Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:6739

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
12-06-2015
Datum publicatie
25-06-2015
Zaaknummer
C-09-485579 - HA RK 15-124
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publicatie op rechtspraak.nl/uitspraken

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/485579 / HA RK 15-124

Beschikking van 12 juni 2015

in de zaak van

1 JASPER MICHIEL CONSTANTIJN HEEMSKERK,

2. TINE KRISTIN ELZA KATRIEN STROUS-DELAERE,

beiden kantoorhoudende te Den Haag,

verzoekers,

advocaat mr. L.E.M. de Vries-Blom te Delft.

1 Het verzoek en de beoordeling

1.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van verzoekers als vereffenaars van de nalatenschap van Johanna Philippine Harmeijer (verder te noemen ‘erflaatser’), geboren te Den Haag op 13 juni 1929, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 9 juni 2013.

1.2.

Verzoekers voeren aan dat zij optreden als gevolmachtigden van negen erfgenamen die allen de nalatenschap van de erflaatster beneficiair hebben aanvaard. Twaalf erfgenamen hebben de nalatenschap verworpen. Van acht erfgenamen zijn niet alle gegevens gevonden en is niet bekend of zij nog in leven zijn.

1.3.

Aan de overige acht bekende erfgenamen is een fotokopie van het verzoekschrift toegezonden. Zij zijn daarbij in de gelegenheid gesteld aan te geven of zij tegen het verzoek verweer willen voeren. Van die gelegenheid hebben zij geen gebruik gemaakt.

1.4.

Erflaatster heeft op 13 april 1999 voor mr. [notaris], destijds notaris te Den Haag, een testament opgemaakt. Zij heeft daarbij mevrouw [A] benoemd tot haar enig erfgenaam. Mevrouw [A] heeft de nalatenschap echter verworpen. De in het testament benoemde executeur, de heer [B], is vooroverleden.

1.5.

Verzoekers hebben uit het oogpunt van kostenbesparing verzocht om de vereffenaars ontheffing te verlenen van de plicht tot oproeping van de schuldeisers en, naar de rechtbank begrijpt, de vereffenaars te ontslaan van de publicatieplicht als bedoeld in artikel 4:206 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Zij voeren daartoe aan dat de kosten hiervan niet in verhouding staan tot het geringe saldo van de nalatenschap.

1.6.

De rechtbank zal, gelet op het gestelde geringe saldo van de nalatenschap, het verzoek met betrekking tot de publicatieplicht toewijzen en bepalen dat de benoeming van de vereffenaars bekend zal worden gemaakt door middel van publicatie van deze beschikking op rechtspraak.nl/uitspraken. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet kosteloos op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan de wijze van bekendmaking via publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.

1.7.

In het kader van de onderhavige – op artikel 4:203 BW gebaseerde – verzoekschriftprocedure heeft de rechtbank niet de bevoegdheid te beslissen op het verzoek tot verlening van ontheffing van de plicht tot oproeping van schuldeisers. Uit artikel 4:214 lid 1 en lid 2 BW valt af te leiden dat de kantonrechter een taak heeft bij de oproeping van de schuldeisers. Een dergelijk verzoek dient derhalve aan de kantonrechter te worden gericht.

1.8.

De kosten van het verzoek dienen ten laste van de boedel te worden gebracht.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt de heer mr. Jasper Michiel Constantijn Heemskerk, geboren te Den Haag op 29 september 1976 en mevrouw Tine Kristin Elza Katrien Strous-Delaere, geboren te Kortrijk (België) op 24 januari 1976, beiden kantoorhoudende te 2552 AJ Den Haag aan de Loosduinse Hoofdstraat 62,

tot vereffenaar van de nalatenschap van:

Johanna Philippine Harmeijer, geboren te Den Haag op 13 juni 1929, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 9 juni 2013,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaars onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- ontheft de vereffenaars van de publicatieplicht als bedoeld in artikel 4:206 lid 6 BW,

- verstaat dat deze beschikking door de griffier bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- brengt de kosten van dit verzoek, tot op heden begroot op € 285,-- aan verschotten (griffierecht) en € 904,-- aan salaris voor de advocaat, ten laste van de boedel,

- verklaart deze beschikking tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad,

- wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Groeneveld-Stubbe en in het openbaar uitgesproken op 12 juni 2015.1

1 type: 206 coll: