Gravenhage, afbeelding(en), te weten foto's en/of video's en/of films heeft verspreid en aangeboden (door het plaatsen in een versleutelde P2Pmap (GigaTribe)) en verworven en in bezit gehad en zich daartoe met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij telkens een of meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

Video/film 1.

Naam: - [naam video 1]

Video van een meisje, geschatte leeftijd tussen 3 en 5 jaar oud en een volwassen man. Het meisje zit samen met de man in bad. Zowel het meisje als de man is naakt. De man zit op zijn knieën. Voor hem staat het meisje met haar rug naar de man toe. De man stopt zijn stijve penis tussen de benen van het meisje. Op de video is te zien dat de penis aan de voorkant tussen de benen van het meisje tevoorschijn komt. De man beweegt zijn penis tussen de benen van het meisje. De man drukt zijn penis vervolgens tussen de billen van het meisje. Vervolgens houdt de man zijn penis voor de buik van het meisje. Uit de penis van de man komt een witte substantie, vermoedelijk sperma. Het sperma komt op het lichaam van het meisje.

Video/film 2.

Naam: [naam video 2]

Video van meisje, geschatte leeftijd tussen de 12 en 16 jaar oud en een kennelijk volwassen man. Op de video is het meisje met ontbloot bovenlichaam te zien. Voor het gezicht van het meisje is de penis van de man te zien. Het meisje trekt met haar rechter hand aan de penis van de man. Uit de penis van de man komt een witte substantie, vermoedelijk sperma, welke in het gezicht van het meisje wordt gespoten. Het meisje knijpt hierbij haar ogen dicht.

Foto 1.

Naam [naam foto 1]

Foto van een jongen, geschatte leeftijd tussen de 3 en 5 jaar oud en een volwassen vrouw. De vrouw ligt op haar rug op een bed. De vrouw draagt alleen een topje, waarbij haar borsten ontbloot zijn, en hakken. De vrouw is verder naakt. De vrouw ligt met haar benen wijd. Tussen de benen van de vrouw zit de jongen in kleermakerszit. De jongen is geheel naakt. zijn linkerhand in de vagina van de vrouw. De vrouw houdt met haar rechterhand de arm van de jongen vast. Haar linkerhand houdt zij ter hoogte van haar vagina. Het gezicht van de vrouw is op de foto onherkenbaar gemaakt.

Foto 2.

Naam [naam foto 2]

Foto van een meisje, geschatte leeftijd tussen de 10 en 12 jaar oud. Het meisje ligt naakt op een bed met alleen een zwart masker op. Het meisje ligt met haar handen en benen vastgebonden met touw op het bed. De benen van het meisje zijn door het touw gespreid en opgetrokken. De vagina van het meisje is op deze manier vol in beeld. De foto is zo genomen dat de nadruk op de vagina van het meisje ligt.

Foto 3.

Naam: [naam foto 3]

Foto van twee poserende meisjes, geschatte leeftijd tussen de 10 en 14 jaar oud. Beiden meisjes zijn naakt. De meisjes zitten op hun knieeën in het water. Hierbij leunen zij op hun handen achter hun rug. De nadruk ligt hierbij op de vagina's van de meisjes. De meisjes kijken recht in de camera. De foto is voorzien van het logo "[naamblad]";

van welke misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

2.

in de periode van 28 maart 2014 tot en met 30 juli 2014 te ’s-Gravenhage meermalen een afbeelding (te weten een foto en/of een video/film) in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding telkens (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn waarbij een mens en een dier is/zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit:

Video/film 1:

Naam: [naam video 3]

Video met daarin een volwassen man en een hond. De man is naakt en zit met zijn knieën op een bed. Voor hem staat een hond op het bed. De man heeft zijn penis in/tegen de achterkant van de hond. De man beweegt zijn penis op en neer. Na afloop haalt de man zijn penis bij de hond vandaan. Uit de penis van de man komt een witte substantie, vermoedelijk sperma.

Foto 1:

Naam: [naam foto 4]

Foto van een volwassen vrouw en vermoedelijk een hond. Op de foto is het hoofd van de vrouw te zien en het onderlichaam van de hond. De vrouw heeft de penis van de hond in haar mond.

Foto 2:

Naam: [naam foto 5]

Foto waarop een volwassen vrouw en een paard te zien is. De vrouw is naakt en draagt alleen schoenen. De vrouw zit op haar hurken naast het paard. De vrouw houdt met haar handen de penis van het paard vast. De penis van het paard houdt zij tegen/in haar mond. Uit de penis van het paard komt een witte substantie, vermoedelijk sperma, welke in haar gezicht/mond en op haar lichaam komt.

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

ten aanzien van feit 1:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, aanbieden, verwerven en in bezit hebben en zich met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

ten aanzien van feit 2:

een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

De strafbaarheid van verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

De strafoplegging

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Verdachte heeft zich gedurende een lange periode van bijna anderhalf jaar schuldig gemaakt aan het verspreiden, aanbieden, verwerven en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen en het zich daartoe de toegang verschaffen met gebruikmaking van een communicatiedienst. Verdachte heeft hier een gewoonte van gemaakt. De rechtbank acht het handelen van verdachte uiterst verwerpelijk en rekent dit verdachte zwaar aan. Bij de vervaardiging van kinderpornografie worden de betrokken kinderen seksueel misbruikt en geëxploiteerd door volwassenen, die hen juist behoren te beschermen. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen die het slachtoffer zijn van kinderpornografie jarenlang, zo niet hun verdere leven, de psychische en soms ook lichamelijke gevolgen ondervinden van het (seksueel) misbruik dat zij hebben moeten doorstaan. Verdachte moet hiervoor als afnemer mede verantwoordelijk worden gehouden, nu de vraag naar de kinderpornografie bijdraagt aan de productie daarvan en daarmee aan het daadwerkelijke misbruik van kinderen. Daarbij komt dat verdachte vanaf het begin van de bewezenverklaarde periode actief op zoek is gegaan naar kinderpornografische afbeeldingen en deze tevens op actieve wijze heeft aangeboden en verspreid. Via de site GigaTribe heeft hij wachtwoorden uitgewisseld om bij anderen in mappen met kinderporno te kijken en te downloaden en ook toegang verschaft tot zijn eigen collectie. Uit de zich in het dossier bevindende chatgesprekken is af te leiden dat verdachte zich op geen enkel moment rekenschap heeft gegeven van het leed dat de betreffende kinderen is aangedaan. De rechtbank houdt in het nadeel van verdachte voorts rekening met de aard van de aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen, nu op een groot gedeelte daarvan (85%) vergaande seksuele handelingen (zoals vaginale en anale penetratie en ontuchtige handelingen) bij soms zeer jonge kinderen te zien zijn. De rechtbank overweegt voorts dat de bewezenverklaring van dit feit betrekking heeft op een relatief beperkt aantal afbeeldingen maar dat zij bij de strafoplegging rekening houdt met het grootschalige karakter van het delict, zoals uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting is gebleken Uit het dossier is af te leiden dat het gaat om meer dan drieduizend plaatjes en video’s/films, waarbij het bij 70% gaat om kinderen jonger dan 12 jaar.

Voorts heeft verdachte zich gedurende een aantal maanden schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van dierenpornografische afbeeldingen. Ook dit rekent de rechtbank verdachte ernstig aan. Voor de vervaardiging van deze afbeeldingen zijn dieren misbruikt ten behoeve van een onzedelijke behoeftebevrediging van personen. Ook hiervoor geldt dat door de vraag naar dergelijke afbeeldingen de productie ervan en het misbruik waarmee deze gepaard gaat in stand wordt gehouden.

Omtrent de persoon van verdachte heeft de rechtbank acht geslagen op een hem betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 26 mei 2015, waaruit volgt dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten. In het voordeel van verdachte houdt de rechtbank er verder rekening mee dat er sinds de interventie door de politie in juli 2014 geen meldingen omtrent kinderporno betreffende verdachte bekend zijn geworden.

Voorts heeft de rechtbank kennis genomen van het reclasseringsrapport dat is opgemaakt en ondertekend door T. Starrenburg, reclasseringswerker en R.G. de Rijk, leidinggevende d.d. 27 april 2015 betreffende verdachte. De reclassering rapporteert dat verdachte na zijn ontslag als medewerker van de gemeente Den Haag in mei 2014 op emotioneel gebied in een vacuüm terechtkwam en steeds minder met zijn partner ging delen. Verdachte ging de door hem gemiste uitdagingen in zijn privéleven zoeken op chatsites en kwam in de virtuele wereld van internet en porno terecht. Verdachte kwam in contact met kinderporno en accepteerde dit min of meer, omdat hij deze wereld als zijn wereld beschouwde en in enige mate geïnteresseerd is in de ontwikkeling van meisjes. Uit het rapport komt voorts naar voren dat verdachte op 4 september 2014 vrijwillig is gestart met behandeling bij De Waag in Den Haag en dat deze instelling in september 2014 bij verdachte de diagnoses parafilie NAO, partnerrelatieproblemen, depressieve stoornis NAO en werkproblemen heeft gesteld. De reclassering rapporteert verder dat verdachte in het kader van zijn behandeling deelneemt aan de Kinderporno Download Groep (KDG) en dat er geregeld individuele gesprekken plaatsvinden en dat verdachte zich daarbij actief inzet.

De reclassering schat de kans op recidive in de huidige situatie in als laag tot gemiddeld, omdat verdachte zich inmiddels goed bewust is van de situatie die hij heeft veroorzaakt en de redenen waarom hij in die situatie is terechtgekomen. De kans op recidive zal snel oplopen tot meer dan gemiddeld en/of hoog, indien verdachte dit uit het zicht verliest. De reclassering schat in dat verdachte zich niet zal onttrekken aan voorwaarden en dat er geen risico is op letselschade. De reclassering adviseert de rechtbank om aan verdachte een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf op te leggen, met oplegging van de voorwaarden van een meldplicht, een behandelverplichting inhoudende voorzetting van de behandeling bij de Waag of soortgelijke instelling en een andere voorwaarde het gedrag betreffende, te weten computercontrole op kinderporno zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij zich bewust is van zijn fouten en dat de zaak een grote impact op hem en zijn persoonlijk leven heeft gehad. Verdachte heeft verklaard dat hij positief staat tegenover behandeling door De Waag en dat hij nog geen terugval heeft gehad, omdat hij nu weet wat zijn valkuilen zijn en een terugvalpreventieplan heeft opgesteld. Verdachte heeft zich bereid verklaard alle door de reclassering geadviseerde voorwaarden na te komen.

Alhoewel de rechtbank het positief acht dat verdachte op eigen initiatief hulp heeft gezocht en zich hier actief voor inzet, heeft de rechtbank de indruk dat hij - en ook de reclassering - onvoldoende doordrongen zijn van de ernst van de feiten. Zo heeft verdachte al ruim een jaar vóórdat hij zijn baan verloor kinderporno uitgewisseld en alhoewel verdachte verklaart dat enkel het poseren van twaalf- tot zestienjarige meisjes zijn interesse heeft, volgt uit het dossier dat het met name gaat om jongere kinderen onder de twaalf die actieve seksuele handelingen plegen of ondergaan. De ernst van de feiten maakt dan ook dat de rechtbank ondanks de aangevoerde persoonlijke omstandigheden niet zal volstaan met oplegging van een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. Hierbij heeft zij mede gelet op de door de Landelijke Commissie voor Straftoemeting opgestelde oriëntatiepunten voor deze feiten (LOVS-oriëntatiepunten).

Met de officier van justitie is de rechtbank voorts van oordeel dat een langere periode van controle op het handelen van verdachte noodzakelijk is. Dit gelet op de aard van de delicten en de fantasieën die verdachte in de chatgesprekken heeft geuit (over zeer jonge kinderen) . Een lange proeftijd is dan ook aangewezen.

Alles afwegend acht de rechtbank oplegging van een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren onder de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden, alsmede een forse taakstraf passend en geboden.

Inbeslaggenomen voorwerpen.

De rechtbank zal de op de beslaglijst onder 1, 2 en 3 genummerde voorwerpen onttrekken aan het verkeer. Deze voorwerpen zijn voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien met behulp van deze voorwerpen de onder 1 en 2 bewezenverklaarde feiten zijn begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straffen en maatregel zijn gegrond op de artikelen:

- 9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c, 57, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

De beslissing

De rechtbank:

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, aanbieden, verwerven en in bezit hebben en zich met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

ten aanzien van feit 2:

een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezenverklaarde en verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 10 (TIEN) MAANDEN;

bepaalt dat de tijd door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt dat een gedeelte van die straf, groot 9 (NEGEN) MAANDEN, niet zal worden tenuitvoergelegd onder de algemene voorwaarden dat veroordeelde:

- zich voor het einde van de hierbij op vijf jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- ter vaststelling van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

en onder de bijzondere voorwaarden dat veroordeelde:

- zich zo spoedig mogelijk meldt bij Reclassering Nederland (Bezuidenhoutseweg 179, 2594 AH te Den Haag) en zich daarna gedurende de proeftijd op door de reclassering te bepalen tijdstippen blijft melden bij deze instelling, zo frequent en zolang de reclassering dat noodzakelijk acht;

- gedurende de proeftijd de reeds gestarte behandeling gericht op zeden bij De Waag zal voorzetten of een behandeling bij een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling volgt, waarbij veroordeelde zich houdt aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

- gedurende de proeftijd wordt verplicht tot computercontrole op kinderporno, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

geeft opdracht aan Reclassering Nederland tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

veroordeelt verdachte voorts tot:

een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, voor de tijd van 200 (TWEEHONDERD) UREN;

beveelt, voor het geval dat veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de tijd van 100 (HONDERD) DAGEN;

verklaart onttrokken aan het verkeer de op de beslaglijst onder 1, 2 en 3 genummerde voorwerpen, te weten:

1. STK Computer

[naam computer/bestand 2]

2. 1.00 STK Harddisk

[naam harddisk]

;

3. 1.00 STK Computer

[naam computer/bestand]

Dit vonnis is gewezen door

mr. R.E. Perquin, voorzitter,

mr. A.J. Milius, rechter,

mr. S.L.M. Staals, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. M. Walenkamp, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 7 juli 2015.