Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:15608

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
11-12-2015
Datum publicatie
21-01-2016
Zaaknummer
C/09/497357 / KG ZA 15-1516
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geschil over overname en "doorstart" na faillissement

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/186
INS-Updates.nl 2016-0048
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/497357 / KG ZA 15-1516

Vonnis in kort geding van 18 december 2015

in de zaak van

1. de naamloze vennootschap

VALUE8 N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap

AQUASERVA NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. [eiser 3]

in hoedanigheid van curator in de faillissementen van

B.A.S. Holding B.V., DVT Nederland B.V., Milieu 123 B.V. en Aannemersbedrijf “LIT” B.V.,

met gekozen woonplaats Haarlem,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaten mr. E.C.N. Sweep en mr. I.N.A. Denninger te Haarlem,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RENTACS NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Roosendaal,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RENTACS B.V.,

gevestigd te Roosendaal,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

M123 B.V.,

gevestigd te Reeuwijk, gemeente Bodegraven-Reeuwijk,

4. [gedaagde 4],

wonende te [woonplaats 1] ,

5. [gedaagde 5],

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagden in conventie,

gedaagde sub 3 tevens eiseres in reconventie,

advocaat voor gedaagden sub 1, 2, 4 en 5 mr. M.W. Renzen te Rotterdam,

advocaat voor gedaagde sub 3 mr. J.J. Dingemans te ’s-Hertogenbosch.

Eisers zullen hierna Value8, AquaServa en de curator worden genoemd en gezamenlijk (in vrouwelijk enkelvoud) worden aangeduid als Value8 c.s. Gedaagden zullen Rentacs Nederland, Rentacs, M123, [gedaagde 4] en [gedaagde 5] genoemd worden en tezamen (in vrouwlijk enkelvoud) M123 c.s. Rentacs Nederland, Rentacs, [gedaagde 4] en [gedaagde 5] zullen gezamenlijk worden aangeduid als Rentacs c.s.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 12 oktober 2015 met bijbehorende producties 1-17;

- de brief van M123 van 6 november 2015 met daarbij producties 1-13;

- de brief van Rentac c.s. van 17 november 2015 met daarbij producties 1-29;

- de brief van Value8 c.s. van 17 november 2015 met daarbij productie 18;

- de brief van Value8 c.s. van 17 november 2015 met daarbij producties 19-25;

- de brief van M123 van 18 november met daarbij producties 14 en 15;

- de mondelinge behandeling op 20 november 2015;

- de pleitnota van Value8 c.s.;

- de pleitnota van M123;

- de pleitnota van Rentacs c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Value8 is een investeringsmaatschappij. AquaServa is een groepsmaatschappij van Value8 die zich bezighoudt met het beheer van waterinstallaties en het oplossen van legionellaproblematiek.

2.2.

De vennootschappen B.A.S. Holding B.V., DVT Nederland B.V. en Milieu 123 B.V. en Aannemersbedrijf “LIT” B.V., hierna gezamenlijk aangeduid als Milieu 123, waren actief op het gebied van legionellapreventie en -bestrijding. [A] is indirect bestuurder van Milieu 123. [gedaagde 4] is zijn dochter. Zij was in het verleden betrokken bij het bestuur van Milieu 123.

2.3.

[gedaagde 5] was tot faillissement interimdirecteur van Milieu 123 wegens ziekte van [A] . [gedaagde 5] en [gedaagde 4] hebben op 23 september 2014 Rentacs opgericht en op 12 juni 2015 Rentacs Nederland. Rentacs Nederland richt zich op het op de Nederlandse markt verhuren van reinigingsmachines (ten behoeve van legionellabestrijding). Van deze vennootschap zijn [gedaagde 4] en [gedaagde 5] indirect bestuurder en aandeelhouder.

2.4.

[gedaagde 4] en [gedaagde 5] hebben in het kader van herstructurering van Milieu 123 begin 2015 met de twee gelieerde vennootschappen, AMned en CAG (verder tezamen ook AMned te noemen), gesproken over samenwerking of overname. Deze vennootschappen zijn concurrenten van Milieu 123. De twee grootste klanten van Milieu 123, Woonzorg en COA, samen goed voor meer dan de helft van de omzet van Milieu 123, zijn hierover geïnformeerd. AMned verrichtte zelf al advieswerkzaamheden voor Woonzorg en COA.

2.5.

Vanaf juni 2015 concentreerden de gesprekken zich op de mogelijkheden voor AMned om de activiteiten en activa van Milieu 123 vanuit faillissement over te nemen en onder te brengen in een nieuw op te richten vennootschap. In dat verband zijn

personeels-, omzet- en klantgegevens van Milieu 123 aan AMned verstrekt. Daarnaast is gesproken over de mogelijkheid dat AMned de van Milieu 123 over te nemen reinigingsmachines zou doorverkopen aan Rentacs Nederland, waarna Rentacs Nederland en AMned een samenwerkingsovereenkomst aan zouden gaan.

2.6.

[B] , medewerker van Milieu 123, heeft op 24 juni 2015 een e-mail gezonden aan een ZZP-er (Copier), die voor Milieu 123 werkte, waarin hij onder meer opmerkt:

De offerte is nu nog van DVT, maar zodra er opdracht is kan ik dat nog ombuigen naar iets anders. Ik hoop dat we met Rentacs verder kunnen, we gaan het meemaken.

2.7.

Op 29 juni 2015 schreef [B] aan een klant van Milieu 123 een e-mail met het onderwerp “veranderingen organisatie Milieu 123 B.V.” In deze e-mail schrijft hij onder meer:

Op dit moment zijn wij druk doende met het afronden van een verandering in onze organisatie structuur. (…) Voor u zal er, afgezien van een andere naam, weinig veranderen. Wij continueren onze dienstverlening met u conform de gemaakte afspraken. Ook blijf ik uw contactpersoon.

2.8.

Milieu 123 is op 30 juni 2015 op eigen aangifte failliet verklaard met benoeming van de curator in die hoedanigheid. De curator heeft met vijf partijen gesproken over mogelijke overname van de activa van Milieu 123, onder meer met AMned en Value8. In dit kader is, zoals eerder aan AMned, ook aan Value8 inzage in het klantenbestand gegeven.

2.9.

Op 6 juli 2015 heeft [B] een e-mail aan een klant van Milieu 123 gezonden met de volgende tekst:

Onze excuses voor de late reactie. Dit heeft te maken met een verandering binnen ons bedrijf. Milieu 123 BV is aan het reorganiseren en wij gaan de reinigingsactiviteiten uitvoeren onder een andere naam en andere BV. De reorganisatie is aankomende woensdag pas definitief en vanaf dat moment kunnen we de activiteit definitief inplannen”.

2.10.

Toen duidelijk werd dat Value8 bereid was een hoger bod op de activa uit te brengen dan AMned, heeft AMned op 9 juli 2015 aan de curator onder meer het volgende geschreven:

Twee grote opdrachtgevers (COA en Woonzorg) hebben aangegeven alleen door te willen met de aan hun gepresenteerde doorstart. Andere initiatieven worden niet ondersteund. Dan ontstaat voor hen een nieuwe situatie en gaan zij opnieuw aanbesteden. De eigenaar van M[ilieu; vzr] 123 heeft aangegeven dat dan 60% van de omzet wegvalt. (…) Deze informatie kan de bieding sterk beïnvloeden. Wij vragen ons af of dit wel voldoende bekend is bij Aqua Serva/Value8

2.11.

Later die dag heeft heeft AMned de curator laten weten haar bod niet te kunnen verhogen.

2.12.

Op 13 juli 2015 heeft [B] aan de onder 2.9 genoemde klant onder meer bericht:

Zou je in het vervolg het volgende e-mailadres willen gebruiken?

[B] @rentacs.com

2.13.

Op 13 juli 2015 is M123 opgericht. M123 is gelieerd aan AMned.

2.14.

De curator heeft de activa van Milieu 123 op 14 juli 2015 aan Value8 verkocht. In de koopovereenkomst tussen de curator en Value8 is een inspanningsverplichting voor de curator opgenomen, inhoudende dat de curator activa in het bezit van derden op zal eisen teneinde levering aan Value8 mogelijk te maken.

2.15.

Rentacs Nederland heeft na het faillissement van Milieu 123 een waterreinigingsmachine gekocht en is actief geworden op de markt van het reinigen van waterinstallaties. In dat kader heeft zij een samenwerkingsovereenkomst met AMned gesloten.

2.16.

[B] is, samen met een collega, na het faillissement van Milieu 123 bij Rentacs Nederland in dienst getreden. Drie andere collega’s, onder wie [C] , zijn in dienst getreden bij M123 en nog eens drie bij Value8.

2.17.

[C] heeft op 23 juli 2015 aan een groot aantal personen de navolgende e-mail gezonden:

Geachte heer/mevrouw,

Wellicht heeft u vernomen dat Milieu 1.2.3. B.V. onlangs failliet is verklaard.

Vanaf heden worden de werkzaamheden op het gebied van drinkwater en drinkwaterveiligheid dan ook door een derde partij uitgevoerd.

Hieronder treft u de gegevens aan (…)

Prettig is dat het nieuwe bedrijf M123 met u voor bekende personen werkt. Zo blijven [C] (secretaresse), [D] (Projectleider) en [E] (Projectleider) uw aanspreekpunten.

Wij gaan ervan uit dat onze samenwerking op dezelfde wijze kan worden voortgezet. (…)

2.18.

Op 4 augustus 2015 heeft een medewerker van AMned een e-mail aan een inmiddels bij M123 werkzame oud-werknemer van Milieu 123 gezonden (productie E14 van Value8 c.s.) met als onderwerp ‘moederlijst M123’. In deze mail wordt gerefereerd aan een door [B] en [C] opgestelde lijst. Het bericht luidt: ‘Ik heb inmiddels de lijst van [C] en [B] samengevoegd. Wil jij hier de notities van gisteren nog achter plaatsen?’.

2.19.

Woonzorg en COA hebben de relatie niet voortgezet met Value8/AquaServa. Woonzorg en COA hebben in reactie op het faillissement besloten de werkzaamheden die voorheen door Milieu 123 werden uitgevoerd (opnieuw) uit te besteden. Zij hebben de werkzaamheden voor de periode gedurende de aanbesteding gegund aan AMned/M123.

2.20.

Na verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank hebben Value8 c.s. op 18 september 2015 ten laste van M123 c.s. revindicatoir beslag en conservatoir bewijsbeslag gelegd. Het beslagrekest is gebaseerd op de hierna weergegeven stellingen van Value8 c.s.

2.21.

Door Rentac c.s. is een verklaring van [B] in het geding gebracht met onder meer de volgende inhoud:

“Die emails heb ik gemaakt en gestuurd zonder dat ik daarover met [gedaagde 5] , [gedaagde 4] of [A] contact heb gehad. Ik werkte zelfstandig. De email van 24 juni 2015 [zie 2.6; vzr] heb ik aan [F] gestuurd, een ZZP’er met wie DVT regelmatig werkte, omdat er van een nieuwe partij een offerte werd gevraagd om een watertank te reinigen. Wij konden dat zelf niet binnen DVT, maar [F] wel. Ik heb hem om een offerte gevraagd en die heb ik doorgezet naar de potentiele klant.

Ik wist niet of deze opdracht door DVT zou kunnen worden uitgevoerd, dan wel door Rentacs wanneer het faillissement er zou zijn, Niets doen zou er toe leiden dat er geen opdracht zou zijn. Ik ben een commerciële medewerker en ik handelde alleen maar vanuit het oogpunt van het behoud van waarde voor de zaak. Ik heb van [gedaagde 4] begrepen dat er op dat moment met een ander bedrijf, een adviesbureau genaamd AMned gesprekken liepen met als doel om samen met de curator te gaan praten. Rentacs zou dan van de curator de machines kopen en

AMned zou het adviesgedeelte overnemen. In dat kader moet ook mijn email worden begrepen waarin ik aangeef dat ‘de offerte nu nog van DVT is, maar ik hoop dat we verder kunnen met Rentacs’.

De email die ik op 29 juni 2015 heb gestuurd [zie 2.7; vzr] en die als productie E11 bij de dagvaarding zit heb ik zelf opgesteld en gezonden. IWR was door [E] benaderd voor de planning van de werkzaamheden, die na 1 juli 2015 zouden worden uitgevoerd. IWR wist van het faillissement en vroeg aan mij hoe het zou gaan lopen. Daarop heb ik de email gestuurd. Ik was bang dat IWR anders een ander bedrijf zou bellen.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de email van 6 juli 2015 [zie 2.9; vzr]. Wij werden benaderd door een installatiebedrijf voor wie we nog nooit iets hadden gedaan. Ik wilde dit niet laten lopen. [gedaagde 4] had aangegeven dat zij met de curator in gesprek was over een doorstart en dat op 8 juli 2015 bekend zou worden of er van de curator kon worden gekocht. Ik werkte op dat moment feitelijk al voor Rentacs en logde via een VPN verbinding in op de server, waarop ik ook emails van Milieu 123 binnen kreeg. Ik had nog geen arbeidscontract. Ik heb de e-mails gestuurd om de waarde te behouden, of dat nu was voor Milieu 123, DVT of een andere partij was.

De email van 13 juli 2015 [zie 2.12; vzr] heb ik gestuurd omdat ik die opdracht voor Rentacs wilde hebben. Ik heb dit niet besproken met [gedaagde 5] of [gedaagde 4] .

Met betrekking tot de productie E14 [zie 2.18; vzr] kan ik het volgende zeggen. AMned, de heer [G] en [H] hebben aan mij gevraagd of ik een lijst wilde maken met klanten die voor haar interessant zouden kunnen zijn. Ik heb toen in Excel een lijstje gemaakt en daarop uit mijn hoofd de partijen getypt die ik interessant vond. AMned zou als adviesbureau Rentacs Nederland gaan inhuren voor reinigingen en zo zou het mes aan twee kanten snijden. Ik heb mij nooit gerealiseerd dat ik dit niet mocht doen. Ik heb dit gedaan zonder overleg met [gedaagde 4] of [gedaagde 5] . Op dat moment had de curator al gekozen voor een andere partij dan AMned en Rentacs, dus ik heb er geen kwaad in gezien.”

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

Value8 c.s. vordert in conventie, met verwijzing naar de als productie 16 overgelegde lijst van klanten van Milieu 123, het navolgende:

Vorderingen ex artikel 843a Rv 1

I. dat haar toestemming wordt verleend inzage te krijgen in en afschriften te verkrijgen van:

A. alle in beslag genomen bescheiden (zowel digitaal als fysiek) die betrekking hebben op Milieu 123, zoals correspondentie van Milieu 123 met derden en/of interne correspondentie van Milieu 123 en/of correspondentie van Rentacs c.s. over Milieu 123, maar ook protocollen, prijsstellingen, boekhouding, klantgegevens, offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot Milieu 123;

B. alle digitale (al dan niet gewiste) correspondentie van en naar

e-mailadressen met de extensie “@milieu123.nl”;

C. alle bescheiden (zowel digitaal als fysiek) die betrekking hebben op contacten tussen Rentacs c.s. en de in productie 16 bij de dagvaarding vermelde klanten, zoals correspondentie met deze klanten en/of interne correspondentie over deze klanten, maar ook protocollen, prijsstellingen, boekhouding, facturen, klantgegevens, offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot deze klanten;

een en ander voor zover deze bescheiden betrekking hebben op de periode 1 januari 2015 tot en met de dag van tenuitvoerlegging van dit vonnis;

II. te bepalen dat de gerechtelijk bewaarder de selectie van de te verstrekken afschriften van bescheiden zal maken aan de hand van zoekopdrachten waarin in elk geval een of meer van de volgende zoektermen voorkomen:

a. Milieu 123;

b. de namen van de op productie 16 bij de dagvaarding voorkomende klanten en de namen COA en Woonzorg Nederland;

c. de namen van de op productie 15 bij de dagvaarding voorkomende contactpersonen van de betreffende klanten;

d. faillissement (en afgeleide termen, zoals ‘failliet’, ‘gefailleerd’, ‘faillietverklaring’ etc.);

e. doorstart (en afgeleide termen, zoals ‘doorstarten’, ‘doorgestart’ etc.);

f. overname (en afgeleide termen, zoals ‘overnemen’, ‘overgenomen’ etc.);

g. voortzetting (en afgeleide termen, zoals ‘voortzetten’, ‘voortgezet’ etc.);

h. (re)organisatie (en afgeleide termen, zoals ‘(re)organiseren, ‘ge(re)organiseerd’ etc.);

i. ‘nieuwe naam’ of ‘andere naam’;

j. curator

k. Value8;

l. AquaServa;

m. AMNED;

een en ander in alle mogelijke schrijfvormen (dus met/zonder spaties, hoofd- of kleine letters, met of zonder koppelingstekens, enkelvoud of meervoud, afkortingen of voluit geschreven et cetera);

III. te bepalen dat de gerechtelijk bewaarder afschriften van deze bescheiden verstrekt aan Value8 c.s.;

IV. Rentacs c.s. te bevelen te gehengen en te gedogen dat Value8 c.s. inzage in de afschriften van bedoelde bescheiden krijgt;

Vordering tot revindicatie

V. Rentacs c.s. te veroordelen binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de originelen (en waar het gaat om gegevens die niet meer of naar zijn aard niet in originele vorm beschikbaar zijn: de daarvan door gedaagden gemaakte afschriften) van alle door hen al dan niet elektronisch opgeslagen administratieve stukken (zoals klantmappen, offertes, opdrachtbevestiging, facturen, correspondentie en e-mails), betrekking hebbend op (kort gezegd) Milieu 123 en haar klanten zoals blijkend uit de klantenlijst (productie 16 bij de dagvaarding) in goede staat aan de curator – althans aan Value8 en AquaServa – te overhandigen, tezamen met de aan Milieu123 toebehorende laptops;

alsmede Rentacs c.s. te veroordelen om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de kopieën/afschriften van de aan de curator (of Value8 en AquaServa) te verstrekken gegevens definitief te vernietigen opdat Rentacs c.s. daarover niet langer beschikken;

een en ander op straffe van het door elke gedaagde aan Value8 verbeuren van een dwangsom van € 5.000,- voor elke dag (waaronder begrepen een dagdeel) dat door de betreffende gedaagde aan deze veroordeling geen gevolg wordt gegeven;

Vordering ex artikel 843b Rv

VI. Voor het geval het onder I en V gevorderde zou worden afgewezen: de curator (althans Value8 en Aqua Serva) toestemming te verlenen inzage in en afschrift van de in V bedoelde bescheiden te krijgen, op de wijze als beschreven in onderdeel II. en III van het gevorderde;

Vorderingen ex artikel 6:162 BW 2

VII. Rentacs c.s. te verbieden om vanaf vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de in productie 16 bij de dagvaarding genoemde klanten te benaderen, (verder) te bedienen, en/of door te verwijzen naar een ander dan AquaServa op straffe van een door de overtreder jegens Value8 te verbeuren dwangsom van € 50.000,- per overtreding en een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt (waarbij onder overtreding wordt verstaan: elk contact met of elke dienst die voor een individuele klant wordt verricht en elke doorverwijzing naar een ander dan AquaServa);

VIII. Rentacs c.s. te veroordelen om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis per e-mail een brief te doen uitgaan met de navolgende tekst (althans een door de rechtbank in goede justitie te redigeren tekst) aan alle klanten zoals blijkend uit de klantenlijst (productie 16 bij de dagvaarding), maar uitsluitend indien en voor zover door een of meer gedaagden ook daadwerkelijk contact met die klanten is onderhouden na het faillissement van Milieu 123, met gelijktijdig afschrift aan de advocaat van Value8 c.s.:

Geachte heer/mevrouw

De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis bepaald dat M123/RENTACS niet gerechtigd was tot het overnemen van klanten van Milieu 123, op de wijze zoals gedaan. De activa van Milieu 123 zijn namelijk overgenomen door AquaServa Nederland (www.aquaserva.nl), zij is de doorstartende partij van Milieu 123 geweest. Wij hebben ten onrechte de indruk gewekt dat dit anders zou zijn en beiden daarvoor onze verontschuldiging aan.

Bij vonnis is tevens bepaald dat wij naast dit bericht geen verder contact meer mogen hebben met of diensten mogen verlenen aan de (oud) klanten van Milieu 123. Voor verdere informatie/opdrachtenoffertes verzoeken wij u dan ook contact op te nemen met AquaServa, die dezelfde werkzaamheden (ook legionallapreventie in drinkwater) voor u kan verrichten.

Hoogachtend,

M123/RENTACS

een en ander op straffe van een eenmalig aan AquaServa te verbeuren dwangsom van € 100.000,- te vermeerderen met € 5.000,- voor iedere dag dat aan het gebod geen of niet volledig gevolg wordt gegeven.

Vorderingen in verband met handelsnaam M123

IX. M123 te gebieden binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis:

a. haar statutaire en handelsnaam zodanig te wijzigen en gewijzigd te houden dat daarin niet langer de alleenstaande letter “M”, het woord “Milieu” en de cijfers 1,2 en 3 of een combinatie daarvan voorkomen;

b. elk gebruik van de naam M123 of de cijfers 1, 2 en 3 – of een visueel/auditief op M123 of Milieu 123 gelijkende naam – te staken en gestaakt te houden;

c. een en ander op straffe van een aan AquaServa te verbeuren dwangsom van

€ 50.000,- per overtreding en een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;

Kostenveroordeling

X. Rentacs c.s. hoofdelijk – des de een betaald de ander zal zijn bevrijd – te veroordelen tot betaling aan Value8 en AquaServa van de door Value8 en AquaServa gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;

XI. Rentacs c.s. hoofdelijk – des de een betaald de ander zal zijn bevrijd – te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder begrepen de beslagkosten, te voldoen binnen 14 dagen na het wijzen van vonnis, waarna wettelijke rente verschuldigd is, alsmede tot betaling van de nakosten ad € 131,00 zonder betekening, en € 199,00 na betekening van dit vonnis.

3.2.

Ter zitting heeft Value8 c.s. de vorderingen VII tot en met XI jegens Rentacs (gedaagde 2) ingetrokken.

3.3.

Aan haar vorderingen legt Value8 c.s., voor zover thans relevant, de navolgende, zakelijk weergegeven stellingen ten grondslag.

3.3.1.

Value8 heeft de van de boedel gekochte activa op haar beurt verkocht aan AquaServa. M123 c.s. hebben ieder voor zich ( [gedaagde 4] en [gedaagde 5] als feitelijk uitvoerder) en in onderlinge samenwerking (als groep) onrechtmatig gehandeld jegens Value8 c.s. door klanten en omzet van Milieu 123 naar Rentacs/Rentacs Nederland en M123 te leiden. Daardoor is Value8 c.s. benadeeld. Value8 c.s. maakt M123 c.s. meer concreet de navolgende verwijten.3

a. M123 c.s. heeft door te profiteren van de wanprestatie van ex-werknemers van Milieu 123 klantgegevens van Milieu 123 verworven. Het gaat niet alleen om namen van klanten, maar ook om de contactgegevens van die klanten. M123 c.s. wisten dat de ex-werknemers gebonden zijn aan non-concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbedingen.

b. M123 c.s. heeft zich jegens die klanten voorgedaan als doorstarter van het activiteiten van Milieu 123.

c. M123 c.s. heeft al vóór het faillissement klanten en personeel van Milieu 123 benaderd.

d. M123 c.s. heeft een aantal mappen (in het bijzonder de mappen COA en Woonzorg) uit de administratie van Milieu 123 verduisterd.

e. M123 c.s. maakt gebruik van een handelsnaam die sterk overeenstemt met die van Milieu 123.

f. M123 c.s. heeft ex-werknemers van Milieu 123 in dienst genomen in strijd met het concurrentiebeding waaraan zij zijn gebonden.

3.3.2.

Voor zover geen sprake is van onrechtmatig handelen moet worden geoordeeld dat M123 c.s. ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van Value8 c.s.

3.3.3.

Value8 c.s. heeft rechtmatig belang bij inzage in het in bewijsbeslag genomen materiaal om nader te kunnen aantonen dat Rentacs c.s. onrechtmatig heeft gehandeld en om de geleden schade vast te kunnen stellen.

3.3.4.

M123 c.s. heeft zonder toestemming van de curator informatie, de hiervoor genoemde mappen en laptop computers meegenomen die eigendom was/waren van Milieu 123. De curator kan een en ander opeisen uit hoofde van het eigendomsrecht van de boedel.4

3.3.5.

AquaServa is eigenaar van de handelsnaam Milieu 123, die zij met de onderneming heeft overgenomen van Value8. Value8 heeft op haar beurt een en ander overgenomen van de curator. De handelsnaam M123 is in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet omdat bij het publiek verwarring te duchten is met de handelsnaam Milieu 123.

3.4.

M123 voert, voor zover thans van belang, het navolgende aan.

3.4.1.

M123 betwist dat zij structureel klanten van Milieu 123 zou hebben benaderd. Van het omleiden van klanten is geen sprake. AMned verrichtte reeds vóór het faillissement van Milieu 123 advieswerkzaamheden voor Woonzorg en COA. Zij fungeerde als ‘reserveleverancier’ voor de aan Milieu 123 gegunde werkzaamheden. Na het faillissement van Milieu 123 is AMned in die hoedanigheid verzocht de dienstverlening over te nemen. Woonzorg en COA wilde niet in zee met AquaServa. AMned heeft de curator daar ook op gewezen. De nieuwe activiteiten zijn ondergebracht in M123. Op verzoek van Woonzorg is aan alle contactpersonen van Woonzorg – niet aan alle klanten van Milieu 123 - op 23 juli 2015 een e-mail gestuurd (zie hiervoor 2.17).

3.4.2.

Bij de besprekingen in juni 2015 over een mogelijke doorstart heeft Milieu 123 AMned gegevens verstrekt over klanten, omzet en medewerkers. Daarbij is geen geheimhouding overeengekomen. In dit kader is ook met een aantal medewerkers van Milieu 123 gesproken.

3.4.3.

Dat de bij M123 in dienst getreden oud-werknemers van Milieu 123 gebonden zijn aan een concurrentiebeding is M123 niet bekend. Value8 en AquaServa zijn bij dat beding in ieder geval geen partij en kunnen dus geen beroep op het beding doen. De curator heeft geen belang bij het beding omdat hij de werknemers heeft ontslagen en de onderneming heeft overgedragen.

3.4.4.

M123 ontkent enig deel van de administratie van Milieu 123 te hebben ontvreemd.

3.4.5.

Bij de gevorderde inzage bestaat geen rechtmatig belang omdat geen enkele aansprakelijkheid van M123 bestaat. De curator en Value8 hebben bovendien geen belang bij inzage. Het beslag is daarnaast mede gelegd onder AMned en CAG, waarvoor geen verlof was verleend. De deurwaarder heeft een kopie gemaakt van de volledige server van AMned en CAG. Slechts een klein deel van de gegevens heeft betrekking op M123. De inbeslaggenomen gegevens betreffen dan ook voor 99% gegevens van AMned en CAG, niet van M123. Het gaat bovendien om concurrentiegevoelige informatie. Bij inzage zal er een grote ‘bijvangst’ zijn van deze vertrouwelijke informatie. Value8 c.s. heeft geen idee waar zij naar op zoek is. Value8 c.s. noemt geen concrete stukken waarvan zij inzage vorderen. Er is sprake van een fishing expedition.

3.4.6.

Het staat geenszins vast dat Value8 de activa, waaronder de handelsnaam, aan AquaServa heeft doorverkocht. Het gebruik van de handelsnaam M123 zal voorts vrijwillig worden gestaakt, zodat een veroordeling met dwangsom niet op zijn plaats is.

3.5.

Het verweer van Rentacs c.s. sluit aan bij dat van M123. Ook Rentacs c.s. ontkent dat klanten van Milieu 123 op onrechtmatige wijze naar Rentacs of Rentacs Nederland zijn doorgesluisd of dat zij zich heeft voorgedaan als doorstarter van de onderneming van Milieu 123. Ook zij ontkent delen van de administratie van Milieu 123 onder zich te hebben. Zij ontkent te hebben geprofiteerd van de wanprestatie van ex-werknemers. In dit verband bestrijdt Rentacs c.s. evenals M123 dat de curator er belang bij zou hebben ex-werknemers aan een non-concurrentiebeding te houden. Profiteren van schending van een geheimhoudingsbeding is naar zij meent niet aan de orde omdat zij alles over Milieu 123 weet en zij ontkent dat [B] geheimen over Milieu 123 met haar heeft gedeeld.

3.6.

Rentacs c.s. stelt zich voorts op het standpunt dat spoedeisend belang bij een voorziening in kort geding ontbreekt omdat al een bodemprocedure aanhangig is en zij daarin voor antwoord heeft geconcludeerd.

3.7.

M123 vordert in reconventie opheffing van het ten laste van haar gelegde conservatoir bewijsbeslag en het revindicatoir beslag omdat van enig onrechtmatig handelen naar zij stelt geen sprake is en Value8 c.s. dus geen recht heeft op inzage. Wat het revindicatoir beslag betreft heeft Value8 c.s. naar zij meent niet voldaan aan haar stelplicht.

3.8.

Value8 c.s. voert in reconventie verweer conform het in conventie gestelde.

3.9.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1.

De vorderingen onder I – IV en VI strekken er toe Value8 c.s inzage te geven in gegevens die zij wil gebruiken om het gestelde onrechtmatig handelen in de bodemprocedure aan te tonen. Aan de spoedeisendheid van deze vorderingen staat de omstandigheid dat de bodemprocedure aanhangig is uiteraard niet in de weg. Die omstandigheid is integendeel grond om aan te nemen dat een spoedeisend belang bestaat.

4.2.

De vorderingen onder V-VIII beogen het gesteld onrechtmatig overnemen van de klanten van Milieu 123 door M123 c.s. zoveel mogelijk terug te draaien. Ook bij deze vorderingen heeft Value8 c.s. voldoende spoedeisend belang omdat aannemelijk is dat de kans daarop door het verloop van de tijd afneemt. Een beslissing in de bodemprocedure is mogelijk te laat.

4.3.

Vordering IX beoogt een voortdurende inbreuk op een aan AquaServa toekomende handelsnaam te beëindigen. Ook hiervoor geldt dat door het verloop van tijd de aantasting van de handelsnaam toeneemt en dat van Value8 daarom niet gevergd kan worden de inbreuk te laten voortduren tot een beslissing in de bodemprocedure.

Wegleiden van klanten naar M123 / Rentacs Nederland

4.4.

Value8 c.s. heeft het verweer dat Woonzorg en COA uit eigen beweging, althans niet door onrechtmatige beïnvloeding door M123 c.s., hebben besloten de werkzaamheden vooralsnog niet aan AquaServa te gunnen maar aan AMned/M123, niet dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken. Ook is niet weersproken dat AMned/M123 geen informatie over deze klanten van Milieu 123 nodig had omdat zij al advieswerkzaamheden voor COA en Woonzorg verrichtte. Voorshands kan daarom niet worden geconcludeerd dat M123 c.s. deze, voor Value8 c.s. zeer belangrijke, klanten onrechtmatig heeft overgenomen. Evenmin is in te zien dat sprake is van ongerechtvaardigde verrijking van M123 ten koste van Value8 c.s.

4.5.

De verwijten van Value8 c.s. steunen voor een belangrijk deel op de e-mail van [C] van 23 juli 2015. Value8 c.s. heeft echter in het licht van het verweer van M123 c.s. niet aannemelijk gemaakt dat de e-mail van [C] aan anderen dan contactpersonen van Woonzorg is gestuurd. Ook overigens ontbreken voorshands duidelijke aanwijzingen dat andere klanten van Milieu 123 stelselmatig zijn of worden benaderd door Rentacs Nederland en/of M123 of dat zij bij die klanten de indruk hebben gewekt de doorstarter te zijn van de onderneming van Milieu 123. De hiervoor onder 2.6, 2.7 en 2.9 geciteerde berichten van [B] zijn geschreven op een tijdstip dat onduidelijk was welke partij de onderneming van Milieu 123 zou overnemen. Daaruit volgt daarom niet noodzakelijk dat [B] de intentie heeft gehad opdrachten naar een andere partij te leiden dan de partij die de onderneming zou overnemen. Bovendien blijkt niet dat [B] in die periode al in dienst was van Rentacs/Rentacs Nederland en evenmin dat hij zou hebben gehandeld in opdracht van M123 c.s.

4.6.

Het verwijt dat M123 c.s. (althans AMned) al vóór het faillissement met klanten en werknemers van Milieu 123 heeft gesproken is niet terecht. Het stond AMned vrij om in het kader van een mogelijke overname met bepaalde klanten en werknemers te spreken om een inschatting te maken of zij die na de overname zou kunnen behouden. Aan te nemen is dat zij daarvoor de toestemming van Milieu 123 had. In ieder geval is die gang van zaken niet onrechtmatig jegens Value8 c.s.

Profiteren van wanprestatie van ex-werknemers

4.7.

De voorzieningenrechter volgt het verweer dat, voor zover sprake is van overtreding van een non-concurrentiebeding door ex-werknemers van Milieu 123, Value8 en AquaServa zich niet op dit beding kunnen beroepen omdat zij geen partij zijn bij de arbeidsovereenkomsten met de ex-werknemers. Voor de curator geldt dat voorshands is aan te nemen dat hij zich niet in redelijkheid op het beding kan beroepen omdat hij de betreffende werknemers heeft ontslagen en de onderneming van Milieu 123 niet heeft voortgezet.

4.8.

Value8 c.s. heeft voorts gewezen op de hiervoor onder 2.18 weergegeven e-mail van 4 augustus 2015. Value8 c.s. heeft onweersproken gesteld dat de lijst, waarnaar in de e-mail wordt verwezen, een lijst betreft van klanten van Milieu 123. Zij leidt uit het bericht af dat de betreffende ex-werknemers van Milieu 123 de lijst op verzoek van AMned hebben samengesteld. M123 heeft deze conclusie niet, althans niet gemotiveerd, bestreden. Voorshands is voldoende aannemelijk dat de betreffende werknemers daarmee handelden in strijd met het in de arbeidsovereenkomst met Milieu 123 opgenomen geheimhoudingsbeding en dat AMned zich daarvan bewust had moeten zijn. Gezien de nauwe band tussen AMned en M123 en de door AMned verrichte handelingen ten behoeve van M123 is voorts voorshands niet onaannemelijk dat in de bodemprocedure wordt geoordeeld dat deze kennis aan M123 kan worden toegerekend.

Verduistering van administratie

4.9.

Voor verduistering van delen van de administratie of andere eigendommen van Milieu 123 door M123 of Rentacs c.s. bestaan vooralsnog geen concrete aanwijzingen. Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op de stelling dat M123 c.s. daarvoor verantwoordelijk is, dienen zij te worden afgewezen.

Inzage in het inbeslaggenomen materiaal

4.10.

Voor toewijzing van een vordering op grond van artikel 843a BW is onder meer vereist dat de bescheiden waarvan inzage wordt gevraagd betrekking hebben op een rechtsbetrekking waarbij de eiser partij is.

4.11.

