Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:4189

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
15-04-2015
Datum publicatie
15-04-2015
Zaaknummer
C/09/486624 / KG ZA 15/483
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De vorderingen van de staat en de politie zijn toegewezen. De politiebonden moeten de oproep tot het voeren van acties tijdens de GCCS2015 intrekken en hun medewerken aan het voeren van die acties beëindigen. Verder moeten de politiebonden aan haar leden / de betrokken politieambtenaren bekend maken dat de aangekondigde acties onrechtmatig zijn en dat het haar leden, dan wel de betrokken politieambtenaren niet is toegestaan de acties doorgang te laten vinden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/651
AR-Updates.nl 2015-0357
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team Handel - voorzieningenrechter

Verkort vonnis in kort geding van 15 april 2015

in de zaak met

zaak-/rolnummer C/09/486624 / KG ZA 15/483

van

de Staat der Nederlanden (de Minister van Veiligheid en Justitie),

van wie de zetel is gevestigd te Den Haag,

eiser,

advocaat mr. M.B. de Witte-van den Haak en mr. R. van Arkel te Den Haag,

tegen:

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Algemeen Christelijke Politiebond,

gevestigd en kantoorhoudend te Leusden,

advocaten mr. A. Joosten en mr. R. van der Stege te Utrecht

2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Nederlandse Politiebond,

gevestigd en kantoorhoudende te Woerden,

advocaat mr. P. de Casparis te Woerden,

3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Vereniging van Middelbare en Hogere Politie Ambtenaren,

gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Den Haag,

advocaten mr. A. Joosten en mr. R. van der Stege te Utrecht,

4. de vereniging met volledige rechtsbevoegdhied

Algemene Nederlandse Politievereniging,

advocaten mr. A. Joosten en mr. R. van der Stege te Utrecht,

gedaagden,

alsmede in de zaak met

zaak-/rolnummer C/09/486625 / KG ZA 15/484

van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

Rechtspersoon met Wettelijke Taak Politie,

vertegenwoordigd door de korpschef,

gevestigd te Den Haag,

eiseres,

advocaat mr. A.J.D. Bekius te Zwolle,

tegen:

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Algemeen Christelijke Politiebond,

gevestigd en kantoorhoudend te Leusden,

advocaten mr. A. Joosten en mr. R. van der Stege te Utrecht

2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Nederlandse Politiebond,

gevestigd en kantoorhoudende te Woerden,

advocaat mr. P. de Casparis te Woerden,

3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Vereniging van Middelbare en Hogere Politie Ambtenaren,

gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Den Haag,

advocaten mr. A. Joosten en mr. R. van der Stege te Utrecht,

4. de vereniging met volledige rechtsbevoegdhied

Algemene Nederlandse Politievereniging,

advocaten mr. A. Joosten en mr. R. van der Stege te Utrecht,

gedaagden.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘de Staat’, ‘de Politie’ en ‘de Politiebonden’.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 14 april 2015 wordt spoedshalve een verkort vonnis gewezen. Een uitgewerkt vonnis volgt zo spoedig mogelijk. Er wordt als volgt beslist:

De voorzieningenrechter:

in de zaak met zaak-/rolnummer: C/09/486624 / KG ZA 15/483

- beveelt ieder van de Politiebonden de oproep tot het voeren van acties, inhoudende dat (alle) medewerkers van de Politie die politiewerk verrichten rondom de GCCS2015 in Den Haag vakbondsbijeenkomsten zullen bijwonen op donderdag 16 april 2015 tussen 9.00 uur en 11.00 uur ’s ochtends en tussen 18.00 uur en 20.00 uur ’s avonds, in te trekken en hun medewerking aan het voeren daarvan en hun bijdrage daaraan te beëindigen;

- beveelt ieder van de Politiebonden binnen twee uur na dit vonnis aan haar leden, dan wel de betrokken politieambtenaren bekend te maken dat de aangekondigde acties, inhoudende dat (alle) medewerkers van de Politie die politiewerk verrichten rondom de GCCS2015 in Den Haag vakbondsbijeenkomsten zullen bijwonen op donderdag 16 april 2015 tussen 9.00 uur en 11.00 uur ’s ochtends en tussen 18.00 uur en 20.00 uur ’s avonds, onrechtmatig zijn en dat het haar leden, dan wel de betrokken politieambtenaren niet is toegestaan op enigerlei wijze de acties (geheel dan wel gedeeltelijk) doorgang te laten vinden en dat de aangekondigde acties onmiddellijk dienen te worden beëindigd en beëindigd dienen te blijven;

- bepaalt dat de Politievakbonden een dwangsom van € 25.000,= per overtreding verschuldigd zijn bij overtreding van en of meer van de hierboven genoemde bevelen, tot een maximum van € 250.000,=;

- bepaalt dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan;

- veroordeelt de Politiebonden hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van de Staat begroot op € 1.429,--, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat en € 613,-- aan griffierecht te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis;

- bepaalt dat de Politiebonden bij gebreke van tijdige betaling de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd zijn;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

in de zaak met zaak-/ rolnummer: C/09/486625 / KG ZA 15/484

- beveelt ieder van de Politiebonden de oproep tot het voeren van acties, inhoudende dat (alle) medewerkers van de Politie die politiewerk verrichten rondom de GCCS2015 in Den Haag vakbondsbijeenkomsten zullen bijwonen op donderdag 16 april 2015 tussen 9.00 uur en 11.00 uur ’s ochtends en tussen 18.00 uur en 20.00 uur ’s avonds, in te trekken en hun medewerking aan het voeren daarvan en hun bijdrage daaraan te beëindigen;

- beveelt ieder van de Politiebonden aan haar leden, dan wel de betrokken politieambtenaren bekend te maken via (in ieder geval) haar websites, nieuwsbrieven en (social) media dat de aangekondigde acties, inhoudende dat (alle) medewerkers van de Politie die politiewerk verrichten rondom de GCCS2015 in Den Haag vakbondsbijeenkomsten zullen bijwonen op donderdag 16 april 2015 tussen 9.00 uur en 11.00 uur ’s ochtends en tussen 18.00 uur en 20.00 uur ’s avonds, onrechtmatig zijn en dat het haar leden, dan wel de betrokken politieambtenaren niet is toegestaan op enigerlei wijze de acties (geheel dan wel gedeeltelijk) doorgang te laten vinden en dat de aangekondigde acties onmiddellijk dienen te worden beëindigd en beëindigd dienen te blijven;

- bepaalt dat de Politievakbonden een dwangsom van € 25.000,= per overtreding verschuldigd zijn bij overtreding van en of meer van de hierboven genoemde bevelen, tot een maximum van € 250.000,=;

- bepaalt dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan;

- veroordeelt de Politiebonden hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van de Politie begroot op € 1.429,--, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat en € 613,-- aan griffierecht, te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis;

- bepaalt dat de Politiebonden bij gebreke van tijdige betaling de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd zijn;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 15 april 2015.

idt