Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:6738

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
12-06-2015
Datum publicatie
25-06-2015
Zaaknummer
C-09-488895 - HA RK 15-197
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publicatie op rechtspraak.nl/uitspraken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2015-0234
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/488895 / HA RK 15-197

Beschikking van 12 juni 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap ING BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. L.E.D. Tjeertes te Amsterdam.

1 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Marcus Spoorenberg (verder te noemen ’de erflater’), geboren te Eindhoven op 12 oktober 1942, laatstelijk wonende te Boskoop, overleden te Leiden op 23 oktober 2013.

Verzoekster voert aan dat erflater bij testament van 13 december 2000 over zijn nalatenschap heeft beschikt. Alle bekende erfgenamen hebben de nalatenschap van de erflater verworpen. De nalatenschap is aldus onbeheerd. Verzoekster heeft met erflater een hypothecaire geldlening gesloten waarbij het recht van eerste hypotheek is verleend op de woning aan de [adres] te [gemeente]. Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De hypotheekschuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 13 mei 2015 € 154.864,98. Verzoekster wenst over te gaan tot (onderhandse) verkoop van de woning en verzoekt benoeming van een vereffenaar van de onbeheerde nalatenschap.

De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Verzoekster heeft uit het oogpunt van kostenbesparing verzocht de beschikking alleen bekend te maken in de elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl. De rechtbank zal dit verzoek toewijzen. Verzoekster heeft aangevoerd uit te gaan van een restschuld en daarmee van een negatieve nalatenschap. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet kosteloos op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan de wijze van bekendmaking via publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.

Het verzoek is op de wet gegrond en zal als na te melden worden toegewezen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mevrouw mr. L.E.D. Tjeertes, advocaat te Amsterdam aan de Barbara Strozzilaan 101, tot vereffenaar van de nalatenschap van Marcus Spoorenberg (verder te noemen ’de erflater’), geboren te Eindhoven op 12 oktober 1942, laatstelijk wonende te Boskoop, overleden te Leiden op 23 oktober 2013,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- ontheft de vereffenaar van de publicatieplicht als bedoeld in artikel 4:206 lid 6 BW, met uitzondering van de publicatie in de Staatscourant,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Groeneveld-Stubbe en in het openbaar uitgesproken op 12 juni 2015.1

1 type: 206 coll: