Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:15914

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
06-11-2015
Datum publicatie
01-03-2016
Zaaknummer
483711
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Echtscheiding. Ten aanzien van de ouderlijke verantwoordelijkheid komt de Nederlandse rechter ingevolge art. 8 Brussel IIbis geen rechtsmacht toe. Van de vrouw kan niet worden verlangd dat zij een ouderschapsplan overlegt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2016-0066
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige Kamer

Rekestnummer: FA RK 15-1475

Zaaknummer: C/09/483711

Datum beschikking: 6 november 2015

Scheiding

Beschikking op het op 25 februari 2015 ingekomen verzoek van:

[de vrouw] ,

de vrouw,

wonende te [woonplaats] , Groot-Brittannië,

advocaat: mr. M.J. Smit te ’s-Gravenhage.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[de man] ,

de man,

wonende te ’s-Gravenhage.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

 • -

  het verzoekschrift;

 • -

  het F9-formulier d.d. 26 maart 2015 net bijlagen van de zijde van de vrouw.

Op 9 oktober 2015 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij is verschenen: de advocaat van de vrouw.

Verzoek en verweer

Het verzoek zoals dat thans luidt strekt tot echtscheiding met een nevenvoorziening tot toedeling aan de man van het huurrecht van de echtelijke woning, een en ander voor zover mogelijk met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

Feiten

 • -

  Partijen zijn gehuwd op [datum huwelijk] te Egypte.

 • -

  Zij zijn de ouders van de volgende thans nog minderjarige kinderen:

• [de minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

• [de minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] .

 • -

  De minderjarigen verblijven thans bij de vrouw.

 • -

  Partijen oefenen het gezamenlijk gezag over de minderjarigen uit.

Beoordeling

Echtscheiding

Rechtsmacht

Nu de laatste gewone verblijfplaats van de echtgenoten zich in Nederland bevindt en de man daar nog verblijft, komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe om te oordelen over het verzoek tot echtscheiding.

Toepasselijk recht

De rechtbank zal krachtens artikel 10:56, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek Nederlands recht op het verzoek tot echtscheiding toepassen.

Inhoudelijke beoordeling

Blijkens artikel 815 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dient het verzoekschrift een door beide echtgenoten ondertekend ouderschapsplan ten aanzien van de minderjarigen te bevatten.

Gebleken is echter dat de minderjarigen ten tijde van de indiening van het verzoekschrift door de vrouw hun gewone verblijfplaats in Groot-Brittannië hadden en dat zij hun gewone verblijfplaats daar nog steeds hebben. Ten aanzien van de ouderlijke verantwoordelijkheid, komt de Nederlandse rechter ingevolge het bepaalde in artikel 8 Brussel IIbis derhalve geen rechtsmacht toe. Van de vrouw kan mitsdien niet worden verlangd dat zij een ouderschapsplan overlegt. Dit leidt ertoe dat de vrouw kan worden ontvangen in haar verzoek tot echtscheiding met nevenvoorziening.

De rechtbank overweegt daarbij nog ten overvloede dat gesteld zou kunnen worden dat de regeling van het verplicht ouderschapsplan in onderhavige zaak alleen geldt voor zover het om kinderalimentatie gaat, omdat de Nederlandse rechter wel rechtsmacht heeft ten aanzien van de kinderalimentatie. De man heeft immers zijn woonplaats in Nederland. Echter, de rechtbank acht zich, nu de zaak voor wat betreft de minderjarigen nauwelijks met de rechtssfeer van Nederland is verbonden, niet in staat het belang van de minderjarigen naar behoren te beoordelen.

Aan de wettelijke formaliteiten is verder voldaan.

De gestelde duurzame ontwrichting van het huwelijk is niet bestreden en staat dus in rechte vast, zodat het daarop steunende niet weersproken verzoek tot echtscheiding als op de wet gegrond voor toewijzing vatbaar is.

Huurrecht echtelijke woning

Rechtsmacht en toepasselijk recht

Nu de echtelijke woning in Nederland is gelegen, komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe met betrekking tot de verzoeken ter zake het huurrecht van de echtelijke woning en worden deze verzoeken volgens Nederlands internationaal privaatrecht door Nederlands recht beheerst.

Inhoudelijke beoordeling

Het verzochte kan als niet weersproken en op de wet gegrond worden toegewezen.

Beslissing

De rechtbank:

*

spreekt uit de echtscheiding tussen: [de vrouw] , en [de man] , gehuwd op [datum huwelijk] te Egypte;

*

bepaalt dat de man met ingang van de dag van inschrijving van deze beschikking in de registers van de burgerlijke stand de huurder zal zijn van de woonruimte te [adres] , en verklaart deze voorziening uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. D.M. van der Meer, bijgestaan door mr. I. van der Kamp als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 november 2015.