Zoals hiervoor is overwogen, blijkt niet dat M123 de onder 4.8 bedoelde lijst heeft gebruikt om stelselmatig klanten van Milieu 123 te benaderen. Niettemin bestaat vooralsnog grond voor het verwijt van Value8 c.s. dat M123 onrechtmatig heeft gehandeld door te profiteren van overtreding van het geheimhoudingsbeding door ex-werknemers van Milieu 123.5 Dit is voldoende aannemelijk voor toewijzing van de vordering tot inzage in het onder M123 in beslag genomen materiaal ter verkrijging van (nader) bewijs van de onrechtmatige daad en daardoor mogelijk ontstane schade. De vordering zal worden toegewezen aan de curator die Milieu 123 als partij bij het beding vertegenwoordigt terwijl, zoals hierna wordt overwogen, de vordering tot opheffing van het bewijsbeslag moet worden afgewezen. Voorshands kan worden aangenomen dat de boedel ook na verkoop van de activa belang bij nakoming van het geheimhoudingsbeding heeft behouden omdat de curator op zijn beurt jegens de koper van de onderneming gehouden is medewerking te verlenen aan het effectueren van het geheimhoudingsbeding.

4.12.

Ter zitting heeft Value8 c.s. gesteld dat, indien de gestelde onrechtmatige daad van één van de gedaagden niet voldoende aannemelijk is, de vordering tot inzage op grond van artikel 843a Rv niettemin moet worden toegewezen omdat aannemelijk is dat de betreffende gedaagde informatie onder zich heeft die van belang is voor de onrechtmatige daad van een andere gedaagde. Op die basis kan echter geen inzage bij Rentacs c.s. worden toegestaan omdat het beslag bij Rentacs c.s. uitsluitend is gelegd op basis van de – door de voorzieningenrechter getoetste – stelling dat zij onrechtmatig jegens Value8 c.s. heeft gehandeld. Dat Rentacs c.s. als niet bij het onrechtmatig handelen van M123 betrokken derde bewijsmateriaal van dat onrechtmatig handelen onder zich heeft en op basis van 843a Rv gehouden is daarvan inzage en afschrift te verschaffen, is in het beslagrekest niet gesteld en dus ook niet door de voorzieningenrechter beoordeeld. Voorts is denkbaar dat ten laste van M123 bewijsbeslag wordt gelegd onder Rentacs c.s. in de vorm van een derdenbeslag op bewijsmateriaal dat aan M123 toebehoort, maar zich onder Rentacs c.s. bevindt, maar ook daarvoor is geen verlof gevraagd of verleend.

4.13.

Value8 c.s. heeft voorts nog een beroep gedaan op het bepaalde in artikel 843b Rv. Haar hierop gebaseerde vordering tot inzage en afschrift beperkt zich echter tot het onder vordering V bedoelde materiaal dat door M123 c.s. zou zijn verduisterd. Nu daarvan niet is gebleken, kan ook op deze grondslag geen inzage of afschrift worden toegestaan van het onder Rentacs c.s. inbeslaggenomen materiaal.

4.14.

De aan de curator toe te wijzen inzage strekt zich niet uit tot bestanden of documenten die onder AMned en CAG in beslag zouden zijn genomen omdat geen verlof is verleend voor beslag onder derden. Wel is beslag toegestaan op bestanden van M123 die zich bevinden op externe servers van derden. Het gaat dan echter om bestanden die onafhankelijk van die derden te benaderen zijn met door M123 verstrekte inloggegevens. Voor zover dus beslag zou zijn gelegd op gegevens van AMned en/of CAG komt de vertrouwelijkheid daarvan niet in gevaar. Uit de overgelegde beslagexploten blijkt overigens niet dat bescheiden of bestanden onder AMned en/of CAG in beslag genomen zijn.

4.15.

Gelet op de aard van de rechtsbetrekking – het gestelde onrechtmatig handelen van M123 – is het in het algemeen niet mogelijk de bescheiden of bestanden waarvan inzage wordt gevorderd in anders dan algemene termen aan te duiden. De wijze waarop dit in de dagvaarding is gevorderd onder I volstaat. Het is daarbij niet nodig de zoektermen te bepalen die de bewaarder zou moeten hanteren omdat het aan deze is overgelaten de betreffende bescheiden en bestanden te selecteren.

Inbreuk op de handelsnaam

4.16.

Zowel Value8, AquaServa als de curator (vergelijk productie 9 van Value8 c.s.) verklaren dat de activa van Milieu 123 zijn gekocht door Value8 en in AquaServa zijn gebracht. Enige reden om hieraan te twijfelen is door M123 niet aangevoerd, zodat daarvan in dit kort geding kan worden uitgegaan.

4.17.

M123 bestrijdt niet dat haar handelsnaam gezien artikel 5 Handelsnaamwet en gelet op de oudere handelsnaam Milieu 123 niet toelaatbaar is. Haar toezegging dat de handelsnaam op korte termijn zal worden gewijzigd neemt het belang van AquaServa bij het gevorderde niet weg. De op inbreuk op de handelsnaam gebaseerde vorderingen dienen daarom aan AquaServa te worden toegewezen in de ter vermijding van executiegeschillen beperkte vorm als hierna vermeld. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

Opheffing van de ten laste van M123 gelegde beslagen

4.18.

Value8 c.s. heeft zich verzet tegen behandeling van de vordering tot opheffing van de gelegde beslagen, nu de indiening van deze eis niet vooraf is aangekondigd.

4.19.

De voorzieningenrechter stelt vast dat de beslagen zijn gelegd op grond van de door Value8 c.s. gestelde door M123 gepleegde onrechtmatige daad. Voor opheffing van het bewijsbeslag is noodzakelijk dat de ondeugdelijkheid van deze grond summierlijk is gebleken. Voor opheffing van het revindicatoir beslag geldt evenzeer dat moet zijn gebleken van de onjuistheid van de grondslag, in casu de vordering tot revindicatie. Het toetsingskader in reconventie is derhalve gelijk aan dat in conventie. Het oordeel in reconventie vloeit logisch uit het oordeel in conventie voort. Onder die omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat de goede procesorde zich niet verzet tegen behandeling van de vordering in reconventie.

4.20.

Aan de vordering tot opheffing van het bewijsbeslag is ten grondslag gelegd dat van enig onrechtmatig handelen van M123 geen sprake is. Nu hiervoor echter het verwijt, dat M123 heeft geprofiteerd van de wanprestatie van ex-werknemers van Milieu 123, voldoende aannemelijk is geoordeeld voor toewijzing van de vordering tot inzage, dient de vordering tot opheffing van het door de curator gelegde bewijsbeslag te worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor zover het beslag is gelegd door Value8 en AquaServa omdat in de bodemprocedure mogelijk aansprakelijkheid jegens deze partijen wordt vastgesteld en enig belang bij spoedige opheffing van het beslag, uitsluitend voor zover het door Value8 en AquaServa is gelegd, niet is gesteld of gebleken.

4.21.

De vordering tot opheffing van het revindicatoir beslag is onvoldoende gemotiveerd nu niet blijkt of dit beslag doel heeft getroffen. Is dat het geval, dan mag van M123 worden verwacht dat zij aangeeft waarom geen sprake is van aan Milieu 123 toebehorende zaken. Indien het beslag geen doel heeft getroffen heeft M123 geen belang bij opheffing.

4.22.

M123 heeft haar bezwaar dat de deurwaarder een kopie heeft gemaakt van de gehele server, voornamelijk van bestanden die geen betrekking hebben op M123, niet ten grondslag gelegd aan de vordering tot opheffing, zodat dit bezwaar in het kader van dit kort geding verder onbesproken kan blijven. 6

Buitengerechtelijke kosten en proceskosten

4.23.

De door Value8 c.s. gevorderde buitengerechtelijke kosten – waarbij zij het oog heeft op de kosten van de gelegde beslagen – kunnen in dit kort geding niet worden toegewezen omdat die kosten uitsluitend ten laste van M123 c.s. kunnen worden gebracht indien wordt vastgesteld dat onrechtmatig is gehandeld. Vooralsnog is dat slechts beperkt aannemelijk geoordeeld.

4.24.

In de procedure van de curator en AquaServa tegen M123 zijn partijen beide deels in het ongelijk gesteld. De proceskosten worden om die reden gecompenseerd.

4.25.

In de procedure van Value8 tegen M123 wordt Value8 als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. De door M123 gemaakte proceskosten in de procedure tegen alle drie eisende partijen wordt begroot op € 613,- aan griffierecht en

€ 816,- aan kosten advocaat, in totaal € 1.429,-. Van dit bedrag is een derde, € 476,-, toe te rekenen aan de procedure tegen Value8.

4.26.

In de procedure van Value8 c.s. tegen Rentacs c.s. dient Value8 c.s. als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten, te begroten op € 613,- aan griffierecht en € 816,- aan kosten advocaat, in totaal € 1.429,-. Voor hoofdelijke veroordeling in de proceskosten, zoals door Rentacs c.s. is gevorderd, bestaat geen grond.

4.27.

In reconventie wordt M123 veroordeeld in de door Value8 c.s. gemaakt proceskosten.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie op de vorderingen van de curator tegen M123:

5.1.

verleent de curator toestemming inzage te krijgen in en afschriften te verkrijgen van:

A. alle in beslag genomen bescheiden (zowel digitaal als fysiek) die betrekking hebben op Milieu 123;

B. alle digitale (al dan niet gewiste) correspondentie van en naar

e-mailadressen met de extensie “@milieu123.nl”;

C. alle bescheiden (zowel digitaal als fysiek) die betrekking hebben op contacten tussen M123 en de in productie 16 bij de dagvaarding vermelde klanten;

een en ander voor zover deze bescheiden betrekking hebben op de periode 1 januari 2015 tot en met de dag van tenuitvoerlegging van dit vonnis

en voor zover deze bescheiden in beslag genomen zijn onder M123, met inbegrip van bestanden van M123 op externe servers van derden die daartoe door M123 toegankelijk zijn gemaakt door het verstrekken van inloggegevens;

5.2.

bepaalt dat de gerechtelijk bewaarder afschriften van deze bescheiden verstrekt aan de curator;

5.3.

beveelt M123 te gehengen en te gedogen dat de curator inzage in de afschriften van bedoelde bescheiden krijgt;

5.4.

verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst het door de curator meer of anders gevorderde af;

5.6.

bepaalt dat partijen elk de eigen kosten dragen;

in conventie op de vorderingen van AquaServa tegen M123:

5.7.

veroordeelt M123 binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de handelsnaam M123 te staken en gestaakt te houden;

5.8.

veroordeelt M123 aan AquaServa een dwangsom te betalen van € 1.000,- voor iedere dag dat de veroordeling wordt overtreden, met een maximum van

€ 250.000,-;

5.9.

verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10.

wijst het door AquaServa meer of anders gevorderde af;

5.11.

bepaalt dat partijen elk de eigen kosten dragen;

in conventie op de vorderingen van Value8 tegen M123:

5.12.

wijst het gevorderde af;

5.13.

veroordeelt Value8 in de proceskosten, aan de zijde van M123 tot op heden begroot op € 476,-;7

in conventie op de vorderingen van Value8 c.s. tegen Rentacs c.s.:

5.14.

wijst het gevorderde af;

5.15.

veroordeelt Value8 c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Rentacs c.s. tot op heden begroot op € 1.429,-;7

in reconventie:

5.16.

wijst het gevorderde af;

5.17.

veroordeelt M123 in de proceskosten, aan de zijde van Value8 c.s. tot op heden begroot op € 408,-. 7

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken door mr. F.M. Bus op 18 december 2015.

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2 Burgerlijk Wetboek

3 Value8 c.s. heeft de M123 c.s. gemaakte verwijten ter zitting desgevraagd nader geconcretiseerd en toegelicht.

4 Ter zitting heeft Value8 c.s. verduidelijkt dat zij uitsluitend fysieke zaken revindiceert.

5 Dit verwijt is in het beslagrekest niet uitdrukkelijk aangevoerd maar ligt voldoende besloten in vooral het gestelde onder 11.

6 Het beslagverlof voorziet overigens onder 2.7 in een procedure voor het geval de selectie van relevante bestanden niet ter plaatse van de beslaglegging kan worden gemaakt en sluit niet uit dat in eerste instantie een kopie wordt gemaakt van alle bestanden op een server.

7 Uitvoerbaar bij voorraad verklaring is niet gevorderd.